Sunteți pe pagina 1din 4

Regimul precipitațiilor atmosferice

Analiza regimului precipitațiilor atmosferice se realizează pentru stațiile meteorologice


Craiova și Galați în perioada 1961-2015. Orașul Craiova face parte din Câmpia Română, mai
precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin
mijloc de Valea Jiului. Orașul Galați este situat în partea de sud a Moldovei, în Valea Siretului,
străbătut de Dunăre.
80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Craiova Galati

Fig. nr. 1. Cantitățile medii lunare de precipitații la stațiile Craiova și Galați

Din dispunerea grafică a datelor cantitative la cele două stații meteorologice rezultă cele
două curbe specifice celor două stații (fig. nr. 1.). Acestea sunt diferite între ele. Aspectul curbei
pentru stația Craiova este inițial descendent cu o minimă de 36,0 mm în luna februarie, apoi
ascendent cu o valoare maxima de 74,3 mm înregistrată în luna iunie, urmată de descreștere cu o
ușoară inflexiune în luna august și octombrie, după care aspectul curbei este din nou ascendent.
La stația Craiova se realizează un maxim principal în luna iunie 74,3 mm și un minim principal
în luna februarie 36,0 mm, iar în luna noiembrie se realizează un maxim secundar de 49,9 mm și
în luna octombrie un minim secundar 42,8 mm.
Pentru stația Galați tendința este de descreștere în primele două luni ale anului, cu valori
constante, minima se înregistrează în luna februarie 28,5 mm, apoi până la mijlocul anului
aspectul curbei este ascendent, în luna iunie înregistrându-se maximul valorii de 65,6 mm, iar în
partea a doua a anului aspectul curbei este descendent cu mici inflexiuni în luna septembrie și

1
decembrie. La stația Galați maximul principal se realizează tot în luna iunie 65,6 mm, minimul
principal în luna februarie 28,5 mm. În ceea ce privește maximul secundar se realizează în luna
septembrie 44,0 mm și minimul secundar în noiembrie 35,6 mm.

Craiova

139.2, 23% 125.6, 21%

185.1, 30% 159.5, 26%

Iarna Primavara Vara Toamna

Fig. nr. 2. Cantitățile medii anotimpuale la stația meteorologică Craiova

Galați

95.2, 19%
115.3, 24%

121, 25%
158, 32%

Iarna Primavara Vara Toamna

Fig. nr. 3. Cantitățile medii anotimpuale la stația meteorologică Galați

Cantitățile medii anotimpuale sunt redate grafic atât pentru stația Craiova cât și pentru
stația Galați (fig. nr. 2. și fig. nr. 3.). În Craiova cele mai mari cantități de precipitații cad vara 30
%, primăvara 26 %, toamna 23 % și iarna 21 %. În Galați precipitațiile sunt mai bogate în
anotimpul de vară 32 %, primăvara 25 %, toamna 24 % și iarna 19 %.
2
Craiova

258.5, 42%

350.9, 58%

Semestrul cald Semestrul rece

Fig. nr. 4. Cantitățile medii semestriale la stația meteorologică Craiova

Galati

197.2, 40%

292.4, 60%

Semestrul cald Semestrul rece

Fig. nr. 5. Cantitățile medii semestriale la stația meteorologică Galați

Cu privire la cantitățile medii semestriale înregistrate la cele două stații, se poate observa
faptul că cele mai multe precipitații cad în semestrul cald al anului, spre deosebire de semestrul
rece când acestea sunt mai puține (fig. nr. 4. și fig. nr. 5.). Diferențe între valorile înregistrate la
cele două stații meteorologice există. Astfel, la Craiova ponderea este de 58 % atribuită
precipitațiilor căzute în semestrul cald (350,9 mm), respectiv 42 % precipitațiilor căzute în
semestrul rece (258,5 mm), în comparație cu Galați unde ponderea este de 60 % în cazul
precipitațiilor căzute în semestrul cald și doar 40 % precipitații căzute în sezonul rece (tabelul nr.
1.).

3
Tabelul nr. 1. Cantitățile medii de precipitații (mm) și ponderea (%) distribuite anotimpual și
semestrial la stațiile Craiova și Galați

Iarna Primavara Vara Toamna Semestrul cald Semestrul rece


mm % mm % mm % mm % mm % mm %
Craiova 125.6 20.6 159.5 26.1 185.1 30.3 139.2 22.8 350.9 57.5 258.5 42.4
Galati 95.2 19.4 121 24.7 158 32.2 115.3 23.5 292.4 59.7 197.2 40.2
Aceste diferențe se datorează factorilor termici și dinamici din zonele respective, a
situării geografice a celor două localitați, altitudine (precipitațiile cresc cu 100 mm la 100 m),
expunerea maselor de aer. La Craiova cantitățile de precipitații sunt mai mari, mai însemnate
cantitativ ca urmare a maselor de aer oceanice, vestice, mediteraneene ceea ce aduce un plus de
umezeală în aer, un plus de precipitații. La Galați climatul este semi-arid cu mase de aer estice,
cantitate de vapori de apă mult mai redusă și, de aici, cele mai mici cantități de apă din regiune.