Sunteți pe pagina 1din 12

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

EDUCAŢIE FIZICĂ

I. ARGUMENT
Activitatea de educaţie fizică contribuie la menţinerea şi întărirea sănătăţii, creşterea
capacităţii fizice şi intelectuale, dezvoltarea armonioasă fizică şi morală a copiilor, la formarea în
rândurile acestora a unor deprinderi sănătoase de muncă şi viaţă.
Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor,
capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea favorabilă a stării de sănătate,
sporirea capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor vitale şi de adaptare la
mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă,
constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei fizice. Educaţia fizică are şi
sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea acelor trăsături şi componente ale personalităţii
pe care le vizează şi procesul de pregătire intelectuală şi sistemul general de instrucţie şi
educaţie.
Pornind de la acestea fiecare educatoare trebuie să îşi planifice conţinutul în mod
obiectiv şi nu formal în funcţie de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea (colectiv
de copii, bază materilă, condiţii climaterice). Proiectarea didactică, reflectă modul în care cadrul
didactic concepe realizarea obiectivelor de referinţă pentru fiecare grupă, având un caracter
personalizat, studiind bine Curriculumul , selectând probele şi instrumentele de evaluare.
Specificam faptul ca aceasta planificare este orientativa, in conceperea ei tinandu-se cont
că preşcolarii au continuitate în gradiniţă, prin urmare temele propuse pornesc de la deprinderile
cele mai simple, urmând ca pe parcursul preşcolarităţii, acestea să crească în dificultate.

În elaborarea acesteia, am avut în vedere cuprinderea tuturor deprinderilor motrice utilitar-


aplicative prevazute de Curriculumul Naţional pentru învăţământ preşcolar , punând accent pe
dezvoltarea calităţilor motrice şi respectând dezvoltarea aptitudinilor fizice pe nivele de vârstă.

De asemenea, menţionăm că jocurile pot fi selectate şi adaptate în funcţie de tema săptămânii, ca


şi de condiţiile specifice zonei geografice.
Structura acestor activităţi presupune parcurgere următoarelor verigi:
• organizarea colectivului de preşcolari (adunarea colectivului de copii, alinierea,
raportul, salutul, verificarea ţinutei, comunicarea obiectivelor);
• pregătirea organismului pentru efort (încălzirea are ca scop angajarea
treptată a funcţiilor cardio-respiratorii în efort, pregătirea aparatului locomotor
pentru solicitările din cadrul activităţii);
• influenţarea selectivă a aparatului locomotor( complexul de exerciţii)
• realizarea jocului (deprinderea motrică – planificată)
• revenirea organismului după efort;
• încheierea organizată a activităţii;

OBIECTIVE CADRU:
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de
sănătate.
II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers,alergare, sărituri,
rostogoliri, căţărări;etc.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena
echipamentului;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare);
 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente
şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli,situaţii la
diferite ritmuri;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă,
de competiţie, fair-play.

NIVELUL I.
SEMESTRUL I

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

Evaluare iniţială Parcurs aplicativ: „ În pădure” 1.,,Privim cerul”


(mers, alergare) 2. ,,Păpuşa face gimnastică”
1
Joc de liniştire:Glasul animalelor” 3.,,Culegem flori”
4.,,Sari ca minge”

Evaluare iniţială Parcurs aplicativ: „ În tabără la 1.,,Morişca”


munte” 2.,,Şurubul”
2
(mers, alergare, săritură,) 3.,,Ploaia”
Joc de liniştire: ,,Caută şi taci” 4.,,Bate cu piciorul”

3 Învăţarea schemei corporale Joc: „ Fă la fel ca mine”; 1. „ Bărbia în piept”


Joc de liniştire: Arată ce spun eu” 2. „ Păsărica se intinde”
3. „ Culegem flori”
4. „ Bate cu piciorul”

Predarea orientării în spaţiu Joc: „ Du-te aproape de ...” (geam, 1. „ Priveşte tavanul, priveşte
uşă, masă...) podeaua
4 Joc de liniştire: „ Ghiceşte ce 2. „ Legănăm păpuşa”
3. „ Şurubul”
facem noi?”
4. „ Sari ca mingea”

Mersul organizat într-o Joc: „ Veniţi la ...” ( în funcţie de 1. „ Privim după fluturi”
direcţie dată tema săptămânii) 2. „ Roata mică, roata mare”
5
Joc de liniştire: „ Balonul” 3. „ Bate vântul”
4. „ Uriaşii şi piticii”

Mers în coloană câte unul Joc: „ Şarpele” 1. „ Ceasul”


Joc de liniştire:” Ghici cine te-a 2. „ Întindem rufele”
strigat” 3. „ Tăiem lemne”
6 4. „ Sări ca vrăbiuţa”

Mers în coloană câte unul, Joc: „ Trenul” 1. „ Bărbia în piept”


porniri/opriri la semnal Joc de liniştire: „ Plimbă jucăria” 2. „Păpuşa face gimnastică”
7
3. „Bate vântul”
4. „ Sări ca mingea”

Mers în diferite forme ( pe Joc: „ În excursie” 1. „ Privim după păsărele”


vârfuri, pe călcâi, cu ridicarea Joc de liniştire: Ghici cine a 2. „ Morişca”
8 3. „ Şurubul”
genunchilor, ghemuit) plecat”
4. „ Sari şi te întoarce”

Alergarea într-o direcţie dată Joc: „Cine ne-a ieşit în drum?” 1. „ Privim spre...”
cu porniri, opriri la semnal Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 2. „Palme sus, palme jos”
9
3. „ Ne răsucim”
4. „ Mergem ca soldaţii”

Alergare cu ocolire de Joc: „ Printre brazi” 1. „ Închide şi deschide


obstacole Joc de liniştire: fereastra”
10 „ Plimbă papucul” 2. „ Boxăm”
3. „ Tăiem lemne”
4. „ Facem cercuri cu piciorul”

Învăţarea diferitelor tipuri de Joc: „Ne jucăm în parc” 1. „ Legănăm braţele”


alergare (cu pendularea Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 2. „ Uriaşii şi piticii”
11 gambei înapoi, cu ridicarea 3. „ Pisica se întinde”
4. „ Foarfeca”
genunchilor la piept)

Alergare câte doi, îmbinată Joc: „ Vizitii şi căluţii” 1. „ Capul la cutie”


cu mers şi oprire la semnal; Joc de liniştire: „ Podul de piatră” 2. „Fierăstrăul”
12 3. „ Când pe vârf, când pe
călcâie”
4. „ Şut la poartă”

13 Dans popular „Alunelul” 1. „ Rotim capul”


Joc de liniştire: „ Caută obiectul
ascuns” 2. „ Suntem schiori”
3. „ Legăm şiretul la ghete”
4. „ Sari înainte, sari înapoi”

Repetarea dansului popular „ Alunelul” 1. „ Bate toba”


Joc de liniştire: „ Cald- rece” 2. „Şurubul”
14
3. „ Fierăstrăul”
4. „ Fotbalistul”

Săritură de pe loc, cu Joc: „ Iepuraşii la morcovi” 1. „ Întindem rufele”


desprindere de pe ambele Joc de linişitire: 2. „ Gândăcelul răsturnat”
15 „ Colţurile colorate” 3. „ Cercuri mari, cercuri mici”
picioare
4. „ Bicicleta”

Săritura în adâncime Joc: „ Broscuţele sar în lac” 1. „ Elicea”


Joc de liniştire: „ Deschide 2. „ Cântarul”
16 3. „ Foarfeca”
urechea bine”
4. „ Sari minge, minge jos!”

Ştafetă (alergare, mers, Joc: „ Cine ajunge primul” 1. „Priveşte sus, priveşte jos”
săritură) Joc liniştire: „ Telefonul fără fir!” 2. „ Facem bulgări de zăpadă”
17 3. „ Căluţul se joacă”
4. „ Batem plamele sub
genunchi”

OBSERVAŢII:Evaluarea iniţială planificată este pentru grupa mijlocie, pentru grupa mică vom
urmări: a. Să stea într-un picior ( 3 sec).

b. Să alerge în direcţia arătată de educatoare, să meargă pe un traseu, să prindă (arunce) o


minge, să sară (să ţopăie), să lovească mingea cu piciorul, să prindă obiecte mici (mărgele,
beţişoare)

c. Să arate, prin acţiuni motrice specifice, diferitele părţi ale corpului uman ( nas, gura,
picioare, mâini, cap).

Semestrul 2
Nivelul I

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

Săritură în înălţime de pe loc Joc: „ Atinge balonul” 1. „Răsucim capul”


cu desprindere de pe ambele Joc de liniştire: „ Ghiceşte ce 2. „Păpuşa face gimnastică”
1
piciaore pentru atingerea unui facem noi” 3. „Şurubul”
obiect suspendat 4. „Frecăm podeaua”
Aruncarea mingii cu două Joc: „Mingea jucăuşă” 1. „Legănăm braţele”
mâini în sus şi jos Joc de liniştire : „ Trezeşte-te 2. „Boxăm”
2
ursuleţule!” 3. „ Tăiem lemne”
4. „Mingea sare”

Aruncarea mingii cu ambele Joc:” Mingea la perete” 1. „ Întindem rufele”


mâini , înainte Joc de liniştire:”Cursa iepuraşilor” 2. „ Ploaia”
3 3. „ Bate palmele sub
genunchi”
4. „ Tobe mari, tobe mici”

Aruncarea mingii cu o mână Joc: „Primul la minge” 1. „Coroniţa”


de la umăr Joc de liniştire: ,,Cerculeţul 2. „ Întindem rufe”
4
zboară” 3. „Apucă vârfurile”
4. „ Huţa, huţa”

Gimnastică ritmică Exerciţii cu panglici 1. „ Urmăreşte obiectul”


Joc de liniştire: „ Salata de fructe” 2. „ Hai să zburăm”
5
3. „ Clopotul”
4. „Mergem ca soldaţii”

Mers în echilibru pe sol între Joc: „ Sună clopoţelul” 1. „Morişca”


două linii Joc de liniştire: „ Hopa” 2. „Pisica se intinde”
6
3. „ Mersul berzei”
4. „Sări minge, sări sus!”

Mers în echilibru pe sol cu Joc: „ Cărăm apă de la râu” 1. „Dii, căluţule!”


transport de obiecte Joc de liniştire: „ De-a oglinda” 2. „Închidem, deschidem
7 fereastra”
3. „Găina scurmă pământul”
4. „Bicicleta”

Mers în echilibru pe o Joc: „ Trecem puntea” 1. „ Locomotiva”


suprafaţă înălţată (20-30 cm) Joc de liniştire: „ Schimbă-ţi locul” 2. „Ploaia”
8
3. „Căluţul se joacă”
4. „Sari într-un picior”

Traseu Aplicativ( mers în Joc: „ Sportivii în acţiune” 1. Privim după fluturi”


echilibru, sărituri, aruncări Joc de liniştire:„ Călimara” 2. „ Bate toba”
9
/prinderi de mingi) 3. „ Clopotul”
4. „ Cangurii”

Târâre : deplasare pe palme şi Joc: „ Ursul caută miere” 1. „Privim cerul”


genunchi Joc: „ Şoarecele şi pisica” 2. „ Înnotăm”
10
3. „Căluţul se joacă”
4. „Foarfeca”

Târâre: deplasare pe Joc: Şarpele” 1. Răsucim capul”


abdomen cu sprijin în Joc: „ Păsărică mută-şi cuibul” 2. „ Legănăm păpuşa”
11
antebraţ şi împingere în 3. „Înnotătorii”
vârful picioarelor 4. „Clovnul”

12 Tracţiunea unor obiecte Joc: „ Remorcăm camionul” 1. „ Capul la cutie”


Joc de liniştire: „În ritmul
muzicii” 2. „ Răsucim volanul”
3. „ Culegem flori”
4. „ Sari şi te-ntoarce”

Transport de obiecte (jucării) Joc: „Ajută-ţi prietenul” 1. „Ceasul”


Joc: „Lupul şi oile” 2. „Întindem elasticul”
13
3. „ Gândăcelul răsturnat”
4. „Şut la poartă”

Escaladare: trecerea peste Joc: „ Treci peste bancă” 1. „ Elicea”


aparate joase cu sprijin pe Joc de liniştire: Atinge jucăria” 2. „ Moara”
14
diferite părţi ale corpului 3. „Bate vântul”
4. „ Fotbaliştii”

Gimnastică acrobatică: Joc: „Micii gimnaşti” 1. „Roata mică, roata mare”


cumpăna pe un genunchi Joc de liniştire: „ Rece-cald” 2. „Fierăstrăul”
15
3. „ Măsuţa”
4. „Barza într-un picior”

Dans popular „Drag mi-e jocul românesc” 1. „Palme sus, palme jos”
Joc de liniştire: „ Telefonul fără 2. „Păpuşa se apleacă”
16
fir” 3. „ Pompa”
4. „ Ţopăim ca vrăbiuţa”

Evaluare: Gimnastică ritmică Joc: „La spectacol” 1. „Privim cerul”


Joc de liniştire:,,Zboară, zboară” 2. „ Cosim”
17
3. „ Fă-te ghem”
4. „ Fotbalistul”

Evaluare: Ştafeta ( mers, Joc : „ Campionii” 1. „Privim după fluturi


alergare, mers în echilibru, Joc de liniştire:”Ghemul într’o parte şi alta”
18 transport obiecte) 2. „Toporul”
3. „Ne întindem”
4. „ Cangurii”

Nivelul II.
Semestrul 1.

Săptămâna Tema Joc-exerciţiu Exerciţii


Jocul de liniştire

Evaluare iniţială Ştafetă: 1. „ Desfacem aripile”


„Cine ajunge primul” 2. „ Îndoim genunchii”
1 Joc de liniştire: „ Fii atent!” 3. „ Cântarul”
4.,,Răsucim trunchiul ”
5. „ Sărim ca iepuraşul”

Evaluare iniţială Gimnastică ritmică: 1. „ Leagănul”


„ Dansul păpuşilor” 2. „ Ne răsucim”
Joc de liniştire: „ Scaunul muzical” 3. „ Capul la cutie”
2
4. „ Bicicleta”
5. „ Sări ca mingea”

Deplasarea în mers spre Joc: „ Răspunde la comandă” 1. „ Închide şi deschide


diferite direcţii cu diferite Joc de liniştire: „ Poştaşul” fereastra”
poziţii de braţe 2. „ Pisica se întinde”
3. „ Uriaşii şi piticii”
3
4. „ Ceasul”
5. „ Şut la poartă”

Mers organizat în diferite Joc: „ Suntem sportivi” 1. „ Păpuşa face gimnastică”


formaţii ( în coloană câte Joc de liniştire: „ Cine te-a 2. „ Locomotiva”
4 unul, doi, în cerc, şerpuit) strigat?” 3. „ Pisica se întinde”
4. „ Bicicleta”
5. „ Vrăbiuţele sar”

Mers în colective Joc: „ Caută-ţi conducătorul” 1. „ Braţe scurte, braţe lungi”


organizate, rupere de Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 2. „ Aviounul”
5 rânduri şi regrupare 3. „ Fierăstrăul”
4. „ Gîndăcelul răsturnat”
5. „ Sări şi te întoarce”

Alergare pe loc, alergare cu Joc: „ Alergăm corect” 1. „ Morişca”


pendularea gambei înapoi, Joc de liniştire: „ Mingea prin 2. „ Întindem elasticul”
6 alergare cu ridicarea tunel” 3. „ Fierăstrăul”
4. „ Cositul”
genunchilor la piept
5. „ Foarfeca”

Alergare în diferite direcţii Joc: „ Bucheţelele” 1. „ Întindem elasticul”


cu opriri, porniri şi Joc de liniştire: „ Inelul pe sfoară” 2. „ Cositul”
întoarceri la semnal 3. „ Batem palmele sub
7
genunchi”
4. „ Lumânarea”
5. „ Sari ca mingea”

Alergare cu ocoliri şi păşiri Joc: „ Alergăm printre copaci” 1. „ Priveşte sus, jos”
peste obstacole Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 2. „ Să înnotăm”
8 3. „ Tăiem lemne”
4. „ Şurubul”
5. „ Sari şi te întoarce”

9 Alergare în linie dreaptă Joc: „ Sportivii la concurs” 1. „ Fluturăm palmele”


Joc de liniştire: „ Aici, Chimiţă,
aici” 2. „ Întindem rufele”
3. „Răsucim trunchiul”
4. „ Fotbalistul”
5. „ Sari ca mingea”

Parcurs aplicativ (mers, Joc: „ Campionul” 1. „ Avioanele”


alergare) Joc de liniştire: „ Podul de piatră” 2. „ Pompa”
10 3. „ Răsucim trunchiul”
4. „ Căluţul se joacă”
5. „ Mingea sare”

Sărituri libere de pe loc cu Joc: „ Hop, hop” 1. „ Elicea”


desprindere de pe un picior şi Joc de liniştire: „ Cald, rece” 2. „ Foarfeca”
11 pe ambele 3. „ Legăm şiretul”
4. „ Ceasul”
5. „ Sari într-un picior”

Dans popular „Hora” 1. „ Legănăm braţele”


Joc de liniştire: „ Te arde!” 2. „ Păpuşa se apleacă”
12 3. „ Scoatem dopul”
4. „ Ceasul”
5. „ Sari înainte şi înapoi”

Gimnastică ritmică Exerciţii cu beteală 1. „ Coroniţa”


Joc de mişcare: „ Al treilea pleacă” 2. „ Elicea”
13 3. „ Tobe mari, tobe mici”
4. „ Bicicleta”
5. „ Lumânarea”

Dans tematic „ Dansul îngeraşilor” 1. „ Păpuşa face gimnastică”


Joc de liniştire: „ Jucători 2. „ Închide şi deschide
îndemânatici” fereastra”
14
3. „ Uriaşii şi piticii”
4. „ Măsuţa”
5. „ Sărim ca vrăbiuţele”

Sărituri cu deplasare, cu Joc: „ Şotronul” 1. „ Boxăm”


desprindere de pe ambele Joc de liniştire: „Plimbă papucul” 2. „ Locomotiva”
picioare 3. „ Huţa, huţa”
15
4. „ Foarfeca”
5. „ Sărim ca mingea”

Săritura în adâncime de pe Joc: „ Sări în râu” 1. „ Întindem rufele”


aparat (30 cm) Joc: „ Şoarecele şi pisica” 2. „ Ploaia”
16 3. „ Huţa, huţa”
4. „ Tobe mari, tobe mici”
5. „ Mersul berzei”

Ştafetă Joc: ,,Cei mai buni sportivi” 1. „ Roata mică, roata mare”
Joc de liniştire: ,,Scaunul muzical” 2. „ Păpuşa se apleacă”
17 3. „ Mergem ca soldaţii”
4. „ Bate cu piciorul”
5. „ Sări şi joacă”
Nivelul II
Semestrul 2

Joc-exerciţiu
Săptămâna Tema Exerciţii
Jocul de liniştire

Sărituă în înălţime cu elan Joc: „ Atingem crenguţele” 1. „ Răsucim volanul”


şi desprindere de pe un Joc de liniştire: „ Telefonul fără 2. „ Întindem elasticul”
picior pentru atingerea unui fir” 3. „ Şurubul”
4. „Gândăcelul răsturnat”
obiect suspendat
5. „ Avioane mari, avioane
1
mici”

Săritura în lungime de pe Joc: „ Din cerc în cerc” 1. „ Legănăm păpuşa”


loc cu elan Joc de liniştire: „ Ghemul” 2. „ Răsucim volanul”
2 3. „ Măsuţa”
4. „ Foarfeca”
5. „ Fotbalistul”

Aruncarea şi prinderea Joc: „ Mingea la căpitan” 1. „ Boxăm”


mingii cu ambele mâini Joc de liniştire: „ Pânza de 2. „ Leagănul”
3 sus-jos păianjen” 3. „ Răsucim trunchiul”
4. „ Bate vântul”
5. „ Bicicleta”

4 Aruncarea şi prinderea Joc: „ Mingea călătoare” 1. „ Închide şi deschide


mingii de la piept cu două Joc de liniştire: „ Visul” fereastra”
mâini 2. „ Ploaia”
3. „ Culegem flori”
4. „ Uriaşii şi piticii”
5. „ Bicicleta”

Gimnastică ritmică Exerciţii cu mingea 1. „ Elicea”


Joc de liniştire: „ Dansul 2. „ Înnotăm”
5 portocalei” 3. „ Scoatem dopul”
4. „ Bicicleta”
5. „ Sari şi te întoarce”

Aruncarea cu o mână de la Joc: „ Cel mai bun ţintaş” 1. „ Împinge”


umăr la ţintă fixă şi mobilă Joc de liniştire: „ Te arde!” 2. „ Leagănul”
6 3. „ Mâinile pe genunchi”
4. „ Legăm şiretul”
5. „ Lumânarea mică ”

Mers ăn echilibru pe o Joc: „ Balerini şi balerine” 1. „ Cuibul”


linie trasată pe sol cu păşire Joc de liniştire: „ Călimara” 2. „ Clopotul”
peste diferite obstacole 3. „ Răsucim trunchiul”
4. „ Uriaşii şi piticii”
7
5. „ Sari ca mingea”

Mers în echilibru pe o Joc: „ Pe schelă” 1. „ Frământăm pâinea”


suprafaţă înaltă (40 cm) Joc de liniştire: „ Ghici cine te-a 2. „ Foarfeca”
8 strigat?” 3. „ Mergem ca soldaţii”
4. „ Pendulul”
5. „ Sări şi joacă”

Mers în echilibru pe un Joc: „ Excursioniştii” 1. „Priveşte sus, priveşte jos”


plan inclinat Joc de liniştire: „ Mingea prin 2. „ Fierăstrăul”
9 tunel” 3. „ Căluţul se joacă”
4. „ Culegem flori”
5. „ Sărim ca broscuţa”

Parcurs aplicativ (mers , Joc: „ Sportivii la concurs” 1. „ Coroniţa”


alergare, săritură, mers în Joc de liniştire: „ Găseşte şi taci” 2. „ Fierăstrăul”
10 echilibru) 3. „ Huţa, huţa”
4. „ Apucă vârful”
5. „Sari într-un picior”

Târâre pe palme şi Joc: „ Prin tunel” 1. „Avioanele”


genunchi Joc de liniştire: „ Ghemul” 2. „ Braţe scurte, braţe lungi”
11 3. „ Cântarul”
4. „ Pompa”
5. „ Sari ca vrăbiuţa”

Târâre pe abdomen cu Joc: „ Melcii după ploaie” 1. „ Foarfeca”


sprijin în antebraţe şi Joc de liniştire: „ Albinele şi 2. „ Elicea”
12 împingere în vârful florile” 3. „ Atinge papucul”
4. „Şurubul”
picioarelor
5. „ Mersul berzei”

13 Tracţiunea şi împingerea Joc: „ Trece-mă peste linie” 1. „ Leagănul”


diferitelor obiecte Joc de liniştire: „Atenţie” 2. „ Răsucim volanul”
3. „Batem palmele sub
(individual şi în grup) genunchi”
4. „ Răsucim trunchiul”
5. „ Fotbalistul”

Transport de greutăţi Joc: „Plecăm în călătorie” 1. „Legănăm păpuşa”


individual şi în grup Joc de liniştire: „Păsărică mută-ţi 2. „ Înnotăm”
14 cuibul” 3. „ Moşneagul”
4. „ Gândăcelul răsturnat”
5. „ Barza într-un picior”

Dans popular: „Braşoveanca” 1. „ Bate palmele în faţă”


Joc de liniştire: „Observatorii” 2. „Ploaia”
15 3. „Pompa”
4. „Ceasul”
5. „Sari şi te întoarce”

Căţărare Joc: „ Vânătorul şi veveriţa” 1. „Păpuşa”


Joc de liniştire: „ Foc şi apă” 2. „ Împinge”
16 3. „ Frecăm piciorul”
4. „ Găina scurmă pământul”
5. „ Deschide foarfeca”

Gimnastică acrobatică: Joc: „ Statuia” 1. „ Desfacem aripile”


cumpăna pe un genunchi şi Joc de liniştire: „ Zboară, zboară” 2. „ Fluturăm palmele”
17 semisfoara 3. „ Cositul”
4. „ Ursul caută”
5. „Deschide foarfeca”

Gimnastică acrobatică: Joc: „ Gimnaştii la concurs” 1. „Leagănul”


rostogolire pe saltea din Joc de liniştire: „Plimbăm 2. „ Ploaia”
18 ghemuit înainte şi înapoi papucul” 3. „Pompa”
4. „ Cântarul”
5. „Mingea sare”

Evaluare sumativă: Joc:,,Campionii” 1. „ Ceasul”


Ştafetă:deprinderi motrice Joc de liniştire:,,Pânza de 2. „Elicea”
de bază păianjen” 3. „Gândăcelul răsturnat”
4. „Bicicleta”
19 5. „ Sari minge ,minge sus!”

Această planificare a fost elaborată din dorinţa de a veni în sprijinul cadrelor didactice interesate
să abordeze corespunzător activitatea de educaţie fizică.

Întocmit de:
Inspector de specialitate-ISJ Covasna: Mihalache Adriana
Institutor: Gabor Laris & Profesor Învăţământ Preşcolar: Nica Florica
Grădiniţa de copii ,,CSIPIKE” cu program prelungit
Sfântu Gheorghe, judeţ Covasna