Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecție

Data: 08.12.2017

Clasa: a X-a B

Unitatea de învățământ: Proza

Disciplina: Limba și Literatura Română

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Propunător: Spanachi Denisa-Mihaela

Unitatea de învățământ: Liceul „Betania”

Titlul lecției: Baltagul de Mihail Sadoveanu- Mit și simbol

Tipul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe

Locul de desfășurare: Sala de clasă

I. Competențe generale
1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

II. Competențe specifice:


1. Cognitive:

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice


textului narativ

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare


studiate

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate

2. Afective:

 Vor dezvolta curiozitatea pentru lucruri noi


 Vor dezvolta gândirea critică
 Vor fi dispuși să recepteze informații noi
 Vor interioriza noile cunoștințe în sistemul propriu de valori

Strategia didactică:

1) Metode și procedee:
 metoda cubului;
 conversația euristică;
 conversația catehetică;
 explicația;
 descoperirea;
 ciorchinele;
 reflecția euristică;
 povestirea;
 lectura;
 exercițiul.
2) Resurse:
 fișe de lucru;
 fișe suport de curs;
 manualul.
3) Forme de organizare:
 activitate frontală
 activitate pe perechi
4) Evaluare: continuă
5) Bibliografie:
 Nicolae, Constantin, A. Gh. Olteanu și Vasile Teodorescu, Limba și literatura
română- Manual de clasa a X-a, Editura DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, București, 2014
 Lascăr, Marinela și Liliana Paicu, Eseul-variantă rapidă de pregătire pentru
Bacalaureat, Editura ART, București, 2003
 Pop, Claudia, Literatura română: sinteze pentru examenul de bacalaureat 2012:
proza, Editura STADIFORM, Zalău, 2011
 Sadoveanu, Mihail, Baltagul, Editura MIHAIL SADOVEANU, București, 2016