Sunteți pe pagina 1din 2

Secvențe UNITĂȚI de CONȚINUT/ Activități de învățare METODE EVALUARE REURSE OBSERVAȚII/

DIDACTICE Timp material PARTICULARIZĂRI


did.
1.Captarea  dialog euristic: desfășurarea acțiunii pe  Conversația Întrebări 5’
atenției momentele subiectului în romanul Ion, de Liviu catehetică structurate
Rebreanu

2.Actualizarea Se vizionează un fragment din filmul Ion.


informatiilor Elevii recunosc personajele și se familiarizează cu  Explicația Evaluarea 10’  Proiector
ancoră scenele care vor determina, în cele din urmă,  Descoperirea cunoștințelor Calculator
sfârșitul tragic al romanului: lupta interioară a lui  Conversația anterioare
Ion (Ana-Florica), bătaia lui cu George, ura lui catehetică
Vasile Baciu, conflictul dintre învățătorul  Conversația
Herdelea și preotul Belciug, etc. euristică
3.Dirijarea  Ion- Construcția discurului narativ  Conversația Conversația 20’ Fișe Fișe suport de curs
învățării Se împart elevilor fișe suport de curs, cu incipitul și euristică euristică suport de cu incipitul și
finalul operei  Conversația Întrebări curs finalul textului
Eevii citesc pe rând fragmentele de text și apoi le catehetică structurate
comentează  Reflecția
Propunătorul prezintă elementele de construcție euristică
narativă: structura circulară a textului, simetria,
tehnica planurilor paralele, tehnica
contrapunctului și tehnica basoreliefului.
4.Asigurarea  Se împart fișe de lucru.  Acivitate pe Itemi de 10’ Fișe de
transferului și  Fișele de lucru conțin un rebus care perechi completare lucru
obținerea sistematizează informațiile însușite de elevi în
performanței timpul orei.
5.Evaluarea  Se reiau noțiunile de bază învățate în timpul orei.  Aprecierea cu Întrebări 5’ Fișe de În cazul în care
formativă și  Se dă tema de casă: Gândiți-vă la finalul tragic al furnizarea structurate lucru elevii nu pot rezolva
asigurarea operei. Realizați o compunere de 15-20 rânduri feed-back-ului singuri rebusul, pot
feed-back- în care să vă imaginați un final diferit. apela la informațiile
ului (temă) de pe fișa suport.
Data: Aria curriculară: Limbă și comunicare
Limba și Literatura Română Unitatea de învățământ: Scenariu didactic
Propunător: Titlul lecției: Ion- Construcția discursului narativ
Clasa: Tipul lecției: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Unitatea de învățământ: Romanul Locul de desfășurare: Sala de clasă