Sunteți pe pagina 1din 1

C 11

Grile
1. Privarea de libertate în mod nelegal în cadrul procesului penal:
a. Dă dreptul persoanei vizate să ceară repararea pagubei prin plata unei rente
viagere
b. Trebuie stabilită numai prin ordonanță a procurorului
c. Va duce întotdeauna la exercitarea dreptului de regres al statului
2. Acțiunea în repararea pagubei în caz de eroare judiciară poate fi formulată:
a. De persoana condamnată
b. De către persoanele aflate în întreținerea condamnatului decedat, la
tribunalul din circumscripția căruia decedatul a avut ultimul domiciliu
c. De către concubina condamnatului, după decesul acestuia, dacă la data
decesului se află în întreținerea sa
Exercițiu
Redactați o cerere de reabilitare judecătorească, cu respectarea cerințelor legale și a
descrierii cazului concret.