Sunteți pe pagina 1din 8

MOSTENIRI

Note de curs

Prezentare schematica, pe baza căreia studenții vor studia folosind cursurile


deja achiziționate si bibliografia deja indicata la orele de curs.

Definitie: “moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice


decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta”
Art. 953 Cod Civil

Sediul materiei: Codul Civil, Cartea a IV a”Despre mosteniri si liberalitati”.


Titlu- “Dispozitii referitoare la mostenire in general” – art.953-962; Titlul- II
“Mostenirea legala”- art 963-983; Titlul III- “Liberalitatile”- art.984-1.099;
Titlul- IV- “Transmiterea si partajul mostenirii”-art.1.100-1.163; art.557 alin.
(1). Trebuie avute in vedere toate prevederile legale in materie, precum legea
36/1995 Legea notarilor publici si a activitati notariale, Regulamentul (UE)
nr.650/2012 al parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012
privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor
judecatoresti si acceptarea si executarea actelor autentice in material de
succesiuni si privind crearea unui Certificate European de Mostenitor.
Unele precizări terminologice :

mostenire : “succesiune” ; “transmisiunea unui patrimoniu de mortis causa”.

autorul mostenirii :
“autorul succesiunii” ; “de cujus” ; “persoana despre a carei mostenire
facem referie” , “defunct” , “ is de cujus successione agitur -despre a
carei succesiune este vorba”
mosteniror/mostenitori : “successor/succesori” ; “erede/erezi” ;
“persoanele care dobandesc patrimoniul mostenirii”.
succesibil/succesibil : “ perosna/persoanle cu vocatie la mostenire”.

patrimoniul mostenirii : “ patrimoniul succesoral” ;


“patrimoniul defunctului ”

legatar : “ mostenitor testamentar”; “beneficiar al testamentului” ; “beneficiar


al unui legat testamentar”.

legat : “dispozitie testamentara” .

legat universal : “dispozitie testamentara prin care se lasa unei persoane


intreaga avere” .

legat cu titlu universal : “dispozitie testamentara prin care se lasa unei


persoane o parte din avere” .

legat particular :” dispozitie testamentara prin care se lasa unei persoane


unul sau mai multe bunuri” .
Felurile moștenirii:

1. Mostenire legala
2. Mostenire testamentara
3. Mostenire mixta
(coexistenta mostenirii legale cu mostenirea testamentara)
4. Mostenirea Vacanta (se defera in baza legii ).

Caracterele juridice ale transmiterii mostenirii :

1. Transmisiune de mortis causa: se realizează transferul unui patrimoniu


de la o persoana decedata la una sau mai multe persoane in ființa.

2. Transmisiune universal: are ca obiect patrimoniul persoanei fizice


decedate.

3. Transmisiune unitara: acest caracter este generat de faptul ca in cazul


transmisiunilor de mortis causa patrimoniul mostenirii se transmite (cu
unele exceptii ) ca un tot unitar, “ca o masa juridical de drepturi si
obligatii” –Iolanda Elena Cadariu-Lungu, Dreptul de mostenire in
Noul Cod Civil, Ed. Hamangiu, 2012,p.14

4. Transmisiune indivizibila: acceptarea sau renunțarea la moștenire au


caracter indivizibil vizând întreaga mostenire (respective cota care i se
cuvine) care s-ar cuvenii mostenitorului.
Deschiderea moștenirii:

Art.954 alin.1 Cod Civil:


“moștenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia “

Dovada decesului:
1. Cerificat de deces
2. Hotarare judecatoreasca declarativa a mortii

Locul deschiderii succesiunii:

Regula: Ultimul domiciliu al defunctului.


Exceptii: Succesiuni sucesive.
Importanta : Determina competenta de solutionare a cauzei succesorala.
Exemplu: Este competent a indeplinii procedura succesorala, notarul public
cel dintai sesizat, cu sediul biroului notarial in circumscriptia
judecatoreasca unde a avut defunctul (autorul succesiunii) ultimul domiciliu

Data decesului:

Este data stabilita in certificatul de deces, sau dupa caz, data cand s-a
constatat ca o persoana a incetat din viata.
Conditii generale pentru a putea mosteni

Orice persoana, pentru a putea mosteni, trebuie sa îndeplinească, cumulativ,


următoarele condiții:
- sa aibă capacitate succesorala
- sa aibă vocative succesorala
- sa nu fie nedemna pentru a moșteni

Dupa cum se constata, doua conditii sunt pozitive si una este negativă.

Capacitatea succesorala (capacitatea de a mosteni)

“o persoana poate mosteni daca exista la momentul deschiderii mostenirii”


Art. 957 Cod Civil

Cu titlu de exemplu, putem spune ca “exista la data deschiderii succesiunii” ;


- copilul nenascut (conceput) dar cu conditia sa se nasca viu (art.36 Cod Civil)
- persoana juridica, de la data infiintarii (art. 208 Cod Civil)
- persoana disparuta (daca nu exista hotarare declarativa de moarte) a se
vedea (art. 208 Cod Civil)
- persoanele fizice aflate in viata la data deschiderii succesiunii
Vocatia la mostenire (vocatia succesorala)

“pentru a putea mosteni, o persoana trebuie sa aiba calitatea ceruta de lege sau
sa fie desemnata de catre defunct prin testament” (Art. 962 Cod Civil)

-vocatie succesorala legala –izvorata din textul legii


-vocatie succesorala testamentara-stabilita de defunct prin testament
-vocatie succesorala mixta- aceeasi persoana are vocative testamentara
izvorata atat din textul legii cat si prin voita defunctului concretizata in
testament.
Nedemnitatea succesorala

A se vedea art.958-961 Cod Civil

Sancțiune civilă ce consta in decăderea mostenitorului, indiferent daca este


legal sau testamentar, din dreptul de al mosteni pe autorul succesiunii.
Aceasta sancțiune este generate de faptul ca mostenitorul a savarsit o fapta
grava fata de autorul succesiunii sau fata de un alt succesibil.

Felurile nedemnității succesorale:

Nedemnitate de drept
Nedemnitatea judiciara

Nedemnitatea de drept
Art.958 Cod Civil

Este de drept nedemn a mosteni:


- cel ce este condamnat penal pentru ca a savarsit o infractiune cu
intentia de al ucide pe autorul mostenirii
- persoana condamnata penal pentru savarsirea cu intentie, inainte de
deschiderea succesiunii, a infractiuni de al ucide pe alt succesibil,
decesul acestuia generand un avantaj in culegerea mostenirii pentru cel
ce a savarsit fapta.

Nedemnitatea de drept se constanta oricand la cererea persoanei interesate,


din oficiu de catre instanta de judecata sau de catre notarul public pe baza
hotararii judecatoresti din care rezulta nedemnitatea.
Nedemnitatea judiciara

Art. 959 alin.1 Cod Civil


 Persoana condamnata penal pentru savarsirea , cu intentie, impotrva
celui care lasa mostenirea a unor fapte grave de violenta fizica sau
orala, ori dupa caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea
victimei;
 Persoana care cu rea credinta a ascuns, a alterat, a distrus sau a
falsificat testamentul defunctului;
 Persoana care prin dol sau violenta l-a impiedicat pe cel care lasa
mostenirea sa intocmeasca , sa modifice sau sa revoke testamentul

Precizare:

Sub sanctiunea decaderii, oricare dintre succesibili pot cere instantei


judecatoresti sa declare nedemnitatea, in temen de un an de la data deschiderii
succesiunii.