Sunteți pe pagina 1din 29

Educatoare: Morariu Denisa

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț

Nivel/Grupă:5-6 ani,II, mare

Educatoare:Morariu Denisa

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema de interes:A fost odată…

Tema zilei:Poveștile ne-nvață lucruri bune despre viață


 ADP (Activitate de dezvoltare personală):
 Întâlnirea de dimineață:
-Salutul
-Prezența
-Calendarul naturii
-Activitatea de grup
-Noutatea zilei
 Tranziții:„Pune mânuța aici”
„Dacă vesel se trăiește”
„Noi suntem piticii”
 Rutine:„Să fim iubitori”-deprinderea de a dărui
 ALA (Jocuri și activități liber-alese):
-Joc de masă:„Scene din povești”
-Construcții:„Palatul Crăiesei poveștilor”
-Nisip și apă:„Drumul spre casa bunicii Scufiței Roșii”

 ADE (Activități pe domenii experiențiale)


 DLC:Educarea limbajului:„Trăistuța cu povești”-joc didactic
 DEC:Educație artistico-plastică:„O lume de poveste”-pictură

 ALA II (Jocuri și activități liber-alese):


„Scaunele muzicale”-joc mișcare
„Ursul doarme”-joc mișcare
„Ștafeta piticilor”-joc mișcare

Dimensiuni de dezvoltare:
 Structurarea și comunicarea orală a ideilor prin utilizarea nuanțată a limbii literare;
 Redarea conținutul unor texte literare;
 Dezvoltarea capacităților de receptare a mesajelor orale;
 Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare;
 Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 Corespondența între diferite elemente de limbaj plastic și forme.
Componente vizate:
 Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a efectua o
mișcare ( a merge, a alerga, etc.)
 Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă în diferite situații educaționale
 Manifestă creativitate în activități diverse

Scopul activității:
 Dezvoltarea capacității de exprimare corectă din punct de vedere gramatical;
 Verificarea însușiirii conținuturilor unor povești învățate
 Dezvoltarea simţului estetic al copiilor, formarea şi consolidarea tehnicilor de pictură
Obiective operaționale:
 Să utilizeze formulele de salut corespunzătoare
 Să îmbine corect cuburile lego în realizarea temei propuse
 Să recunoască imaginile din povești
 Să recunoască personajele din poveștile cunoscute
 Să raspundă corect din punct de vedere gramatical
 Să aplice culoarea pe suprafaţa de lucru fără să depăşească conturul
 Să-şi exprime părerea despre lucrările colegilor, ţinând cont de aspectul acestora

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,expunerea, povestirea, problematizarea, lucrul în echipă

Material didactic: cuburi din cutii de carton,puzzle,nisip, sortulete, trăistuța poveștilor,siluete , imagini din povești,carton,
acuarele, beţisoare, dopuri, panou

Resurse umane: educatoarea , copiii grupei

Locul desfășurării: sala de grupă

Durata : o zi
BIBLIOGRAFIE:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019
Educatoare: Morariu Denisa
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț
Grupa: Mare
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema de interes: A fost odată….
Tema zilei: ”Poveștile ne-nvață, lucruri bune despre viață”
Tipul activității: consolidarea cunoștințe, priceperi, deprinderi
Forma de organizare: frontal, individual
Durata:20 min
Scop: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării,favorizării interrelaționării, împărtăşirii cu
ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
Obiective operaționale:
 Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
 Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului(mimică, gesturi, privire);
 Să sesizeze absența sau prezența unui coleg, cunoscându-i chipul și numele;
 Să observe vremea de afară, precizând câteva caracteristici ale acestuia, marcându-le prin simbolul adecvat;
 Să schimbe opinii, impresii, păreri cu ceilalți.

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual

Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversația, explicația, jocul.


 Resurse materiale: catalogul zilei, calendarul naturii, jetoane cu fenomenele naturii.

Bibliografie :
1. ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.I., 2019

2. Revista învâţământului preşcolar,nr.1-2/2019

3. „Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă”, Ed. Tehno-Art, Smaranda Maria Cioflica, Nadina Mignea-Guga, Camelia Lazăr
1.Salutul
Cu zâmbetul pe buze, privirea curioasă, copiii vor fi așezați în semicerc. Cu același surâs doamna educatoare împreună cu copiii vor
rosti următoarele versuri:

„Dimineața a sosit

Toți copiii au venit

În semicerc ne-am adunat

Și frumos ne-am salutat

-Bună dimineța dragii mei prinți!


-Bună dimineața dragile mele prințese
-Bună dimineața doamna educatoare!
A-nceput o nouă zi
Bună dimineața copii!”

Urmărește comportamentul adecvat din timpul salutului:


 O poziție relaxată, dar să fie atenți
 Un ton calm și sincer, mimica feței prietenoasă,

2.Prezența
Educatoarea va continua cu prezența copiilor recitând următoarele versuri:
„După ce ne-am salutat
Și frumos ne-am așezat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?”

Pentru a vedea cine participă la activitate, educatoarea, împreună cu copiii va așeza fotografiile celor prezenți/absenți la
panoul de prezență. Cei care-și aud numele strigat vor răspunde „prezent”. Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează
componenţa grupului şi eventualii absenţi, ei pot discuta motivele pentru care unii colegi lipsesc.

Un băiețel va încerca să numere, ajutat de educatoare , să numere câte fetițe sunt prezente . La fel va proceda și fetița , în
cazul băieților. Se consemnează prezenții și absenții în catalogul grupei.

3.Calendarul naturii
Educatoarea recită următoarele versuri:

„Vremea noi o studiem

Și-n calendar noi o notăm

De e ploaie sau ninsoare

Vrem să știm acum noi oare?”

Copiii vor trebui să denumească ziua săptămânii, vor stabili împreună cu educatoarea data, luna si anul cu ajutorul
jetoanelor corespunzătoare. În continuare, copiii sunt îndemnați să spună ce au observat ei în drum spre grădiniță, în vederea
stabilirii stării vremii.
-În ce anotimp suntem?
-Ce zi a săptămânii este astazi?
-Ce zi a fost ieri?
-Ce zi va fi mâine?
- Când ați venit la gradiniță ați privit cerul?
-Ce culoare avea?
- Erau nori? Era soare?

4.Activitatea de grup
Joc : „Adevărat sau fals”
Copiii vor juca jocul „Adevărat/Fals”, în cadrul căruia copiii vor trebui să specifice dacă propozițiile enunțate de mine sunt
adevarate sau false .
-Vulpea a ramas fără coadă.(F)
-Ursul a fost păcălit de vulpe? (A)
-Lupul a mâncat-o pe Scufița Roșie.(A)
-Iedul cel mare era cuminte.(F)
-Alba ca zăpada locuiește în pădure în casa piticilor.(A)
-Vulpea l-a păcălit pe lup.(F)
-Scufița Roșie a mâncat-o pe capră.(F)

5. Noutatea zilei
Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii din sala de grupă, care au venit la ei să îi vadă cât sunt de cuminți și cât sunt de isteți.
Anunț copiii că vom porni într-o călătorie la capătul căreia îi așteaptă mari surprize. Pentru aceasta vor trebui să rezolve mai multe
sarcini.

- Va trebui să lucrăm pe centre


- Ne vom reaminti câteva povești învățate
- Vom picta și vom dansa

Evaluare :
Educatoarea le mulțumește și dă noroc cu fiecare copil, întrebându-l cum s-a simțit și dacă i-a plăcut.

Tranziție
Educatoare: Morariu Denisa

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț

Nivel: II

Grupa: Mare

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema de interes: A fost odată…

Categoria de activitate: Jocuri și activități liber alese (JALA1)

Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe

Mijloc de realizare:

 Joc de masă: „Scene din povești”-puzzle;


 Construcții: „Castelul Crăiesei poveștilor”
 Nisip și apă:„ „Drumul spre casa bunicii Scufiței Roșii”.

Loc de desfășurare: sala de grupă

Forma de realizare: pe grupuri, individual


Durata: 30 min

Scop: formarea unor priceperi și deprinderi sociale de cooperare, de comunicare, prin activități semidirijate care fixează cunoștințe,
priceperi și deprinderi

Obiective operaționale:

 Să construiască curtea castelului îmbinînd cuburile din plastic;


 Să asambleze piesele de puzzle în imagini relevante, reprezentând scene din povești;
 Să colaboreze în realizarea sarcinilor;
 Să alcătuiască un traseu în nisip utilizand materiale variate.

Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei


 Mijloace de învățământ: jetoane, piese de construit din cutii de carton , nisip, pietricele
Copiii se îndreaptă spre sectorul preferat, unde îşi desfăşoară activitatea (pot să migreze de la un sector la altul, după
finalizarea obiectivului propus).
Se realizează evaluarea/ autoevaluarea activităţii fiecărui sector în parte.

Se valorizează eforturile copiilor prin expunerea lucrărilor realizate.

Demersul didactic
Nr. Eveniment Conținut științific Metode și procedee Evaluare
ctr. didactic
1 Moment Voi pregăti condițiile optime pentru Observarea
organizatoric desfășurarea activității: comportamentului
-aerisirea sălii de grupă copiilor
-amenajarea spațiului educațional
2 Captarea atenției O voi face prin intermediul materialelor Observația
puse la dispoziția copiilor.
Voi stimula motivația pentru activitate, Conversația
lăsând copiilor posibilitatea alegerii
sectorului preferat.
3 Anunțarea temei și Prezint copiilor într-o manieră accesibilă Explicația
a obiectivelor sarcinile ce oglindesc obiectivele Conversația
operaționale urmarite.
4 Prezentarea Voi prezenta sarcinile la centrele de Explicația Observarea
conținutului și activitate. sistematică a copiilor
dirijarea învățării Joc de masă: Copiii vor trebui să Exercițiul
reconstituie imagini din scene din povești
cunoscute.
Construcții- Copiii de la acest centru vor
avea de construit castelului Crăiesei
poveștilor folosindu-se de cuburi din cutii
de plastic
Nisp și apă- Copiii vor trebui să
alcătuiască în nisip un traseu pe care
trebuie să-l parcurgă Scufița Roșie spre
casa bunicii sale.

5 Obținerea Voi trece pe rând pe la toate subgrupele şi Conversaţia


performanței voi supraveghea activitatea tuturor
copiilor, voi oferi explicaţii suplimentare
unde este nevoie.
Voi încerca să asigur motivaţia necesară
pe tot parcursul activităţii .
6 Evaluare Copiii vor trece pe la fiecare sector şi vor Observaţia Aprecieri verbale
aprecia lucrările. Turul galeriei
Voi face aprecieri asupra modului de lucru
şi de comportare a copiilor pe tot parcursul
activităţii.
Educatoare: Morariu Denisa

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț

Nivel: II

Grupa: Mare

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema de interes: „ A fost odata….”

Tema zilei: Poveștile ne învață, lucruri bune despre viață

Domeniul de activitate: Domeniul limbă și comunicare

Categoria de activitate: Educarea limbajului

Tema activității: „Trăistuța cu povești”

Mijloc de realizare: joc didactic

Tipul activității: verificare și consolidare de cunoștințe


Scopul activității:
 Dezvoltarea capacității de exprimare corectă din punct de vedere gramatical;
 Consolidarea cunoștințelor despre personajele din poveștile cunoscute.

Obiective operaționale:
 Să recunoască povestile pe baza unor ilustrații sugestive;
 Să asocieze personajele cu cadrul din poveste;
 Să redea replici scurte ale personajelor din poveștile cunoscute;
 Să precizeze însușirile personajelor, pe baza comportamentelor manifestate în poveste;
 Să imite personajele din poveștile amintite;
 Sărespecte regulile jocului.

Sarcina didactică:
 Recunoașterea personajelor din povești după siluete și replici care aparțin acestora;
 Asocierea personajului cu povestea din care face parte;

Regulile jocului:

 Un copil a atinge cu bagheta trăistuța, extrage o siluetă a unui personaj dintr-o poveste, îl denumește.
 Copilul va da silueta unui prieten care o va așeza pe imaginea poveștii din care face parte.
 Copiii vor reda replici scurte a unor personaje din poveștie cunoscute.

Elemente de joc: surpriza, bagheta, aplauzele, mânuirea materialului didactic,


Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, problematizarea, exercițiul;


 Mijloace de învățământ: cub, planșe din povești, siluete, bagheta.

Forme de organizare: frontal , individual.

Locul de desfășurare: sala de grupă

Durata:30-35 min

Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani, 2019;
Demersul didactic
Nr.ct Eveniment Conținut științific Metode și procedee Evaluare
r didactic didactice
1 Moment Pregătirea mobilierului şi a materialelor didactice
organizatoric în vederea unei bune desfăşurări a activităţii
2. Captarea Voi prezenta materialul pregătit sub forma de expunerea Observarea
atenției comportamentului
surpriză.
copiilor
- Copii astazi când am sosit la gradiniță, am
gasit această cutie.Sunteți curioși să vedeți
ce se află înăuntru?
Copiii vor descoperi o trăistuță și două plicuri.
Deschid plicul cu numărul unu.
„ Nu știu ce s-a întîmplat/ Poveștile s-au supărat,/
Personajele au plecat./ Haideți să le ajutăm în
povești să le așezăm!”

3 Anunțarea temei Copii, astăzi vom juca jocul didactic „Trăistuța cu Explicația Frontal
și a obiectivelor povești”
- În jocul nostru de astăzi trebuie să recunoașteți Concentrarea
atenției
personajele din povești după siluete, să spuneți
cum se comportă ele, să ajutați personajele să
ajungă la povestea lor și să fiți atenți ce sfaturi va
dau personajele.
Trebuie să răspundeți corect, să aplaudați
răspunsurile colegilor.

4 Desfășurarea Explicarea jocului


activității -ne vom juca împreună;
-la semnalul meu un copil va atinge cu bagheta
trăistuța , va scoate o siluetă și va spune cine este
personajul
-copilul îl va da unui prieten , va spune ceva despre
el, iar acesta va potrivi la povestea sa, precizând
tittul poveștii Conversația
Copiii vor fi răsplătiți cu aplauze.
Jocul de probă
În joben vom găsi o siluetă ce reprezintă vulpea din
povestea „Ursul pâcâlit de vuple”.
-Cine este personajul?
-Personajul este vulpea.
-Spune ceva despre vulpe!
-Vulpea este vicleană și hoață.
-Ajut-o pe vulpe să ajungă la povestea ei.
Desfășurarea propri-zisă a jocului (varianta I)
Se va rosti formula magică
„Abracadabra”și un copil va atinge cu bagheta
trăistuța, extrage silueta, denumește personajul, o Frontal
dă unui coleg care va spune cum este , iar acesta o Individual
da altui coleg care o va așeza la povestea
potrivită . (Albă-ca-Zăpada,Capra cu trei iezi)

Varianta II- Cubul poveștilor


Se va rosti formula magică: Exercițiul
„Cubul se rostogolește
Oare unde se oprește?”
Să ne jucăm cu acest cub și să discutăm pe baza
imaginior atașate pe fiecare din cele șase fețe ale
lui.
Copiii vor veni pe rând și vor arunca cubul rostind
formula magică mai sus amintită. Descoperind
imaginea ei descriu, argumentează, analizează,
aplică, compară și asociază.
DESCRIE: Cum era Albă-ca-Zăpada
COMPARĂ:Cum este fata babei față de fata
moșneagului?

ASOCIAZĂ:La pește a poftit/dar a ramas păcălit? Frontal


(ursul) individual
ANALIZEAZĂ:Cine a facut fapte bune?
APLICĂ:Canta cantecul din caprei
ARGUMENTEAZĂ:De ce n-a putut moșul să
scoată ridichea din pământ?
Varianta III-Povești încrucișate
Le voi cere copiilor să închidă ochii, timp în care
voi schimba locul personajelor . Ei vor trebui sa
așeze siluetele la locul lor.
Varianta IV
Recunoaște personajele, spune din ce poveste
fac parte după replică
Cu ajutorul baghetei și a cuvintelor magice copiii
solicitați vor trebui să recunoascăcărui
personaj/cărei povești aparține replica/fragmentul
citat de mine, să caracterizeze personajul, să imite
personajele…
„- Bunicuțo, de ce ai urechile așa de mari ?
-Ca să te aud mai bine, draga mea!
-Și ce gură mare ai!
-Ca să te pot înghiți mai bine!”(Scufița Roșie)
 De ce i se spunea fetiței Scufița Roșie?
 Caracterizați lupul
„Știți eu am avut o coadă
Lungă , mare și stufoasă
Și astazi o mai aveam
Dacă nu mă lăcomeam
Să prind pește mult din baltă
Așa cum vulpea m-a-nvățat
De-asta am un ciot de coadă
Și…suuunnt taaaarrree supărat…”
(Ursul pâcâlit de vulpe)
 Precizați personajele din poveste
 Caracterizați-le
5 Obținerea Copiii vor contribui la realizarea diagramei Venn. Problematizarea Frontal
performanței Voi dezvalui panoul pe care sunt desenate doua Diagrama Venn individual
cercuri suprapuse partial.In spatiul care se
intersecteaza cele doua cercuri vor aseza
personajele/personajul comun în poveşti
6 Asigurarea Cum s-a numit jocul pe care l-am jucat noi astăzi? Conversația
retenției
7 Evaluarea Voi face aprecieri globale cât și individuale Aprecieri verbale
asupra modului în care au răspuns copiii.
Le voi acorda recompense.
Educatoare: Morariu Denisa

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț

Nivel: II

Grupa: Mare

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema proiectului:A fost odată…

Tema zilei: Poveștile ne-nvață lucruri bune despre viață

Domeniul de activitate: Domeniul Estetic-Creativ

Categoria de activitate:Educație artistico- plastică

Tema activității: „ O lume de poveste”

Tema plastică: punctul elaborat

Mijloc de realizare: pictură

Scopul activității: consolidarea deprinderilor și priceperilor de a realiza tema „O lume de poveste”


Obiective operaționale:
 Să denumească materialele de lucru puse la dispoziție;
 Să aplice puncte prin diverse tehnici de pictură;
 Să organizeze spațiul plastic într-o lucrare echilibrată și expresivă;
 Să execute mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii;
 Să analizeze lucrările pe baza criteriilor stabilite.

Strategii didactice:

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, aprecierea, munca independentă, instructajul
verbal
 Mijloace de învățământ: siluete cu personaje din povești, modelul educatoarei, acuarele, șervețele umede, bețișoare,
pensoane, dopuri , recompense, panouri de expunere a lucrărilor copiilor

Locul de desfășurare: sala de grupă

Durata: 30 min

Bibliografie :
1. ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.I., 2019;
Demersul didactic
Nr. Eveniment Conținut științific Metode și procedee Evaluare
ctr. didactic
1 Moment Se asigură condițiile optime desfășurării activității: Instructaj verbal
organizatoric -aerisirea sălii de grupă
-aranjarea mobilierului și pregătirea materialului de lucru pe
măsuțe
2 Captarea Copii, în cutia noastră am mai găsit un plic . Observarea
atenției Le voi spune ca o vrăjitoare a furat culoarea personajelor din comportamentului
povești și că aș dori să le colorăm. copiilor
3 Anunțarea temei Voi anunța tema activității „ O lume de poveste”și criteriile Explicația
și a obiectivelor care vor sta la baza evaluarii lucrarilor:
operaționale Intuirea materialelor:
Cer copiilor să identifice şi să denumească materialele de pe
măsuţe.
Intuirea materialelor model:
Se prezintă lucrările model copiilor.
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru:
Se va evidenţia modul de utilizare a materialelor, respectarea
etapelor de lucru şi acurateţea lucrării.
Se vor demonstra pe scurt etapele de lucru la fiecare
model în parte. Se realizează încălzirea muşchilor mici ai
mâinii.

4 Obținerea Se urează „Spor la lucru”. Se trece la efectuarea propriu-zisă Munca independentă individual
performanței a lucrărilor de către copii.
Se sugerează modul de lucru, se pune accent pe aspectul
estetic, poziţia la masă, utilizarea corectă a materialelor, se
asigură un fond muzical.
Vor fi ajutaţi copiii care solicită sprijin sau adresează
întrebări, se atenţioneză asupra păstrării ordinii şi
disciplinei.
Copiii vor fi împărțiți în trei grupe, unde vor trebui să
picteze personaje din trei povești: „Scufița Roșie”, „Ursul
pâcâlit de vulpe”și „Capra cu trei iezi”. Fiecare grup va lucra
cu pensonul, bețișorul, degetul și dopul de plută.
Metoda „Partener de sprijin”
Voi trece pe la fiecare copil pentru a-l ajuta dacă are nevoie
sau pentru a-l corecta.
5 Asigurarea Voi cere copiilor sa explice tehnicile de lucru si materialele frontal
retenției și a pe care le-au folosit pentru realizarea temei
transferului
6 Evaluare Copiii se opresc din lucru, se aliniază, fac Turul Galeriei, Conversația Aprecieri verbale
apreciază lucrările colegilor.
Fixarea temei se va face cu 1-2 copii.
Educatoarea apreciază activitatea, comportamentul copiilor
pe parcursul activităţii, lucrările. Copiii primesc stimulente.
Se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor.

Tranziție:
Educatoare: Morariu Denisa

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.11,Piatra Neamț

Nivel: II

Grupa: Mare

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema proiectului: A fost odată…

Categoria de activitate: Jocuri și activități recreative (JALA2)

Tema activității: „Scaunele muzicale”, „ Ursul doarme”,„Ștafeta piticilor”

Forma de realizare: joc mișcare

Scopul activității: crearea unei atmosfere de bună dispoziţie

Obiective operaționale:
 Să execute mișcări specifice jocului respectiv
 Să respecte regulile jocului
 Să manifeste fair play
Strategii didactice:

 Metode și procedee: jocul, explicația


 Metode de învățământ:
Durata: 20 min
Locul desfășurării: sala de grupă

Bibliografie :
1. ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar” M.E.C.I., 2019
Scaunele muzicale
-joc mișcare-
Scaunelele sunt așezate în cerc (cu unul mai puțin), iar pe fundal se aude muzică sau vor intona cântece cunoscute de ei.
Preșcolariivor dansa în jurul caunelor pânăîn momentul în care muzica se va opri . Atunci ei vor trebui să ocupe un scaun.
Unul dintre ei va rămâne în picioareși va ieși din joc. Cel care va ramâne ultimul în joc va fi câștigătorul.
Înainte de jocul propriu-zis se va juca un joc de probă.

Ursul doarme
-joc mișcare-
Copiii sunt așezați în cerc. Ei cântă:
Ursul doarme, ursul doarme
Ce să-i dăm noi de mâncare
Lapte dulce sau cafea
Să s-așeze unde-o vrea.
Copilul ursuleț se așează în brațele unui alt copil și prin intermediul întrebărilor cheie:
 Pe ce stai?
 Pe ce-o dai?
 Cum o/îl cheamă?
Trebuie să recunoască numele colegului din clasă. Cel pe care-l ghicește îi va lua locul în centrul cercului reluându-
se astfel jocul. Cel care nu ghicește trebuie să execute diferite purunci hazlii.

Ștafeta piticilor
În încheierea activității voi excuta jocul de mișcare „Ștafeta piticilor”.
Jocul se va desfășura în sala de sport, pentru a ne permite mai mult spațiu.
Copiii vor fi așezați pe două grupe .
Căpitanii echipelor vor primi câte o ștafetă pe care trebuie să o predea colegului care stă, după ce parcug un traseu plin cu
obstacole.