Sunteți pe pagina 1din 9

Grădiniţa “Planeta Copiilor”

Str. Gabriela Szabo 3-11,


Sector 6, Bucureşti
Telefon/fax: 021 433. 02.63 Mobil: 0724 212 970

Proiect didactic

Nivelul I:grupa mijlocie;


Data:17.05.2020;
Educatoare/ Propunător: Manea Felicia-Corina
Tema anuală:„Ce și cum vreau să fiu?”;
Tema zilei:„Haideți în excursie!”;
Subtema:„Să zburăm ca fulgișorii”;
Domeniul experiențial:Domeniul om și societate;
Tipul de activitate:Consolidare de cunoștințe, deprinderi și priceperi;
Forma de organizare:frontal, individual;
Mijloc de realizare:joc didactic;
Scopul activității:
 Cunoașterea normelor de comportare civilizată și înțelegerea necesității de a le folosi în societate;
 Formarea unor deprinderi de conduită morală prin respectarea unor reguli de comportament, accesibil vârstei preșcolare;
Obiectiv cadru:
 Cunoașterea și respectarea normelor de comportarea în societate; educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți;
Obiective de referință:
a) Cognitive:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili să:
O.1. Diferențieze un comportament negativ de unul pozitiv, dezaprobându-l pe primul;
O.2. Să cunoască și să precizeze normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de securitate personală;
O.3. Să precizeze necesitatea respectării normelor de comportament civilizat;
O.4. Să se exprime corect, fluent, coerent în limba română;
O.5. Să descrie conținutul imaginilor ;
O.6. Să descopere greșelile de comportament ale personajului surpriză și să le corecteze;

b) Afective:
O.7. Dorească să adopte în conduita proprie acte de conduită asemănătoare cu cele pozitive ale personajului surpriză;
O.8. Să manifeste dragoste și respect față de persoanele din jur;
O.9. Să își adapteze comportamentul propriu la cerințele grupului din care face parte;
O.10. Să participe activ și cu interes la jocul propus;

c) Psiho-motorii:
O.11. Să mânuiască materialele puse la dispoziție;
O.12. Să se conformeze instrucțiunilor date de doamna educatoare;

Sarcina didactică:gruparea imaginilor în funcție de tipul de comportament ilustrat;


Elemente de joc:deplasarea, aplauzele, surpriza;
Regulile jocului:copilul care îl primește pe „Voinicel” alege un plic în care se află o imagine pe care o va descrie. După aceea o va
pune în dreptul fulgului albastru dacă consideră că ilustrează un comportament pozitiv sau în dreptul fulgului roșu dacă vede un
comportament negativ. Fiecare răspuns corect este aplaudat;
Strategii didactice:
1. Metode și procedee:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația;
2. Material didactic:personajul „Voinicel” (1), imagini cu diverse comportamente (10), plicuri(10), cutie (1), fulgi (2), tablă (1),
recompense (30), instrumente de scris, fișe de lucru (30), creioane colorate;
3. Metode și tehnici de evaluare:observarea sistematică, aprecieri verbale, recompense;
4. Forma de organizare a activității:frontal, individual;
5. Loc de desfășurare:sala de grupă;
6. Durata activității:30 de minute;
Demers didactic
Eveniment didactic Obiective Conținutul științific Metode și Mijloace de Forma de Evaluare
procedee învățământ organizare
1. Momentul Crearea condițiilor optime
organizatoric desfășurării activității: aerisirea sălii
de grupă, aranjarea mobilierului în
formă de semicerc. Pregătirea
materialelor necesare desfășurării
activității.
2. Captarea O.4. Se realizează prin prezentarea conversația personajul frontal aprecieri
atenției personajului surpriză „Voinicel”. surpriză verbale
O.2. „Copii eu astăzi l-am adusla voi pe
Voinicel pentru că acesta vrea să
plece într-o excursie și este pentru
O.3. prima dată când călătorește cu
avionul, așa că nu știe cum trebuie Explicația
să se comporte. Vreți să îl ajutăm
noi și să îl învățăm ce trebuie să
facă?”

3. Anunțarea Se anunță tema și se prezintă conversația frontal


temei și a obiectivele în mod accesibil
obiectivelor copiilor: Astăzi ne vom juca
împreună un joc intitulat „Așa da,
așa nu!”. Cu ajutorul vostru,
Voinicel va învăța care este explicația
comportamentul pe care trebuie să îl
aibă în avion, ce este bine să facă și
ce nu. La sfârșitul acestei activități
vom fi capabili să diferențiem
comportamentele negative de cele
pozitive și ne vom da seama de cât
de important este să respectăm
normele de comportament civilizat.
4. Dirijarea O.1. a) Explicarea regulilor și a conversația personajul frontal aplauze
învățării sarcinilor de joc: surpriză
Pentru că Voinicel este foarte curios
de ceea ce vreți voi să îl învățați o să
O.3. fie foarte atent, așa că voi va trebui explicația
să faceți liniște pentru ca acesta să tabla individual
poată înțelege. Cel mai cuminte
copil o să îl primească pe Voinicel se
O.4. și o să vină să aleagă împreună cu observația apreciază
acesta un plic din cutie. În plic se fiecare
află o imagine, pe care voi va trebui răspuns
să o descrieți și să îi găsiți locul pe
tablă. Tabla este împărțită în două cutia cu
părți. Partea fulgului roșu este cea plicuri
pentru comportamentele negative,
pentru ceea ce nu este bine să facă
O.5. acesta în avion, iar partea cu fulgul
albastru este cea a
comportamentelor pozitive, adică
ceea ce este bine să facă Voinicel în
avion. Deplasarea la tablă se va face
la semnalul meu iar răspunsurile exercițiul
corecte ale voastre vor fi apreciate
cu aplauze din partea colegilor.
b) Jocul de probă
O.6. Se va desfășura un joc de probă cei doi fulgi
pentru a verifica dacă toți copiii au
înțeles regulile jocului. Pentru acest demonstrația
lucru voi solicita un copil care
împreună cu Voinicel va alege un
plic, vom descoperi ce ilustrează plicurile cu
imaginea și unde trebuie poziționată imagini
aceasta. Se va discuta pe baza
O.8. imaginii pentru a ne da seama dacă
înfățișează un comportament pozitiv
sau negativ.
c) Jocul propriu-zis:
Copiii împart imaginile în cele două
O.9. categorii: „Așa da, Așa nu!”
Varianta II:
Pentru a vedea dacă Voinicel a
înțeles ce este bine și ce nu în avion
O.10. când o să meargă în excursie acesta
o să așeze pe tablă doar
comportamentele pozitive, doar pe
O.11. cele pe care o să le urmeze atunci
când o să plece. O să rog copiii să
închidă ochii. Voinicel va strecura
O.12. printre acele imagini anumite
greșeli- comportamente negative, iar
copiii va trebui să le identifice și să
le corecteze- să scoată imaginile
nepotrivite de pe tablă.

5. Evaluarea O.7. Se va realiza printr-o fișă de lucru observația fișe de lucru frontal aprecieri
performanței (Anexa 1). Copiii vor încercui cu verbale
roșu comportamentele negative instrumente
ilustrate pe fișa de lucru și cu explicația de scris individual
albastru imaginile cu
O.11. comportamentele pozitive.
Copiii vor fi aplaudați, iar Voinicel
O.12. o să le mulțumească pentru ajutorul conversația
acordat.
6. Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra recompense
activității modului de desfășurare a activității.
aprecieri
verbale

Anexa 1:
Fișa de lucru

1. Copiii vor încercui cu roșu comportamentele negative ilustrate și cu albastru imaginile cu comportamentele pozitive.