Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1

03.10.2017

DREPT CIVIL-CONTRACTE

Tratat de drept civil - Dan Chirica - Hamangiu 128 lei apx


Examen - 24 grile cu 4 variante de răspuns (totul/nimic) + 2-3 enunțuri de comentat ( inclusiv
aspecte practice

 Contractul de vânzare
 Contractul de donație
 Contractul de întreținere și contractul de renta viagere
 Contractul de locațiune
 Contractul de împrumut
 Contractul de antrepriza
 Contractul de mandat
 Contractul de depozit
 Tranzacția

CONTRACTELE SPECIALE

Istoric
C literis - pater familia ținea un registru
C Rei - remiterea materială efectiv
C Verbis -

C consensuale nefiind recunoscute decât după sec.II , ex.vanzarea locațiune, mandatarul si


contractul de societate?
După sec III apar contractele nenumite , dar totuși nu se conturează o teoreme generală a
contractelor ci exista doar cele speciale
Sub influența cazuisticii, se extind
După sec XV sub influența dezvoltării comerțului , apar

Calificarea contractelor
Dacă avem un contract care nu are anumite părți reglementate, ii aplic regulile generale din
materia contractelor , nu cele ale celui mai apropiat contract.
Nu toate reglementarile speciale deroga de la cele generale, uneori doar vin sa le completeze.
Curs 1
03.10.2017

CONTRACTUL DE VANZARE

Art.1650 -

Exemplu 1. Contractul de vânzare cumpărare - cod civil pt 30 lei -> ulterior se primește un pix in
loc de 30 lei - avem de a face tot cu același comtract doar ca modalitatea de plata a prețului
este darea in plata.
(nu are loc novarea contractului într-unul de schimb)

CARACTERELE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE


1. Consensual - R- valabil formată prin simpla manifestare de voința a părților
E- 885 (1), 1224, 1747 + forma autentica asupra imobilelor ( ad validitatem/ ad
probationem )
1242 - părțile impun o anumită forma ( chiar dacă legea nu o cere) pt încheierea
contractului
2. Sinalagmatic - obligații reciproce și interdependente
1720 - transmiterea proprietații
Riscul pieirii fortuită este legat de predare și nu de 1271
Rezolutioune in caz de neexecutare
3. Comutativ - întinderea obligațiilor este cunoscuta și fiecare parte urmărește o prestație
Contractul cu privire la un bun viitor este comutativ dacă părțile au certitudine ca bunul
va exista
E - uneori este aleatoriu - stabilesc un preț global pt toate cireșele pescăresc urmează sa
le culeg , dar nu se știe exact câte cireșe vor fii
4. Translativ de proprietate