Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul 1

Start – 1p
1. Să se creeze o bază de date cu numele Asigurari, cu tabelele: Contracte (nrcontract
(PK), datacontract, tipasigurare ca o lista predefinita, valoareaasigurata, durata se
precizeaza in ani, codclient (FK)), Chitante (nrchitanta (PK), datachitanta,
sumaplata, nrcontract (FK)) şi Clienti (codclient (PK), numepren, localitate); sa se
stabileasca relatiile intre tabele precum si integritatea referentiala – 2p
2. Să se insereze două înregistrări în tabela/tabelele părinte şi mai multe înregistrări în
tabela/tabelele copil – 1p
3. Să se creeze o interogare pentru a afișa pentru fiecare client (numepren) suma totală a
valorilor asigurate – 1p.
4. Să se creeze o interogare pentru a afișa chitantele emise în luna noiembrie – 1p
5. Să se creeze un formular cu titlu pe care să fie afişate numele clientului, data
contractului, tipul asigurarii, valoarea asigurata, durata si sa se calculeze anul in care
se va incheia contractul. Să se adauge un buton de comandă care permite închiderea
formularului – 2p.
6. Să se creeze un raport în care să se afișeze numele clientului, numărul contractului,
data contractului și totalul valorilor asigurate – 1p.
7. Să se creeze un Switchboard care va deschide interogarile de la punctele 3 si 4,
formularul de la punctul 5 și raportul de la punctul 6 – 1p.

Subiectul 1
Start – 1p
1. Să se creeze o bază de date cu numele Asigurari, cu tabelele: Contracte (nrcontract
(PK), datacontract, tipasigurare ca o lista predefinita, valoareaasigurata, durata se precizeaza
in ani, codclient (FK)), Chitante (nrchitanta (PK), datachitanta, sumaplata, nrcontract (FK))
şi Clienti (codclient (PK), numepren, localitate); sa se stabileasca relatiile intre tabele
precum si integritatea referentiala – 2p
2. Să se insereze două înregistrări în tabela/tabelele părinte şi mai multe înregistrări în
tabela/tabelele copil – 1p
3. Să se creeze o interogare pentru a afișa pentru fiecare client (numepren) suma totală a
valorilor asigurate – 1p.
4. Să se creeze o interogare pentru a afișa chitantele emise în luna noiembrie – 1p
5. Să se creeze un formular cu titlu pe care să fie afişate numele clientului, data
contractului, tipul asigurarii, valoarea asigurata, durata si sa se calculeze anul in care
se va incheia contractul. Să se adauge un buton de comandă care permite închiderea
formularului – 2p.
6. Să se creeze un raport în care să se afișeze numele clientului, numărul contractului,
data contractului și totalul valorilor asigurate – 1p.
7. Să se creeze un Switchboard care va deschide interogarile de la punctele 3 si 4,
formularul de la punctul 5 și raportul de la punctul 6 – 1p.