Sunteți pe pagina 1din 1

Inspector de specialitate,

-FIŞĂ DE AVIZARE-
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

A. Avizul şcolii :
Denumirea opţionalului....................................................................................
Tipul...................................................................................................................
Clasa..........................................
Anul şcolar................................
Durata........................................
Număr de ore pe săptămână.....................................
Autorul..........................................................
Instituţia de învăţământ..............................................................................................

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii ( CCS):


CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE
DA NU DA,cu recomandare
I.Respectarea structurii standard a programei
Argument
Obiective de referinţă
Activităţi de învăţare(cel puţin una pentru fiecare obiectiv)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II.Existenţa unei bibliografii
III.Elemente de calitate
Respectare particularitatilor de vârstă ale elevilor
Concordanţa cu etosul şcolii,cu interesele elevilor şi cunevoile
comunităţii
Conţinutul argumentului
-oportunitatea opţionalului
-realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare
Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus

DA, DA, cu recomandări, NU


.................................................................

Avizul conducerii şcolii ...................................................

NOTA :Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II


şi cel putin 5 „DA” / ”DA cu recomandări” la punctul III.

S-ar putea să vă placă și