Sunteți pe pagina 1din 8

Programe C++

INMULȚIRE A LA RUSSE
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, s=0;
cout << "INMULTIRE A LA RUSSE \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
while (a>0)
{
if (a%2==1)
s=s+b;
a=a/2;
b=b*2;
}
cout << "\nProdusul celor doua numere este: " << s << endl << endl;
return 0;
}

CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu while)


#include <iostream>

using namespace std;


int main()
{
int a, b;
cout << "CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu while) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
while (a%b!=0)
{
int r=a%b;
a=b;
b=r;
}
cout << "\ncmmdc este: " << b << endl << endl;
return 0;
}
CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu for - 1)
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b;
cout << "CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu for) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
for ( ; a%b!=0; )
{
int r=a%b;
a=b;
b=r;
}
cout << "\ncmmdc este: " << b << endl << endl;
return 0;
}

CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu for - 2)


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, r;
cout << "CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu for - 2) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
for ( ; a%b!=0; r=a%b,a=b,b=r);
cout << "\ncmmdc este: " << b << endl << endl;
return 0;
}
CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu do while)
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b;
cout << "CMMDC CU ALGORITMUL LUI EUCLID (cu do while) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
do
{
int r=a%b;
a=b;
b=r;
}
while (a%b!=0);
cout << "\ncmmdc este: " << b << endl << endl;
return 0;
}

CMMDC CU ALGORITMUL LUI NICHOMEDE (cu while)


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b;
cout << "CMMDC CU ALGORITMUL LUI NICHOMEDE (cu while) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
while (a!=b)
if (a>b)
a=a-b;
else
b=b-a;
cout << "\ncmmdc este: " << a << endl << endl;
return 0;
}
CMMMC (cu for - 2)
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, r, m;
cout << "CMMMC (cu for - 2) \n ";
cout << "\nIntroduceti primul numar: "; cin >> a;
cout << "Introduceti al doilea numar: "; cin >> b;
for ( ; a%b!=0; r=a%b,a=b,b=r);
m=(a*b)/b;
cout << "\ncmmmc este: " << m << endl << endl;
return 0;
}

TERMENUL DE PE POZITIA N DIN SIRUL LUI FIBONACCI


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=1, b=1, n, i;
cout << "TERMENUL DE PE POZITIA N DIN SIRUL LUI FIBONACCI" << endl;
cout << "\nIntroduceti pozitia numarului din sir: ";
cin >> n;
i=2;
while (i<n)
{
b=a+b;
a=b-a;
i++;
}
cout << "\nNumarul de pe pozitia " << i << " este: " << b << endl << endl;
return 0;
}
NUMAR IN SIRUL LUI FIBONACCI
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=1, b=1, x;
cout << "NUMAR IN SIRUL LUI FIBONACCI" << endl;
cout << "\nIntroduceti numarul care trebuie verificat daca apartine sirului lui Fibonacci: ";
cin >> x;
while (b<x)
{
b=a+b;
a=b-a;
}
if (b==x)
cout << "\nNumarul " << x << " este in sirul lui Fibonacci. " << endl;
else
cout << "\nNumarul " << x << " nu este in sirul lui Fibonacci. " << endl;
return 0;
}
BUBBLE SORT
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, i, t, sortat, a[100];
cout << "\nBUBBLE SORT\n\n ";
cout << "\nIntroduceti numarul de elemente din sir: "; cin >> n;
cout << "\nIntroduceti elementele sirului: ";
for (i=0; i<n; i++)
cin >> a[i];
do
{
sortat=1;
for (i=0; i<n-1; i++)
if (a[i]>a[i+1])
{
t=a[i];
a[i]=a[i+1];
a[i+1]=t;
sortat=0;
}
}
while (sortat==0);
cout << "\nSirul sortat este: ";
for (i=0; i<n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
return 0;
}
SORTARE PRIN SELECȚIE
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, i, j, t, pmin, a[100];
cout << "\nSORTARE PRIN SELECTIA MINIMULUI\n\n ";
cout << "\nIntroduceti numarul de elemente din sir: "; cin >> n;
cout << "\nIntroduceti elementele sirului: ";
for (i=0; i<n; i++)
cin >> a[i];
for (i=0; i<n-1; i++)
{
pmin=i;
for (j=i+1; j<n; j++)
if (a[pmin]>a[j])
pmin=j;
t=a[i];
a[i]=a[pmin];
a[pmin]=t;
}
cout << "\nSirul sortat este: ";
for (i=0; i<n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
return 0;
}
SORTARE PRIN INTERSCHIMBARE
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, i, j, t, a[100];
cout << "\nSORTARE PRIN INTERSCHIMBARE\n\n ";
cout << "\nIntroduceti numarul de elemente din sir: "; cin >> n;
cout << "\nIntroduceti elementele sirului: ";
for (i=0; i<n; i++)
cin >> a[i];
for (i=0; i<n-1; i++)
for (j=i+1; j<n; j++)
if (a[i]>a[j])
{
t=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=t;
}
cout << "\nSirul sortat este: ";
for (i=0; i<n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
return 0;
}