Sunteți pe pagina 1din 8

A(5, 10), B(9, 0)

2.A(5, 10).
Unghiul care precizeaza linia de actiune a fortei:
yA 5
tgα= = =0.5 => α=arctg 0.5= 26.565°
z A 10
Pozitia axei neutre:
Intersectiile AN cu axele de coordonate (axele principale centrale)
−i 2z −5.772
y AN = = =−6.65 cm
yA 5

−i 2y −8.662
z AN = = =−7.49 cm
zA 10

z AN −7.49
tgβ = = =1.13=¿ β=arctg 1.13=48.49 °
y AN −6.65

Valorile tensiunilor normale σx:

a) fara greutate proprie:

Eforturile sunt: N=-P=-50kN(compresiune)


M y =P∗z A =50∗10=500 kNcm

M z =P∗y A =50∗5=250 kNcm

−N M y M z −50∗103 500∗10 4 250∗10 4


σ xmax = + + = + + =2,08 MPa
A W y W z 600∗102 3000∗103 2000∗103

−N M y M z −50∗103 500∗104 250∗10 4


σ xmin= − − = − − =−3,74 M Pa
A W y W z 600∗102 3000∗103 2000∗103
b) cu greutate proprie:
G=V ∗γ b=6∗0.2∗0.3∗22=7.92 kN

N=−( P+ G )=−50−7.92=−57.92 kN
M y =P∗z A =50∗10=500 kNcm
M z =P∗y A =50∗6=250 kNcm

Coordonatele punctului A` de aplicatie a fortei:


M z −250
yA = = =−4.31 cm
N 57.92
M y −500
zA= = =−8.63 cm
N 57.92

z A 8.63
tgα= = =2=> α=arctg 2= 63.43°
y A 4.31

Coordonatele axei neutre:


−i 2z −5.772
y AN = = =7.72 cm
y A −4.31
−i 2y −8.662
z AN = = =8,69 cm
z A −8.63
y 7.72
tgβ = AN = =0.88=¿ β=arctg 0.88=41.34 °
z AN 8.69

−N M y M z −57.92∗10 3 500∗10 4 250∗104


σ xmax = + + = + + =1.95 MPa
A W y Wz 600∗102 3000∗10 3 2000∗103
σ −N M y M z −57.92∗10 3 500∗10 4 250∗10 4
xm∈¿= − − = − − =−3.87 MPa ¿
A Wy Wz 600∗10
2 3
3000∗10 2000∗10
3

2.B(5,0).
Punctul de aplicaţie al forţei excentrice este în afara sâmburelui central, axa neutră taie
secţiunea, pe aceasta apar atât tensiuni de compresiune cât şi tensiuni de întindere (ce nu pot
fi preluate de teren). Calculul se face cu zona activă.

Distanţa de la punctul de aplicaţie al forţei excentrice la extremitatea stângă a secţiunii este:


c=10-5=5 cm

Lăţimea zonei active rezultă: 3c=3x5=15


cm

Presiunea maximă în teren:

a)fara greutate proprie


2 N 2∗50
¿ σ ∨¿max = = =0.22 MPa ¿
A act 15∗30

Unghiul care precizeaza linia de actiune


a fortei:
α =¿ 90°
Pozitia axei neutre:
Intersectiile AN cu axele de coordonate (axele principale centrale de inertie):
−i 2z −5.772
y AN = = =−3.69 cm
yB 9

Valorile tensiunilor normale σx:

a) fara greutate proprie:

Eforturile sunt: N=-P=-50kN


M y =P∗z B=50∗0=0

M z =P∗y B=50∗9=450 kNcm

−N M y M z −50∗103 0∗10 4 450∗104


σ xmax = + + = + + =1.42 MPa
A W y W z 600∗102 3000∗103 2000∗103

−N M y M z −50∗103 0∗104 450∗10 4


σ xmin= − − = − − =−3.08 MPa
A W y W z 600∗102 3000∗103 2000∗103

b)cu greutate proprie


2 N 2∗57.92
¿ σ ∨¿max = = =0.26 MPa ¿
A act 15∗30

G=V ∗γ b=6∗0.2∗0.3∗22=7.92 kN

N=−( P+ G )=−50−7.92=−57.92 kN
M y =P∗z B=50∗0=0
M z =P∗y B=50∗9=450 kNcm

Coordonatele punctului B` de aplicatie a fortei:


M z −450
yB = = =−7.76 cm
N 57.92
M y −0
zB = = =0 cm
N 57.92

Coordonatele axei neutre:


−i 2z −5.772
y AN = = =4,29 cm
y B −7.76

−N M y M z −57.92∗10 3 0∗10 4 450∗10 4


σ xmax = + + = + + =1.29 MPa
A W y Wz 600∗102 3000∗10 3 2000∗103
−N M y M z −57.92∗10 3 0∗104 450∗104
σ xmin= − − = − − =−3.21 MPa
A Wy Wz 600∗102 3000∗103 2000∗103