Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă la matematică

pe semestrul al II lea an școlar 2109/2020

I.Pe mulţimea numerelor reale definim legea de compoziţie

x ∘ y=xy+3x+3y+6, ∀ x,y ∈ R

a)Arătați că (3) o 3  3

b) Să se arate că x ∘ y=(x+3)(y+3) -3, ∀ x,y ∈ R

c )Să se determine elementul neutru,ştiind că legea de compoziţie ” ∘ ”este


asociativă şi comutativă.

x3
II.Se consideră funcţiile f,F:R → R ,f(x)=ex+x2+2x şi F(x)= ex+ 3 +x2+1

1 a)Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f.

b)Să se calculeze ∫ f ( x)dx.

2 Calculaţi : a) ∫( 2 x−7)dx , b)
∫ (2 x + 5x − x3 ) dx
2
,