Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic ,, Tudor Vianu’’ Giurgiu

Lucare scrisă pentru încheierea situației la învățătură

Clasa a IX a an școlar 2019/2020 semestrul al II lea

Variantra A
1. Fie funcţiile f, g : RR, f ( x )  2 x  3x  5 şi g ( x )  2 x  4 .
2

(10p) a) Să se calculeze: f(-1) + g(0).


(15p) b) Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei f(x) + g(x)=0.
(15p) c) Să se determine vârful parabolei asociate funcţiei f.
 2( x  3 )  x  2

 3x
 1 x  0
2. (20p) Rezolvaţi sistemul de inecuaţii:  .
12
3. (15p) a) Să se calculeze cos x, ştiind că sin x = 13
şi x(0o,90o).
(15p) b) Se consideră triunghiul ABC cu AB=5, AC=6 şi BC=7.
Să se calculeze cos A.

Varianta B
1. Fie funcţiile f, g : RR, f ( x )  2 x  x  2 şi g ( x)  2 x  5 .
2

(10p) a) Să se calculeze: f(-1) - g(0).


(15p) b) Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei f(x) = g(x).
(15p) c) Să se determine vârful parabolei asociate funcţiei f.
3( x  1 )  x  1

 3x
 0
 x2
2. (20p) Rezolvaţi sistemul de inecuaţii :
8
3. (15p) a) Să se calculeze sin x, ştiind că cos x = 17
şi x(0o,90o).
(15p) b) În triunghiul ABC m( ^ ^ )=30 şi AB = 10√ 2.
B)=45 , m(Co o

Să se calculeze AC.

Toate subiectele sunt obligatori


Se acordă 10 p din oficiu
Timp de lucru 50min