Sunteți pe pagina 1din 1

Categorii de taxe pentru Concursul de Admitere 2018 la STUDII DE LICENȚĂ:

a) taxe de înscriere la concurs- în cuantum de 100 de lei pentru fiecare program de licență

b) taxe de înmatriculare- în cuantum de 100 de lei pentru fiecare program de licență

c) taxe de școlarizare stabilite de Consiliul FPSE și aprobate de Consiliul de Administrație și Senatul UOC:

Candidați cetățeni români, Candidați cetățeni străini cu plata


Programul de studii UE, SEE, CE taxelor de școlarizare în valută
universitare de licență
Taxa de școlarizare/an Taxa de școlarizare/an
(lei) (euro)
Asistență socială 2800 lei 2500 euro
Psihologie 3200 lei 2500 euro
Pedagogia învățământului 3200 lei 2500 euro
primar și preșcolar
Psihopedagogie specială 2800 lei 2500 euro

Categorii de taxe pentru Concursul de Admitere 2018 la STUDII DE MASTERAT:

a) taxe de înscriere la concurs- în cuantum de 100 de lei pentru fiecare program de masterat

b) taxe de înmatriculare- în cuantum de 100 de lei pentru fiecare program de masterat

c) taxe de școlarizare stabilite de Consiliul FPSE și aprobate de Consiliul de Administrație și Senatul UOC:

Candidați cetățeni români, Candidați cetățeni străini cu plata


UE, SEE, CE taxelor de școlarizare în valută
Programul de studii
universitare de masterat
Taxa de școlarizare/an Taxa de școlarizare/an
(lei) (euro)
Psihodiagnoza personalității 3500 lei 3000 euro
Management educațional 3500 lei 3000 euro
Terapii și compensare a 3500 lei 3000 euro
tulburărilor de comunicare