Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I


TELEFON: 0235/311928
FAX: 0235/311715
e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro
website : http://isj.vs.edu.ro
____________________________________________________________________________

În atenţia candidaţilor

În conformitate cu OMEC 4594/17.06.2020, transmis la Monitorul Oficial, pe durata stării de


alertă instituită pe întreg teritoriul țării se suspendă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la
punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr. 19 la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Reluarea activităților se va realiza conform unui calendar aprobat prin Ordin al ministrului
educației și cercetării după încetarea stării de alertă instituită pe întreg teritoriul țării.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ,


prof. Gabriela Plăcintă

INSPECTORI ŞCOLARI CU MANAGEMENTUL


RESURSELOR UMANE ,
prof. Dorina Nemtanu
prof. Gheorghe Flueraş