Sunteți pe pagina 1din 5

Program de intervenţie personalizat / individualizat

Numele şi prenumele beneficiarului :


Domiciliul:
Şcoala:
Clasa: a IX-a / An şcolar: 2018-2019
Prof. Limba si literatura romana: V.A.

Problemele cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe):


În perioada 21 septembrie – 9 octombrie 2018 am desfăşurat evaluarea iniţială, în urma căreia am
constatat:
-este rezervat, greu de observat;
-nu cunoaşte toate datele despre universul său de cunoaştere;
-îşi adaptează răspunsurile cu ajutorul profesorului;
-vocabular redus, posibilităţi de exprimare reduse; vorbire ezitantă, încetinită;
-în scris apar omisiuni şi înlocuiri de litere;
-deficit de menţinere a atenţiei concentrate;
-memorie mecanică, sunt necesare multe exerciţii de memorare pentru fixarea unui material;
-rezolvă cu ajutorul profesorului cerinţele;
-operaţiile gândirii sunt slab dezvoltate;
-imaginaţia este săracă;
-de obicei este pasiv, aşteaptă să fie solicitat la lecţie;
- nu scrie cu literă iniţială mare începutul unei propoziţii;
-nu scrie corect cuvintele care cuprind grupuri de litere;
-citeşte greoi, fără a respecta semnele de punctuaţie, cu intonaţie necorespunzătoare, cu ritm rar, citire incorectă,
inconştientă;
-nu operează cu concepte corespunzatoare disciplinei;
-este retras, rezervat, puţin comunicativ, uneori avand, insa, tulburari comportamentale;

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp):


-pronunţarea clară şi corectă a enunţurilor ; septembrie 2018 - iunie 2019;
-citirea fluentă, corectă şi expresivă a unui text cunoscut, de mică întindere; septembrie 2018 - iunie 2019;
-încadrarea corectă în pagină şi respectarea liniaturii caietului; septembrie 2018 – iunie 2019;
-citirea în ritm propriu a unui text nou de mică întindere; ianuarie 2018 – iunie 2019 ;
-desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit ; octombrie 2018 – iunie 2019;
-scrierea corectă de litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte, enunţuri; septembrie 2018 - iunie 2019;
-scrierea cu literă iniţială mare la începutul unei propoziţii şi a substantivelor proprii;
septembrie 2012 - iunie 2013;
-scrierea lizibilă şi îngrijită; septembrie 2018 - iunie 2019;
-utilizarea convenţiilor limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, virgula, două puncte)  ; noiembrie
2018 – iunie 2019;
-asimilarea elementelor de bază ale disciplinei; octombrie 2018 – iunie 2019;
-rezolvarea de exercitii care presupun raspunsuri simple; decembrie 2018 – iunie 2019;
-însuşirea etapelor rezolvării unor cerinte; noiembrie 2018 – iunie 2019;
Programul de intervenţie personalizat
Domeniul de intervenţie: Limba română

Obiective Conţinuturi Metode şi Perioada de Criterii minimale de apreciere a Metode şi


mijloace de intervenţie progreselor instrumente
realizare de evaluare
-să pronunţe şi să scrie corect Scrierea corectă şi Exerciţiul, Octombrie -să pronunţe corect cuvinte care
cuvinte care conţin grupurile de ortografică a cuvintelor. jocul didactic, 2018 conţin grupuri de litere; Observarea
litere învăţate; Scrierea cu literă mare la explicaţia, -să scrie corect cuvinte care sistematică
-să completeze cuvintele care începutul propoziţiei şi a conversaţia, conţin grupuri de două litere; ( probe
conţin grupurile de litere învăţate; substantivelor proprii. demonstraţia, -să copieze şi să transcrie cuvinte orale, fişe
-să copieze şi să transcrie cuvinte Scrierea corectă a observaţia care conţin grupuri de litere; de lucru)
care conţin grupuri de litere; cuvintelor care conţin dirijată; -să completeze cuvintele care Aprecieri
-să scrie după dictare cuvinte şi grupurile de litere ce, Ce, Imagini, conţin grupurile de litere învăţate, stimulative
enunţuri în care intervin şi ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi, che, jetoane, cu sprijin; Valorificări
grupurile de litere studiate; Che, chi, Chi, ghe, Ghe, planşe. -să scrie după dictare cel puţin pozitive
-să despartă corect în silabe, oral şi ghi, Ghi cuvinte şi enunţuri în care Probă de
în scris, cuvinte care conţin intervin şi grupurile de două evaluare
grupuri de litere; litere studiate; scrisă
-să găsească cât mai multe cuvinte -să găsească cu ajutor, cât mai
care conţin grupuri de litere; multe cuvinte care conţin grupuri
-să sesizeze scrierea incorectă a de litere;
unor cuvinte care conţin grupuri de -să sesizeze, cu ajutor, scrierea
litere; incorectă a unor cuvinte care
-să citească conştient texte date conţin grupuri de litere;
prin formulări de răspunsuri la -să citească conştient texte date
întrebările puse ; prin formulări de răspunsuri la
-să recunoască texte, personaje, întrebările puse, cu sprijin ;
prin citerea unor fragmente, -să recunoască texte, personaje,
paragrafe ; prin citirea unor fragmente,
-să citească « la prima vedere », cu paragrafe, numai din cele studiate
voce tare, un scurt text ; la ora de limba română; 
-să identifice titlul, autorul, -să identifice titlul, autorul dintr-
alineatele dintr-un text dat; un text dat;
-să formuleze răspunsuri şi -să formuleze răspunsuri şi
întrebări; întrebări, cu sprijin;
-să integreze în enunţuri proprii -să formuleze propoziţii simple.
cuvinte date;
-să explice folosirea unor Semnele de punctuaţie Exerciţiul, Noiembrie- -să explice cu sprijin folosirea Observarea
convenţii grafice ( fără jocul didactic, decembrie unor convenţii grafice ( fără sistematică
terminologie): linia de dialog, explicaţia, 2018 terminologie): linia de dialog, ( probe
virgula, două puncte, semnul conversaţia, virgula, două puncte, semnul orale, fişe
exclamării şi al întrebării. demonstraţia, exclamării şi al întrebării. de lucru)
-să plaseze semnele de punctuaţie observaţia -să plaseze semnele de punctuaţie Aprecieri
într-un text; dirijată; într-un text, cu ajutor; stimulative
-să copieze texte ce conţin semne Imagini, -să copieze texte ce conţin semne Valorificări
de punctuaţie; jetoane, de punctuaţie; pozitive
-să scrie după dictare propoziţii şi planşe. -să scrie după dictare propoziţii şi Exerciţii de
texte; texte, cu ajutor şi explicaţii scriere
-să redacteze enunţuri care să suplimentare; Probă de
conţină semnele de punctuaţie; -să redacteze enunţuri care să evaluare
-să citească conştient texte date conţină semnele de punctuaţie scrisă
prin formulări de răspunsuri la ( cel puţin punctul şi semnul
întrebările puse ; întrebării);
-să citească fluent, corect şi expresiv -să citească conştient texte date şi
un text cunoscut, de mică întindere, să răspundă la întrebările puse ;
respectând semnele de punctuaţie; -să intoneze corect propoziţiile
-să citească « la prima vedere », cu enunţiative, exclamative şi
voce tare, un scurt text ; interogative;
-să formuleze răspunsuri şi -să citească « la prima vedere »,
întrebări; cu voce tare, un scurt text , după
-să integreze în enunţuri proprii ce, în prealabil, l-a citit în gând de
cuvinte date; mai multe ori;
-să formuleze oral întrebări şi
răspunsuri;
-să alcătuiască propoziţii simple,
cu cuvinte date.