Sunteți pe pagina 1din 35

ANEXA 1

Curs valutar la data de 29.05.2020: 4.8421 lei/euro

Tarifele
pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate si pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana
la navele maritime si pentru personalul navigant maritim

Art. Denumirea prestatiei sau a operatiunii specifice U.M. Tarif (lei/U.M.) Tarif (euro/U.M.) Observatii
0 1 2 3 4 5

(1)Emiterea autorizatiei de constructie si inscrierea in


registrul de evidenta a navelor in constructie / scoaterea
din evidenta a acestora:
a) nava maritima TB > 500 Document 1.936,84 400

Document 968,42 200


1 TB - tonajul brut al navei
Document 484,21 100

d) ambarcatiune de pescuit Document 242,11 50

(2) Inscrierea modificarilor in registrul de evidenta a


Operatiune 242,11 50
navelor in constructie

Emiterea/ prelungirea valabilitatii permisului provizoriu


de arborare a pavilionului roman:
2 a) nava maritima Document 726,32 150

Document 242,11 50
b)ambarcatiune de pescuit
3 Inmatricularea / prelungirea dreptului de arborare a Tariful include si emiterea actului
pavilionului roman / transcrierea dreptului de proprietate de nationalitate
pentru nave maritime angajate in voiaje internationale:
a) TB < 500 Operatiune 2.421,05 500
Operatiune 500+0,3 (TB-500)

Operatiune 3.350+0,2 (TB-10000)

Operatiune 7.350+0,1 (TB-30000)

Inmatricularea / prelungirea dreptului de arborare a


pavilionului roman / transcrierea dreptului de proprietate
pentru nave maritime angajate in voiaje interne:
TB - tonajul brut al navei
4 a) nava maritima TB > 500 Operatiune 1.694,74 350 Tariful include si emiterea actului
de nationalitate
Operatiune 968,42 200

Operatiune 484,21 100

Inmatricularea / prelungirea dreptului de arborare a


Tariful include si emiterea actului
5 pavilionului roman / transcrierea dreptului de proprietate Operatiune 484,21 100
de nationalitate
pentru ambarcatiunea de pescuit

Inscrierea in registrul de evidenta / transcrierea Tariful include si emiterea


6 Operatiune 484,21 100
dreptului de proprietate nava maritima documentului de evidenta

Emiterea autorizatiei de modificare constructiva:

7 a) nava maritima Document 242,11 50

b) ambarcatiune de pescuit Document 145,26 30

Emiterea autorizatiei de dezmembrare a navei:

Document 242,11 50

8 Document 968,42 200 TB - tonajul brut al navei

c) TB > 10000 Document 1.936,84 400

d) ambarcatiune de pescuit Document 145,26 30


9 Emitere registrusinoptic permanent Document 484,21 100

Verificare disponibilitate si rezervare nume nava


10 Operatiune 242,11 50
/ambarcatiune de pescuit

Preschimbare / emitere duplicat: In cazul in care proprietarul


/operatorul depune la capitania
a) act de nationalitate Document 242,11 50 portului de inmatriculare / inscriere
11 o cerere privind inscrierea mai
b) document de evidenta nava Document 96,84 20 multor modificari, se percepe un
singur tarif, corespunzator
c) alte documente Document 48,42 10 preschimbarii documentului

Schimbare formular:
In cazul in care prin act normativ se
reglementeaza schimbarea
12 a) act de nationalitate Document 58,11 12
modelului si continutului
formularului
b) document de evidenta nava Document 33,89 7

Emitere certificat conform evidentelor Autoritatii Navale


Romane:

13 a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidenta Document 484,21 100


al navelor in constructie

b) registrul de evidenta nave Document 242,11 50

Emitere copie/ adeverinta conforma cu inscrisuri,


14 evidente sau alte documente statistice ale Autoritatii 48,42 10
Document
Navale Romane

Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman


si/sau radierea navei/ ambarcatiunii de pescuit;
suspendarea/ prelungirea suspendarii dreptului de
arborare a pavilionului roman; scoaterea din evidenta a
navei:
Se excepteaza operatiunile de
15 a) nava maritima TB > 500 Operatiune 484,21 100 radiere efectuate din oficiu.
TB - tonajul brut al navei
Operatiune 242,11 50
Operatiune 96,84 20

d) ambarcatiune de pescuit Operatiune 24,21 5

(1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii


garantiei reale sau a altui drept real, constituit asupra
navei/ ambarcatiunii de pescuit inmatriculate / inscrise:

a) nava Operatiune 968,42 200


Tariful include si emiterea actului
16 b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 484,21 100 de nationalitate / documentului de
evidenta
(2) Transcrierea actului aditional la contractul de
garantie reala
a) nava Operatiune 363,16 75

b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 242,11 50

(1)Transcriere / radiere: contract de inchiriere, bare-


boat, leasing, management, comodat, etc., drept de
administrare asupra navei / ambarcatiunii de pescuit
inmatriculate / inscrise; administrator judiciar / lichidator;
incheierii de incuviintare privind autorizarea efectuarii de
calatorii; proces verbal de sechestru:

a) nava Operatiune 968,42 200 Tariful include si emiterea actului


17 de nationalitate / documentului de
evidenta
b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 484,21 100

(2) Transcriere act aditional la contract

a) nava Operatiune 363,16 75

b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 242,11 50

Emiterea de:

a) foaie matricola pentru personalul navigant Document 48,42 10


b) brevet certificat de capacitate Document 96,84 20

c) certificat international de conducator de ambarcatiune


Document 48,42 10
de agrement

d) carnet de marinar Document 96,84 20

e) certificat/atestat special Document 48,42 10


18
f) atestat de confirmare a brevetului/certificatului de
Document 48,42 10
capacitatepentru personalul navigant

g) atestat de confirmare a certificatului de operator de


Document 48,42 10
radiocomunicatii GMDSS

h) atestat de recunoastere a brevetului / certificatului de


Document 290,53 60
capacitatepentru personalul navigant
i) atestat de recunoastere a certificatului de operator de
Document 193,68 40
radiocomunicatii GMDSS

j) confirmare autenticitate documente navigatori romani Document 48,42 10

Viza de conformitate cu originalul pentru:


Operatiune efectuata de catre
19 a) documentele personalului navigant Document 4,84 1 personalul Autoritatii Navale
Romane
b) documentele navei si ale proprietarului/operatorului Document 4,84 1

Adnotare stagiu de imbarcare personal navigant


20 Operatiune 9,68 2
(ambarcare, debarcare)

21 Reconfirmarea brevetului / certificatului de capacitate Operatiune 24,21 5

22 Prelungirea valabilitatii carnetului de marinar Operatiune 24,21 5

Inscrierea in vederea participarii la examenul pentru


obtinere:

a) brevet de comandant / sef mecanic Examen 2.905,26 600


b) brevet de ofiter punte secund / ofiter mecanic secund Examen 2.421,05 500

c) brevet de ofiter punte / mecanic / electrician Examen 484,21 100

d) certificat de capacitate maritim portuar Examen 290,53 60

e) certificat de capacitate Examen 242,11 50

f) brevet de pilot maritim Examen 1.452,63 300

g) certificat international de conducator de


ambarcatiune de agrement:

g1) clasa A sau B Examen 726,32 150

g2) clasa C sau D Examen 484,21 100

h) atestat de recunoastere Examen 242,11 50

i) certificat de capacitate de Skipper nava de pescuit Examen 484,21 100

Inscrierea in vederea participarii la sustinerea


examenului de reconfirmare, de diferenta si de restanta
pentru:

a) brevet maritim managerial / pilot maritim Disciplina 363,16 75


24
b) brevet maritim operational Disciplina 242,11 50

c) certificat de capacitate maritim portuar Disciplina 145,26 30

d) certificat de capacitate Disciplina 48,42 10

Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de


educatie, de formare profesionala sau de perfectionare:

a) curs organizat de un furnizor de educatie Curs 4.842,10 1.000


b) curs de formare profesionala (calificare) Curs 3.873,68 800
25
c) curs de perfectionare sau specializare optional Curs 4.357,89 900

d) curs de promovare obligatoriu Curs 2.421,05 500

e) curs obligatoriu in materie de siguranta maritima Curs 7.263,15 1.500

f) curs de pregatire conducator ambarcatiune de


Curs 2.421,05 500
agrement
Supravegherea si monitorizarea anuala a cursurilor
26 organizate de un furnizor de educatie, de formare Curs 1.452,63 300
profesionala sau de perfectionare

Reinspectia cursurilor organizate de un furnizor de


educatie, de formare profesionala sau de perfectionare
27 pentru remedierea deficientelor constatate la Curs 484,21 100
supravegherea sau monitorizarea privind respectarea
conditiilor de aprobare

Supravegherea si monitorizarea anuala a cursurilor de


28 pregatire aprobate pentru conducator de ambarcatiune Curs 484,21 100
de agrement

Inspectia in vederea aprobarii noilor sedii pentru


29 desfasurarea cursurilor organizate de un furnizor de Sediu 484,21 100
educatie, de formare profesionala sau de perfectionare

Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de 50% din tarifele de 50% din tarifele de
30 Curs
educatie, de formare profesionala sau de perfectionare aprobare aprobare

Autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea


31 activitatilor de transport naval sau de selectie si plasare Document 1.452,63 300
a personalului navigant

Auditarea operatorilor economici pentru desfasurarea


32 activitatii de selectie si plasare a personalului navigant in Document 968,42 200
conformitate cu prevederile Conventiei MLC
Reinspectia operatorilor economici pentru remedierea
33 deficientelor constatate la controlul privind respectarea Operatiune 484,21 100
conditiilor de autorizare

Emiterea de duplicat si preschimbarea autorizatiei


34 pentru desfasurarea activitatii de transport naval sau de Operatiune 242,11 50
selectie siplasare a personalului navigant

Vizarea anuala a autorizatiei pentru desfasurarea


35 activitatii de transport naval sau de selectie si plasare a Document 484,21 100
personalului navigant

36 Sigilarea actelor de bord si a altor documente Document 14,53 3

Insotirea transportului special pe apa cu mijloace de


37 Ora 484,21 100
transport ale capitaniei de port
10% din valoarea 10% din valoarea
38 Vizarea expertizei tehnice si a raportului de expertiza Document
expertizei expertizei
Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a
raportului de avarii cu / fara declaratii

39 a) trei exemplare originale Document 242,11 50

b) o copie de pe documentul existent in arhiva


Document 48,42 10
Autoritatii Navale Romane
Vizarea procesului-verbal incheiat intre terti privind
40 diverse operatiuni in port sau la bordul navelor (la Document 121,05 25
cerere)
Emiterea de copii de pe raportul final de constatare in
41 caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de Document 193,68 40
cercetare penala (la cerere)

Autorizare incarcare/descarcare produse petroliere si


42 alte marfuri periculoase in alte locuri decat cele special Nava 1.452,63 300
amenajate

43 Controlul liniilor de incarcare (la cerere) Nava 581,05 120

44 Determinarea cantitatii de marfa in nava (la cerere) Nava 1.210,53 250

45 Constatarea starii marfurilor si ambalajelor (la cerere) Operatiune 1.936,84 400


Constatarea starii de curatenie a magaziilor dupa
46 Magazie / nava 726,32 150
descarcare sau spalare (la cerere)

Emiterea documentelor de confirmare/informationale la


47 Document 484,21 100
cerere vezi Nota pct. 20

Emiterea autorizatiei de reparatii pentru navele la care


aceste lucrari se executa in alte locuri decat in locurile
special destinate reparatiilor:
48
a) cu imobilizarea navei Nava 484,21 100

b) alte lucrari Nava 484,21 100

Autorizare probemotor principal la cheu in dane


49 Nava 48,42 10
aprobate (la cerere)

Solicitarea retinerii navei:

50 a) nave maritime > 500 TB Solicitare 1.936,84 400 TB - tonajul brut al navei

Solicitare 484,21 100

51 Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranta Nava 484,21 100


TB - tonajul brut al navei
Supravegherea, navigatiei si managementul traficului P - puterea instalata de propulsie
naval in porturi si formalitati de sosire plecare: exprimata in Kw

a) nava maritima pentru marfuri generale (solide) Nava 0,13 x TB Dar nu mai putin de 200 euro/nava

b) nava maritima port container Nava 0,10 x TB Dar nu mai putin de 300 euro/nava

Dar nu mai putin de 300 euro/nava


c) nava maritima pentru marfuri lichide (produse
Nava 0,18 x TB (Navelor de bunkeraj nu li se aplica
petroliere, gaze lichefiate, substante lichide nocive)
baremul minim de 300 euro/nava)
52
d) nava maritima pentru pasageri Nava 0,05 x TB
e) remorcher maritim angajat in voiaje internationale Nava 0,08 xP

f) nava care efectueaza curse intre porturi si platformele


petroliere si remorcherele maritime care se deplaseaza Nava 0,03 x P/cursa Cursa - un voiaj dus-intors
intre porturile romanesti pentru manevre portuare

g) nava care participa la realizarea de lucrari


hidrotehnice sau cercetari stiintifice in marea teritoriala si Nava 0,04 x P/zi
care efectueaza multiple intrari / iesiri in / din port

Efectuarea reinspectiei la controlul PSC / FSC:

a) prima reinspectie Nava 1.936,84 400


53
Nava 2.905,26 600

Nava 3.873,68 800

Aprobarea si supravegherea buncherarii/transferului


buncarului in alte locuri decat in dane dotate cu instalatii
specializate:

54 a) TB < 500 Nava 242,11 50 TB - tonajul brut al navei

b) TB intre 500 si 2000 Nava 484,21 100

c) TB > 2000 Nava 726,32 150

Supravegherea navigatiei si managementul traficului


navei maritime:

55 a) rada interioara (pentru predare reziduri/hidrocarburi, Nava / zi 242,11 50


slop, bunkeraj, adapost)

b) rada exterioara Nava / zi 96,84 20

Emiterea titlului executoriu - act de confirmare a


56 Document 4.842,10 1.000
operatiunilor de asistenta si/sau de salvare a navei
Activitati ISM:

(1) efectuarea auditului

a) initial/reinnoire la companie Activitate 8.715,78 1.800 Include si emiterea certificatului

b) anual la companie Activitate 3.631,58 750 Include si viza certificat

c) suplimentar la companie Activitate 1.694,74 350 Include si viza certificat

d) initial/ reinnoire la nava Activitate 4.842,10 1.000 Include si emiterea certificatului

e) intermediar /anual la nava Activitate 3.631,58 750 Include si viza certificat

f) suplimentar la nava Activitate 1.694,74 350 Include si viza certificat

(2) emitere certificat ISM cand auditul se face de catre o


organizatie de securitate recunoscuta

a) document de conformitate(DOC) companie:

a1) pentru un singur tip de nava Activitate 3.389,47 700

a2) pentru fiecare tip suplimentar de nava (definitii


Tip nava 1.452,63 300
SOLAS)
57
b) viza anuala DOC Document 968,42 200

c) DOC provizoriu companie Document 484,21 100

d) certificat de management al sigurantei la nava


(SMC)

d1) vrachier Document 1.452,63 300

d2) petrolier Document 1.936,84 400

d3) nava cisterna transport gaze lichefiate / substante


Document 2.178,95 450
lichide nocive
d4) nava de pasageri Document 2.421,05 500

d5) unitate mobila de foraj marin Document 2.421,05 500

d6) alt tip de nava Document 1.210,53 250

e) viza intermediara/anuala SMC Document 726,32 150

f) SMC provizoriu Document 726,32 150

(3) duplicat DOC/SMC Document 242,11 50

Activitati ISPS:

(1) efectuare audit:

a) initial/reinnoire la nava Activitate 6.294,73 1.300 Inclusiv emitere certificat

b) intermediar la nava Activitate 3.631,58 750 Inclusiv viza

c) suplimentar la nava Activitate 1.694,74 350 Inclusiv viza

(2) emitere certificat ISPScand auditul se face de catre


o organizatie de securitate recunoscuta
58 a) CISN initial/reinnoire Activitate 2.421,05 500

b) viza intermediara CISN Activitate 726,32 150

c) CISN provizoriu nava Activitate 484,21 100

(3) duplicat CISN Activitate 242,11 50

(4) efectuare reinspectie nave la controlul de securitate

a) prima reinspectie Activitate 1.936,84 400

b) a doua reinspectie si urmatoarele Activitate 2.905,26 600


59 Emiterea certificatului CLC Document 484,21 100
Inspectie in vederea emiterii permisului de operare
pentru:
60 a) nava tanc Nava 2.905,26 600

b) barja tanc Nava 968,42 200

Supravegherea pe timpul operarii:

61 a) nava tanc Ora operare 96,84 20

b) barja tanc Ora operare 33,89 7

Emiterea permisului de lucru pentru lucrari de


62 Activitate 484,21 100
scafandrerie
9.684,20 /terminal cu 2.000 /terminal cu
o instalatie o instalatie
pe o pe o Pentru terminalele cu mai multe
categorie de categorie de instalatii, tariful se majoreaza cu
Inspectie in vederea emiterii certificatului de produse produse 1.000 euro pe fiecare instalatie.
63 conformitate a terminalului de produse petroliere, Terminal manipulate manipulate In cazul manipularii mai multor
substante lichide nocive si gaze lichefiate declarate declarate categorii de produse, tariful se va
majora cu 1.000 euro pentru fiecare
instalatie specifica fiecarui produs.

Reinspectia terminalului de produse petroliere, 50% din tariful de 50% din tariful de
64 Terminal
substante lichide nocive si gaze lichefiate inspectie inspectie

Inspectie in vederea emiterii certificatului de gas-free/


non gas-free pentru nave tip tanc:

1.000 m3 de
a) nava pana la 50.000 m3 169,47 35 Dar nu mai putin de 300 euro/nava
volum inspectat
65
65
1.000 m3 de
volum inspectat
b) nava peste 50.000 m3 pentru ce 193,68 40
depaseste
50.000 m3

Autorizarea persoanelor fizice si juridice romane pentru


inspectarea navelor in vederea eliberarii certificatului de
gas-free / non gas-free
66
a) eliberarea autorizatiei Document 2.421,05 500

b) viza anuala Document 484,21 100

1.000 m3 de
67 Inspectie in vederea emiterii permisului de lucru cu foc 242,11 50 Dar nu mai putin de 150 euro/nava
volum inspectat

Inspectia in vederea emiterii certificatului de gas-free/


non gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de
reziduuri petroliere, substante lichide nocive si 100 m3 de
68 242,11 50 Dar nu mai putin de 300 euro/nava
coferdamuri), altele decat navele de tip tanc pentru volum inspectat
transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau
al substantelor lichide nocive

Supravegherea navigatiei si managementul traficului in


cazul corpurilor de nave, remorcate pentru transport in
alte santiere, precum si intre porturi:

69 a) nava cu lungimea max.< 100 m Nava 2.421,05 500

b) nava cu lungimea max. 100 - 150 m Nava 4.842,10 1.000

c) nava cu lungimea max. > 150 m Nava 9.684,20 2.000

Emitere aviz privind transporturile speciale pentru care


70 Document 484,21 100
se emit avize de navigatie
71 Consultanta de specialitate in domeniu Ora 290,53 60

72 Eliberarea certificatului BUNKERS 2001 Document 968,42 200

Emiterea certificatului de garantie financiara in caz de


73 Document 871,58 180
abandon al navigatorilor

Operatiune inmatriculare, inscriere,


Operatiunile efectuate pentru ambarcatiunile de pescuit, transcriere si altele asemenea.
74 24,21 5
propulsate prin forta umana Operatiune Tariful nu include pretul
imprimatului

Avizarea documentatiilor/planurilor de constructii sau


amenajari portuare, montari cabluri, conducte
75 Document 1.694,74 350
subacvatice, extractii balastiere, relocare platforme de
extractie, etc
Inscrierea in vederea participarii la examenul pentru
obtinerea certificatului de atestare a conducatorului de
76 Examen 242,11 50
ambarcatiune de agrement ce desfasoara activitati de
agrement in scop comercial

Emiterea certificatului de atestare a conducatorului de


77 ambarcatiune agrement ce desfasoara activitati de Document 48,42 10
agrement in scop comercial

Prelungirea valabilitatii certificatului de atestare a


78 conducatorului de ambarcatiune agrement ce Document 48,42 10
desfasoara activitati de agrement in scop comercial

Inspectia initiala a navei in vederea eliberarii


79 Document 3.873,68 800
Certificatului de munca in sectorul maritim

Inspectia navei pentru eliberarea Certificatului provizoriu


80 Document 2.421,05 500
de munca in sectorul maritim provizoriu
Include:
a) eliberarea, de catre autoritatea
competenta, a Partii a I-a a
Declaratiei de conformitate a muncii
Eliberarea Declaratiei de conformitate a muncii in
81 Document 1.936,84 400 in sectorul maritim
sectorul maritim
b) certificarea, de catre autoritatea
competenta, a Partii a II-a a
Declaratiei de conformitate a muncii
in sectorul maritim

Inspectia intermediara efectuata pentru a asigura


82 continuitatea respectarii cerintelor interne de aplicare a Document 1.210,53 250
Conventiei
Inspectia pentru reinnoirea Certificatului de munca in
83 Document 3.389,47 700
sectorul maritim
Inspectia suplimentara efectuata pentru verificarea
84 respectarii normelor care au stat la baza eliberarii Document 1.210,53 250
Certificatului de munca in sectorul maritim
Inspectia navei cu TB<500 pentru eliberarea Raportului
de inspectie care atesta indeplinirea cerintelor
Conventiei MLC

85 a) initiala Document 1.452,63 300

b) reinnoire Document 1.210,53 250

c) suplimentara Document 726,32 150

86 Efectuarea reinspectiei, la cerere, la navele maritime Nava 484,21 100

NOTA
1 Pentru grupurile scolare industriale de marina, autorizarea cursurilor de educatie si/sau formare profesionala nu se tarifeaza.
2

22 care vor fi solutionate intr-o zi lucratoare de la data inregistrarii.


3 Operatiunea prevazuta la pct.36 se executa in termen de 8 ore de la efectuarea solicitarii.
4 Tarifele prevazute la pct.48 nu se aplica navelor din santierele navale. Autorizatia este valabila 10 zile pentru navele cu operatiuni portuare si 30 zile pentru cele
fara operatiuni. Dupa expirarea termenelor este necesara o noua autorizatie.
5 In cazul pct.50 daca solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevazut in prezenta anexa.
6 Tarifele prevazute la pct.54nu se aplica salupelor, remorcherelor si navelor tehnice maritime portuare.
7 Operatiunile prevazute la pct.57alin.(2) si pct.58alin (2)includ si analiza documentatiei SMC, respectiv analiza si avizarea evaluarii de risc a planului de
securitate a navei.
8 Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM si ISPS, activitatile prevazute la pct.57 si pct.58se pot efectua la cerere pe baza de
comanda, iar tariful este de 50% din tariful prevazut in prezenta anexa.
9 Pentru activitatile sau operatiunile specifice efectuate in afara orelor de program tarifele se majoreaza cu 50%, iar in zilele nelucratoare si de sarbatori legale,
acestea se majoreaza cu 100%, exceptand tarifele prevazute in prezenta anexa la punctele 52, 55, 60, 61.
10
11
12 In cazul in care se solicita inspectii si constatari in rada portului sau in afara limitelor portului tariful se majoreaza cu 30%, cu exceptia inspectiilor prevazute la
pct.65.
13 In cazul inspectiilor prevazute la pct.65, atunci cand se solicita inspectii in rada portului, tariful se majoreaza cu 10%.
14 Operatiunile cuprinse in prezenta anexa privind personalul navigant maritim (examinarea si emiterea documentelor) efectuate pentru angajatii Autoritatii Navale
Romane sunt gratuite.
15 Tarifele din prezenta anexa includ si costul imprimatului daca la rubrica observatii nu se prevede altfel.
16 Numele navelor/ambarcatiunilor de pescuit se rezerva pentru o perioada de maxim 90 de zile.
17 Pentru navele de linie angajate in traficul de pasageri, RO-RO sau RO-RO-pasageri, ce desfasoara minim 8 voiaje pe luna, tariful aplicat pentru operatiunile
prevazute la pct.52 se diminueaza cu 50%.
18 Pentru navele tanc care urmeaza sa intre in reparatii in porturile Mangalia sau Midia si intrain portul Constanta sa predea rezidurile, tariful aplicat pentru
operatiunile prevazute la pct.52 se aplica o singura data.
19
atestare operatiuni in porturi romanesti, atestare conditii meteo document a starii navei si alte asemenea.
ANEXA 2
Curs valutar la data de 29.05.2020: 4.8421 lei/euro

Tarifele
pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate si pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana
la navele de navigatie interioara si pentru personalul navigant fluvial

Art. Denumirea prestatiei sau a operatiunii specifice U.M. Tarif (lei/U.M.) Tarif (euro/U.M.) Observatii
0 1 2 3 4 5
(1) Emiterea autorizatiei de constructie si inscrierea in
registrul de evidenta a navelor in constructie / scoaterea din
evidenta a acestora:
Document 726,32 150
- capacitatea maxima de incarcare a
1
Document 484,21 100 navei
c) ambarcatiune de pescuit Document 242,11 50

(2) Inscrierea modificarilor in registrul de evidenta a navelor


in constructie Operatiune 193,68 40

Emiterea/ prelungirea valabilitatii permiselor provizorii de


arborare a pavilionului roman pentru:
2
a) nava de navigatie interioara Document 726,32 150
b) ambarcatiune de pescuit Document 242,11 50

Inmatricularea / prelungirea dreptului de arborare a Tariful include si emiterea actului de


pavilionului roman / transcrierea dreptului de proprietate: nationalitate
3 Operatiune 484,21 100 - capacitatea maxima de incarcare a
Operatiune 484,21 100 navei
c) ambarcatiune de pescuit Operatiune 96,84 20

4 Inscrierea in registrul de evidenta / transcrierea dreptului


Operatiune 484,21 100
Emiterea autorizatiei de modificare constructiva:
5 a) nava de navigatie interioara Document 242,11 50
b) ambarcatiune de pescuit Document 145,26 30
CI - capacitatea maxima de incarcare a
Emiterea autorizatiei de dezmembrare a navei:
navei
a) CI < 100 t Document 121,05 25
6 Document 242,11 50
c) CI > 500 t Document 484,21 100
d) ambarcatiune de pescuit Document 145,26 30

Preschimbare / emitere duplicat:


In cazul in care proprietarul / operatorul
depune la capitania portului de
a) act de nationalitate Document 242,11 50 inmatriculare / inscriere o cerere privind
7
inscrierea mai multor modificari, se
b) document de evidenta nava Document 96,84 20 percepe un singur tarif, corespunzator
preschimbarii documentului
c) alte documente Document 48,42 10

8 Verificare disponibilitate si rezervare nume nave /


ambarcatiune de pescuit Operatiune 121,05 25
Schimbare formulare: In cazul in care prin act normativ se
9 a) act de nationalitate Document 58,11 12 reglementeaza schimbarea modelului si
continutului formularului
b) document de evidenta nava Document 33,89 7

Emitere certificat conform evidentelor Autoritatii Navale


Romane:
10
a) registrul matricol al navelor sau registrul de evidenta al
navelor in constructie Document 484,21 100
b) registrul de evidenta nave Document 242,11 50

Emiterea de copii / adeverinte conforme cu inscrisuri,


11 evidente sau alte documente statistice ale Autoritatii Navale
Romane Document 48,42 10
Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman si /
sau radierea navelor / ambarcatiunilor de pescuit; Tariful se aplica indiferent de motiv
suspendarea / prelungirea suspendarii dreptului de Se excepteaza operatiunile de radiere
arborare a pavilionului roman; scoaterea din evidenta a efectuate din oficiu
12 navei:
Operatiune 96,84 20
Operatiune 48,42 10
c) ambarcatiune de pescuit Operatiune 24,21 5

(1) Transcrierea constituirii, transmiterii sau stingerii


garantiilor reale sau a altor drepturi reale asupra navelor /
ambarcatiunilor de pescuit inmatriculate /inscrise in registrul
matricol / registrul de evidenta:
a) nava Operatiune 484,21 100 Tariful include si emiterea actului de
13
b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 242,11 50 nationalitate / documentului de evidenta
(2) Transcrierea actului aditional la contracul de garantie
reala
a) nava Operatiune 242,11 50
b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 145,26 30

(1) Transcriere / radiere: contract de inchiriere, bare-boat,


leasing, management, comodat, etc., drept de administrare
asupra navei / ambarcatiunii de pescuit inmatriculate /
inscrise; administrator judiciar / lichidator; incheierii de
incuviintare privind autorizarea efectuarii de calatorii;
proces verbal de sechestru: Tariful include si emiterea actului de
14
a) nava Operatiune 484,21 100 nationalitate
b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 242,11 50
(2) Transcriere act aditional la contract:
a) nava Operatiune 242,11 50
b) ambarcatiune de pescuit Operatiune 145,26 30
Emiterea de:
a) foaie matricola pentru personalul navigant Document 48,42 10
b) document de atestare pentru personalul navigant Document 96,84 20

c) certificat international de conducator de ambarcatiune


de agrement Document 48,42 10
15
d) certificat special de utilizator radar pe caile navigabile
interioare, certificat de pregatire speciala pentru transportul
de pasageri Document 24,21 5
e) certificat de pregatire profesionala pentru consilieri de
siguranta pentru transportul marfurilor periculoase, expert
ADN Document 72,63 15
f) carnet de serviciu Document 96,84 20
Viza de conformitate cu originalul pentru:
Operatiune efectuata de catre personalul
16 a) documentele personalului navigant Document 4,84 1 Autoritatii Navale Romane
b) documentele navei si ale proprietarului / operatorului Document 4,84 1

17 Adnotare stagiu de imbarcare personal navigant


(ambarcari, debarcari) Operatiune 9,68 2
18 Reconfirmarea documentului de atestare Operatiune 9,68 2

Aprobarea cursurilor organizate de un furnizor de educatie,


de formare profesionala sau de perfectionare:
a) curs organizat de un furnizor de educatie Curs 4.842,10 1000
19
b) curs de formare profesionala (calificare) Curs 3.873,68 800
c) curs de perfectionare sau specializare optional Curs 4.357,89 900
d) curs special obligatoriu Curs 7.263,15 1500
Supravegherea si monitorizarea anuala a cursurilor
20 organizate de un furnizor de educatie, de formare
profesionala sau de perfectionare Curs 1.452,63 300

21 Reaprobarea cursurilor organizate de un furnizor de 50% din tarifele de 50% din tarifele de
educatie, de formare profesionala sau de perfectionare Curs aprobare aprobare
Reinspectia cursurilor organizate de un furnizor de
educatie, de formare profesionala sau de perfectionare
22 pentru remedierea deficientelor constatate la
supravegherea sau monitorizarea privind respectarea
conditiilor de aprobare Curs 484,21 100
23 Prelungirea valabilitatii carnetului de serviciu Operatiune 24,21 5
Inscrierea in vederea participarii la examenul pentru
obtinere:
a) document de atestare (brevet fluvial), certificat special Examen 484,21 100
b) document de atestare (certificat de capacitate) personal
nebrevetat fluvial Examen 363,16 75
24
c) certificat international de conducator de ambarcatiune
de agrement:

c1) clasa A sau B Examen 726,32 150


c2) clasa C sau D Examen 484,21 100
d) brevet de pilot pe sectorul maritim al Dunarii Examen 1.452,63 300

Inscrierea in vederea participarii la sustinerea examenului


de reconfirmare, de restanta si de diferenta pentru:
25 a) document de atestare (brevet fluvial) / brevet pilot
Disciplina 242,11 50

b) document de atestare (certificat de capacitate), pentru


personalul navigant fluvial Disciplina 48,42 10

Autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea


26 activitatilor de transport naval sau de selectie si plasare a
personalului navigant Document 1.452,63 300
Reinspectia operatorilor economici pentru remedierea
27 deficientelor constatate la controlul privind respectarea
conditiilor de autorizare Operatiune 484,21 100

Emiterea de duplicat si preschimbarea autorizatiei pentru


28 desfasurarea activitatii de transport naval sau de selectie si
plasare a personalului navigant Document 242,11 50

29 Vizarea anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea


activitatii de selectie si plasare a personalului navigant Document 484,21 100
30 Sigilarea actelor de bord si a altor documente Document 14,53 3
Avizarea:
31 a) operarii in puncte izolate Document 484,21 100
b) punctelor de trecere cai navigabile Document 484,21 100
32 Insotirea transportului special pe apa cu mijloace de
transport ale capitaniei de port Ora 484,21 100

33 Vizarea expertizei tehnice si a raportului de expertiza Document 10% din valoarea 10% din valoarea
expertizei expertizei
Vizarea notei de protest, a protestului de mare, a raportului
de avarii cu / fara declaratii:
34 a) trei exemplare originale Document 121,05 25
b) o copie de pe documentul existent in evidenta Autoritatii
Navale Romane Document 24,21 5

35 Vizarea procesului-verbal incheiat intre terti privind diverse


operatiuni in port sau la bordul navelor (la cerere) Document 121,05 25

Emiterea copii de pe raporul final de constatare in caz de


36
avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penala
(la cerere) Document 121,05 25
Autorizare incarcare / descarcare produse petroliere si alte
37 marfuri periculoase in alte locuri decat cele special
amenajate Document 1.452,63 300
Emiterea avizului privind transporturile speciale: 0,00
a) transportul agabaritic Document 484,21 100
b) transportul marfurilor periculoase care se incadreaza in
38 Clasa 1 - explozivi, diviziunea 1.1 si 1.2, echipamente si
tehnica militara, precum si altele asemenea Document 1.452,63 300
c) transportul marfurilor periculoase care se incadreaza in
Clasa 7 - substante radioactive (inclusiv combustibil nou
sau uzat) Document 4.842,10 1000
39 Controlul liniilor de incarcare (la cerere) Document 581,05 120
40 Determinarea cantitatii de marfa in nava (la cerere) Document 193,68 40
41 Constatarea starii marfurilor si ambalajelor (la cerere) Operatiune 484,21 100

42 Constatarea starii de curatenie a magaziilor dupa


descarcare sau spalare (la cerere) Magazie / nava 242,11 50

43 Emiterea documentelor de confirmare / informationale la


cerere Document 484,21 100 Nota pct. 17
Solicitarea retinerii navei:
44 Solicitare 1.936,84 400
Solicitare 484,21 100
Emitere:
a) certificat de echipaj minim de siguranta Document 484,21 100
45
b) jurnal de bord Document 58,11 12
c) jurnal de evidenta a deseurilor colectate Document 72,63 15

Supravegherea navigatiei si managementul traficului naval Navele care efectueaza manevre in port
la intrarea / iesirea in / din porturi / puncte de lucru pe cai si rada sunt scutite
navigabile interioare:

a) impingator / remorcher cand navigheaza singur Nava 0,01 xP


in Kw
b) nava de navigatie interioara autopropulsata, precum si
46
impingator si remorcher angajat in operatiuni de remorcaj/ Tariful include intrarea si iesirea navelor,
impingere Nava 0,03 xP precum si supravegherea navelor
propulsate in zonele de asteptare / rada
c) nava de pasageri pentru curse de zi regulate / linie Nava / zi 24,21 5 / formare
Se taxeaza la intrarea in port / rada

d) nava de pasageri cu cabine care efectueaza croaziere Nava 484,21 100


Supravegherea si managementul traficului naval la nava
care efectueaza transport de pasageri / vehicule, de pe un Unitatea formata dintr-o nava propulsata
47
mal pe altul, in punctele de trecere interna sau in punctele si bac se taxeaza ca o nava
de frontiera Convoi / Nava / zi 24,21 5
Intocmirea formalitatilor de sosire / plecare:
a) nava de navigatie interioara de pasageri pentru curse de
zi Nava / zi 24,21 5
b) nava cu propulsie Nava 0,17 la 100 Kw Se taxeaza puterea instalata de
propulsie exprimata in Kw
c) nava autopropulsata si nava nepropulsata de transport
48 marfa Nava 0,10 la 100 TC

d) nava care efectueaza transport de pasageri / vehicule,


de pe un mal pe altul, in punctele de trecere interna sau Dar nu mai putin de 2 euro
punctele de frontiera Convoi / Nava / zi 24,21 5
e) nava de navigatie interioara de pasageri cu cabine care
efectueaza croaziere Nava 484,21 100
f) alte nave nepropulsate Nava 24,21 5

49 Efectuarea
reinspectiei, la cerere, la navele de navigatie
interioara oprite din navigatie Nava 484,21 100

50
Emiterea permisului de lucru pentru lucrari de scafandrerie Activitate 242,11 50

51 Inspectia in vederea emiterii permisului de operare pentru


nava / barja-tanc Nava 968,42 200
52 Om/ora 33,89 7
4.842,10 /terminal 1000 /terminal cu
cu o o instalatie Pentru terminale cu mai multe instalatii
instalatie pe o tariful se majoreaza cu 500 euro pe
pe o categorie
fieacare tip de instalatie. in cazul
Inspectia in vederea emiterii certificatului de conformitate a categorie de produs manipularii mai multor categorii de
53 terminalelor de produse petroliere, substante lichide nocive Terminal de produs manipulat produse (petroliere, substante lichide
si gaze lichefiate manipulat
nocive, gaze lichefiate), tariful se va
majora cu 500 euro pentru fiecare
instalatie specifica fiecarui produs

54 Reinspectia terminalelor de produse petroliere, substante 50% din tariful de 50% din tariful de
lichide nocive si gaze lichefiate Terminal inspectie inspectie

Inspectia in vederea emiterii certificatului de Gas-free / Non


Gas-free pentru barje-tanc:

200 m3 de volum
a) nava / barja pana la 1.000 m3 inspectat 169,47 35
55 Dar nu mai putin de 150 euro / nava

200 m3 de volum
inspectat pentru
b) nava / barja peste 1.000 m3 193,68 40
ce depaseste
1.000 m3
56 Inspectia in vederea emiterii permisului de lucru cu foc 200 m3 de volum
inspectat 242,11 50

Inspectia in vederea emiterii certificatului de Gas-free / Non


Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de 100 m3 de volum
57 reziduuri petroliere, substante lichide nocive si
inspectat
coferdamuri), altele decat navele de tip tanc pentru
transportul produselor petroliere,al gazelor lichefiate sau al
substantelor lichide nocive 242,11 50

Supravegherea navigatiei si managementul traficului naval


in cazul corpurilor de nave remorcate pentru transport in
alte santiere, precum si intre porturi:
58
a) nava cu lungimea < 100 m Nava 1.210,53 250
Nava 2.421,05 500
c) nava cu lungimea > 150 m Nava 4.842,10 1000

Avizarea documentatiei / planului de constructii sau


59 Document 1.694,74 350
amenajari portuare, montari cabluri, conducte subacvatice,
extractii balastiere pe caile navigabile interioare, etc.

Operatiune - inmatriculare, inscriere,


Orice tip de operatiune efectuata pentru ambarcatiunile de transcriere si altele asemenea
60 Operatiune 24,21 5
pescuit, propulsate prin forta umana Tariful nu include pretul imprimatului

61 Emiterea certificatului de apartenenta a navei la navigatia


pe Rin Document 484,21 100

62 Emiterea certificatului conform Regulamentului (CEE)


nr.3921/91 al Consiliului din 16.12.1991 Document 484,21 100
Inscrierea in vederea participarii la examenul pentru
63 obtinerea certificatului de atestare a conducatorului de Examen
ambarcatiune de agrement care desfasoara activitati de
agrement in scop comercial 242,11 50
Emiterea certificatului de atestare a conducatorului de
64 ambarcatiune agrement care desfasoara activitati de
agrement in scop comercial Document 48,42 10
Prelungirea valabilitatii certificatului de atestare a
65 conducatorului de ambarcatiune agrement care desfasoara
activitati de agrement in scop comercial Document 48,42 10

NOTA:

1 Pentru grupurile scolare industriale de marina, autorizarea cursurilor de educatie si/sau formare profesionala nu se tarifeaza.

23 care vor fi solutionate intr-o zi lucratoare de la data inregistrarii.

3 Operatiunea prevazuta la pct. 30 se executa in termen de 8 ore de la efectuarea solicitarii.

4 In cazul pct. 44, daca solicitarea vine din partea echipajului tariful este 15% din tariful prevazut in prezenta anexa.

5
dragilor, navele de semnalizare, navele de masuratori topohidrografice si de debite, navele de verificare a conditiilor de navigatie, remorchere,
impingatoare, navele de transport fara propulsie, macarale plutitoare etc., implicate in lucrarile de intretinere si asigurare a conditiilor de navigatie pe Dunare si pe
bratele navigabile ale acesteia, navele apartinand Ministerului Sanatatii Publice, precum si navele sanitare de ambulanta si navele de inspectie sanitara.

6 Tariful prevazut la pct. 47 nu se aplica navelor de pasageri care efectueaza transport cu caracter social.

7 Tariful prevazut la pct. 48 lit.a nu se aplica navelor de pasageri avand ca proprietari persoane fizice sau juridice romane si care efectueaza transporturi publice
subventionate de la bugetul de stat sau local.
8 Pentru activitatile sau operatiunile specifice efectuate in afara orelor de program tarifele se majoreaza cu 50%, iar in zilele nelucratoare si de sarbatori legale
acestea se majoreaza cu 100%, exceptand tarifele prevazute in prezenta anexa la pct. 46, 47, 48, 51,52, 58.

9 In intelesul tarifarii prevazute la pct.54, sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, lichide nocive si gaze lichefiate.

10 Substanta lichida nociva inseamna orice substanta care face parte din categoriile X, Y, Z si OS, asa cum sunt definite de Marpol 73/78, Anexa II.

11 In cazul in care se solicita inspectii in rada portului sau in afara limitelor portului, tariful se majoreaza cu 10%.
12 Operatiunile cuprinse in prezenta anexa privind personalul navigant fluvial (examinarea si emiterea documentelor) efectuate pentru angajatii Autoritatii Navale
Romane sunt gratuite.

13 Tarifele din prezenta anexa includ si costul imprimatului, daca la rubrica observatii nu se prevede altfel.

14 Numele navei/ ambarcatiunii de pescuit se rezerva pentru o perioada de maxim 90 de zile.

15 Tariful prevazut la pct. 46 nu se aplica in cazul navelor folosite pentru operatiunile de spart gheata.

16 Tarifele pentru inspectiile tehnice efectuate la ambarcatiunile de pescuit sunt prevazute in Anexa 4.

17
ANEXA 3
Curs valutar la data de 29.05.2020: 4.8421 lei/euro

TARIFELE
pentru operatiunile specifice desfasurate si pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre
Autoritatea Navala Romana la ambarcatiunile de agrement

Art. Denumirea prestatiei sau a operatiunii specifice U.M. Tarif ( lei/U.M) Tarif(euro / U.M.) Observatii
0 1 2 3 4 5

(1) Emitere autorizatie de constructie si inscrierea


in registrul de evidenta a ambarcatiunilor in
constructie / scoaterea din evidenta a acestora: Pentru toate categoriile de ambarcatiuni
propulsate cu motor, vele, forta umana.
1 Document 290,53 60 L - lungimea maxima ambarcatiunii P-
puterea instalata de propulsie exprimata
in kW
b) ambarcatiune construita in regie proprie cu L Document 145,26 30
< 7 m si P < 15 kW
(2) inscriere modificare in registrul de evidenta a Operatiune 193,68 40
ambarcatiunilor in constructie

Pentru cazul in care ambarcatiunea este


2 Emiterea / prelungirea valabilitatii permisului Document 242,11 50 pusa in circulatie o perioada scurta de
provizoriu de navigatie pentru ambarcatiunea de timp
agrement
Inmatricularea / prelungirea dreptului de arborare a
pavilionului roman / transcrierea dreptului de
L - lungimea maxima a navei P
proprietate pentru ambarcatiuni:
- puterea instalata de
3 propulsie exprimata in kW Tariful
Operatiune 484,21 100
include si emiterea actului de
nationalitate
Operatiune 242,11 50
b) ambarcatiune cu L < 7 m si P < 15 kW
Inscrierea in registrul de evidenta / transcrierea
dreptului de proprietate:

Operatiune 484,21 100


4
b) ambarcatiune cu L < 7 m si P < 15 kW Operatiune 145,26 30
Operatiune 242,11 50

d) ambarcatiune cu vele cu L < 7 m Operatiune 96,84 20


In cazul in care ambarcatiunea este
5 Emitere autorizatie de modificare constructiva Document 145,26 30 inmatriculata / inscrisa
ambarcatiune de agrement
In cazul in care ambarcatiunea este
6 Emitere autorizatie de dezmembrare ambarcatiune Document 145,26 30
de agrement inmatriculata / inscrisa

7 Verificare disponibilitate si rezervare nume Operatiune 121,05 25


ambarcatiune

In cazul deteriorarii sau pierderii


8 Emitere duplicat document ambarcatiune Document 48,42 10
documentului
Preschimbare document ambarcatiune
In cazul in care proprietarul /operatorul
depune la capitania portului de
9 a) certificat de ambarcatiune de agrement Document 242,11 50 inmatriculare / inscriere o cerere privind
inscrierea mai multor modificari, se
percepe un singur tarif, corespunzator
Document 48,42 10 preschimbarii documentului.
b) carte de identitate a ambarcatiunii de agrement
Schimbare formular ambarcatiune
In cazul in care prin act normativ se
10 a) certificat de ambarcatiune de agrement Document 58,11 12 reglementeaza schimbarea modelului si
continutului formularului.
Document 33,89 7
b) carte de identitate a ambarcatiunii de agrement
Emitere certificat conform evidentelor din:
a) registrul de evidenta al ambarcatiunilor in
constructie Document 484,21 100
11
b) registrul matricol al ambarcatiunilor Document 484,21 100
c) registrul de evidenta al ambarcatiunilor Document 48,42 10

Emitere de copii/ adeverinte conforme cu inscrisuri,


12 evidente saualte documente statistice ale Autoritatii Document 48,42 10
Navale Romane
Se excepteaza operatiunile
Retragerea dreptului de arborare a pavilionului de radiere efectuate din oficiu.
13 roman si / sau radierea ambarcatiuni; scoaterea din Operatiune 24,21 5
evidenta a ambarcatiunii de agrement In cazul in care ambarcatiunea
este inmatriculata / inscrisa

a) Transcrierea constituirii, transmiterii si stingerii


drepturilor reale si acontractelor de inchiriere/bare-
boat/leasing etc., dreptului de
administrareconstituite asupra ambarcatiunilor
In cazul in care ambarcatiunea este
inmatriculate/ inscrise in registrul matricol/ registrul Operatiune 242,11 50
14 de evidenta; transcrierea administratorului inmatriculata / inscrisa
judiciar/lichidator; transcrierea incheierii de
incuviintare privind autorizarea efectuarii de
calatorii

b) Transcriere actaditionalcontract Operatiune 145,26 30

Transcrierea/radierea procesului verbal de


15 Operatiune 242,11 50
sechestru

Viza pentru conformitate cu originalul

a) document conducator ambarcatiune Document 4,84 1


16
b) documentambarcatiune sau proprietar/operator Document 4,84 1

Emiterea, la cerere, a Raportului cu date tehnice in


vederea inmatricularii / luarii in evidenta sau ca
17 Document 96,84 20
urmare a modificarii constructive sau a schimbarii
motorului ambarcatiunii
Inspectia tehnica:
a) initiala pentru toate ambarcatiunile cu motoare cu Tariful include si emiterea permisului de
puterea: navigatie
a1) P>150 kW Operatiune 100 + kxP
a2) Operatiune 85 + kxP
a3 Operatiune 70 + kxP k - coeficient de corectie functie
de puterea motorului
b) initiala pentru ambarcatiune cu vele Operatiune 290,53 60
k=1,20 - pentru P>250 kW
c) initiala pentru ambarcatiune propulsata prin forta Operatiune 24,21 5
umana
d) anuala pentru ambarcatiune cu motor (inclusiv
Operatiune 145,26 30
emitere raport)

e) reinnoire (la 5 ani) permis de navigatie


pentruambarcatiunile cu motoare cu puterea :

18 e1) P>150 kW Operatiune 80 + kxP

e2) Operatiune 60 + kxP

e3) Operatiune 70 + kxP

f) reinnoire (la 5 ani) permis de navigatie Operatiune 217,89 45


ambarcatiune cu vele
g) inspectie ocazionala pentru eliberare certificat de Operatiune 100 + kxP
stare tehnica

h) inspectie a operei vii pe uscat Operatiune 30 +0.5xL(B+D)

i) supraveghere tehnica pe timpul constructiei


ambarcatiunii in regie proprie (inclusiv probe si
Operatiune 100 +1.5L(B+D)+0.75P
emitere documente date tehnice pentru luarea in
ambarcatiunii
evidenta sau inmatriculare)

Emiterea avizului pentru desfasurarea activitatii de


19 Document 726,32 150
agrement nautic
Operatiune - inmatriculare, inscriere,
Orice tip de operatiune efectuata pentru
transcriere si altele asemenea.
20 ambarcatiunea de agrement, propulsata prin forta Operatiune 24,21 5
Tariful nu include pretul imprimatului
umana

NOTA
1
standardelor armonizate aplicabile, si care este destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative.
2 Sunt considerate ambarcatiuni de agrement si motovehiculele nautice.
3 Ambarcatiunile care au doua sisteme de propulsie, motor si vele, se taxeaza ca ambarcatiune cu motor.
4 Raportul de inspectie tehnica anuala al unei ambarcatiuni contine date tehnice in urma verificarii masinilor, instalatiilor mecanice, electrice si a corpului
exterior al ambarcatiunii.
5 Ambarcatiunea cu vele care, conform certificatelor ambarcatiunii, are in dotare motor de manevra este considerata si se tarifeaza ca ambarcatiune cu vele.

6 Pentru operatiunile specifice activitatii de eliberare/emitere documente de orice natura si solutionate, la cerere, in regim de urgenta, tariful se majoreaza cu
50%. Prin regim de urgenta se intelege eliberarea documentelor solicitate in maxim 2 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

7 Pentru activitatile sau operatiunile specifice efectuate in afara orelor de program tarifele se majoreaza cu 50%, iar in zilele nelucratoare si de sarbatori
legale, acestea se majoreaza cu 100%.
OMT nr. 444 / 11.04.2018

Curs valutar la data de 29.05.2020: 4.8421 lei/euro

TARIFELE

U.M. Tarif
Nr. Cod
. specifice (euro/U.M.)
0 1 2 3 4 5

Lx(B+D)
1 A-110 1558 + 3,62 x Lx(B+D)
mp

reînnoire certificat tehnic


sau certificat comunitar

Lx (B+D) £ 2000 Lx(B+D)mp 206 + 0,31 x L x(B+D) care se va aplica integral tariful A-120.

2 A-120

membrilor de echipaj;

494 + 0,17 x L x
Lx (B+D) > 2000 Lx(B+D)mp 50% la tarifele A-120, A-130.
(B+D)
1

- înlocuire certificat comunitar pierdut sau deteriorat - 120 EUR

2 În cazul

3 Pentru

5 Tarifele