Sunteți pe pagina 1din 18

SPAȚIILE PERIVISCERALE

Generalități
• Circumscriu lateral și posterior cavitățile nazo- și orofaringiană
• 4 zone:
• Zona anterioară
• formează peretele pneumatizat nazo-orbital
• se întinde de la joncțiunea pneumatizată craniofacială până la planul apexurilor dentare
superioare
• Zona mijlocie
• se întinde de la baza craniului pînă la gonion
• spațiu unic cu:
• segment cranial – spațiul paratubar
• segment caudal – spațiul paratonsilar
• Zona posterioară
• se întinde de la baza craniului până la gonion
• reprezentată de spațiul carotic superior
• Zona mediană retroviscerală
• se întinde de la baza craniului până la gonion
Organizare topografică
• Spațiile perinazofaringiene • Spațiile periorofaringiene
• Zona anterioară • Zona anterioară
• formează peretele pneumatizat • formează peretele pneumatizat
nazo-orbital (cavitățile perioral – planșeul sinusului
pneumatizate paranazale) maxilar
• Zona mijlocie • Zona mijlocie
• spațiul paratubar • spațiul paratonsilar
• Zona posterioară • Zona posterioară
• porțiunea cranială a spațiului • porțiunea caudală a spațiului
carotic superior carotic superior
• Zona mediană retroviscerală • Zona mediană retroviscerală
• spațiul retro-nazofaringian • spațiul retro-orofaringian
1
SPAȚIUL PARATUBAR
Delimitare
• Este un interstițiu conjunctiv organizat în
jurul complexulul fibrocartilaginos tubar
• Are formă prismatic triunghiulară:
• perete medial
• peretele lateral al faringelui (de la marginea
posterioară a lamei mediale a pterigoidei până
la unghiul lateral al faringelui)
• perete lateral
• lama profundă a fasciei parotidiene
(dependință a lamei superficiale a fasciei
cervicale, între procesul stiloid și lig.
sfenomandibular)
• fața medială a m. pterigoidian medial
• perete posterior
• fascia stiliană – segmentul stilofaringian
(prelungirea alară)
• orificiu superior
• închis de complexul tubar
• orificiu inferior
• situat în planul convențional al palatului dur
• realizează comunicarea cu spațiul paratonsilar
Conținut
1. complexul tubar fibrocartilaginos
2. originea mușchilor
• tensor al vălului palatin
• levator palatin
3. ramura linguală a nervului facial
4. mușchiul stilofaringian
5. nervul glosofaringian
6. artera faringiană ascendentă (a. carotidă
externă)
7. artera palatină ascendentă (a. facială)
8. plexul venos perifaringian
9. limfonoduli profunzi
2
SPAȚIUL PARATONSILAR
Delimitare
• Este un interstițiu conjunctiv organizat
juxtatonsilar
• Are formă prismatic triunghiulară:
• perete medial
• peretele lateral al faringelui corespunzător
fosei tonsilare (m. constrictor superior acoperit
de fascia bucofaringiană)
• perete lateral
• lama profundă a fasciei parotidiene
(dependință a lamei superficiale a fasciei
cervicale)
• fața medială a m. pterigoidian medial
• perete posterior
• fascia stiliană – segmentul stilofaringian
(prelungirea alară)
• orificiu superior
• situat în planul convențional al palatului dur
• realizează comunicarea cu spațiul paratonsilar
• orificiu inferior
• comunică cu spațiul laterovisceral cervical
Conținut
1. mușchiul stilofaringian
2. nervul glosofaringian
3. artera faringiană ascendentă (a.
carotidă externă)
4. artera palatină ascendentă (a.
facială)
5. plexul venos perifaringian
6. limfonoduli profunzi
3
SPAȚIUL CAROTIC SUPERIOR
Delimitare
• Este un interstițiu conjunctiv organizat în
jurul axului neurovascular al gâtului
• Are forma unui trunchi de piramidă
patrulateră:
• perete medial
• unghiul lateral al faringelui
• perete lateral
• mușchiul sternocleidomastoidian
• perete posterior
• fascia prevertebrală
• perete anterior
• diafragma stiliană
• vârful
• foramenul jugular
• foramenul carotic
• baza
• medial – constrictorul mijlociu al faringelui
• lateral – burta posterioară a m. digastric
• posterior – fascia prevertebrală
Conținut
1. nervul glosofaringian
2. nervul vag
3. nervul accesor
4. nervul hipoglos
5. artera carotidă internă
6. artera occipitală
7. vena jugulară internă
8. lanțul limfonodular cervical
profund (jugular intern)
4
SPAȚIUL RETROVISCERAL
Delimitare
• Se întinde de la baza craniului până la T4
• Are trei segmente:
1. segmentul cefalic – corespunde fețelor
posterioare ale cavităților nazo- și
orofaringiană și fețelor anterioare C1-C3
2. Segmentul cervical – corespunde feței
posterioare a lojei faringo-esofagiene și
fețelor anterioare C3-T2
3. Segmentul toracal corespunde fețelor
anterioare T3-T4 (mediastinul posterior)
• Limite
• superior – porțiunea bazilară a occipitalului,
posterior inserției fasciei faringobazilare
• anterior – peretele posterior al faringelui
acoperit de fascia bucofaringiană
• posterior – fascia prevertebrală
• lateral – septurile sagitale și fascia
prevertebrală
• Conținut
1. limfonoduli retrofaringieni
2. țesut conjunctiv lax – facilitează mișcările
faringo-esofagiene în timpul deglutiției
5
DIAFRAGMA STILIANĂ
1. procesul stiloid
2. lig. stilohioidian
3. lig. stilomandibular
4. m. stiloglos
5. m. stilofaringian
6. lig. stilofaringian

Se continuă cu:
• posterolateral – burta posterioară a
m. digastric
• anteromedial – lig. sfenomandibular
Fascia stiliană
• dependință a fasciei cervicale de înveliș
• reprezintă lama profundă, parotidiană, care tapisează
diafragma stiliană
• prezintă 2 porțiuni:
1. segment lateral
• formează peretele posterior al lojei parotidiene,
• întecuiește succesiv burta posterioară a m. digastric, m.
stilohioidian, lig. stilohioidian
• triunghiul laterostilian
• superior – foramenul stilomastoidian
• lateral – m. digastric
• medial – m. stilohioidian
N. facial
• triunghiul mediostilian
• inferior – unghiul mandibulei
• lateral – m. stilohioidian
• medial – lig. stilohioidian
A. carotidă externă
2. segment medial
• întecuiește succesiv lig. stilohioidian, lig. stilomandibular, m.
stiloglos
• prelungirea medială, alară, aripioara laterală a faringelui, fascia
stilofaringiană – se inseră pe unghiul lateral al faringelui
• prelungirea ventrală, trece pe fața laterală a m. stilofaringian
(spațiul paratubar), întecuiește lig. sfenomandibular, se continuă cu
peretele medial al lojei parotidiene