Sunteți pe pagina 1din 1

ETICHETA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE CLIENȚILOR FINALI BENEFICIARI

AI SERVICIULUI UNIVERSAL ÎN ANUL 2019


Furnizorul: CEZ VÂNZARE S.A.
Telefon: 0251 929
Fax: 0251 216 002
Email: cez_crc@cez.ro
Pagina web: www.cezinfo.ro
Energia electrică furnizată de CEZ VÂNZARE S.A. în anul 2019

Producţie energie
Energia electrică a
electrică în
Sursa primară de energie furnizorului CEZ
România în anul
Vanzare S.A. [%]
2019 [%]

Total din care: A+B


A. Surse convenţionale 50,74% 57,84%
a1 cărbune 14,31% 22,89%
a2 nuclear 26,45% 18,98%
a3 gaze naturale 8,72% 13,95%
a4 păcură 0,01% 0,01%
a5 alte surse convenţionale 1,25% 2,00%
0.01% din energia comercializată de B. Surse regenerabile: 49,26% 42,16%
furnizorul CEZ Vânzare S.A. provine din b1 hidroelectric 20,87% 26,75%
import şi este cuprinsă în detalierea de
mai sus. b2 eolian 26,31% 12,09%
b3 biomasă 0,43% 0,68%
b4 solar 1,64% 2,62%
b5 alte regenerabile 0,01% 0,01%
Impactul asupra mediului
Emisii de CO2

Furnizorul CEZ Vânzare S.A. 1


271
Deșseuri 0
radioactive

Emisii specifice de CO2 : 270,74 g/kWh -100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500%
Deşeuri radioactive: 0.0088 g/kWh

Media la nivelul României: Emisii specifice de CO2 : 264.69 g/kWh


Deşeuri radioactive: 0.003 g/kWh
Impactul energiei electrice furnizata de CEZ Vânzare S.A. asupra mediului înconjurător se situează peste nivelul mediei
sectoriale în ceea ce priveşte emisiile de CO2 şi deşeurile radioactive asociate producerii energiei electrice.