Sunteți pe pagina 1din 1

1

La Utrenie, cînd se citeşte Sfînta Evanghelie


După Antifoane, preotul deschizînd uşile împărăteşti zice:
P: Înţelepciune! Să luăm aminte!
S: Cîntă Prochimenul: Prochimen glasul al patrulea...
P: Domnului să ne rugăm.
S:
D  oam ne mi lu ieş te.
P: Că sfînt eşti Dumnezeul nostru... glas 4 T
 
A
S:
min

T  
oa tă su fla a rea să la u de pe Dom nul (de două ori)

S   
u fla rea toa tă şi toa a tă făp tu ra să la u de

 me
sfînt nu le Dom
nu
lui pe Do nu s
u u
u 
ul

P: Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfînta Evanghelie, pe Domnul


Dumnezeul nostru să-L rugăm. glas T
S:  
D 
oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoam ne mi lu ieş te

P: Înţelepciune drepţi. Să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.


S:
 
Şi du hu lui tău.
P: Din Sfînta Evanghelie după ... citire.
S:
 
Sla vă Ţi e Doam ne sla vă
Ţi 
e. 
P: Să luăm aminte. Preotul citeşte Evanghelia.
S:
  
Sla vă Ţie 
Doa 
am 
ne 
e sla vă Ţi i 
i 
i 
e. 

Şi zicem Psalmul 50.

www.stavropoleos.ro