Sunteți pe pagina 1din 4

Biblioteca Judeţeană V.A.

Urechia Galaţi
Secţia Referinţe

Biroul Informare bibliografică

Mitologia morţii în literatura populară românească


− bibliografie -

CĂRŢI:
 BACHELOR, PHILIPPE. Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX.
[Autori: Philippe Bachelor, Ciprian Bogdan, Marian Coman,...] ; Volum de studii editat de
Mihaela Grancea şi Ana Dumitran. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006. 561 p. : tab.
Editorii apar menţionaţi ca autori pe copertă. III 41.448.
 BACOIANI, VASILIU, ARHIMANDRIT. Sufletul după moarte. Arhimandrit Vasiliu
Bacoiani ; Traducere: Ţârlescu Ion Andrei. Galaţi : Bunavestire, 2002. 144 p. : il. Titlul orig. în
lb. greacă: Meta thanaton II 90.775.
 BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. Călugărul şi moartea : Eseu despre imaginea şi faptul morţii în
monarhismul egiptean. Cristian Bădiliţă; Traducere de Ingrid Ilinca; Cu o mărturisire de
Mitropolit Nicolae Corneanu. Iaşi : Polirom, 1998. 216 p. (Plural ; 51. Spiritualitate). Bibliogr.:
p. 198-209. II 82.731.
 BERDAN, LUCIA. Feţele destinului : Incursiuni în etnologia românească a riturilor de trecere.
Lucia Berdan. Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 1999. 275 p. Note la sf. cap.
II 85.364.
 BERNEA, ERNEST. Moartea şi înmormântarea în Gorjul de Nord. Ernest Bernea. Bucureşti :
Cartea Românească, 1998. 200 p. : n. muz. (Gnosis). Dotare M.C.-1999. II 85.983.
 BRUNTON, PAUL. Înţelepciunea supraeului. Paul Brunton ; Traducere de Iolanta Guţu şi
Alexandru E. Russu. Bucureşti : Lotus, 1996. 348 p. (Lotus). II 78.538.
 BURADA, TEODOR T. Datinile poporului român la înmormântări. Teodor T. Burada ; Ediţie
îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum I.O, 2006. 207 p. : fig., n.muz., portr.
(Mythos). II 97.790.
 Cartea creştină a morţilor : (Arta de a muri, 1492). Traducere de Gabriela Haja ; Prefaţă de
Anton I. Adămuţ. Iaşi : Fides, 1997. 114 p. : facs., [7] f. (Spiritus ; 8). Lucrare realizată după ed.:
Antoine Vérard, 1492(tradusă în franceză de Guillaume Tardif). ISBN I 29.223.
 CELAN, EUGEN. Viaţa după pragul morţii. Eugen Celan. Bucureşti : Teora, 1999. 79 p.
(Paranormal ; 1). Cuprinde: Extracorporalitatea; Corp fizic-corp eteric-corp astral; Experienţe la
limita vieţii; Restructurări psihice. II 84.371.
 CHEIE-PANTEA, IOSIF. Literatură şi existenţă : (Eminescu, Blaga). Iosif Cheie-Pantea.
Timişoara : Excelsior, 1998. 131 p. (Ridendo). Note: 115-128. II 84.451.
 CHIOAR, IOAN. Binele şi răul în viziunea creştină : Sensul vieţii şi al morţii. Preot dr. Ioan
Chioar ; Cuvânt înainte de: Maria Fanache ; Editor: Maria Marian. [Bucureşti] : Universal Dalsi,
1996. 215 p. Bibliogr. la sf. cap. II 79.909.
 COPĂCIANU, EMANUEL. Omul fiinţă cunoscută. Emanuel Copăcianu. Bucureşti : All, 1994.
158 p. (Philosofica). II 75.677.
 DELAVRANCEA, BOGDAN V. Destinul : (Sensul şi semnificaţiile vieţii şi ale morţii în

1
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe

Biroul Informare bibliografică

cunoaşterea mitică şi raţională). Bogdan V. Delavrancea. Braşov : Transcendent, [200-?]. 600 p.


Bibliogr. p. 588-595. II 92.513.
 DELAVRANCEA, BOGDAN V. Premize pentru judecat destinul sau (În mod sigur lumea nu-i
aşa cum credem noi că este). dr. Bogdan V. Delavrancea. Braşov : Transcendent, 1993. 300 p.
Rezumat şi cuprins şi în lb. engl., fr 009/D 28.
 DELAVRANCEA, BOGDAN V. Viaţa şi moartea în raţiunea universului. dr. Bogdan V.
Delavrancea. Braşov : Transcendent, 1993. 496 p. Bibliogr. p. 488-495. II 73.775.
 DEMETRESCU, SCARLAT. Din tainele vieţii şi ale universului. Prof. Scarlat Demetrescu;
Ediţie îngrijită de Ghiuri Selegean. Ediţia a 4-a: Oradea : EMET, 1998. 391 p. Ediţia menţionată
pe pag. de gardă. V 4.058.
 DEMETRESCU, SCARLAT. Din tainele vieţii şi ale universului. Prof. Scarlat Demetrescu.
Oradea : Emet Art, 1995. 606 p. : il. III 32.654.
 DEMETRESCU, SCARLAT. Din tainele vieţii şi ale universului. Prof. Scarlat Demetrescu ;
[Ediţie îngrijită de Ghiuri Selegean]. [Ed. a 4-a]: Oradea : Emet, [200-?]. 400 p. IV 8.114.
 DEMETRESCU, SCARLAT. Viaţa dincolo de mormânt. Prof. Scarlat Demetrescu. Oradea :
Emet, 1994. 152 p. II 77.192.
 DRĂGOI, EUGEN. Înmormântarea şi pomenirile pentru morţi. Pr. Eugen Drăgoi. Ed. a 3-a:
Galaţi : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2000. 32 p. (Liturgica ; 7). Se tipăreşte din iniţiativa
şi cu binecuvântarea P.S. Dr. Casian Crăciun Episcopul Dunării de Jos. I 29.981.
 DUMITRESCU, VIRGIL. După căderea cortinei, sfârşitul?. Virgil Dumitrescu. Bucureşti :
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 1996. 256 p. Bibliogr. p. 252-253. II 90.528.
 ELIADE, MIRCEA. Arta de a muri : Antologie. Mircea Eliade ; Selecţie de texte şi note de
Magda Ursache şi Petru Ursache ; Prefaţă de Petru Ursache. Ed. a 3-a adăugită şi îmbunătăţită:
Cluj-Napoca : Eikon, 2006. 480 p. II 97.284.
 FRIGATOR, FULVIU. Spiritul în afara trupului. Dosar alcătuit de Fulviu Frigator. Sibiu :
Transpres, 1992. 120 p. (PSI. Galaxia). II 68.718.
 GEORGESCU, MATEI. Ipostaze ale morţii într-un timp al dorinţei : Încercare de antropologie
psihanalitică. Matei Georgescu. Bucureşti : Paideia, cop. 2003. 222 p. : il., tab. (Colecţia de
antropologie ; 3). Bibliogr. p. 199-219. II 92.287.
 GEORGESCU, N. Moartea antumă a lui Eminescu : 1883-1889. N. Georgescu. [Ed. a 2-a,
rev.]: Chişinău : Cartier, 2002. 303 p. (Cartier istoric). II 90.898.
 GHEORGHIŢĂ, FLORIN. Comunicări cu "cealaltă lume". Florin Gheorghiţă. Ediţia a 3-a: Iaşi
: FIDES, 1996. 248 p. : fig., tab. (Mysterium ; 2). II 79.333.
 GHINOIU, ION. Lumea de aici, lumea de dincolo : Ipostaze româneşti ale nemuririi. Ion
Ghinoiu; Fotografii de Emanoil Pârvu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, II
84.140.
 GHINOIU, ION. Panteonul românesc : Dicţionar. Prof. dr. Ion Ghinoiu ; [Prefaţă: Ion
Ghinoiu]. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2001. 256 p. : il., tab. Bibliogr. p. 243-255. III
38.342.
 GRANCEA, MIHAELA. Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX. Mihaela
Grancea coordonator, [Anca Sultana Avram, Emöke Csapo,...]. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2005. 345 p. : fig., tab. Rez. cap. în lb. eng. sau fr. II 96.100.
 GRIGORE CEL MARE, SFÂNT. Dialoguri despre moarte. Grigore cel Mare ; Traducere din
limba latină, introducere şi note de George Bogdan Ţâra. Timişoara : Amarcord, 1998. 148 p.
(Grăuntele de muştar). Dotare M.C.-1998. I 29.561.

2
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe

Biroul Informare bibliografică

 GRIGORE DIN NYSSA, EPISCOP. Despre suflet şi înviere ; Despre învăţătura creştină. Sf.
Grigore de Nyssa ; Traducere din limba greacă, note şi comentarii: Pr. Grigore Teodorescu. [Ed.
a 2-a]: Bucureşti : Herald, 2006. 222 p. : il. (Spiritualitate creştină). II 95.462.
 IVĂNESCU, CEZAR. Timpul asasinilor : Documente şi mărturii despre viaţa, moartea şi
transfigurarea lui Nicolae Labiş. Cezar Ivănescu , Stela Covaci. Bucureşti : Libra, 1997. 328 p.
(Biografii). ISBN 973-9016-52-9. ; II 80.232.
 LAURENŢIU, FLORICA ELENA. O carte a morţilor la români. Florica Elena Laurenţiu. Iaşi :
Timpul, 1998. 151 p. Dotare M.C.-1998. II 83.760.
 LAURENŢIU, FLORICA ELENA. O carte a morţilor la români. Florica Elena Laurenţiu. Iaşi :
Timpul, 2001. 154 p. II 92.386.
 MĂNDIŢĂ, NICODIM, IEROMONAH. Drumul crucii. Protos. Nicodim Măndiţa. Bacău :
Bunavestire, 1999. 160 p. : il. Această carte se tipăreşte cu binecuvântarea Prea Sfinţitului
Justinian al Maramureşului II 88.732.
 MĂNDIŢĂ, NICODIM, IEROMONAH. Priveghiul creştinesc. Protos. Nicodim Măndiţă.
Bacău : Bunavestire, 1998. 224 p. (Biblioteca ortodoxiei). Descrierea după copertă. II 83.073.
 MĂNDIŢĂ, NICODIM, IEROMONAH. Priveghiul creştinesc. Protos. Nicodim Măndiţă.
Bacău : Bunavestire, 1999. 224 p. (Biblioteca ortodoxiei). Descrierea după copertă. II 85.325.
 MITROFAN PREOT. Viaţa repausaţilor noştri şi Viaţa noastră după moarte. Părintele Mitrofan
; Traducere din limba franceză de Mitropolitul Iosif Gheorghian. Bucureşti : Anastasia, 1996-.
vol. (Dogmatica). II 79.444.
 NICULIŢĂ-VORONCA, ELENA. Datinile şi credinţele poporului român : Adunate şi aşezate
în ordine mitologică. Elena Niculiţă-Voronca ; Ediţie îngrijită şi introducere de Iordan Datcu.
Bucureşti : Saeculum I.O, 1998. 2 vol. (Mythos). Titlul pe carte: Datinele şi credinţele poporului
român. III 34.929(1-2).
 OLINESCU, MARCEL. Mitologie românească : Cu desene şi xilogravuri de autor. Marcel
Olinescu ; Ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum I.O, 2001. 399 p. : il.
Bibliogr. p. 391-394. II 89.356.
 OLTEANU, ANTOANETA. Metamorfozele sacrului : Dicţionar de mitologie populară.
Antoaneta Olteanu. Bucureşti : Paideia, 1998. 382 p. (Colecţia cărţilor de referinţă. Seria
Enciclopedică). Bibliogr. p. 364-377. II 85.032.
 PAMFILE, TUDOR. Mitologie românească. Tudor Pamfile ; Ediţie îngrijită, cu studiu
introductiv şi notă asupra ediţiei de Mihai Alexandru Canciovici. Bucureşti : Allfa, 1997. 497 p.
Pe copertă şi pag. de titlu Editura: ALL. F.G. III 34.324.
 PAMFILE, TUDOR. Mitologie românească. Tudor Pamfile ; Ediţie îngrijită şi prefaţată de
Iordan Datcu. Bucureşti : Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 2000. XI, 417 p. : il., portr.
Reproduce integral trilogia lui Tudor Pamfile: Mitologie românească, 1916-1924. F.G. III
37.196.
 PAŞCANU, VIOREL OLIVIAN. Adevărata viaţă de după moarte. Viorel Olivian Paşcanu.
Iaşi : Polirom, 2000. 191 p. (Hexagon. La limita cunoaşterii). Bibliogr. p. 181-185. II 87.798.
 PETRAŞ, IRINA. "Ştiinţa morţii". Irina Petraş. Cluj-Napoca : Dacia, 1995-2001. 2 vol.
Rezumat în lb. eng. II 77.394(1-2).
 POPESCU-BĂLCEŞTI, AUREL. Enigma vieţii şi a morţii. Dr. Aurel Popescu-Bălceşti. [S.l.] :
Triumf, 2003. 304 p. Bibliogr. p. 289-292. II 92.550.
 POPESCU-BĂLCEŞTI, AUREL. Enigma vieţii şi a morţii : Evoluţia spiritului după moarte.
Dr. Aurel Popescu-Bălceşti. Ed. a 2-a revizuită şi reîntregită cu capitole noi: [Bucureşti] :

3
Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi
Secţia Referinţe

Biroul Informare bibliografică

Editura Larry Cart, [1993]. 295 p. Bibliogr. p. 294-294. II 68.861.


 POPESCU-BĂLCEŞTI, AUREL. Enigma vieţii şi a morţii : Evoluţia spiritului după moarte.
Dr. Aurel Popescu-Bălceşti. [Ed. a 2-a revizuită şi reîntregită]: [Bucureşti] : Larry Cart, [2001?].
416 p. Acest titlu nu există în depozitul general. Existent la secţia: Filiala.1 2/P 81.
 Practici funerare şi reprezentări ale lumii de dincolo. Bucureşti : Paideia, 2000. 100 p. (Caiete de
antropologie). Antetitlu: Societatea de Antropologie Culturală din România. II 88.068.
 PUHALO, LAZAR. Sufletul, trupul şi moartea. Lazar Puhalo ; Traducere de Virgil Baidoc ;
Prefaţă de George Papademetriou ; Ediţie îngrijită de Fabian Anton. Cluj-Napoca : Eikon, 2005.
228 p. (Biblioteca Ortodoxă ; 29). Carte apărută cu binecuvântarea Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului. II 98.538.
 TALOŞ, ION. Gândirea magico-religioasă la români : Dicţionar. Ion Taloş. Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 2001. 278 p. Bibliogr. p. 195-244. III 38.340.
 TOPLEAN, ADELA. Pragul şi neantul : Încercări de circumscriere a morţii. Adela Toplean. Iaşi
: Polirom, 2006. 304 p. Bibliogr. selectivă p. 289-300. II 96.443.
 Vămile Văzduhului. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda. Ediţia a 2-a:
Malovăţ : Editura Parohiei Malovăţ, 1999. 64 p. (Credo ; 56). ISBN 973-95348-71.; I 29.238.
 Viaţa după moarte : Noi mărturisiri cutremurătoare. Traducere: Cristian Spătărelu. Galaţi :
Bunavestire, 2003. 128 p. : il. (Cetatea creştină). Titlul original în lb. greacă: Apisteyta kai omōs
alēthina. II 91.937.
 Viaţă după viaţă. [S.l.] : Elpis, [19--?]. 64 p. : il. IV 7.670
 VULCĂNESCU, ROMULUS. Mitologie română. Romulus Vulcănescu. Bucureşti : Editura
Academiei R.S. România, 1987. 712 p. : fig., h., il., tab. Bibliogr. p. 635-641. III 27.468.

Notă: Cotele ce conţin cifre romane + cifre arabe (de exemplu II 26.533) sau în cazul Filialei SL +
cifre arabe, indică faptul că documentele respective pot fi consultate doar în regim de sală de lectură.
Cotele ce conţin indicative de tipul ID + cifre arabe corespund documentelor care pot fi
împrumutate la domiciliu.
Cotele ce au în componenţă indicativul FV corespund documentelor din fondul vechi,
tradiţional, al bibliotecii iar consultarea lor se realizează cu o motivaţie justificată, în urma aprobării
unei cereri tip, adresată cu o zi înainte.

Întocmit de:
Bibliotecar Mihaela Bute

16 decembrie 2008