Sunteți pe pagina 1din 2

1

Dogmatica, Glas 1 Macarie ierom.




S     !


la vă Ta tă lui şi Fi u u lu ui şi i Sfî î în tu


u u lu u  
ui Duh 

Ş            


i a cum şi pu ru u rea şi în ve cii ve ci lo


o or A a a
min 

P  z!
e ce e ea ce es te e sla a va a toa tă ă lu u u


u umea
 ca   
re din oa meni a ră ă
să  ri it 
ă şi  
pe Stă

z
pî 
nul 
a z
a a 'a
nă 
ăs
ă 
ăs
cut  
U u şa cea 
ace


rea as 
a 
as
că   ri 
pe Ma  cioa az
a Fe  a ra să !
o o lă

 ă 
ă  u us 
u 
u 
dăm  
cîn ta a rea  lor !!
ce  fă ă ră ă


de e tru u puri 
şi 
po doa 
ba 
cre 
e  cio z
din  o o '
o 
şi i s


i  i 
lor  
că a cea 
a 
as ta
s-a 
a ră ă
ta !
a atS
ce 
e ]


er 
şi
bi se 
e !!S
ri i că ăă 
Dum
ne 
ze 
i i s i i 
rii


a 
ceas ta pe re 
e 
te le cel di 
in
mi i i ij loc al vra


aj bei 
l-a 
a z
a ' 
a 
stri i s
i i 
cat  z
pa !
ce e a a 
a


+ aas
a 
a
dus 
 şi 
îm pă ră ţi i 
a +
a 
a z
a ' a
de

www.stavropoleos.ro
2

s
e e 
es
chis 
 pe z
a ceas ta a !
di i că a vîn 
du
o tări 
e


e cre e di in ţei  
a 
pă 
ră tor a 
ve em pe e Do om nul 

 
Ce 
el!!S
ce e S-a a
a 
năs 
cu 
ut
din tr-îîs 
î 
în
sa  
în 
drăz


nea 
ass
că da a a 
a
ră 
 în 
drăz nea 
as 
că no ro 
o 
dul
lu 

!S
u ui Du u  ne 
um  ze 
e eu
 că  ce 
A  la va bi ru i ii

i pe e vră ăj ma a aşi  


! ca un Pu 
te 
er
nic 
a 
a z
a ' 
a


toa 
a s
a 
a 
te e 
e e

www.stavropoleos.ro