Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul …………………, angajat/a in functia de …………. ………….. in cadrul societatii


………………………………….., prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului
meu de munca, incepand cu data de …………….., in baza art. 81 alin.7 din Codul muncii - Legea
53/2003 modificata si completata, prin demisie cu respectarea preavizului de 20 zile prevazut in
contractul individual de munca nr. ……………..

Va multumesc!

Data: ……………..