Sunteți pe pagina 1din 3

Apărarea țării și securitatea națională

Contextul de securitate la nivel regional şi global rămâne,


în continuare, complex şi dinamic din perspectiva
provocărilor şi ameninţărilor cărora România trebuie să le
contrapună soluţii durabile, concordante cu interesele şi
obiectivele naţionale de securitate ale ţării noastre.

Plecând de la schimbările de paradigmă la nivel mondial,


de la actualul status quo, de la evaluarea amenințărilor,
riscurilor și vulnerabilităților proprii, Strategia Națională
de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 identifică o
serie de soluţii şi direcţii pragmatice de acţiune.
Documentul operează cu conceptul de securitate
națională extinsă, în deplin acord cu principiile europene.

Există astăzi interese multiple care converg spre


asigurarea securității naționale.

Strategia Națională de Apărare oferă o abordare integratoare și echilibrată, fără a se limita la


dimensiunea de apărare.

Într-o zonă caracterizată de coliziunea intereselor şi într-o perioadă marcată de modificări geopolitice
rapide, credibilitatea strategică reprezintă o valoare naţională importantă atât în relaţia cu aliaţii şi
partenerii noştri, cât şi cu propriii cetăţeni.

Tocmai de aceea, avantajul statutului nostru de aliat NATO, de stat membru al Uniunii Europene şi
partener strategic credibil este dat de cunoaşterea acelor oportunităţi care să ne permită să generăm
apărare şi securitate la nivel naţional, să contribuim solidar la apărarea colectivă şi să promovăm
stabilitatea şi securitatea colectivă la nivel internaţional.

Pentru ca România să gestioneze coerent şi responsabil riscurile şi răspunsurile la ameninţări, este


nevoie mai mult decât oricând de coeziune şi consens la nivel naţional în problemele vitale pentru ţara
noastră. Acordul politic naţional privind creşterea finanţării pentru apărare, semnat în ianuarie 2015,
constituie un act de voinţă politică, care este susținut atât de un cadru legislativ adaptat, cât şi de un
proces continuu, multianual şi riguros de planificare.

PRIORITĂȚI PENTRU SECURITATE ȘI APĂRARE NAȚIONALĂ

- STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „ROMÂNIA PUTERNICĂ ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME”


- ACORDUL PRIVIND CREŞTEREA FINANŢĂRII PENTRU APĂRARE
- COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ
- REVIZUIREA ŞI CLARIFICAREA LEGISLAŢIEI
Pentru prima dată în istoria post-decembristă, România are o Strategie Naţională de Apărare a Ţării care
a fost elaborată, prezentată şi aprobată de Parlament în termenul legal de şase luni de la preluarea
mandatului de către Preşedinte.

Puterea unei națiuni este dată de valorile, obiectivele și aspirațiile comune, care depășesc suma
intereselor, ambițiilor și chiar a reușitelor individuale. Un stat puternic își respectă și protejează
cetățenii. Strategia Națională de Apărare a Ţării este expresia concretă a acestei viziuni.

«O Românie puternică în Europa și în lume» exprimă cel mai clar obiectivul final al Strategiei și definește
profilul pe care țara noastră și-l construiește pentru următorii ani.

Strategia Națională de Apărare a Ţării reflectă necesitatea promovării unui concept de securitate
naţională extinsă. Prin obiectivele și conținutul său, Strategia se referă, de fapt, la apărare și securitate
națională în ansamblu, iar cele două concepte sunt convergente. Strategia Națională de Apărare a fost
elaborată pentru a răspunde într-un mod adecvat realității complexe cu care se confruntă societatea
românească.

Dincolo de elementele uzuale, standard, care țin de sfera apărării, ordine publică sau de activitatea de
informații și contrainformații, securitatea nu mai poate fi gândită în afara unui mediu economic
competitiv, a unei stabilități financiar-bugetare. Securitatea națională nu poate fi separată de existența
unor sisteme publice – sănătate, pensii, educație - funcționale și adaptate schimbărilor, de protecția
infrastructurilor critice sau de capacitatea de a răspunde la problemele de mediu.

Strategia Națională de Apărare a Ţării își propune să răspundă nevoilor și așteptărilor societății și
privește, deopotrivă, cetățeanul, societatea în ansamblu și instituțiile statului. Procesul elaborării și
definitivării Strategiei a inclus consultarea cu specialiști și cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în
domeniu, ai societății civile, mediului academic și partidelor politice.