Sunteți pe pagina 1din 8

ENERGIA HIDRAULICĂ

ELEV Niță Nicoleta – Eugenia


Plutonul 113, Compania 110
Definiție
• Energia hidraulica reprezinta
capacitatea unui sistem fizic (apa) de
a efectua un lucru mecanic la
trecerea dintr-o stare data in alta
stare (curgere). Datorita circuitului
apei in natura intretinut de energia
Soarelui, este considerata o forma de
energie regenerabila.
Circuitul apei în natură

• Ciclul apei în natură se datorează activității


Soarelui. Ca rezultat, apa se evaporă din
oceane, mări, suprafețe deschise acvatice
sau terestre, se transformă în nori și cade
sub formă de ploaie sau zăpadă, revenind în
circuitul hidraulic natural.
• Ca urmare, apar fluxuri curgătoare de apă
care au componență energetică. Energia
cinetică caracteristică acestui ciclu prin
construcții hidroenergetice se transformă
în energie electrică. Utilizarea apei
curgătoare pentru a produce energie
mecanică constituie o practică destul de
veche.
• Morile de apă au reprezentat primele
exemple de utilizare a energiei
regenerabile, acestea utilizând energia
apelor curgătoare pentru a acționa prin
roata de apă, unealta de lucru a instalației.
• Cele mai simple roți de apă au fost folosite
încă în antichitate, cu aproximativ 4000 de
ani î.Hr., pentru a facilita munca manuală
grea. Morile de apă au început să fie
adaptate pentru efectuarea diverselor
acțiuni mecanice, de la măcinarea
boabelor la producerea de curent electic.
• În prezent, în lume capacitatea totală instalată la hidrocentrale este de 630 000 MW. Producția
anuală de energie electrică - 2200 miliarde kW*h, ceea ce înseamnă că hidrocentralele produc
40% din capacitatea lor.
• Potențialul energetic al apei este determinat de doi factori: debitul cursului de apă și înălțimea de
cădere a apei. Rîurile sunt parte componentă a ciclului mondial al apei, deoarece volumul apei în râu
depinde de cantitatea de precipitații iar volumul de apă ifluențează debitul apei. Teoretic, potențialul
hidroenergetic anual este egal cu 10 000 mld. kW/h de energie electrică.
Influența hidroenergeticii asupra sistemelor
• Construcția barajelor poate schimba condițiile de dezvoltare a zonelor de pescuit și altor organisme din ecosistem;
• Pot provoca schimbări în cantitatea anuală de precipitații;
• Generează schimbări de viteză a cursului apei;
• În timpul construcției o cantitatea mare de sedimente vor fi transportate în cursul inferior al râului;
• Construcțiile hidrotehnice pe râu influențează nivelul apelor subterane și calitatea lor, ele fiind de regulă sursa de apă
potabilă;
• Inundațiile și schimbarea cursului apei influențează mult flora și fauna teritoriilor aferente;
• În bazinul de acumulare se concentrează o cantitate sporită de substanțe organice și deșeuri acvatice din cauza
schimbării vitezei de circulație a apei, aceasta fiind o cauză a eutrofizării bazinului de apă;
• Pru multe specii de pești construcția barajului devine un obstacol pentru migrațiile de reproducere. La unele CHE au fost
construite canale pentru circulația peștilor;
• Hidrocentralele mari pot contribui la răspândirea epidemiilor și a îmbolnăvirilor legate de apă;
• Deteriorarea barajelor și inundarea teritoriilor învecinate prezintă pericol pentru populație, cu toate că astfel de
fenomene sunt rare;
• Inundațiile și schimbarea cursului apei influențează mult flora și fauna teritoriilor aferente.
Vă mulțumesc pentru atenție