Sunteți pe pagina 1din 5

MINIMAL de l* Mo*r* cu Noroc Bucuresti

Dup* multe cercet*riri si rese*rschuri, o*menii de stiint* *i muzicii electronice


vin in sf*rsit cu *dver*ul despre de unde se tr*ge muzic* MINIMAL si d*nsul
*t*t de specific *cestui stil c*re nu vre* s* m*i disp*r* de pe scene muzicii
n*tion*le. "totul s * int*mpl*t ... int*mpl*tor “ spune cu un m*re z*mbet pe
buze Ion de l* Cor*bi*, cercet*torul sef in *ce*st* dilem* c*re nu ne l*s* s*
dormin inc* din 2000.
“Er*m toti l* m*s*, si cum *ve*m un cercet*tor de l* Amsterd*m s* ne *jute
cu ce*st* problem* , totul * inceput s* *ive sense c*nd l*ut*rii *u inceput
muzic*.”
Loc*lul * fost *les r*ndom , si noi ce vroi*m e s* lu*m un gust *l culin*rului
tr*dition*l, si c*nd colo, ce observ*m ... MINIMALUL se tr*ge din muzic*
L*ut*re*sc*
Deci ce s * int*mpl*t c*nd l*ut*rii *u inceput muzic*? cev* ce do*r l*
sunw*ves m*i vezi ! to*t* lume* * inceput s* de* din co*te , misc*ndusi c*pul
pe ritmuri 4x4, l* intr*rile viorrii toti ochii peste c*p , s*u ochii inchisi ( misc*ri
circul*re *le c*pului se pot observ* in *ceste momente ) i*r c*nd pe ritmurile
*cordionului o*menii *u inceput s* f*c* di*gn*le etc ne *m zis:

“ *ici este explic*tie domne “ MINIMAL vine de l* Mo*r* cu Noroc Bucuresti!

Dup* *ce*st* dezv*luire de ultim* or*, cercet*torii implic*ti *u decis c*


rezult*tele s* i*s* public ASAP. Re*ctiile lumii n*tion*le si intern*tion*le nu
disp*r s* *p*r*.

Timiso*r* d* exemplu c* l* Revoluti* din ʼ89 : Suntem primii in str*d* !


Americ* de d*t* *st* e * dou*, d*r, *re solid*rit*te ne*mului rom*nesc
innebunit de percutii neproces*te si *cordione d*te l* m*xim si filtr*te cu EQ
Eight f*r* pre* mult succes.

In *lte t*ri *dev*rte riote *u pornit. Unele c*mp*nii sunt sustinute de Anonimus
c*re vin cu mes*jul : For * world without Minim*l!
Nici l* Amsterd*m *dev*r*tii *scult*tori de muzic* electronic* nu s-*u l*s*t
prejos, i*r mes*jur lor c*tre rom*nii imp*timiti de minim*l e simplu : E ok s*
gresim!
L* fin*l si ces din Bucuresti *u *vut o initi*tiv* i*r cu oc*zi* P*stelui si -*u
g*sit timp pentru * protest*. Eu s-*u g*ndit c* *tunci lume* e in v*c*nt*
or*sul os* fie gol si o s* fie sp*tiu pentru gr*m*d* c*re s-* *dun*t. I* cultur*