Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Geografie
Specializarea Cartografie

Referat:

Cheia limnimetrica a raului Valea Cerbului la S.H. Busteni 2 pentru viitura din data 10.09.2001

Student: Iancu Marian

Grupa: 111 Cheia limnimetrica reprezinta o corelatie intre doi parametrii hidrologici, si anume nivelul apei, notat cu litera ,,H (acest parametru se determina zilnic, are un program fix), si debitul lichid, notat cu litera ,,Q, care permite cunoasterea indirecta a debitului apei. Masuratorile pentru debitul lichid se poate determina annual, pentru albiile stabile intre 24 si 36 masuratori/an, iar pentru albiile instabile pana la 73-75 masuratori/an. Determinarea debitului de apa cu ajutorul cheii limnimetrice constituie una din metodele de baza de obtinere indirecta a debitelor, utilizate in activitatea hidrologica. Ea este folostita indeosebi pentru determinarea debitelor zilnice, cunoscandu-se debitele masurate si nivelurile corespunzatoare acestora. Cheia limnimetrica prezinta, asadar, o importanta practica majora, intrucat pe baza nivelurilor medii zilnice si a debitelor masurate, pot fi obtinute debite zilnice fara a se mai proceda la masurarea lor in fiecare zi. Cheia limnimetrica poate fi exprimata grafic (curba nivel-debit) sau analitic (expresie matematica). Cheia limnimetrica grafica ilustreaza grafic legatura dintre nivelul si debitul apei intr-o sectiune: Q = (H). Ea se traseaza intr-un sistem de axe rectangulare in care pe abcisa se reprezinta debitul de apa(Q, in m/s), iar pe ordonata, nivelul (H, in cm). Pentru alegerea scarilor se recomanda ca dreapta care uneste punctele extreme sa formeze cu axa abciselor unghiuri de cca. 45-60. Prin corelarea valorilor debitelor masurate cu cele ale nivelurilor corespunzatoare lor, se inscriu pe grafic mai multe puncte. In conditiile in care patul albiei este stabil, iar scurgerea apei este libera si nu suporta influente modificatoare, punctele sunt dispuse sub forma unui areal alungit, iar cheia limnimetrica este reprezentata de o curba unica ce trece prin mijlocul punctelor, avand concavitatea orientata spre axa debitelor. Fata de curba trasata, punctele trebuie sa se situeze in limitele unei abateri de 10%. Pentru o evaluare cat mai corecta a debitului de apa se mai construiesc curbele = f(H) si Vm = f(H) ( = suprafata sectiunii de curgere, in m, iar Vm = viteza medie a apei, in m/s). Cu ajutorul lor poate fi verificata curba Q f(H), efectuandu-se pentru fiecare 10 cm de pe scara nivelurilor, produsul x Vm, care trebuie sa dea valoarea pentru Q identica (sau in limitele de 5%), cu cea indicata, pentru nivelul respectiv, de curba Q = f(H). In acelasi timp, corelatiile = f(H) si Vm = f(H) servesc si la verificarea punctelor care se abat de la cheia limnimetrica. Debitul de apa pentru un nivel cunoscut se determina citind pe cheia limnimetrica valoarea lui Q corespunzatoare nivelului respectiv. In natura exista numeroase situatii in care patul albiei este instabil, iar scurgerea apei este influentata din cauza producerii viiturilor, a fenomenului de remuu, a prezentei formatiunilor de gheata sau a vegetatiei. In asemenea cazuri, cheia limnimetrica nu se mai prezinta sub forma unei curbe unice cu concavitatea spre axa debitelor, ci poate prezenta bucle si ramuri, variabile pentru perioade relativ scurte de timp.

Cheia limnimetrica tabelara se realizeaza pe baza curbei Q = f(H) si permite determinarea rapida a debitelor pe baza cunoasterii nivelurilor. Determinarea debitelor cu ajutorul cheii tabelare se realizeaza citind in tabel valoarea lui Q corespunzatoare nivelului dorit. Construirea cheii limnimetrice prezinta doua etape distincte : trasarea cheii limnimetrice pe baza punctelor care marcheaza masuratorile de debit de apa in sistemul de aze de cordonate Q-H(in practica curenta acesta etapa se mai numeste trasarea cheii limnimetrice in ecartul de masuratori) prelungirea curbei la partea superioara si inferioara pina la nivelurile eztreme citite (operatie denumita eztra polare cheii limnimetrice)

Bibliografie

Zaharia, L. si Diaconu, D. (2010), Hidrologie, Editura Universitara, Bucuresti http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/Cheialimnimetrica65793.php , 15.05.2012

S-ar putea să vă placă și