Sunteți pe pagina 1din 15

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

6. DETERMINAREA PERMEABILITATII N
LABORATOR

6.1. Scopul determinarii. Definitii

Permeabilitatea se exprima prin valoarea coeficientului de permeabilitate k.


Coeficientul de permeabilitate este dat de raportul (Figura 6-1):

k?

v
i

(6-1)

n care:
v este viteza aparenta de infiltratie definita ca fiind raportul dintre
debitul de apa care trece n unitatea de timp printr-o suprafata
plana din mediul poros, perpendiculara pe directia de curgere, si
aria suprafetei;
i este gradientul hidraulic sau panta hidraulica, definita ca fiind
raportul dintre diferenta de nivel piezometric h dintre doua linii
echipotentiale si lungimea liniei de curent l.
Coeficientul de permeabilitate are dimensiuni de viteza (LT-1) si se exprima
n cm/s, m/s sau m/24h. Coeficientul de permeabilitate depinde att de
caracteristicile structurii pamntului ct si de caracteristicile apei care
circula prin porii lui. Principalii factori care influenteaza marimea
coeficientului de permeabilitate sunt:
- porozitatea si caracteristicile geometrice ale porilor,
- natura mineralogica a pamnturilor, greutatea volumica a apei
din pamnt,
- marimea gradientului hidraulic i (pentru argile este nevoie de
un gradient initial ii - Figura 6-1 ),
- vscozitatea apei,
- stratificatia terenului.
Coeficientul de permeabilitate caracterizeaza cantitativ permeabilitatea
pamntului n limitele de valabilitate a legii lui Darcy. Aceste limite sunt

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

determinate de gradientii hidraulici: minim ii (limita inferioara) si maxim is


(limita superioara) (Figura 6-1).
Metodele de determinare n laborator a coeficientului de permeabilitate k
sunt:
1) Metoda permeametrului cu gradient constant, care poate fi:
- fara suctiune
- cu suctiune
Aceasta metoda se aplica n cazul pamnturilor necoezive (nisipuri medii,
mari, pietrisurilor, etc.).

Figura 6-1 Legea lui Darcy aplicata la nisipuri si argile


2) Metoda permeametrului cu gradient variabil
Aceasta metoda se aplica nisipurilor fine si prafurilor, att pe probe
netulburate ct si pe probe tulburate.
n continuare se prezinta metodologiile aferente permeametrului cu gradient
constant fara suctiune (cel mai des utilizat) si permeametrului cu nivel
variabil.

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

6.2. Metoda permeametrului cu gradient constant fara


suctiune

6.2.1.

Principiul metodei

Metoda consta n determinarea permeabilitatii, prin trecerea unui curent de


apa sub gradient constant (diferenta de nivel constanta, lungimea probei
constanta) printr-o proba de pamnt (Figura 6-2).

6.2.2.

Pregatirea epruvetelor

Probele netulburate se recolteaza direct cu stanta, nivelndu-se suprafetele


lor, superioara si inferioara, cu ajutorul unui cutit de laborator. Probele
tulburate se recolteaza direct cu stanta sau se ncarca n stanta la
compactarea dorita.
Pentru probele netulburate se va specifica sensul de recoltare al probei n
raport cu orientarea stratului.
nainte de efectuarea determinarii se stabilesc urmatoarele caracteristici
geometrice ale epruvetei:
- lungimea epruvetei l, n cm,
- sectiunea transversala a epruvetei A, n cm2,
- porozitatea n sau indicele porilor,
Epruvetele de pamnt si apa cu ajutorul carora se va efectua determinarea,
se tin n laborator pna la egalarea temperaturii lor cu cea a camerei.
La argile si prafuri se va utiliza, de regula, apa distilata si dezaerata. n lipsa
apei distilate, se poate folosi apa potabila, fiarta si racita. La nisipuri si
pietrisuri se poate folosi apa de la reteaua de apa potabila.

6.2.3.

Aparatura necesara

Pentru determinarea coeficientului de permeabilitate cu ajutorul metodei


permeametrului cu gradient constant fara suctiune sunt necesare
urmatoarele:
a) permeametru cu gradient constant fara suctiune, conform cu Figura 6-2,
compus din:

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

cilindru din metal (1), n care se introduce proba, avnd


volumul cunoscut; diametrul stantei trebuie sa fie, cel putin, de
10 ori marimea particulei maxime din epruveta examinata;
- corpul permeametrului (2), prevazut la partea superioara cu un
ventil pentru evacuarea aerului (3);
- rezervor cu nivel constant reglabil (4), prevazut cu preaplinul
(5);
- tub de cauciuc sau de plastic (6);
- rezervor cu nivel constant fix (7), prevazut cu preaplinul (5);
- cilindru gradat (8);
- robinete de trecere (9) si (10);
- tuburi piezometrice transparente (11) si (12), gradate n mm,
avnd cota zero comuna;
- epruveta de pamnt (13);
- alimentarea cu apa (14);
- filtre (15).
Permeametrul se executa din materiale inoxidabile. Filtrele pot fi
site, pietre poroase sau materiale granulare, astfel nct sa
ndeplineasca urmatoarele doua conditii: sa nu permita trecerea
particulelor fine din proba si sa aiba o rezistenta hidraulica foarte
redusa, sub 1% din cea pe care o opune proba examinata.
b) termometru cu precizia de ? 0,5?C;
c) cronometru cu precizia ? 0,5 s;
d) balanta tehnica cu capacitatea de 1 kg, cu o precizie de 0,1 g;
e) cilindrii gradati.

6.2.4.

Mod de lucru

Determinarea permeabilitatii n laborator, cuprinde urmatoarele operatii:


- recoltarea epruvetei n stanta,
- introducerea stantei n permeametru,
- evacuarea gazelor (aerului) din porii epruvetei de pamnt,
- masurarea temperaturii,
- determinarea propriu-zisa.

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

Figura 6-2 Permeametru cu gradient constant fara suctiune


1 stanta; 2 corpul permeametrului; 3 ventil pentru aerisire; 4
rezervor cu nivel constant; 5 preaplin; 6 tub de cauciuc; 7 rezervor cu
nivel constant; 8 cilindru gradat; 9, 10 robinete de trecere; 11, 12
tuburi piezometrice; 13 epruveta; 14 alimentare cu apa; 15 filtre.
Stanta cu epruveta de pamnt (1) se introduce n permeametru (2)
asigurndu-se etanseitatea ntre stanta si capetele permeametrului, prin
garnituri de cauciuc.
Se evacueaza gazele din porii epruvetei de pamnt cu un curent de apa de
jos n sus, prin nchiderea robinetului (9) si deschiderea robinetelor (10) si
(14), curgerea se va face cu un gradient hidraulic mai mic dect 1.
Terminarea evacuarii gazelor este semnalata prin aparitia apei n tubul
piezometric (12). Aceasta operatie poate dura de la cteva secunde, la
probele de nisip pna la zeci de ore la argile.
Se masoara temperatura apei la intrarea si iesirea din eruveta la nceperea ,
pe parcursul si la terminarea determinarii.
Dupa terminarea evacuarii gazelor din epruveta, se nchide robinetul (10),
se deschide robinetul (9) si dupa intrarea curgerii n regim se masoara
urmatoarele valori:
- volumul de apa evacuat, V, prin preaplinul (5) si masurat cu
cilindrul gradat (8), n cmc, n intervalul de timp T,
- intervalul de timp T, n care curge volumul de apa V, n
secunde,
- diferenta de nivel nregistrata ntre cele doua tuburi
piezometrice (11) si (12), n cm, cu o precizie de 1 mm.

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

Intrarea curgerii n regim se constata prin repetarea masurarii lui V, T si h,


pna la obtinerea unor valori relativ constante ale coeficientului de
permeabilitate k (diferenta dintre doua valori succesive sa fie sub 10%).
Intrarea curgerii apei n regim poate dura de la cteva minute la nisipuri,
pna la cteva zeci de ore la argile.
Pentru efectuarea determinarii se va folosi, de preferinta, apa distilata si
dezaerata.
Determinarea se repeta la diferiti gradienti hidraulici pe o aceeasi epruveta
fara a o demonta din permeametru.

6.2.5.

Calculul coeficientului de permeabilitate

Coeficientul de permeabilitate Kt (la temperatura t masurata ) se calculeaza


cu formula:

kt ?

v
i

(6-2)

n care

v?

V
A ?T

si

i?

h
l

n care:
V este volumul de apa evacuata n intervalul de timp T,
T este intervalul de timp n care curge volumul de apa V,
A este aria transversala a epruvetei,
h este diferenta de nivel dintre cele doua piezometre,
l este naltimea epruvetei.
Valoarea coeficientului de permeabilitate calculat ca mai sus se va
corecta, daca este cazul, pentru temperatura de referinta de 20?C cu
urmatoarea formula:
k ? kt ?e
(6-3)
n care :
c este coeficientul de corectie de temperatura, adimensional, dat n
tabelul de mai jos.
t?C
10
11
12
13
14

c
1,31
1,27
1,23
1,20
1,17

t?C
15
16
17
18
19

c
1,14
1,11
1,08
1,05
1,03

t?C
20
21
22
23
24

c
1,00
0,98
0,95
0,93
0,91

t?C
25
26
27
28
29

c
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

Valoarea finala se obtine prin medierea aritmetica a tuturor valorilor


obtinute experimental (vezi ANEXA 6.1).

6.3. Metoda permeametrului cu gradient variabil fara


suctiune

6.3.1.

Principiul Metodei

Metoda consta n determinarea permeabilitatii, prin trecerea unui curent de


apa sub gradient variabil (diferenta de nivel variabila: h2 h1) printr-o
epruveta de pamnt.

6.3.2.

Pregatirea probelor

Pregatirea probelor se face exact ca la metoda anterioara.

6.3.3.

Aparatura necesara

Pentru determinarea coeficientului de permeabilitate cu ajutorul metodei


permeametrului cu gradient variabil fara suctiune sunt necesare
urmatoarele:
- permeametru cu gradient variabil, conform figurii de mai jos,
compus din urmatoarele piese:
- cilindru din metal sau din material plastic (1);
- cilindru transparent din sticla sau din material plastic (2),
gradat pe naltime n cm si mm;
- robinet (3);
- vas din sticla cu margini nalte (4), astfel nct nivelul
apei sa depaseasca cu circa 1 cm suprafata superioara a
probei;
- preaplin (5);
- epruveta de pamnt (6);

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

6.3.4.

filtru (7);
suportul (8) cilindrului din metal (1) permite circulatia
apei ntre (1) si (4), fara rezistenta hidraulica

Mod de lucru

Determinarea decurge n mod asemanator cu cea de la metoda


permeametrului cu gradient constant, cu urmatoarea completare: evacuarea
gazelor din porii probei de pamnt se face prin umplerea treptata a vasului
(4) cu apa. Terminarea evacuarii gazelor este semnalata de aparitia apei n
tubul transparent (2)
Pentru efectuarea acestei determinari, se umple cu apa cilindrul (2) prin
deschiderea robinetului (3). Dupa umplerea cilindrului (2) se nchide
robinetul (3) si se urmareste coborrea apei. Se cronometreaza intervalul de
timp T (s), ntre momentul cnd nivelul are cota h1 si cel cu cota h2 (h1 si h2
se masoara fata de nivelul apei din vasul (4)).
Determinarea se repeta de cel putin trei ori, fara a demonta proba, la diferite
cote h1 si h2.

6.3.5.

Calculul coeficientului de permeabilitate

Coeficientul de permeabilitate kt se calculeaza cu urmatoarea formula:

l
h
kt ? 2,3 ? ?log 1
T
h2

(6-4)

n care:
l este naltimea probei de pamnt, cm,
T este intervalul de timp n care se produce scaderea de nivel
h1 si h2 nivelul de apa la nceputul si sfrsitul intervalului de timp
Valoarea coeficientului de permeabilitate kt, se corecteaza la temperatura la
fel ca la metoda cu permeametru cu gradient constant.
Valoarea finala este obtinuta prin medierea aritmetica a tuturor valorilor
obtinute experimental (vezi ANEXA 6.2).

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

Figura 6-3 permeametru cu gradient variabil fara suctiune


1 cilindru din metal sau din material plastic; 2 cilindru transparent din
sticla; 3 robinet; 4 vas de sticla; 5 preaplin; 6 epruveta de pamnt; 7
filtru; 8 suport;

Sectiunea epruvetei A
(cm2)

Lungimea probei l
(cm)

Diferenta de nivel h
(mm)

Interval de timp T
(s)

Gradient

i?
h
l

Permeabilitate la t?C
kt
(cm/s)
Coeficient de
permeabilitate la 20?C
K
(cm/s)

Coeficient de corectie
c

Volum de apa evacuat


V
(cmc)

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

6.4. ANEXA 6.1 DETERMINAREA COEFICIENTULUI


DE PERMEABILITATE PRIN METODA
GRADIENTULUI CONSTANT FARA SUCTIUNE

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

DETERMINAREA PERMEABILITATII N LABORATOR

6.5. ANEXA 6.2 - DETERMINAREA


COEFICIENTULUI DE PERMEABILITATE PRIN
METODA GRADIENTULUI VARIABIL

Interval
de timp
T
(s)

l
T

Nivel
initial
h1
(cm)

Nivel
final
h2
(cm)

h1
h2

log

h1
h2

Coeficient de
permeabilitate
la 20?C
k
(cm/s)

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

GEOTEHNICA MANUAL PENTRU LUCRARILE DE LABORATOR

35