Sunteți pe pagina 1din 6

1. Definitia bazinului si caract. lui geometrice .

Bazinul hidrografic este suprafata de pe care un rau si afluentii sai de diverse ordine isi colecteaza apele.
B.h se caract. prin: -parametrii geometrici
-parametrii fizicogeografici
Parametrii geometrici:-supraf bh
-epura de crestere a bh
-coeficientul de forma a bh
-curba hipsografica
-altitudinea media a bh
-panta media a bh
2.Epura de crestere a bh(def+desen)
-este o diagrama care arata raportul fiecarui afluent in cresterea suprafetelor bh al raului principal
Desen:

3.Curba hipsografica(hipsometrica) a bh:


-este curba de dependenta intre curba de alt si supraf bh
Desen:

4.Altitudinea medie a bh;


Teoretic:

Practic:a) folosind curba H(s)

b)folosind harta cu curbe de nivel

5.Panta medie a bh (desen+formula)

6.Precipitatiile medii la supraf bh si calculul lor prin metoda izohietelor(+def izohietelor)


Pe baza masasuratorilor precipitatiilor la diversele statii meteorologice de pe supraf unui bh se
determina precipitatiile medii temporale de la statiile respective.
Metoda izohietelor-curbe care unesc puncte ale aceeasi valoare a precipitatiilor pe supraf bh.
7.Precipitatiile medii la supraf bh si calculul lor prin metoda poligoanelor Thiessen

8.Definitia retelei hidrografice si caracteristicile ei


Retea hidrografica (rh) = totalitatea cursurilor de apa din interiorul unui bh .
Principalele caract sunt:
-densitatea retelei hidrografice
-coeficientul de sinuozitate
-profilul longitudinal al unui rau

9.Densitatea retelei hidrografice si coeficientul de sinuozitate al unui rau

10.Profilul longitudinal al unui rau


-este dependenta intre altitudine si longitudinea raului respective. Pt trasarea lui se mas pe harta distantele partiale
notat cu di(km) intre punctele de intersectie a curbelor de nivel cu raul respective.

11.Definitia debitului lichid si det lui prin metoda chimica


Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau, in unitatea de
timp.
12. Metoda chimica
– se aplica in cazul raurilor de munte cu pante mari si niveluri ale apei mici in care misc apei este in
regim rapid. In cadrul acestei metode se igienizeaza intr-o sectiune amonte un debit q(m3/s) o solutie concentrata de
clorura de sodium sau alta sare solubila in apa, a carei relatii este cunoscuta C1. Inainte de igienizarea solutiei se extrage
o proba din apa raului masurandu-se concentratia pe care o vom nota Ci. Intr-o sectiune annual se extrage o proba din
apa raului care i se masoara concentratia Cf – concentratie finala a apei in sectiunea aval. Scriindu-se relatia bilantului
intre cele 2 sectiuni vom obtine valoarea debitului Q.

13.Def debitului lichid si det lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda analitica
Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau, in unitatea de
timp.
Metoda analitica:
- se traseaza profilul transversal al raului in sectiunea masuratorilor aval de viteza
- se pune in evidenta pozitia oglinzii apei (v) din momentul mas de viteza
- se traseaza verticalele de sondaj pe care s-au facut mas de viteza eterminandu-se adancimea maxima hi
- se traseaza hodograful vitezei pe fiecare verticala
- se calculeaza vitezele medii verticale
- se calc vitezele medii pe supraf elementare Dwi cuprinse intre 2 verticale de sondaj consecutive (vi+1)
14.Definitia debitului lichid si determinarea lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda
grafoanalitica
Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau, in unitatea de
timp.
Metoda grafoanalitica:
- se traseaza profilul longitudinal
- se traseaza nivelul oglinzii apei
- se determina adancimile apei pe fiecare verticala
- se calc viteza medie pe fiecare verticala

15.Debitul lichid di determinarea lui prin procedeul explorarii campului de viteze – metoda grafica
Prin debitul lichid se intelege volumul de apa care formeaza un profil transversal al unui rau, in
unitatea de timp.
Metoda grafica – se calculeaza pe fiecare verticala de sondaj debitul de unitate al albiei

16.Determinarea debitului lichid folosind metoda hidraulica


Aceasta metoda se aplica numai in cazul albiilor de rau verticalizate in sectiunile in care misc apei este uniforma

19.. Definitia cheii limnimetrice si trasarea ei prin met. hidraulica


Cheia limnimetrica este curba de dependenta intre si nivel in profilul transversal al unui rau Q(H)
Metoda hidraulica:
- in cazul albiei simple format numai din albia minora

- pt o albie compusa formata din albie minora + albie majora

20 Determinarea cheii limnimetrice folosind met. Corelatiilor


Corelatiile fac parte din categoria legaturilor statistice care sunt legaturi la care la o valoare a variabilei x corespunde
o valoare probabila a variabilei y

21 Determinarea hodografului debitelor cunoscand hidrograful nivelelor H(t) si cheia limnimetrica Q(t)
Hidrograful nivelurilor H(t) reprezinta variatia nivelului apei in functie de timp in ordine cronologica, in profilul
transversal al unui rau. Pe aceste hidrografe se pune in evidenta debitelor Q max si Q min pe durata T a hidrografului,
debitele maxime-minivolumul si minime-minivolumul si debitele medii pe perioada T.
24.Determinarea curbei empirice de asigurare.
1. Se ordoneaza sirul de date in ordine descrescatoare
X1 > X2 > Xi > Xn
2. Se calculeaza media aritmetica a sirului

3.se calculeaza sirul modulelor

4.Proba empirica

i = Nr. Ordine al termenului din sirul ordonat descrescator.


n = Nr. De termini al sirului

Intr-un system de axe rectangulare se traseaza curba ki in functie de pi => ki(pi)-curba empirica de asigurare

25.Determinarea curbei teoretice de asigurare Kritki-Menkel


1. Se ordoneaza sirul de date in ordine descrescatoare
X1 > X2 > Xi > Xn
2. Se calculeaza media aritmetica a sirului

3.se calculeaza sirul modulelor

4.Proba empirica

i = Nr. Ordine al termenului din sirul ordonat descrescator.


n = Nr. De termini al sirului

5.Se calculeaza sirul

6.Se calculeaza sirul

7.Se calculeaza sirul

8.(n>50) se calculeaza

9.Se calculeaza coeficientul de variabiliatate

10.Se calculeaza coeficientul de asimetrie

11.Se calculeaza raportul


Cand sirurile sunt scurte n<50, se allege pentru alfa o valoare in functie de marimea hidrologica a carei curba
de asigurari o determina.
Daca curba empirica se apropie de ce teoretica se alege aceeasi curba teoretica drept curba reala de asigurare.
In caz contrar se ajusteaza curba teoretica pana se apropie de cea empirica.
Ajustarea se face, fie modificand pe alfa, fie pe Cv fie pe Cs.

26.Determinarea debitelor maxime prin formula rationala.


Cand nu exista date din observatile directe, calculu debitelor maxime se face cu formulele empirice, care
contin factori meteorologici care concura la formarea debitelor maxime.Cea mai utilizata formula empirica este
formula ratiionala:
S=suprafata bazinului hidrofgrafic al raului
P=intensitatea ploii
I= inaltimea precipitatiilor
K=coef.dimensional

27.Determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda geometrizarii sub forma de triunghi sau trapez
a) Geometrizarea sub forma de triunghi

b)Geometrizarea sub forma de trapez

28. Determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda geometrizarii dupa 2 arce de parabola

29. Determinarea hidrografului undei de viitura folosind metoda paralelogramului scurgherii


-aplica in cazu bh neomogene d.p.d.v al scurgerii lichide
-bh se imparte in zone omogene pe care se afla acest tip de cultura
Alfa=coefficient de scurgere
S=suprafata fiecarei zone omogene
Pentru fiecare zona se va calcula:-
-
-
-
-
-
-

Se aproximaza pentru fiecare zona hidrograful debitelor sun forma unui trapez cu inaltimea egala cu debitul
maxim.Acest trapez se transforma in paralelogra, cu aceeasi inaltime ca a trapezului, cu vaza paralelogramului egala
cu durata ploii effective,si inclinarea laturilor raportata la origine, egala cu timpul de concentrare pe fiecare
zona.Pozitia paralelogramului, respective abcisele si ordonatele originii lor, sunt in functie de pozitia zonei fata de
sectiunea de calcul a hidrografului,astfel abscisa originii este decalata in functie de timpul de concentraredin albie, iar
ordonata de suma debitelor masime pentru zona anterioara

30.Definitia izocronelor si determinarea hidrografului undei de viitura prin metoda izocronelor


Izocrone= curbe care unesc puncte de aceeasi valoare a timpului
Pentru calculul hidrografului undei de viitura, trebuie trasate pe s bh izocrone cu un anumit pas de timp
sigma.

Alfai=coef de scurgere pe suprafate cuprinsa


intre 2 izocrone consecutive
Si=suprafata dintre 2 izocrone consecutive