Sunteți pe pagina 1din 16

Automatizarea proceselor chimice

Studiul si proiectarea traductoarelor de debit

pentru canale deschise

Debitmetrele sunt aparate pentru măsurarea debitului de fluid în conducte şi


canale deschise. În funcţie de specificul mărimii măsurate şi de modul de realizare a
elementului sensibil al traductorului primar, debitmetrele pentru canale deschise sunt
reprezentate prin debitmetre cu rezistenţă hidraulică/

Elementul sensibil al traductorului primar al acestor debitmetre cu rezistenţă


hidraulică este reprezentat de o rezistenţă hidraulică locală, determinând în funcţie de
variaţia debitului măsurat Qv , variaţia secţiunii de măsurare, implicit variaţia nivelului
suprafeţei libere a lichidului. Variaţia nivelului este măsurată de blocul secundar BS
care, după o prelucrare adecvată, determină la ieşirea acestuia mărimea Qr , a debitului
măsurat. Debitmetrele cu rezistenţă hidraulică se clasifică în:
o Debitmetre cu prag-deversor;
o Debitmetre cu canal de măsurare.

1. Debitmetre cu prag deversor


Elementele utilizate pentru traductoarele primare ale acestor debitmetre de tip
deversor sunt clasificate în:
o Debitmetre cu deversor cu perete subţire;
o Debitmetre cu prag de măsurare;
o Debitmetre cu prag şi mască.

Ecuaţia caracteristica a tuturor acestor traductoare primare este


Qv = KA 2 gH o am , [m3/h] (3.1)
in care:
Qv - debit volumic;
K - coeficient de debit;
A - aria lamei deversate de lichid, arie proporţionala cu H 0 am ;
H 0 am - sarcina totala a deversorului,

c ⋅ v02
H 0 am = H am + ; (3.2)
2g
H am - nivelul lichidului in amonte de deversor;
c - coeficientul Coriollis;
v0 - viteza medie cu care lichidul se apropie de deversor;
g - acceleraţia gravitaţională.

3. Traductoare de debit
1
Automatizarea proceselor chimice

Expresia generală a coeficientului de debit K este


K = α 0 ⋅ α1 ⋅ ε ⋅ γ , (3.3)

în care α 0 - coeficient de formă, care ţine seama de forma geometrică a deschiderii


deversorului;
α 1 - coeficient care ţine seama de viteza de acces v0 din bieful amonte al
deversorului;
ε - coeficient de contracţie laterală a lamei deversoare;
γ - coeficientul de înecare al deversorului.

Valorile uzuale pentru coeficientul de debit sunt K = 0,3…0,6. Experimental, s-


a ajuns la concluzia că este optim ca măsurarea nivelului H am să se efectueze într-un
plan faţă de deversor situat la distanţa
 l = 4 ⋅ H am ,max
l=
(
2 p + H am ,max
.
) (3.4)

Dintre deversoarele cu prag deversor (perete subţire), cele mai răspândite sunt:
− debitmetrele cu deversor dreptunghiular;
− debitmetrele cu deversor triunghiular;
− debitmetrele cu deversor trapezoidal.

Debitmetrele cu deversor dreptunghiular sunt cele mai simple deversoare,


secţiunea deversorului fiind un dreptunghi, figura 3.1. Pentru debitmetrul cu deversor
dreptunghiular, caracterizat prin elementele geometrice din figura 3.2, ecuaţia
caracteristica este
3
Q = Kb 2 gH o am 2 , (3.5)

în care b reprezintă deschiderea de deversare a lichidului;


K - coeficient de debit;
H 0 am - sarcina totala a deversorului,
Deversorul dreptunghiular poate fi, în principal, cu perete subţire sau cu prag lat,
pentru fiecare dintre variante coeficientul de debit K având expresii particulare.
Avantajul deversorului dreptunghiular constă în simplitatea geometriei sale, în
precizia ridicată de execuţie şi in repetabilitatea construcţiei. Traductoarele primare cu
deversoare dreptunghiulare se utilizează pentru măsurarea debitelor mari de lichide
curate, fără impurităţi care să sedimenteze şi pentru supraînalţimi mari ale nivelului
lichidului.

3. Traductoare de debit
2
Automatizarea proceselor chimice

Fig. 3.1. Canal cu deversor dreptunghiular.

B
Legenda
b
B - latimea canalului
b - latimea deversorului
Ham - sarcina deversorului (nivelul din amontele
deversorului)

Fig. 3.2. Profil frontal al deversorului dreptunghiular.

Debitmetrele cu deversor triunghiular sunt caracterizate printr-un profil


triunghiular de curgere al fluidului, figura 3.3. Ecuaţia caracteristică a acestui
debitmetrul este
5
Qv = K ⋅ tgβ 2 g H 0 2am , (3.6)

în care β reprezintă semiunghiul deversorului dreptunghiular.


K - coeficientul de debit;
H 0 am - sarcina totală a deversorului.

3. Traductoare de debit
3
Automatizarea proceselor chimice

În practică se utilizează deversorul triunghiular Thompson pentru care


2 β = 90 0 , ecuaţia caracteristică a acestuia fiind
5
Qv = K 2 g H 0 2am . (3.7)

Legenda
B - latimea canalului;
b - latimea deversorului;
Ham - nivelul din amontele
deversorului.

h
H
Fig. 3.3. Profilul frontal al deversorului triunghiular.

Traductoarele primare având deversoare triunghiulare se utilizează pentru


măsurarea debitelor de lichide având impurităţi solide neglijabile. În figura 3.4 este
prezentată o imagine a unui canal prevăzut cu prag deversor triunghiular Thompson.

Fig. 3.4. Canal cu deversor dreptunghiular Thompson.

3. Traductoare de debit
4
Automatizarea proceselor chimice

Debitmetrele cu deversor trapezoidal sunt caracterizate printr-un sistem de


curgere având o structură complexă, figura 3.5. Secţiunea de trecere este A = A1 + A2 ,
A1 fiind secţiunea de trecere aferentă unui deversor dreptunghiular
A1 = b ⋅ H am (3.8)

şi A2 secţiunea de curgerea a unui deversor triunghiular:


(β − b )H am
A2 = . (3.9)
2

Fig. 3.5. Profilul frontal al deversorului trapezoidal: B – lăţimea canalului;


b – lăţimea deversorului; Ham – nivelul din amonte.

Ecuaţia caracteristică a debitmetrului cu deversor trapezoidal este


3
Qv = Kb 2 g H am2 , (3.10)
în care K - coeficient de debit;
b – lăţimea deversorului;
H am - nivelul lichidului în amonte de deversor.

Un deversor trapezoidal specific este cel de tip Cippoletti, care are k = 0,42 ,
ecuaţia caracteristică a debitmetrului fiind
3
Qv = 1,86bH 2. (3.11)
În figura 3.6 este prezentată o imagine a unui canal cu deversor trapezoidal.

3. Traductoare de debit
5
Automatizarea proceselor chimice

Fig. 3.6. Canal cu deversor trapezoidal.

Precizia de măsurare a debitmetrelor cu perete subţire ca element de referinţă al


traductorului primar este de 1-4 %. Pentru asigurarea unei funcţionări corecte a acestor
debitmetre, este necesară respectarea unor reguli generate de montare:
o Curentul de lichid trebuie să fie lipsit de perturbaţii în amonte de
deversor, nefiind admise unde de suprafaţă.
o Distribuţia vitezelor în secţiunea transversală a canalului trebuie sa fie
cât mai uniformă şi de aceea canalul de aducţie trebuie să fie rectiliniu şi cu
secţiune transversală dreptunghiulară uniformă şi cu o talpă orizontală pe o
lungime l am ≥ 2 H am .
o Spaţiul liber format de jetul de cădere între pereţii canalului şi cel al
deversorului trebuie aerisit printr-un tub, altfel jetul ar deveni instabil.
o Muchia deversorului cu perete subţire trebuie să fie corect executată şi
riguros întreţinută.

3. Traductoare de debit
6
Automatizarea proceselor chimice

2. Debitmetre cu canal de măsurare

Traductorul primar al acestor debitmetre este un canal de măsurare care asigura


strangularea progresiva in plan orizontal sau vertical a curentului de lichid. Mişcarea
lenta din tronsonul amonte este transformata intr-una rapida in zona de strangulare,
revenind la una lenta in tronsonul din aval, printr-un salt hidraulic. Asigurarea raportului
H av H am ≤ 0,7 , unde H av si H am sunt nivelele lichidului in aval si amonte de
strangulare, asigura o curgere neânnecată, debitul trecut prin aceasta nefiind influenţat
de variaţiile nivelului din aval.
Principalele traductoare primare având asemenea elemente de referinţă sunt:
o Canalele de măsurare Venturi;
o Canalele de măsurare Parshall;
o Canalele de măsurare conform NTRQ 0-1-84 elaborata de Consiliul
Naţional al Apelor din ţara noastră, pe baza ISO 4359-1983.

Debitmetrele cu canal de măsurare Venturi au la baza principiul tubului


Venturi. In figura 3.7 este prezentata schema constructiva a tubului Venturi. Acesta este
compus dintr-un cilindru de intrare de diametru D , egal cu al conductei, un ajutaj
convergent (trunchi de con cu unghi la vârf de 21°), un tub cilindric de strangulare de
diametru d , precum si un ajutaj divergent (trunchi de con cu unghiul la vârf intre 7° si
15° ), toate coaxiale. Cu D 2 înainte de ajutajul convergent si la mijlocului tubului de
strangulare de diametru d sunt plasate prizele de presiune prin care tubul Venturi se
racordează la un manometru diferenţial.
Ecuaţia caracteristica a acestor traductoare primare este data de relaţia
3
Qv = Kc1 B 2 g H am2 , (3.12)
in care
K – coeficient de debit;
c1 = 0,95…1,01 (constanta specifica canalului);
K - coeficient de debit;
H am - nivelul lichidului in amonte de deversor.

Fig. 3.7. Schema constructiva a tubului Venturi.

3. Traductoare de debit
7
Automatizarea proceselor chimice

In figura 3.8 este prezentată schema unui canal de măsurare Venturi.

Fig. 3.8. Profil al unui canal de măsurare Venturi cu cameră de măsurare laterală.

Pentru canalul Venturi cu secţiunea de curgere dreptunghiulara şi talpa plană,


ecuaţia caracteristică poate fi exprimată sub forma
3
Qv = Kcb 2 g H am2 , (3.13)
în care c reprezintă constanta care depinde pentru acest tip de canal numai de raportul
b B , figura 3.9

c = (b B ) 2 .
3
(3.14)
Debitmetrele cu canal de măsurare Venturi se utilizează pentru lichidele
murdare, cu căderi de presiune mai mici decât cele impuse de deversoare şi pentru
debite mari, de la 100 m 3 h până la 20000 m 3 h .
În afara debitmetrelor cu măsurarea nivelului într-o cameră separată, alăturată
canalului Venturi, există şi debitmetre care asigură măsurarea nivelului direct în
amontele canalului, cu secţiunea de măsurare dreptunghiulară sau trapezoidală.
În figura 3.10 este prezentată o imagine a unui canal de scurgere ape reziduale
prevăzut cu canal de măsurare Venturi. Se poate observa prezenţa camerei de măsurare
amplasată în stânga canalului precum şi tubul Venturi, materializat prin îngustarea
secţiunii de curgere.
Pentru asigurarea măsurării precise a debitului este necesara respectarea şi altor
condiţii, în afară de cele dimensionale:
o Sectorul de canal în care se execută canalul de măsurare este necesar să
aibă o secţiune dreptunghiulară de curgere şi o rugozitate minimă;
o Strangularea b B trebuie astfel calculată încât variaţia corespunzătoare
nivelului să asigure precizia de măsurare impusă debitmetrului;

3. Traductoare de debit
8
Automatizarea proceselor chimice

o Pentru lichide cu aluviuni se va crea pe fundul canalului, în avalul său, o


denivelare suficient de mare pentru a nu se produce sedimentarea
aluviunilor în secţiunea de măsurare.

1.0

c 0.9

0.8

0.7

0.6
0.544
0.5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
b/B

Fig. 3.9. Variaţia coeficientului c în raport cu b B .

Fig. 3.10. Canal de măsurare Venturi.

3. Traductoare de debit
9
Automatizarea proceselor chimice

Debitmetrele cu canal de masurare Parshall sunt canale de măsurare cu


îngustarea jetului de apa şi profil variabil pe înălţime, figura 3.11. Traductorul primar al
acestor debitmetre are toate suprafeţele plane şi în consecinţă este realizat mult mai uşor
decât traductorul primar al canalului Venturi.

Fig. 3.11. Profilul unui canal de măsurare Parshall.

Traductoarele primare al debitmetrelor cu canal de măsurare Parshall au ecuaţia


caracteristică în regim neînecat
1, 57×b
Qv = c 2 ⋅ b ⋅ H am
0 , 026
, [m3/s] (3.15)
unde coeficientul c2 are expresia
c 2 = 0 ,372 × 0 ,305 −1,57 × b 0 ,026 . (3.16)
În figura 3.12 este prezentată structura unui canal de măsurare Parshall. Din
vedere transversală se poate observa că în partea convergentă are loc o îngustare a
secţiunii de la B la 1,96b+0,479, ajungându-se în zona de strangulare la valoarea b,
după care în zona divergenta are loc o creştere a secţiunii de la b, la b+0,305, la ieşire
secţiunea ajungând din nou la B. În secţiune longitudinală, măsurarea nivelului din
amonte Ham se face într-o cameră separată în canal, care comunică cu aceasta prin
intermediul unei prize piezometrice. Se măsoară nivelurile Ham si Hav, faţă de cota
pragului orizontal din porţiunea convergentă .
Pentru o curgere înecată se măsoară nivelurile H am si H av , faţă de cota pragului
orizontal din secţiunea convergentă.
Aceste aparate se utilizează la măsurarea debitelor cu variaţii mari, având o bună
precizie în regim neânecat şi mai mare în regim înecat, debitele maxime ajungând până
la 15000 m 3 h apa.

3. Traductoare de debit
10
Automatizarea proceselor chimice

Fig. 3.12. Date constructive ale canalului de măsurare Parsall.

Debitmetre cu canale de măsurare conform NTRQ 0-1-84

Norma tehnică NTRQ 0-1-84, elaborata de Consiliul Naţional al Apelor,


stabileşte configuraţia şi relaţiile de calcul ale debitului pentru o serie de canale de
măsurare. Acestea sunt traductoarele primare ale debitmetrelor destinate curgerilor în
regim permanent sau cu variaţie lentă prin canale deschise, condiţia de curgere luată în
considerare fiind numai înălţimea din amonte.
Principalele aspecte corespunzătoare celor trei tipuri de canale de măsurare
aferente acestei norme sunt:
o Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare rectangulară;
o Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare trapezoidală;
o Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare cu pereţi verticali şi radier
semicircular.

Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare rectangulară. Configuraţia


acestor canale este reprezentată prin două variante, cu prag şi fără prag. În figura 3.13
este prezentat debitmetrul cu canal de măsurare cu îngustare rectangulară, fără prag.
Debitmetrele cu canal de măsurare cu îngustare rectangulară, cu prag sunt similare cu
cele fără prag. In figura 3.14 sunt prezentate comparativ cele două debitmetre.

3. Traductoare de debit
11
Automatizarea proceselor chimice

Fig. 3.13. Canal de măsurare cu îngustare rectangulară fără prag.

Fig. 3.14. Detalii constructive ale debitmetrelor cu canal de măsurare


cu îngustare rectangulară cu şi fără prag.

3. Traductoare de debit
12
Automatizarea proceselor chimice

Ecuaţia caracteristică a debitmetrului, are expresia uzuală:


32
2
Qv =   g C v C D bH 3 2 (3.17)
3
unde: g – acceleraţia gravitaţională;
Cv – coeficient adimensional al vitezei de apropiere;
b – lăţimea îngustării;
CD – lungimea porţiunii îngustate;
H - înălţimea apei in canalul amonte de debitmetru.

Utilizarea debitmetrului având respectivul canal de măsurare se face cu


respectarea condiţiilor:
max (0,05 m sau 0,05 L ) 〈 H ≤ 2 m ;
sau
bH
≤ 0,7;
Bh + p
b ≥ 0,1 m;
H
≤ 3;
b
H
≤ 0,5.
L

Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare trapezoidală. Configuraţia


acestor canale este reprezentată prin doua variante, cu prag şi fără prag. In figura 3.15
este prezentat un debitmetru cu canal de măsurare cu îngustare trapezoidală fără prag.

Fig. 3.15. Canal de măsurare cu îngustare trapezoidală fără prag.

3. Traductoare de debit
13
Automatizarea proceselor chimice

Debitmetrele cu canal de măsurare cu îngustare trapezoidală cu prag sunt


similare cu cele fără prag. In figura 3.16 sunt prezentate comparativ cele două
debitmetre.

Fig. 3.16. Detalii constructive ale debitmetrelor cu canal de măsurare


cu îngustare trapezoidală cu şi fără prag.

Ecuaţia caracteristică acestor canale de măsurare are expresia


32
2
Qv =   g C v C S C D bH 3 2 (3.18)
3
în care g – acceleraţia gravitaţională;
Cv – coeficient adimensional al vitezei de apropiere;
b – lăţimea îngustării;
CD – lungimea porţiunii îngustate;
H - înălţimea apei in canalul amonte de debitmetru.

Folosirea debitmetrului având un asemenea canal de măsurare drept traductor


primar este condiţionata de condiţiile:

max (0,05m sau 0,05 L ) 〈 H ≤ 2m;


H L 〈 0,5;
b ≥ 0,1m;
H L ≤ 0,5m.

3. Traductoare de debit
14
Automatizarea proceselor chimice

Debitmetre cu canal de măsurare cu îngustare cu pereţi verticali si radier


semicircular. Configuraţia acestor canale este reprezentată prin doua variante, cu prag si
fără prag. In figura 3.17 este prezentat un debitmetru cu canal de măsurare cu îngustare
trapezoidală fără prag.

Fig. 3.17. Canal de măsurare cu pereţi verticali, radieri semicirculari, fără prag.

Debitmetrele cu canal de măsurare cu îngustare trapezoidală cu prag sunt


similare cu cele fără prag. In figura 3.18 sunt prezentate comparativ cele două
debitmetre.
Sensibilitatea acestor debitmetre este superioara celor cu canale de măsurare
rectangulare, în special pentru porţiunea inferioara a domeniului de măsurare. Canalele
de măsurare pot fi fără prag sau cu prag. Ecuaţia caracteristica a canalului de măsurare al
acestor debitmetre este:
32
2
Qv =   g C v CU C D DH 3 2 (3.19)
3
in care g – acceleraţia gravitaţională;
Cv – coeficient adimensional al vitezei de apropiere;
D – lăţimea îngustării;
CD – lungimea porţiunii îngustate;
H - înălţimea apei in canalul amonte de debitmetru.

Acest tip de debitmetru se utilizează numai cu respectarea următoarelor condiţii:

max(0,05m sau 0,05 L ) ≤ H ≤ 2m;


H L ≤ 0,5;
D ≥ 0,1m.

3. Traductoare de debit
15
Automatizarea proceselor chimice

Fig. 3.19. Canal de măsurare cu pereţi verticali, radieri semicirculari, fără prag.

3. Traductoare de debit
16