Sunteți pe pagina 1din 8

Controlul Poluantilor in Biosfera

DISPERSIA POLUANŢILOR IN APELE SUBTERANE


PRIN DETERMINAREA VITEZEI DE CURGERE A APEI
IN SOL PE BAZA LEGII LUI DARCY

Apa reprezintă o resursă vitală pentru viaţă, corpul organismelor vii


este compus în principal din apă (castravetele conţine până la 88% apă iar
meduza până 98%).
Apa are proprietăţi cu totul exceptionale, ea este solventul “universal”
poate dizolva foarte mulţi compuşi în cantităţi mult mai mari decât orice alt
solvent. Datorită acestei proprietăţi de a dizolva şi antrena materialele
dizolvate, apa este expusă permanent pericolului contaminării cu substanţe
toxice.
Dinamica de răspândire a poluanţilor în mediu pănă la şi în biosferă
depinde în mod covârşitor de viteza de curgere a pânzelor de apă freatică.
Contaminantii apei din sol ajung in sistem de la suprafata. Activitatile
antropogene desfasurate fie pe sol fie in apropiere pot contamina apa
introducind poluanti care traverseaza zonele nesaturate catre pinza de apa
freatica. Poluantii antropogeni pot fi ingrasaminte, pesticide, petrol, uleiuri.
Contaminarea apei subterane depinde puternic de tipul de sol, adica de
compozitia, dar mai ales de structura acestuia. Solurile nisipoase retinm mai
putin poluantii decit cele argiloase. Plantele care cres pe soluri contaminate
absorb o parte din acesti contaminanti extragindu-i din sol, dar ii transmit
ciclurilor trofice. Pentru managerierea contaminarii apei din sol si a reducerii
riscului de poluare a acesteia este absolut necesara cunoasterea proprietatilor
solului si a contaminantilor.

poluanti Page 1
Controlul Poluantilor in Biosfera

Poluarea apelor subterane este provocate de anumite surse, unele


dintre acestea pot fi usor identificate ca de exemplu rezervoare pentru
depozitarea petrolului si a altor compusi petrolieri. Astfel de surse se numesc
surse de polare punctiforme. Alte surse sunt raspundite si nu pot fi
identificate cu usurinta cum ar fi poluarea cu ingrasaminte sau pesticide sau
cu produsi metabolici animalici. Acest tip de surse se numesc
nepunctiforme. trebuie retinut faptul ca extragerea apei prin pompare
absoarbe apa din toate directiile si se creaza un con de depresurizare in jurul
zonei de pompare care creaza o forta de aspiratie a apei de la distante mai
mari inclusiv apa contaminata.
Prin urmare este extrem de important sa se studieze conceptul de
poluare a apelor subterane urmarindu-se influenta tipului de sursa potentiala
de poluare in interdependenta cu activitatile umane, contaminarea solului si
mecanismul de deplasarea a apei in sol.
Deplasarea apei prin sol este influentata de multi factori cum sunt,
forta (presiune) hidraulica, gradientul hidraulic si viteza corelate prin legea
lui Darcy, structura solului, structura stratului aqvifer, goelogia si topografia
zonei.
Virful hidraulic H
H reprezinta energia mecanica care provoaca deplasarea apei subterane.
Aceasta energie se masoara in practica cu instrument numit piezometru, care
este un put forat pina la o anumita adincime in stratul aqvifer si deschis la
suprafata (presiune atmosferica); hp inaltimea coloanei de apa in piezometru
raportata la nivelul marii (vezi figura 1).

poluanti Page 2
Controlul Poluantilor in Biosfera

figura 1

Gradientul hidraulic

Gradientul hidraulic orizontal reprezinta panta pinzei de apa freatica sau


suprafata potentiometrica care se masoara din variatia presiunii hidraulice cu
distanta, lungimea cursului de apa dh/dl. Se determina fie lucrind cu valori
absolute ale inatimii coloanei de apa raportat la nivelul marii, fie cu valori
relative.

dh h2 − h1
=
dl L

poluanti Page 3
Controlul Poluantilor in Biosfera

Legea lui Darcy


A fost formulata in anul 1856 “Viteza de curgere a apei printr-un tub
este proportionala cu diferenta de inaltime a coloanei de apa in doua
piezometre si invers proportionala cu distanta intre ele”. Astfel debitul apei
este proportional cu un coeficient K numit conductivitate hidraulica.

PRINCIPIUL LUCRARII
Scopul lucrarii consta in demonstrarea legii lui Darcy adica
evidentierea influentei pantei si lungimii unei conducte asupra debitului de
curgere al apei.
MATERIALE SI MODUL DE LUCRU
Se utilizeza instalatia prezentata in figura nr 2

Figura 2 Instalatia utilizata la demonstrarea legii lui Darcy

poluanti Page 4
Controlul Poluantilor in Biosfera

1. Se verifica etanseitatea instalatiei pornind robinetul de apa de alimentare.


2. Se regleaza debitul apei la evacuare prin stringerea clemei montata pe
furtunul de evacuare.
3. Se asteapta cinci minute pentru stabilirea echilibrului.

4. Cu o rigla gradata se citeste nivelul apei in cele doua tuburi laterale.

5. Se reiau operatiile 2-4 pentru alte trei debite de curgere.


6. Se reiau operatiile 1-5 cu alta lungime de conducta.

PRELUCRAREA REZULTATELOR
Datele masurate se trec intr-un tabel de forma:
Distanta dintre piezometre
500 75
Q Q
1 2 3 4 1 2 3 4
h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2

Se calculeaza
1) viteza de curgere a apei cu legea lui Darcy pentru fiecare pereche de
date
− kA ∆h
v=
µ L

sau V= (K / n) (dh / dl)

poluanti Page 5
Controlul Poluantilor in Biosfera

unde k este permeabilitatea solului-pentru nisip 10-5 cm2 , μ este


viscozitatea dinamica a apei 10g/cm sec, A –sectiunea de curgere, cm2, K
conductivitatea hidraulica egala cu 0.04 iar n porozitatea masei solide (a
nisipului) n=30%
2) gradientul hidraulic orizontal

Exemple de calcul
1.Fie trei piezometre montate la citeva sute de metrii unul de celalt (fig 3).

Se cunosc urmatoarele date


A B C
Adincimea de la suprafata solului pina la stratu
335 335 335
impermeabil de sub pinza freatica (m)
Lungimea piezometrului (m) 170 130 85
Grosimea stratului de sol pina la pinza de apa
90 82 70
freatica (m)
a) Sa se calculeze virful hidraulic, H

poluanti Page 6
Controlul Poluantilor in Biosfera

H=adincimea de forare (adincimea pina la stratul de nisip de sub pinza


freatica)-adincimea pina la stratul de apa grosimea pinzei de apap
freatica
H=
A=335-90=245 m
B=335-82=253 m
C=335-70=265 m
b) Sa se calculeze Presiunea de virf pentru fiecare piezometru hp
hp= Lungimea piezometrului - Grosimea stratului de sol pina la pinza de apa freatica
hp=

A=170-90=80 m
B=130-82=48 m
C=85-70=15 m

c) Sa se calculeze virful de forare pentru fiecare piezometru z


z= Adincimea de la suprafata solului pina la stratu impermeabil de sub pinza freatica
- Lungimea piezometrului
z=
A=335-170=165 m
B=335-130=205 m
C=335-85=250 m

d) Sa se calculeze gradientul hidraulic vertical intre piezometrul A si B


(HA –HB )/zA-zB

[(253-245) / (205-165)]=8/40 =0.2

2. Fie 2 piezometre montate la distanta de 3m unul de celalalt intr-un


nisip acvifer cu porozitatea 30% si conductivitatea hidraulica 1.17cm/zi.

poluanti Page 7
Controlul Poluantilor in Biosfera

Presiunea de virf (hp) a primului piezometru este 2822cm si al celui de al


doilea 2910cm.

1) Sa se calculeze gradientul hidraulic orizontal dintre cele doua


piezometre
grad oriz =(h1-h2)/L

[(2910-2822) / (300)]= 0.3

2) Sa se calculeze viteza apei intre cele doua piezometre

V= (K / n) (dh / dl)

unde K conductivitatea hidraulica, n porozitatea, dh diferenta de nivel iar


dl distanta intre piezometre
V=[(1.17cm/zi) /0.3] [(2910-2822)/300]=1.17 cm/zi

poluanti Page 8

S-ar putea să vă placă și