Sunteți pe pagina 1din 9

7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

Advo+    

Contul meu Solicită consultanță

Consultanță juridică Articole Știri Despre noi

Siteul Avocatura.com foloseste cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. [X]

Publicitate

Livrare Gratuită

Produse de Top la prețuri Duty Free


de mici. Nu rata momentul Ticket
Free Duty Free!
BestValue

 / Jurisprudenţă / Civil /  Constatare nulitate act juridic

ROMÂNIA  Date speţă

TRIBUNALUL B_____ Instanţă:


Tribunalul BRAŞOV
SECȚIA I CIVILĂ
Materie juridică:
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Civil

DECIZIA CIVILĂ NR. 615/A Stadiu procesual:


Apel
Ședința publică din data de 03 iunie 2014
Obiect dosar:
Completul compus din: Constatare nulitate act juridic

Președinte: A_______ B_________ - Judecător Număr hotarâre:


615/2015 din 03 iunie 2015
Judecător: N_______ F____
Sursa:
Grefier: I____ C_____ Rolii.ro

Pe rol fiind judecarea cererii de apel formulată de apelanta – pârâtă I_____ K____, în contradictoriu cu intimata - reclamantă B_____ M_______ și
intimații - pârâți C_____ K____, F____ A__, B______ A_____, M_________ S_____, prin primar, și B_____ P____, împotriva sentinței civile nr. 8058/2014
pronunțată de Judecătoria B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, având ca obiect constatare nulitate act juridic.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă apelanta-pârâtă I_____ K____ personal și asistată de domnul avocat I____ D__, precum și
domnul avocat C_____ M____ S_____ pentru intimata-reclamantă B_____ M_______, lipsă fiind intimații-pârâți B_____ P____, B______ A_____ și F____
A__, precum și reprezentantul legal al intimatului M_________ S_____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Apelanta-pârâtă se identifică pe baza cărții de identitate ________ nr. xxxxxx eliberată de SPCLEP S_____ la data de 21.02.2008.

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 1/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

La întrebarea instanței, apelanta-pârâtă arată că înțelege să renunțe la judecarea cererii de apel și că are cunoștință de efectele juridice ale
acestei renunțări.

Având în vedere prevederile art. 406 C.proc.civ., instanța acordă cuvântul reprezentanților părților asupra cererii de renunțare.

Reprezentantul convențional al apelantei-pârâte solicită să se ia act de renunțarea la judecată.

De asemenea, reprezentantul convențional al intimatei-reclamante solicită să se ia act de renunțarea la judecată și arată că renunță la
solicitarea privind cheltuielile de judecată din apel.

Instanța rămâne în pronunțare asupra cererii de renunțare la judecata în apel.

TRIBUNALUL

Constată că prin sentința civilă nr. 8058/25.06.2014 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX Judecătoria B_____ a admis cererea de chemare
in judecata astfel cum a fost formulata si precizata de reclamanta B_____ M_______ în contradictoriu cu pârâții I_____ K____, F____ A__, B______
A_____, Mun. S_____, prin reprezentant legal, si B_____ P____;

A constatat nulitatea absolută a procesului verbal de vecin


vecinatate întocmit în data de 9.06.2010;

A constatat nulitatea absolută a încheierii de carte funciara nr. xxxxx/26.08.2010 prin care s-a admis cererea cu privire la modificarea suprafeței
terenului inscris in CF xxxxxx Sacele sub nr. top xxxxxx, din 630 mp in 1373 mp.;

A dispus rectificarea CF xxxxxx S_____, în sensul revenirii la situatia anterioară prin modificarea suprafeței imobilului înscris in CF xxxxxx Sacele
sub nr. top xxxxxx de la 1373 mp la 630 mp.;

A respins petitele având ca obiect constatarea nulitatii absolute a încheierii de carte funciara nr. xxxxx/26.08.2010 și rectificarea CF xxxxxx
Sacele formulate în contradictoriu cu pârâtul, B_____ P____, ca fiind introduse împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă;

A obligat pe pârâta I_____ K____ să achite reclamantei suma de 1224 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 05.04.2013 pe rolul judecătoriei, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta B_____
M_______ a formulat în contradictoriu cu pârâții I_____ K____, C_____ K____, F____ A__, B______ A_____, M_________ S_____ și B_____ P____ o cerere prin
care a solicitat instanței:

- să constate nulitatea absolută a procesului verbal de vecinătate


vecin întocmit la data de 09.06.2010 de topometristul ing. P_____ C______,

- să constate nulitatea absolută a încheierii registratorului de Carte Funciară prin care s-a dispus înscrierea în CF xxxxxx UAT S_____ modificarea
suprafeței imobilului înscris la A1 de la 630 mp la 1373 mp,

- să rectifice înscrierea din CD xxxxxx UAT S_____ a actului de CF nr. xxxxx/21.07.2009 în sensul revenirii la situația anterioară prin modificarea
suprafeței imobilului la A1 de la 1373 mp la 630 mp,

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 2/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

- să constate nulitatea absolută parțială în ceea ce privește obiectul Contractului de donație autentificat sub nr. 837/29.07.2009 de BNP A___
A______ M____, înscris în CF xxxxxx S_____, în sensul diminuării suprafeței imobilului asupra căria poartă cota de 3/8 de la 1373 mp la 630 mp,

Ridicare cu vacuum
Sisteme de ridicare cu ventuze, speciale pentru foi de tabla sau sticla.

ESSOLL ROMANIA DESCHIDEȚI

- obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat, în esență, că este proprietar exclusiv a imobilului înscris în CF xxxxxx S_____ la A.1 sub nr. topo (206-261)/1,
teren de 1704 mp, situat în S_____, _____________________. 17, aflat în imediata vecin
vecinătate a pârâtului I_____ K____, imobil dobândit prin moștenire
de la părinții săi, S________ G_______ și S________ M____, conform certificatelor de moștenitor nr. 229/15.03.1973 și 1065/30.05.1995. În anul 2010
pârâtul, I_____ K____, l-a indus în eroare pe pârâtul, B_____ P____, soțul reclamantului, să semneze procesul verbal de vecinătate
vecin prin care se
stabileau limitele de proprietate ale celor două proprietăți. Acest eveniment s-a petrecut, după cum a arătat reclamantul, pe fondul unui
conflict generat de modificare liniei de hotar de către pârâtul I_____ K____. Astfel, reclamantul a susținut că nu a semnat acel proces verbal nici
personal și nici prin reprezentant, bunul fiind un bun propriu. Pentru acest considerent, întrucât este nevoie de semnătura tuturor vecin vecinilor
pentru validitatea procesul verbal arătat, acesta se impune a fi anulat, cu consecința rectificării tuturor actelor juridice și înscrierilor de carte
funciară întemeiate pe acesta.

În drept, s-au invocat dispozițiile art.1246, 1247, 1250, 908 p. 1 C.civ., art. 25 alin. (2) lit. b) din Ordinul ANCPI nr. 634/2006, astfel cum a fost
modificat prin Ordinul ANCPI nr. 134/2009.

În probațiune, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și interogatoriile pârâților I_____ K____ și B_____ P____.

Acțiunea a fost timbrată cu suma de 24 lei taxă judiciară.

La data de 12.06.2013 (fila 21), reclamantul a arătat că renunță la judecarea capătului de cerere constând în declararea nulității Contractului de
donație autentificat sub nr. 837/29.07.2009 de BNP A___ A______ M____, înscris în CF xxxxxx S_____, în sensul diminuării suprafeței imobilului
asupra căreia poartă cota de 3/8 de la 1373 mp la 630 mp și a indicat actul înscris de CF nr. xxxxx/26.08.2010 ce se impune a fi rectificat.

La data de 28.06.2013, pârâta I_____ K____ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca lipsită de interes, întrucât folosul
reclamantului nu există, ținând cont de faptul că nu s-a demonstrat pierderea din suprafață a terenului reclamantului prin majorarea suprafeței
terenului aflat în proprietatea pârâtului, majorare realizată prin procedura prevăzută la art. 25 din Ordinul ANCPI nr. 634/2006, acesta
recunoscând că este posibil ca terenul său de 93 mp să fi fost ocupat de pârât încă din anul 2003. De asemenea, s-a mai arătat ca s-a pornit un
alt proces pe rolul Judecătoriei B_____ prin care reclamantul a solicitat revendicarea suprafeței de teren, care a fost suspendat. În ceea ce
privește procesul verbal de vecinătate,
vecin acesta este lovit doar de nulitate relativă, în măsura în care nu se dovedește că soțul său a acționat în
temeiul unui mandat tacit dat de reclamant. Pârâtul a arătat că B_____ P____ a semnat în numele soției sale, până la prezentul proces pârâtul
neavând nicio contestație, practic, însușindu-și executarea mandatului dat soțului său. Pârâtul a mai arătat și că se opune renunțării la capătul
de cerere solicitat inițial de către reclamantă constând în declararea nulității Contractului de donație autentificat sub nr. 837/29.07.2009 de
BNP A___ A______ M____.

Ridicare cu vacuum
Sisteme de ridicare cu ventuze, speciale pentru foi de tabla sau sticla.

ESSOLL ROMANIA DESCHIDEȚI

La aceeași dată, pârâtul a formulat cerere reconvențională (fila 72) prin care a solicitat în contradictoriu cu reclamantul-pârât obligarea acestuia
să desființeze construcția ridicată pe linia de hotar ce desparte proprietatea pârâtului, I_____ K____, de proprietatea reclamantului, B_____
M_______, și, în subsidiar, obligarea acestuia să retragă streașina acestei construcții astfel încât picătura ei să cadă în proprietatea reclamantului,
în caz contrar să fie autorizat pârâtul-reclamant să execute lucrările de desființare a streșinii, pe cheltuiala reclamantului-parat.

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 3/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

În motivare, s-a arătat că imobilele se află în raporturi de vecin


vecinătate, iar linia de hotar este evidențiată printr-un gard de lemn cu acordul
expres al soțului reclamante și acordul său tacit, încă din anul 2002, iar pe linia de graniță, reclamantul a edificat o construcție, fără autorizație
de construire, și a cărei streașină este astfel poziționată încât picătura sa cade pe terenul pârâtului, această construcție manifestând
recunoașterea liniei de hotar.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 611, 612 C.civ. și art. 1 din Legea nr. 50/1991.

În probațiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, cercetare la fața locului și expertiză cu obiectul calculării cheltuielilor
necesare pentru desființarea streșinii.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 16 lei.

La data de 10.07.2013, pârâtul B_____ P____ prin cererea depusă a achiesat la susținerile reclamantului, arătând că este de acord cu admiterea
cererii reclamantului, întrucât la momentul la care i s-a solicitat să semneze acel proces verbal de vecinătate
vecin i s-a spus că era nevoie de el
pentru a se trece imobilul pe numele pârâtului și că nu a avut cunoștință de ceea ce reprezenta în realitate. Mai mult, a susținut pârâtul, acesta
nu are calitatea de proprietar și nu a deținut un mandat în acest sens din partea soției sale.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

La data de 08.07.2013, pârâtul M_________ S_____ a formulat întâmpinare (fila 80) prin care a arătat că documentația cadastrală în baza căreia s-
a dispus rectificare de CF în cauză a fost avizată de OCPI B_____ pentru conformitate cu situația existentă pe teren, orice modificare fiind posibil
a fi efectuată doar potrivit art. 25 din Ordinul 634/2006.

În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 205 și urm. din C.proc.civ., Ordinul 634/2006, Legea 215/2001.

În probațiune, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În data de 16.07.2013, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare pârâtului I_____ K____ (fila 86) prin care a arătat, în esență, că există interes
pentru promovarea acțiunii, având în vedere că se solicită anularea unei rectificări de carte funciară efectuate pe cale administrativă fără a
exista consimțământul său expres exprimat prin Procesul verbal de vecin
vecinătate, dar și că în urma acestei rectificări terenul său a suferit
modificări, motiv pentru care a formulat și o acțiune în grănițuire și revendicare imobiliară în contradictoriu cu aceasta. Cu privire la motivul de
nulitate a Procesului verbal de vecinătate
vecin încheiat, reclamantul a arătat că este vorba despre o nulitate absolută, având ca temei lipsa
consimțământului său.

În data de 29.07.2013, reclamantul-pârât a formulat întâmpinare la cererea reconvențională exercitată de pârâtul-reclamant I_____ K____ (fila
100), prin care a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată, arătând, în esență, că în ceea ce privește construcția despre care pârâtul-
reclamant susține că a fost construită pe linia de hotar fără autorizație, reclamantul a arătat că aceasta a fost construită în întregime pe
proprietatea sa. Pe de altă parte, streașina construcției respective nu afectează proprietatea paratului-reclamant, fiind dotată cu jgheaburi, iar
cererea este formulată cu rea-credință.

35% discount + Cadou Garantat


LaDoiPasi

Un cămin unit își găsește armonia! Vezi colecția LaDoiPași

Ramnicu Valcea

SITE INDICAȚII

Reclamantul-pârât a solicitat disjungerea cererii reconvenționale și suspendarea judecății acesteia până la judecarea cererii principale.

Prin încheierea de ședință publică de la data de 04.02.2014, instanța a luat act de renunțarea reclamantului-pârât la petitul nr. 4 al cererii
introductive de instanță și a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului, B_____ P____, cu privire la capetele de cerere având ca
obiect constatarea nulitatii absolute a încheierii de carte funciara nr. xxxxx/26.08.2010 și rectificarea CF xxxxxx Sacele. Ulterior, prin încheierea
ședinței publice din data de 27.05.2014, instanța a respins excepția lipsei de interes a cererii, invocată de către pârâtul, I_____ K____, și a dispus
disjungerea cererii reconvenționale pentru judecarea sa separată, formând în acest sens un dosar distinct.

Instanța a încuviințat și a administrat pentru părți proba cu înscrisuri și din oficiu proba cu interogatoriul pârâtului B_____ P____.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța a retinut următoarea situatie de fapt:

Prin încheierea nr. xxxxx/26.08.2010 a O.C.P.I. B_____, s-a dispus modificarea suprafeței terenului de la A.1. nr. topo 262/2, 263/2, înscris în CF
xxxxxx, al UAT S_____, proprietatea pârâtului, I_____ K____, în sensul majorării suprafeței de teren de la 630 mp la 1373 mp, această modificare
fiind operată de registratorul de Carte Funciară în baza art. 25 alin. (1) lit. b) din Ordinul ANCPI nr. 634/2006, potrivit căruia modificarea poate
opera în baza unui proces verbal de vecinătate,
vecin care se încheie conform anexei 18 din acel Ordin.
https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 4/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

Procesul verbal de vecin


vecinătate a fost încheiat la data de 09.06.2010, fiind semnat de numiții F____ A__, B______ A_____, M_________ S_____, prin
primar, și de B_____ P____.

În drept, instanța a reținut că dispozițiile art. 89 alin. 5 și 6 din Ordinul ANCPI nr. 633/2006 prevăd următoarele: „prin modificarea de carte
funciară se înțelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului înscris asupra
acelui imobil. Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum și în baza actelor doveditoare, astfel
încât modificarea suprafeței înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară”.

În baza art. 25 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Ordinul ANCPI nr. 634/2006 „dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața înscrisă în cartea
funciară, suprafața din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafața din actele de
proprietate, atunci se va proceda astfel: dacă suprafața din măsurători este mai mare cu un procent cuprins între 2 - 5% inclusiv, atunci
suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale, cu condiția prezentării declarației
proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5 și a procesului-verbal de vecin
vecinătate care conține acordul proprietarilor tuturor imobilelor
învecinate,
vecin întocmit conform anexei nr. 18. În această situație oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea întocmirii documentației, verificare
consemnată într-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru și contrasemnată de către șeful serviciului cadastru…
Convocarea părților se face după cum urmează: a) proprietarii vecini
vecin vor fi convocați de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire și prin afișare la domiciliul/sediul proprietarului vecin
vecin, la locul situării
imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor; b) în
cazul în care procesul-verbal de vecin
vecinătate nu se semnează de toți proprietarii imobilelor învecinate,
vecin documentația cadastrală se respinge; c) în
cazul în care una sau mai multe vecin
vecinătăți ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate
vecin trebuie semnat și
ștampilat de reprezentantul instituției care le are în administrare”.

Prin promovarea acțiunii de față, reclamantul urmărește rectificarea CF xxxxxx Sacele, in sensul revenirii la situatia anterioara prin modificarea
suprafetei imobilului inscris in CF xxxxxx Sacele sub nr. top xxxxxx de la 1373 mp la 630 mp, pe considerentul lipsei de consimțământ al
reclamantului la momentul întocmirii procesului verbal de vecinatate.
vecin

Vezi colecția LaDoiPași


LaDoiPasi

Cumpără acum produsele la un preț special - ai 35% Discount

Ramnicu Valcea

SITE INDICAȚII

Instanța a reținut că demersul procesual este fondat.

Condițiile de validitate ale actului juridic reprezentat de procesul verbal de vecin


vecinătate constau în exprimarea liberă de către toți vecin
vecinii
proprietarului solicitant a unui act de recunoaștere a limitelor de suprafață ale terenului, vecin
vecini ce dețin calitatea de proprietari ai imobilele din
vecin
vecinătate.

Astfel, pentru a stabili dacă încheierea de carte funciară a fost întocmită conform normelor legale, este necesar a verifica regularitatea
procedurii administrative bazate pe actul juridic reprezentat de procesul verbal de vecinătate,
vecin astfel cum este reglementat de art. 25 alin. (1) lit.
b) și a anexei 18 la Ordinul ANCPI nr. 634/2006.

Reclamantul a susținut că aceasta nu și-a exprimat consimțământul la încheierea procesului verbal de vecin vecinătate de la data de 09.06.2010, în
calitate de proprietar exclusiv, întrucât soțul său, B_____ P____, nu a avut o împuternicire din partea sa pentru a semna în numele său.

Instanța a reținut cu titlu preliminar faptul că actul juridic constând în procesul verbal de vecinătate
vecin reprezintă un act juridic de dispoziție,
reprezentând o manifestare de voință asemănătoare cu o mărturisire extrajudiciară, prin aceea că operează o recunoaștere a limitelor
suprafețelor imobilelor deținute.

Prin urmare, potrivit dispozițiilor art. 1536 din C.civ. de la 1864, actul de dispoziție poate fi întocmit în nume propriu sau prin mandat special.

Având în vedere dispozițiile art. 22 alin. (1) din C.fam., instanța a constatat că terenul reclamantului este un bun propriu, dobândit prin
moștenire de la părinții săi, S________ G_______ și S________ M____, conform certificatelor de moștenitor nr. 229/15.03.1973 și 1065/30.05.1995
(filele 16, 17).

Prin urmare, contrar susținerilor pârâtului I_____ K____, nu poate fi vorba despre un mandat tacit reciproc pentru un act juridic privitor la un bun
comun, potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din C.fam, dispoziții inaplicabile în speță.

Așadar, singura modalitate prin care procesul verbal de vecinătate


vecin încheiat la data de 09.06.2010 poate fi constatat că a fost încheiat valabil
este aceea că semnatarul B_____ P____ a fost împuternicit în mod expres de către reclamant să semneze în numele și interesul sau actul juridic
de dispoziție arătat.
https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 5/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

Mandatul este contractul prin care o persoană numită mandatar se obligă să încheie acte juridice pe seama altei persoane, numită mandant,
care îi dă acesteia împuternicire și pe care îl reprezintă.

Din această definiție rezultă că obligația caracteristică este o obligație de a face, însă prestația asumată nu este un simplu fapt material sau
intelectual, ci constă în încheierea unui act juridic. Actul juridic este o manifestare de voință cu exprimată cu intenția de a produce efecte
juridice ce nu s-ar putea produce în lipsa ei.

În cazul contactului de mandat, manifestarea de voință care face obiectul obligației mandatarului urmează să producă efecte juridice în
patrimoniul mandantului, chiar dacă voința pentru încheierea contractului a fost formată și exprimată de mandatar.

Sub aspectul formei cerute pentru încheierea valabilă a contractului, regula este că mandatul este supus principiului consensualismului.

De la regula consensualismului mandatului se exceptează situația în care mandatul este dat pentru un act supus unei anumite condiții de
formă.

În speța dedusă judecății, procesul verbal de vecinătate


vecin se încheie în formă scrisă, cu aplicarea semnăturii proprietarilor tuturor imobilelor
învecinate.
vecin

Când legea prevede forma scrisă ad probationem pentru actul pentru care s-a dat mandat, această cerință se aplică și contractului de mandat
însuși. Regula unității formale dintre mandat și actul pentru care s-a dat mandat, se explică prin unitatea de voință juridică dintre cele două
acte. Mandatul încorporează nu numai consimțământul mandatantului pentru contractul de mandat, ci și o parte din consimțământul său la
actul pentru care se dă mandatul, creând totodată cadrul în care mandatarul va exprima cealaltă parte a acestui consimțământ. De aceea, dacă
legea supune unei cerințe formale consimțământul la actul pentru care se dă mandatul, cerința în cauză este aplicabilă și mandatului.

Deopotrivă, având în vedere faptul ca suntem în prezența unui act de dispoziție, instanța a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 1535 și 1536 alin.
(2) C.civ. de la 1864, pentru actele de dispoziție este obligatorie existența unui mandat special, în sensul că mandatul trebuie să fie dat pentru
încheierea unui act de dispoziție, indicat prin natura operațiunii juridice și obiectul acesteia.

Mandatul special este necesarmente expres astfel că procura, ca ofertă de mandat special este, la rândul său, necesarmente expresă.
Acceptarea procurii se poate face însă și tacit, inclusiv în cazul mandatului special.

Astfel, dacă mandatul este expres, dovada se face după regulile dreptului comun, atât între părți (respectiv între reclamant și pârâtul, B_____
P____), cât și de către terțul care contractează cu mandatarul (pârâtul I_____ K____), deoarece validitatea actului juridic pe care îl încheie depinde
de existența mandatului, formând un tot unitar cu acesta. Dacă cerința formei scrise este prevăzută de lege în privința actului în vederea căruia
s-a dat mandatul expres, atunci și dovada mandatului se face prin înscris, fiind aplicabile și dispozițiile privitoare la existența unui început de
dovadă scrisă și la imposibilitatea materială sau morala de procurare a unei dovezi scrise.

Instanța a reținut că în cauză nu s-au produs probe care să ateste existența mandatului acordat de reclamant pârâtului, B_____ P____.

Astfel, din interogatoriul luat lui B_____ P____ din oficiu, instanța a constatat că acesta nu a discutat în prealabil cu soția sa cu privire la
încheierea viitoare a unui act juridic de dispoziție cu privire la dreptul de proprietate, nici sub forma recunoașterii limitelor de vecin
vecinătate, nici
sub vreo altă formă, iar existența mandatului nu poate fi prezumată doar prin prisma calității de soț al celui care are pretinsa calitate de
mandatar.

Mai mult, din probele administrate rezultă că procesul verbal de vecinătate


vecin a fost semnat de pârâtul B_____ P____, fără ca acesta să fi fost
întrebat în prealabil dacă există mandatul special al soției sale, în calitate de proprietar exclusiv al terenului. Deopotrivă, acestuia nu i s-a
solicitat să exhibe contractul de mandat.

În acest context, instanța a reținut incidența art. 948 C.civ. de la 1864 care consacră consimțământul valabil al părții care se obligă, ca pe o
condiție esențială pentru valabilitatea unei convenții. Lipsa consimțământului reclamantului în calitate de proprietar la documentația cadastrală
întocmită, respectiv la încheierea actului juridic reprezentat de procesul verbal de vecinătate
vecin încheiat la data de 09.06.2010, conduce, prin
urmare, la constatarea nulității absolute a acestui act juridic.

Ca urmare a faptului că s-a constatat nulitatea absolută a Procesului verbal de vecin


vecinătate încheiat la data de 09.06.2010, instanța a considerat
că Încheierea registratorului de Carte Funciară emisă de O.C.P.I. B_____ urmează a fi anulată, întrucât nu sunt respectate condițiile art. 25 alin.
(1) lit. b) din Ordinul ANCPI nr. 634/2006. Ca și consecință practică, instanța a rectificat CF xxxxxx S_____, în sensul revenirii la situația anterioară
prin modificarea suprafeței imobilului înscris în CF xxxxxx S_____, sub nr. topo xxxxxx de la 1373 mp la 630 mp.

In urma revenirii la situația inițială, părțile vor putea sa lămurească situația juridică exactă, respectiv configurația terenurilor în litigiu în cadrul
procesului referitor la revendicarea suprafeței de teren și la grănițuirea solicitate de reclamantă în dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXXX, urmând ca
ulterior să opereze, în cazul în care există, modificările cu privire la suprafața de teren deținută, în fapt, de către pârâta I_____ K____.

Prin urmare, pentru toate considerentele expuse mai sus, instanța a admis cererea formulată de către reclamant.

Având în vedere că în ședința publică din data de 04.02.2014, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului B_____ P____
cu privire la capetele de cerere având ca obiect constatarea nulitatii absolute a încheierii de carte funciara nr. xxxxx/26.08.2010 și rectificarea
CF xxxxxx Sacele, s-au respins petitele având ca obiect constatarea nulitatii absolute a încheierii de carte funciara nr. xxxxx/26.08.2010 și

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 6/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

rectificarea CF xxxxxx Sacele formulate în contradictoriu cu pârâtul, B_____ P____, ca fiind introduse împotriva unei persoane fără calitate
procesuală pasivă.

În baza art. 453 din C.proc.civ., instanța, constatând culpa procesuală a pârâtei I_____ K____, care a solicitat înscrierea în CF a modificării
suprafeței de teren ca urmare a încheierii unui proces verbal de vecinătate
vecin nul absolut, a obligat pe aceasta la plata cheltuielilor de judecată
către reclamant în cuantum de 1224 lei (din care suma de 1200 de lei reprezintă onorariu avocat, iar suma de 24 de lei este contravaloarea
taxei judiciare de timbru).

Împotriva acestei hotărâri a declarat calea de atac a apelului pârâta I_____ K____, care a solicitat schimbarea sentinței, în sensul respingerii
acțiunii în integralitate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii de apel se arată că instanța de fond a respins singura probă cerută de către apelantă și anume aceea a interogatoriului
pârâtului B_____ P____, instanța preferând să ia acestuia un interogatoriu din oficiu, lipsind pe apelantă de dreptul de a solicita și obține o
mărturisire judiciară a mandatului pe care-l presupune dat acestuia de către soția lui. Titulara cererii de exercitare a căii de atac solicită
administrarea în apel a probei cu interogatoriul lui B_____ P____ și B_____ M_______ pentru dovedirea mandatului pe care aceasta din urmă i l-a
dat soțului său pentru semnarea procesului-verbal de vecinătate.
vecin

Apelanta mai arată că în baza mandatului tacit, dar neîndoielnic dat de B_____ M_______ soțului său acesta a semnat procesul verbal de
vecin
vecinătate, iar cele consemnate în acest proces verbal nu lasă nicio îndoială cu privire la conținutul actului. B_____ P____ nu este incapabil și știa
ce semnează, precum și că semnează în numele soției sale un act cu privire la proprietatea acesteia.

Apelanta precizează că pe rolul Judecătoriei B_____ se află dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, care are ca obiect grănițuirea proprietăților
reclamantei și a apelantei și o cerere de revendicare formulată de reclamantă împotriva pârâtei pentru aproximativ 90mp. Prin rectificarea de
suprafață s-a majorat suprafața pe hârtie a imobilului apelantei de la 630 mp la 1373 mp, deci cu mai mult de 90 mp. În acest dosar s-a
ordonat o expertiză topografică pentru stabilirea limitelor de graniță. În ipoteza în care expertiza va conchide că granița este conformă cu
procesul-verbal de vecin
vecinătate semnat de B_____ P____, atunci acțiunea reclamantei rămâne lipsită de orice interes, ea nepierzând nimic,
necâștigând nimic prin majorarea pe hârtie a suprafeței terenului apelantei. Întrucât excepția lipsei de interes depinde de soluția ce se va da în
dosarul menționat, apelanta solicită suspendarea cauzei.

În drept s-au invocat prevederile art. 33 și 466 și urm. C.pr.civ.

Cererea de apel este timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru.

Intimata reclamantă B_____ M_______ a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de apel și păstrarea hotărârii
pronunțate de prima instanță.

La termenul de judecată din 3.06.2015 apelanta prezentă personal în fața instanței de apel a declarat că înțelege să renunțe la judecata cererii
de apel formulate împotriva hotărârii pronunțate de prima instanță. Intimata reclamantă B_____ M_______, prin reprezentantul său convențional,
a precizat că nu înțelege să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând această manifestare de voință a apelantei pârâte, instanța constată următoarele:

Potrivit art. 406 alin.1 din Noul Cod de procedură civilă, ,,reclamantul poate să renunțe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în
ședință de judecată, fie prin cerere scrisă”. Conform art. 463 din același act normativ, achiesarea la hotărâre reprezintă renunțarea unei părți la
calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluții din respectiva hotărâre. Achiesarea
apelantei la hotărârea primei instanțe s-a realizat în forma prevăzută de art. 464 alin.2 C.pr.civ., respectiv prin declarație verbală în fața
instanței de judecată.

Având în vedere aceste considerente, instanța urmează a lua act de renunțarea apelantei pârâte I_____ K____ la judecarea cererii de apel
formulate împotriva sentinței civile nr.8058/25.06.2014 a Judecătoriei B_____ pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Ia act de renunțarea apelantei pârâte I_____ K____, domiciliată în S_____ _____________________.19, jud. B_____, reprezentată de av. I____ D__, la
judecarea cererii de apel formulate împotriva sentinței civile nr.8058/25.06.2014 a Judecătoriei B_____ pronunțată în dosarul nr.
XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 3.06.2015.

Președinte Judecător

A_______ B_________ F____ N_______

Grefier

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 7/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

I____ C_____

Red. A.B./09.06.2015

Tehnored. I.C./10.06.2015; 8 ex.

Jud. fond: A____ N___

Publicitate

Alte spețe similare


Hotărârea 146/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 526/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 813/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Apel juridic - Fond juridic - Recurs

Hotărârea 1261/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 511/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 615/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Recurs juridic - Apel

Hotărârea 641/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 1330/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 523/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Recurs juridic - Recurs juridic - Recurs

Hotărârea 381/2016 - Constatare nulitate act Hotărârea 4654/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 606/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Fond juridic - Apel

Hotărârea 453/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 2206/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 188/2013 - Constatare nulitate act
juridic - Contestaţie în anulare - Apel juridic - Fond juridic - Apel

Hotărârea 5380/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 46/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 84/2016 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Recurs juridic - Recurs

Hotărârea 156/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 795/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 811/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Fond juridic - Fond

Hotărârea 1395/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 49/2016 - Constatare nulitate act Hotărârea 11870/2015 - Constatare nulitate
juridic - Fond juridic - Fond act juridic - Fond

Hotărârea 8/2016 - Constatare nulitate act Hotărârea 503/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 4630/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Apel juridic - Fond

Hotărârea 7963/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 3589/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 573/2013 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Fond juridic - Fond

Hotărârea 490/2016 - Constatare nulitate act Hotărârea 1013/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 550/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Recurs juridic - Apel

Hotărârea 1461/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 7005/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 6899/2015 - Constatare nulitate act
juridic - Apel juridic - Fond juridic - Fond

Hotărârea 914/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 727/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 68/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Recurs juridic - Fond juridic - Apel

Hotărârea 6687/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 1365/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 358/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Recurs juridic - Contestaţie în anulare - Recurs

Hotărârea 328/2016 - Constatare nulitate act Hotărârea 1578/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 1215/2013 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Fond juridic - Fond

Hotărârea 169/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 922/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 1580/2013 - Constatare nulitate act
juridic - Fond juridic - Apel juridic - Recurs

Hotărârea 74/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 17580/2015 - Constatare nulitate Hotărârea 1904/2013 - Constatare nulitate act
juridic - Contestaţie în anulare - Recurs act juridic - Fond juridic - Recurs

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 8/9
7/21/2020 Constatare nulitate act juridic - Decizia 615/2015 din 03 iunie 2015 dată de Tribunalul BRAŞOV

Hotărârea 194/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 8177/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 767/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Apel juridic - Fond juridic - Apel

Hotărârea 1086/2014 - Constatare nulitate act Hotărârea 71/2015 - Constatare nulitate act Hotărârea 580/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Apel juridic - Fond juridic - Fond

Hotărârea 2308/2013 - Constatare nulitate act Hotărârea 574/2014 - Constatare nulitate act
juridic - Recurs juridic - Recurs

Hotărârea 1874/2014 - Constatare nulitate act


juridic - Fond

Servicii Informații utile Contacte Urmărește-ne în social media


Consultanță video Legislatie  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București   
Redactare documente juridice Hotarâri judecătorești  0743.087.930
Consultanță specializată Calculator dobândă legală  office@avocatura.com
Modele de documente
Forum
Contact

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020

https://www.avocatura.com/speta/266340/constatare-nulitate-act-juridic-tribunalul-brasov.html 9/9