Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, Breaza


Clasa: a IV-a
Propunător: înv. Corfu Diana, Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, Breaza, tel.0742 279
246
Obiectul: Istorie
Tema: Europa în Epoca Modernă
Subiectul: Franţa în timpul lui Napoleon Bonaparte
Aria curriculara: Om şi societate
Obiective fundamentale:
- Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte şi de a utiliza informaţii dintr-o sursă
istorică;
- Dezvoltarea proceselor psihice cognitive, afectiv-motivaţionale, motrice;
- Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul si aplicarea istoriei în contexte
variate.
Obiective operaţionale:
◊ să descrie imaginile reprezentând ctitorii româneşti din Epoca Medievală;
◊ să prezinte date despre ctitoriile alese;
◊ să coreleze obiectivele alese cu legende istorice;
◊ să precizeze date despre domnitorii de care se leagă imaginile (anii de domnie,
importanţa ş.a.)
◊ să recite versuri din “Scrisoarea a III-a” de Mihai Eminescu;
◊ să descrie macheta realizată, motivând alegerea făcută;
◊ să enumere legendele cuprinse în a treia parte a proiectului;
◊ să rezolve rebusul;
◊ să identifice personalitatea istorică descrisă în mărturii;
◊ să evidenţieze trăsături ale lui Napoleon Bonaparte pe baza mărturiilor istorice;
◊ să localizeze pe harta lumii Franţa, teritoriile cucerite de Napoleon şi localităţile în
care s-au desfăşurat lupte;
◊ să urmărească cu atenţie prezentarea în Power Point;
◊ să răspundă la întrebări legate de conţinutul prezentării;
◊ să aşeze pe axa timpului evenimentele istorice date asociindu-le cu anii în care
s-au petrecut;
◊ să completeze enunţurile lacunare.
Strategii didactice:
- metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul
didactic, demonstraţia
- mijloace de învăţământ: planşe didactice, fişe cu mărturii istorice, calculator, CD cu
filme didactice, fişe individuale.
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 minute
Bibliografie:
- “Istorie”, manual pentru clasa a IV-a, Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Steluţa
Vlad, Ed. Aramis 2006
- “Prima mea carte de ISTORIE românească şi europeană”, Boris Crăciun, Daniela
Costin, Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 2006
- Didactica, manual pentru clasa a X-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1998

Desfăşurarea lecţiei
Etapele lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor

1. Moment Se asigura conditiile optime Se pregătesc pentru


organizatoric desfasurarii procesului instructiv- începerea lecţiei.
educativ ( aerisirea clasei, pregatirea
materialului didactic s.a.)

2. Reactualizarea - Ce aţi avut de realizat pentru -…….proiectul Ţările


structurilor de astăzi? Române în Evul Mediu.
legătură - ….. o planşă cu titlul
- Ce aţi realizat în cadrul acestiu Ctitorii româneşti din
proiect? Epoca Medievală,
macheta unui castel şi o
mapă intitulată Adevăr şi
Legendă.
- Prezentaţi prima parte a - Planşa cuprinde imagini
proiectului. reprezentând ctitorii
româneşti din Epoca
Medievală.
1) Mănăstirea Curtea de
Argeş
- Ce ştiţi despre această mănăstire? - A fost construită de
Neagoe Basarab (1512-
1517)
- Cunoaşteţi vreo legendă legată de - Legenda Meşterului
construcţia ei? Manole spune că după ce
şi-a zidit soţia în temelia
construcţiei (pentru ca să
nu se mai surpe), Manole
a fost abandonat pe turlă.
El şi-a făcut aripi din
şindrilă şi a sărit din
înălţimea sfântului locaş.
S-a prăbuşit lângă
mândrele ziduri pe care le
ridicase, iar sufletul său s-
a transformat în apa unei
fântâni care există şi în

2
zilele noastre.
- Ce reprezintă a doua imagine? 2) Cetatea Neamţului
….a fost ridicată în timpul
lui Petru I al Moldovei.
Cetatea cunoaşte cea mai
înfloritoare perioadă în
timpul lui Ştefan cel Mare.
- Prezentaţi următoarea ilustraţie. 3) Mănăstirea Cozia
…. a fost ctitorită de
Mircea cel Bătrân; s-a
numit la început Nucet
după numele muntelui din
apropiere.
- În ce perioadă a domnit Mircea cel - …1386-1418
Bătrân?
- În ce poezie a fost descris acest - …. Scrisoarea a III-a de
domnitor alături de sultanul cu care Mihai Eminescu
s-a confruntat?
- Recitaţi câteva versuri care să îl Recită versuri.
descrie pe domnitor.
- Ce este reprezentat în următoarea 4)Turnul Chindiei
imagine? …a fost construit în
secolul al XV-lea; turnul e
înalt de 27 m cu un
diametru de 9 m.
5) Castelul Bran
… a fost ridicat de
negustorii braşoveni
pentru a apăra una din
trecătorile prin care se
făcea comerţ cu mărfuri.
6) Castelul Huniazilor
…a fost construit între anii
1443-1447 de către Iancu
de Hunedoara
- A domnit între anii 1441-
- Ce ştiţi despre acest domnitor? 1456 şi a fost unul dintre
marii conducători ai luptei
antiotomane din secolul
XV.
7) Mănăstirea Voroneţ
… s-a înălţat din ordinul lui
Ştefan cel Mare în 3 luni şi
3 săptămâni ale anului
1488 din 26 mai până în

3
14 septembrie.
- Cine a fost Ştefan cel Mare? - ….a domnit în Moldova
între anii 1457-1504.
Pentru fiecare luptă
câştigată ridica o
mănăstire. A purtat 36 de
lupte din care a pierdut
doar 2.
8) Planul Cetăţii Suceava
în 1901
… în 1600, Mihai Viteazul
intră fără luptă în cetate ca
domn al celor trei Ţări
Române.
9)Mănăstirea Horezu
…ctitorie a domnului
martir Constantin
Brâncoveanu între 1690-
1693
- Care a fost sfârşitul lui - …a fost ucis cu fiii săi la
Brâncoveanu? Constantinopol.
10) Tot Constantin
Brâncoveanu a dispus în
1700 construirea unei
clădiri frumoase (Palatul
de la Mogoşoaia) fiind
destinată fiului său, Ştefan
- Prezentaţi a doua parte a - Am realizat macheta
proiectului. Castelului Bran.
Elevii prezintă câteva date
despre acest obiectiv.
- Care este legenda care dăinuie de - Se spune că acesta este
atâtea secole în legătură cu acest castelul lui Dracula.
castel? Vlad Ţepeş era fiul lui
Vlad al II-lea Dracul care
făcea parte din Ordinul
Dragonului. Boierii care
ştiau de încorporarea lui în
acest ordin au decis să îl
numească Dracul.
Scriitorul Bram Stoker a
scris despre vampirism
luându-l ca model pentru
personajul său fictiv pe
domnitorul Vlad Ţepeş

4
(probabil şi datorită
metodelor de tortură
folosite de el).
- Ce reprezintă a treia parte a -…o mapă intitulată
proiectului? Adevăr şi legendă ce
cuprinde legende şi texte
istorice despre
personalităţile românesti
din Evul Mediu.
3. Captarea Elevii vor avea ca sarcină Rezolvă rebusul.
atenţiei completarea unui rebus, iar în urma
completării vor obţine pe verticala A-
B titlul noii lecţii.
4. Anunţarea Anunţ şi scriu la tablă titlul lecţiei: Notează titlul lecţiei în
temei Napoleon Bonaparte caiete.
5. Dirijarea - Citiţi mărturiile istorice. Elevii citesc mărturiile pe
învăţării care le-au primit.
- Despre ce personalitate istorică se -….Napoleon Bonaparte.
vorbeşte în text? Răspund la întrebare.
- Ce trăsături ale lui Napoleon reies
din aceste mărturii? Rezolvă cerinţele date.
- Deschideţi manualele la pagina 68
şi priviţi harta. Localizaţi pe harta
lumii Franţa.
- Localizaţi pe hartă teritoriile
cucerite de Napoleon şi anexate
Imperiului său, precum şi localităţile
în care s-au desfăşurat lupte.
- Am pregătit pe calculator o Elevii urmăresc cu atenţie
prezentare în Power Point ca să prezentarea.
înţelegem mai bine cine a fost
Napoleon Bonaparte. Să o urmărim
cu atenţie.
Adresez întrebări referitoare la Răspund la întrebări
conţinutul materialului vizionat.
6. Consolidarea 1. Aşază pe axa timpului
cunoştinţelor/ următoarele evenimente corelându- Rezolvă cerinţa dată.
asigurarea feed- le cu anii în care s-au petrecut:
back-ului - înfrângerea de la Waterloo 1806
- Revoluţia Franceză 1815
- Campania din Egipt 1796-1797
- Napoleon s-a încoronat 1798-1799
împărat
- Campania din Italia 1804
- victoria asupra Austriei 1789

5
(Austerlitz)
- Victoria asupra Prusiei 1805
2.Fişă individuală:
Completează enunţurile lacunare:
Completează enunţurile
Napoleon era originar din lacunare.
insula________.
El a condus Franţa mai întâi în
calitate de___________ (1799-
1804), apoi de___________(1804-
1815). Prin înfrângerea de
la_________ (1815) a fost exilat în
insula ___________ unde a trăit
până în 1821.
Corpul neînsufleţit al împăratului
se odihneşte acum în Franţa,
la________________.
Fac aprecieri asupra modului în care
s-a desfăşurat lecţia.
7. Tema pentru Tema pentru acasă: ex. 2 pagina 69 Notează tema pentru
acasă (explic cerinţa exerciţiului). acasă.

6
ANEXE

1. CTITORII ROMÂNEŞTI ÎN EPOCA MEDIEVALĂ

Manastirea Curtea de Arges


construită de Neagoe Basarab (1512 - 1517) pe locul vechii mitropolii (1359)

Cetatea Neamtului
Ridicată în timpul lui Petru I al Moldovei, cetatea cunoaşte cea mai înfloritoare
perioadă în timpul lui Ştefan cel Mare, care o include în sistemul defensiv de cetăţi ce
aveau ca rol apărarea Moldovei.

Mănăstirea Cozia
va aminti întotdeauna de Voievodul Ţării Româneşti Mircea cel Mare, gloriosul ei
ctitor

Turnul Chindiei
face parte din ansamblul de cladiri a Curtii Domnesti din Targoviste. Este un turn inalt
de 27 de m cu un diametru de 9, in forma de cilindru. A servit ca turn de aparare si
supraveghere

7
Castelul Bran
un monument istoric şi arhitectonic, situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de
Braşov

Castelul Huniazilor
A fost construit între anii 1443-1447 de către Iancu de Hunedoara, unul dintre marii
conducători ai luptei antiotomane din secolul XV.

Mănăstirea Voroneţ
S-a înălţat, din ordinul lui Ştefan cel Mare în trei luni şi trei săptămâni ale anului
1488, din 26 mai până în 14 septembrie

Cetatea Sucevei ( planul cetăţii în 1901)

Mănăstirea Horezu
ctitorie de seamă a domnului martir Constantin Brâncoveanu, sinteză a artei şi
măestriei poporului român până în acel timp, este construită între anii 1690 şi 1693,
fiind târnosită la 8 septembrie 1693

8
Palatul de la Mogoşoaia
In 1702, Constantin Brâcoveanu a dispus construirea unei cladiri mari si frumoase
avand ca premize fosta locuinta de pe malul lacului; era destinata fiului sau Stefan si
copia stilul unui alt palat valah construit de el la Potlogi

ANEXA 2
Mărturii istorice

“Privirea lui asculta de voinţa sa cu iuţeala fulgerului. În acelaşi momenmt el


scotea din ochii lui vii şi stăpungători când priviri duioase, când severe, teribile sau
mângâietoare. Se poate spune că Bonaparte avea o fizionomie pentru fiecare gând
şi sentiment care îl frământau.”
(Un contemporan despre Bonaparte)
“În campanie era înştiinţat de oricine. Se ocupa el însuşi de cele mai mici
amănunte. Nimic nu-i scăpa… Avea o memorie uimitoare a localităţilor […] Ştia unde
se afla fiecare dintre noi… Niciodată un om nu a combinat o asemenea memorie cu
un geniu mai creativ.”
Generalul Coulaincourt
ANEXA 3
A
1.

9
1. Primul navigator care face înconjurul lumii
2. Numele regimului instaurat după domniile lui Brâncoveanu şi Cantemir
3. Navigator, autor al lucrării Cartea minunilor lumii
4. În epoca medievală, Veneţia era condusă de un…………..
5. Navigator de origine genoveză care descoperă Cuba
6. Principalele opere ale spătarului…………… sunt Jurnal de călătorie în China
şi Descrierea Chinei
7. A fost decapitat împreună cu fiii săi la Constantinopol
8. Oraş atestat documentar din 881, supranumit şi Patria Valsului

ANEXA 4 – CD prezentare Power Point: Napoleon Bonaparte

ANEXA 5

Aşază pe axa timpului următoarele evenimente şi anii în care s-au petrecut:

- înfrângerea de la Waterloo 1806


- Revoluţia Franceză 1815
- Campania din Egipt 1796-1797
- Napoleon s-a încoronat împărat 1798-1799
- Campania din Italia 1804
- victoria asupra Austriei (Austerlitz) 1789
- Victoria asupra Prusiei 1805

ANEXA 6
Completează enunţurile lacunare:
Napoleon era originar din insula________.
El a condus Franţa mai întâi în calitate de___________ (1799-1804), apoi
de___________(1804-1815). Prin înfrângerea de la_________ (1815) a fost exilat în
insula ___________ unde a trăit până în 1821.
Corpul neînsufleţit al împăratului se odihneşte acum în Franţa,
la________________.
ANEXA 7
NAPOLEON BONAPARTE
La sfârşitul secolului al XVIII-lea în Europa se produceau transformări
carea aveau să influenţeze viaţa multor popoare.
Rvoluţia Franceză
Transilvania se afla sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, iar Moldova şi
Ţara Românească erau conduse de domni fanarioţi. În acest timp, în Europa
apuseană, aveau loc mişcări revoluţionare care urmăreau înlociurea monarhiei.

10
În 1789, în Franţa a avut loc o revoluţie care a înlăturat de la conducerea
statului pe rege şi a instaurat republica. Între anii 1795-1799 armatele franceze au
intrat pe teritoriile Belgiei, Olandei, Germaniei, Italiei şi Spaniei, urmărind cucerirea
acestor ţări.
Napoleon Bonaparte
În luptele pentru ocuparea ţărilor vecine s-a făcut remarcat Napoleon
Bonaparte.
S-a născut la 15 august 1769 la Ajaccio în insula Corsica, fiind al doilea
din cei opt copii ai lui Carlo Bonaparte şi ai Letiziei Ramolino Bonaparte.Tatăl său era
un avocat care luptase pentru independenţa Corsicii, dar care, după ocuparea insulei
de către francezi (1769), a intrat în ierarhia judecătorească franceză.
Micul corsican, după cum a fost cunoscut mai târziu datorită originii sale,
dar şi înălţimii reduse, a avut un temperament năvalnic, care ştia să iasă cu bine
dintr-o încăierare şi să obţină iertarea mamei prin vicleşug, chiar dacă era vinovat.
Mama sa era cea care s-a ocupat de educaţia copiilor, Napoleon moştenind de la ea
spiritul de ordine şi dragostea de muncă.
La vârsta de 5 ani este dat extern la un pension de călugăriţe la Ajaccio.
În 1779, împreună cu fratele său, Joseph, micul Napoleon a fost dus la
învăţătură în Franţa, la colegiul din Autun, de unde a fost mutat repede, ca bursier, la
Şcoala militară din Brienne, în estul Franţei. A fost un elev strălucit, îndrăgostit de
studiu, mai ales de matematică, dar şi de istoria Greciei şi a Romei.
La vârsta de 16 ani devine ofiţer.
În 1789 izbucneşte Revoluţia Franceză. Napoleon este un locotenent de
20 de ani.
Pe data de 7.02.1794 este numit comandantul artileriei , apoi ofiţer general.
În 1796 se căsătoreşte cu Josephine de Beauharnais.
La 2 martie 1796, Bonaparte a devenit comandant al armatei franceze
din Italia, remarcându-se în batalia de la Rivoli. Cuvintele adresate soldaţilor au
rămas în istorie:
“Soldaţi, sunteţi prost hrăniţi şi aproape goi…sunt pe cale de a vă conduce într-una
din cele mai mănoase câmpii din lume. Înaintea voastră se află oraşe măreţe şi
provincii bogate. Acolo vom găsi glorie, onoare şi bogăţii. Soldaţi ai armatei din Italia,
vă va lipsi oare curajul?”
În campania din Italia (1796-1797), armata condusă de Napoleon a
învins trupele habsburgice.
Numele său a devenit cunoscut în toată Europa, iar victoriile sale au
salvat Franţa. Campania din Egipt (1798-1799) i-a consolidat poziţia, motiv pentru
care a ajuns în fruntea Franţei ca prim-consul (1799-1804).
Curajul nu i-a lipsit nici lui, căci îl aşteptau în continuare gloria, bogăţia,
Franţa! Îi învinge din nou pe austrieci la Marengo şi declanşează ostilităţile cu
englezii, pe care nu le va încheia prea curând.
Calea către puterea deplină era deschisă. Senatul hotărăşte să îl
proclame ÎMPĂRAT. La 2 decembrie 1804, în palatul Saint Cloud, Napoleon se
încoronează împărat: “Pentru gloria şi fericirea Republicii, Senatul proclamă de
îndată pe Napoleon ca împărat al francezilor”.

11
Perioada primului imperiu, cum este denumită domnia lui Napoleon
(1804-1815), a fost dominată de campanii militare, care l-au dus pe Napoleon până
la Moscova.
În 1805, obţine o victorie pe uscat la Austerlitz, asupra Austriei. În
1806, Prusia este şi ea învinsă.
Pentru a supune Anglia, este decretată blocada continentală.

Puterea Rusiei este doborâtă, cel puţin pentru moment prin victoriile de la Eylau şi
Friedland, din 1807. Un an mai târziu, invadează Spania.
Se părea că Napoleon nu mai poate fi oprit. I-a învins din nou pe
austrieci la Wagram, a ocupat noi teritorii şi apelat la alianţele matrimoniale spre a-şi
consolida poziţia. Astfel, a divorţat de Josephine, luând-o în căsătorie pe Maria
Luiza, fiica împaratului Austriei, sperând că uniunea cu vechea dinastie a
Habsburgilor va asigura viitorul tronului.
De la triumf la dezastru
Prăbuşirea s-a datorat ambiţiei lui Napoleon de a cuceri Rusia.
Campania din 1812
s-a dovedit a fi un dezastru. Napoleon a ajuns în capitala ţarilor, dar întreaga
Europă îi era împotrivă. Teribila iarnă rusească a decimat armata franceză, care a
fost nevoită să se retragă cu pierderi uriaşe. În ceea ce s-a numit bătălia naţiunilor,
de la Leipzig, Napoleon a fost înfrânt.
Urmarea a fost abdicarea de pe tron şi exilul în Insula Elba.
Domnia celor 100 de zile
În 1815, Napoleon părăseşte insula şi începe ceea ce avea să fie
aventura celor 100 de zile. Reîntronat, acesta începe să viseze la refacerea marelui
imperiu.Obţine chiar câteva victorii.Pentru scurt timp insă,căci este înfrânt în bătălia
de la Waterloo (iunie 1815).
Silit să abdice din nou,Napoleon a fost exilat pe insula Sf. Elena, unde
a murit in conditii neclare,cativa ani mai tarziu,la varsta de 51 de ani (5 mai 1821,se
presupune că a fost otravit). În casa unde a murit cuceritorul Europei s-a amenajat
un muzeu. Mormântul din preajmă este gol, deoarece în 1840 cadavrul împăratului a
fost deshumat de aici, transportat în Franţa şi instalat în locul său de veci, de la
Domul Invalizilor. Interesant este că trupul lui Napoleon, după 19 ani de la deces, s-a
păstrat intact deşi nu a fost îmbălsămat.
Importanţa epocii napoleoniene
Meritul istoric al lui Napoleon a fost acela că a răspândit pe teritoriile
ocupate ideile revoluţiei franceze, exprimate prin deviza: Libertate, egalitate,
fraternitate!
În timpul său, Franţa a devenit o ţară prosperă, cu o economie
înfloritoare şi o cultură în ascensiune. Prin regimul instaurat au fost eliminate corupţia
şi nesiguranţa cetăţenilor şi s-au elaborat legi noi şi moderne.

12