Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (1)

MODULUL II. Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative
profesionale didactice
1. Competența, construct și finalitate în evaluare. Competențe evaluative
1.1. Delimitări conceptuale

Sarcină de lucru:
Pentru fiecare din cele opt competențe-cheie la nivel european, scrieți două abilități care le susțin.
Particularizați în funcție de disciplina predată.

comunicare în limba
Domeniul
1
maternă 2

comunicare în limbi 1medierea şi înţelegerea


străine interculturală
2

capacitatea de a înţelege limba


Competenţa matematică şi competenţe 1
de bază în domeniul ştiinţei şi al
vorbită, de a iniţia, susţine şi termina
tehnologiei o conversaţie, de a citi, înţelege şi
2
produce texte adecvate necesităţilor
şi sarcinilor individului
competența digitală 1

competența de a învăța să înveți 1

competențe sociale și civice 1

Spiritul de iniţiativă şi spiritul 1


antreprenorial 2

Conştiinţă şi manifestare culturală 1