Sunteți pe pagina 1din 1

Se acordă elevului/ei ………………, Se acordă elevului/ei ………………,

din clasa ……., de la SCOALA CU CLASLE I-VIII din clasa ……., de la SCOALA CU CLASLE I-VIII
VLADNIC pentru participarea la concursul „Cel VLADNIC pentru participarea la concursul „Cel
mai frumos dovleac de Halloween”. mai frumos dovleac de Halloween”.

Director,
Director, Prof. Lungu Cristian-Romeo
Prof. Lungu Cristian-Romeo