Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (9)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


3. Evaluarea cadrelor didactice în contexte profesionale didactice
3.1. „Obiectul evaluării”: de la evaluarea prin obiective, la evaluarea pe baza competențelor
profesionale ale cadrelor didactice

Sarcină de lucru:

Într-o abordare holistică, plecând de la general la particular, Manolescu identifică următoarele


competențe:
a. competențele-cheie
 competențe centrate pe viața cotidiană; -învățarea pe tot parcursul vieții
- comunicarea în limbi străine
 competențe de natură socială, culturală;- înțelegerea codurilor de conduită
- participarea la viața culturală
 competențe de natură instrumentală și metodologică; - a învăța să înveți
-dezvoltare personală
b. competențe școlare – generale și specifice:
 competențe transversale; -managementul carierei și dezvoltare personală
- cercetarea educațională aplicată
o competențe disciplinare; - învățarea de a învăța
- sensul spiritului de inițiativă și al spiritului antreprenorial
 competențe de integrare; - aptitudinile pe care le posedă cadrul didactic
 competențe esențiale; - gândire critică, creativitate
 competențe specifice; - Producerea unor enunțuri simple despre obiecte/ persoane
din universul familiar
- Producerea mesajelor orale
 competențe terminale; - urmăresc stabilirea unei sinteze finale, după un an sau
după un ciclu, prin care se evaluează nivelul formării, al modurilor în care se manifestă
posesorul ei într-o situaţie complexă de integrare reală.
 socluri de competențe - nivelul personalitǎţii elevilor pe care sa le formeze
predarea şi evaluarea de tip formativ.

Numiți câte două caracteristici ale fiecărui tip de competență existent în această clasificare.