Sunteți pe pagina 1din 550

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE


APARIŢIE
CIP

Anul XXII, nr. 5


mai 2019

Editura Bibliotecii Naţionale a României


Bucureşti
2019
Redacţia:
Biblioteca Naţională a României
Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP
Bd. Unirii nr. 22, sector 3
Bucureşti, cod poştal 030833
Tel.: 021/311.26.35
E-mail: cip@bibnat.ro
URL: www.bibnat.ro

ISSN = 2284 - 8401


ISSN-L = 1453 - 8008

Responsabil număr: Florina Cojocaru

Notă:
Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către
editori.
Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare
redactării descrierilor CIP.

© 2019

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României. Nicio


parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără acordul
prealabil, în scris, al redacţiei
CIP 3

CUPRINS
0 Generalități .................................................................................................... 6
004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea
și procesarea datelor .......................................................................................... 7
005 Management ............................................................................................ 14
008 Civilizație. Cultură. Progres .................................................................... 15
02 Biblioteconomie. Bibliologie. Biblioteci ................................................... 17
050+070 Publicații seriale. Periodice. Jurnalism............................................ 18
06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee. Institute de
cercetare........................................................................................................... 18
087.5 Publicații pentru copii........................................................................... 21
1 Filosofie....................................................................................................... 36
159.9 Psihologie ............................................................................................. 39
16 Logică ........................................................................................................ 50
17 Etică. Morală ............................................................................................. 50
2 Religie. Teologie ......................................................................................... 52
311/314 Statistică. Teoria statisticii. Demografie. Studiul populației ............ 76
316 Sociologie ................................................................................................ 76
32 Politică....................................................................................................... 77
330 Economie ................................................................................................. 81
331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea
muncii.............................................................................................................. 82
332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului
funciar. Economia fondului de locuințe .......................................................... 82
334 Forme de organizare și cooperare în economie ....................................... 83
336 Finanțe..................................................................................................... 83
338 Situație economică. Politică economică. Planificare economică............. 84
338.48 Turism................................................................................................. 85
339 Comerț. Relații economice internaționale............................................... 85
34 Drept. Legislație. Jurisprudență................................................................. 87
351/354 Administrație publică ....................................................................... 96
355/359 Armată. Artă și știință militară. Apărare. Forțe armate.................... 97
36 Asistență socială. Asigurarea nevoilor mentale și materiale de
viață ................................................................................................................. 99
368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor ................ 100
37 Educație. Învățământ............................................................................... 100
39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini.
Mod de viață. Folclor .................................................................................... 138
502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor
naturale .......................................................................................................... 141
CIP 4

51 Matematică .............................................................................................. 141


52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului......................................... 149
53 Fizică. Mecanică. Optică. Termodinamică. Electricitate.
Magnetism ..................................................................................................... 150
54 Chimie ..................................................................................................... 154
55 Științele pământului. Științe geologice.................................................... 155
57 Științe biologice în general...................................................................... 156
58 Botanică................................................................................................... 158
61 Științe medicale. Medicină ...................................................................... 159
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie ............................................... 164
616 Patologie. Medicină clinică ................................................................... 168
617 Chirurgie................................................................................................ 173
618 Ginecologie. Obstetrică ......................................................................... 173
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................... 173
63 Silvicultură. Agricultură. Horticultură. Zootehnie................................... 181
636.09 Medicină veterinară .......................................................................... 182
64 Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei ......................... 184
65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații .................. 185
657 Contabilitate. Organizarea conturilor. Bugete. Balanțe. Conturi.
Audit.............................................................................................................. 186
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite ................................... 187
67/68 Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse,
produse finite și asamblate ............................................................................ 188
69 Industria construcțiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și
procedee în construcții................................................................................... 189
71 Urbanism ................................................................................................. 189
72 Arhitectură............................................................................................... 190
73 Arte plastice............................................................................................. 192
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ....................................... 196
75 Pictură...................................................................................................... 197
76 Arte grafice. Grafică ................................................................................ 199
77 Fotografie și activități similare................................................................ 199
78 Muzică ..................................................................................................... 200
791 Cinematografie ...................................................................................... 204
792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale. Spectacole........................ 205
793/794 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării.
Jocuri ............................................................................................................. 207
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică ............................................ 208
80 Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură.
Filologie......................................................................................................... 211
CIP 5

81 Lingvistică. Limbi ................................................................................... 211


82 Literatură ................................................................................................. 222
82.09 Critică literară. Studii literare. Literatură comparată .......................... 223
821.11 Literatură în limbi germanice ........................................................... 224
821.111 Literatură engleză ........................................................................... 225
821.112.2 Literatură germană....................................................................... 248
821.124 Literatură latină............................................................................... 252
821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 252
821.133.1 Literatură franceză și de limbă franceză ...................................... 254
821.134.2 Literatură spaniolă și de limbă spaniolă ...................................... 257
821.135.1 Literatură română......................................................................... 257
821.135.1.09 Literatură română. Studii literare și critice ............................. 355
821.16 Literaturi slave/slavone..................................................................... 362
821.17/.88 Alte literaturi .............................................................................. 364
821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 365
902 Arheologie ............................................................................................. 369
908 Monografii regionale. Studiul unei localități......................................... 370
91 Geografie. Explorarea pământului și a altor teritorii individuale ............ 374
929 Studii biografice. Biografii și studii înrudite ......................................... 378
94 Istorie generală ........................................................................................ 383

Index de nume ............................................................................................... 398


Index de titluri ............................................................................................... 466
Index de edituri.............................................................................................. 534
CIP 6

0 Generalități

1. ACOZMEI, CONSTANTIN. Apariţii editoriale ieşene - 2017 :


bibliografie / Constantin Acozmei. - Iaşi : Asachiana, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9047-01-9
015
CIP 2019-11050

2. BOERESCU, DAN-SILVIU. Din secretele macabre ale unor


localităţi blestemate din România necunoscută : docu-drame şi mituri
contemporane însoţite de consemnări din presă / prezentate de Dan-Silviu
Boerescu. - Bucureşti : Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-272-9
0
CIP 2019-08852

3. IGNAT, MIRCEA. Cine poate să devină cercetător ştiinţific? /


Mircea Ignat ; pref. de prof. dr. fiz. Wilhelm Kappel. - Bucureşti : Electra, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-507-108-7
0
CIP 2019-11079

4. SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENŢII, INOVAŢII


"TRAIAN VUIA" (2019 ; Timişoara). Salonul internaţional de invenţii,
inovaţii "Traian Vuia" Timişoara : catalog oficial, 12-14 iunie 2019 /
Societatea Inventatorilor din Banat. - Timişoara : Editura Politehnica, 2019
ISBN 978-606-35-0290-3
0
CIP 2019-11126

5. STRĂINU, EMIL. Enigmele bazei antarctice naziste : cercetările


savantului A.V. Vasilicenko / gen. bg.(r) dr. Emil Străinu... - Bucureşti : Prestige,
2019
ISBN 978-606-8863-64-1
0
CIP 2019-11021
CIP 7

6. TATAY, ANCA ELISABETA. Carte românească veche şi modernă


la Roma, în Biblioteca Apostolică Vaticană (sec. XVII-XIX) = Libri romeni
antichi e moderni a Roma, nella Biblioteca Apostolica Vaticana (sec. XVII-
XIX) / Anca Elisabeta Tatay, Bogdan Andriescu. - Cluj-Napoca : Mega, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-020-095-6
016
002
CIP 2019-10966

7. VĂTĂMAN, DAN. Metodologia cercetării ştiinţifice : caiet de


seminar pentru studiile universitare de doctorat / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1077-7
0
CIP 2019-11104

8. VĂTĂMAN, DAN. Metodologia cercetării ştiinţifice : suport de


curs pentru studiile universitare de doctorat / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1070-8
0
CIP 2019-11108

004 Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea și


procesarea datelor

9. ANGHEL, CĂTĂLIN. Quantum cryptography / Cătălin Anghel. -


Galaţi : Galaţi University Press, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-696-155-4
004
CIP 2019-10504
CIP 8

10. BADEA, DRAGOŞ. Fotogrametrie digitală : trecut şi prezent /


Dragoş Badea. - Bucureşti : Conspress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-100-492-1
004
52
CIP 2019-08904

11. BADEA, DRAGOŞ. Modelare digitală în fotogrammetrie / Dragoş


Badea. - Bucureşti : Conspress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-100-494-5
004
52
CIP 2019-08905

12. BADEA, DRAGOŞ. Modelul digital altimetric / Dragoş Badea. -


Bucureşti : Conspress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-100-493-8
004
52
CIP 2019-08903

13. BURLACU, SORIN. Sistem electronic de instruire : de la


platforma Moodle la sistemul iLearning+ / Sorin Burlacu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-28-0933-1
004
CIP 2019-11068

14. CERCHEZ, EMANUELA. Informatică : profil real : specializarea


matematică-informatică, ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa a IX-a /
Emanuela Cerchez, Marinel Şerban. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0802-0
004
CIP 2019-10735
CIP 9

15. CHIROIU, MIHAI. Network security revealed / Mihai Chiroiu. -


Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0960-2
004
CIP 2019-10571

16. COFAS, ELENA. Sisteme informatice pentru management în


agribusiness / Elena Cofas. - Bucureşti : Editura ALL, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-684-919-0
004
CIP 2019-11464

17. CONSTANTINESCU, NICOLAE. Java Script : învăţ eu, înveţi şi


tu / Constantinescu Nicolae. - Sibiu : Editura Armanis, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9006-66-5
004
CIP 2019-09998

18. DOBRE, ROBERT ALEXANDRU. Culegere de probleme


rezolvate : instrumentaţie electronică de măsură / Robert-Alexandru Dobre,
Alina-Elena Marcu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2019
ISBN 978-606-515-871-9
004
CIP 2019-11170

19. GHEORGHE, CRISTINA MIHAELA. Sisteme logistice :


concepte şi aplicaţii / Cristina Mihaela Gheorghe. - Bucureşti : Matrix Rom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0487-8
004
CIP 2019-10385
CIP 10

20. GRĂJDIAN, MARIA. Cyberspaces of loneliness : love,


masculinity, Japan / Grajdian Maria-Mihaela. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1082-1
004
CIP 2019-07819

21. KADAR, MANUELLA. Baze de date : teorie şi aplicaţii / Manuella


Kadar, Loredana Oroian-Boca. - Alba Iulia : Aeternitas, 2019
ISBN 978-606-613-176-6
004
CIP 2019-07832

22. MIHĂILĂ, JANINA MIHAELA. Bazele tehnologiei informaţiei /


Janina Mihaela Mihăilă. - Ed. reviz. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Universitară,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0940-9
004
CIP 2019-11260

23. MILOŞESCU, MARIANA. BD - Baze de date : modulul 1 :


manual pentru clasa a XII-a : filiera teoretică, profil real, specializarea
matematică-informatică : filiera vocaţională, profil militar, specializarea
matematică-informatică / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0848-8
004
CIP 2019-10766

24. MILOŞESCU, MARIANA. Informatika : Real targozat :


tankönyv a matematika-informatika és természettudományok profilú ozstály
számára : IX. osztaly / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0833-4
004
CIP 2019-10768
CIP 11

25. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profil real, specializarea


matematică-informatică, ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa a XI-a /
Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0793-1
004
CIP 2019-09833

26. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profil real :


specializarea matematică-informatică, intensiv informatică : manual pentru
clasa a IX-a / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0803-7
004
CIP 2019-10737

27. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profil real :


specializarea matematică-informatică, intensiv informatică : manual pentru
clasa a X-a / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0809-9
004
CIP 2019-10738

28. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică C++ : filiera teoretică,


profil real, specializarea matematică-informatică şi filiera vocaţională,
profilul militar M.Ap.N., specializarea matematică-informatică : manual
pentru clasa a XI-a / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0814-3
004
CIP 2019-10787

29. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică intensiv C++ : filiera


teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică, intensiv
informatică : manual pentru clasa a XI-a / Mariana Miloşescu. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0842-6
004
CIP 2019-10760
CIP 12

30. MILOŞESCU, MARIANA. Tehnologia informaţiei şi a


comunicaţiilor : manual pentru clasa a IX-a / Mariana Miloşescu. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0789-4
004
007
CIP 2019-10423

31. MILOŞESCU, MARIANA. Tehnologia informaţiei şi a


comunicaţiilor - TIC 4 : manual pentru clasa a XI-a, Ruta directă de calificare
profesională : manual pentru clasa a XII-a, Ruta progresivă de calificare
profesională / Mariana Miloşescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0797-9
004
CIP 2019-09830

32. NUŢU, EMIL. Îndrumar de laborator în Modelarea


computerizată a structurilor biomecanice / Emil Nuţu. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0490-8
004
577.3
CIP 2019-09882

33. PĂUNESCU, LOREDANA-MARIA. Baze de date pentru


management utilizand programul Microsoft Access : suport curs / Loredana
Maria Păunescu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0957-2
004
CIP 2019-11087

34. PINTEA, RODICA. Informatica şi TIC : manual pentru clasa a


V-a / Rodica Pintea, Filonela Bălaşa. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0822-8
004
CIP 2019-10775
CIP 13

35. POPESCU, FLORIN. De la tehnologia C4ISR la tehnologia


C5ISR-D : curs introductiv / Popescu Florin. - Braşov : Etnous, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-712-558-0
004
CIP 2019-10651

36. RĂDAC, MIRCEA-BOGDAN. Tehnici de învăţare automată cu


aplicaţii / Mircea-Bogdan Rădac. - Timişoara : Editura Politehnica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-35-0292-7
004
CIP 2019-12246

37. SĂNDULEAC, MIHAI. Tehnologii digitale şi sisteme SCADA


pentru conducerea sistemelor electroenergetice / Mihai Sănduleac. - Bucureşti :
Politehnica Press, 2019
ISBN 978-606-515-870-2
004
CIP 2019-11169

38. ŢIGĂNOAIA, BOGDAN-DUMITRU. Computer programming :


practical applications / Bogdan Dumitru Ţigănoaia. - Bucureşti : Editura
Niculescu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-38-0288-1
004
CIP 2019-11249

39. ŢIGĂNOAIA, BOGDAN-DUMITRU. Practical applications in


JAVA / Bogdan Dumitru Ţigănoaia. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-38-0289-8
004
CIP 2019-11248
CIP 14

005 Management

40. BOGDAN, VASILE. Bazele managementului strategic : curs /


Vasile Bogdan, Emanuel-Ştefan Marinescu. - Bucureşti : Editura Centrul Tehnic-
Editorial al Armatei, 2019
005
CIP 2019-07807

41. DUMITRIU, DAN. Modelarea proceselor de afaceri : note de


curs / Dan Dumitriu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0965-7
005
CIP 2019-11519

42. GÂF-DEAC, IOAN I. Management public : note de curs / Ioan I.


Gâf-Deac. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0345-6
005
CIP 2019-07658

43. GRIGORE, ANA-MARIA. Antreprenoriat şi management pentru


afaceri mici şi mijlocii / Ana-Maria Grigore. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0883-0
005
CIP 2019-07399

44. LAZĂR, NATALIA. Educaţie antreprenorială : manual pentru


clasa a X-a / ing. Natalia Lazăr, ing. Maria Mitrache. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0790-0
005
CIP 2019-10424
CIP 15

45. SĂPLĂCAN, SILVIU ILIE. Dimensiunea comportamentală a


managementului calităţii în societăţile multinaţionale din România / Silviu-Ilie
Săplăcan. - Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2019
ISBN 978-973-752-813-1
005
658
CIP 2019-10582

46. STOICA, MIHAELA. Diagnoza organizaţională / Mihaela Stoica. -


Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-2334-9
005
CIP 2019-11377

008 Civilizație. Cultură. Progres

47. ARDELEAN, CARMEN. Topics of British and American culture


and civilisation : a monography of the anglophone cultural expansion
throughout the world / Carmen Ardelean. - 2nd rev. ed.. - Bucureşti : Conspress,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-100-491-4
008
CIP 2019-09785

48. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN


ORADEA ŞI REGIUNE (Oradea). Oradea events 2019 / Visit Oradea (Tourism
Promotion Association of Oradea and its region). - Oradea : Treira, 2019
ISBN 978-606-657-121-0
008
CIP 2019-12176

49. BUSUIOC, NICOLAE. Oglinzile cetăţii : convorbiri de ieri şi de


azi / Nicolae Busuioc. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2250-2
008
CIP 2019-09827
CIP 16

50. CHISCOP, EMILIA. În căutarea autenticităţii : dezvăluiri şi


portrete din oraşul meditaţiei active / Emilia Chiscop. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2253-3
008
CIP 2019-12101

51. Cultură generală ca să fii genial! / colab.: Peter Chrisp, Clive


Gifford, Derek Harvey, ... - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3868-7
008
CIP 2019-12026

52. FLORESCU, TIBERIU. Patrimoniul cultural şi resursele creative


/ Tiberiu Florescu, Sorina-Nicoleta Grati. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion
Mincu", 2019
ISBN 978-606-638-189-5
008
CIP 2019-07695

53. Mulţimi : reuniuni şi intersecţii : despre evoluţiile lumii aromâne


din România / Costică Canacheu, Alexandru Gica, Kira Mantsu, ... ; pref.:
Alexandru Ghica. - Bucureşti : Editura Societăţii Culturale Aromâne, 2019
ISBN 978-606-94542-6-8
008
CIP 2019-09819

54. PEPTĂNARU, GIGICA IVONETTE. Personalităţi care ne-au


marcat viaţa / Gigica Ivonette Peptănaru. - Iaşi : StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0291-0
008
CIP 2019-09755

55. PRELIPCEAN, ION. Personalităţi ale culturii din Rădăuţi / Ion


Prelipcean. - Horodnic de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-001-5
008
929
CIP 2019-10554
CIP 17

56. SARĂU, GHEORGHE. Dicţionar cu personalităţi teleormănene


segărcene / Gheorghe Sarău. - Târgu Mureş : Vatra veche, 2019
ISBN 978-606-9014-28-8
008
929
CIP 2019-12180

57. TEODORESCU, ALICE. Japanmania în spaţiul cultural


românesc / Alice Teodorescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1088-4
008
CIP 2019-10864

58. Tradiţia discursivă greco-latină : actele colocviului internaţional


"Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene" : ediţia a X-a,
aniversară, Craiova, 26 mai 2018 / coord.: Cecilia Mihaela Popescu, Ilona Duţă,
Ioana-Rucsandra Dascălu. - Craiova : Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1505-2
008
CIP 2019-12001

02 Biblioteconomie. Bibliologie. Biblioteci

59. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU"


(Zalău). 2018 : unitate - realitate - promisiune / Biblioteca Judeţeană I.S.
Bădescu Sălaj ; coord.: Florica Pop. - Zalău : Editura Silvania, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8182-78-0
027.53
CIP 2019-09794
CIP 18

050+070 Publicații seriale. Periodice. Jurnalism

60. BOCANCEA, SORIN. Două decenii de comunism în Iaşul


universitar : presa studenţească / Sorin Bocancea & Doru Tompea ; pref. de
Vasile Sebastian Dâncu ; postf. de Liviu Antonesei. - Iaşi : Institutul European,
2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-24-0256-3
070
CIP 2019-11123

61. Despre open journalism : academic talks şi un studiu de caz -


mass media din Timişoara = On open journalism : academic talks and a case
study in Timişoara media / coord.: Ştefana Ciortea-Neamţiu, Paolo Magagnotti. -
Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2019
ISBN 978-973-125-695-5
070
CIP 2019-12232

62. NEDELCU, CONSTANTIN. Cenzurarea presei ortodoxe în


comunism / Silviu Constantin Nedelcu ; cuv. începător de Marian Petcu. -
Bucureşti : Eikon, 2019
Index
ISBN 978-606-49-0043-2
070
2
CIP 2019-12117

06 Organizații. Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee. Institute de cercetare

63. BARAN, DANA. Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi - 1833 :


prima academie europeană a spiritului naţional / Dana Baran. - Ed. a 2-a. -
Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-544-599-4
06
CIP 2019-07683
CIP 19

64. BICHICEAN, GHEORGHE. Din istoria francmasoneriei :


Bălcescu şi societăţile secrete / Gheorghe Bichicean. - Sibiu : Editura Armanis,
2019
ISBN 978-606-9006-67-2
061.236.6
CIP 2019-10878

65. BICHIR, FLORIAN. Operaţiunea Oculta : Francmasoneria în


atenţia Securităţii : documente strict secrete : (1984-1989) / Florian Bichir. -
Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-235-6
061.236.6
CIP 2019-09869

66. BOERESCU, DAN-SILVIU. Conducătorii secreţi ai României


moderne : societăţi oculte şi grupuri de interese : docu-drame şi mituri
contemporane însoţite de consemnări din presă / prezentate de Dan-Silviu
Boerescu. - Bucureşti : Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-273-6
06
CIP 2019-07719

67. BOGDAN, VASILE. Instituţii şi organizaţii internaţionale : curs /


Vasile Bogdan, Emanuel-Ştefan Marinescu. - Bucureşti : Editura Centrul Tehnic-
Editorial al Armatei, 2019
ISBN 978-606-524-234-0
061.1
CIP 2019-07809

68. Medical Encyclopaedia : Estract from The Evolution of Medical


Science in Romania / Mircea Ifrim (general coord.), Andrei Kozma (coord.). -
Bucureşti : Vremea, 2019
ISBN 978-973-645-929-0
061.12
61
CIP 2019-10941
CIP 20

69. PRUTEANU-ISĂCESCU, IULIAN. Bojdeuca "Ion Creangă" :


din istoria primului muzeu literar din România / Iulian Pruteanu-Isăcescu ;
pref. de Mircea Coloşenco. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Iaşi : Editura Muzeelor
literare, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8677-79-8
069
CIP 2019-11216

70. PRUTEANU-ISĂCESCU, IULIAN. Muzeul "Constantin


Negruzzi" : din istoria conacului Negruzzi de la Hermeziu / Iulian Pruteanu-
Isăcescu. - Iaşi : Editura Muzeelor literare, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8677-80-4
069
CIP 2019-07761

71. PRUTEANU-ISĂCESCU, IULIAN. Muzeul "Vasile Pogor" : din


istoria Casei Pogor-Brătianu / Iulian Pruteanu-Isăcescu. - Iaşi : Editura Muzeelor
literare, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8677-78-1
069
CIP 2019-11217

72. RAGON, JEAN-MARIE. Masonerie ocultă şi iniţiere hermetică /


Jean-Marie Ragon ; trad. din lb. franceză: Doru Gabriel Avram ; cuv.-înainte:
Vasile Zecheru. - Ed. a 3-a, rev.. - Bucureşti : Herald, 2019
ISBN 978-973-111-763-8
061.236.6
CIP 2019-11329

73. Rotary 90 de ani : o colecţie inedită de documente cu note şi


însemnări 1929-2019 : Rotary Club Bucureşti şi Rotary Club Timişoara /
coord.: Corneliu Dincă ; ref.: Peter Agripa Popescu, Daniel Tănase, Georgiana
Zamfirescu, Gabriela Bălănescu. - Suceava : Editura Muşatinii, 2019
ISBN 978-606-656-195-2
06
CIP 2019-07680
CIP 21

74. ROTARY TIMIŞOARA. Rotary Timişoara : 90 de ani - 1929-


1994 = 90 years. - Timişoara : Editura Fundaţiei "Interart Triade", 2019
Index
ISBN 978-606-8040-96-7
06
CIP 2019-11227

087.5 Publicații pentru copii

75. Albă ca Zăpada / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana


Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-61-6
087.5
CIP 2019-08877

76. Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici : carte de colorat. - Bucureşti :


Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-738-6
087.5
CIP 2019-09993

77. Ali Baba şi cei 40 de hoţi : carte de colorat cu poveşti / adapt. după
basmul cu acelaşi nume din antologia "O mie şi una de nopţi", de Mariana Enache ;
graf.: Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-9005-01-9
087.5
CIP 2019-10459

78. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Lebedele / după H. Ch.


Andersen ; adaptare text: Elena Ionescu şi Ana-Maria Cozma ; il.: Costin
Călimoceanu. - Bucureşti : Andreas Print, 2019
ISBN 978-606-765-099-0
087.5
CIP 2019-10510
CIP 22

79. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Mica sirenă : carte de colorat


cu poveşti / adapt. după Hans Christian Andersen, de Mariana Enache ; graf. de
Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-9005-03-3
087.5
CIP 2019-10460

80. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Mica sirenă / adaptare după


Hans Cristian Andersen ; desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. -
Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-60-9
087.5
CIP 2019-08878

81. BARTOS, ERIKA. Bobiţă şi Buburuză construiesc : Castelul de


nisip, Turnul lui Biluţă / Bartos Erika. - Oradea : Editura Casa, 2019
ISBN 978-606-787-087-9
087.5
CIP 2019-11537

82. BLENCHE, ALEC. Prinţul Păpădie şi Regatul Florilor / Alec


Blenche ; il. de Myrtille S. - Bucureşti : Univers, 2019
ISBN 978-973-34-1108-6
087.5
CIP 2019-07736

83. BONŢA, ALIN. Gălbenuş, puişorul jucăuş / Alin Bonţa, Liviu


Stănilă. - Deva : Editura Karina, 2019
ISBN 978-606-8888-63-7
087.5
CIP 2019-09839

84. BRUNA, DICK. Miffy merge la fermă / Dick Bruna. - Bucureşti :


Cartea copiilor, 2019
ISBN 978-606-8996-05-9
087.5
CIP 2019-06594
CIP 23

85. BRUNA, DICK. Miffy merge la bunici : carte cu puzzle / Dick


Bruna. - Bucureşti : Cartea copiilor, 2019
ISBN 978-606-8996-00-4
087.5
CIP 2019-10404

86. Capra cu trei iezi / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana
Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-63-0
087.5
CIP 2019-08879

87. Capra cu trei iezi : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-742-3
087.5
CIP 2019-09987

88. CARLE, ERIC. Din cap până în picioare / Eric Carle. - Bucureşti :
Cartea copiilor, 2019
ISBN 978-606-8996-10-3
087.5
CIP 2019-11330

89. Carte de colorat şi activităţi amuzante. - Iaşi : Gama Junior, 2019


ISBN 978-606-9026-18-2
087.5
CIP 2019-09944

90. Carte de colorat şi activităţi cu litere. - Iaşi : Gama Junior, 2019


ISBN 978-606-9026-17-5
087.5
CIP 2019-09949

91. Carte de colorat şi activităţi cu numere. - Iaşi : Gama Junior, 2019


ISBN 978-606-9026-16-8
087.5
CIP 2019-09948
CIP 24

92. Carte de colorat şi activităţi cu semne grafice. - Iaşi : Gama Junior,


2019
ISBN 978-606-9026-19-9
087.5
CIP 2019-09945

93. Carte de colorat şi activităţi de concentrare. - Iaşi : Gama Junior,


2019
ISBN 978-606-9026-15-1
087.5
CIP 2019-09947

94. Carte de colorat şi activităţi de logică. - Iaşi : Gama Junior, 2019


ISBN 978-606-9026-14-4
087.5
CIP 2019-09946

95. Caută şi găseşte : cum sărbătorim Crăciunul / text: Susanne


Gernhäuser ; il.: Anne Suess ; trad. în lb. română: Chiru Monica Elena. - Oradea :
Editura Casa, 2019
ISBN 978-606-787-082-4
087.5
CIP 2019-09896

96. Căţeluşul murdar : animale şi poveşti... animate. - Ed. a 5-a. -


Deva : Editura Crişan, 2019
ISBN 978-606-508-286-1
087.5
CIP 2019-08860

97. Cei trei purceluşi : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-739-3
087.5
CIP 2019-09994

98. Cenuşăreasa / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. -


Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-62-3
087.5
CIP 2019-08880
CIP 25

99. Cenuşăreasa : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-740-9
087.5
CIP 2019-09995

100. COLLODI, CARLO. Pinocchio / adaptare după Carlo Collodi ;


desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-69-2
087.5
CIP 2019-08872

101. CREANGĂ, ION. Dănilă Prepeleac / după Ion Creangă ; adaptare


text: Elena Ionescu şi Ana-Maria Cozma ; il.: Costin Călimoceanu. - Bucureşti :
Andreas Print, 2019
ISBN 978-606-765-098-3
087.5
CIP 2019-10509

102. CREANGĂ, ION. Harap-Alb : carte de colorat cu poveşti / după


Ion Creangă ; adapt. de Mariana Enache ; graf.: Mihaela Railean. - Iaşi :
Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-9005-62-0
087.5
CIP 2019-10834

103. CREANGĂ, ION. Harap-Alb : carte de colorat cu poveşti / după


Ion Creangă ; adapt. de Mariana Enache ; graf.: Mihaela Railean. - Iaşi :
Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-9005-61-3
087.5
CIP 2019-10835

104. CREANGĂ, ION. Harap-Alb : carte de poveşti / după Ion


Creangă ; adapt. de Mariana Enache ; graf.: Mihaela Railean. - Iaşi : Eurobookids,
2019
ISBN 978-606-9005-60-6
087.5
CIP 2019-10836
CIP 26

105. CUIBARU, FELICIA. Mocăniţa : carte de colorat pentru copii /


Felicia Cuibaru. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-947-8
087.5
CIP 2019-10665

106. Degeţica / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. -


Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-70-8
087.5
CIP 2019-08874

107. Degeţica : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-741-6
087.5
CIP 2019-09992

108. DOSA, DANIELA. Explorăm corpul uman : părţile corpului,


emoţii, organe de simţ şi organe interne / Daniela Dosa. - Petroşani : Tehno-Art,
2019
ISBN 978-606-630-165-7
087.5
CIP 2019-12148

109. Dragostea face lumea să se învârtă. - Bucureşti : Univers


Enciclopedic Gold, 2019
ISBN 978-606-704-600-7
087.5
CIP 2019-07770

110. Fata moşului şi fata babei / desene: Sorin Enache ; adapt. text:
Mariana Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-68-5
087.5
CIP 2019-08876
CIP 27

111. FOX, ALAN C. Dănuţ şi zmeul uriaş / Alan C. Fox & Eefje
Kuijl. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2019
ISBN 978-606-704-603-8
087.5
CIP 2019-11390

112. Franklin s-a rătăcit / scrisă de Paulette Bourgeois ; il. de Brenda


Clark ; trad. din engleză de Bianka Diana Galeş. - Bucureşti : Katartis, 2019
ISBN 978-606-94732-4-5
087.5
CIP 2019-08862

113. Franklin şi furtuna / scrisă de Paulette Bourgeois ; il. de Brenda


Clark ; trad. din engleză de Bianka Diana Galeş. - Bucureşti : Katartis, 2019
ISBN 978-606-94732-1-4
087.5
CIP 2019-08863

114. Franklin şi minciunica lui / scrisă de Paulette Bourgeois ; il. de


Brenda Clark ; trad. din engleză de Bianka Diana Galeş. - Bucureşti : Katartis,
2019
ISBN 978-606-94732-2-1
087.5
CIP 2019-08865

115. Franklin, grăbeşte-te! / scrisă de Paulette Bourgeois ; il. de Brenda


Clark ; trad. din engleză de Bianka Diana Galeş. - Bucureşti : Katartis, 2019
ISBN 978-606-94732-3-8
087.5
CIP 2019-08864

116. Gata de şcoală : primele cuvinte : carte cu autocolante / il. de


Marina Aizen ; creată de Meg Dobbie ; text de Hannah Wood. - Bucureşti : Litera,
2019
ISBN 978-606-33-3787-1
087.5
CIP 2019-11055
CIP 28

117. Gata de şcoală : primele litere : carte cu autocolante / il. de


Marina Aizen ; creată de Meg Dobbie ; text de Jessica Greenwell. - Bucureşti :
Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3788-8
087.5
CIP 2019-11056

118. Gata de şcoală : numere : carte cu autocolante / il. de Marina


Aizen ; creată de Claire Ever ; text de Jessica Greenwell. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3789-5
087.5
CIP 2019-11057

119. Gata de şcoală : forme : carte cu autocolante / il. de Marina Aizen


; creată de Claire Ever ; text de Hannah Wood. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3786-4
087.5
CIP 2019-11058

120. Gata de şcoală : alfabetul : carte cu autocolante / il. de Marina


Aizen ; creată de Claire Ever ; text de Jessica Greenwell. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3785-7
087.5
CIP 2019-11059

121. Gata de şcoală : culori : carte cu autocolante / il. de Marina


Aizen ; creată de Claire Ever & Meg Dobbie ; text de Hannah Wood. - Bucureşti :
Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3815-1
087.5
CIP 2019-11062

122. GIFFORD, CLIVE. Atlasul ciudăţeniilor / Clive Gifford, Tracy


Worrall ; trad. de Irina Mihai. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2019
Index
ISBN 978-606-38-0290-4
087.5
CIP 2019-09766
CIP 29

123. Grădiniţa ursuleţilor. - Deva : Editura Crişan, 2019


ISBN 978-606-508-288-5
087.5
CIP 2019-07614

124. HOFFMANN, BRIGGITE. Energia şi electricitatea : pentru


copii inteligenţi / de Briggite Hoffmann ; cu il. de Sebastian Coenen. - Bucureşti :
Galaxia copiilor, 2019
ISBN 978-606-796-060-0
087.5
CIP 2019-12014

125. JACOBS, JOSEPH. Jack şi vrejul de fasole / adapt. după Joseph


Jacobs ; il.: Boris Stoilov. - Lumina : Editura Eduard, 2019
ISBN 978-606-571-670-4
087.5
CIP 2019-12221

126. JOYCE, MELANIE. Cutia magică cu jucării / Melanie Joyce,


James Newman Gray. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2019
ISBN 978-606-704-601-4
087.5
CIP 2019-11389

127. KISS BITAY, ÉVA. Állatporontyok és szüleik / Kiss Bitay Éva. -


Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-687-5
087.5
CIP 2019-07859

128. LITWIN, ERIC. Pete Motanul - Ador tenişii albi / Eric Litwin,
James Dean ; trad. din lb. engleză: Cristina Nan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0553-4
087.5
CIP 2019-07607
CIP 30

129. MACHO, ADRIÁN. Povesta balenei Gerda / Adrián Macho ; trad.


de Luminiţa Olteanu. - Piteşti : Nomina, 2019
ISBN 978-606-535-827-0
087.5
CIP 2019-12256

130. Marele mic pescar : pescuitul prin joc şi distracţie / Firuţa


Tocileanu (coord.). - Bucureşti : Editura DZC, 2019
ISBN 978-606-9002-28-5
087.5
CIP 2019-11151

131. Mica sirenă : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-744-7
087.5
CIP 2019-09988

132. MILBOURNE, ANNA. În adâncul mării / Anna Milbourne ; il.:


Cathy Shimmen ; design: Nicola Butler. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold,
2019
ISBN 978-606-704-602-1
087.5
CIP 2019-07771

133. MIU, MIHAELA. Momente vesele pe tabla de şah / Mihaela Miu


(Miculescu). - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-71-9
087.5
794.1
CIP 2019-10359

134. MOON, TONY. Familia vrăbiuţelor ia micul dejun / Tony


Moon. - Bascov : Elicart, 2019
ISBN 978-606-768-196-3
087.5
CIP 2019-11222
CIP 31

135. MOON, TONY. Micul Joe în grădină / Tony Moon. - Bascov :


Elicart, 2019
ISBN 978-606-768-195-6
087.5
CIP 2019-11223

136. MOON, TONY. Somnorilă şi cizmuliţele galbene / Tony Moon. -


Bascov : Elicart, 2019
ISBN 978-606-768-194-9
087.5
CIP 2019-11221

137. MOON, TONY. Somnorilă şi osul cel uriaş / Tony Moon. -


Bascov : Elicart, 2019
ISBN 978-606-768-193-2
087.5
CIP 2019-11220

138. Motanul încălţat : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-745-4
087.5
CIP 2019-09989

139. OWEN, RUTH. Ce se întâmplă când dorm? / de Ruth Owen ;


consultant: Suzy Gazday... ; trad.: Raluca Ghenţulescu. - Bucureşti : Roxel Cart,
2019
ISBN 978-606-753-121-3
087.5
CIP 2019-08906

140. OWEN, RUTH. Uimitorul simţ al gustului / de Ruth Owen ;


consultant: Suzy Gazday... ; trad.: Raluca Ghenţulescu. - Bucureşti : Roxel Cart,
2019
ISBN 978-606-753-122-0
087.5
CIP 2019-08908
CIP 32

141. PARKER, STEVE. Corpul uman : enciclopedie : recorduri


uimitoare ale corpului tău / Steve Parker ; consultant ed. principal: prof. Robert
Winston. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3872-4
61
087.5
CIP 2019-12028

142. PÂRVULESCU, DAN. Corpul omenesc : carte de colorat / dr.


Dan Pârvulescu. - Arad : Gutenberg Univers, 2019
ISBN 978-606-675-211-4
087.5
CIP 2019-10940

143. PERRAULT, CHARLES. Motanul încălţat / adaptare după


Charles Perrault ; desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. - Craiova :
Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-71-5
087.5
CIP 2019-08873

144. PERRAULT, CHARLES. Motanul încălţat / Charles Perrault ; il.:


Michelle Rene Boulad ; trad. şi adapt.: Monica Secetă. - Lumina : Editura Eduard,
2019
ISBN 978-606-571-671-1
087.5
CIP 2019-12222

145. Ponei fermecaţi : carte de colorat cu autocolante. - Bucureşti :


Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3911-0
087.5
CIP 2019-10947

146. Prima mea enciclopedie : Priveşte - Deschide ferestrele -


Minunează-te / text: Andreea Erne ; il.: Wolfgang Metzger. - Oradea : Editura
Casa, 2019
ISBN 978-606-787-084-8
087.5
CIP 2019-10733
CIP 33

147. Puişorul curios : animale şi poveşti... animate. - Ed. a 5-a. - Deva :


Editura Crişan, 2019
ISBN 978-606-508-287-8
087.5
CIP 2019-08861

148. Punguţa cu doi bani / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana
Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-64-7
087.5
CIP 2019-08882

149. Punguţa cu doi bani : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-743-0
087.5
CIP 2019-09986

150. Răţuşca cea urâtă / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana
Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-65-4
087.5
CIP 2019-08881

151. ROBSON, KRISTEEN. Prima mea călătorie prin labirinturi /


Kristeen Robson ; il. de Emily Golden Twomey şi Mattia Cerato ; trad. de Roxana
Geantă. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-437-3
087.5
CIP 2019-09759

152. SCHNEIDER, LIANE. Conni nu stă de vorbă cu necunoscuţi / o


poveste de Liane Schneider ; il. de Annette Steinhauer. - Oradea : Editura Casa,
2019
ISBN 978-606-787-086-2
087.5
CIP 2019-11318
CIP 34

153. SCHNEIDER, LIANE. Conni la bunici / o poveste de Liane


Schneider ; il. de Janina Görrissen. - Oradea : Editura Casa, 2019
ISBN 978-606-787-085-5
087.5
CIP 2019-11317

154. SCHOTHORST, DANIËLLE. Cea mai strălucitoare stea /


Daniëlle Schothorst. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2019
ISBN 978-606-704-604-5
087.5
CIP 2019-10821

155. Scufiţa Roşie : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart, 2019


ISBN 978-606-576-747-8
087.5
CIP 2019-09991

156. Scufiţa roşie / desene: Sorin Enache ; adapt. text: Mariana Matei. -
Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-66-1
087.5
CIP 2019-08883

157. SPANNER, HELMUT. Sunt o pisică mititică / text şi il.: Helmut


Spanner ; trad. îm lb. română: Chiru Monica Elena. - Oradea : Editura Casa, 2019
ISBN 978-606-787-083-1
087.5
CIP 2019-09895

158. STILTON, GERONIMO. Ciudatul caz al hoţului de coji de


brânză / Geronimo Stilton ; trad. din lb. italiană: Lingua Connexion. - Bucureşti :
RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-232-5
087.5
CIP 2019-10572
CIP 35

159. STILTON, GERONIMO. Misterul papirusului negru / Geronimo


Stilton ; trad. din lb. spaniolă: Lingua Connexion. - Bucureşti : RAO Distribuţie,
2019
ISBN 978-606-006-233-2
087.5
CIP 2019-10573

160. ŞTEFAN, LOREDANA. Ridichea uriaşă / povestire în versuri:


Loredana Ştefan, Ecaterina Nicolescu ; il.: Zguby. - Lumina : Editura Eduard, 2019
ISBN 978-606-571-672-8
087.5
CIP 2019-12220

161. Ursul păcălit de vulpe / desene: Eduard Cristian Păun ; adapt. text:
Mariana Matei. - Craiova : Arves Junior, 2019
ISBN 978-973-1845-67-8
087.5
CIP 2019-08875

162. Ursul păcălit de vulpe : carte de colorat. - Bucureşti : Unicart,


2019
ISBN 978-606-576-746-1
087.5
CIP 2019-09990

163. VERNE, JULES. Douăzeci de mii de leghe sub mări / după un


roman de Jules Verne. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-761-4
087.5
CIP 2019-12197

164. VON DER GATHEN, KATHARINA. Viaţa amoroasă a


animalelor / Katharina von der Gathen, Anke Kuhl. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3891-5
087.5
CIP 2019-10937
CIP 36

165. WELLS, HERBERT GEORGE. Războiul lumilor / după un


roman de H.G. Wells. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-760-7
087.5
CIP 2019-12195

166. WOODWARD, JOHN. Enciclopedia cunoaşterii : Dinozaurii! /


John Woodward ; consultant: Darren Naish ; il.: Peter Minister, Arran Lewis,
Andrew Kerr, ... - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3870-0
087.5
CIP 2019-12024

1 Filosofie

167. BOLEA, ŞTEFAN. Existenţialismul astăzi / Ştefan Bolea. -


Bucureşti : Eikon, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-49-0059-3
14
CIP 2019-11350

168. BURLACU, MIHAI. Elemente de antropologie şi filosofie a


culturii / Mihai Burlacu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-19-1134-9
1
CIP 2019-11461

169. CURIN, AURELIAN. Rugăciunea în tăcere : liniştea din inimile


noastre / Aurelian Curin. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-828-4
133
CIP 2019-10851
CIP 37

170. ILIESCU, ELENA. Despre gândirea arhetipală / Elena Iliescu. -


Ed. rev. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Uranus, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-699-025-7
1
CIP 2019-12060

171. KOVÁCS, ATTILA. Az önmagaság nyomában : az én


feloldódásának módozatai a posztmodern korban / Kovács Attila. - Cluj-
Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8886-40-4
1
CIP 2019-07622

172. LUPŞA, ELENA. Filosofie : manual pentru clasa a XII-a -


Tip A / Elena Lupşa, Gabriel Hacman. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0816-7
1
CIP 2019-10789

173. LUPŞA, ELENA. Filosofie : manual pentru clasa a XII-a -


Tip B / Elena Lupşa, Gabriel Hacman. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0817-4
1
CIP 2019-10790

174. MINERVA. Lilith : provocarea de a coborî în abisurile fiinţei /


Minerva. - Bucureşti : For You, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-639-301-0
133.52
CIP 2019-11274
CIP 38

175. PĂTRAŞCU, RADU. Gânduri filosofice frânte : cugetări


vieneze / Radu Pătraşcu. - Bucureşti : Paideia, 2019
ISBN 978-606-748-291-1
1
CIP 2019-08915

176. REALE, GIOVANNI. Istoria filosofiei antice / Giovanni Reale ;


trad. din lb. italiană: Cristian Şoimuşan. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 1998-
10 vol.
ISBN 978-973-141-090-6
Vol. 8 : Plotin şi neoplatonismul păgân. - 2019. - Index. - ISBN 978-973-
141-800-1
14(3)(091)
CIP 2019-11479

177. TATOMIR, RENATA. O perspectivă ştiinţifică asupra arborelui


sefirotic / Renata Tatomir. - Bucureşti : Universul academic : Editura Universitară,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9062-12-8
ISBN 978-606-28-0934-8
133
CIP 2019-09981

178. ŢUŢUI, VIOLETA-MARILENA. Sacru şi profan în orizontul


filosofiei morale / Violeta-Marilena Ţuţui ; ref. şt.: prof. univ. dr. Ioan Grigoraş ;
red., graf.: prof. drd. Pascariu Laura Mihaela. - Iaşi : Editura Spiru Haret, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-579-291-6
1
2
CIP 2019-10952

179. VLĂDUŢESCU, GHEORGHE. Exerciţii de hermeneutică / Gh.


Vlăduţescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1082-2
1
CIP 2019-09926
CIP 39

159.9 Psihologie

180. ABRAHAM, ADA. Desenul persoanei : testul Machover / Ada


Abraham ; trad. şi adapt.: Sorinel Mocanu. - Cluj-Napoca : Sinapsis Publishing
Projects, 2019
ISBN 978-606-795-022-9
159.9
CIP 2019-12240

181. ARDEN, PAUL. Nu contează cât de bun eşti, ci cât de bun vrei
să fii / Paul Arden ; trad. din lb. engleză de Andra Matzal. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Art, 2019
ISBN 978-606-710-617-6
159.9
CIP 2019-10631

182. BAILEY, CHRIS. Hiperconcentrarea : cum să fii mai eficient


într-o lume plină de lucruri care îţi distrag atenţia / Chris Bailey ; trad. din
engleză de Florina Galatanu. - Bucureşti : Lifestyle Publishing, 2019
ISBN 978-606-789-184-3
159.9
CIP 2019-11414

183. BAYER, MIKE. Eul autentic : fii tu însuţi, dar în cea mai bună
versiune a ta / Mike Bayer ; trad. din engleză de Otilia Tudor. - Bucureşti :
Lifestyle Publishing, 2019
ISBN 978-606-789-183-6
159.9
CIP 2019-11412

184. BRĂNESC, VLAD. Conversaţii cu inconştientul tău : compendiu


de hipnoză şi hipnoterapie / Vlad Brănesc. - Bucureşti : Universul academic :
Editura Universitară, 2019
ISBN 978-606-9062-13-5
ISBN 978-606-28-0938-6
159.9
CIP 2019-09977
CIP 40

185. BUNNEL, LYNDA. Design uman : ştiinţa diferenţierii : carte de


referinţă / Lynda Bunnel, în cooperare cu Ra Uru Hu ; trad.: Ioan Nistor. -
Bucureşti : Academia Virtuţilor, 2019
Index
ISBN 978-606-94621-1-9
159.9
CIP 2019-09782

186. BURCHARD, BRENDON. Manifest pentru motivaţie : 9


declaraţşii pentru a-ţi revendica puterea personală / Brendon Burchard ; trad.:
Radu Filip. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Act şi Politon, 2019
ISBN 978-606-913-504-4
159.9
CIP 2019-12151

187. BUSCH, FREDRIC N. Abordări psihodinamice ale schimbării


comportamentale / Fredric N. Busch ; trad. din engleză de Sorana Oţetea. -
Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0700-1
159.9
CIP 2019-09910

188. BUTOI, TUDOREL. Sinuciderea, subtilă enigmă a unui sumbru


paradox / Tudorel Butoi, Valentin Iftenie, Alexandru Boroi. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1068-5
159.9
CIP 2019-11106

189. CAMPBELL, JOSEPH. Puterea mitului / Joseph Campbell ; trad.


din engleză de Adriana Trandafir. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0702-5
159.9
CIP 2019-09908
CIP 41

190. CANFIELD, JACK. Cumpătare în 30 de zile / Jack Canfield &


Dave Andrews ; trad.: Dana Dobre. - Bucureşti : Act şi Politon, 2019
ISBN 978-606-913-500-6
159.9
CIP 2019-11371

191. CARDONE, GRANT. Regula 10X : singura diferenţă dintre


succes şi eşec / Grant Cardone ; trad.: Dana Dobre. - Bucureşti : Act şi Politon,
2019
ISBN 978-606-913-508-2
159.9
005
CIP 2019-10963

192. CAREY, TANITH. Ce gândeşte copilul meu? : psihologia


copilului : sfaturi practice pentru părinţii de azi / Tanith Carey, psiholog
clinician dr. Angharad Rudkin. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3869-4
159.9
CIP 2019-12025

193. CARNEGIE, DALE. Viaţa este scurtă, trăieşte-o din plin / Dale
Carnegie ; trad. din lb. engleză de Irina Nicolaescu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3816-8
159.9
CIP 2019-10617

194. CORDE, FLORIN. Casă de piatră : cum să ai o familie fericită


într-o lume tot mai tristă / Florin Corde şi Ana Corde. - Oradea : Imago Dei,
2019
ISBN 978-606-8314-52-5
159.9
CIP 2019-07710

195. Cum gândim în viaţa de zi cu zi / vol. coord. de Ştefan Boncu, şi


Andrei Holman. - Iaşi : Polirom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-46-7794-8
159.9
CIP 2019-07739
CIP 42

196. Cum să nu devii victimă, cum să nu mai fii victimă / ed. alcăt. de
Dmitry Semenik ; trad. din lb. rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura
Sophia, 2019
ISBN 978-973-136-692-0
159.9
CIP 2019-07757

197. CURY, AUGUSTO. Minţi sclipitoare, minţi antrenate : fii


propriul tău lider / dr. Augusto Cury ; trad. din lb. portugheză de Georgiana
Bărbulescu. - Ed. rev.. - Bucureşti : For You, 2019
ISBN 978-606-639-303-4
159.9
CIP 2019-12081

198. ELIAS, MAURICE J. Inteligenţa emoţională în educaţia


copiilor / Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander ; trad. de
Andreea Rosemarie Lutic. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
ISBN 978-606-44-0271-4
159.9
CIP 2019-09966

199. ERICKSON, JULIET. Arta persuasiunii : cum să influenţezi


oamenii şi să obţii ceea ce vrei / Juliet Erickson ; trad. de Nicoleta Stroie. - Ed. a
3-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
ISBN 978-606-44-0276-9
159.9
CIP 2019-12185

200. FLETCHER, EMILY. Mai puţin stres, mai multe rezultate :


cum să meditezi ca să obţii performanţe extraordinare / Emily Fletcher ; trad.
din engleză de Ianina Marinescu. - Bucureşti : Lifestyle Publishing, 2019
ISBN 978-606-789-182-9
159.9
CIP 2019-11415
CIP 43

201. FREUD, SIGMUND. Despre psihanaliză / Sigmund Freud ; trad.


din germană de Daniela Ştefănescu ; pref. de Vasile Dem. Zamfirescu. - Ed. a 3-
a. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-40-0696-7
159.9
CIP 2019-08884

202. GALIŞ, LYANA. Voiaj la poarta sufletelor : o călătorie


fascinantă la hotarul dintre vizibil şi invizibil / Lyana Galiş. - Bucureşti : Editura
Vidia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8414-72-0
159.9
CIP 2019-07692

203. GUISE, STEPHEN. Miniobiceiuri : obiceiuri mai mici, rezultate


mai mari / Stephen Guise ; trad. din engleză de Cosmin Maricari. - Bucureşti :
Publica, 2019
ISBN 978-606-722-358-3
159.9
CIP 2019-10832

204. HARDING, MARY ESTHER. Misterele femeii : simboluri şi


ritualuri de iniţiere de-a lungul timpurilor / M. Esther Harding ; cu o introd. de
C.G. Jung ; trad. de George Arion. - Bucureşti : Herald, 2019
ISBN 978-973-111-762-1
159.9
CIP 2019-11286

205. HEMFELT, ROBERT. Labirintul codependenţei / dr. Robert


Hemfelt, dr. Frank Minirth, dr. Paul Meier. - Arad : Gramma.ro, 2019
ISBN 978-606-8987-18-7
159.9
CIP 2019-11285
CIP 44

206. HOLLIS, RACHEL. Fetelor, gata cu scuzele! : cum să nu-ţi mai


fie ruşine să-ţi urmezi visurile / Rachel Hollis ; trad. din engleză de Ianina
Marinescu. - Bucureşti : Lifestyle Publishing, 2019
ISBN 978-606-789-181-2
159.9
CIP 2019-11416

207. IOAN. Puterea cunoaşterii / Ioan ; pref. de prof. dr. Dumitru


Constantin Dulcan, Maria Timuc. - Bucureşti : Dharana, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9029-07-7
159.9
CIP 2019-07858

208. KOCH, RICHARD. Manager 80/20 : zece metode pentru a


deveni un lider grozav / Richard Koch ; trad.: Popa Andrii Vlad. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Act şi Politon, 2019
ISBN 978-606-913-502-0
159.9
CIP 2019-12152

209. LARKIN, CONNIE. You, asshole, you caused it! : trezirea


conştiinţei planetare prin transformare personală / Connie Larkin. - Bucureşti :
Editura Vidia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8414-73-7
159.9
CIP 2019-07691

210. MAIR, CAROLYN. Psihologia modei / Carolyn Mair ; trad. din lb.
engleză de Andreea Dana Corbeanu. - Bucureşti : Prior, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-88195-2-8
159.9
CIP 2019-07827
CIP 45

211. MANOLEA, ALIODOR. Aplicabilităţi militare ale stărilor


amplificate ale conştiinţei în războiul transpersonal / Aliodor Manolea. -
Bucureşti : Top Form, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8550-84-8
159.9
CIP 2019-07763

212. MANOLEA, ALIODOR. Războiul transpersonal : realitate sau


ficţiune în contemporaneitate? / Aliodor Manolea. - Bucureşti : Top Form, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8550-83-1
159.9
CIP 2019-11153

213. MANOLEA, ALIODOR. Transpersonal war : experimental


research = Războiul transpersonal : cercetări experimentale / Aliodor
Manolea. - Bucureşti : Top Form, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8550-82-4
159.9
CIP 2019-11152

214. MARDEN, ORISON S. Fii bun cu tine : cum să-ţi realizezi


potenţialul deplin trăind în armonie cu tine şi cu ceilalţi / Orison Swett Marden
; trad. din lb. engleză de Liliana Marcela Pană. - Bucureşti : Editura Darclée, 2019
ISBN 978-606-94646-3-2
159.9
CIP 2019-07647

215. MAXWELL, JOHN C. Factorul care face diferenţa :


transformă-ţi atitudinea în cel mai de preţ atu / John C. Maxwell ; trad. din lb.
engleză de Mădălina Moţatu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3801-4
159.9
CIP 2019-07594
CIP 46

216. MAXWELL, JOHN C. Reinventează-te ca lider! : 11 schimbări


esenţiale pe care orice lider trebuie să le facă / John C. Maxwell. - Bucureşti :
Amaltea, 2019
ISBN 978-973-162-197-5
159.9
CIP 2019-07758

217. MEDREA, MARIANA. Mulţumesc, iartă-mă, te iubesc : carte


pentru copii / Mariana Medrea. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-917-1
159.9
CIP 2019-08931

218. Metode şi tehnici de intervenţie în consilierea şi psihoterapia


copilului şi adolescentului / coord.: Loredana-Ileana Vîşcu , Clifton Edward
Watkins Jr. - Bucureşti : Universul academic : Editura Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9062-11-1
ISBN 978-606-28-0935-5
159.9
CIP 2019-09979

219. MIHAI, ELENA MAGDALENA. Studiul relaţiilor


interpersonale la nivelul grupului educaţional / Mihai Elena Magdalena. -
Bascov : Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-215-1
159.9
CIP 2019-07572

220. MITROFAN, LAURENŢIU. Psihologie şi psihopatologie


socială / Laurenţiu Mitrofan, Emil-Răzvan Gâtej. - Bucureşti : Editura S.P.E.R.,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8429-74-8
159.9
CIP 2019-10863
CIP 47

221. MONTGOMERY, HEDVIG. Timpul miracolelor : şapte paşi


simpli pentru o educaţie reuşită a copiilor / Hedvig Montgomery ; trad. din
norvegiană de Ivona Berceanu. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-40-0706-3
159.9
CIP 2019-07773

222. MYRA, JAYA JAYA. Vindecarea vibraţională : înţelege-ţi tipul


energetic pentru a avea o viaţă împlinită şi echilibrată / Jaya Jaya Myra ; trad.
de Andreea Rosemarie Lutic. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing,
2019
ISBN 978-606-44-0268-4
159.9
CIP 2019-08916

223. NĂSTASE, GABRIEL I. Probleme globale ale potenţialului


inovaţional / Gabriel I. Năstase. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1085-2
159.9
CIP 2019-07849

224. NIL DOROBANŢU, schiarhiereu. Omul - fiinţă necunoscută -


Alexis Carrel : Exegeza / Schiarhiereu Nil Dorobanţu. - Ed. a 2-a, reviz. - Zemeş :
Floarea de april, 2019
ISBN 978-606-8943-09-1
159.95
CIP 2019-10495

225. ORLEANU, IOANA-MARIA. Vibraţia - Calea către sine / Ioana-


Maria Orleanu. - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-77-1
159.9
CIP 2019-11093
CIP 48

226. PEASE, ALLAN. De ce bărbaţii au nevoie de sex, iar femeile de


dragoste / Allan & Barbara Pease ; trad. de Răzvan Năstase. - Ed. a 2-a. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-44-0278-3
159.9
CIP 2019-12187

227. POPA, VALENTIN. Psihologie : evaluare prin teste grilă pentru


bacalaureat şi admitere / Valentin Popa, Rodica Popa. - Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei "Carol I", 2019
ISBN 978-606-654-346-0
159.9
CIP 2019-07634

228. Psihologia în 30 de secunde : cele mai provocatoare 50 de teorii


psihologice, explicate în jumătate de minut / Vaughan Bell, Moheb Costandi,
Christian Jarrett, ... ; ed.: Christian Jarrett. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3796-3
159.9
CIP 2019-10530

229. Psihoterapia psihodinamică a pacienţilor borderline / Otto F.


Kernberg, Michael A. Selzer, Harold W. Koenigsberg, ... ; trad. din engleză de
Simona Ligia Tutunaru. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-40-0708-7
159.9
CIP 2019-11383

230. Realizarea de sine : interpretări psihologice şi educative :


lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale "Realizarea de sine din
perspectiva educaţiei şi creativităţii" : 31 mai 2019, Iaşi / coord.: Marinela
Rusu. - Iaşi : Ars Longa, 2019
2 vol.
ISBN 978-973-148-313-9
Vol. 2. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-973-148-315-3
159.9
CIP 2019-07785
CIP 49

231. RICHTER, HORST-EBERHARD. Familia ca pacient : terapia


conflictelor în cuplu şi în familie / Horst-Eberhard Richter ; trad. din germană de
Raluca Hurduc. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-40-0697-4
159.9
CIP 2019-08885

232. SCHROEDER, MICHAEL KARL. Excelenţa personală pentru


manageri : transformarea comportamentului de lider prin autoanaliză
direcţionată / Michael Karl Schroeder ; pref. de Alan Seale ; trad. de Cornelia
Voichiţa Palii. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
ISBN 978-606-44-0270-7
159.9
CIP 2019-11177

233. SCHÜTZENBERGER, ANNE ANCELIN. Există viaţă după


doliu : cum să faci faţă unei pierderi / Anne Ancelin Schützenberger, Evelyne
Bissone Jeufroy. - Bucureşti : Philobia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8560-79-3
159.9
CIP 2019-11242

234. SIEGEL, DANIEL J. Creierul afirmativ : cum să-ţi ajuţi copilul


să fie curajos, rezilient şi autonom / dr. Daniel J. Siegel, dr. Tina Payne Bryson ;
trad. din lb. engleză de Mugur Butuza. - Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3016-2
159.9
CIP 2019-09957

235. STAHL, STEFANIE. Vindecarea copilului interior : cum să


renunţi la tiparele care aduc nefericire şi să te accepţi aşa cum eşti / Stefanie
Stahl ; trad. din lb. germană de Cora Radulian. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3835-9
159.9
CIP 2019-07782
CIP 50

236. ZIGLAR, ZIG. Motive pentru a zâmbi / Zig Ziglar ; trad. de


Andreea Rosemarie Lutic. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
ISBN 978-606-44-0275-2
159.9
CIP 2019-11405

16 Logică

237. OANCEA, MIRCEA. Logici modale extensiv-repetitive / Mircea


Oancea. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0963-3
16
CIP 2019-12261

238. OANCEA, MIRCEA. Logici modale ordonat multi-functoriale /


Mircea Oancea. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0964-0
16
CIP 2019-12260

239. OANCEA, MIRCEA. Logici modale independent multi-


functoriale / Mircea Oancea. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0962-6
16
CIP 2019-12183

17 Etică. Morală

240. CODOBAN, AUREL. Amurgul iubirii : de la iubirea-pasiune la


comunicarea corporală / Aurel Codoban. - Ed. a 4-a. - Cluj-Napoca : Idea
Design & Print, 2019
ISBN 978-606-8265-66-7
173
176
CIP 2019-12194
CIP 51

241. MITRIŢĂ, ALINA-MARIA. Repatterning self-control and


morality : Holy Bible vs Lolita / Alina-Maria Mitriţă. - Câmpulung : Editura
Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1264-6
17
CIP 2019-07575

242. VĂTĂMAN, DAN. Etică şi integritate academică : caiet de


seminar pentru studiile universitare de licenţă / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1074-6
17
CIP 2019-11105

243. VĂTĂMAN, DAN. Etică şi integritate academică : suport de


curs pentru studiile universitare de doctorat / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1071-5
17
CIP 2019-11109

244. VĂTĂMAN, DAN. Etică şi integritate academică : caiet de


seminar pentru studiile universitare de doctorat / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1072-2
17
CIP 2019-11110

245. VĂTĂMAN, DAN. Etică şi integritate academică : suport de


curs pentru studiile universitare de licenţă / prof. univ. dr. Dan Vătăman. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1073-9
17
CIP 2019-11111
CIP 52

2 Religie. Teologie

246. 8 Paraclise şi Acatiste pentru zilele săptămânii. - Alba Iulia :


Epifania, 2019
ISBN 978-606-8816-06-7
2
CIP 2019-12223

247. ADYASHANTI. Sfârşitul lumii tale : conversaţii sincere,


necenzurate, despre natura iluminării / Adyashanti ; trad. din lb. engleză:
Bogdan Ghiurco. - Cristian : Mix, 2019
ISBN 978-606-8460-77-2
2
CIP 2019-11325

248. ALEXA, VISARION. 7 cuvinte ale iubirii : sacre taine care ne


unesc / pr. Visarion Alexa. - Bucureşti : Doxologia, 2019
ISBN 978-606-666-808-8
2
CIP 2019-07686

249. ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou


de la Partoş : călăuză pe pământ şi în ceruri / Arhiepiscopia Timişoarei ; vol.
apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Mitropolit al Banatului. -
Timişoara : Editura Partoş ; Sibiu : Astra Museum, 2019
ISBN 978-606-040-008-0
ISBN 978-606-733-287-2
2
CIP 2019-07671

250. Arhimandritul Policarp Matzaroglu : Părinte şi Călăuzitor pe


calea mântuirii / ed. îngrij. de Arhimandrit Melchisedec Velnic şi obştea
Mănăstirii Putna ; carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. - Putna : Editura Nicodim Caligraful, 2019
ISBN 978-606-94484-9-6
2
CIP 2019-12243
CIP 53

251. BÁNKUTI, GÁBOR. Iezuiţii în România în secolul XX / Gábor


Bánkuti ; trad. de Timea Berki ; control şt. de Cristian Vasile. - Oradea : Ratio et
Revelatio, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8680-97-8
2
CIP 2019-08344

252. BARBOLOVICI, VASILE ALEXANDRU. Conciliul de la


Ferrara-Florenţa (1438-1439) : istoria şi ecleziologia unirilor / Vasile
Alexandru Barbolovici ; cuvinte-înainte de Liviu Zăpârţan şi Virgil Bercea ; studiu
introductiv de Cesare Alzati ; trad. de Monica Omilescu. - Cluj-Napoca : Editura
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8694-95-5
2
CIP 2019-11119

253. BERGREN, LISA T. Raiul este darul lui Dumnezeu / de Lisa


Tawn Bergren ; il. de Laura J. Bryant ; trad. de Ioan-Lucian Radu ; carte tipărită cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. -
Iaşi : Doxologia, 2019
ISBN 978-606-666-814-9
2
CIP 2019-11293

254. BISERICA GRECO-CATOLICĂ "BUNAVESTIRE" (Bistriţa).


Departamentul de Voluntariat. Rămâi cu noi, Doamne! / Departamentul de
Voluntariat Biserica Greco-Catolică "Bunavestire" Bistriţa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-799-8
2
CIP 2019-11478

255. Biserica Romano-Catolică din România : istorie, spiritualitate şi


patrimoniu. - Bucureşti : Paideia, 2019
ISBN 978-606-748-293-5
2
CIP 2019-09851
CIP 54

256. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică : istorie,


patrimoniu şi spiritualitate. - Bucureşti : Paideia, 2019
ISBN 978-606-748-294-2
2
CIP 2019-11120

257. BOJAN, DRAGOMIR. Te-ai întrebat? / Bojan Dragomir. - Cluj-


Napoca : Risoprint, 2019
ISBN 978-973-53-2323-3
2
CIP 2019-11375

258. BOTH, NICOLAE. Fie voia ta : (eseuri spirituale) / Nicolae


Both. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-775-2
2
CIP 2019-10473

259. BRIA, ION. Spre plinirea Evangheliei - Dincolo de apărarea


Ortodoxiei : exegeza şi transmiterea Tradiţiei / preot Ion Bria ; tipărită cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. - Ed.
a 2-a, reviz.. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2019
ISBN 978-606-509-424-6
2
CIP 2019-10580

260. BRICIU, ALEXANDRU. Patriarhul Justinian în lumina


vremurilor : interviuri comemorative / diacon Alexandru Briciu. - Bucureşti :
Trinitas, 2019
ISBN 978-973-155-164-7
2
CIP 2019-07682

261. Der Brief des Apostels Paulus an die Römer / übersetzt und erklärt
von Hans Klein. - Sibiu : Editura Honterus, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-008-023-7
2
CIP 2019-09861
CIP 55

262. Caietul Taberei spirituale yoghine de vacanţă : 1-5 septembrie


2019, Costineşti, România. - Bucureşti : Editura Shambala, 2019
4 vol.
ISBN 978-606-918-072-3
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-918-073-0
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-918-074-7
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-918-075-4
Vol. 4. - 2019. - ISBN 978-606-918-076-1
29
CIP 2019-11498 - CIP 2019-11499 - CIP 2019-1150 - CIP 2019-11501

263. CALINIC BOTOŞĂNEANUL, episcop al Iaşului. Parabolele -


Nestemate ale învăţăturii lui Iisis / Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al
Iaşilor ; carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Doxologia, 2019
ISBN 978-606-666-810-1
2
CIP 2019-10726

264. Carpathian Patericon : pages of hesychasm / trad.: Roxana Berger


şi Natalia Muntean. - Sînbotin : Chipul Iconic, 2019
ISBN 978-606-94780-3-5
2
CIP 2019-10728

265. Cheile rugăciunii lăuntrice : îndrumări pentru pelerin / carte


tipărită cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. -
Vânători : Mănăstirea Sihăstria, 2019
ISBN 978-606-8217-31-4
2
CIP 2019-10716

266. CHERHAŢ, ADRIAN. Ethosul misionar ortodox / Adrian


Cherhaţ. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
ISBN 978-606-37-0574-8
2
CIP 2019-12207
CIP 56

267. CHESTERTON, G.K. Sf. Francisc din Assisi / Gilbert K.


Chesterton ; trad., note şi anexe: Vasile Cosmin. - Ed. a 2-a, rev.. - Cluj-Napoca :
Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-900-6
2
929
CIP 2019-11003

268. CHIRILEANU, MARIA ILEANA. Femei biblice : învăţături


pentru femeia modernă / Maria Ileana Chirileanu. - Timişoara : Mirton, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-52-1862-1
2
CIP 2019-10956

269. CIOCÂRLAN, SERGIU. Numai aşa ne vom păstra credinţa în


aceste vremuri : părintele Radu Stanciu în dosarele securităţii / Sergiu
Ciocârlan. - Galaţi : Egumeniţa, 2019
ISBN 978-606-550-367-0
2
351.746
CIP 2019-08939

270. CÎRSTEA, CONSTANTIN. Schiţă monografică a locaşurilor de


cult ortodoxe din comuna Mereni, judeţul Teleorman / preot Cîrstea
Constantin, prof. Petre Gheorghe. - Alexandria : Tipoalex, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-621-113-0
726
2
CIP 2019-12070

271. CONDURACHE, COSTEL. Corneliu Zelea Codreanu -


prezent! : imn-acatist / Costel Condurache. - Bucureşti : Editura Evdokimos,
2019
ISBN 978-606-8973-37-1
2
CIP 2019-11044
CIP 57

272. COPREAN, CORNEL-GHEORGHE. Dezvoltarea teologiei


misionare prin conferinţele misionare internaţionale şi consultaţiile misionare
interortodoxe / pr. Cornel-Gheorghe Coprean ; cuv. înainte de pr. prof. dr. Valer
Bel. - Cluj-Napoca : Renasterea, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-607-280-9
2
CIP 2019-12032

273. CORNIŢESCU, EMILIAN. Toponime dobrogene în lumina


Sfintei Scripturi : obiceiuri şi tradiţii creştine / pr. prof. univ. Emilian
Corniţescu ; apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului. - Constanţa : Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2019
ISBN 978-606-8870-30-4
2
CIP 2019-11115

274. COSMOVICI, EMANUEL. "Lichidarea" stalinistă a Bisericii


Române Unite / Emanuel Cosmovici. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-794-3
2
CIP 2019-11480

275. COSMOVICI, EMANUEL. Alexandru Rusu : viaţa şi martiriul /


Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-792-9
2
929
CIP 2019-10920

276. COSMOVICI, EMANUEL. Calea Crucii comună a


Episcopatului greco-catolic : (1948-1956) / Emanuel Cosmovici. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-797-4
2
CIP 2019-11482
CIP 58

277. COSMOVICI, EMANUEL. Desfăşurarea pe teren a "lichidării"


Bisericii Române Unite în 1948 / Emanuel Cosmovici. - Târgu Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-795-0
2
CIP 2019-11481

278. COSMOVICI, EMANUEL. Iuliu Hossu : viaţa şi martiriul /


Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-793-6
2
929
CIP 2019-10914

279. COSMOVICI, EMANUEL. Ioan Bălan : viaţa şi martiriul /


Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-791-2
2
929
CIP 2019-10919

280. COSMOVICI, EMANUEL. Ioan Suciu : viaţa şi martiriul /


Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-789-9
2
929
CIP 2019-10917

281. COSMOVICI, EMANUEL. Persecuţia împotriva Bisericii


Române Unite până la moartea episcopului Iuliu Hossu / Emanuel Cosmovici. -
Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-798-1
2
CIP 2019-11477
CIP 59

282. COSMOVICI, EMANUEL. Răspunsul Episcopatului greco-


catolic la persecuţie : (1944-1948) / Emanuel Cosmovici. - Târgu Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-796-7
2
CIP 2019-11483

283. COSMOVICI, EMANUEL. Tit Liviu Chinezu : viaţa şi


martiriul / Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. -
Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-790-5
2
929
CIP 2019-10918

284. COSMOVICI, EMANUEL. Valeriu Traian Frenţiu : viaţa şi


martiriul / Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. -
Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-788-2
2
929
CIP 2019-10916

285. COSMOVICI, EMANUEL. Vasile Aftenie : viaţa şi martiriul /


Emanuel Cosmovici ; consultant de specialitate: Cristian Langa. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-787-5
2
CIP 2019-12010

286. Csíksomlyón járt Ferenc pápa. - Miercurea Ciuc : Honline, 2019


Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94534-3-8
2
CIP 2019-11466
CIP 60

287. Cuvântul adevărului : lucrările conferinţei "Adevărul proclamat


de Scripturi dar contestat de oameni" susţinute de studenţii Universităţii
Emanuel din Oradea, 16 Aprilie, 2019 / ed. coord.: Corin Mihăilă. - Oradea :
Editura Universităţii Emanuel din Oradea, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8431-71-0
2
CIP 2019-11423

288. Cuvinte de zidire sufletească ale Sfinţilor Părinţi / texte selectate


de Părintele Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, din Proloage şi Pateric. -
Suceava : Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2019
ISBN 978-606-734-113-3
2
CIP 2019-09904

289. DAVID-NÉEL, ALEXANDRA. Nemurire şi reîncarnare :


doctrine şi practici din China, Tibet şi India / Alexandra David-Néel ; trad. de
Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-4632-6
2
CIP 2019-07750

290. DEMETER, IRÉN. Református vallástankönyv : a középiskolák


és ipariskolák X. osztálya számára = Religie : cultul reformat : manual pentru
clasa a X-a, învăţământ liceal şi Şcoala de Arte şi Meserii / Demeter Irén. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0836-5
2
CIP 2019-10771

291. DÎNCĂ, LUCIAN. Părinţii augustinieni asumpţionişti la ceas


aniversar, 80 de ani de prezenţă la Bucureşti / Lucian Dîncă. - Târgu Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-776-9
2
CIP 2019-10474
CIP 61

292. DOGARU, CONSTANTIN. Împărăţia tehnico-cerească /


Constantin Dogaru. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-806-5
2
CIP 2019-12079

293. DÖRR, ELFRIEDE. Geh aus, mein Herz, und suche Freud :
einfache Schritte für Spirituelle Übungen zur Bewahrung der Schöpfung /
Elfriede Dörr. - Sibiu : Editura Honterus, 2019
ISBN 978-606-008-026-8
2
CIP 2019-07790

294. DRĂGOI, EUGEN. Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi


Conferinţa de la Bonn a vechilor catolici : texte uitate, texte necunoscute / pr.
Eugen Drăgoi ; tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos ; postf.: pr. prof. dr. Viorel Ioniţă. - Galaţi : Editura
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2019
ISBN 978-606-8890-24-1
2
CIP 2019-09971

295. DRĂGOIANU, MĂDĂLINA MARIA. Patimile şi Învierea


Mântuitorului în iconomia mântuirii noastre / Mădălina Maria Drăgoianu. -
Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-45-9
2
CIP 2019-10362

296. DUCA, VLADIMIR. Figuri memorabile ale papalităţii : legende


şi controverse : docu-drame şi mituri istorice însoţite de consemnări din
presă / de Vladimir Duca. - Bucureşti : Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-283-5
2
CIP 2019-07726
CIP 62

297. DUCA, VLADIMIR. Sfântul Scaun între misterele lumeşti şi


teoria conspiraţiei : docu-drame şi mituri istorice însoţite de consemnări din
presă / de Vladimir Duca. - Bucureşti : Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-282-8
2
CIP 2019-07725

298. DUMITRU, BOGDAN. Cardinalul Iuliu Hossu / Bogdan


Dumitru. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-777-6
282
929
CIP 2019-10466

299. DURĂ, IOAN. Istorie bisericească : studii şi articole / pr. dr. Ioan
Dură. - Oneşti : Magic Print, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-622-463-5
2
CIP 2019-12200

300. EMILIANOS SIMONOPETRITUL, arhimandrit. Despre boală,


durere şi moarte / Arhimandrit Emilianos Simonopetritul ; trad. din lb. greacă de
Ierom. Agapie (Corbu). - Arad : Editura Sfântul Nectarie, 2019
ISBN 978-606-8840-12-3
2
CIP 2019-10486

301. EMILIANOS SIMONOPETRITUL, arhimandrit. Despre boală,


durere şi moarte / Arhimandrit Emilianos Simonopetritul ; trad. din lb. greacă de
Ierom. Agapie (Corbu). - Arad : Editura Sfântul Nectarie, 2019
ISBN 978-606-8840-13-0
2
CIP 2019-10543
CIP 63

302. Femeia şi sfintele ei rosturi / trad. din lb. rusă de Gheorghiţă


Ciocioi. - Bucureşti : Editura de suflet, 2019
ISBN 978-606-8633-37-4
2
CIP 2019-07760

303. Fidelitate tradiţională şi creativitate înnoitoare : secvenţe actuale


din cercetările tinerilor doctoranzi : volum rezultat în urma desfăşurării
Simpozionului Internaţional "Studia Theologica Doctoralia", ediţia a X-a, 7-8
mai 2018 / organizat de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
"Dumitru Stăniloae" din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Romano-
Catolică a Universităţii "Karl Franzens" din Graz, Austria şi cu Facultatea de
Teologie Ortodoxă "Sfântul Ioan Damaschin" a Universităţii Balamand din Tripoli,
Liban ; coord.: pr. prof. dr. Viorel Sava. - Iaşi : Doxologia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-666-780-7
2
CIP 2019-09729

304. FIRCZAK, GHEORGHE. Contribution of the Romanian


Church United with Rome, Greek Catholic to the Great Union / Gheorghe
Firczak. - Orăştie : Editura Emma, 2019
ISBN 978-606-777-086-5
2
CIP 2019-12055

305. FRANCISC, papă. "Maria - e mama mea!" : întâlniri ale Papei


Francisc cu Maica Domnului / Alexandre Awi Mello în dialog cu Papa
Francisc. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-728-072-2
2
CIP 2019-08951

306. FRANCISC, papă. Exortaţia apostolică postsinodală Christus


vivit a Sfântului Părinte Francisc către tineri şi către tot poporul lui
Dumnezeu. - Iaşi : Presa Bună, 2019
ISBN 978-606-8116-85-3
2
CIP 2019-08859
CIP 64

307. FRĂŢILĂ, MIHAI. Există o zare : despre truda lui Dumnezeu


de a pune lucrurile la punct / Mihai Frăţilă, Episcop greco-catolic de Bucureşti. -
Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6436-5
2
CIP 2019-08919

308. GAVRIIL AGHIORITUL, preot. Papa şi ecumeniştii / Monahul


Gavriil Aghioritul. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2019
ISBN 978-606-643-456-0
2
CIP 2019-11246

309. GERARD DE CENAD, sfânt. Deliberare asupra imnului celor


trei tineri / Gerard de Cenad ; trad. din lb. latină de Marius Ivaşcu ; stud. introd. şi
tabel cronologic de Claudiu Mesaroş ; îngrijirea critică a ed. de Alexander
Baumgarten. - Ed. bilingvă. - Iaşi : Polirom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-46-7852-5
2
1
CIP 2019-11074

310. GRAVES, KERSEY. Biografia lui Satan : o prezentare istorică a


Diavolului şi a domeniilor sale "arzătoare" / Kersey Graves ; trad. de Nicolescu
Răzvan Alexandru. - Târgu Jiu : Infarom, 2019
Index
ISBN 978-973-1991-95-5
2
CIP 2019-12066

311. ICĂ, IOAN I. jr. Sinodiconul ortodoxiei : Sinodul VII


Ecumenic / diac. Ioan I. Ică jr. - Sibiu : Deisis, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-740-021-2
2
CIP 2019-09732
CIP 65

312. IGNATIE BRIANCIANINOV, sfânt. Aripi duhovniceşti pentru


cei osteniţi şi împovăraţi / Sfântul Ignatie Briancianinov ; trad. din lb. rusă de
Adrian Tănăsescu-Vlas. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Sophia, 2019
ISBN 978-973-136-693-7
2
CIP 2019-07756

313. IOAN DE KRONSTADT, sfânt. O viaţă în Hristos : sfaturi


pentru omul contemporan / Sfântul Ioan din Kronstadt ; trad. din lb. rusă de
Denis Chiriac ; carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - Iaşi : Doxologia, 2019
ISBN 978-606-666-789-0
2
CIP 2019-10725

314. IONAŞCU, PAUL. Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu : Torah în


Epistolele Ioanine / Paul Ionaşcu. - Oradea : Creatio, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94778-4-7
2
CIP 2019-11121

315. Járjunk együtt! : zarándokfüzet / red.: Szőcs Csaba, Ilyés Zsolt,


Urbán Erik. - Cluj-Napoca : Verbum, 2019
ISBN 978-606-8627-86-1
2
CIP 2019-12019

316. JOHN ABDALAH, episcop de Worcester. Temeliile căsătoriei


ortodoxe / John Abdalah, Episcop de Worcester, şi Nicolas Mamey ; trad. de Elena
Dinu ; tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei. - Iaşi : Doxologia, 2019
ISBN 978-606-666-813-2
2
CIP 2019-11294
CIP 66

317. KOLOZSVARI, JULIA. More beautiful : yogic and taoist secret


of beauty / Julia Kolozsvari. - Cluj-Napoca : Anima Animus, 2019
ISBN 978-606-94275-9-0
294
CIP 2019-12155

318. LÁSZLÓ, JUDIT. Vezetői kihívások és megoldások :


Beszélgetések erdélyi cégvezetőkkel - Fejér Attila, Gorbai Attila, Nagy
Károly, ... / László Judit. - Cluj-Napoca : Exit, 2019
ISBN 978-973-7803-97-9
2
CIP 2019-11319

319. LEMESHONOK, ANDREI. Din iubire pentru omul de azi :


cugetări pe marginea Patericului / protoiereu Andrei Lemeşonok. - Putna :
Editura Nicodim Caligraful, 2019
ISBN 978-606-94484-8-9
2
CIP 2019-09894

320. MALATY, TADROS Y. Biserica Ortodoxă Coptă, un miracol al


istoriei / Fr. Tadros Y. Malaty ; pref.: prof. dr. Terezia Filip. - Baia Mare : Proema,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8138-97-8
2
CIP 2019-10366

321. Manifestarea sacrului în ordine cronologică / Ioan Buciuman,


Teofil Petre, Virgil Peicu, ... - Buzău : Ancaprint, 2006-
vol.
ISBN 978-973-87962-1-8
Vol. 34 : Şi detaliile contează în cunoaşterea lui Dumnezeu / ed.: Emil
Simionescu. - Buzău : Ancaprint, 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-
8724-30-0.
241
22.07
286.3
CIP 2019-10962
CIP 67

322. MANOLE, GHEORGHE. Creştinism şi cultură la Sfântul


voievod Neagoe Basarab / Gheorghe Manole. - Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-361-8
2
CIP 2019-11512

323. MANU, MIRCEA. Episcopul Alexandru Rusu / Mircea Manu,


Ioan Tîmbuş. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-778-3
282
929
CIP 2019-10467

324. MOGA, MARIUS. Sententia probabilis : încercări şi mirări


teologice / Marius Moga ; tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2019
ISBN 978-606-509-425-3
2
CIP 2019-12161

325. MOISA, CONSTANTIN. Mana de dimineaţă : calendar biblic /


Constantin Moisa. - Bucureşti : Editura T, 2018-
vol.
ISBN 978-973-1966-37-3
Vol. 3 : Iulie - septembrie. - 2019. - ISBN 978-973-1966-41-0
2
CIP 2019-09744

326. MORRIS, ROBERT. De la vis la destin / Robert Morris. - Braşov :


Neemia, 2019
ISBN 978-973-8010-93-2
2
CIP 2019-11472
CIP 68

327. NICOLAE, RODICA. Ei mă protejează, eu înteleg de ce / Rodica


Nicolae, Cătălin Bărbulescu. - Sibiu : Salgo, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8556-96-3
2
CIP 2019-08943

328. NIL DOROBANŢU, schiarhiereu. Tâlcuiri la acatiste /


Schiarhiereu Nil Dorobanţu. - Zemeş : Floarea de april, 2019
ISBN 978-606-8943-07-7
2
CIP 2019-10550

329. NIL DOROBANŢU, schiarhiereu. Tâlcuiri la moliftelnic /


Schiarhiereu Nil Dorobanţu. - Zemeş : Floarea de april, 2019
ISBN 978-606-8943-08-4
2
CIP 2019-10496

330. Noul Testament cu Psalmii / tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod,


sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, 2019
ISBN 978-973-616-583-2
2
CIP 2019-10724

331. OBREJA, ARSENIE. Preoţia în viziunea Fericitului Augustin /


protos. dr. Arsenie Obreja ; cu o pref. de Mihail Neamţu ; apare cu binecuvantarea
Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. - Constanţa : Editura
Arhiepiscopiei Tomisului, 2019
ISBN 978-606-8870-31-1
2
CIP 2019-11131
CIP 69

332. OLĂU, MIHAELA. Episcopul Vasile Aftenie / Mihaela Olău. -


Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-781-3
282
929
CIP 2019-10470

333. OLTEAN, VASILE. Diaconul Coresi / pr. Vasile Oltean. -


Bucureşti : Basilica, 2019
ISBN 978-606-29-0314-5
2
CIP 2019-11122

334. Patericon Carpatico : ...pagine di esicasmo... / trad. dal romeno:


Daniele Pantaleoni. - Sînbotin : Chipul Iconic, 2019
ISBN 978-606-94780-4-2
2
CIP 2019-11261

335. Patriarhul Iustin Moisescu : un stâlp neclintit în vremuri


potrivnice. - Bucureşti : Basilica, 2019
ISBN 978-606-29-0311-4
28
CIP 2019-10512

336. Patriarhul Nicodim Munteanu : un mărturisitor al luminii în


vremuri întunecate. - Bucureşti : Basilica, 2019
ISBN 978-606-29-0313-8
28
CIP 2019-10513

337. PETERSON, DAVID. Comuniunea cu Dumnezeu : o teologie


biblică a închinării / David Peterson. - Oradea : Jubilate, 2019
Index
ISBN 978-606-8313-19-1
2
CIP 2019-11312
CIP 70

338. PODAR, ADRIAN-VASILE. Episcopul Ioan Suciu / Adrian


Podar. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-780-6
282
929
CIP 2019-10471

339. PODAR, ADRIAN-VASILE. Episcopul Tit Liviu Chinezu /


Adrian Podar. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-783-7
282
929
CIP 2019-10469

340. PODAR, ADRIAN-VASILE. Episcopul Valeriu Traian Frenţiu /


Adrian Podar. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-782-0
282
929
CIP 2019-10475

341. Pontifex. - Cluj-Napoca : Verbum, 2019


ISBN 978-606-8627-84-7
2
CIP 2019-12018

342. POONEN, SANTOSH. Congregaţia, clubul şi Biserica / Santosh


Poonen. - Dărmăneşti : Perla suferinţei, 2019
ISBN 978-606-8895-27-7
2
CIP 2019-11308

343. PREDA, VIOREL. Vieţile sfinţilor, modele de viaţă


duhovnicească pentru elevi / Viorel Preda. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1266-0
2
CIP 2019-07578
CIP 71

344. Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii


gradelor clericale (definitivat) / coord.: pr. dr. Dumitru Ştefănescu, pr. conf. dr.
David Pestroiu. - Bucureşti : Cuvântul vieţii, 2019
ISBN 978-973-7866-87-5
2
CIP 2019-11468

345. Prelegeri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii


gradelor clericale (gradul II) / coord.: pr. dr. Dumitru Ştefănescu, pr. conf. dr.
David Pestroiu. - Bucureşti : Cuvântul vieţii, 2019
ISBN 978-973-7866-88-2
2
CIP 2019-11469

346. PRINCE, DEREK. Siguranţă deplină / Derek Prince. - Braşov :


Neemia, 2019
ISBN 978-973-8010-92-5
2
CIP 2019-07700

347. Psaltirea a Prufitului shi a amirălui David / adusă pri limba


armânească (makidon-armânâ) di Dumitru Piceava. - Bucureşti : Bana armânească,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-85492-5-8
2
CIP 2019-11486

348. Psaltirea în lumina descoperirii domnului nostru Iisus Hristos,


fără cuvintele de blestem şi osândă, aşa cum o poate citi spre bine tot
credinciosul. - Baia Mare : Proema, 2019
ISBN 978-606-8138-96-1
2
CIP 2019-07619
CIP 72

349. PURCELL, BRENDAN. Unde este Dumnezeu în suferinţă? /


Brendan Purcell ; trad. de dr. Bogdan Ivaşcu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1042-5
2
CIP 2019-07848

350. Puterea rugăciunii / text: Cristian Boloş ; il.: Ana Jilinschi ; apare
cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Episcop Macarie Drăgoi, al Episcopiei
Ortodoxe Române a Europei de Nord. - Cluj-Napoca : Via ; Stockholm : Felicitas
Publishing House, 2019
ISBN 978-973-99112-9-0
ISBN 978-91-984144-2-4
2
CIP 2019-08922

351. RUSU, MANUEL. O biserică luptătoare şi rugătoare : un


deceniu de la întronizarea Preasfinţitului Vincenţiu, ca Episcop titular al
Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor / pr. Manuel Rusu. - Slobozia : Editura
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2019
ISBN 978-606-8579-31-3
2
CIP 2019-11484

352. SCHINDLER, DIETRICH. Profund : douăsprezece întrebări


esenţiale care îţi vor capta inima / Dietrich Schindler. - Medgidia : Succeed
Publishing, 2019
ISBN 978-606-8993-37-9
2
CIP 2019-07740

353. Sfântul Proroc Ilie : cele mai frumoase predici / Ion Buga, Vasile
Creţu, Vasile Gordon, ... ; vol. îngrij. de Marius Vasileanu. - Bucureşti : Lumea
credinţei, 2019
ISBN 978-606-8756-59-2
2
CIP 2019-11321
CIP 73

354. SMITH, COLIN S. Descifrarea tainelor Bibliei : devoţional


pentru un an / Colin S. Smith şi Tim Augustyn. - Bucureşti : Editura T, 2019
ISBN 978-973-1966-42-7
2
CIP 2019-09807

355. SOICA, SERGIU. Episcopul Ioan Bălan / Sergiu Soica. - Ed. a


2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-141-779-0
282
929
CIP 2019-10468

356. STANLEY, ANDY. Credinţa irezistibilă / Andy Stanley. - Oradea


: Scriptum, 2019
ISBN 978-606-031-020-4
2
CIP 2019-11454

357. TAWADROS II, papă. Credinţa mea în Biserica Ortodoxă


Coptă / Papa Tawadros al II-lea. - Baia Mare : Proema, 2019
ISBN 978-606-8138-98-5
2
CIP 2019-10365

358. TAYLOR, HELEN L. Călătoria micului creştin / Helen L.


Taylor ; după cartea clasică a lui John Bunyan ; trad.: Agnes Dragomir ; red.:
Manuela Dumbravă. - Oradea : Kerigma, 2019
ISBN 978-606-8626-61-1
2
CIP 2019-10960

359. TEOFAN ZĂVORÂTUL, sfânt. Cum să trăim creştineşte : pilde


din faptele şi cuvintele lui Hristos / sfântul Teofan Zăvorâtul ; trad. din lb. rusă
de Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura Sophia, 2019
ISBN 978-973-136-694-4
2
CIP 2019-12215
CIP 74

360. TIMOTEI PRAHOVEANUL, episcop-vicar al Arhiepiscopiei


Bucureştilor. Aşezămintele româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon :
trecut şi prezent : album monografic / PS Timotei Prahoveanul, episcop vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor. - Bucureşti : Basilica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-29-0312-1
726
2
CIP 2019-09739

361. TOMA, MARCU. Rugăciunea lui Iisus după Spovedaniile


pelerinului rus / preot Marcu Toma ; text definitiv, pref. şi note de subsol pr. prof.
Adrian Niculcea. - Bucureşti : Evanghelismos, 2019
ISBN 978-606-8562-61-2
2
CIP 2019-07685

362. TOZER, AIDEN WILSON. Stâlp de foc ziua, stâlp de nor


noaptea : cum să afli şi să urmezi voia lui Dumnezeu pentru tine / A.W. Tozer ;
trad. din engleză de Simona Mereu. - Oradea : Kerigma, 2019
ISBN 978-606-8626-60-4
2
CIP 2019-08976

363. Un deceniu în imagini : Episcopia Devei şi Hunedoarei : 2009-


2019 / album tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Gurie, Episcopul
Devei şi al Hunedoarei. - Deva : Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2019
ISBN 978-606-8692-70-8
2
CIP 2019-07787

364. VARA, ALIN. Sensul martiriului : între Hristos şi neant / Alin


Vara. - Ed. a 2-a. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-784-4
2
CIP 2019-10921
CIP 75

365. VARA, ALIN. The Meaning of Martyrdom : Between Christ and


Nothingness / Alin Vara. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-785-1
2
CIP 2019-10922

366. VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului. Eu le-am dat


cuvântul tău / Varsanufie Arhiepiscopul Râmnicului. - Râmnicu Vâlcea : Editura
Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, 2019
ISBN 978-606-8435-47-3
2
CIP 2019-07789

367. VÁRTÁNJÁN, VÁRTÁN. Örök vándor / Vártán Vártánján. -


Gheorgheni : Mark House, 2019
ISBN 978-606-8666-79-2
2
323.1
CIP 2019-11215

368. VINOKUR, SEMION. Secretele Bibliei : interpretarea scrierilor


din Pentateuh / Semion Vinokur ; trad. din lb. engleză: Dan Agent. - Oradea :
Editura A.R.I., 2019
ISBN 978-606-94438-5-9
2
CIP 2019-07717

369. VISARION JOANTĂ, arhimandrit. Călătorie spre Împărăţia lui


Dumnezeu / Arhimandrit Visarion Joantă. - Făgăraş : Editura Agaton, 2015-2019
7 vol.
ISBN 978-973-1981-73-4
Vol. 7 : Predici la duminicile de peste an / pref. de pr. conf. dr. Constantin
Necula. - Sibiu : Editura Andreiana, 2019. - ISBN 978-606-989-067-7
252:281.95
264-94
CIP 2019-09965
CIP 76

311/314 Statistică. Teoria statisticii. Demografie. Studiul populației

370. LAZĂR, SILVIU. Hooray...!!! : I calculated the population of the


Universe / Lazăr Silviu. - Târgu Mureş : Tipomur, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-721-089-0
314
CIP 2019-07642

316 Sociologie

371. BOGDAN, VASILE. Bazele negocierii şi medierii : curs / Vasile


Bogdan, Emanuel-Ştefan Marinescu. - Bucureşti : Editura Centrul Tehnic-Editorial
al Armatei, 2019
ISBN 978-606-524-236-4
316.77
CIP 2019-07806

372. CHARVET, SHELLE ROSE. Cuvinte care schimbă minţi : arta


stăpânirii limbajelor de influenţare a oamenilor / Shelle Rose Charvet ; trad. din
lb. engleză de Laura Stan. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3807-6
316
CIP 2019-08963

373. GHEORGHIŢĂ, VERONICA. Antropologie socială : teme şi


concepte fundamentale / Veronica Gheorghiţă. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6881-1
316
CIP 2019-10908

374. GRÜNBERG, LAURA. Barometrul de gen : România 2018 /


Laura Grünberg (coord.), Andreea Rusu, Elena Samoilă. - Bucureşti : Editura
Hecate, 2019
Conţine bibliografie.
ISBN 978-606-94712-2-7
316
CIP 2019-09835
CIP 77

375. Optimizarea calităţii vieţii tinerilor şi adulţilor cu nevoi speciale /


coord.: Silvia Raluca Matei, Rodica Gabriela Enache. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0941-6
316
CIP 2019-12030

376. PETRILA, LAURENŢIU. Criza valorilor europene în contextul


globalizării : perspective identitare asupra Europei / Laurenţiu Petrila ; cuv.
înainte de Radu Preda. - Bucureşti : Eikon, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-49-0038-8
316
CIP 2019-12115

377. SĂNDULESCU, CAMELIA. Sociologia sănătăţii : note de curs /


Camelia Săndulescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-560-624-1
316
61
CIP 2019-10388

378. Veşnicia s-a născut la sat. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2019


ISBN 978-606-607-282-3
316
CIP 2019-12181

32 Politică

379. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti).


Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale = The
financing of the activity of political parties and of the electoral campaigns /
Autoritatea Electorală Permanentă. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2019
ISBN 978-606-035-011-8
32
CIP 2019-07579
CIP 78

380. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti).


Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale =
Financement de l'activité des partis politiques et des campagnes électorales /
Autoritatea Electorală Permanentă. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2019
ISBN 978-606-035-012-5
32
CIP 2019-07580

381. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti).


Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale = A pártok
gazdálkodásaés a választási kampányok finanszírozása / Autoritatea Electorală
Permanentă. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2019
ISBN 978-606-035-013-2
32
CIP 2019-07581

382. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (Bucureşti).


Ghidul birourilor electorale ale secţiilor de votare / Autoritatea Electorală
Permanentă. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2019
ISBN 978-606-035-014-9
324
CIP 2019-09718

383. CARP, RADU. Cine suntem şi ce ne ţine împreună? : reflecţii


post-Centenar despre natura democraţiei în România / Radu Carp, Daniel
Şandru. - Iaşi : Institutul European, 2019
Index
ISBN 978-606-24-0255-6
32
CIP 2019-09817

384. CHIFU, IULIAN. Gândire strategică / Iulian Chifu. - Ed. a 2-a. -


Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I.C.
Brătianu", 2019
ISBN 978-606-8656-76-2
32
CIP 2019-07673
CIP 79

385. CHIFU, IULIAN. Religion and conflict : radicalization and


violence in the wider Black Sea region / Iulian Chifu, Oana Popescu, Bogdan
Nedea. - 2nd edition. - Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale "Ion I.C. Brătianu", 2019
ISBN 978-606-8656-77-9
32
CIP 2019-07675

386. CHIFU, IULIAN. The East-West Black Sea - Caspian Sea


strategic corridor / Iulian Chifu, Narciz Bălăşoiu, Radu Arghir. - 2nd edition. -
Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I.C.
Brătianu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8656-75-5
32
CIP 2019-07672

387. Documente diplomatice : din activitatea Ministerului Afacerilor


Externe în mandatul lui Adrian Năstase : iulie 1990 - octombrie 1992 / cuv.
înainte de Adrian Năstase ; ed. de Dumitru Preda. - Târgovişte : Cetatea de scaun,
2019
ISBN 978-606-537-446-1
327
CIP 2019-12023

388. DRAGNE, LUMINIŢA. Drept electoral / prof. univ. dr. Luminiţa


Dragne. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
ISBN 978-606-26-1078-4
324
CIP 2019-09870

389. HENCZ, HILDA. Persona non grata sau cum am reuşit să scriu
istoria maghiarilor bucureşteni = Nem kivánatos személy avagy hogyan
sikerült megírnom a bukaresti magyarok történetét / Hilda Hencz ; fordította:
Zsehránszky István. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Universul academic,
2019
ISBN 978-606-9062-16-6
323.1
CIP 2019-09978
CIP 80

390. PETERLICEANU, EMANUEL. Istoria relaţiilor diplomatice


româno-arabe / Emanuel Peterliceanu ; pref.: Dumitru Chican. - Ed. a 2-a,
reviz.. - Baia Mare : Proema, 2019
ISBN 978-606-8138-99-2
327
CIP 2019-07617

391. PETERSON, JORDAN. Hărţile sensului / Jordan Peterson ; trad.


din engleză de Raluca Hurduc. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-40-0707-0
32
CIP 2019-11382

392. Prin noi înşine! : o istorie a Partidului Naţional Liberal / Florian


Banu, Ionuţ Cojocaru, Gheorghe Onişoru, Liviu Ţăranu. - Oneşti : Magic Print,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-622-462-8
329
CIP 2019-09999

393. ŞANDRU, DANIEL. Maladii postcomuniste : analize,


comentarii, lecturi şi dialoguri / Daniel Şandru ; cuv. însoţitor de Radu Vancu. -
Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2252-6
32
CIP 2019-09825

394. TĂNASE, TIBERIU. Legionarism versus Comunism :


consideraţii privind raporturile dintre Mişcarea Legionară şi Partidul
Comunist Român în perioada 1941-1945 / Tiberiu Tănase. - Bucureşti :
Universul academic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9062-14-2
32
CIP 2019-11168
CIP 81

395. VIŞAN MIU, TUDOR. O viaţă... : convorbiri cu Dinu


Zamfirescu / Tudor Vişan-Miu. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-613-1
32
CIP 2019-07639

330 Economie

396. BELOIU, RAMONA. Conversia calităţii şi socio-sanitarităţii în


noua economie a resurselor naturale / Ramona Beloiu, Ioan I. Gâf-Deac, Ioana
Andreea Marinescu. - Bascov : Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-212-0
330.15
CIP 2019-10482

397. CIUCLEA, ILIE IONEL. Economia circulară în România :


oportunităţi, angajamente tehnice, tehnologice şi administrative / Ilie Ionel
Ciuclea. - Bascov : Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-207-6
33
CIP 2019-12154

398. GEORGESCU, GEORGETA. Economie : toate filierele,


profilurile şi specializările : manual pentru clasa a XI-a / Georgeta Georgescu,
Elena Viorica Mocanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0813-6
330
CIP 2019-10786

399. JULA, DORIN. Econometria seriilor de timp / Dorin Jula, Nicolae


Marius Jula. - Bucureşti : Mustang, 2019
ISBN 978-606-662-216-5
330
51
CIP 2019-07684
CIP 82

400. LĂCĂTUŞ, MARIA LIANA. Didactica specializării : disciplinele


economice / Maria Liana Lăcătuş. - Bucureşti : Editura ASE, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0296-8
33
CIP 2019-12229

401. Sustenabilitate şi progres : paradigme, valori şi norme ale unui


viitor durabil din perspectivă globală / Laura Titiana & Oana Hopîrtean-
Negoiţă. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-904-4
330
CIP 2019-10615

402. VAROUFAKIS, YANIS. Economia pe înţelesul fiicei mele : o


scurtă istorie a capitalismului / Yanis Varoufakis. - Bucureşti : Editura Vellant,
2019
ISBN 978-606-980-074-4
33
CIP 2019-09962

331 Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

403. Piaţa muncii din România : repere cantitative şi calitative


privind deficitele de forţă de muncă. - Bucureşti : Editura Centrului de Informare
şi Documentare Economică, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-159-229-9
331.5
CIP 2019-09901

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar.


Economia fondului de locuințe

404. BOGDAN, VASILE. Cooperarea transfrontalieră şi studii de


arie : curs / Vasile Bogdan, Emanuel-Ştefan Marinescu. - Bucureşti : Editura
Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2019
ISBN 978-606-524-233-3
332.1
CIP 2019-07810
CIP 83

405. BOGDAN, VASILE. Euroregiuni de cooperare transfrontalieră


ale României / Vasile Bogdan. - Bucureşti : Editura Centrul Tehnic-Editorial al
Armatei, 2019
ISBN 978-606-524-232-6
332.1
CIP 2019-07808

334 Forme de organizare și cooperare în economie

406. ISMAIL, SALIM. Organizaţii exponenţiale : de ce organizaţiile


noi sunt de zece ori mai bune, mai rapide şi mai eficiente ca a ta (şi ce poţi să
faci în această privinţă) / Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri van Geest ; pref.
şi postf. de Peter H. Diamandis ; cuv.-înainte de Lucian Despoiu ; trad. de Răzvan-
Adrian Pandea. - Bucureşti : Club România, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94561-5-6
334
CIP 2019-12234

336 Finanțe

407. BOLUM, MARIAN. Circulaţia monetară în Transilvania /


Marian Bolum. - Iaşi : PIM, 2017-2019
2 vol.
ISBN 978-606-13-3778-1
Vol. 2 : Monede (1867-1947). - 2019. - Index. - ISBN 978-606-13-4948-7
336
94
CIP 2019-11171

408. BURLEA, ECATERINA. Management financiar / Ecaterina


Burlea. - Bucureşti : Editura Economică, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-709-891-7
336
CIP 2019-09812
CIP 84

409. DRAGOMIR, CAMELIA-CRISTINA. Managementul


afacerilor / Camelia-Cristina Dragomir. - Bucureşti : Expert, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-618-429-1
336
CIP 2019-12165

410. IONESCU, ROXANA. Fiscalitate şi finanţele întreprinderii :


aplicaţii, studii de caz şi teste grilă / Roxana Ionescu, Daniela Penu. - Ed. a 9-a,
rev. şi adăug.. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1069-2
336
CIP 2019-09793

411. VASILE, ANNA MARIA. Achiziţii publice : note de curs / Anna


Maria Vasile. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0353-1
336
CIP 2019-11534

338 Situație economică. Politică economică. Planificare economică

412. ALEXE, CĂTĂLINA-MONICA. Proiectarea bazelor de


cunoştinţe pentru produsele industriale : îndrumar / Cătălina-Monica Alexe. -
Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0954-1
338
CIP 2019-07625

413. AXENCIUC, VICTOR. Progresul economic al României : 1860-


2010 : serii statistice seculare / Victor Axenciuc. - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2018-
vol.
ISBN 978-973-27-2834-5
Vol. 2 : Industria ; Construcţiile. - 2019. - ISBN 978-973-27-3085-0
338
CIP 2019-11251
CIP 85

338.48 Turism

414. GĂMAN, GEORGE. Turism şi dezvoltare policentrică - Studiu


de caz : Moineşti, Târgu Ocna şi Slănic Moldova / George Găman. - Cluj-
Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0541-0
338.48
CIP 2019-04903

415. NIŢĂ, CONSTANTIN. Expansiunea turismului românesc :


realizări, probleme, direcţii de acţiune / Constantin Niţă. - Braşov : Libris
Editorial, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-029-088-9
338.48
CIP 2019-10913

416. VÎNTU, CĂTĂLIN-RĂZVAN. Posibilităţi de dezvoltare a


agroturismului în Depresiunea Dornelor / asist. univ. dr. Cătălin-Răzvan
Vîntu. - Bucureşti : Ex Terra Aurum, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8974-12-5
338.48
63
CIP 2019-11125

339 Comerț. Relații economice internaționale

417. BARBU, PETRE. Primul an de marketing / Petre Barbu. -


Bucureşti : Integral, 2019
ISBN 978-606-992-292-7
339.138
CIP 2019-07724
CIP 86

418. CHICIUDEAN, GABRIELA OFELIA. Marketing virtual :


manual didactic / Gabriela Ofelia Chiciudean. - Cluj-Napoca : AcademicPres,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-744-726-5
339
CIP 2019-10524

419. DINU, GHEORGHIŢĂ. Religia comunicării : manipularea


mistică a consumatorului & noua Filocalie / Gheorghiţă Dinu. - Bucureşti :
Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-298-9
339.138
CIP 2019-07722

420. MEGHIŞAN, FLAVIU. Politici şi strategii în comerţul intern şi


internaţional / Flaviu Meghişan. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6884-2
339
CIP 2019-12099

421. PELĂU, CORINA MONICA. Konsumentenverhalten :


Ausgewählte Themen und Fallstudien / Corina Pelău. - Bucureşti : Editura ASE,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0299-9
339
CIP 2019-07821

422. RĂDULESCU, VIOLETA. Auditul în marketing : abordări


conceptuale şi operaţionale / Violeta Rădulescu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1076-0
339
CIP 2019-11103
CIP 87

34 Drept. Legislație. Jurisprudență

423. Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat. - Cluj-Napoca : Forum


Iuris, 2019
ISBN 978-606-9061-10-7
34
CIP 2019-07712

424. Achiziţii publice ; Concesiuni ; Remedii şi căi de atac. -


Bucureşti : Universul Juridic, 2019
ISBN 978-606-39-0481-3
34
CIP 2019-11259

425. BODU, SEBASTIAN. Tratat de drept societar / Sebastian Bodu. -


Bucureşti : Rosetti International, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8794-72-3
34
CIP 2019-12103

426. BOROI, ALEXANDRU. Fişe de drept penal pentru admiterea în


magistratură şi avocatură / prof. univ. dr. Alexandru Boroi, asist. univ. drd.
Simona Anghel. - Ed. a 5-a, reviz. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-27-1296-9
34
CIP 2019-11030

427. BOSNEANU, IULIA ALEXANDRA. Dreptul de retenţie în


reglementarea noului Cod civil / Iulia Alexandra Bosneanu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0484-4
34
CIP 2019-12175
CIP 88

428. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură civilă şi taxele de


timbru. - Ed. a 20-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1305-8
34
CIP 2019-11384

429. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul de procedură penală şi Legea


pentru punerea în aplicare : actualizat mai 2019 / ed. coord. şi pref. de jud. dr.
Mihail Udroiu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
Index
ISBN 978-606-18-0891-5
34
CIP 2019-07746

430. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul muncii : Legea dialogului social,


Registrul general de evidenţă a salariaţilor : legislaţie conexă, decizii ale
Curţii Constituţionale, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile. - Ed. a
12-a. - Bucureşti : Rosetti International, 2019
Index
ISBN 978-606-025-012-8
34
CIP 2019-07824

431. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal ; Codul de procedură


penală : Legile de executare. - Ed. a 22-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1304-1
34
CIP 2019-11385

432. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal şi Codul de procedură


penală. - Ed. a 13-a, rev. / îngrij. de prof. univ. dr. Dan Lupaşcu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2019
ISBN 978-606-673-167-6
34
CIP 2019-09863
CIP 89

433. ROMÂNIA [Legislaţie]. Codul penal şi Legea pentru punerea în


aplicare : actualizat mai 2019 / ed. coord. prof. univ. dr. Valerian Cioclei. -
Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
Index
ISBN 978-66-18-0890-8
34
CIP 2019-07747

434. COSTAŞ, COSMIN FLAVIUS. Drept fiscal / Cosmin Flavius


Costaş... - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0487-5
34
CIP 2019-11417

435. COSTEA, MIHAI. Grafoscopia judiciară ca ramură a tehnicii


criminalistice : obiect, sistem, metode / Mihai Costea. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6878-1
34
CIP 2019-10612

436. CRISTEA, SIMONA. Doctrine juridice / prof. univ. dr. Simona


Cristea. - Ed. a 8-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
ISBN 978-606-39-0483-7
34
CIP 2019-12080

437. CRISTEA, SIMONA. Doctrine juridice : caiet de seminar / prof.


univ. dr. Simona Cristea, av. Claudiu Munteanu-Jipescu. - Ed. a 8-a, reviz. şi
adăug.. - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0485-1
34
CIP 2019-11458
CIP 90

438. DINU, CLAUDIU CONSTANTIN. Fişe OEPA - organizarea şi


exercitarea profesiei de avocat / Claudiu Constantin Dinu, Mădălina Dinu. - Ed. a
3-a, reviz. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1294-5
34
CIP 2019-11029

439. DINU, MĂDĂLINA. Culegere de subiecte date la concursuri şi


examene cu explicaţii ale variantelor de răspuns : procedură civilă / Mădălina
Dinu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1291-4
34
CIP 2019-08920

440. Dreptul muncii : trecut, prezent şi perspective / ed.: prof. univ. dr.
Marioara Ţichindelean, conf. univ. dr. Monica Gheorghe. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2019
ISBN 978-606-39-0486-8
34
CIP 2019-11459

441. ENE, MARILENA. Drept fiscal : note de curs / Marilena Ene. -


Bucureşti : Editura Solomon, 2019
ISBN 978-606-8892-40-5
34
CIP 2019-09806

442. FANU-MOCA, ADRIAN. Drept penal : partea specială II /


Adrian Fanu-Moca. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0887-8
34
CIP 2019-09983
CIP 91

443. Fişe de drept civil : partea generală, persoanele, drepturile reale


principale, obligaţiile, contractele, moştenirea, familia / Gabriel Boroi (coord.),
Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae. - Ed. a 4-a, reviz. şi
adăug.. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1297-6
34
CIP 2019-07703

444. Ghidul omului de afaceri : cunoaşterea şi prevenirea riscurilor


de natură penală / Mihai Adrian Hotca (coord.), Norel Neagu, Mirela
Gorunescu, ... - Ed. rev.. - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0478-3
34
CIP 2019-07626

445. GOLUBENCO, GHEORGHE. Apariţia şi dezvoltarea


grafoscopiei criminalistice / prof. univ. dr. Gheorghe Golubenco, doctorand
Mihai Costea. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6877-4
343.9
CIP 2019-10613

446. HERKE, CSONGOR. A román és a magyar büntetőeljárás


alapintézménzei / Herke Csongor, Kádár Hunor. - Cluj-Napoca : Forum Iuris,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9061-09-1
34
CIP 2019-09802

447. ILIESCU, LIGIA TEODORA. Crima organizată şi terorismul în


context actual / conf. univ. dr. Ligia Iliescu, conf. univ. dr. Cătălin Enuţă ; coord.
şt.: prof. univ. dr. Anghel Andreescu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6879-8
323.28
343.352
CIP 2019-10611
CIP 92

448. ROMÂNIA [Legislaţie]. Legislaţia notarială : actualizat mai


2019 - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
ISBN 978-606-18-0879-3
34
CIP 2019-07175

449. Legislaţia profesiei de avocat. - Ed. a 20-a / îngrij. şi adnotată de


Mădălina Dinu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1292-1
34
CIP 2019-11032

450. Legislaţie notarială. - Ed. a 3-a / îngrij. de Adina R. Motica, Oana-


Elena Buzincu şi Veronica Stan. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1293-8
34
CIP 2019-11031

451. MIHAI, GABRIEL. Juristicţia litigiilor maritime / prof. univ. dr.


Gabriel Mihai. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6876-7
347.79
CIP 2019-10610

452. MILITARU, SERENA EVDA. Teste-grilă de drept procesual


civil : cu explicaţii ale variantelor de răspuns : examen de licenţă, admitere în
profesie, definitivat sau promovare / Serena Evda Militaru, Ionuţ Militaru. - Ed.
a 4-a, reviz. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1299-0
34
CIP 2019-07704

453. MOLDOVAN, CARMEN. Fişe privind organizarea şi


exercitarea profesiei de avocat : sinteze şi teste-grilă / Carmen Moldovan. -
Bucureşti : Universul Juridic, 2019
ISBN 978-606-39-0479-0
34
CIP 2019-07627
CIP 93

454. NEACŞU, CONSTANTIN. Infracţiuni de evaziune fiscală şi


spălare a banilor săvârşite prin intermediul companiilor offshore / Neacşu
Constantin. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0889-2
34
CIP 2019-11178

455. NÓTÁRI, TAMÁS. Expunerea şi tactica retorică în pledoariile


lui Cicero / Tamás Nótári. - Cluj-Napoca : Forum Iuris, 2019
ISBN 978-606-9061-11-4
34
CIP 2019-11309

456. PARASCHIV, CARMEN-SILVIA. Fişe de procedură penală


pentru admiterea în magistratură şi avocatură / Carmen-Silvia Paraschiv. -
Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1295-2
34
CIP 2019-09784

457. PINTILIE, FLORIAN BADEA. Justiţia şi Serviciul Special de


Informaţii din România : 1936-1945 / Florin-Badea Pintilie. - Bucureşti : Semne,
2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-15-1238-6
34
356.251
CIP 2019-10712

458. PÎRLICI, VALERIA. Drept penal : partea generală : cunoştinţe


de bază / Valeria Pîrlici. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6870-5
34
CIP 2019-11132
CIP 94

459. POPOVICI, SERGIU. Drept internaţional privat / Sergiu


Popovici. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0892-2
34
CIP 2019-11396

460. Prevenirea torturii, discriminării şi a relelor tratamente :


obiectiv esenţial în apărarea drepturilor omului / coord. lucrare: conf. univ. dr.
gl. mr.(r) George Velicu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6861-3
34
CIP 2019-11140

461. PUPĂZAN, GEORGE CLAUDIU. Drept administrativ


european : note de curs / George Claudiu Pupăzan. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-27-1306-5
34
CIP 2019-11463

462. SCARLAT, DANIELA ISABELA. Dreptul proprietăţii


intelectuale : caiet de seminar / Daniela Isabela Scarlat. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6882-8
347.77
CIP 2019-10751

463. ŞANDRU, MIHAI. Protecţia datelor în România : conformare şi


sancţiuni GDPR / Mihai Şandru. - Bucureşti : Editura Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0947-8
34
CIP 2019-07839
CIP 95

464. Teste-grilă pentru admiterea în profesiile juridice : drept penal şi


drept procesual penal / prof. univ. dr. Vasile Drăghici, prof. univ. dr. Marian
Alexandru, conf. univ. dr. Mariana Mitra-Niţă, asist. univ. dr. Mihai Stanciu ;
coord.: prof. univ. dr. Adrian Stoica. - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0482-0
34
CIP 2019-11298

465. Teste-grilă pentru admiterea în profesiile juridice : drept civil şi


drept procesual civil / prof. univ. dr. Adrian Stoica (coord.), prof. univ. dr.
Gabriel Mihai, conf. univ. dr. Mădălina Botină, ... - Bucureşti : Universul Juridic,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-39-0466-0
34
CIP 2019-11297

466. TUTUNARU, MIRCEA. Drept administrativ şi Administraţie


publică / Mircea Tutunaru, Cristian Drăghici. - Craiova : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2018-2019
2 vol.
ISBN 978-606-674-218-4
Vol. 2. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-674-230-6
342.9
CIP 2019-11007

467. Un secol de la înfăptuirea României Mari : 140 de ani de la


revenirea Dobrogei în spaţiul juridic românesc / ed.: Adrian Stoica. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2019
ISBN 978-606-39-0480-6
34
CIP 2019-11258

468. UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN


ROMÂNIA (Bucureşti). Culegere de practică notarială : speţe comentate /
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. - Bucureşti : Notarom, 2019
ISBN 978-606-007-026-9
34
CIP 2019-11394
CIP 96

469. OMAGIU. Constantin, Valentin. Vă place dreptul? / volum în


onoarea profesorului Valentin Constantin ; contributori: Marius Bălan, Lucian
Bercea, Mircea-Dan Bob, ... ; ed.: Raluca Bercea, Lucian Bojin, Diana Botău. -
Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2019
ISBN 978-606-18-0888-5
34
CIP 2019-10558

470. VOINEAG, VIOREL. Magistratură, avocatură, licenţă : teste


grilă - drept procesual civil : 1.500 grile sistematizate pe instituţii, 250 grile
sistematizate în 10 teste simulare concurs/examen, răspunsuri însoţite de
explicaţii şi comentarii / Viorel Voineag. - Ed. a 3-a. - Focşani : Juritest, 2019
ISBN 978-606-94366-2-2
34
CIP 2019-08851

351/354 Administrație publică

471. Agent de securitate = Security guard : suport de curs / Gheorghe


Banciu Ioan, Cotuna Călin Radu, Banciu Adriana, ... - Arad : Concordia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-627-128-8
351.746.2
CIP 2019-10517

472. Principiile ordinii publice - baza pregătirii elevilor în Şcoala de


Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" din Cluj-Npoca / coord.: comisar-şef de
poliţie, dr. Liviu-Gabriel Dumitru, comisar-şef de poliţie, dr. Adrian-Sorin Marian,
comisar-şef de poliţie, dr. Sorin-Călin Borzan. - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg,
2019
ISBN 978-973-141-801-8
351.75
CIP 2019-10923

473. SANDU, ADRIANA MAGDALENA. Corupţia în administraţia


publică / Adriana Magdalena Sandu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6880-4
351
CIP 2019-11133
CIP 97

474. VĂTĂMAN, DAN. Instituţii publice europene : suport de curs /


prof. univ. dr. Dan Vătăman. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1075-3
35
CIP 2019-11102

355/359 Armată. Artă și știință militară. Apărare. Forțe armate

475. ANDRONIC, BENONE. Abordări relaţionale ale sprijinului


logistic al diviziei de infanterie în operaţia de apărare pe litoral / Benone
Andronic, Gheorghe Minculete. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-660-390-4
355
CIP 2019-07707

476. BUŞTIUC, FLORIN. Minighid de pregătire şi protecţie


contrainformativă / Buştiuc Florin. - Bucureşti : Universul academic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9062-15-9
355.40
CIP 2019-09982

477. COCON, ALUNEL. Fenomenul insignelor de merit civile din


perioada comunistă / Alunel Cocon. - Reşiţa : Graph, 2019
Index
ISBN 978-606-8838-49-6
929.71
355.134.2
CIP 2019-10653

478. COLDEA, FLORIAN. Intelligence şi decizie politică : curs


introductiv / gl. lt.(r) Florian Coldea. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest,
2019
ISBN 978-973-125-691-7
355
CIP 2019-11276
CIP 98

479. DAN-ŞUTEU, ŞTEFAN-ANTONIO. Ameninţarea cibernetică :


dimensiuni strategice / Ştefan-Antonio Dan-Şuteu. - Bucureşti : Editura
Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-660-391-1
355
CIP 2019-12164

480. Forţele Aeriene ale României de la Războiul de Întregire


Naţională : (tradiţie şi continuitate, personalităţi, acţiuni militare 1916-1919)
la perspectivele euroatlantice (doctrină, instruire, înzestrare) / vol. coord. de:
general locotenent Laurian Anastasof, comandor Nicolae Tănasie, comandor dr.
Marius-Adrian Nicoară, comandor (r) dr. Jănel Tănase. - Bucureşti : Editura
Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2017-
3 vol.
ISBN 978-606-524-179-4
Vol. 2 / coord.: general locotenent Laurian Anastasof, comandor Nicolae
Tănasie, comandor (rz) dr. Jănel Tănase ... - 2019. - ISBN 978-606-524-231-9
355/359
CIP 2019-09820

481. FRÎNCU, VIOREL. Istorii aviatice / Viorel Frîncu. - Buzău :


Editgraph, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-663-773-2
358.4
CIP 2019-12097

482. IORDACHE, ALEXANDRU. Arma informaţiei : "Soldat cu


arma la picior ..." / Alexandru Iordache. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-537-445-4
355.40
CIP 2019-10589
CIP 99

483. MACOVEI, REMUS. Cartea de aur a militarilor constănţeni,


jandarmi, grăniceri, poliţişti şi pompieri jertfiţi în campaniile 1916-1919 şi
1941-1945 / col. (r) Remus Macovei, col. (r) Gheorghe Rohian. - Constanţa : Next
Book, 2019
ISBN 978-606-9060-06-3
355/359
CIP 2019-10964

484. MOŞNEAGU, MARIAN. Cavalerii Mării Negre : ofiţeri de


marină distinşi cu ordinul militar "Mihai Viteazul" / Marian Moşneagu. -
Bucureşti : Editura Militară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-32-1139-6
355
CIP 2019-07777

485. VLADU, MIRCEA. Râmnicul - kilometrul zero al armei geniu :


(160 de ani de la înfiinţarea primei unităţi de geniu din Armata României) /
Mircea Vladu ; pref.: dr. Alexiu Tatu ; postf.: prof. dr. Ion Soare. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-153-352-0
355
CIP 2019-11148

36 Asistență socială. Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

486. BOGDAN, ADRIAN. Fundamentele juridice ale asistenţei


sociale / Adrian Bogdan. - Craiova : Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1508-3
36
CIP 2019-12011
CIP 100

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor

487. FLOREA, CORINA-PAULA. Asigurările în transportul


maritim / Corina-Paula Florea. - Braşov : Etnous, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-712-563-4
368.23
CIP 2019-12219

37 Educație. Învățământ

488. 365 de jocuri educative pentru băieţei : 4+. - Piteşti : Paralela 45,
2019
ISBN 978-973-47-3022-3
37
CIP 2019-12094

489. 365 de jocuri educative pentru fetiţe : 4+. - Piteşti : Paralela 45,
2019
ISBN 978-973-47-3021-6
37
CIP 2019-12095

490. 5 ani de neuitat : gândurile elevilor clasei a IV-a A. - Gura


Humorului : Terra Design, 2019
ISBN 978-973-8914-73-5
37
CIP 2019-07709

491. ADAM, DANIELA. Jocul cuvintelor în creaţiile literare : clasa a


IV-a A Muguraşii / Daniela Adam. - Vaslui : Editura Casei Corpului Didactic
Vaslui, 2019
ISBN 978-606-8540-50-4
37
CIP 2019-12169
CIP 101

492. AIPĂTIOAEI, MARIA-CRISTINA. Activităţi pentru


dezvoltarea morală a preşcolarilor din grupa mică / Aipătioaei Maria-Cristina. -
Timişoara : Artpress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-108-897-6
37
CIP 2019-10351

493. AIPĂTIOAEI, MARIA-CRISTINA. Rolul fişelor de activitate


independentă în optimizarea activităţii instructiv-educative la clase
simultane / Aipătioaei Maria-Cristina. - Timişoara : Artpress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-108-898-3
37
CIP 2019-10350

494. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Cultivarea creativităţii la elevi


prin activitatea de compunere şi rezolvare a problemelor / Acnana-Lelia
Albulescu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6873-6
37
CIP 2019-10608

495. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Proza lui Ion Creangă :


modalităţi de predare în ciclul primar : lucrare de specialitate / Acnana-Lelia
Albulescu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6874-3
37
821.135.1.09
CIP 2019-10606

496. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Psihopedagogia vorbirii la


clasele I-IV : lucrare ştiinţifică / Acnana-Lelia Albulescu. - Craiova : Contrafort,
2019
ISBN 978-606-45-0503-3
37
159.9
CIP 2019-10638
CIP 102

497. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Să cunoaştem natura :


auxiliar didactic / Acnana-Lelia Albulescu. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0500-2
37
CIP 2019-10640

498. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Să colorăm şi să învăţăm


cuvinte : auxiliar didactic / Acnana-Lelia Albulescu. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0501-9
37
CIP 2019-10639

499. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Teste de evaluare


pluridisciplinare pentru clasa a IV-a : auxiliar didactic / Acnana-Lelia
Albulescu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6872-9
37
CIP 2019-10607

500. ALEXANDRESCU, DANA IOANA. Dispozitivele mobile ca


instrumente educaţionale - ghid de utilizare : realizat în cadrul proiectului
Erasmus+ "Diversificăm şi inovăm prin modele europene!" / Alexandrescu
Dana Ioana, Sibechi Viorica, Talabă Ioana-Simona. - Braşov : Team - CCD, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1826-40-0
37
CIP 2019-07856

501. ANDREI, MIHAELA. Importanţa lecţiilor de ortografie şi


ortoepie la ciclul primar / Mihaela Andrei ; ref. şt.: conf. univ. dr. Dragoş-Vlad
Topală. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-014-191-4
37
CIP 2019-10357
CIP 103

502. ANDREI, MIHAELA. Metodica predării lecţiilor de ortografie şi


ortoepie la ciclul primar / Andrei Mihaela. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2019
ISBN 978-606-014-192-1
37
CIP 2019-09804

503. BACIU, MIHAELA ANTOANETA. Curriculum şcolar - Analiza


documentelor curriculare pentru învăţământ obligatoriu / prof. Mihaela
Antoaneta Baciu. - Bacău : Vicovia, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-994-025-9
37
CIP 2019-10889

504. BANU, LILIANA. Studiu privind identificarea profilului


activităţilor de timp liber la copiii cu nevoi speciale şi strategii de intervenţie
ocupaţională / Liliana Banu. - Iaşi : Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-650-8
37
CIP 2019-10890

505. BARBU, ANDREEA. Matematică şi explorarea mediului : caiet


de lucru : clasa I / Andreea Barbu, Silvia Mihai. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-730-0
37
CIP 2019-11523

506. BĂDULESCU, FLORINA CRISTINA. Formarea capacităţii de


comunicare în învăţământul preşcolar / Bădulescu Florina Cristina. - Bascov :
Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-213-7
37
CIP 2019-07573
CIP 104

507. BÎLEA, ECATERINA ALUNIŢA. Modernizarea procesului de


predare-învăţare a disciplinei "Tehnologia plăcilor din aşchii de lemn" :
cercetare pedagogică / Bîlea Ecaterina Aluniţa. - Câmpulung : Editura Larisa,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1280-6
37
CIP 2019-09952

508. BÎLEA, ECATERINA ALUNIŢA. Modernizarea procesului de


predare-învăţare a disciplinei "Tehnologia plăcilor din aşchii de lemn" / Bîlea
Ecaterina Aluniţa. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1279-0
37
CIP 2019-09953

509. BREAZU, ION. Universitatea Românească "Regele Ferdinand


I" din Cluj / Ion Breazu ; ed. îngrij. şi st. introd. de Vasile Puşcaş. - Cluj-Napoca :
Editura Şcoala Ardeleană, 2019
ISBN 978-606-797-391-4
37
CIP 2019-07636

510. BREAZU, NADIA. Culegere admitere medicină / Nadia Breazu. -


Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6868-2
37
CIP 2019-11135

511. BREAZU, NADIA. Recapitulare pentru bacalaureat prin


probleme / Nadia Breazu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6869-9
37
CIP 2019-11136
CIP 105

512. BUTEAN, MONICA. Activităţi ludice utilizate în procesul


alfabetizării / Butean Monica. - Baia Mare : Eurotip, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-617-390-2
37
CIP 2019-10647

513. Caiet de vacanţă - Clasa a II-a / Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă,


Aniţa Dulman, ... - Bucureşti : Intuitext, 2019
ISBN 978-606-8681-98-6
37
CIP 2019-07596

514. Caiet de vacanţă - Clasa I / Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă,


Aniţa Dulman, ... - Bucureşti : Intuitext, 2019
ISBN 978-606-8681-97-9
37
CIP 2019-07597

515. Canguraşul Explorator 2019 : clasa pregătitoare şi clasele I-IV. -


Bucureşti : Sigma Educational, 2019
ISBN 978-606-94737-7-1
37
CIP 2019-11052

516. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu : 50 aniversar :


1969-2019 : comunicare, socializare, educaţie, incluziune. - Sibiu : Editura
A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-174-6
37
CIP 2019-07834

517. CHIRCA, CAMELIA FLORINA. Analiza influenţei


managerului şcolar asupra reuşitei şcolare : carte de specialitate / Chirca
Camelia Florina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1269-1
37
CIP 2019-10418
CIP 106

518. CHIRCA, CAMELIA FLORINA. Managementul educaţional în


învăţământul primar : lucrare ştiinţifică / Chirca Camelia Florina. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1270-7
37
CIP 2019-10417

519. CONSTANTIN, IOAN DAN. Şcoala Gimnazială "Oprea


Iorgulescu" din Câmpulung : scurtă monografie însoţită de unele acte şi
documente inedite : 350 de ani de existenţă - 1669-2019 / Ioan Dan Constantin. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1277-6
37
CIP 2019-10594

520. Copilăria step by step : auxiliar curricular / coord.: profesor


învăţător primar Teodor Elena Sanda, profesor învăţător primar Coşeru Ana
Vasilica. - Buzău : Omega, 2019
ISBN 978-606-568-402-7
37
CIP 2019-07676

521. COSTACHE, ELENA. Realizarea unui produs-program pentru


instruire la disciplina de specialitate : lucrare metodico-ştiinţifică pentru
obţinerea gradului didactic I / Costache Elena. - Câmpulung : Editura Larisa,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1283-7
37
CIP 2019-10578

522. COŞERU, ANA VASILICA. În împărăţia cifrelor / Coşeru Ana


Vasilica, Teodor Elena Sanda. - Buzău : Omega, 2019
ISBN 978-606-568-404-1
37
CIP 2019-10730
CIP 107

523. COTITU, IULIANA. Dezvoltarea intereselor cognitive şi estetice


ale elevilor din învăţământul primar prin activităţi curriculare şi
extracurriculare / Cotitu Iuliana ; ref. şt.: lector univ. dr. Rodica Enache. -
Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-69-0
37
CIP 2019-10839

524. COZMEI, MONICA-LUMINIŢA. Aplicaţii practice în centrele


de documentare şi informare / Monica-Luminiţa Cozmei, Alina-Teodora
Vartolomei. - Iaşi : Editura Spiru Haret, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-579-290-9
37
CIP 2019-11410

525. Creionaşele hazlii : caiet pentru exerciţii grafice : grupa mare (5-
6 ani) / Gabriela Berbeceanu, Smaranda Maria Cioflica, Elena Ilie, Daniela Dosa. -
Petroşani : Tehno-Art, 2019
ISBN 978-606-630-164-0
37
CIP 2019-12149

526. CRISTEA, LIGIA MONICA. Teste rezolvate pentru reuşita la


examenul de definitivare : Limba şi literatura română şi Matematică :
metodica predării acestora în învăţământul primar / Ligia-Monica Cristea,
Camelia Cristina Vlad, Oana-Gabriela Sandu. - Bucureşti : Rentrop & Straton,
2019
ISBN 978-606-47-0245-6
37
CIP 2019-11112

527. CURCULESCU, MARIAN. Istoria învăţământului pedagogic


târgoviştean / Marian Curculescu, Gabriela Istrate. - Bucureşti : Ama Aediting,
2019
ISBN 978-606-8640-36-5
37
CIP 2019-10392
CIP 108

528. Dascăli bănăţeni de ieri şi de azi / coord.: Nicoleta Marcu. - Reşiţa :


Editura Gheorghe Magas, 2019
ISBN 978-606-8981-40-6
37
CIP 2019-07705

529. DĂRĂMUŞ, EUGENIA MARCELA. 50 de ani de existenţă al


Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba : moment aniversar / prof. Eugenia
Marcela Dărămuş, prof. Daniel Fonoage, prof. Aviu Ştefan Teompa. - Alba Iulia :
Universul şcolii, 2019
ISBN 978-606-005-043-8
37
CIP 2019-08858

530. DINU, DUMITRU. Ghid metodologic pentru instruirea practică


a mijlocaşilor în fotbalul pentru juniori / Dinu Dumitru. - Craiova : Inkpres,
2019
ISBN 978-606-766-939-8
37
CIP 2019-10924

531. DINU, DUMITRU. Ghid metodologic pentru iniţierea în


baschetul şcolar / Dinu Dumitru. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6894-1
37
CIP 2019-10905

532. DINU, DUMITRU. Ghid metodic pentru pregătirea micilor


fotbalişti / Dinu Dumitru. - Craiova : Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-938-1
37
CIP 2019-10925

533. DOLINSCHI IOANEI, ELENA. Metode şi procedee folosite în


predarea lecţiilor de geografie la clasele primare : lucrare metodico-
ştiinţifică / Elena Dolinschi Ioanei... - Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-38-6
37
CIP 2019-11067
CIP 109

534. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Demotivarea şi


insatisfacţia profesională a cadrelor didactice în organizaţia şcolară : lucrare
de specialitate / Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6863-7
37
CIP 2019-10746

535. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Ghid metodologic pentru


realizarea educaţiei tinerei generaţii / Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova :
Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-937-4
37
CIP 2019-11195

536. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Ghid metodologic pentru


dezvoltarea simţului spaţial şi a creativităţii elevilor prin tehnica origami /
Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6858-3
37
CIP 2019-10747

537. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Ghid metodologic privind


îmbunătăţirea stimei de sine la adolescenţi prin tehnici de consiliere şi
psihoterapie / Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6864-4
37
CIP 2019-10748

538. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Ghid metodologic privind


modalităţile de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie la copii / Drăgoescu
Raluca Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6865-1
37
CIP 2019-10749
CIP 110

539. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Personalitatea


managerului şcolar : temperament, competenţe, aptitudini : lucrare
ştiinţifică / Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova : Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-936-7
37
CIP 2019-11194

540. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Strategii didactice de


stimulare a creativităţii elevilor : lucrare ştiinţifică / Drăgoescu Raluca
Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6859-0
37
CIP 2019-10750

541. DRĂGOIANU, MĂDĂLINA MARIA. Educaţia religioasă în


şcoală / Mădălina Maria Drăgoianu. - Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-46-6
37
CIP 2019-11154

542. DRĂGOIANU, MĂDĂLINA MARIA. Rolul familiei în


integrarea socială a tinerilor cu CES / Mădălina Maria Drăgoianu. - Melineşti :
Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-47-3
37
CIP 2019-10361

543. DUMITRU, DINU. Ghid metodologic pentru baschetul şcolar de


performanţă / Dinu Dumitru. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6893-4
37
CIP 2019-10904
CIP 111

544. DUMITRU, VALERIU. Elemente definitorii în managementul


educaţiei : suport de curs / prof. univ. dr. Dumitru Valeriu. - Câmpulung : Editura
Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1261-5
37
CIP 2019-10419

545. DUMITRU, VALERIU. Gândirea pedagogică universală şi


românească în secolele XVII-XX / prof. univ. dr. Dumitru Valeriu. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1272-1
37
CIP 2019-10421

546. DUMITRU, VALERIU. Învăţământul alternativ din România :


suport de curs / prof. univ. dr. Dumitru Valeriu. - Câmpulung : Editura Larisa,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1271-4
37
CIP 2019-10420

547. EDUCAŢIA AZI. Conferinţă naţională (2019 ; Iaşi). Conferinţa


naţională "Educaţia azi" : formarea profesorilor în era digitală : şcoala
ieşeană şi provocările erei digitale : Iaşi, 2019 - Iaşi : Editura Spiru Haret, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-579-289-3
37
CIP 2019-07693

548. ENACHE, ADELINA FLORENTINA. Rolul strategiilor


didactice activ-participative în stimularea imaginaţiei elevilor : lucrare
ştiinţifică / Enache Adelina Florentina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1276-9
37
CIP 2019-10414
CIP 112

549. Excelenţa ca datorie : scurtă istorie a Universităţii Babeş-Bolyai /


Ana Victoria Sima (coord.). - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0572-4
378
CIP 2019-10837

550. FELOIU, ILIE. Managementul succesului şcolar în învăţământul


primar : carte de specialitate / Feloiu Ilie ; ref. şt.: conf. univ. dr. Stan
Magdalena. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1262-2
37
CIP 2019-10412

551. Fişe de lucru pentru grădiniţă : Matematică, Limbă şi


comunicare, Logică / il.: Christian Ortega. - Bucureşti : Teora, 2019
ISBN 978-973-20-1413-4
37
CIP 2019-10409

552. Fişe de lucru pentru grădiniţă : colorează şi învaţă semne


grafice. - Bucureşti : Teora, 2019
ISBN 978-973-20-1412-7
37
CIP 2019-09770

553. FLOREA, ALINA NICOLIŢA. Caiet de evaluare limba


română : clasa a II-a : auxiliar didactic / Florea Alina Nicoliţa. - Craiova :
Revers, 2019
ISBN 978-606-41-0759-6
37
CIP 2019-10817

554. GALEA, SORINA. Factorii şcolari implicaţi în eşecul şcolar /


Sorina Galea. - Timişoara : Didakticos, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8777-58-0
37
CIP 2019-08992
CIP 113

555. GAŞPĂR, ANGELA-CLAUDIA. Metode activ-participative în


predarea limbii române în gimnaziu : lucrare ştiinţifică / Angela-Claudia
Gaşpăr. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6897-2
37
CIP 2019-10903

556. GAULISCHI, MARGARETA. Simfonia ideilor : culegere de


compuneri şcolare / Margareta Gaulischi. - Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
ISBN 978-606-9058-60-2
37
CIP 2019-11233

557. GAVRILĂ, ROXANA MARIA. Şi tu poţi fi poet / Roxana-Maria


Gavrilă, Daniela Săvescu. - Bucureşti : Momentul critic, 2019
ISBN 978-606-94823-0-8
37
CIP 2019-11006

558. GHEORGHE, DORINA. Ghid pentru activităţi integrate /


Gheorghe Dorina. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6889-7
37
CIP 2019-10910

559. GHEORGHE, DORINA. Metode de educaţie morală utilizate în


formarea comportamentului moral al preşcolarului / Gheorghe Dorina. -
Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6888-0
37
CIP 2019-10911

560. GHEORGHE, DORINA. Suport pentru aplicarea proiectelor


tematice în învăţământul preşcolar / Gheorghe Dorina. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6887-3
37
CIP 2019-10912
CIP 114

561. Ghiba 100 : mărturii şi mărturisiri. - Arad : Mirador, 2019


ISBN 978-973-164-279-6
37
CIP 2019-10347

562. Ghid de antreprenoriat pentru unităţile şcolare / prof. Bucur


Ariana Oana, prof. Popa Mihaela, prof. Cioceanu Silviana-Elena, prof. Butnariu
Lavinia-Nicoleta. - Braşov : Team - CCD, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1826-43-1
37
CIP 2019-12179

563. Ghidul procedurilor de admitere în clasa a IX-a în învăţământul


liceal de stat şi profesional / coord.: prof. Claudius Mladin, prof. Andrada Marcu,
prof. Laura Nădăban, ... - Arad : Şcoala vremii, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9067-03-1
37
CIP 2019-09730

564. GILLES COTTE, DELPHINE. Montessori acasă : descoperă


cele 5 simţuri : 30 de activităţi ludice însoţite de o poveste / Delphine Gilles
Cotte ; trad.: Loredana Bregi-Hotnog. - Bucureşti : Didactica Publishing House,
2019
ISBN 978-606-683-910-5
37
CIP 2019-10970

565. Grădiniţa de vară - o altfel de vacanţă : ghid de bune practici /


coord.: prof. Maria Grigore, prof. Bianca-Laura Banu, prof. Carmen-Georgeta
Barbu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2296-8
37
CIP 2019-07631
CIP 115

566. HERNEST, FILICA. Dezvoltarea gândirii logice prin rezolvarea


şi compunerea de probleme : carte de specialitate / Filica Hernest. - Buzoeşti :
Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0945-9
37
CIP 2019-08936

567. HERNEST, FILICA. Rolul personalităţii privind nivelul de stres


manifestat : carte de specialitate / Filica Hernest. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0948-0
37
CIP 2019-08935

568. IAMANDEI, NICOLETA. Valenţele formative ale metodelor


activ-participative utilizate în învăţământul primar / prof. înv. primar Nicoleta
Iamandei ; ref. şt.: conf.. univ. dr. Constanţa Dumitriu. - Bacău : Smart Academic,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9063-02-6
37
CIP 2019-11403

569. ILIE, MIRELA. Comunicare în limba română : caiet de lucru :


clasa a II-a / Mirela Ilie, Marilena Nedelcu. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-727-0
37
CIP 2019-12136

570. Importanţa parteneriatelor educaţionale dintre şcoală şi


biserică / prof. înv. primar Marcu Vasilica, prof. înv. primar Popescu Liliana, prof.
înv. primar Ionescu Ştefania, ... - Bradu : Tiparg, 2019
ISBN 978-606-030-016-8
37
CIP 2019-11267

571. IOANICESCU, VERONICA. Arta de a îndruma schimbarea /


Veronica Ioanicescu. - Baia Mare : Cromatica, 2019
ISBN 978-606-9023-07-5
37
CIP 2019-11399
CIP 116

572. ISTRATE-ŞTEFĂNESCU, ADRIANA. Caiet cu fişe de lucru


pentru tabără : auxiliar didactic cu fişe distractive la matematică, ştiinţe,
comunicare în limba română, engleză, pagini pe care elevii pot scrie şi desena
ce-şi doresc, jocuri şi desene pentru o săptămână în tabără / Istrate-Ştefănescu
Adriana, Nastasă Anca-Mihaela ; ref. şt.: conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu. -
Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-8947-99-0
37
CIP 2019-07653

573. ISTRATE-ŞTEFĂNESCU, ADRIANA. Voluntari şi voluntariat :


ghid pentru cadre didactice : suport pentru cursul de formare "Voluntariatul
în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare în contextul dezvoltării
profesionale ale cadrelor didactice" / Istrate-Ştefănescu Adriana, Nastasă Anca-
Mihaela ; ref. şt.: conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu. - Bacău : Smart Academic,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9063-01-9
37
CIP 2019-12074

574. Îngerii dintre noi : monografia Grădiniţei cu Program Prelungit


"Roza Venerini" Bacău / coord.: Ciuraru Angelica, Istrate-Ştefănescu Adriana,
Nastasă Anca-Mihaela. - Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-8947-95-2
37
CIP 2019-11491

575. Învăţ să scriu 1-2-3. - Bucureşti : Litera, 2019


ISBN 978-606-33-3892-2
37
CIP 2019-10936

576. Învăţ să scriu ABC. - Bucureşti : Litera, 2019


ISBN 978-606-33-3889-2
37
CIP 2019-10934
CIP 117

577. Joacă-te cu creionaşul magic : caiet de exerciţii grafice : grupa


mijlocie (4-5 ani) / Gabriela Berbeceanu, Smaranda Maria Cioflica, Elena Ilie,
Daniela Dosa. - Petroşani : Tehno-Art, 2019
ISBN 978-606-630-167-1
37
CIP 2019-12147

578. JOCUL ŞI EDUCAŢIA PENTRU STAREA DE BINE A


COPILULUI. Simpozion interjudeţean (2019 ; Ploieşti). Simpozion
Interjudeţean Educaţional "Jocul şi educaţia pentru starea de bine a
copilului". - Ploieşti : Lumea cărţilor, 2019
ISBN 978-606-94744-4-0
37
CIP 2019-12071

579. JUDE, MELANIA. Cititorii de emoţii / Melania Jude. - Iaşi :


Editura Taida, 2019-
3 vol.
ISBN 978-606-514-483-5
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-514-484-2
37
CIP 2019-07623

580. KARP, ÁGNES. Nyári böngésző elsősöknek : helyesírás, olvasás,


matematika / Karp Ágnes. - Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-682-0
37
CIP 2019-07867

581. KARP, ÁGNES. Nyári böngésző harmadik osztályosoknak /


Karp Ágnes, Makai Emese-Márta. - Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-681-3
37
CIP 2019-07866
CIP 118

582. KARP, ÁGNES. Nyári böngésző másodikosoknak : helyesírás,


olvasás, matematika és román nyelv / Karp Ágnes, Makai Emese-Márta. - Târgu
Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-685-1
37
CIP 2019-07865

583. KINCSES, IRINA-VASILICA. Învăţarea în colaborare prin


metode interactive la şcolarul mic / Irina-Vasilica Kincses. - Bacău : Rovimed
Publishers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-583-831-4
37
CIP 2019-11509

584. KINCSES, IRINA-VASILICA. Valenţele formative ale


metodelor interactive : posibilităţi de utilizare în învăţământul primar / Irina-
Vasilica Kincses. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-583-832-1
37
CIP 2019-11510

585. MANDĂ, BEATRICE. Tactici inovative folosite în medierea


conflictelor apărute în mediul şcolar : îndrumător didactic / prof. Beatrice
Mandă. - Şiria : Azbest Publishing, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-93886-5-5
37
CIP 2019-10965

586. MARCU, ELEODOR-DORU. Metode moderne de predare a


matematicii în ciclul gimnazial : ghid metodologic / Marcu Eleodor Doru. -
Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-99-9
37
CIP 2019-10442
CIP 119

587. MARCU, ELEODOR-DORU. Sugestii metodice privind


predarea geometriei analitice : auxiliar curricular / Marcu Eleodor Doru. -
Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9077-02-3
37
CIP 2019-10521

588. MARCU, ELEODOR-DORU. Sugestii metodice privind


predarea funcţiilor de gradul II şi ale mulţimilor : ghid metodologic / Marcu
Eleodor Doru. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9077-00-9
37
CIP 2019-10522

589. MARCU, ELEODOR-DORU. Sugestii metodice privind


predarea sistemelor liniare : auxiliar curricular / Marcu Eleodor Doru. -
Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9077-01-6
37
CIP 2019-10523

590. MARICOIU, RALUCA. Didactica predării protecţiei mediului /


Maricoiu Raluca. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0744-2
37
504
CIP 2019-10499

591. MASSARI, GIANINA-ANA. Materiale didactice inovatoare


pentru activităţile de educaţie muzicală / Gianina-Ana Massari, Marian
Gorovei. - Iaşi : Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-652-2
37
CIP 2019-11536
CIP 120

592. MĂRINICĂ, ROXANA. Reuşita şcolară / Roxana Mărinică. -


Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-58-9
37
CIP 2019-11235

593. MÂNDRUŢ, DAIANA CONSUELA. Învăţarea prin cooperare şi


eficienţa demersurilor educaţionale : lucrare de licenţă / Daiana Consuela
Mândruţ. - Timişoara : Eurobit, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-132-514-9
37
CIP 2019-11529

594. MICLESCU, BIATRICE MIOARA. Cercetare experimentală


privind eficientizarea comunicării didactice / Biatrice Mioara Miclescu. -
Galaţi : Olimpias, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-915-152-5
37
CIP 2019-08898

595. MICLESCU, BIATRICE MIOARA. Cunoaştere, comuniune,


implicare / Biatrice Mioara Miclescu. - Galaţi : Olimpias, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-915-155-6
37
CIP 2019-08899

596. MICLESCU, BIATRICE MIOARA. Eficientizarea comunicării


didactice la clasele primare / Biatrice Mioara Miclescu. - Galaţi : Olimpias, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-915-153-2
37
CIP 2019-08900
CIP 121

597. MICLESCU, BIATRICE MIOARA. Relaţia profesor-elev în


folosul comunităţii contemporane / Biatrice Mioara Miclescu. - Galaţi :
Olimpias, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-915-154-9
37
CIP 2019-08901

598. MIHAI, ELENA MAGDALENA. Relaţii şi interacţiuni în clasa


de elevi / Mihai Elena Magdalena. - Bascov : Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-214-4
37
CIP 2019-07574

599. MITITEL, IOANA LAVINIA. Joacă-te cu alfabetul / Ioana


Lavinia Mititel. - Bucureşti : Total Publishing, 2019
ISBN 978-606-9024-22-5
37
CIP 2019-09883

600. MIU, SIMONA-MONICA. Rolul comunicării manageriale în


motivarea profesorilor şi a elevilor : managementul organizaţiei şcolare /
Simona Monica Miu. - Ed. a 2-a. - Craiova : Legis, 2019
ISBN 978-606-612-328-0
37
CIP 2019-11034

601. MOHOREA, LUMINIŢA. Consilierea preşcolarilor prin


strategiile educaţionale "Outdoor" / Luminiţa Mohorea. - Piteşti : Esenţial
Media, 2019
ISBN 978-606-650-791-2
37
CIP 2019-10493
CIP 122

602. MOLDOVAN, ANA. Inovaţie şi excelenţă în proiecte


educaţionale / prof. Ana Moldovan, prof. Camelia Bogdan, prof. Amelia Bănică. -
Baia Mare : Cromatica, 2019
ISBN 978-606-9023-08-2
37
CIP 2019-11398

603. Monografia Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie : 50 de ani de


excelenţă academică / Alin Rizea, Adrian Clenci, Daniel Anghel, ... - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2019
Index
ISBN 978-606-560-627-2
37
CIP 2019-07841

604. MORARU, MIHAELA. Metode şi tehnici de evaluare utilizate în


învăţământul primar / prof. înv. primar Mihaela Moraru ; ref. şt.: conf.. univ. dr.
Constanţa Dumitriu. - Bacău : Smart Academic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9063-03-3
37
CIP 2019-11404

605. MUNTEAN, DANIELA. Calendarul evenimentelor ecologice :


ghid metodic / Daniela Muntean, Lucia Grosu. - Sibiu : RO-MA, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8866-49-9
37
CIP 2019-07765

606. MUREŞAN-CHIRA, GABRIEL. Management şi leadership


şcolar : o abordare epistemologică comparată / Mureşan-Chira Gabriel. -
Braşov : Etnous, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-712-562-7
37
CIP 2019-12067
CIP 123

607. NEACŞU, IOAN. Neurodidactica învăţării şi psihologia


cognitivă : ipoteze, conexiuni, mecanisme / Ioan Neacşu. - Iaşi : Polirom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-46-7849-5
37
CIP 2019-07738

608. Nonformal în mediul rural : ghid de bune practici / Direcţia


Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt. - Slatina : Edudel, 2019
ISBN 978-606-8858-81-4
37
CIP 2019-10447

609. Ola în grupa mijlocie : fişe de lucru pentru preşcolari 4-5 ani. -
Bucureşti : Art Klett, 2019
4 vol.
ISBN 978-606-8964-40-9
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-8964-41-6
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-8964-42-3
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-8964-43-0
Vol. 4. - 2019. - ISBN 978-606-8964-44-7
37
CIP 2019-10623 - CIP 2019-10624 - CIP 2019-10625 - CIP 2019-10626

610. Ola în grupa mijlocie : caiet de exerciţii grafice suplimentare : 4-


5 ani. - Bucureşti : Art Klett, 2019
ISBN 978-606-8964-39-3
37
CIP 2019-10627

611. OLTEAN, VASILE. Prima şcoală românească din Şcheii


Braşovului / Vasile Oltean. - Braşov : Libris Editorial, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-029-067-4
37
CIP 2019-11078
CIP 124

612. OPRESCU, NARCISA-IONELA. Fişe de colorat pentru nivel I /


Oprescu Narcisa Ionela. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1284-4
37
CIP 2019-10577

613. OPRESCU, NARCISA-IONELA. Serbări şcolare / Narcisa-Ionela


Oprescu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
ISBN 978-973-51-1287-5
37
CIP 2019-10598

614. PARASCHIVA, GHEORGHE. Renaşterea unui gimnaziu :


monografia Liceului Tehnologic Brătianu Drăgăşani / Gheorghe Paraschiva. -
Craiova : Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1509-0
37
CIP 2019-07794

615. PĂUNESCU, FLORENTINA-ALINA. Managementul relaţiilor


de comunicare în relaţia mentor-persoană mentorată / Păunescu Florentina-
Alina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1267-7
37
CIP 2019-10415

616. PĂUNESCU, FLORENTINA-ALINA. Nevoia profesorilor


debutanţi de a comunica cu profesorii cu experienţă / Păunescu Florentina-
Alina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1268-4
37
CIP 2019-10416
CIP 125

617. PÂNZARU, MARTA. Poezii frumos rimate, adunate într-o


carte! : auxiliar didactic pentru învăţământ preşcolar şi primar în cadrul
orelor de comunicare în limba română şi arte vizuale / prof. înv. primar Marta
Pânzaru. - Oneşti : karta.ro, 2019
ISBN 978-606-8462-71-4
37
CIP 2019-11538

618. Perspective : între tradiţie şi modernitate : lucrările


simpozionului studenţesc din 8-11 mai 2018 "Cultură, educaţie, societate" /
coord.: Adela Drăucean, Alina Ionescu, Simona Redeş. - Arad : Editura
Universităţii "Aurel Vlaicu", 2019
ISBN 978-973-752-808-7
37
CIP 2019-09985

619. PÉTERFI, GYÖRGY. A makfalvi báró Wesselényi-féle Székely


Nemzeti Iskola története : 1835. január 19.-1938. február 21. : (1833. február
5.-1938. november 22.) / Péterfi György, Péterfi Levente. - Sfântu Gheorghe :
Editura T3, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1962-85-6
37
CIP 2019-07835

620. Poftiţi la teatru! : "Ridendo 1-2-3" : auxiliar pentru


învăţământul preşcolar. - Suceava : Editura George Tofan, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-625-373-4
37
CIP 2019-11295

621. POPA, MIHAELA. Dezvoltarea atitudinii ecologice la elevii din


învăţământul primar / Popa Mihaela. - Bârlad : Dacri, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8576-27-5
37
CIP 2019-10519
CIP 126

622. POPA, MIHAELA. Particularităţi ale aplicării metodelor activ-


participative în ciclul primar / Popa Mihaela. - Bârla : Dacri, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8576-26-8
37
CIP 2019-10520

623. POPA, NICOLETA. Alfabetul poeziilor despre animale /


Nicoleta Popa. - Bacău : Alma Mater, 2019
ISBN 978-606-527-375-7
37
CIP 2019-10390

624. POPESCU, MIRELA MIRABELA. L'integration des nouvelles


technologies, un defi pour les professeur de fle : ghid metodologic / Popescu
Mirela-Mirabela. - Craiova : Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-943-5
37
CIP 2019-11442

625. Povestea lui Bob ... şi călătoria lui prin clasa I împreună cu
Inimoşii : aplicaţii practice / coord.: Lidia Sabău. - Bacău : Rovimed Publishers,
2019
ISBN 978-606-583-830-7
37
CIP 2019-10853

626. PREDA, VIOREL. Principii şi metode didactice folosite în


predarea religiei şi regăsite în vieţile şi învăţăturile sfinţilor / Viorel Preda. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1265-3
37
CIP 2019-07577
CIP 127

627. Proiecte şi campanii educaţionale de succes ale Centrului


Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş (CJRAE MM) /
coord.: Gabriel Valer Zetea, Delia-Mariana Ardelean, Elena-Oana Nechita. -
Fersig : Maestro Tip, 2019
ISBN 978-606-8813-51-6
37
CIP 2019-07571

628. Promovarea educaţiei non-formale în şcoli prin proiecte


educative şi activităţi extracurriculare/extraşcolare / coord.: Simona Corina
Lucaciu, Florentina Adriana Blândul. - Oradea : Aureo, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-794-225-5
37
CIP 2019-07733

629. Promovarea inovării prin dezvoltarea creativităţii şi


imaginaţiei = Promoting innovation through the development of creativity and
imagination in education / coord.: Graţiela Meşteriuc. - Suceava : Editura
Muşatinii, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-656-196-9
37
CIP 2019-07798

630. ROŞEŢ, GHEORGHE. Matematică şi explorarea mediului :


caiet de lucru : clasa I / Gheorghe Roşeţ. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-725-6
37
CIP 2019-12063

631. ROŞEŢ, GHEORGHE. Matematică şi explorarea mediului :


caiet de lucru : clasa a II-a / Gheorghe Roşeţ. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-726-3
37
CIP 2019-12064
CIP 128

632. ROTARU, CLAUDIA DESPINA. Metodologia educaţiei morale


în învăţământul primar : carte de specialitate / Rotaru Claudia Despina. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1263-9
37
CIP 2019-07576

633. RUNCAN, SIMONA-MELANIA. Valenţele instructiv-formative


ale activităţilor integrate în învăţământul preprimar : aplicaţii la nivelul I (3-5
ani) : lucrare ştiinţifică / Runcan Simona-Melania. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0962-6
37
CIP 2019-10634

634. SIMION, ECATERINA. Metode şi mijloace de predare în lecţiile


de educaţie fizică : ghid metodic / Ecaterina Simion. - Melineşti : Editura La
Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-59-6
37
CIP 2019-11236

635. Sinteze de pedagogia învăţământului preşcolar : ghid pentru


pregătirea examenelor de tutularizare, definitivat şi gradul didactic II / coord.:
Ion Albulescu, Horaţiu Catalano. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2019
ISBN 978-606-683-985-3
37
CIP 2019-12144

636. SÎRCA, FLORICA. Operaţii cu mulţimi la grădiniţă / Sîrca


Florica. - Braşov : Etnous, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-712-556-6
37
CIP 2019-10574
CIP 129

637. SPIRIDON, ANICUŢA. Dezvoltarea gândirii logice prin


rezolvarea de exerciţii şi probleme : proiect de cercetare : lucrare ştiinţifică /
Anicuţa Spiridon. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0946-6
37
CIP 2019-08932

638. SPIRIDON, ANICUŢA. Modalităţi de cunoaştere a elevilor în


ciclul primar : carte de specialitate / Anicuţa Spiridon. - Buzoeşti : Ars Libri,
2019
ISBN 978-606-36-0949-7
37
CIP 2019-08934

639. SPIRIDON, ANICUŢA. Rolul stresului în relaţie cu trăsăturile


de personalitate : carte de specialitate / Anicuţa Spiridon. - Buzoeşti : Ars Libri,
2019
ISBN 978-606-36-0947-3
37
CIP 2019-08933

640. STAN, ELENA-ANDREEA. Activităţi de educaţie a limbajului


preşcolarilor : carte de specialitate / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars Libri,
2019
ISBN 978-606-36-0956-5
37
CIP 2019-10439

641. STAN, ELENA-ANDREEA. Fişe de lucru pentru preşcolari :


auxiliar curricular / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0958-9
37
CIP 2019-10431

642. STAN, ELENA-ANDREEA. Implicaţiile grădiniţei asupra


socializării preşcolarilor : lucrare ştiinţifică / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti :
Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0954-1
37
CIP 2019-10428
CIP 130

643. STAN, ELENA-ANDREEA. Importanţa jocului în viaţa


copilului preşcolar : lucrare ştiinţifică / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars
Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0957-2
37
CIP 2019-10429

644. STAN, ELENA-ANDREEA. Matematica pentru preşcolari - fişe


de lucru : auxiliar curricular / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0959-6
37
CIP 2019-10430

645. STAN, ELENA-ANDREEA. Metode alternative de evaluare la


preşcolari : ghid metodologic / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0961-9
37
CIP 2019-10432

646. STAN, ELENA-ANDREEA. Metode moderne în asimilarea


poveştilor la preşcolari : ghid metodologic / Elena-Andreea Stan. - Buzoeşti :
Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0960-2
37
CIP 2019-10434

647. STAN, ELENA-ANDREEA. Stilurile educative ale părinţilor şi


efectele lor asupra dezvoltării copiilor preşcolari : carte de specialitate / Elena-
Andreea Stan. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0955-8
37
CIP 2019-10435

648. STAN, FLORINA. Metodele interactive şi rolul lor în


optimizarea activităţilor instructiv-educative : carte de specialitate / Stan
Florina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1274-5
37
CIP 2019-10413
CIP 131

649. STAN, FLORINA. Rolul metodelor interactive în cultivarea


creativităţii preşcolarilor : carte de specialitate / Stan Florina. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1273-8
37
CIP 2019-10411

650. STAN, FLORINA. Strategii de realizarea educaţiei


interculturale în contextul învăţământului preşcolar : carte de specialitate /
Stan Florina. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1275-2
37
CIP 2019-10410

651. STANCA, CĂTĂLINA. Ghid practic pentru profesori : Ştiinţe


prin experiment şi joc : clasa a III-a / Cătălina Stanca, Mihaela Ciapă, Doiniţa
Miron. - Piteşti : Carminis Educational, 2019
ISBN 978-973-123-379-6
37
CIP 2019-10973

652. STANCA, CĂTĂLINA. Ştiinţe prin experiment şi joc : clasa a


III-a / Cătălina Stanca, Mihaela Ciapă, Doiniţa Miron. - Piteşti : Carminis
Educational, 2019
ISBN 978-973-123-378-9
37
CIP 2019-10972

653. STĂNULESCU, ELENA-LOREDANA. Educaţie plastică : ghid


metodic pentru învăţământul primar / Stănulescu Elena-Loredana ; ref. şt.: conf.
univ. dr. Sebastian Chirimbu. - Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-8947-96-9
37
CIP 2019-09845
CIP 132

654. STĂNULESCU, MARCELA. Educaţie ecologică şi de protecţie a


mediului : ghid metodic pentru cadrele didactice din învăţământul primar /
Stănulescu Marcela ; ref. şt.: conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu. - Bacău : Smart
Academic, 2019
ISBN 978-606-8947-97-6
37
CIP 2019-09844

655. STOENICĂ, LAURENŢIU. Marketing : elemente conceptuale şi


operaţionale pe piaţa educaţiei / Laurenţiu Stoenică. - Bucureşti : Artifex, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8716-45-9
37
CIP 2019-09800

656. STOIAN CRISTESCU, FLORENTINA. Alfabetizarea


emoţională clasele 3-4 : programa şcolară-curriculum la decizia şcolii :
planificare calendaristică/anuală / Florentina Stoian Cristescu. - Piteşti :
Carminis Educational, 2019
ISBN 978-973-123-380-2
37
CIP 2019-10971

657. Studiu privind desegregarea elevilor romi / Savu Gheorghe, Ionela


Ungureanu Mateescu, Roxana Dina Dorobanţu, ... - Câmpulung : Editura Larisa,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1278-3
37
CIP 2019-10595

658. ŞANDRU, MIRELA ALEXANDRA. Strategii specifice gândirii


critice utilizate în însuşirea limbii materne la clasa I : lucrare ştiinţifică / prof.
înv primar: Şandru Mirela Alexandra. - Sibiu : Editura Armanis, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9006-68-9
37
CIP 2019-11539
CIP 133

659. ŞERBĂNICĂ, ARINA SIMONA. Relaţiile interpersonale în


cadrul grupului educaţional - cercetare în domeniul managementului
educaţional / Arina Simona Şerbănică. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0950-3
37
CIP 2019-10433

660. ŞERBĂNICĂ, ARINA-SIMONA. Managementul relaţiilor


interpersonale şi de stimulare a coeziunii grupului educaţional / Arina Simona
Şerbănică. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0951-0
37
CIP 2019-10436

661. TAPALAGĂ, TATIANA. Alfabetul ghicitorilor : domeniul


Limbă şi comunicare : caiet de muncă independentă / Tatiana Tapalagă. -
Padea : Lizuka Educativ, 2019
ISBN 978-606-8714-53-0
37
CIP 2019-10354

662. TĂPĂLAGĂ, MARCEL. Teaching English through animated


feature films / Tăpălagă Marcel. - Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2019
ISBN 978-973-146-684-2
37
CIP 2019-07754

663. Teoria procesului de învăţământ : (didactica) / coord.: Adrian


Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun. - Craiova : Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1503-8
37
CIP 2019-09872

664. Teste de competenţă : clasa a V-a : 2019 / Mariana Coadă, Mariana


Anton, Anca Manea, ... ; coord.: Romeo Zamfir, Mariana Anton, Georgeta Sîrbu. -
Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2306-4
37
CIP 2019-07630
CIP 134

665. Teste de evaluare sumativă : clasa a V-a / Piticari Ramona Angela,


Robu Cristina Maria, Epure Mihaela, ... ; coord.: Moţoc Lucica, Piticari Ramona
Angela, Robu Cristina Maria. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2316-3
37
CIP 2019-07663

666. TOPAN, MIHAELA. Fiecare copil are o poveste / prof. înv. preşc.
Mihaela Topan şi prof. înv. preşc. Corina Uglea. - Târgu Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-802-5
37
CIP 2019-10915

667. Tot mai citeşti, maică!? : 60 de impresii de lectură ale elevilor de


la Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti / coord.: Florina-Irina
Dima, Adrian Săvoiu. - Bucureşti : Total Publishing, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-9024-23-2
37
CIP 2019-11094

668. TUDORACHE, SABINA CECILIA IULIANA. Aspecte ale


educării preşcolarilor pentru cunoaşterea mediului : lucrare ştiinţifică /
Tudorache Sabina Cecilia Iuliana. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1292-9
37
CIP 2019-10927

669. TUDORACHE, SABINA CECILIA IULIANA. Importanţa


cunoaşterii mediului în ciclul preşcolar : lucrare ştiinţifică / Tudorache Sabina
Cecilia Iuliana. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1289-9
37
CIP 2019-10926
CIP 135

670. TUDORACHE, SABINA CECILIA IULIANA. Metode de


predare a verbului în învăţământul primar : carte de specialitate / Tudorache
Sabina Cecilia Iuliana ; ref. şt.: conf. univ. dr. Bloju Loredana. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1291-2
37
811.135.1
CIP 2019-10928

671. TUDORACHE, SABINA CECILIA IULIANA. Tehnici de


predare ale artelor vizuale şi abilităţilor practice : carte de specialitate /
Tudorache Sabina Cecilia Iuliana ; ref. şt.: conf. univ. dr. Smaranda Găvan. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1290-5
37
CIP 2019-10929

672. Vara împreună : auxiliar didactic cu fişe de lucru pe domenii


experienţiale / Anton Maria, Ciuraru Angelica, Nastasă Anca-Mihaela, ... -
Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-9063-00-2
37
CIP 2019-10477

673. VASILCANU, FLORENTINA. Modelarea şi dezvoltarea


capacităţilor cognitive la elevi / Florentina Vasilcanu. - Drobeta-Turnu Severin :
Tipo Radical, 2019
ISBN 978-606-8232-86-7
37
CIP 2019-07847

674. VASILCANU, FLORENTINA. Teste recapitulative pentru


clasa a VIII-a / Florentina Vasilcanu. - Drobeta-Turnu Severin : Tipo Radical,
2019
ISBN 978-606-8232-88-1
37
CIP 2019-07845
CIP 136

675. VASILCANU, FLORENTINA. Teste recapitulative pentru


clasele a III-a şi a IV-a / Florentina Vasilcanu. - Drobeta-Turnu Severin : Tipo
Radical, 2019
ISBN 978-606-8232-89-8
37
CIP 2019-07846

676. VĂRZARU, MARGARETA. Inteligenţa emoţională : ghid


metodologic / Vărzaru Margareta. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-96-8
37
CIP 2019-10446

677. VĂRZARU, MARGARETA. Metode alternative de evaluare :


ghid metodologic / Vărzaru Margareta. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-80-7
37
CIP 2019-10445

678. VĂRZARU, MARGARETA. Metode de predare integrată la


clasa pregătitoare : auxiliar curricular / Vărzaru Margareta. - Slatina : Edudel,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-78-4
37
CIP 2019-10444

679. VĂRZARU, MARGARETA. Rolul jocului didactic în


dezvoltarea competenţelor de comunicare : auxiliar curricular / Vărzaru
Margareta. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-79-1
37
CIP 2019-10443
CIP 137

680. VÂRTEI, AURORA. La grădiniţă învăţăm corect ca să circulăm


: auxiliar de educaţie rutieră / prof. Aurora Vârtei, prof. Carmen Vârtei. - Sebeş :
Emma Books, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8845-35-7
37
CIP 2019-09000

681. VÎLCU, ILEANA. Evaluarea şi autoevaluarea în învăţământul


preşcolar / Vîlcu Ileana. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-46-0641-9
37
CIP 2019-10847

682. VÎLCU, ILEANA. Valenţe formative în învăţământul preşcolar /


Vîlcu Ileana. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-46-0644-0
37
CIP 2019-10849

683. VLAD, EUGENIA-IOANA. Compendiu : ghid de conversaţie :


ghid auxiliar / Vlad Eugenia Ioana. - Slatina : Edudel, 2019
ISBN 978-606-8858-74-6
37
CIP 2019-10448

684. VLAD, EUGENIA-IOANA. Ghid de bune practici / Vlad Eugenia


Ioana. - Slatina : Edudel, 2019
ISBN 978-606-8858-77-7
37
CIP 2019-10447

685. ZAHIU, CRISTINA. Timpul liber al elevilor şi hedonismul


societăţii contemporane / Cristina Zahiu. - Buzău : Teocora, 2019
ISBN 978-606-632-532-5
37
17
CIP 2019-10353
CIP 138

686. ZORLESCU, MĂDĂLINA. Dinamica relaţiilor interpersonale în


organizaţiile şcolare : cercetare în managementul educaţional / Mădălina
Mirela Zorlescu. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0953-4
37
CIP 2019-10438

687. ZORLESCU, MĂDĂLINA. Managementul relaţiilor


interpersonale în organizaţiile şcolare / Mădălina Mirela Zorlescu. - Buzoeşti :
Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0952-7
37
CIP 2019-10437

39 Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de


viață. Folclor

688. BĂNICĂ, MIREL. Bafta, Devla şi Haramul : studii despre


cultura şi religia romilor / Mirel Bănică. - Iaşi : Polirom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-46-5578-6
39
2
CIP 2019-09963

689. BOERESCU, DAN-SILVIU. Nemuritorii : mitul vieţii veşnice în


variante româneşti : docu-drame şi mituri contemporane însoţite de
consemnări din presă / prezentate de Dan-Silviu Boerescu. - Bucureşti : Integral,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-302-3
39
CIP 2019-07721

690. CHERCIU, ION. Portul popular românesc în cercetările


monografice ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti / Ion Cherciu. - Bucureşti :
Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-759-1
39
CIP 2019-12196
CIP 139

691. CRISTĂNUŞ, DUMITRU. Livada nopţii / Dumitru Cristănuş. -


Sibiu : Agnos, 2019
ISBN 978-973-1941-95-0
39
CIP 2019-12213

692. Cu Tenda : stories, images and sounds on the move : living


memory of the Southeastern Europe. - Bucureşti : Martor, 2019
ISBN 978-606-8472-25-6
39
CIP 2019-09960

693. Cu Tenda : Aromanian stories : stories, images and sounds on


the move : living memory of the Southeastern Europe. - Bucureşti : Martor,
2019
ISBN 978-606-8472-24-9
39
CIP 2019-09961

694. Cultura tradiţională din judeţul Cluj. - Cluj-Napoca : Tradiţii


clujene, 2016-
5 vol.
ISBN 978-606-92884-4-3
Vol. 3 : Valea Arieşului. - 2019. - ISBN 978-606-8334-13-4.
398(498)
CIP 2019-07825

695. EMOŢIA CRĂCIUNULUI ÎN SUFLET DE ROMÂN.


Simpozion judeţean (2018 ; Buzău). Emoţia Crăciunului în suflet de român :
simpozion judeţean : Buzău, 18 decembrie 2018 / coord.: Preda Mihaela, Stanciu
Ana Maria. - Buzău : Omega, 2019
ISBN 978-606-568-403-4
39
CIP 2019-10729
CIP 140

696. FRÂNCU, TEOFIL. Românii din Munţii Apuseni : (moţii) / de


Teofil Frâncu, George Candrea ; îngrij. ed. şi note de dr. Marius Mureşan ; cuv.-
înainte de prof. univ. dr. Mircea Popa. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1467-4
39
CIP 2019-07797

697. Gyertek haza, ludaim! : Udvarhelyszéki gyermekjátékok /


Összeállította és szerkesztette P. Buzogány Árpád ; Az illusztrációkat Péter Katalin
rajzolta. - Odorheiu Secuiesc : Hargita Megyei Hagyományőzési Forrásközpont,
2019
ISBN 978-606-94565-4-5
39
CIP 2019-11116

698. ISTORIE, MEMORIE, IDENTITATE. Simpozion internaţional


(2018 ; Arad). Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului
internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019 / coord.: dr. Elena Rodica Colta. -
Bucureşti : Editura Etnologică, 2019
ISBN 978-606-8830-68-1
39
CIP 2019-12069

699. MION POP, MARIANA. Etichetă şi protocol / Mariana Mion


Pop. - Bucureşti : Neverland, 2019
3 vol.
ISBN 978-606-8390-96-3
Vol. 1 : Buna-cuviinţă : comunicare scrisă şi verbală. - 2019. - Conţine
bibliografie. - ISBN 978-606-8390-97-0
Vol. 2 : Masa e servită : comunicare nonverbală. - 2019. - Conţine
bibliografie. - ISBN 978-606-8390-98-7
Vol. 3 : Şantajabil : cu şi fără voie : comunicare subliminală. - 2019. -
Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-8390-99-4
395
CIP 2019-11145 - CIP 2019-11146 - CIP 2019-11147
CIP 141

700. MOLDOVAN, ILIE. Ecouri liturgice din etnogeneza românilor :


colinda creştină din sudul Transilvaniei / pr. prof. dr. Ilie Moldovan, prof. dr.
Vasile Bebeşelea Sterp. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Sibiu : Agnos, 2019
ISBN 978-973-1941-92-9
39
CIP 2019-12212

701. ROŞU, OTILIA. Valori etnografice arădene / Otilia Roşu,


Gheorghe Hodrea. - Arad : Tiparniţa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8836-15-7
39
CIP 2019-07565

702. TURK, VICTORIA. Maniere digitale / Victoria Turk ; trad. din lb.
engleză de Loredana Bucuroaia. - Bucureşti : Baroque Books & Arts, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8977-45-4
395
CIP 2019-08940

502/504 Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale

703. MARICOIU, RALUCA. Supravegherea şi controlul calităţii


solului / Maricoiu Raluca. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0743-5
504.53
CIP 2019-10498

51 Matematică

704. ALDEA, AUREL. Varietăţi matematice / prof. Aurel Aldea. -


Făgăraş : Editura Negru Vodă, 2019
ISBN 978-606-8479-17-0
51
CIP 2019-11270
CIP 142

705. CADAR, MARIA. Conexiuni inter şi transdisciplinare ale


matematicii / Cadar Maria. - Baia Mare : Ceconi, 2019
ISBN 978-606-725-252-1
51
CIP 2019-07643

706. CHITEŞ, COSTEL. Clasic şi modern în matematica


învăţământului primar / Costel Chiteş. - Bârlad : Universul academic, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94630-8-6
51
CIP 2019-11073

707. COJAN, STELIAN PAUL. Real R-discontinuous R-functions on


real finite dimensional R-differential structures / Stelian Paul Cojan. - Piteşti :
Paralela 45, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-47-3023-0
51
CIP 2019-12096

708. FLOREA, IOANA. Progresiile aritmetice şi progresiile


geometrice : carte de specialitate / Ioana Florea. - Buzoeşti : Ars Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0963-3
51
CIP 2019-11517

709. FLOREA, IOANA. Tehnici de rezolvare a problemelor de


geometrie în gimnaziu : carte de specialitate / Ioana Florea. - Buzoeşti : Ars
Libri, 2019
ISBN 978-606-36-0964-0
51
CIP 2019-11518
CIP 143

710. HAAR, ALFRÉD. Varációszámítás : egyetemi jegyzet / Haar


Alfréd ; Szerkesztette: Fialowski Alice, Varga Csaba. - Cluj-Napoca : Editura
Abel, 2019
ISBN 978--973-114-258-6
51
CIP 2019-11351

711. IONIŢĂ, VALERIA-GEORGETA. Matematica pentru copii,


părinţi şi învăţători : auxiliar de lucru pentru depăşirea dificultăţilor de
învăţare : clasa a III-a / Valeria Georgeta Ioniţă. - Snagov : Letras, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-8935-31-7
Caietul 1. - 2019. - ISBN 978-606-8935-32-4
Caietul 2. - 2019. - ISBN 978-606-8935-33-1
51
CIP 2019-11081 - CIP 2019-11082

712. Matematica în 30 de secunde : cele mai relevante 50 de teorii din


matematică, fiecare explicată într-o jumătate de minut / Richard Brown,
Richard Elwes, Robert Fathauer, ... ; ed.: Richard Brown. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3795-6
51
CIP 2019-10529

713. Matematică : culegere de probleme tip grilă pentru admiterea în


Academia Navală "Mircea cel Bătrân" / Dan Lascu, Anda Olteanu, Adriana-
Ligia Sporiş, Paul Vasiliu. - Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel
Bătrân", 2019
ISBN 978-606-642-181-2
51
CIP 2019-09725

714. Matematică : trunchi comun şi curriculum diferenţiat : manual


pentru clasa a IX-a / Constantin Năstăsescu, Ion Chiţescu, Constantin Niţă, Dan
Mihalca. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0788-7
51
CIP 2019-10422
CIP 144

715. Matematică : trunchi comun : manual pentru clasa a X-a / prof.


univ. dr. Constantin Năstăsescu, prof. univ. dr. Constantin Niţă, prof. univ. dr. Ion
Chiţescu, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0794-8
51
CIP 2019-09831

716. Matematică : trunchi comun şi curriculum diferenţiat : manual


pentru clasa a X-a / prof. univ. dr. Constantin Năstăsescu, prof. univ. dr.
Constantin Niţă, prof. univ. dr. Ion Chiţescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0811-2
51
CIP 2019-07762

717. Matematika : Torzsanyag es differencialt tanterv : Tankonyv a


IX. osztaly szamara / Constantin Năstăsescu, Ion Chiţescu, Constantin Niţă, Dan
Mihalca. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0834-1
51
CIP 2019-10770

718. Micul Gauss : culegere de exerciţii şi probleme / Zecheru Carmen


(coord.), Lupşan Mirela, Lupşan Nicuşor, ... - Târgu Mureş : Edu, 2019
Index
ISBN 978-606-8531-92-2
51
CIP 2019-07661

719. MIRCEA, GEORGIANA. Exersăm la matematică : clasa a II-a /


Georgiana Mircea. - Piteşti : Carminis Educational, 2019
ISBN 978-973-123-377-2
51
CIP 2019-12015

720. MITOI, GIANINA-MARIA. Matematică distractivă pentru


clasele III-IV / prof. Gianina-Maria Mitoi. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2019
ISBN 978-606-47-0247-0
51
CIP 2019-10605
CIP 145

721. MOLDOVAN, RODICA. Culegere de matematică : clasa a II-a /


Moldovan Rodica. - Petroşani : Focus, 2019
ISBN 978-973-677-340-2
51
CIP 2019-11250

722. NEGRILĂ, ANTON. Matematică : algebră, geometrie : clasa a


VIII-a / Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 8-a. - Piteşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-3009-4
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3010-0
51
CIP 2019-07586

723. NEGRILĂ, ANTON. Matematică : algebră, geometrie : clasa a


VII-a / Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 8-a, reviz. şi adăug.. - Piteşti :
Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-3007-0
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3008-7
51
CIP 2019-07587

724. PETCU, SIMONA ADRIANA. Matematica în exerciţii, jocuri,


poezii, proverbe şi ghicitori : auxiliar didactic / Petcu Simona Adriana. -
Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0753-4
51
CIP 2019-11336

725. PETCU, SIMONA ADRIANA. Probe de evaluare : matematică -


clasa a IV-a : auxiliar didactic / Petcu Simona Adriana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0752-7
51
CIP 2019-11337
CIP 146

726. POPESCU, MIRCEA. Inegalităţi : (clasa a IX-a) : olimpiade şi


concursuri şcolare / Mircea Popescu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2019
ISBN 978-606-30-2324-8
51
CIP 2019-11283

727. SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Matematică şi


explorarea mediului : exerciţii şi probleme pentru clasa pregătitoare /
Gheorghe Adalbert Schneider. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Craiova : Editura
Hyperion, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-589-082-4
51
504
CIP 2019-09762

728. SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Teste grilă de


matematică pentru clasele I-IV / Gheorghe Adalbert Schneider. - Ed. a 2-a, rev.
şi adăug.. - Craiova : Editura Hyperion, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-589-083-1
51
CIP 2019-09761

729. TUDOR, ION. Matematică : algebră, geometrie : modalităţi de


lucru diferenţiate, pregătire suplimentară prin planuri individualizate : caiet
de lucru : 7 / Ion Tudor. - Ed. a 3-a, reviz. şi adăug.. - Piteşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2999-9
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3000-1
51
CIP 2019-07585
CIP 147

730. TUDOR, ION. Matematică : algebră, geometrie : modalităţi de


lucru diferenţiate, pregătire suplimentară prin planuri individualizate : caiet
de lucru : 6 / Ion Tudor. - Ed. a 3-a. - Piteşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2997-5
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-2998-2
51
CIP 2019-07588

731. TUDOR, ION. Matematică : algebră, geometrie : modalităţi de


lucru diferenţiate, pregătire suplimentară prin planuri individualizate : caiet
de lucru : 8 / Ion Tudor. - Ed. a 3-a. - Piteşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-3001-8
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3002-5
51
CIP 2019-07589

732. TUDOR, ION. Matematică : aritmetică, algebră, geometrie :


modalităţi de lucru diferenţiate, pregătire suplimentară prin planuri
individualizate : caiet de lucru : 5 / Ion Tudor. - Ed. a 3-a, reviz. şi adăug.. -
Piteşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2995-1
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-2996-8
51
CIP 2019-07592

733. VIERU, JANE. Matematică - Algebră : funcţia de gradul I :


aplicaţii practice rezolvate : carte de specialitate / Vieru Jane. - Câmpulung :
Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1281-3
51
CIP 2019-10596
CIP 148

734. VIERU, JANE. Matematică-algebră : funcţia de gradul al


doilea : aplicaţii practice rezolvate : carte de specialitate / Vieru Jane. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1282-0
51
CIP 2019-10597

735. VLAICU, LIVIU. 505 probleme rezolvate din testele-grilă de


matematică pentru admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca /
Liviu Vlaicu. - Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3020-9
51
CIP 2019-09936

736. ZAHARIA, DAN. Matematică : aritmetică, algebră, geometrie :


clasa a V-a / Dan Zaharia, Maria Zaharia, Sorin Peligrad. - Ed. a 8-a. - Piteşti :
Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-3003-2
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3004-9
51
CIP 2019-07583

737. ZAHARIA, DAN. Matematică : algebră, geometrie / Dan Zaharia,


Maria Zaharia ; clasa a VI-a. - Ed. a 8-a. - Bucureşti : Paralela 45, 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-47-3005-6
Partea 1. - 2019. - ISBN 978-973-47-3006-3
51
CIP 2019-07584

738. ZAHARIA, MARIA. Caiet de vacanţă : matematică : clasa a


VII-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme aplicative / Maria Zaharia. -
Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3019-3
51
CIP 2019-09955
CIP 149

739. ZAHARIA, MARIA. Caiet de vacanţă : matematică : clasa a


VI-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme aplicative / Maria Zaharia. - Piteşti :
Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3018-6
51
CIP 2019-09956

740. ZAHARIA, MARIA. Caiet de vacanţă : matematică : clasa a


V-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme aplicative / Maria Zaharia. - Piteşti :
Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3017-9
51
CIP 2019-09958

52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului

741. BONE, EMILY. Astronomia şi spaţiul / Emily Bone şi Hazel


Maskell ; il. de Paul Weston şi Adam Larkum ; trad. de Ioana Apostolescu. -
Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-560-8
52
CIP 2019-07638

742. MORINTZ, ALEXANDRU. Balbus către Celsus : prezentarea şi


analiza tuturor figurilor : o versiune în limba română însoţită de note şi
comentarii / Alexandru Morintz. - Bucureşti : Scrib, 2019
ISBN 978-606-8440-50-7
528.425
CIP 2019-09984

743. Teste grilă pentru examenul de licenţă - specializarea Măsurători


terestre şi cadastru / Adina Horablaga, Cosmin Alin Popescu, Nicolae Dima, ... -
Timişoara : Agroprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-785-103-8
528.4
CIP 2019-12249
CIP 150

53 Fizică. Mecanică. Optică. Termodinamică. Electricitate. Magnetism

744. BRATU, SIMONA. Fizică : manual pentru clasa a XI-a - F1 /


Simona Bratu, Adrian Motomancea, Ion Apostol. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0841-9
53
CIP 2019-10761

745. BRATU, SIMONA. Fizică : manual pentru clasa a XII-a : F1+


F2 / Simona Bratu, Vasile Fălie. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0847-1
53
CIP 2019-10765

746. CONSTANTIN, ALBERT TITUS. Rezistenţa materialelor în


ingineria instalaţiilor / Albert Titus Constantin, Şerban Vlad Nicoară. -
Timişoara : Editura Politehnica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-35-0289-7
53
624
CIP 2019-10485

747. COTRĂU, MIRELA DANA. Elemente de fizică în pagini Web /


Cotrău Mirela Dana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0757-2
53
004
CIP 2019-10819

748. DOGARU, CONSTANTIN. Vidul şi forţa supremă a vidului /


Constantin Dogaru. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-803-4
53
CIP 2019-08945
CIP 151

749. EINSTEIN, ALBERT. Teoria relativităţii : relativitatea specială


şi relativitatea generală / Albert Einstein ; trad.: Nicolae Sfetcu. - Drobeta-Turnu
Severin : MultiMedia Publishing, 2019
ISBN 978-606-033-180-3
53
CIP 2019-12073

750. FĂLIE, VASILE. Fizică : manual pentru clasa a IX-a / Vasile


Fălie, Rodica Mihalache. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0831-0
53
CIP 2019-10784

751. Fizică : breviar teoretic / colectiv de elab.: prof. Cornelia Bădilă,


prof. Maria Laura Ciobanu, prof. Nicolae Dragomir, prof. Ştefan Matei ; coord.:
prof. Florina Bărbulescu, prof. Liviu Blanariu ; ref.: Daniel Ovidiu Crocnan. -
Bucureşti : Sigma, 2019
ISBN 978-606-727-310-6
53
CIP 2019-09940

752. NAGY, RAMONA. Fundamente mecanice şi solicitări mecanice :


notiţe de curs / Ramona Nagy, Karoly Menyhardt. - Timişoara : Editura
Politehnica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-35-0291-0
53
CIP 2019-12247

753. RACOVITZĂ, ALEXANDRU. Technische Thermodynamik :


Disziplin Unterstützung (Überarbeitete und Hinzugefügte Ausgabe) /
Alexandru Racovitză, Mălina Prisecaru, Claudia Ioniţă. - Bucureşti : Printech,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0955-8
53
CIP 2019-11088
CIP 152

754. SANDU, MARIN. Rezistenţa materialelor / Marin Sandu, Adriana


Sandu, Emil Nuţu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0953-4
53
CIP 2019-08856

755. SFETCU, NICOLAE. Fizica fenomenologică : compendiu /


Nicolae Sfetcu. - Ed. alb-negru. - Drobeta-Turnu Severin : Multimedia Publishing,
2019
2 vol.
ISBN 978-606-033-185-8
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-033-210-7
53
CIP 2019-12072

756. UDRIŞTIOIU, ANETA. Algoritmi şi metode de prelucrare a


semnalelor / Aneta Udriştioiu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6871-2
53
CIP 2019-11139

757. UDRIŞTIOIU, ANETA. Culegere de probleme fizică pentru


gimnaziu / Aneta Udriştioiu. - Craiova : Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-940-4
53
CIP 2019-11441

758. UDRIŞTIOIU, ANETA. Echipamente medicale moderne bazate


pe realizări ale fizicii : lucrare ştiinţifică / Aneta Udriştioiu. - Craiova :
Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0511-8
53
CIP 2019-11435
CIP 153

759. UDRIŞTIOIU, ANETA. Ghid metodologic pentru aprofundarea


cunoştinţelor la fizică pentru clasa a IX a / Aneta Udriştioiu. - Craiova : Inkpres,
2019
ISBN 978-606-766-942-8
53
CIP 2019-11440

760. UDRIŞTIOIU, ANETA. Ghid metodologic pentru aprofundarea


cunoştinţelor de fizică în gimnaziu : lucrare ştiinţifică / Aneta Udriştioiu. -
Craiova : Inkpres, 2019
ISBN 978-606-766-941-1
53
CIP 2019-11439

761. UDRIŞTIOIU, ANETA. Integrale numerice multiple : aplicaţii


în plasma de fuziune / Aneta Udriştioiu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6850-7
53
CIP 2019-11137

762. UDRIŞTIOIU, ANETA. Modelarea sistemelor de tip mediu


înconjurător / Aneta Udriştioiu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6849-1
53
CIP 2019-11138

763. UDRIŞTIOIU, ANETA. Teste grilă pentru aprofundarea


cunoştinţelor de mecanică pentru clasa a IX a : auxiliar curricular / Aneta
Udriştioiu. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0509-5
53
CIP 2019-11436
CIP 154

54 Chimie

764. APETROAEI, MANUELA-ROSSEMARY. Lucrări practice de


chimie marină / Manuela-Rossemary Apetroaei, Cosmina-Andreea Marin. -
Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2019
ISBN 978-606-642-182-9
54
CIP 2019-09726

765. ARSENE, PARASCHIVA. Chimie : manual pentru clasa a


XI-a - C1 / Paraschiva Arsene, Cecilia Marinescu. - Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0840-2
54
CIP 2019-10762

766. Book of Abstracts of the 28th Symposium on Thermal Analysis


and Calorimetry - Eugen Segal of the Commission for Thermal Analysis and
Calorimetry of the Romanian Academy & 2nd Symposium on Thermal
Analysis and Calorimetry of Moldova : Timişoara, 9-10 mai 2019 / prof. dr.
habil. ing. Titus Vlase, conf. dr. Andrei Rotaru. - Arad : Gutenberg Univers, 2019
ISBN 978-606-675-208-4
543.57
CIP 2019-09745

767. BREAZU, NADIA. Algoritmi utilizaţi în învăţarea conceptelor şi


fenomenelor de chimie : procese Redox / Breazu Nadia. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6867-5
54
CIP 2019-11134

768. CÂRÂC, GETA. Chimie experimentală : teste grilă şi scheme de


lucru / Cârâc Geta, Butan Simona. - Galaţi : Galaţi University Press, 2019
ISBN 978-606-696-156-1
54
CIP 2019-07820
CIP 155

769. PETRESCU, OLGA. Chimie : manual pentru clasa a IX-a / Olga


Petrescu, Gabriela Dobrescu, Adrian-Mihail Stadler. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0796-2
54
CIP 2019-09834

770. PETRESCU, OLGA. Chimie : manual pentru clasa a XI-a - C1 /


Olga Petrescu, Adrian Mihail Stadler. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0839-6
54
CIP 2019-10763

771. PETRESCU, OLGA. Chimie : manual pentru clasa a XII-a -


C1 / Olga Petrescu, Adrian Mihail Stadler. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0846-4
54
CIP 2019-10767

772. URSEA, LUMINIŢA. Chimie : manual pentru clasa a IX-a /


Luminiţa Ursea, Mihaela Zărnescu Enceanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0801-3
54
CIP 2019-10736

55 Științele pământului. Științe geologice

773. APETROAEI, MANUELA-ROSSEMARY. Noţiuni teoretice şi


aplicaţii practice în oceanografia chimică / Manuela-Rossemary Apetroaei,
Gabriel-Marius Apetroaei. - Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel
Bătrân", 2019
ISBN 978-606-642-183-6
551.46
CIP 2019-09724
CIP 156

774. MĂRUNŢEANU, CRISTIAN. Geologie inginerească / Cristian


Mărunţeanu, Mihaela Stănciucu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1054-9
55
CIP 2019-02066

775. MÂRZA, IOAN. Petrometallogeny : genetic geoprocessing of ore


deposits / Ioan Mârza. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0570-0
55
CIP 2019-07779

776. MIHĂILESCU, NICOLAE. Studii sedimentologice în depozite


vechi şi moderne : Carpaţii Româneşti şi Delta Dunării : culegere de articole =
Sedimentology of modern and old deposits : the Romanian Carpathians and
the Danube Delta : a compendium / Nicolae Mihăilescu. - Bucureşti :
GeoEcoMar, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94742-3-5
55
CIP 2019-12078

777. SĂLĂJAN, LIDIA. Viiturile şi inundaţiile : de la prognoză la


management / Lidia Sălăjan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0945-4
556.166
CIP 2019-12235

57 Științe biologice în general

778. GREBENIŞAN, IRINA. Valorificarea resurselor ecosistemelor şi


habitatelor / Irina Grebenişan. - Bucureşti : Ex Terra Aurum, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8974-13-2
574
CIP 2019-09859
CIP 157

779. HUŢANU, ELENA. Biologie : manual pentru clasa a IX-a / Elena


Huţanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0786-3
57
CIP 2019-10427

780. HUŢANU, ELENA. Biologie : manual pentru clasa a V-a / Elena


Huţanu Crocnan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0823-5
57
CIP 2019-10776

781. HUŢANU, ELENA. Biologie : manual pentru clasa a XI-a / Elena


Huţanu Crocnan, Irina Huţanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0812-9
57
CIP 2019-10785

782. HUŢANU, ELENA. Biologie : manual pentru clasa a XII-a /


Elena Huţanu Crocnan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0845-7
57
CIP 2019-10795

783. LUŢĂ, GABRIELA. Biochimie structurală / Gabriela Luţă,


Evelina Gherghina. - Bucureşti : Ex Terra Aurum, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8974-14-9
57
CIP 2019-11269

784. NEAMŢU, CRISTIANA. Studiul celulei vegetale şi animale în


lecţiile de biologie din gimnaziu / Cristiana Neamţu. - Brăila : Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-2290-6
57
CIP 2019-11028
CIP 158

785. NISTOR, TIBERIU. Basics in descriptive biochemistry / Tiberiu


Nistor. - 3rd ed.. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1443-8
577
CIP 2019-09781

786. PANAINTE, IONELA. Biologia pentru admitere : culegere de


teste / Ionela Panainte. - Iaşi : PIM, 2019-
2 vol.
ISBN 978-606-13-4951-7
Vol. 1 : Teste de tip complemet simplu la disciplina Anatomia şi
fiziologia omului. - 2019. - ISBN 978-606-13-4952-4
57
CIP 2019-11175

58 Botanică

787. APOSTOL, ECATERINA-NICOLETA. Variabilitatea


descriptorilor frunzelor în populaţii autohtone de stejar pedunculat (Quercus
robur L.) şi stejar brumăriu (Quercus peduculiflora K. Koch) / Ecaterina-
Nicoleta Apostol. - Voluntari : Editura Silvică, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8020-45-7
58
CIP 2019-07711

788. SUCIU, LOREDANA. Biologia, ecologia şi controlul speciilor de


Fusarium din cultura de porumb / Loredana Suciu. - Cluj-Napoca : Bioflux,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8887-58-6
58
CIP 2019-09905
CIP 159

61 Științe medicale. Medicină

789. Anatomia omului - Cap şi gât : caiet de lucrări practice / coord.:


Radu Stănescu, Lorena Mihaela Sas. - Craiova : Editura Medicală Universitară,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-106-304-1
61
CIP 2019-07564

790. ARHIRE, OANA E. Radiologie musculoscheletică : diagnostic


complex prin radiologie clasică, ecografie şi CT / Oana E. Arhire ; ed.: dr. Gh. P.
Cuculici, dr. Anca W. Gheorghiu. - Bucureşti : Editura Medicală "Callisto", 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8043-38-8
61
CIP 2019-10575

791. ASOCIAŢIA DERMATOLOGILOR DIN OLTENIA (Craiova).


Terapii dermatocosmetice : cazuri clinice, de la diagnostic la tratament /
Asociaţia Dermatologilor din Oltenia. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6875-0
61
CIP 2019-10609

792. BĂCĂNOIU, MANUELA VIOLETA. Modele structurale şi


funcţionale ale fibrei nervoase şi fibrei musculare striate / Manuela Violeta
Băcănoiu. - Craiova : Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-14-1502- 1
61
CIP 2019-09727
CIP 160

793. CÂRSTEA, DOINA. Propedeutică medicală : ghid practic de


diagnostic semiologic în patologia generală / Doina Cârstea. - Craiova : Sitech,
2019
ISBN 978-606-11-6900-9
61
CIP 2019-10907

794. Curs remedial pentru studenţi. - Bacău : Docucenter, 2018-2019


2 vol.
ISBN 978-606-721-281-5
Partea 2 / Luminiţa Grosu, Gabriela Muntianu, Oana-Irina Patriciu, Ana-
Maria Roşu. - 2019. - Conţine bibliografie - ISBN 978-606-721-350-8
61
CIP 2019-07637

795. DEFRANCE DE TERSANT, CHRISTIAN. Sinusurile venoase


ale craniului : soluţie cheie în tratamentul migrenelor / Christian Defrance de
Tersant ; trad. din lb. franceză: prof. dr. Constantin Mihail Popescu ; coord. de
specialitate: Mircea Laurenţiu. - Bucureşti : Osteore, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94706-1-9
61
CIP 2019-09865

796. FLORIA, MARIANA. Electrocardiograme interpretate : manual


de lucrări practice : de la studenţi pentru studenţi / Mariana Floria, Teodor
Şerban, Smaranda Radu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-544-600-7
61
CIP 2019-11272

797. GEMAN, OANA. Aplicaţiile bioingineriei în recuperarea


medicală / Oana Geman, Marius Prelipceanu, Iuliana Chiuchişan. - Iaşi : PIM,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-4925-8
61
62
CIP 2019-09774
CIP 161

798. GHERMAN, CLAUDIA DIANA. Patologia vasculară la


interfaţa dintre specialităţi / coord.: Claudia Diana Gherman. - Cluj-Napoca :
Casa cărţii de ştiinţă, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1464-3
61
CIP 2019-11316

799. HUŞANU, MAGDALENA. Teste grilă : pentru cursanţii şi


absolvenţii cursurilor de infirmiere, brancardieri şi îngrijitoare / Huşanu
Magdalena... - Iaşi : PIM, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-4937-1
61
CIP 2019-11099

800. IFTIMOVICI, RADU. Întâmplări ciudate din istoria medicinei /


Radu Iftimovici. - Bucureşti : Curtea Veche, 2019
ISBN 978-606-792-025-3
61
821.135.1
CIP 2019-09792

801. IONESCU, ANA MARIA. Ateroscleroza catotidiană : aspecte


teoretice şi clinice / Ana-Maria Ionescu. - Constanţa : Editura Muntenia, 2019
ISBN 978-973-692-446-0
61
CIP 2019-10722

802. ISPAS, SORINA. Arterele carotide : îndrumar de laborator


pentru studenţi / dr. Ispas Sorina, dr. Ispas Viorel. - Constanţa : Editura Muntenia,
2019
ISBN 978-973-692-445-3
61
CIP 2019-08985
CIP 162

803. KIRIŢESCU, VICTOR-PAUL. Tu, copilul tău şi... drogurile!!! :


ghid pentru părinţi / dr. Victor-Paul Kiriţescu. - Baia Mare : Enesis, 2019
ISBN 978-606-8819-29-7
613.83
CIP 2019-09911

804. LEON, ALBERTINE. Odontoterapie conservatoare / Albertine


Leon. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-598-724-1
61
CIP 2019-10501

805. Manual de anestezie-terapie intensivă pentru studenţii la


medicină / coord.: prof. dr. Daniela Ionescu, conf. dr. Constantin Bodolea. - Cluj-
Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-898-6
61
CIP 2019-07620

806. MARCHESSEAU, P.V. Bolile inimii şi ale vaselor de sânge :


angină pectorală, infarct, arterită, hipertensiune, arterioscleroză, varice... / de
biologul P.V. Marchesseau. - Arad : Sens, 2019
ISBN 978-606-94758-9-8
61
CIP 2019-10479

807. MEISSNER, IRINA. Plus de santé, moins de kilos! : Thérapie


Eden / Irina Meissner... - Snagov : Letras, 2019
ISBN 978-606-8935-40-9
61
CIP 2019-11080
CIP 163

808. Noţiuni de reproducere umană asistată / sub coord.: Andreea


Carp-Velişcu, Bogdan Marinescu. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-106-305-8
61
CIP 2019-07563

809. PAŞCA, MARIA DORINA. Texte şi ... pretexte / Maria Dorina


Paşca. - Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8372-60-0
61
37
CIP 2019-10367

810. PETRUCCI, KELLYANN. Cum să scapi de burtă în 10 zile :


cum să slăbeşti, să-ţi vindeci tractul digestiv şi să te bucuri de un corp mai
tânăr şi mai suplu / Kellyann Petrucci ; trad.: Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti :
Meteor Publishing, 2019
Index
ISBN 978-606-910-114-8
613
CIP 2019-10583

811. ŞTEFĂNESCU, GRIGORIE. Epigenetica generală şi umană /


Grigorie Ştefănescu, Cristina Ştefănescu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-2353-0
616
CIP 2019-10820
CIP 164

812. Tendinţe moderne în ştiinţele biomedicale. - Bucureşti : Matrix


Rom, 2019-
vol.
ISBN 978-606-25-0474-8
Vol. 3 / coord.: asist. univ. dr. Ruxandra Mărgărit, şef lucr. dr. Mădălina
Adriana Maliţa, asist. univ. dr. Magdalena Natalia Dina, ... - 2019. - Conţine
bibliografie. - ISBN 978-606-25-0493-9
61
CIP 2019-07752

813. Un stomac eficient : sănătatea sistemului digestiv. - Bucureşti :


Reader's Digest, 2019
Index
ISBN 978-606-641-108-0
61
CIP 2019-11018

814. VĂDUVA, CRISTINA. Internal medicine : practical works for


4th year study / Cristina Văduva. - Timişoara : Agroprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-785-104-5
61
CIP 2019-12248

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

815. ADAMCIK, KAZIMIR. Hrani i prirodni sredstva za borba s


raka / Kazimir Adamcik. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-169-2
615
CIP 2019-11204

816. BUŞNEAG, CARMEN. Kinetoterapia în afecţiunile


cardiorespiratorii : curs în tehnologie IFR / Iliana-Carmen Buşneag. -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0351-7
615
CIP 2019-12162
CIP 165

817. DOGNA, MICHEL. Dreptul la informare : cancerul : vindecare


neconvenţională (remedii neconvenţionale) / Michel Dogna şi Anne Françoise ;
trad. din franceză de Dorina Oprea. - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-80-1
615
CIP 2019-11281

818. FEKETE, ANDRÁS. Élelmiszerek és természetes gyógykezelések


a rák ellen / András Fekete. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-168-5
615
CIP 2019-09903

819. HOFFER, RAMON. Soluţii naturiste pentru a scăpa de diabet /


Ramon Hoffer. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-164-7
615
CIP 2019-08941

820. HOFR, RAMON. Pripodin resheniia za lechenie na diabet /


Ramon Hofr. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-165-4
615
CIP 2019-09855

821. JIANU, ANCA. Kinetoterapia în geriatrie : bazele generale :


curs în tehnologie IFR / Anca Jianu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0348-7
615
CIP 2019-07669

822. KELES, ANGÉLA. Prirodno lechenie na kandidoza za 24 chasa /


Andzhela Keles. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-166-1
615
CIP 2019-07664
CIP 166

823. KELES, ANGÉLA. Tratamente naturiste pentru a scăpa de


candida în 48 de ore / Angela Keles. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-160-9
615
CIP 2019-09856

824. L'api-nutrition : une alternative de prévention et de préservation


de la santé / Mirela Stranţ, Alina Varadi, Rodica Mărgăoan, ... - Bucureşti : Lumea
apicolă, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94092-7-5
615
638.1
CIP 2019-09864

825. Medicii şi biserica / vol. coord. de dr. Mircea Gelu Buta ; tipărită cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu Valeriu Anania,
arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2004-
vol.
Vol. 17 : Tehno-ştiinţele şi provocările lumii contemporane. - 2019. -
Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-607-281-6
615.852
61:281.95
616-006:248.151
311/314
CIP 2019-12031

826. Metodologia cercetării ştiinţifice farmaceutice / Lucia Maria Rus,


Alina Uifălean, Raul Nicoară, ... - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
"Iuliu Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-905-1
615
CIP 2019-12217
CIP 167

827. MOCANU, NITA. Manual Reiki / Nita Mocanu. - Braşov : Libris


Editorial, 2018-
3 vol.
ISBN 978-606-8953-70-0
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-8953-72-4
615
CIP 2019-12092

828. MOLDOVAN, ANDREI. Alimente şi remedii naturiste


împotriva cancerului / Andrei Moldovan. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-170-8
615
CIP 2019-11202

829. PETERSEN, LUCAS. Terapia naturistă a tinitusului : cum să


reduci la tăcere sunetele enervante din ureche / Lucas Petersen. - Ed. a 2-a. -
Sibiu : Editura A.T.U, 2019
ISBN 978-606-985-175-3
615
CIP 2019-10948

830. PETERSEN, LUCAS. A fülzúgás természetes terápiája : hogyan


némítsd el a füledben levő idegesítő hangokat / Lucas Petersen. - Sibiu : Editura
A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-167-8
615
CIP 2019-09902

831. POPESCU, FLORENTINA. Kinesiologie : curs în tehnologie


IFR / Florentina Popescu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Fundaţiei
"România de Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0347-0
615
CIP 2019-07668
CIP 168

832. RAZDOBURDIN, IAN. Ayurveda : instrucţiuni pentru viaţă :


filozofie, diagnostică, astrologie vedică / Ian Razdoburdin ; trad. din lb. rusă de
Elena Migaevschi. - Strejnicu : Editura Helen, 2019
ISBN 978-606-94143-8-5
615
CIP 2019-09938

833. RAZDOBURDIN, IAN. Ayurveda : instrucţiuni pentru viaţă :


filozofie şi ierburi / Ian Razdoburdin ; trad. din lb. rusă de Elena Migaevschi şi
Petrică Armencea. - Strejnicu : Editura Helen, 2019
ISBN 978-606-94143-7-8
615
CIP 2019-09939

616 Patologie. Medicină clinică

834. Abordarea paliativă în oncologie / coord.: Burz Claudia ; colab.:


Nagy Viorica, Patriciu Achimaş-Cadariu, Căinap Călin, ... - Cluj-Napoca : Editura
Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019
ISBN 978-973-693-903-7
616
CIP 2019-09951

835. Basics in gynecological and breast pathology : Târgu Mureş,


2019 : lucrări prezentate - proceedings / Simona Stolnicu (ed.)..., Stuart
Schnitt..., Rouba Ali Fehmi..., Naveena Singh... - Târgu Mureş : Farmamedia ;
Bucureşti : Editura Etna, 2019
ISBN 978-606-8215-92-1
ISBN 978-973-1985-41-1
616
CIP 2019-11205

836. Boli infecţioase : curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină /


sub red.: prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, prof. dr. Victoria Aramă, prof. dr. Petre
Iacob Calistru. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2019
2 vol.
ISBN 978-606-011-063-7
Vol. 1. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-011-081-1
616.9
CIP 2019-09772
CIP 169

837. BROOK, ITZHAK. Ghidul pacientului laringectomizat / Itzhak


Brook ; coord. trad.: asist. univ. dr. Alina Oancea ; trad.: conf. univ. dr. Şerban
Vifor Gabriel Berteşteanu, conf. univ. dr. Raluca Grigore, şef lucrări dr. Bogdan
Popescu, ... - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0951-0
616
CIP 2019-09738

838. BUCURICĂ, SĂNDICA NICOLETA. Endomicroscopia


confocală laser în diagnosticul leziunilor neoplazice de tract digestiv inferior /
Săndica Bucurică. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-011-078-1
616
CIP 2019-07699

839. Handbook of main zoonotic disease identified in 4 EU countries -


Romania, Italy, Croatia and Lithuania / coord.: Liviu Miron. - Iaşi : Editura Ion
Ionescu de la Brad, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-147-334-5
616.993
CIP 2019-09941

840. Histologie specială : evaluare semestrială / Constantin Anne-


Marie(coord.), Mihu Carmen, Crişan Maria, ... ; pref. de Mihu Carmen. - Cluj-
Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-904-4
616
CIP 2019-07833

841. JIANU, ANCA. Tehnici speciale de manevrare a bolnavului :


curs în tehnologie IFR / Anca Jianu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-20-0346-3
616
CIP 2019-07659
CIP 170

842. MARCHESSEAU, P.V. Reumatismul articular : artrita şi


artroza / de biologul P.V. Marchesseau. - Arad : Sens, 2019
ISBN 978-606-9078-00-6
616
CIP 2019-11127

843. Metoda de evaluare a deliriumului pentru secţia de terapie


intensivă (CAM-ICU) : manualul complet de instruire / Bodolea Constantin,
Hirişcău Elisabeta Ioana, Ene-Cociş Mihaela, ... - Cluj-Napoca : Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-899-3
616
CIP 2019-07651

844. NIŢU, FLOAREA-MIMI. Curs de pneumologie : patologie


bronhopulmonară / Floarea Mimi Niţu, Mihai Olteanu. - Craiova : Editura
Medicală Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-106-306-5
616
CIP 2019-12236

845. Orthodontie - entre la fonction et l'esthétique : 8ème Congrès


AIOF 2019 : 23-25 mai, 2019 Congress Hall Palas Iasi, Roumanie : livre
résumé / Association Internationale des Orthodontistes Francophones, Asociaţia
Română pentru Excelenţă în Ortodonţie. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4966-1
616
CIP 2019-12177

846. PALADE, OCTAVIAN DRAGOŞ. Textbook of


otorinolaryngology for students / Octavian Dragoş Palade, Mihail Dan
Cobzeanu, Bogdan Mihail Cobzeanu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-544-598-7
616
CIP 2019-09786
CIP 171

847. Parodontologie / Alexandra Roman, Luminiţa Lazăr, Petra Şurlin,


Ştefan-Ioan Stratul. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară
"Iuliu Haţieganu", 2019-
2 vol.
ISBN 978-973-693-901-3
Vol. 1 : Noţiuni de bază. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-973-
693-902-0
616.314
CIP 2019-11076

848. RAHNEA-NIŢĂ, ROXANA ANDREEA. Cancerul genital :


evaluarea simptomelor / Roxana-Andreea Rahnea-Niţă. - Bucureşti : Editura
Etna, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1985-43-5
616
CIP 2019-09942

849. SCHNEIDER, PAUL DANIEL. 25 : SMURD Cluj-Napoca / Paul


Daniel Schneider. - Cluj-Napoca : Colorama, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8778-99-0
616-083
CIP 2019-12178

850. SOANCĂ, ANDRADA. Concepts in periodontal therapy / Soancă


Andrada, Roman Alexandra. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu
Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-897-9
616
CIP 2019-09754

851. STĂNESCU, ANA MARIA ALEXANDRA. Corelarea factorilor


interdisciplinari în managementul psoriazisului / Ana Maria Alexandra
Stănescu. - Bucureşti : Amaltea, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-162-198-2
616
CIP 2019-07759
CIP 172

852. STĂTESCU, GABRIEL. Optimizarea prognosticului în


peritonite prin tratamentul actual / Gabriel Stătescu. - Iaşi : Stef, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-028-162-7
616
CIP 2019-09847

853. Tăcerea copiilor în psihoterapie : intervenţii pentru deblocarea


comunicării / ed. coord.: Cathy A. Malchiodi, David A. Crenshaw ; trad. din lb.
engleză de Cristina Drăgulin. - Bucureşti : Catharsis Media, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-88661-3-3
616
CIP 2019-08967

854. VESA, COSMIN MIHAI. Diabetul zaharat inaugural în judeţul


Bihor : particularităţi epidemiologice, clinice, paraclinice şi riscul
cardiovascular la pacientul nou-diagnosticat / Vesa Cosmin Mihai. - Oradea :
Treira, 2019
ISBN 978-606-657-120-3
616
CIP 2019-07772

855. WENTZ, IZABELLA. Protocol terapeutic pentru tiroidita


Hashimoto : un plan pe 90 de zile pentru eliminarea simptomelor tiroidiene şi
revenirea la o viaţă normală / Izabella Wentz... ; trad. din lb. engleză de
Smaranda Nistor. - Piteşti : Paralela 45, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-47-3012-4
616
CIP 2019-11101
CIP 173

617 Chirurgie

856. BARTOŞ, ADRIAN. Ghiduri de conduită în chirurgia


abdominală / Bartoş Adrian (coord.), Bartoş Dana, Iancu Cornel. - Cluj-Napoca :
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-693-900-6
617
CIP 2019-07652

618 Ginecologie. Obstetrică

857. CRĂCIUN, ELA. 9 luni fără griji : 101 întrebări despre sarcină
cu răspunsuri de la specialişti / Ela Crăciun. - Bucureşti : Didactica Publishing
House, 2019
ISBN 978-606-683-978-5
618
CIP 2019-12143

62 Inginerie. Tehnică în general

858. BABUCIU, ION VALERIAN. Maşinile hibride : proiectarea şi


realizarea practică a unei machete funcţionale / Ion Valerian Babuciu, Mihail-
Florin Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-371-7
621.313
CIP 2019-12051

859. BĂRBIERU, PETRUŢA. Un studiu asupra mecatronicii pentru


diagnoza autovehiculelor / Bărbieru Petruţa. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1288-2
62
CIP 2019-11485
CIP 174

860. BLĂGOI, OLIMPIA. Barajele hidrotehnice şi schimbările


climatice : siguranţă şi risc : studiu / Olimpia Blăgoi, Florin Trofin. - Bucureşti :
ePublishers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-716-930-0
628.1
CIP 2019-10668

861. BOROIU, ANDREI-ALEXANDRU. Ingineria transporturilor :


aplicaţii / Andrei-Alexandru Boroiu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-560-625-8
62
CIP 2019-10387

862. BULĂREANU, ION. Proiectarea unui transformator de sudură


cu arc electric / Ion Bulăreanu, Mihail-Florin Stan. - Târgovişte : Bibliotheca,
2019
ISBN 978-606-772-372-4
621.3
CIP 2019-12050

863. CHIFU, IULIAN. Energy security strategies in the wider Black


Sea region / Iulian Chifu. - 3rd edition. - Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe
Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion I.C. Brătianu", 2019
ISBN 978-606-8656-78-6
620.9
CIP 2019-07674

864. CIOBOTARU, TICUŞOR. Ingineria autovehiculelor militare cu


şenile / Ciobotaru Ticuşor. - Bucureşti : Editura Academiei Tehnice Militare,
2018-
3 vol.
ISBN 978-973-640-286-9
Vol. 2 : Mobilitatea - echipamentul de rulare. - 2019. - Conţine
bibliografie. - ISBN 978-973-640-296-8
623.42
CIP 2019-11069
CIP 175

865. CIUNEL, ŞTEFĂNIŢĂ. Optimizarea elementelor şi


dispozitivelor tehnice ale manechinelor de testare pentru îmbunătăţirea
biofidelităţii / Ştefăniţă Ciunel. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6854-5
62
CIP 2019-10895

866. COTRĂU, MIRELA DANA. Acţionări pneumatice / Cotrău


Mirela Dana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0758-9
62
CIP 2019-10818

867. CREŢU, CARMEN MONICA. Coroziunea chimică şi


electrochimică a metalelor şi aliajelor / Carmen Monica Creţu. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1654-3
62
CIP 2019-10879

868. DEGERATU, MIRCEA. Calculul aparatelor speciale de respirat


sub apă / Mircea Degeratu..., Aron Petru, Sergiu Ioniţă. - Bucureşti : Editura
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8636-59-7
62
CIP 2019-11090

869. DRĂGAN, GLEB. Ingineri români : dicţionar enciclopedic /


Gleb Drăgan. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Mega, 2016-2019
3 vol.
ISBN 978-606-543-724-1
Vol. 3. - 2019. - Index. - ISBN 978-606-020-094-9
62(498):929
CIP 2019-07823
CIP 176

870. FENOGHEN, TOMA CAZIMIR. Servomotoare asincrone


bifazate : studiu comparativ / Toma Cazimir Fenoghen, Mihail-Florin Stan. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-373-1
621.313
CIP 2019-12049

871. FIDEL, NICOLAE. Transmiterea wireless a energiei


electromagnetice pentru alimentarea diverselor categorii de consumatori /
Nicolae Fidel, Mihail-Florin Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-367-0
621.3
CIP 2019-12053

872. GÂRLEANU, DELIA. Sudarea prin presiune / Delia Gârleanu,


Cornelia Luchian, Gabriel Gârleanu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0959-6
621.791
CIP 2019-10570

873. LICHIARDOPOL, GABRIELA. Mecanică aplicată : liceu


tehnologic, profil tehnic : manual pentru clasa a X-a / prof. gr. I Gabriela
Lichiardopol, prof. gr. I Iuliana Mustaţă, prof. gr. I Florina Daniela Pişleagă. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0837-2
62
CIP 2019-10793

874. MAREŞ, FLORIN. Maşini electrice : filiera tehnologică, profil


tehnic, calificarea profesională - tehnician în instalaţii electrice : manual
pentru clasa a XI-a / Florin Mareş, Iana Druţă. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0844-0
62
CIP 2019-10796
CIP 177

875. MIHĂILESCU, ADRIAN. Proiectarea şi realizarea practică a


unei surse de tensiune în comutaţie / Adrian Mihăilescu, Mihail-Florin Stan. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-374-8
621.3
CIP 2019-12048

876. MILU, CLAUDIO. Proiectarea motoarelor sincrone cu magneţi


permanenţi de tip Nd-Fe-B / Claudio Milu, Mihail-Florin Stan. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-375-5
621.313
CIP 2019-12047

877. MIODOWNIK, MARK. Lichid : substanţele plăcute şi


periculoase care curg prin vieţile noastre / Mark Miodovnik ; trad. din engleză
de Anca Bărbulescu. - Bucureşti : Publica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-722-359-0
62
CIP 2019-10833

878. OLTEANU, OCTAV. New results in functional analysis and


some related applications / Octav Olteanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0488-5
62
CIP 2019-10384

879. OLTEANU, STELA. Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice :


manual pentru clasa a V-a / Stela Olteanu, Natalia Lazăr. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0820-4
62
CIP 2019-10782
CIP 178

880. PAVELESCU, MARIAN. Asamblări mecanice : filiera


tehnologică, profil tehnic, ruta directă, clasa a XI-a : ruta progresivă, clasa a
XII-a / prof. ing. gr. I Marian Pavelescu, prof. ing. gr. I Simona Pavelescu. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0838-9
62
CIP 2019-10794

881. PERŢEA, GEORGIAN. Comanda servomotoarelor electrice :


studiu monografic / Georgian Perţea, Mihail-Florin Stan. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-376-2
621.313
CIP 2019-12046

882. Proiectarea în frecvenţă a sistemelor de reglare automată :


îndrumar de laborator / Florin S. Tudor, Florin Stoican, Tudor C. Ionescu, ... -
Bucureşti : Politehnica Press, 2019
ISBN 978-606-515-872-6
62
CIP 2019-07830

883. RADU, DOREL. Optimizarea proiectării şi procesării


materialelor oxidice : aplicaţii, studii de caz / Dorel Radu, Zeno Ghizdăveţ,
Ovidiu Dumitrescu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0729-7
62
CIP 2019-12137

884. RONTESCU, CORNELIU. Tehnologia sudării prin topire :


îndrumar de laborator / Corneliu Rontescu, Gabriel Iacobescu, Dumitru Titi
Cicic. - Bucureşti : BREN, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-610-230-8
621.791
CIP 2019-12009
CIP 179

885. RUSU-CASANDRA, ALEXANDRU. Switching systems in


telecommunication networks / Alexandru Rusu-Casandra, Marius-Constantin
Vochin, Lucian Ioan. - Bucureşti : Politehnica Press, 2019
ISBN 978-606-515-868-9
62
CIP 2019-08869

886. SĂNDULEAC, MIHAI. Reţele de distribuţie de joasă tensiune


ale viitorului : analiza funcţionării reţelelor cu programe de calcul open-
source : îndrumar de laborator / Mihai Sănduleac. - Bucureşti : Politehnica
Press, 2019
ISBN 978-606-515-869-6
62
CIP 2019-08914

887. STAN, MARIAN. Motoare sincrone cu magneţi permanenţi de


tip AL-NI-CO fără crestături (slotsless) / Marian Stan, Mihail-Florin Stan. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-377-9
621.313
CIP 2019-12045

888. STOICA, AUGUSTIN. Automatizarea instalaţiilor mecanice în


industria gazelor naturale / Augustin Stoica, Alexandru Băluţă. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-12-1653-6
62
CIP 2019-11256

889. ŞCHIOPU, CORNELIU. Metoda costurilor segregate / Corneliu


Şchiopu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura IROVAL, 2019
ISBN 978-606-8316-44-4
624
657
CIP 2019-11047
CIP 180

890. ŞERBAN, NICOLAE. Procesarea materialelor metalice prin


extrudare unghiulară în canale egale : aspecte teoretice şi aplicaţii practice /
Nicolae Şerban. - Bucureşti : Matrix Rom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0434-2
62
CIP 2019-10961

891. TĂTARU, ELENA GABRIELA. Lucrări de laborator de


electronică virtuală / Tătaru Elena Gabriela. - Galaţi : Editura Universitară
"Danubius", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-533-515-8
62
CIP 2019-08960

892. TIUC, ANCUŢA ELENA. Combaterea zgomotului / Tiuc Ancuţa


Elena, Vasile Ovidiu, Tămaş-Gavrea Daniela-Roxana. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2019
ISBN 978-973-53-2357-8
62
CIP 2019-10871

893. Traditions and innovations of resource-savings technologies in


mineral mining and processing. - Petroşani : Universitas, 2019
ISBN 978-973-741-629-2
622
CIP 2019-12170

894. Un ghid pentru începători pentru studenţii 4.0 pentru


globalizarea producţiei = A student beginners guide on industry 4.0 for global
manufacturing. - Bucureşti : Printech, 2019
ISBN 978-606-23-0961-9
62
CIP 2019-12012
CIP 181

895. URSULEAN, RADU. Analiza şi optimizarea circuitelor


electrice / Radu Ursulean. - Iaşi : Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-646-1
621.3
CIP 2019-09777

896. VOCHIN, MARIUS CONSTANTIN. Routing in


telecommunication network / Marius-Constantin Vochin, Alexandru Rusu-
Casandra, Grazziela Niculescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2019
ISBN 978-606-515-867-2
62
CIP 2019-08870

63 Silvicultură. Agricultură. Horticultură. Zootehnie

897. GRUIA, ROMULUS. Bioarmonismul, de la teorie la o ideologie


de viitor : (monografie prin culegere de texte, noi sau revizuite, actualizate şi
adăugite) / Romulus Gruia... - Braşov : Clarion, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-94470-6-2
63
CIP 2019-11224

898. Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul Simpozionului jubiliar


"SCDA Brăila, 1954-2019 - 65 de ani de activitate în slujba cercetării agricole
româneşti" cu tema "Perfecţionarea sistemelor şi tehnologiilor de cultură a
plantelor în scopul reducerii impactului schimbărilor climatice şi pentru
dezvoltarea unei agriculturi durabile şi eficiente". - Bucureşti : Editura
Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0946-1
63
CIP 2019-07838
CIP 182

899. MATEI, ANDREEA. Dresajul canin la perfecţie : ghidul complet


pentru dresajul câinilor la domiciliu, indiferent de rasă sau talie : dresează-ţi
singur câinele în 7 săptămâni / Matei Andreea. - Bucureşti : Gold, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-92368-8-8
636.7.088
CIP 2019-11395

900. NUŢĂ, ILIE SILVESTRU. Drept şi legislaţie forestieră / dr. ing.


Ilie Silvestru Nuţă. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6899-6
630
CIP 2019-10906

901. PANAIT, VALENTIN. Solurile şi prognoza proceselor


ecopedologice din incinta îndiguită Murighiol-Dunavăţ : Rezervaţia Biosferei
Delta Dunării / Valentin Panait, Adrian Basarabă. - Bucureşti : Editura Granada,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-997-032-4
631.4
CIP 2019-09935

902. VELEA, CONSTANTIN. Etologie : comportamentul bovinelor /


Constantin Velea, Vioara Mireşan, Gheorghe Mărginean. - Bucureşti :
AgroTehnica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8135-05-2
636.2
CIP 2019-12068

636.09 Medicină veterinară

903. BETEG, FLORIN. Patologie chirurgicală generală veterinară /


Florin Beteg. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-690-914-3
636.09
CIP 2019-10950
CIP 183

904. HUŢU, IOAN. Animal production : practical exercises for


veterinary medicine / Ioan Huţu, Gary W. Onan. - 2nd ed.. - Timişoara :
Agroprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-785-102-1
636.09
CIP 2019-08866

905. HUŢU, IOAN. Producţii animaliere : lucrări practice / Ioan


Huţu. - Ed. a 5-a. - Timişoara : Agroprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-785-100-7
636.09
CIP 2019-08867

906. HUŢU, IOAN. Producţii animaliere : curs pentru medicină


veterinară / Ioan Huţu. - Ed. a 5-a. - Timişoara : Agroprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-785-101-4
636.09
CIP 2019-08868

907. IOSIF, CRISTIAN VALENTIN. Tie - Break : medicii veterinari


versus medicina veterinară / Cristian Valentin Iosif. - Sibiu : Hermann Vet, 2019
ISBN 978-606-94792-2-3
636.09
CIP 2019-09857

908. ISSAUTIER, MARIE-NOELLE. Ghid practic de utilizare a


terapiei homeopate în cabinetele veterinare : nivel de bază / dr. Marie-Noëlle
Issautier..., dr. Irina Elena Lipovan. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-147-333-8
636.09
CIP 2019-11124
CIP 184

909. MIRCU, CĂLIN. Noţiuni de ginecologie şi andrologie


veterinară / Călin Mircu, Gabriel Otavă. - Timişoara : Eurostampa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0720-4
636.09
CIP 2019-07640

910. PAŞCA, AURELIAN-SORIN. Morfopatologia aparatului


respirator la suinele crescute în sistem intensiv / Aurelian-Sorin Paşca, Florin-
Liviu Rădulescu. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-147-335-2
636.09
CIP 2019-10868

64 Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei

911. BARBU, CONSTANTIN-HORIA. From nature to plate :


illustrated gastronomy / Constantin-Horia Barbu. - Sibiu : Editura Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, 2019
ISBN 978-606-12-1652-9
641.55
656.835.91
CIP 2019-11001

912. BOJE, LIDIA. Cea mai bună hrană este cea naturală / Lidia
Boje. - Timişoara : Mirton, 2019
ISBN 978-973-52-1861-4
641.55
CIP 2019-11460

913. FILOTHEOS, IEROMONAH. Carte de bucate : reţete de la


Mănăstirea Kutlumuş din Muntele Athos / ieromonahul Filotheos ; trad. din lb.
greacă de Ioana Valvis. - Bucureşti : Editura Sophia, 2019
ISBN 978-973-136-691-3
641.5
CIP 2019-07755
CIP 185

914. Mâncăruri savuroase cu carne. - Bucureşti : Reader's Digest, 2019


Index
ISBN 978-606-641-117-2
641.55
CIP 2019-11016

915. OLIVER, JAMIE. Reţetele de Crăciun ale lui Jamie Oliver /


Jamie Oliver ; trad. de Elena Ceciu ; fotografii de David Loftus. - Bucureşti :
Curtea Veche Publishing, 2019
Index
ISBN 978-606-44-0269-1
641.55
CIP 2019-11176

916. Salate şi dressinguri proaspete. - Bucureşti : Reader's Digest, 2019


Index
ISBN 978-606-641-116-5
641.55
CIP 2019-11015

65 Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

917. CĂRĂBA-MEIŢĂ, NELA-LOREDANA. Analiză economico-


financiară / Cărăba-Meiţă Nela-Loredana. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6898-9
658.1
CIP 2019-10898

918. CÎMPEAN, ALEXANDRU. Automobilul : siguranţa rutieră şi


poluarea / col. (r) Alexandru Cîmpean, ing. Sorin Cîmpean. - Reşiţa : Editura
TIM, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-696-405-3
656.1
CIP 2019-10491
CIP 186

919. DUMITRU, GEORGE. Cartea mecanicului de locomotivă :


culegere de teste şi aplicaţii grilă / George Dumitru, Melania Dumitru. - Ed.
reviz.. - Bucureşti : Matrix Rom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-25-0489-2
656
CIP 2019-10386

920. GÂF-DEAC, IOAN I. Îndrumar pentru managementul


operaţional în ingineria sistemelor de producţie / Ioan I. Gâf-Deac. - Bascov :
Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-211-3
658.5
CIP 2019-10484

921. POPOESCU, DANIEL. Logistica firmei / Daniel Popoescu. -


Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6866-8
658.62
CIP 2019-11142

922. Reglementări în domeniul transportului rutier în regim de taxi şi


închiriere. - Miercurea Ciuc : Editura I.F.P.T.R., 2019
ISBN 978-606-8613-75-8
656.1
CIP 2019-09862

657 Contabilitate. Organizarea conturilor. Bugete. Balanțe. Conturi. Audit

923. Introducere în contabilitate : aplicaţii / Cristina Lidia Manea,


Mirela Elena Nichita, Alina Mihaela Irimescu, Cristian Rapcencu. - Ed. a 7-a, rev.
şi adăug.. - Bucureşti : Editura ASE, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-34-0298-2
657
CIP 2019-11271
CIP 187

924. PĂUNESCU, LOREDANA-MARIA. Birotica pentru contabili :


suport curs / Loredana Maria Păunescu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0958-9
657
CIP 2019-11086

925. SLUSARIUC, GABRIELA CORINA. Control financiar şi


control de gestiune / Gabriela Corina Slusariuc. - Petroşani : Universitas, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-741-630-8
657
CIP 2019-12228

926. VONEA, RĂZVAN-LUCIAN. Contabilitate financiară I :


aplicaţii practice / Vonea Răzvan Lucian. - Oradea : Editura Universităţii Agora,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-1807-75-1
657
CIP 2019-10492

66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite

927. DAN, LIDIA. Odiseea unui călător în timp, parfumul / Lidia


Dan. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-2326-2
66
CIP 2019-11488

928. ERIKSSON, JAKOB VAN. Drogurile din farfuria oamenilor


obişnuiţi, despre care nu vrea nimeni să aflăm / Jakob Van Eriksson ; versiune
în lb. română: prof. Florin Ştefănescu ; documentare suplimentară, bibliogr.
selectivă şi analiza comparativă a surselor: Lucia Boian. - Bucureşti : Integral,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-286-6
664.022
CIP 2019-08853
CIP 188

929. MORAR, ADRIANA. Igienă şi tehnologie alimentară 2 / Adriana


Morar, Kálmán Imre. - Timişoara : Eurobit, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-132-512-5
664
613
CIP 2019-09740

930. NECULA, RALUCA-ALEXANDRA. Dezvoltarea sistemului


agroalimentar în contextul asigurării securităţii şi independenţei alimentare a
României / Necula Raluca-Alexandra. - Iaşi : Terra Nostra, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-623-112-1
664
CIP 2019-11083

931. POPA, AUREL. Strugurele - copilul fascinant al soarelui / Aurel


Popa. - Craiova : Alma, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-567-375-5
663.2
CIP 2019-10830

67/68 Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse, produse


finite și asamblate

932. GAVRILESCU, DAN. Reciclarea maculaturii : industria


hârtiei / Dan Gavrilescu, Ion Bulică. - Iaşi : Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-651-5
676
CIP 2019-11511

933. Textiles with medical use / coord.: Cezar-Doru Radu. - Iaşi :


Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-648-5
677
61
CIP 2019-11211
CIP 189

69 Industria construcțiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee


în construcții

934. MARINESCU, CICERONE NICOLAE. Energia termosolară /


Cicerone Nicolae Marinescu. - Bascov : Elicart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-768-210-6
697.7
CIP 2019-10483

935. MINA, IONUŢ-ADRIAN. Proiectarea unui sistem de climatizare


necesar transformării unui hangar dezafectat într-o sală de conferinţe având o
capacitate de 800 de persoane / Ionuţ-Adrian Mina, Mihail-Florin Stan. -
Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-368-7
697.9
CIP 2019-12052

936. ŢOP, FLORIN. Sisteme de încălzire a încăperilor utilizând


centrale termice în condensaţie montate în cascadă / Florin Ţop, Mihail-Florin
Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-378-6
697
CIP 2019-12044

71 Urbanism

937. EFTENIE, MARIANA. Conception et comportement dans


l'espace construit / Mariana Eftenie. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion
Mincu", 2019
ISBN 978-606-638-190-1
71
CIP 2019-11505

938. Parcul Carol - patrimoniul artistic, arhitectural şi natural. -


Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2019
ISBN 978-606-638-188-8
71
CIP 2019-07696
CIP 190

72 Arhitectură

939. Birouri din România = Office buildings in Romania 2 / texte:


Viorica Buică (coord.), Oana Tănase, Andreea Petra Brezan ; trad.: Samuel W. F.
Onn ; concept grafic: Corina Gabriela Duma. - Bucureşti : Igloo, 2008-
vol.
ISBN 978-973-88404-3-0
Vol. 5. - Bucureşti : Igloo Media, 2019. - ISBN 978-606-8026-63-3
725.23(498)(084)
CIP 2019-12054

940. De 10 ani acasă = 10 years at home. - Bucureşti : Monitorul Oficial


R.A., 2019
ISBN 978-606-035-016-3
728.81
CIP 2019-07769

941. ILIE, CRISTIAN. Telega sfintelor altare / Ilie Cristian. -


Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-7692-63-4
72
CIP 2019-10450

942. ILIE, RADU. Biserica Banu (Banului) din Buzău cu hramul


"Bunavestire" : scurt istoric / preot Radu Ilie. - Buzău : Alpha MDN, 2019
ISBN 978-973-139-432-9
726.6
CIP 2019-10969

943. IMRE, KORDICS. A nagyváradI Rulikowski temetõ / Kordics


Imre, Péter I. Zoltán, Farkas László. - Oradea : Varadinum Script, 2019
ISBN 978-606-8307-90-9
726
CIP 2019-08966
CIP 191

944. Monumentul Artiştilor Muzicii Româneşti / proiect iniţat de


Instituţiile de Cultură din Armata României. - Bucureşti : Editura Militară, 2019
ISBN 978-973-32-1137-2
72
008
CIP 2019-10488

945. MUNTEANU, ANATOL. Arta populară : case şi fântâni din


Moldova / Anatol Munteanu. - Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8636-60-3
72
CIP 2019-12153

946. MUSCĂ, ROMEO-VALENTIN. Schitul Scânteia din Măgura


Odobeştilor / Romeo-Valentin Muscă. - Focşani : Editura Terra, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-780-095-1
726.7
CIP 2019-10507

947. O perspectivă atemporală asupra lemnului. - Bucureşti : Editura


Universitară "Ion Mincu", 2019
ISBN 978-606-638-185-7
72
CIP 2019-11504

948. SOCOLESCU, TOMA T. Ion Mincu : arhitect 1851-1912 / Toma


T. Socolescu ; ed. îngrij. de Sorin Vasilescu. - Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2019
ISBN 978-973-27-3071-3
72
CIP 2019-07197
CIP 192

949. Târgul European al Castelelor : Castelul Corvinilor = The


European Castles Fair : Corvins' Castle : Hunedoara 2019 - Iaşi : Ecozone,
2019
ISBN 978-606-8625-15-7
728.82
CIP 2019-07805

950. Vvita Workshop, Danube Delta, 18-27 May 2019 : Romanian


applied study on rural heritage : Sustainable revitalization methodology
approaching inter-multi-and trans-disciplinarily of build culture aiming to
promote social inclusion for disadvantaged and remote communities / editors:
lect. dr. arh. Mihaela Hărmănescu, asist. dr. arh. Elena Cristina Mândrescu, conf.
dr. arh. Andra Panait, ... - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2019
ISBN 978-606-638-191-8
72
CIP 2019-11513

73 Arte plastice

951. ADORIAN, VICĂ-TILĂ. Reflecţii vizuale = Visual reflections /


Vică Adorian, Ion Gherman, Adriana Lucaciu. - Timişoara : Editura Universităţii
de Vest, 2019
ISBN 978-973-125-690-0
7
CIP 2019-10955

952. Arta : o istorie ilustrată / consultant ed.: Andrew Graham-Dixon. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3874-8
7
CIP 2019-12029

953. BĂLAN, CRISTIAN PETRU. Urme pe cer : (sculpturile şi


picturile scriitorului Cristian Petru Bălan) / Cristian Petru Bălan). - Adjud :
Armonii culturale, 2019
ISBN 978-606-746-517-4
7
CIP 2019-09881
CIP 193

954. Brâncuşi & Duchamp sau povestea unei prietenii :


corespondenţă / ed. prezentată de Doina Lemny ; trad. din lb. franceză de Doina
Jela şi Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea, 2019
Index
ISBN 978-973-645-926-9
73
82
CIP 2019-11264

955. Cadre (in)vizibile : retorici şi practici expoziţionale


experimentale în arta din România în perioada 1965-1989 = (In)visible
frames : rethorics and experimental exhibition practices in Romanian art
between 1965-1989 / coord., ed.: Cristian Nae. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Idea
Design & Print, 2019
ISBN 978-606-8265-68-1
7
CIP 2019-07842

956. CLEOANTĂ, ALEXANDRA DANIELA. Importanţa studierii


formelor naturale pentru creaţia plastică : auxiliar curricular / Alexandra
Daniela Cleoantă. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6886-6
7.013
CIP 2019-11430

957. CLEOANTĂ, ALEXANDRA DANIELA. Natură, suflet, formă şi


structură, uneori, simbol / Alexandra Daniela Cleoantă. - Ed. a 2-a, reviz. şi
adăug.. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6885-9
7.013
CIP 2019-11431

958. DANIEL, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Brâncuşi :


scultore cristiano ortodosso / Daniel, patriarca della Chiesa Ortodossa Romena. -
Bucureşti : Trinitas, 2019
ISBN 978-973-155-159-3
730
CIP 2019-12020
CIP 194

959. DosArte - Unfinished / coord.: Dan Mircea Cipariu, Mihai


Zgondoiu. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2019
ISBN 978-973-125-693-1
73
CIP 2019-07814

960. Gala Atelier 1 : ediţia a III-a, Iaşi 2018 / Zămosteanu Oana Mirela,
Păun Leontin. - Iaşi : Editura Taida, 2019
ISBN 978-606-514-485-9
7
CIP 2019-09873

961. LICEUL DE ARTE VIZUALE "ROMULUS LADEA" (Cluj-


Napoca). "Luceafărul" ilustrat / Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea", Cluj-
Napoca. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1463-6
7
CIP 2019-11200

962. Licitaţia de Vară : marţi, 11 iunie 2019, 19.00 : Athénèe Palace


Hilton, Bucureşti. - Bucureşti : Galeriile Artmark, 2019
ISBN 978-606-027-018-8
7
CIP 2019-11471

963. OLARU, IOANA-IULIA. Arta preistoriei şi a antichităţii pe


teritoriul actual al României : note de curs / Ioana-Iulia Olaru. - Iaşi : Artes,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-547-418-5
7
CIP 2019-11515

964. OLARU, IOANA-IULIA. Arta preistoriei şi a antichităţii pe


teritoriul actual al României : îndrumar de lucrări practice / Ioana-Iulia
Olaru. - Iaşi : Artes, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-547-419-2
7
CIP 2019-11516
CIP 195

965. PURCARU, SORIN. Album de artă / Sorin Purcaru. - Iaşi :


Performantica, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-685-645-4
73
CIP 2019-09778

966. SABĂU, CRISTINA. Meine grosse Liebe : design Marcel


Klamer / Cristina Sabău ; design Radu Matei Manelici. - Bucureşti : Editura
U.N.A.R.T.E., 2019
ISBN 978-606-720-119-2
7
929
CIP 2019-09964

967. SAMSON, ANDRA. Povestea şi sacrul : căutarea sensului în


dinamica socială a prezentului : o privire antropologică / Andra Samson ; pref.
de Mario Barangea. - Iaşi : Institutul European, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0253-2
7
CIP 2019-11322

968. Sesiunea de licitaţii 21-23 mai 2019 - Bucureşti : Galeriile Artmark,


2019
ISBN 978-606-027-016-4
7
CIP 2019-09967

969. Stranele din Dupuş şi restaurarea lor : stranele transilvănene ale


meşterului Johannes Reychmut din Sighişoara. - Sibiu : Editura Honterus, 2019
ISBN 978-606-008-024-4
7.025
CIP 2019-07681
CIP 196

970. VIOLET, IOANA. A l'épreuve du labyrinthe : arts visuels, danse


et performance dans la perspective de l'art thérapie : l'importance des rôles
actantiels à l'intérieur d'un dispositif performatif / Ioana Violet. - Oradea :
Ratio et Revelatio, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8680-98-9
73
CIP 2019-12157

74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

971. DOBRE, DANIEL. Perspectivă şi axonometrie / Daniel Dobre. -


Bucureşti : BREN, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-610-229-2
744
CIP 2019-12008

972. MARGHIDAN, ECATERINA. Tactil / Ecaterina Marghidan. -


Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4927-2
74
CIP 2019-10382

973. STĂNILĂ, LIVIU. La vie en... rouge / Liviu Stănilă. - Deva :


Editura Karina, 2019
ISBN 978-606-8888-62-0
74
CIP 2019-07629

974. SÜTŐ, ISTVÁN. A bútorfestő és fafaragó Sütő család / Sütő


István. - Sfântu Gheorghe : Editura T3, 2019
ISBN 978-973-1962-84-9
749
CIP 2019-07796
CIP 197

75 Pictură

975. ALEXANDRU, episcop al Lugojului. Pictura Catedralei Române


Unite din Lugoj / dr. Alexandru Nicolescu. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug.. -
Timişoara : Cosmopolitan-Art, 2019
Index
ISBN 978-606-988-038-8
75
726
CIP 2019-09783

976. CARATĂ, GRIGORE. Grigore Carată : pictură. - Iaşi : PIM,


2019
ISBN 978-606-13-4941-8
75
CIP 2019-11097

977. CASTLE, CHRISTOPHER. From the shadows to the light : a


Cucuteni encounter : print and drawings / Christopher Castle. - Iaşi : Palatul
culturii, 2019
ISBN 978-606-8547-35-0
75
CIP 2019-09811

978. CHITUŢĂ, ALEXANDRU CONSTANTIN. Octavian


Smigelschi : promotorul unei viziuni artistice naţionale = the promoter of the
artistic vision / Alexandru Constantin Chituţă. - Sibiu : Editura Muzeului Naţional
Brukenthal, 2019
ISBN 978-606-8815-35-0
75
CIP 2019-07822

979. DULDNER, EDUARD. Durch Traum an den Rand des Chaos =


Prin reverie la limita haosului / Eduard Duldner. - Sibiu : Editura Honterus, 2019
ISBN 978-606-008-025-1
75
CIP 2019-07766
CIP 198

980. ELEUTHERIADIS, STEPHAN. Mangalia - in memoriam :


elegias visuais = elegii vizuale / Stephan Eleutheriadis ; cuv. înainte de Dan
Grigorescu ; ed. îngrij. de Elisabeta Moraitaki. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura
Omonia, 2019
ISBN 978-606-8916-13-2
75
CIP 2019-09922

981. GRASSO, MARIO. La musica dei colori / Mario Grasso. -


Bucureşti : Art Creativ, 2019
ISBN 978-606-8852-68-3
7
CIP 2019-12163

982. IORDACHE, MARIETA. Opera lui Nicolae Tonitza, poartă de


intrare către educaţia estetică / Marieta (Neagu) Iordache. - Buzău : Omega,
2019
ISBN 978-606-568-406-5
75
CIP 2019-11419

983. MECET, PAUL. Pictură / Paul Mecet. - Bucureşti : Editura


Militară, 2019
ISBN 978-973-32-1138-9
75
CIP 2019-07776

984. MOCIOI, ION. Pictorul Adrian Köber : monografie ilustrată /


Ion Mocioi. - Săcelu : Universul imaginii, 2019
ISBN 978-606-94831-0-7
75
CIP 2019-12016

985. POPA, ANDREI. Fluo immersion 4 / Andrei Popa ; curator: Elena


Cucui şi Alexandru Constantin Chituţă. - Sibiu : Editura Muzeului Naţional
Brukenthal, 2019
ISBN 978-606-8815-39-8
75
CIP 2019-07687
CIP 199

986. SIDA, CRISTIAN DANIEL. 16 19 / Cristian Sida ; coord.: Bogdan


Raţă. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2019
ISBN 978-973-125-694-8
75
CIP 2019-12233

987. SPĂTAR, OVIDIU. Pictura bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail


şi Gavriil" din Oarţa de Jos / preot Ovidiu Spătar. - Baia Mare : Editura
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 2019
ISBN 978-606-8990-03-3
75
726
CIP 2019-09884

988. STOIE MĂRGINEAN, AURELIA. Marea de la 2 Mai şi Vama


Veche : acuarelă / Aurelia Stoie Mărginean. - Braşov : Libris Editorial, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-029-080-3
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-029-081-0
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-029-082-7
75
CIP 2019-12083 - CIP 2019-12084

76 Arte grafice. Grafică

989. CHITUŢĂ, ALEXANDRU CONSTANTIN. Kabuki : ukiyo-e


Japanese theatre prints : colecţia George Şerban / Alexandru Constantin
Chituţă. - Sibiu : Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2019
ISBN 978-606-8815-37-4
76
CIP 2019-07751

77 Fotografie și activități similare

990. HOMPOT, LASZLO. Deva 750 / Hompot László. - Deva : Editura


Karina, 2019
ISBN 978-606-8888-66-8
913
77
CIP 2019-12145
CIP 200

991. Săpânţa : inedit din Maramureş. - Baia Mare : Eurotip, 2019


ISBN 978-606-617-387-2
77
CIP 2019-09815

78 Muzică

992. ARDELEAN, TIBERIU. Relevanţa tradiţiei dirijorale în muzica


bisericească din spaţiul românesc : exigenţe metodologice, vocaţionale şi
spirituale ale dirijorului de cor bisericesc / arhid. asist. univ. dr. Tiberiu
Ardelean. - Craiova : Universitaria ; Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu",
2019
ISMN 979-0-9009911-2-6
ISMN 979-0-69490-090-8
ISBN 978-606-14-1504-5
ISBN 978-973-752-814-8
78
CIP 2019-07694

993. Balet, operă şi operetă : secolul XIX. - Bucureşti : Reader's Digest,


2019
ISBN 978-606-641-119-6
78
CIP 2019-11017

994. BARNEA, ALEXANDREL. Cântări la Naşterea Domnului din


secolul al XVIII-lea după manuscrise inedite / pr. Alexandrel Barnea. - Sibiu :
Astra Museum, 2019
Conţine bibliografie
ISMN 979-0-69490-089-2
ISBN 978-606-733-284-1
78
CIP 2019-07633
CIP 201

995. BOSANCU, CONSTANTIN. Rolul folclorului muzical în


educaţia copiilor din clasele I-IV / Constantin Bosancu. - Ed. a 2-a, rev.. -
Suceava : Little Lamb, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-648-249-3
78
37
CIP 2019-08974

996. BOTA, JOHNNY. Nostimade muzicale / Johnny Bota. -


Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0732-7
78
CIP 2019-10865

997. CARACAŞ, MIRCEA FLORIN. Vindecare prin muzică / Mircea


Florin Caracaş, Constantin Bogdan ; pref. de Ioan Cuculescu şi Lilioara Macovei. -
Bucureşti : Eikon, 2019-
2 vol.
ISBN 978-606-49-0058-6
Vol. 1. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-49-0023-4
78
CIP 2019-09917

998. CÂRSTEA, SERGIU. Expresivitatea în repertoriul trompetistic


între teorie şi practică : metodele moderne de studiu şi expresivitatea în
interpretarea lucrărilor muzicale din repertoriul trompetistic / Sergiu
Cârstea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2019-
3 vol.
ISMN 979-0-9009916-1-4
Vol. 1. - 2019. - ISMN 979-0-9009916-2-1. - ISBN 978-973-53-2358-5
78
CIP 2019-10894
CIP 202

999. DRĂGOI, EUGEN DAN. Creaţii şi prelucrări muzicale pentru


disciplina Ansamblu coral / Eugen Dan Drăgoi. - Galaţi : Galaţi University Press,
2019
ISMN 979-0-69490-092-2
ISBN 978-606-696-140-0
78
CIP 2019-11507

1000. FODOR, GEORGIANA. Serghei Rahmaninov - lucrările


pentru pian şi orchestră : repere stilistice şi interpretative / Georgiana Fodor. -
Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
Conţine bibliografie
ISMN 979-0-9009880-9-6
ISBN 978-973-53-2318-9
78
CIP 2019-10396

1001. GHENCEANU, CODRUŢA. Acompaniamentul pianistic :


ipostaze expresive / Codruţa Ghenceanu. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2019
ISMN 979-0-9009871-3-6
ISBN 978-606-645-047-8
78
CIP 2019-12057

1002. GHENCEANU, CODRUŢA. Introspecţiuni interpretative /


Codruţa Ghenceanu. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2019
ISMN 979-0-9009871-4-3
ISBN 978-606-645-048-5
78
CIP 2019-12058

1003. GHIDICEANU, ADRIAN. Aspecte de interpretare a muzicii


solistice de oratoriu în creaţia lui G. F. Haendel / Adrian Ghidiceanu. - Craiova :
Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6891-0
78
CIP 2019-10899
CIP 203

1004. GHIDICEANU, ADRIAN. Rolul Marcellinei în opera "Nunta


lui Figaro" de W. A. Mozart : auxiliar curricular / prof. canto Adrian
Ghidiceanu. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6892-7
78
CIP 2019-10900

1005. IONESCU, DORU. Muzicieni români în Germania / Doru


Ionescu. - Bucureşti : Integral, 2019
ISBN 978-606-992-300-9
78
CIP 2019-07720

1006. LUPŞA, PETRU. Corurile Câlnicului / pr. prof. Petru Lupşa. -


Reşiţa : Graph, 2019
ISBN 978-606-8838-48-9
78
CIP 2019-07569

1007. MOZART, WOLFGANG AMADEUS. Don Giovanni : libret /


W.A. Mozart & L. da Ponte ; trad. din lb. italiană de Adela-Françoise Bihari. -
Cluj-Napoca : MediaMusica, 2019
ISBN 978-606-645-114-7
782
CIP 2019-11277

1008. NEDELCUŢ, NELIDA. Interpretative elements auxiliary to


musical notation : Syllabus for the first cycle of studies from the 1st to 4th
year of study / Nelida Nedelcuţ. - Cluj-Napoca : MediaMusica, 2019
Conţine bibliografie
ISMN 979-0-707655-49-8
ISBN 978-606-645-115-4
78
CIP 2019-07831
CIP 204

1009. NIŢĂ MARIAN. Romanţa cantabile şi muzicală din poezia


eminesciană : antologie / Marian Niţă. - Craiova : Aius, 2019
ISMN 979-0-69490-093-9
ISBN 978-606-562-797-0
78
CIP 2019-12102

1010. PISO, ION. Cibernetica artei vocale / Ion Piso. - Bucureşti :


Eikon, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-49-0051-7
78
CIP 2019-11349

1011. POPOVICI, DORU. Celibidache al oboiului : George


Angelescu-Monteoro / Doru Popovici ; postf. de Ion Machidon. - Ed. a 2-a,
reviz.. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-915-1
78
CIP 2019-11185

1012. TOADER, ANCA. Educaţie muzicală : manual pentru clasa a


X-a / Anca Toader, Valentin Moraru. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0791-7
78
CIP 2019-09893

791 Cinematografie

1013. CRĂCIUN, CORNEL. Industria de film a Europei socialiste


din anii '70 în revista "Cinema" / Cornel Crăciun. - Sibiu : Techno Media, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-616-348-4
791
CIP 2019-07562
CIP 205

1014. CUREAN, DAN. Bazele imaginii de film şi televiziune / Dan


Curean. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0566-3
791.43
CIP 2019-09943

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale. Spectacole

1015. Antologia pieselor prezentate în secţiunea "spectacole-


lectură" : Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, 2019 / coord. vol.:
Claudia Domnicar. - Bucureşti : Paideia, 2019
ISBN 978-606-748-295-9
792
CIP 2019-11218

1016. CRISTACHE, NICOLAE. Poetici ale artei actorului în secolul


XX / Nicolae Cristache. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0035-7
792
CIP 2019-12128

1017. DELBONO, PIPPO. Dăruirea de sine / Pippo Delbono ; trad. din


lb. franceză: Irina Cerchia. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0543-5
792
CIP 2019-07602

1018. DINULESCU, CONSTANTIN. Lumea mea, întâlnirile mele... :


dialoguri cu actorul Constantin Dinulescu / Adrian şi Claudiu Christescu. -
Bucureşti : Delfin, 2019
ISBN 978-606-993-136-3
792
CIP 2019-09878
CIP 206

1019. MITCHELL, KATIE. Profesia de regizor : un manual de


teatru / Katie Mitchell. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8757-49-0
792
CIP 2019-09932

1020. PALADE, AUREL. Conexiuni regizor-coregraf pe scena


românească / Aurel Palade. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-42-1062-6
792.8
CIP 2019-08999

1021. PAPP, DOINA. Spectacole de poveste - Convorbiri cu regizorul


Alexandru Darie / Doina Papp. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0544-2
792
CIP 2019-07603

1022. Radu Penciulescu şi teatrul la înălţimea omului : antologie


teatrologică / de Florica Ichim şi Ada-Maria Ichim. - Bucureşti : Editura Cheiron,
2018-
vol.
ISBN 978-606-8220-59-8
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-8220-61-1
792
CIP 2019-12201

1023. SÂRBU, IRINA. Teatrul muzical pentru copii : eveniment


artistic şi act educativ / Irina Sârbu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-42-1063-3
792
CIP 2019-09871
CIP 207

1024. ZAHARIE, MANUELA. De la Motănel la Arlechino : 70 de ani


de păpuşerie / Manuela Zaharie. - Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-083-4
792
CIP 2019-12082

793/794 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mișcării. Jocuri

1025. Aventuri în lumea Minecraft : carte Minecraft neoficială. -


Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-684-4
794
004
CIP 2019-07864

1026. COLOŞENCO, SERGHEI. Vasile Alecsandri : viaţa şi opera, în


rebus / Serghei Coloşenco. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-807-2
793.7
821.135.1.09
CIP 2019-11424

1027. Fortnite : ghidul pro. - Bucureşti : Burda România, 2019


ISBN 978-606-9059-02-9
794
CIP 2019-09866

1028. ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Şase poziţii în partida de şah /


prof. univ. dr. Constantin Zărnescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2019
ISBN 978-606-27-1301-0
794.1
CIP 2019-08981
CIP 208

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educație fizică

1029. ACSINTE, ALEXANDRU. Metodica predării handbalului în


gimnaziu : curs studii de licenţă IF, IFR / Alexandru Acsinte. - Bacău : Alma
Mater, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-527-481-5
796.322
CIP 2019-12059

1030. ALEXIU, CRISTOFOR CRISTI. Ripensia : nostalgii


fotbalistice / Cristofor Cristi Alexiu ; ed. îngrij. de Dinu Leiba şi Radu Ienovan. -
Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0727-3
796
CIP 2019-10874

1031. AMÂNAR-TABĂRĂ, SIMONA. Studiu asupra


particularităţilor învăţării tehnicii de execuţie a săriturii "Amânar" / Simona
Amânar-Tabără. - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-125-692-4
796
CIP 2019-11275

1032. BELGIN, NAIM. Kureş cu ilic : aba güreş / Naim Belgin şi


Ibrahim Öztek. - Medgidia : Şoimul de aur, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94826-1-2
796
CIP 2019-08949

1033. BELGIN, NAIM. Sporturile turco-tătarilor / Naim Belgin. -


Medgidia : Şoimul de aur, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94826-2-9
796
CIP 2019-08946
CIP 209

1034. CIUNTEA, MIHAI LUCIAN. Impactul Tenis 10 asupra


dezvoltării calităţilor motrice / Ciuntea Mihai Lucian. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-2359-2
796
CIP 2019-10870

1035. CONSTANTIN, NICULAE. Kurash : kureşul uzbek / Naim


Belgin şi Niculae Constantin. - Medgidia : Şoimul de aur, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94826-0-5
796
CIP 2019-08948

1036. Educaţie fizică şi sport : manual pentru clasa a V-a / Laurenţiu


Oprea, Vera Ana Pîslaru, Marilena Geanina Calistru, ... - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0826-6
796
CIP 2019-10779

1037. GAVREA, NICOLAE. C.S. CFR Simeria : istorie şi tradiţie :


110 ani de activitate / Nicolae Gavrea. - Deva : Editura Karina, 2019
ISBN 978-606-8888-65-1
796
CIP 2019-12146

1038. MOLDOVAN, HORAŢIU OCTAVIAN. Creşterea eficienţei


lecţiei de educaţie fizică prin mijloacele specifice jocului de fotbal / prof.
Moldovan Horaţiu Octavian ; conf. univ. dr.: Ormenişan Vasile Septimiu. -
Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-67-6
796
CIP 2019-10861
CIP 210

1039. NEGUŢOAIA, NICOLAE MIRCEA. Rusia : Campionatul


mondial de fotbal 2018 : turneul final de fotbal : 14 iunie-15 iulie / Nicolae
Mircea Neguţoaia. - Iaşi : StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0299-6
796.332
CIP 2019-07783

1040. SÂRBU, MIHAIL. Cronică Salvamont : 50 de ani de Salvmont


în România / Mihail Sârbu. - Bucureşti : România pitorească, 2019
ISBN 978-606-94518-6-1
614.8
796.52
CIP 2019-12230

1041. SIMION, ECATERINA. Programe de exerciţii : auxiliar


curricular / Ecaterina Simion. - Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-57-2
796
CIP 2019-10364

1042. UN SECOL DE ACTIVITĂŢI FIZICE ÎN ROMÂNIA - ÎNTRE


RETROSPECTIVĂ ŞI PERSPECTIVĂ. Conferinţă Naţională Studenţească
(2019 ; Alba Iulia). Lucrările Conferinţei Naţionale Studenţeşti "Un secol de
activităţi fizice în România - între retrospectivă şi perspectivă" / coord.: Angel-
Alex Hăisan, Petronela-Lăcrămioara Hăisan. - Alba Iulia : Aeternitas, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-613-175-9
796
CIP 2019-12171
CIP 211

80 Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie

1043. OPREA, ELENA-DIANA. Structuri retorico-stilistice şi


semantice în poezia lui Nichifor Crainic : monografie / Elena-Diana Oprea. -
Târgovişte : Editura Zven, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8955-43-8
801
CIP 2019-10883

81 Lingvistică. Limbi

1044. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Limba şi literatura română


la ciclul primar : lucrare ştiinţifică / Acnana-Lelia Albulescu. - Craiova :
Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0504-0
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-10636

1045. ALBULESCU, ACNANA-LELIA. Racapitulare la limba


română : auxiliar didactic pentru clasa a IV-a / Acnana-Lelia Albulescu. -
Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0502-6
811.135.1
CIP 2019-10637

1046. BOLDEA, VALERICA. Conversiunea : procedeu intern de


îmbogăţire a vocabularului limbii române / Valerica Boldea. - Bradu : Tiparg,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-030-015-1
811.135.1
CIP 2019-11268
CIP 212

1047. BUBURUZANU, MIRELA-CARMEN. Caiet de limba


română : auxiliar de achiziţii fundamentale pentru ciclul primar / Mirela
Carmen Buburuzanu, Maria Dornescu. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional,
2019
ISBN 978-606-8982-68-7
811.135.1
CIP 2019-11229

1048. BUCĂ, MARIN. Dicţionar explicativ şcolar / prof. univ. dr.


Marin Bucă, conf. univ. dr. Mariana Cernicova. - Bucureşti : Prestige, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8863-70-2
81
CIP 2019-11091

1049. CARAMAN, PETRU. Restituiri din domeniul slavisticii : lecţii,


studii, articole, recenzii, documente / Petru Caraman ; ed. îngrij., notă asupra ed.,
introd. şi note de Livia Cotorcea. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-714-536-6
811.16
CIP 2019-12237

1050. CHIRIAC, SIMONA. Pronumele - Teorie şi aplicaţii / Simona


Chiriac. - Constanţa : Celebris, 2019
ISBN 978-606-8849-76-8
811.135.1
CIP 2019-07850

1051. CIOBANU, ALEXANDRA. Limba engleză pentru începători /


prof. Alexandra Ciobanu, Daniela Costan. - Năvodari : Carta Atlas, 2019
3 vol.
ISBN 978-606-8911-30-4
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-8911-34-2
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-8911-35-9
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-8911-36-6
811.111
CIP 2019-09748 - CIP 2019-09749 - CIP 2019-09750
CIP 213

1052. CIUREA UNGUREANU, DORINA. Călătorie în lumea


prescurtărilor şi a emoticoanelor, ancorate în limba română şi în limba
engleză / Dorina Ciurea Ungureanu. - Bucureşti : Printech, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-23-0952-7
81
CIP 2019-08855

1053. Competenţă şi creativitate în practica limbii şi literaturii


române : caiet de lucru pentru clasa a V-a / Aniţa Avram-Rusu, Mihaela-
Dumitriţa Bahman, Irina Nechifor, ... - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8982-69-4
81
CIP 2019-11255

1054. CONSTANTINESCU, NICOLAE. Limba şi literatura română :


manual pentru clasa a X-a / prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu (coord.), prof.
dr. A. Gh. Olteanu, prof. dr. Vasile Teodorescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0810-5
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-10740

1055. DRAGOMIR, LUCIA. L'interprétation consécutive : théorie et


exercices pour les étudiants roumains francophones / Lucia Dragomir. -
Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1081-5
811.133.1
CIP 2019-07598

1056. DUNĂ, ION. Limba şi literatura română : manual pentru


clasa a IX-a / Ion Dună, Raluca Dună. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0807-5
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-10741
CIP 214

1057. English for tourism and gastronomy industry : training


curriculum / coord.: Sfichi Florentina Elena, Anton Mihaela. - Suceava : Editura
George Tofan, 2019
ISBN 978-606-625-371-0
811.111
CIP 2019-09818

1058. FEKETE, IOANA. Limba română clasa a X-a : fişe de lucru -


semestrul I / Ioana Fekete. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-906-8
811.135.1
CIP 2019-11392

1059. FLOREA, SILVIA. Deutsch mit spass : manual pentru clasa a


VIII-a : limba I de studiu / Silvia Florea, Mioara Săvinuţă. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0849-5
811.112.2
CIP 2019-10764

1060. FRANKO, ELENA. Nauchi ispanski ot doma s izprobvani


metodi / Elena Franko. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-171-5
811.134.2
CIP 2019-11201

1061. GAFTON, ALEXANDRU. Hipercorectitudinea : reacţii la


palatizarea labialelor şi la velarizare / Alexandru Gafton. - Timişoara : Editura
Universităţii de Vest, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-125-689-4
81
CIP 2019-09969

1062. GAŞPĂR, ANGELA-CLAUDIA. Noţiuni elementare de


fonetică, vocabular şi morfosintaxă : lucrare ştiinţifică / Angela-Claudia
Gaşpăr. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6896-5
811.135.1
CIP 2019-10902
CIP 215

1063. GEORGESCU, DELIA. Essential elements of culture and


civilization : european values / Delia Georgescu. - Bacău : Grapho, 2019
ISBN 978-606-670-828-9
811.111
CIP 2019-08924

1064. GEORGESCU, DELIA. From theory to practice : the moods of


the verb / Delia Georgescu. - Bacău : Grapho, 2019
ISBN 978-606-670-830-2
811.111
CIP 2019-08925

1065. GEORGESCU, DELIA. Practice makes perfect grammar for


elementary level / Delia Georgescu. - Bacău : Grapho, 2019
ISBN 978-606-670-829-6
811.111
CIP 2019-08923

1066. GEORGESCU, DELIA. Practical and theoretical grammar /


Delia Georgescu. - Bacău : Grapho, 2019
ISBN 978-606-670-831-9
811.111
CIP 2019-08926

1067. GIURGIU, ECATERINA. Limba latină : manual pentru clasa a


IX-a / Ecaterina Giurgiu, Iancu Fischer. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0806-8
811.124
CIP 2019-10742

1068. GYONGYVER, MĂDUŢA. Complementele necircumstanţiale


în limba română contemporană / Gyongyver Măduţa. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0944-7
811.135.1
CIP 2019-10869
CIP 216

1069. HERBIL, IOAN. Antroponimie oficială la ucrainenii


maramureşeni / Ioan Herbil. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1458-2
81
CIP 2019-10395

1070. IANCĂU, RALUCA. Limba şi literatura română : performanţă


la concursuri şcolare (evaluare finală- clasa a IV-a) : exerciţii, probe de
evaluare, modele de rezolvare / Raluca Iancău. - Ed. reviz.. - Braşov : Pastel,
2019
ISBN 978-606-658-305-3
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-10958

1071. KOCH, MARIANNE. Limba germană = Deutsch mit Spass :


manual pentru clasa a X-a - L1 / lector dr. Mariana Koch, lector dr. Gheorghe
Nicolaescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0835-8
811.112.2
CIP 2019-10772

1072. KOVÁSZNAI, ÁGNES. The Acquisition of the English


progressive aspect by L1 speakers of Hungarian / Kovásznai Ágnes. - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-2348-6
811.111
CIP 2019-11117

1073. Limba şi literatura română : manual pentru clasa a V-a /


Mihaela Daniela Cîrstea, Ileana Sanda, Viorica Avram, Alexandra Dragomirescu. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0825-9
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-10778
CIP 217

1074. MANGIULEA JATOP, MARIANA. Gramatica limbii bulgare


în tabele, exerciţii şi teste : verbul / Mariana Mangiulea Jatop. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1089-1
811.163.2
CIP 2019-12189

1075. MARTIN, AURORA. La lingua italiana per modi di dire :


campi semantici di riferimento / Aurora Martin. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1067-8
811.131.1
CIP 2019-11107

1076. Modelos de verbos irregulares. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019


ISBN 978-606-985-173-9
811.134.2
CIP 2019-11203

1077. NASTA, DAN ION. Limba franceză - Fenetres sur la France :


filiera teoretică şi vocaţională : manual pentru clasa a XI-a - L2 / Dan Ion
Nasta. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0843-3
811.133.1
CIP 2019-10797

1078. NEAMŢU, G.G. Limbă română contemporană : caiete de


seminar : teoria şi practica analizei fonetico-fonologice / G.G. Neamţu (coord.),
Cristina Bocoş, Diana-Maria Roman. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1465-0
811.135.1
CIP 2019-11352
CIP 218

1079. NICULUŢ, ALINA. Moi et la mode : auxiliar pentru clasa a


IX-a : limba franceză : nivel A2 / Alina Niculuţ ; coord.: lector dr. Iuliana
Mateiu. - Brăila : Editura Sfântul Ioan, 2019
ISBN 978-606-8969-21-3
811.133.1
CIP 2019-07648

1080. OBILIŞTEANU, GEORGETA. Basic military English :


student's book / Georgeta Obilişteanu, Marioara Pateşan, Vasile Căruţaşu. -
Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-153-351-3
811.111
CIP 2019-09728

1081. ONOFREI, MARGARETA. Limba română : caiet de lucru pe


unităţi pentru clasa a V-a / Margareta Onofrei. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-728-7
811.135.1
CIP 2019-11379

1082. PANG JIYANG. Micul dicţionar chinezesc : (versiunea în limba


română) / Pang Jiyang, Wu Min. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2019
ISBN 978-606-594-683-5
811.581
CIP 2019-10877

1083. PANTAZI, MARINELA. Vacanţă în jurul lumii : limba şi


literatura română : clasa a 6-a / Marinela Pantazi. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti :
Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-721-8
81
CIP 2019-11240

1084. Pathway to English : English my love : student's book - 9th


grade : L1 / Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, ... - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0799-3
811.111
CIP 2019-09828
CIP 219

1085. Pathway to English : English my love : Student's book 9th


grade - L2 / Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, ... - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0804-4
811.111
CIP 2019-10744

1086. PĂUNESCU, MIHAELA GRETUŢA. Lexic fundamental şi


masa vocabularului / Mihaela Gretuţa Păunescu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4970-8
811.135.1
CIP 2019-07802

1087. PĂUŞ, VIORICA AURA. Limba franceză : Le rendez-vous des


amis : manual pentru clasa a IX-a - L2 / Viorica Aura Păuş, Rodica Mladinescu,
Dan Ion Nasta. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0805-1
811.133.1
CIP 2019-10743

1088. PETCU, SIMONA ADRIANA. Limba română în exerciţii,


rebusuri, proverbe şi ghicitori : auxiliar didactic / Petcu Simona Adriana. -
Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0754-1
811.135.1
CIP 2019-11335

1089. POPESCU, MIRELA MIRABELA. Teste grilă pentru


aprofundarea cunoştinţelor de limba franceză : ghid metodologic / Popescu
Mirela-Mirabela. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0508-8
811.133.1
CIP 2019-11438

1090. RĂCHIŞAN, SIMION. Limba română pentru clasele a III-a


şi a IV-a / Simion Răchişan, Vasile Flueraş. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-912-9
811.135.1
CIP 2019-12251
CIP 220

1091. RĂDUCANU, DANIELA MONICA. Substantivul : auxiliar :


clasa a IV-a / Daniela Monica Răducanu. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-810-2
811.135.1
CIP 2019-12226

1092. RĂDUCANU, DANIELA MONICA. Strategii de învăţare a


substantivului în învăţământul primar / Daniela Monica Răducanu. - Bârlad :
Sfera, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-573-809-6
811.135.1
CIP 2019-12227

1093. RĂDUCANU, RAMONA. Limba şi literatura română : caiet de


lucru pentru clasa a VII-a : structurat pe domenii / Ramona Răducanu, Codruţa
Braun, Larisa Kozak. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-729-4
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2019-11380

1094. RĂDUCANU, RAMONA. Vacanţă în jurul lumii : limba şi


literatura română : clasa a 5-a / Ramona Răducanu, Codruţa Braun. - Ed. a
2-a, rev.. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-722-5
81
CIP 2019-11239

1095. SASU-BOLBA, IOANA. To Tell the Truth and Nothing but the
Truth! - Basic English Grammar Rules : Intermediate English for Non-Native
Speakers / Ioana Sasu-Bolba. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-690-915-0
811.111
CIP 2019-10951
CIP 221

1096. SIMA, MARINA. Ipoteze şi ipostaze ale predării lexicologiei în


gimnaziu / Marina Sima. - Piatra-Neamţ : Editura Nona, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-769-010-1
811.135.1
CIP 2019-08897

1097. SPĂTARU-PRALEA, MĂDĂLINA. Achiziţia limbajului


economic românesc : repere teoretice şi practice / Mădălina Spătaru-Pralea. -
Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1084-6
811.135.1
001.4
CIP 2019-09925

1098. SPĂTARU-PRALEA, MĂDĂLINA. Banda desenată : resursă


didactică în achiziţia limbii române ca limbă străină / Mădălina Spătaru-
Pralea. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1083-9
811.135.1
CIP 2019-09927

1099. ŞESAN, DRAGOŞ. Glosar de cuvinte rare şi uitate / Dragoş


Şesan. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1090-7
811.135.1
CIP 2019-12188

1100. TIMINGERIU, MIHAELA. 2700 de exerciţii tip grilă (limba


română - limba engleză) pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie şi
subofiţeri MAI / Mihaela Timingeriu, Petronela Colbea. - Piteşti : Paralela 45,
2019
ISBN 978-973-47-3011-7
81
CIP 2019-08980
CIP 222

1101. TROFIN, SIMONA ANTOANETA. Deutsch ist toll! = Limba


germană : manual pentru clasa a VIII-a - L2 / Simona Antoaneta Trofin,
Viorica Prisacariu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0827-3
811.112.2
CIP 2019-10780

1102. TUDORACHE, LIDIA. Limba latină : manual pentru clasa a


X-a / Lidia Tudorache. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0795-5
811.124
CIP 2019-09832

1103. TUDORACHE, LIDIA. Limba latină : filiera teoretică, profil


umanist, specializarea filologie : manual pentru clasa a XI-a / Lidia
Tudorache. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0815-0
811.124
CIP 2019-10788

1104. TUDORACHE, LIDIA. Limba latină : manual pentru clasa a


XII-a / Lidia Tudorache. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0819-8
811.124
CIP 2019-10792

1105. Wielki słownik polsko-rumuński = Marele dicţionar polon-


român / Ion Robciuc, Constantin Geambaşu, Cristina Godun, ... - Bucureşti :
Paideia, 2019
ISBN 978-606-748-292-8
81
CIP 2019-11179

82 Literatură

1106. Amy şi fraţii ei / trad.: Adina Gafencu ; ed.: Aida Ujeniuc. - Ed. a
3-a, reviz.. - Suceava : Little Lamb, 2019
ISBN 978-606-648-254-7
82
CIP 2019-10938
CIP 223

82.09 Critică literară. Studii literare. Literatură comparată

1107. 41 arguments avant la lettre Romanian & Australian :


anthology of contemporary poetry / editors: Mihaela Cristescu, Se Crawford ;
art: Luminiţa Şerbănescu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2310-1
82.09
CIP 2019-11024

1108. ANGHELUŢĂ, PETRONELA. Cronici şi gânduri / Petronela


Angheluţă. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4918-0
82.09
CIP 2019-07559

1109. ANTOFIICHUK, VOLODIMIR. Golos Tvii nikoli ne lukaviv :


Mihailo Mihailiuk v ukrainskomu literaturnomu prostori Rumunii :
monografiia / Volodimir Antofiichuk. - Bucureşti : R.C.R. Editorial, 2019
ISBN 978-606-745-053-8
821.161.2.09
CIP 2019-09924

1110. DORICA, COCA. Receptarea operei lui Ovidius în cultura


română / Coca Dorica. - Iaşi : PIM, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-4826-8
82.09
CIP 2019-01992

1111. IANOŞI, ION. Autori şi opere / Ion Ianoşi. - Bucureşti : Ideea


Europeană, 2019
ISBN 978-606-594-682-8
82.09
008
CIP 2019-10759
CIP 224

1112. LEUCIAN, CRISTIANA. The discursive construction of gender


in literary works : a pragmatic approach / Cristiana Leucian. - Cluj-Napoca :
Curs, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94699-1-0
82.09
CIP 2019-09968

1113. Pentru o "cultură a râsului" : forme ale comicului / coord.:


Constantin Dram. - Iaşi : Vasiliana '98, 2019
ISBN 978-973-116-644-5
82.09
CIP 2019-09854

1114. ZOLTÁN, PÉTER I. Ady : az értől az oceánig / Péter I. Zoltán. -


Oradea : Editura Várad, 2019-
vol.
ISBN 978-606-94683-2-6
Vol. 2 : 1907-1912. - 2019. - Index. - ISBN 978-606-94683-1-9
Vol. 4 : 1912-1919. - 2019. - Index. - ISBN 978-606-94683-4-0
821.511.141.09
CIP 2019-07715 - CIP 2019-07716

821.11 Literatură în limbi germanice

1115. FINNE, JALMARI. Kiljusen herrasväki / Jalmari Finne ; Tekstin


mukautus: Riikka Kuningas. - Satu Mare : Artemira Publishing, 2019
ISBN 978-606-94649-9-1
821.113.3
CIP 2019-08971

1116. PARR, MARIA. Inimi de gofre : Lena şi cu mine în


Mathildewick Cove / Maria Parr ; trad. din lb. norvegiană de Mihaela Adina
Eros. - Bucureşti : Meteor Press, 2019
ISBN 978-973-728-740-3
821.113.5
CIP 2019-07811
CIP 225

1117. SETTERWALL, CAROLINA. Să sperăm că va fi bine! /


Carolina Setterwall ; trad. din suedeză de Mădălina Grosoiu. - Bucureşti : Editura
Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0699-8
821.113.6
CIP 2019-09909

821.111 Literatură engleză

1118. ANDREWS, V.C. Petale în vânt / V.C. Andrews. - Ed. a 2-a. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3859-5
821.111
CIP 2019-10810

1119. ARCHER, JEFFREY. Cap sau pajură / Jeffrey Archer ; în


româneşte de Ana Andreescu. - Editura Vivaldi, 2019
ISBN 978-973-150-146-8
821.111
CIP 2019-09752

1120. ATWOOD, MARGARET. Inima cedează ultima / Margaret


Atwood ; trad. din lb. engleză de Irina Negrea. - Bucureşti : Art, 2019
ISBN 978-606-710-639-8
821.111
CIP 2019-10630

1121. BANKS, ROSIE. Regatul secret : Valea Unicornilor / Rosie


Banks. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3813-7
821.111
CIP 2019-11061

1122. BARNES, JULIAN. O istorie a lumii în 10 1/2 capitole / Julian


Barnes ; trad. din lb. engleză: Radu Paraschivescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nemira
Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0548-0
821.111
CIP 2019-07613
CIP 226

1123. BARNES, SOPHIE. Ducele bastard / Sophie Barnes ; trad. din lb.
engleză: Elena Macoviciuc. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3819-9
821.111
CIP 2019-10603

1124. BARRIE, JAMES MATTHEW. Peter Pan / de J.M. Barrie ;


repovestire de Raluca Ghenţulescu ; il. de Dana Popescu. - Bucureşti : Roxel Cart,
2019
ISBN 978-606-753-124-4
821.111
CIP 2019-08907

1125. BARRIE, JAMES MATTHEW. Peter Pan / J.M. Barrie ; il. de


Şerban Andreescu. - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-72-6
821.111
CIP 2019-11020

1126. BAUM, FRANK. Minunatul Vrăjitor din Oz / după un roman de


L. Frank Baum ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-752-2
821.111
CIP 2019-10827

1127. BENTLEY, SUE. Căţeluşul fermecat : un film cu peripeţii / Sue


Bentley. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3909-7
821.111
CIP 2019-10945

1128. BENTLEY, SUE. Pisicuţa fermecată : o trăsnaie în miez de


noapte / Sue Bentley. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3890-8
821.111
CIP 2019-10935
CIP 227

1129. BIDART, FRANK. Miile de tehnologii ale extazului / Frank


Bidart ; trad. din lb. engleză şi selecţia poemelor de Tiberiu Neacşu. - Bucureşti :
Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-086-1
821.111
CIP 2019-10579

1130. BRADBURY, RAY. Vin de păpădie / Ray Bradbury ; trad. din lb.
engleză de Oana Clapa. - Bucureşti : Editura Paladin, 2019
ISBN 978-606-9000-29-8
821.111
CIP 2019-11192

1131. BRETT, PETER V. Tronul din cranii / Peter V. Brett ; trad. din
lb. engleză: Iulia Dromereschi. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0549-7
821.111
CIP 2019-07604

1132. BRONTË, ANNE. Necunoscuta de la Wildfell Hall / Anne


Brontë. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3860-1
821.111
CIP 2019-10803

1133. BRONTË, CHARLOTTE. Jane Eyre / după un roman de


Charlotte Brontë ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-751-5
821.111
CIP 2019-10828

1134. BROWN, PETER. Întoarcere pe insula roboţilor / Peter Brown ;


trad. din engleză de Mădălina Ivoniciu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-589-7
821.111
CIP 2019-10757
CIP 228

1135. BROWN, SANDRA. Jocul de-a dragostea / Sandra Brown ; trad.


din lb. engleză: Alina Rogojan. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3878-6
821.111
CIP 2019-11364

1136. BUKOWSKI, CHARLES. De duzină / Charles Bukowski ; trad.


din lb. engleză de Cristian Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7797-9
821.111
CIP 2019-10567

1137. BURROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan, omul maimuţă / după


un roman de Edgar Rice Burroughs ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart,
2019
ISBN 978-606-576-750-8
821.111
CIP 2019-10825

1138. BUTLER, STEVEN. Hotelul "N-aveţi ce vedea aici" / Steven


Butler ; il. de Steven Lenton ; trad. de Andrei Covaciu. - Bucureşti : Editura
Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-171-4
821.111
CIP 2019-10368

1139. BUYEA, ROB. Because of Mr. Terupt = Noroc cu domnul


Terupt / Rob Buyea ; il. de Andreea Chele ; trad. din lb. engleză şi note de Diana
Geacăr. - Ed. bilingvă. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-717-1
821.111
CIP 2019-10714

1140. BYBEE, CATHERINE. Măritată până luni / Catherine Bybee ;


trad. din lb. engleză: Raluca Ionescu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3879-3
821.111
CIP 2019-11365
CIP 229

1141. CALDWELL, CHRISTI. Secretul Cleopatrei / Christi Caldwell ;


trad. din lb. engleză: Adriana Dănilă. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3822-9
821.111
CIP 2019-10525

1142. CARROLL, LEWIS. Alice în Ţara Minunilor / după un roman


de Lewis Carroll ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-735-5
821.111
CIP 2019-10862

1143. CHASE, ELAINE RACO. Al nouălea val / Elaine Raco Chase ;


trad. şi adapt. în lb. română de Cezar Niculescu. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti :
Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-283-1
821.111
CIP 2019-11347

1144. CHASE, LORETTA. Un cavaler desăvârşit / Loretta Chase ;


trad. din lb. engleză: Elena Macoviciuc. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3875-5
821.111
CIP 2019-11360

1145. CHILD, LEE. Timpul trecut / Lee Child ; trad. din engleză de
Constantin Dumitru-Palcus. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0701-8
821.111
CIP 2019-09907

1146. CHOKSHI, ROSHANI. Aru Shah şi sfârşitul timpului / Roshani


Chokshi ; trad. din engleză de Alex Moldovan şi Mariana Buruiană. - Bucureşti :
Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-590-3
821.111
CIP 2019-10754
CIP 230

1147. CHRISTIE, AGATHA. Crima din Orient Express / Agatha


Chriestie ; trad. din lb. engleză de Livia Olteanu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3794-9
821.111
CIP 2019-10533

1148. CHRISTIE, AGATHA. O supradoză de moarte / Agatha


Christie. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3849-6
821.111
CIP 2019-10805

1149. CIUCESCU, DORU. Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus /


Doru Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-823-9
821.111
CIP 2019-10856

1150. CONRAD, JOSEPH. Lord Jim / Joseph Conrad ; trad. de Ticu


Archip. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3837-3
821.111
CIP 2019-11354

1151. COWAN, LAURA. Ce se întâmplă noaptea? / Laura Cowan ; il.:


Bonnie Pang ; designer: Amy Manning. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold,
2019
ISBN 978-606-704-598-7
821.111
CIP 2019-11070

1152. CURWOOD, JAMES-OLIVER. Grizzly, stăpânul munţilor /


James Oliver Curwood ; trad. din lb. engleză de Dan Starcu. - Bucureşti : Editura
Minerva, 2019
ISBN 978-973-21-1066-9
821.111
CIP 2019-07649
CIP 231

1153. DEAN, CAROLE. O ofertă de nerefuzat / Carole Dean ; trad. şi


adapt. în lb. română de Mirela Dorobanţu. - Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-285-5
821.111
CIP 2019-11345

1154. DIBBEN, DAMIAN. Jake Djones şi păzitorii istoriei / Damien


Dibben ; trad. din lb. engleză: Cornelia Marinescu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3839-7
821.111
CIP 2019-11361

1155. DICKENS, CHARLES. Poveste despre două oraşe / Charles


Dickens ; trad. din lb. engleză de Antoaneta Ralian. - Bucureşti : Art, 2019
ISBN 978-606-710-615-2
821.111
CIP 2019-10633

1156. DOBBS, MICHAEL. Lovitura finală / Michael Dobbs ; trad. din


lb. engleză: Liliana Pelici. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-241-7
821.111
CIP 2019-10718

1157. Dragă Evan Hansen : romanul / Wal Emmich cu Steven


Levenson, Benj Paseh şi Justin Paul ; trad. din engleză de Ionela Chirilă. -
Bucureşti : Storia Books, 2019
ISBN 978-606-9072-02-8
821.111
CIP 2019-08857

1158. DRISCOLL, TERESA. Sunt cu ochii pe tine / Teresa Driscoll ;


trad. din lb. engleză de Ioana Duda. - Bucureşti : Editura Herg Benet, 2019
ISBN 978-606-763-193-7
821.111
CIP 2019-11443
CIP 232

1159. EGERTON, DENISE. O femeie cutezătoare / Denise Egerton ;


trad. şi adapt. în lb. română de Teodor-Eugen Atanasiu. - Ed. a 2-a, rev.. -
Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-289-3
821.111
CIP 2019-11341

1160. EISLER, BARRY. Ochiul lui Dumnezeu / Barry Eisler ; trad. din
lb. engleză de Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2019
ISBN 978-606-910-131-5
821.111
CIP 2019-07791

1161. FAIRFAX, LYNN. Sub protecţia iubirii / Lynn Fairfax ; trad. şi


adapt. în lb. română de Petru Bădică. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-291-6
821.111
CIP 2019-11339

1162. FINE, ANNE. Pisica asasină se îndrăgosteşte / Anne Fine ; il. de


Anca Tach ; trad. din lb. engleză de Martin Zick. - Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-2994-4
821.111
CIP 2019-07591

1163. FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Petrecere până în zori / F.


Scott Fitzegerald. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3851-9
821.111
CIP 2019-10809

1164. FLANAGAN, RICHARD. Dorinţă / Richard Flanagan ; trad. din


lb. engleză şi note de Petru Iamandi. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3827-4
821.111
CIP 2019-10538
CIP 233

1165. Four British poets / Imtiaz Dharker, W.N. Herbert, George Szirtes,
Mark Waldron. - Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2019
ISBN 978-973-167-504-6
821.111
CIP 2019-09853

1166. GABALDON, DIANA. Suflul de cenuşă şi zăpadă / Diana


Gabaldon ; trad. din lb. engleză: Stoian Gabriel. - Bucureşti : Nemira Publishing
House, 2019-
2 vol.
ISBN 978-606-43-0546-6
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-43-0545-9
821.111
CIP 2019-07608

1167. GARNER, JAMES FINN. Poveşti corecte politic de adormit


copiii / James Finn Garner ; trad. din engleză de Felicia Mardale. - Bucureşti :
Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6432-7
821.111
CIP 2019-11434

1168. GAY, ROXANE. Foame : memoriile corpului (meu) / Roxane


Gay ; trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Black Button Books, 2019
ISBN 978-606-94625-9-1
821.111
CIP 2019-10959

1169. GILBERT, ELIZABETH. Oraşul fetelor / Elizabeth Gilbert ;


trad. din engleză şi note de Anca Bărbulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6442-6
821.111
CIP 2019-09929

1170. GLADSTONE, GEORGE. Ţine-te de plută / George Gladstone. -


Suceava : Little Lamb, 2019
ISBN 978-606-648-250-9
821.111
CIP 2019-07677
CIP 234

1171. GOLDING, WILLIAM. Turnul / William Golding ; trad. din lb.


engleză, note şi glosar de Irina Horea. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3817-5
821.111
CIP 2019-10618

1172. GRAHAME, KENNETH. Vântul prin sălcii / după un roman de


Kenneth Grahame ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-754-6
821.111
CIP 2019-10824

1173. GREER, ANDREW SEAN. Less / Andrew Sean Greer ; trad. din
lb. engleză şi note de Ariadna Ponta. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7834-1
821.111
CIP 2019-10569

1174. HAMER, KATE. Fata cu palton roşu / Kate Hamer ; trad. din lb.
engleză de Alina Bogdan. - Bucureşti : Editura Paladin, 2019
ISBN 978-606-9000-31-1
821.111
CIP 2019-11191

1175. HANNAH, SOPHIE. Moştenire fatală / Sophie Hannah. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3861-8
821.111
CIP 2019-10806

1176. HARDY, THOMAS. Tess d'Urberville / Thomas Hardy. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3867-0
821.111
CIP 2019-10798
CIP 235

1177. HAWTHORNE, NATHANIEL. Litera stacojie / Nathaniel


Hawthorne ; trad. din lb. engleză: Alexandru Macovei. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3836-6
821.111
CIP 2019-11355

1178. HELGASON, HALLGRIMUR. Femeia la 1000° / Hallgrimur


Helgason ; trad. din lb. engleză de Ioana Miruna Voiculescu. - Bucureşti : Art,
2019
ISBN 978-606-710-648-0
821.111
CIP 2019-11181

1179. HENDRY, STEVEN. Eu şi masa : autobiografia mea / Steven


Hendry ; trad. din engleză de Sorin Niculescu. - Bucureşti : Publica, 2019
ISBN 978-606-722-357-6
821.111
CIP 2019-10831

1180. HILDERBRAND, ELIN. Paradisul de la malul mării / Elin


Hilderbrand ; trad. din lb. engleză: Irina Bandrabur. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3828-1
821.111
CIP 2019-10539

1181. HILDERBRAND, ELIN. Paradisul de la malul mării / Elin


Hilderbrand. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3863-2
821.111
CIP 2019-10808

1182. HOLLAND, SHEILA. Inimi zbuciumate / Sheila Holland ; trad.


şi adapt. în lb. română de Cecilia Ionescu. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : Alcris,
2019
ISBN 978-606-736-286-2
821.111
CIP 2019-11344
CIP 236

1183. HOYT, ELIZABETH. Înger şi demon / Elisabeth Hoyt ; trad. din


lb. engleză: Bianca Paulevici. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3846-5
821.111
CIP 2019-11357

1184. HUNTER, ERIN. Pisicile războinice / Erin Hunter. - Bucureşti :


Galaxia copiilor, 2013-
36 vol.
ISBN 978-606-8434-58-2
Cartea 15 : Puterea celor 3 / trad. de Daniel Clinci. - 2019. - ISBN 978-
606-796-059-4
821.111-93-31=135.1
741.5 Benzi desenate
087.5
CIP 2019-09950

1185. HURST, MELANIE. Cântecul sicomorului / Melanie Hurst ;


trad. şi adapt. în lb. română de Mihnea Columbeanu. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti :
Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-288-6
821.111
CIP 2019-11342

1186. JAMES, HENRY. Washington Square / Henry James. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3852-6
821.111
CIP 2019-10814

1187. JEFFERIES, DINAH. Văduva de safir / Dinah Jefferies ; trad.


din lb. engleză: Edith Negulici. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0547-3
821.111
CIP 2019-07601
CIP 237

1188. JEFFRIES, SABRINA. Răzbunarea unui scoţian / Sabrina


Jeffries ; trad. din lb. engleză: Oana Barbu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3876-2
821.111
CIP 2019-11362

1189. JOHNS, W.E. Biggles : aventuri în mările sudului / W.E.


Johns. - Bucureşti : Dexon, 2019
ISBN 978-973-701-956-1
821.111
CIP 2019-07475

1190. JONES, DENTZEL G. Labirintul / Dentzel G. Jones. -


Bucureşti : Dexon, 2019
ISBN 978-973-701-966-0
821.111
CIP 2019-11263

1191. JONES, DENTZEL G. Nevinovat / Dentzel G. Jones. -


Bucureşti : Dexon, 2019
ISBN 978-973-701-967-7
821.111
CIP 2019-11262

1192. JONES, TAYARI. O căsătorie americană / Tayari Jones ; trad.


din lb. engleză şi note de Iulia Anania. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-5264-8
821.111
CIP 2019-10568

1193. KEPNES, CAROLINE. Corpuri ascunse / Caroline Kepnes ;


trad. din lb. engleză de Anca Zaharia. - Bucureşti : Editura Herg Benet, 2019
ISBN 978-606-763-217-0
821.111
CIP 2019-11495
CIP 238

1194. KER, MADELEINE. O căsătorie ca pe vremuri / Madeleine


Ker ; trad. şi adapt. în lb. română de Luli Filipescu. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti :
Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-280-0
821.111
CIP 2019-11348

1195. KING, STEPHEN. Vântul prin gaura cheii / Stephen King ; trad.
din lb. engleză: Ruxandra Toma. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0532-9
821.111
CIP 2019-12100

1196. KOTB, HODA. Te iubesc dintotdeauna / Hoda Kotb ; il.: Suzie


Mason ; trad.: Domnica Drumea. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2019
ISBN 978-606-978-235-4
821.111
CIP 2019-10829

1197. LANE, ANDREW. Tânărul Sherlock Holmes : Norul morţii /


Andrew Lane ; trad. din lb. engleză: Laura Frunză. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3840-3
821.111
CIP 2019-11359

1198. LARWOOD, KIERAN. Saga celor Cinci Tărâmuri / Kieran


Larwood ; il. de David Wyatt ; trad. din lb. engleză de Viorel Zaicu. - Piteşti :
Paralela 45, 2019-
vol.
ISBN 978-973-47-2991-3
Cartea 1 : Legenda lui Podkin o ureche. - 2019. - ISBN 978-973-47-2992-
0
821.111
CIP 2019-09737

1199. LEE, TARA. Răsturnare de situaţie / Tara Lee ; trad. şi adapt. în


lb. română de Veronica Păun. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-290-9
821.111
CIP 2019-11340
CIP 239

1200. LEFEUVRE, AMY. Năsturelul lui Teddy / Amy LeFeuvre ;


rescrisă de Mark Hamby. - Ed. a 3-a. - Suceava : Little Lamb, 2019
Index
ISBN 978-606-648-251-6
821.111
CIP 2019-11278

1201. LEVY, DEBORAH. Înotând spre casă / Deborah Levy ; trad. din
lb. engleză şi note: Irina Negrea. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3824-3
821.111
CIP 2019-10602

1202. LU, MARIE. Steaua de la miezul nopţii / Marie Lu ; trad. din lb.
engleză: Iulia Dromereschi. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-618-6
821.111
CIP 2019-11296

1203. LUNDAY, ELIZABETH. Viaţa secretă a marilor artişti /


Elizabeth Lunday ; trad. din lb. engleză de Ioana Tudor. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Art, 2019
ISBN 978-606-710-642-8
821.111
CIP 2019-10629

1204. LUPTON, ROSAMUND. Sora / Rosamund Lupton. - Bucureşti :


Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3858-8
821.111
CIP 2019-10811

1205. MARRS, JOHN. Cei aleşi / John Marrs ; trad. din engleză de
Mihaela Apetrei. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0703-2
821.111
CIP 2019-09906
CIP 240

1206. MCEWAN, IAN. Visătorul / Ian McEwan ; trad. din lb. engleză
de Dana Crăciun. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7859-4
821.111
CIP 2019-11428

1207. MCLAUGHLIN, TOM. Agent secret din întâmplare / text şi il.


de Tom McLaughlin ; trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-170-7
821.111
CIP 2019-09765

1208. MCLAUGHLIN, TOM. Prim-ministru din întâmplare / text şi


il. de Tom McLaughlin ; trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-176-9
821.111
CIP 2019-11143

1209. MCLAUGHLIN, TOM. Ziua în care extratereştrii aproape că


ne-au halit creierele / Tom McLaughlin ; trad. de Andrei Covaciu. - Bucureşti :
Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-177-6
821.111
CIP 2019-10891

1210. MENDELSOHN, DANIEL. O odisee : un tată, un fiu şi o


epopee / Daniel Mendelsohn ; trad. din lb. engleză şi note de Bogdan-Alexandru
Stănescu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7146-5
821.111
CIP 2019-09769

1211. MEYER, MARISSA. Cronicile lunare / Marissa Meyer. -


Bucureşti : Epica, 2017-2019
3 vol.
ISBN 978-606-8754-33-8
Cartea 2 : Scarlet / trad. din lb. engleză şi note de Shauki Al-Gareeb. -
2019. - ISBN 978-606-8754-70-3
821.111
CIP 2019-09954
CIP 241

1212. MICHAELS, LEIGH. Un bărbat fără scrupule / Leigh


Michaels ; trad. şi adapt. în lb. română de Luli Filipescu. - Ed. a 2-a, rev.. -
Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-284-8
821.111
CIP 2019-11346

1213. MONTGOMERY, LUCY MAUD. Anne de la Green Gables /


după un roman de Lucy Maud Montgomery ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti :
Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-753-9
821.111
CIP 2019-10826

1214. MOORE, KATE. Păcate pentru un sfânt / Kate Moore ; trad. din
lb. engleză: Cristina Radu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3803-8
821.111
CIP 2019-10532

1215. MOYES, JOJO. Silver Bay / Jojo Moyes. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :
Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3848-9
821.111
CIP 2019-10802

1216. MUNRO, ALICE. Ură, prietenie, dragoste, căsătorie / Alice


Munro. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3847-2
821.111
CIP 2019-10812

1217. NAUGHTON, ELIZABETH. Legături întunecate / Elisabeth


Naughton ; trad. din lb. egleză: Irina Stoica. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3804-5
821.111
CIP 2019-10536
CIP 242

1218. NICHOLLS, DAVID. O zi / David Nicholls. - Ed. a 2-a. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3866-3
821.111
CIP 2019-10807

1219. NORTON, MARY. Omuleţii pe apă / Mary Norton ; trad. din lb.
engleză de Mirella Acsente. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3805-2
821.111
CIP 2019-07595

1220. ODHIAMBO, EUCABETH. Lungul drum al Aumei / Eucabeth


Odhiambo ; trad. din engleză de Bianca Dunav. - Bucureşti : Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-591-0
821.111
CIP 2019-10755

1221. PALAHNIUK, CHUCK. Monştri invizibili / Chuck Palahniuk ;


trad. din lb. engleză şi note de Mircea Pricăjan. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7856-3
821.111
CIP 2019-10563

1222. PAOLINI, CHRISTOPHER. Furculiţa, vrăjitoarea şi


dragonul : poveşti din Alagaesia / Christopher Paolini, Angela Paolini ; trad. din
lb. engleză: Valentina Iordache. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019-
vol.
ISBN 978-606-006-237-0
Vol. 1 : Eragon. - 2019. - ISBN 978-606-006-231-8
821.111
CIP 2019-09867

1223. PEARSON, MARY E. Sărutul trădării / Mary E. Pearson ; trad.


din lb. engleză de Ionel Ghiragosian. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-620-9
821.111
CIP 2019-11457
CIP 243

1224. PICOULT, JODI. Nouăsprezece minute / Jodi Picoult ; trad. din


lb. engleză de Lavinia Vasile. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3818-2
821.111
CIP 2019-10619

1225. POSTON, ASHLEY. Geekerella / Ashley Poston. - Bucureşti :


Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3821-2
821.111
CIP 2019-11054

1226. RANGER, JENNY. Un nou început / Jenny Ranger ; trad. şi


adapt. în lb. română de Ileana Dinu. - Bucureşti : Alcris, 2019
ISBN 978-606-736-287-9
821.111
CIP 2019-11343

1227. REEVE, PHILIP. Emily şi bâlciul din lună / Philip Reeve şi


Sarah McIntyre ; trad. din lb. engleză de Iulian Curuia. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7857-0
821.111
CIP 2019-11429

1228. RILEY, LUCINDA. Cele şapte surori ; Povestea Maiei / Lucinda


Riley ; trad. din lb. engleză şi note: Valentina Georgescu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3782-6
821.111
CIP 2019-10537

1229. ROBERTS, GREGORY DAVID. Shantaram / Roberts Gregory


David ; trad. din lb. engleză şi note de Raluca şi Christian Tănăsescu. - Ed. a 5-a. -
Bucureşti : ALLFA, 2019
ISBN 978-606-783-079-8
821.111
CIP 2019-10876
CIP 244

1230. ROBERTS, NORA. Nestemate din soare / Nora Roberts ; trad.


din lb. engleză: Daniela Truţia. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3820-5
821.111
CIP 2019-10604

1231. ROBERTS, NORA. Secrete şi minciuni / Nora Roberts ; trad. din


lb. engleză: Cristina Radu. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3877-9
821.111
CIP 2019-11363

1232. ROY, JAMES. Cotco Doolan, eroul zilei / poveste de James Roy ;
il. de Lucinda Gifford ; trad. din lb. engleză: Andrei Covaciu. - Bucureşti : Editura
Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-179-0
821.111
CIP 2019-10893

1233. SANDERS, JESSICA. Mă iubesc aşa cum sunt / Jessica


Sanders ; il.: Carol Rossetti ; trad. din lb. engleză: Laura Frunză. - Bucureşti :
Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3808-3
821.111
CIP 2019-10527

1234. SCHMID, CHRISTOPH VON. Cuibul de păsări / Christoph von


Schmid. - Ed. a 3-a, rev.. - Suceava : Little Lamb, 2019
Index
ISBN 978-606-648-253-0
821.111
CIP 2019-11303

1235. SCHMID, CHRISTOPH VON. Rubinul pierdut / Christoph von


Schmid. - Ed. a 3-a, rev.. - Suceava : Little Lamb, 2019
Index
ISBN 978-606-648-252-3
821.111
CIP 2019-11302
CIP 245

1236. SCHWAB, VICTORIA. Invocarea luminii / Victoria Schwab ;


trad. din lb. engleză: Cristina Jinga. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0550-3
821.111
CIP 2019-07606

1237. SHAKESPEARE, WILLIAM. Opere / William Shakespeare ; ed.


coord. şi îngrij. de George Volceanov. - Piteşti : Paralela 45, 2010-
vol.
ISBN 978-973-47-0907-6
Vol. 16 : Cardenio. Poeme / trad. de Lucia Verona şi George Volceanov ;
trad. de Alexandru M. Călin, Horia Gârbea, Şerban Foarţă, ... ; pref. şi note de
George Volceanov ; pref. de Pia Brînzeu şi George Volceanov ; note de George
Volceanov. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019. - ISBN 978-606-023-088-5
821.111-821=135.1
CIP 2019-11254

1238. ST. AUBYN, EDWARD. Patrick Melrose : Nu contează - Veşti


rele / Edward St. Aubyn ; trad. din lb. engleză şi note: Ciprian Şiulea. - Bucureşti :
Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3823-6
821.111
CIP 2019-10525

1239. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Dr Jekyll & Mr. Hyde /


Robert Louis Stevenson. - Bucureşti : Dexon, 2019
ISBN 978-973-701-960-8
821.111
CIP 2019-08959

1240. TWAIN, MARK. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain ;


trad. din lb. engleză: Frida Papadache. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3832-8
821.111
CIP 2019-11356
CIP 246

1241. TWAIN, MARK. Prinţ şi cerşetor / după un roman de Mark


Twain ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-755-3
821.111
CIP 2019-10823

1242. VAN LENTE, FRED. Zece comici mititei / Fred Van Lente ; trad.
din lb. engleză: Maria Adam. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-240-0
821.111
CIP 2019-10719

1243. VIGGERS, KAREN. Soţia paznicului de far / Karen Viggers ;


trad. din engleză şi note de Irina Bojin. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-504-2
821.111
CIP 2019-11453

1244. WHEATLE, ALEX. Liccle Bit, băiatul din Crongton / Alex


Wheatle ; trad. din lb. engleză de Maria Ghiurţu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7858-7
821.111
CIP 2019-11427

1245. WHITE, E.B. Trompeta lebedei / E.B. White ; il. de Edward


Frascino ; trad. din engleză de Veronica D. Niculescu. - Bucureşti : Editura Arthur,
2019
ISBN 978-606-788-588-0
821.111
CIP 2019-10758

1246. WHITE, KIERSTEN. Măreţ vom arde / Kiersten White ; trad.


din lb. engleză de Iulia Anania. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-619-3
821.111
CIP 2019-11388
CIP 247

1247. WHITE, T.H. O lumânare în bătaia vântului / T.H. White ; trad.


din engleză şi note de Alina Popescu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-584-2
821.111
CIP 2019-10752

1248. WHITE, T.H. Cavalerul strâmb croit / T.H. White ; trad. din
engleză şi note de Alina Popescu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-585-9
821.111
CIP 2019-10753

1249. WIESEL, ELIE. ... şi marea nu se umple / Elie Wiesel ; trad. de


Alexandru şi Magdalena Boiangiu. - Bucureşti : Editura Hasefer, 2019
ISBN 978-973-630-427-9
821.111
CIP 2019-12239

1250. WIESEL, ELIE. Toate fluviile curg în mare / Elie Wiesel ; trad.
de Felicia Antip. - Bucureşti : Editura Hasefer, 2019
ISBN 978-973-630-426-2
821.111
CIP 2019-12238

1251. WILDE, OSCAR. Prinţul fericit şi alte povestiri / Oscar Wilde ;


trad. de Ticu Archip şi Laura Frunză. - Ed. a 2-a, rev.. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3833-5
821.111
CIP 2019-11353

1252. WITEMEYER, KAREN. Recompensă fără egal / Karen


Witemeyer. - Oradea : Life Publishers, 2019
ISBN 978-606-8915-09-8
821.111
CIP 2019-07701
CIP 248

1253. ZELAZNY, ROGER. Cronicile din Amber / Roger Zelazny ;


trad. din lb. engleză de Bogdan Perdivară. - Bucureşti : Editura Paladin, 2019-
4 vol.
ISBN 978-606-9000-00-7
Vol. 2 : Mâna lui Oberon. - 2019. - ISBN 978-606-9000-30-4
821.111
CIP 2019-11193

1254. ZURCHER, ANDREW. Douăsprezece nopţi / Andrew Zurcher ;


trad. din lb. engleză de Corina Gâdiuţă. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019-
2 vol.
ISBN 978-606-009-168-4
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-009-169-1
821.111
CIP 2019-10370

821.112.2 Literatură germană

1255. BREZINA, THOMAS. Toţi monştrii mei / Thomas Brezina ; il.


de Pablo Tambuscio. - Bucureşti : Unicart, 2019-
vol.
ISBN 978-606-576-748-5
Vol. 1 : Secretul din casa verde a groazei. - 2019. - ISBN 978-606-576-
749-2
821.112.2
CIP 2019-09996

1256. FUNKE, CORNELIA. Vânătorii de fantome : în castelul


bântuit / Cornelia Funke ; il. de Fréderic Bertrand ; trad. din lb. germană de Iulian
Curuia. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-720-1
821.112.2
CIP 2019-11053
CIP 249

1257. GRIMM, FRAŢII. A fost odată... / fraţii Grimm ; trad. de Viorica


S. Constantinescu. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
7 vol.
ISBN 978-606-8982-60-1
Vol. 1 : Şoarecele şi pisica prieteni. - 2019. - ISBN 978-606-8982-61-8
Vol. 2 : Else cea isteaţă şi alte povestiri. - 2019. - ISBN 978-606-8982-62-
5
Vol. 3 : Cei doi fraţi. - 2019. - ISBN 978-606-8982-70-0
Vol. 4 : Om bogat, om sărac. - 2019, - ISBN 978-606-8982-71-7
Vol. 5 : Călătoria lui Degeţel. - 2019. - ISBN 978-606-8982-72-4
Vol. 6 : Bătrâna din pădure. - 2019. - ISBN 978-606-8982-73-1
Vol. 7 : Hans cel puternic. - 2019. - ISBN 978-606-8982-74-8
821.112.2
CIP 2019-09719 - CIP 2019-09720 - CIP 2019-11366 - CIP 2019-11367 -
CIP 2019-11368 - CIP 2019-11369 - CIP 2019-11370

1258. GUSTAWSSON, JOHANA. Block 46 : roman / Johana


Gustawsson. - Bucureşti : Tritonic Books, 2019
ISBN 978-606-749-426-6
821.112.2
CIP 2019-11420

1259. HABERSACK, CHARLOTTE. Cocoloş şi ursul / o poveste de


Charlotte Habersack ; cu il. de Sabine Büchner ; trad. din lb. germană de Marilena
Iovu. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-175-2
821.112.2
CIP 2019-10502

1260. HABERSACK, CHARLOTTE. Vă rugăm, nu deschideţi! :


Cleios / Charlotte Habersack ; cu il. de Fréderic Bertrand ; trad. de Evemarie
Draganovici. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-145-5
821.112.2
CIP 2019-10369
CIP 250

1261. HABERSACK, CHARLOTTE. Vă rugăm, nu deschideţi! :


Muşcă! / Charlotte Habersack ; cu il. de Fréderic Bertrand ; trad. de Evemarie
Draganovici. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-137-0
821.112.2
CIP 2019-10371

1262. HEIDEGGER, MARTIN. Fiinţă şi timp / Martin Heidegger ;


trad. din germană de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă. - Bucureşti : Humanitas,
2019
Index
ISBN 978-973-50-6445-7
821.112.2
CIP 2019-11198

1263. HESSE, HERMANN. Klein şi Wagner : La tratament /


Hermann Hesse ; trad. din lb. germană: Graal Soft. - Bucureşti : RAO Distribuţie,
2019
ISBN 978-606-006-239-4
821.112.2
CIP 2019-10720

1264. KAFKA, FRANZ. America / Franz Kafka. - Bucureşti : Litera,


2019
ISBN 978-606-33-3865-6
821.112.2
CIP 2019-10813

1265. MAY, KARL. Sub stăpânirea otomană / Karl May. - Bucureşti :


Dexon, 2019
6 vol.
ISBN 978-973-701-939-4
Vol. 4 : Prin văgăunile Balcanilor. - 2019. - ISBN 978-973-701-949-3
Vol. 5 : În ţara schipetarilor. - 2019. - ISBN 978-973-701-964-6
Vol. 6 : Schut - căpetenia bandiţilor. - 2019. - ISBN 978-973-701-965-3
821.112.2
CIP 2019-08952 - CIP 2019-08953 - CIP 2019-08954
CIP 251

1266. PEINKOFFER, MICHAEL. Gryphony / Michael Peinkofer. -


Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2017-
vol.
ISBN 978-606-704-400-3
Vol. 2 : Ordinul dragonilor. - 2019. - ISBN 978-606-704-597-0
821.112.2
CIP 2019-07632

1267. SCHEUNEMANN, FRAUKE. Winston : Liber la vânat


şoareci / Frauke Scheunemann ; trad. din lb. germană şi note de Iulian Curuia. -
Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-719-5
821.112.2
CIP 2019-10389

1268. SCHOPENHAUER, ARTHUR. Arta de a avea întotdeauna


dreptate / Arthur Schopenhauer ; trad. din lb. germană de Gabriel H. Decuble. -
Ed. a 6-a. - Bucureşti : Art, 2019
ISBN 978-606-710-613-8
821.112.2
CIP 2019-10632

1269. TIELMANN, CHRISTIAN. Hugo, cel mai fricos pisoi /


Christian Tielmann ; il. de Marion Elitez ; trad. din lb. germană de Iulian Bocai. -
Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-723-2
821.112.2
CIP 2019-11524

1270. WENINGER, BRIGITTE. Vacanţă plăcută, Matei! / Brigitte


Weninger ; trad. din lb. germană: Cristina Nan ; il.: Eve Tharlet. - Bucureşti :
Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0578-7
821.112.2
CIP 2019-12202
CIP 252

1271. WICH, HENRIETTE. Căţeluşul întregii familii / Henriette


Wich ; il. de Betina Gotzen-Beek ; trad. din lb. germană de Iulian Curuia. -
Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-724-9
821.112.2
CIP 2019-11525

821.124 Literatură latină

1272. SENECA, LUCIUS ANNAEUS. Hercule scos din minţi /


Seneca ; trad. din lb. latină de Traian Diaconescu. - Bucureşti : Editura Seneca
Lucius Annaeus, 2019
ISBN 978-606-8847-29-0
821.124
CIP 2019-08961

821.131.1 Literatură italiană

1273. ALEMAGNA, BEATRICE. Ce faci când nu faci nimic / Beatrice


Alemagna. - Floreşti : Casa Editorială Signatura, 2019
ISBN 978-606-94615-7-0
821.131.1
CIP 2019-09789

1274. COLLODI, CARLO. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3814-4
821.131.1
CIP 2019-11060

1275. DAZIERI, SANDRONE. Regele de Arginţi / Sandrone Dazieri ;


trad. din lb. italiană de George Arion Jr. - Bucureşti : Crime Scene Press, 2019
ISBN 978-606-8959-32-0
821.131.1
CIP 2019-11241
CIP 253

1276. FARINA, ROBERTO. Cenuşă în gât / Roberto Farina ; trad. din


lb. italiană: Simona Stancu. - Iaşi : Anomis, 2019
ISBN 978-606-94728-1-1
821.131.1
CIP 2019-09764

1277. GAGLIARDI, CARLA. Dă-mi soarele înapoi / Carla Gagliardi. -


Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-059-9
821.131.1
CIP 2019-08913

1278. GAMBERALE, CHIARA. Caruselul iubirii / Chiara Gamberale ;


trad. din lb. italiană şi note: Diana Calangea. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3781-9
821.131.1
CIP 2019-10534

1279. PAVESE, CESARE. Femei singure / Cesare Pavese ; trad. din lb.
italiană de Florin Chiriţescu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-2404-1
821.131.1
CIP 2019-10565

1280. STRUKUL, MATTEO. Giacomo Casanova : sonata inimilor


frânte / Matteo Strukul ; trad. din italiană de Gabriela Lungu. - Bucureşti :
Humanitas Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-500-4
821.131.1
CIP 2019-08887

1281. VAMBA. Năzdrăvăniile lui Gian Burrasca / Vamba ; il. de


Eugen Taru ; trad. din lb. italiană de Adriana Lăzărescu. - Bucureşti : Editura
Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-587-3
821.131.1
CIP 2019-10753
CIP 254

821.133.1 Literatură franceză și de limbă franceză

1282. Anthologie de poésie française = Antologie de poezie franceză. -


Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4942-5
821.133.1
CIP 2019-11156

1283. BALZAC, HONORÉ DE. Eugenie Grandet / Honoré de Balzac. -


Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3850-2
821.133.1
CIP 2019-10799

1284. BORIE, MONIQUE. Corp de piatră, corp de carne / Monique


Borie ; trad. din lb. franceză: Mihaela Stan. - Bucureşti : Nemira Publishing House,
2019
ISBN 978-606-43-0542-8
821.133.1
CIP 2019-07605

1285. D'ORMESSON, JEAN. Ca un cântec de speranţă : roman / Jean


D'Ormesson - Membru al Academiei franceze ; trad.: Mihail Ciobotea. -
Bucureşti : Semne, 2019
ISBN 978-606-15-1237-9
821.133.1
CIP 2019-10616

1286. DEGUY, MICHEL. Poeme / Michel Deguy ; trad. din lb. franceză
de Gabriela şi Constantin Abăluţă, Ştefan Aug. Doinaş, ... - Bucureşti : Tracus
Arte, 2019
ISBN 978-606-023-084-7
821.133.1
CIP 2019-08977
CIP 255

1287. DUMAS, ALEXANDRE. Fiica regentului / Alexandre Dumas. -


Bucureşti : Dexon, 2019
2 vol.
ISBN 978-973-701-963-9
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-973-701-961-5
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-973-701-962-2
821.133.1
CIP 2019-08955 - CIP 2019-08956

1288. DUMAS, ALEXANDRE. Isabela de Bavaria / Alexandre


Dumas. - Bucureşti : Dexon, 2019
2 vol.
ISBN 978-973-701-955-4
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-973-701-958-5
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-973-701-959-2
821.133.1
CIP 2019-08957 - CIP 2019-08958

1289. DUMAS, ALEXANDRE. Omul cu masca de fier / după un


roman de Alexandre Dumas ; trad.: Monica Grecu. - Bucureşti : Unicart, 2019
ISBN 978-606-576-756-0
821.133.1
CIP 2019-10822

1290. FLAUBERT, GUSTAVE. Educaţia sentimentală / Gustave


Flaubert. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3857-1
821.133.1
CIP 2019-10816

1291. GARY, ROMAIN. Dincolo de limita aceasta biletul îşi pierde


valabilitatea / Romain Gary ; trad. din franceză de Liviu Papuc. - Bucureşti :
Humanitas Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-505-9
821.133.1
CIP 2019-11532
CIP 256

1292. LEMAITRE, PIERRE. Culorile incendiului / Pierre Lemaitre ;


trad. din franceză de Paul Slayer Grigoriu. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0709-4
821.133.1
CIP 2019-11411

1293. NOTHOMB, AMÉLIE. Petronia / Amélie Nothomb ; trad. din


franceză de Claudiu Constantinescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0698-1
821.133.1
CIP 2019-08886

1294. PANCOL, KATHERINE. Poveste cu minciuni, amor şi visuri /


Katherine Pancol ; trad. din lb. franceză şi note: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera,
2019
ISBN 978-606-33-3780-2
821.133.1
CIP 2019-10535

1295. RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE. Spînzuratul de la Conakry /


Jean-Christophe Rufin ; trad. din lb. franceză de Horia Nicola Ursu. - Bucureşti :
Crime Scene Press, 2019
ISBN 978-606-8959-39-9
821.133.1
CIP 2019-11535

1296. SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Le Petit Prince = Micul


prinţ / Antoine de Saint-Exupéry ; cu desenele autorului ; trad. din lb. franceză de
Ioana Socolescu. - Ed. bilingvă. - Bucureşti : Booklet, 2019
ISBN 978-606-590-718-8
821.133.1
CIP 2019-10715

1297. SATTOUF, RIAD. Arabul de mâine : o copilărie petrecută în


Orientul Mijlociu (1978-1984) / Riad Sattouf ; trad. din lb. franceză de Raluca
Dincă. - Bucureşti : Art, 2019
ISBN 978-606-710-647-3
821.133.1
CIP 2019-11180
CIP 257

1298. VIGAN, DELPHINE DE. Legăminte / Delphine de Vigan ; trad.


din lb. franceză de Alexandra Cozmolici. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7854-9
821.133.1
CIP 2019-10564

821.134.2 Literatură spaniolă și de limbă spaniolă

1299. ANDRY, DUMENIC. Sablun : poesias = Nisip : poezii /


Dumenic Andry ; traducziun in rumen da = traducere în română de Magdalena
Popescu-Marin. - Bucureşti : Editura Universitară, 2019
ISBN 978-606-28-0939-3
821.134.2
CIP 2019-11118

1300. VARGAS LLOSA, MARIO. Băieţii şi alte povestiri / Mario


Vargas Llosa ; trad. din spaniolă de Dragoş Cojocaru. - Bucureşti : Humanitas
Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-503-5
821.134.2
CIP 2019-11310

1301. ZEPEDA PATTERSON, JORGE. Tricoul negru / Jorge Zepeda


Patterson ; trad. din lb. spaniolă de Ramona Fillip. - Bucureşti : Crime Scene Press,
2019
ISBN 978-606-8959-33-7
821.134.2
CIP 2019-11320

821.135.1 Literatură română

1302. ABĂLAŞEI-DONOSĂ, CONSTANŢA. Mărite Eminescu /


Constanţa Abălaşei-Donosă. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4955-5
821.135.1
CIP 2019-09974
CIP 258

1303. ACU, CĂLIN IOAN. Celtic : reîntâlnirea / Călin Ioan Acu. -


Snagov : Letras, 2019
ISBN 978-606-8935-41-6
821.135.1
CIP 2019-07689

1304. ADAMESCU, CEZARINA. Desaga cu suflete / Cezarina


Adamescu. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-170-2
821.135.1
CIP 2019-12038

1305. ADAMESCU, CEZARINA. Eu caut sufletul luminii / Cezarina


Adamescu. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-168-9
821.135.1
CIP 2019-12037

1306. ADAMESCU, CEZARINA. Întâlniri impresionante / Cezarina


Adamescu. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-164-1
821.135.1
CIP 2019-09890

1307. ADAMESCU, CEZARINA. Paşi prin lumea copilăriei : (poveşti


poeticeşti) / Cezarina Adamescu. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-171-9
821.135.1
CIP 2019-12041

1308. ALBU, LILIANA. Flori de iubire / Liliana Albu. - Iaşi : PIM,


2019
ISBN 978-606-13-4917-3
821.135.1
CIP 2019-07560
CIP 259

1309. ALCAZ. Experienţe de viaţă : nuvele / Alcaz. - Bucureşti : Ideea


Europeană, 2019
ISBN 978-606-594-678-1
821.135.1
CIP 2019-07621

1310. ALESSANDRA DEL CIELO. Urme de iubire / Alessandra del


Cielo. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-564-1
821.135.1
CIP 2019-12252

1311. ALEXANDRU-NISTOR, GABRIELA. Pe uliţa copilăriei /


Gabriela Alexandru Nistor. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-804-1
821.135.1
CIP 2019-10508

1312. AMARIE, LUMINIŢA. Ascunde amintirile şi distruge tot ce-


am atins / Luminiţa Amarie. - Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2019
ISBN 978-606-8577-63-0
821.135.1
CIP 2019-10514

1313. ANDONE, CRISTINA. Şcoala banilor bine-crescuţi / Cristina


Andone ; il.: Adriana Gheorghe, Sebastian Opriţa. - Bucureşti : Univers, 2019
ISBN 978-973-34-1107-9
821.135.1
CIP 2019-10881

1314. ANDREI, RĂZVAN. Jazz pentru iguane şi alte poeme / Răzvan


Andrei. - Ed. reviz. şi adăug.. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019
ISBN 978-606-44-0273-8
821.135.1
CIP 2019-07744
CIP 260

1315. ANDREI, STAN M. Neaua unui Da / Stan M. Andrei. - Galaţi :


Olimpias, 2019
ISBN 978-606-915-159-4
821.135.1
CIP 2019-09937

1316. ANDRII, GHEORGHE. Din viaţă / Andrii Gheorghe. - Iaşi : Stef,


2019
ISBN 978-606-028-165-8
821.135.1
CIP 2019-09846

1317. ANGHEL, VALERIU. Printre şătrari : roman / Valeriu


Anghel. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-977-5
821.135.1
CIP 2019-10654

1318. ANGHELESCU, VALERIU. Tu / Valeriu Anghelescu. -


Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0718-1
821.135.1
CIP 2019-09715

1319. ANIŢULESEI, BOGDAN. Poezie pentru creier : volum de


versuri / Bogdan Aniţulesei. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2308-8
821.135.1
CIP 2019-08989

1320. ANTELUCEM. Drăcovenie! : roman / Antelucem. - Iaşi : Zupia,


2019
ISBN 978-606-94735-8-0
821.135.1
CIP 2019-10866
CIP 261

1321. Antologia literară a festivalului şi concursului de poezie


patriotică "Nicolae Bălcescu" : selecţie din lucrările laureaţilor : (2014-2018) :
versuri şi eseuri. - Râmnicu Vâlcea : Patrimoniu, 2019
ISBN 978-606-93868-9-7
821.135.1
CIP 2019-12245

1322. ANTONIE, AUREL. Castelul / Aurel Antonie. - Bucureşti :


Pavcon, 2019
ISBN 978-606-9057-11-7
821.135.1
CIP 2019-10557

1323. APOSTOIU, MARGA. Cu aripi de iubire / Marga Apostoiu. -


Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-68-3
821.135.1
CIP 2019-10840

1324. ARCU, CONSTANTIN. File de altădată : antologie / Constantin


Arcu. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0062-3
821.135.1
CIP 2019-11387

1325. ASĂNICĂ, MARILENA. Pe urmele sfinţilor : pelerinaje de


suflet / Marilena Asănică. - Bucureşti : Total Publishing, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9024-21-8
821.135.1
CIP 2019-08996

1326. ASOCIAŢIA CULTURAL - ŞTIINŢIFICĂ "PLEIADIS"


(Iaşi). Primăvara, povestea unui nou început / Asociaţia Cultural-Ştiinţifică
"Pleiadis". - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4959-3
821.135.1
CIP 2019-11289
CIP 262

1327. BACIU, MARIA. Eminenţă, bună seara! / Maria Baciu. -


Botoşani : Quadrat, 2019
ISBN 978-606-723-142-7
821.135.1
CIP 2019-10600

1328. BACIU, MIOARA. Raze de gând / Mioara Baciu. - Iaşi : PIM,


2019
ISBN 978-606-13-4973-9
821.135.1
CIP 2019-11432

1329. BACONSKY, TEODOR. Averea bunei educaţii / Teodor


Baconschi. - Bucureşti : Univers, 2019
ISBN 978-973-34-1099-7
821.135.1
CIP 2019-07737

1330. BALCAN, RODICA. La Şinca Veche m-am spovedit lui


Dumnezeu / Rodica Balcan. - Craiova : Aius, 2019
3 vol.
ISBN 978-606-562-787-1
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-562-789-5
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-562-790-1
821.135.1
CIP 2019-09813 - CIP 2019-09814

1331. BALOTĂ, NICOLAE. Caietul albastru : Timp mort 1954-


1955 - Remember 1991-1998 / Nicolae Balotă. - Bucureşti : Ideea Europeană,
2019
ISBN 978-606-594-681-1
821.135.1
CIP 2019-10707

1332. BANUŞ, TUDOR. Abecedaur / Tudor Banuş, Şerban Foarţă. -


Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Vinea, 2019
ISBN 978-973-698-602-4
821.135.1
CIP 2019-09796
CIP 263

1333. BARBU, ANA MARIA. Ultimul cântec / Ana Maria Barbu. -


Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-064-3
821.135.1
CIP 2019-08912

1334. BARBU, MIHAI. Iubire, elefant de porţelan / Mihai Barbu. -


Craiova : Autograf MJM, 2019
ISBN 978-606-709-152-6
821.135.1
CIP 2019-12173

1335. BARTOŞ, MIHAIL. Dezvăluiri din cariera mea clădită în


construcţii militare : 1951-1996 / col. Mihail Bartoş. - Bucureşti : Paco, 2019
ISBN 978-606-665-192-9
821.135.1
CIP 2019-11328

1336. BAUMANN, VICTOR HENRICH. Io, Lisandru! : întâmplări


din tinereţea unui cavaler moldo-vlah, povestite de el însuşi / Victor
Baumann. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4965-4
821.135.1
CIP 2019-12076

1337. BĂBĂLĂU, NICOLAIE. Amintiri şi peripeţii... din călătorii /


Nicolaie Băbălău. - Craiova : Autograf MJM, 2019
ISBN 978-606-709-153-3
821.135.1
CIP 2019-11232

1338. BĂDĂRĂU, GEORGE. Deszăpezire în doi / George Bădărău. -


Iaşi : Alfa, 2019
ISBN 978-606-540-245-4
821.135.1
CIP 2019-10721
CIP 264

1339. BĂLAN, ION DODU. Copilăria unui Icar / Ion Dodu Bălan. -
Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2019
ISBN 978-606-20-0352-4
821.135.1
CIP 2019-12113

1340. BĂLĂNESCU, MAGDA. Vrei să fii mireasă la nunta mea? :


roman / Magda Bălănescu. - Bucureşti : Editura www.coresi.net, 2019
ISBN 978-606-996-329-6
821.135.1
CIP 2019-08978

1341. BĂLCESCU, NICOLAE. Cugetări despre religie / Nicolae


Bălcescu ; cu un cuv. înainte de I.P.S. Bartolomeu Anania ; ed. de Horia
Nestorescu-Bălceşti. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Nestor, 2019
ISBN 978-606-8457-36-9
821.135.1
CIP 2019-07708

1342. BĂRBĂNŢAN, DORINA. Punct şi de la capăt / Dorina Elisabeta


Bărbănţan. - Deva : Editura Karina, 2019
ISBN 978-606-8888-64-4
821.135.1
CIP 2019-09838

1343. BERDELI, EMIL. Poliţie politică, spionaj şi sex în Epoca de


Aur : mărturii / Emil Berdeli. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-962-1
821.135.1
94
CIP 2019-10659

1344. BIALY, IOSEF. Origini şi pasiuni / Iosef Bialy. - Ed. a 2-a, rev.
şi compl.. - Bacău : Amiciţia, 2019
ISBN 978-606-94326-2-4
821.135.1
CIP 2019-12167
CIP 265

1345. BIG, SEBASTIAN. Free parking : spre automat plata parcare /


Sebastian Big. - Bucureşti : frACTalia, 2019
ISBN 978-606-9028-20-9
821.135.1
CIP 2019-10407

1346. BIGHEI, LIA IRINA MARIA. 40 de povestiri cu... tâlc! :


versuri / Lia Irina Maria Bighei. - Ed. a 4-a. - Buzău : Ancaprint, 2019
ISBN 978-606-8724-20-1
821.135.1
CIP 2019-11306

1347. BISTRICEANU, CHRISTIAN. Tricicleta care te va ridica la


ceruri : ritualuri şi bagatele / Christian Bistriceanu. - Arad : Mirador, 2019
ISBN 978-973-164-280-2
821.135.1
CIP 2019-11467

1348. BLAJ, VICTORIA ELISABETA. Povestea omului, în realitatea


mea / Victoria Elisabeta Blaj. - Deva : Cetate Deva, 2019
Index
ISBN 978-606-705-084-4
821.135.1
CIP 2019-08975

1349. BLENCHE, ALEC. Aventuri în Ţara Nevirtuţilor / Alec


Blenche ; il. de Doina Zavadschi şi Ion Andrei Puican. - Bucureşti : Univers, 2019
ISBN 978-973-34-1109-3
821.135.1
CIP 2019-10882

1350. BOBB, VASILE CĂTĂLIN. Pharmakon : frânturi de text /


Vasile Cătălin Bobb. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0029-6
821.135.1
CIP 2019-12132
CIP 266

1351. BODNARIUC, MIRCEA. Aşchii şi scântei : cugetări şi


aforisme / Mircea Bodnariuc. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-938-6
821.135.1
CIP 2019-10663

1352. BOGDAN, CONSTANTIN. Invazia culorilor : versuri /


Constantin Bogdan. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-914-0
821.135.1
CIP 2019-08927

1353. BOILA GÖECKEL, CARMELA. Folder-ul / Carmelia Boila


Gockel, D.S. Alexander. - Piteşti : Zodia Fecioarei, 2019
ISBN 978-973-9388-81-8
821.135.1
CIP 2019-12065

1354. BOITAN, IVONA. Insula programatorilor / Ivona Boitan. -


Bucureşti : Zbor, 2019
ISBN 978-606-94559-3-7
821.135.1
CIP 2019-12224

1355. BOLDEA, ANCA. Bold în inimă / Anca Boldea. - Galaţi : Editura


Fundaţia Culturală "Antares", 2019
ISBN 978-606-8802-01-5
821.135.1
CIP 2019-11327

1356. BOLOGA, MONICA. Pastile de inimă / Monica Bologa ; pref. de


Florin Piersic jr. ; il. de Ioan C. Sălăjan. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0056-2
821.135.1
CIP 2019-12133
CIP 267

1357. BONTA, ELENA. Dor de alb / Bonta Elena. - Craiova :


Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0507-1
821.135.1
CIP 2019-11437

1358. BOTEA, GEORGETA. Din suflet pentru suflet / Georgeta


Botea. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-561-0
821.135.1
CIP 2019-11184

1359. BOTEZ, ADRIAN. Autobuzul întârziat / Adrian Botez. -


Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2019
ISBN 978-973-146-683-5
821.135.1
CIP 2019-07753

1360. BOTEZATU, ONISIM. Dialog Deschis cu noua generaţie /


Onisim Botezatu. - Oradea : Creatio, 2019
ISBN 978-606-94778-5-4
821.135.1
CIP 2019-11226

1361. BRAD, REMUS IOAN. Iubire nemuritoare : versuri / Remus


Ioan Brad. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-974-4
821.135.1
CIP 2019-10656

1362. BRUMARU, AUREL ION. Pustia şi călătorul : versuri


regăsite : (1969-1974) / A.I. Brumaru. - Târgu Mureş : Vatra veche, 2019
ISBN 978-606-9014-27-1
821.135.1
CIP 2019-07566
CIP 268

1363. BRUMĂ, BOGDAN. Povestiri fantastice / Bogdan Brumă. -


Drobeta-Turnu Severin : Shah Publishing, 2018-2019
5 vol.
ISBN 978-606-94614-2-6
Vol. 4 : Zeii. - 2019. - ISBN 978-606-94782-9-5
821.135.1
CIP 2019-09860

1364. BRUŞTEN, IOANA. Decreţel 40 : evocări / Ioana Bruşten. -


Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-927-0
821.135.1
CIP 2019-08929

1365. BUCIU, ANDRA CRISTINA. Anoka / Andra Cristina Buciu. -


Bucureşti : Berg, 2019
ISBN 978-606-9036-30-3
821.135.1
CIP 2019-10628

1366. BUDEA, VERO. Dintr-o suflare / Vero Budea. - Braşov : Libris


Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-069-8
821.135.1
CIP 2019-08911

1367. BUDESCU, SILVIA. Între două drumuri : roman / Silvia


Budescu. - Ed. rev. şi adăug.. - Bucureşti : Fast Editing, 2019
ISBN 978-606-94808-5-4
821.135.1
CIP 2019-11210

1368. BURGHELEA, MIHAI. Lecţii de viaţă : roman / Mihai


Burghelea. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-959-1
821.135.1
CIP 2019-10658
CIP 269

1369. BURLACU, NICOLAE. Foile dalbe : versuri despre viaţă,


dragoste şi cântec / Nicolae Burlacu. - Berca : Editura Virtuală, 2019
ISBN 978-606-8504-86-5
821.135.1
CIP 2019-07804

1370. BURZA, MARIANA. Splendoarea din stele / Mariana Burza. -


Timişoara : Mirton, 2019
ISBN 978-973-52-1859-1
821.135.1
CIP 2019-11051

1371. BUZILĂ, BORIS. Îmbătrănit în "re-le" / Boris Buzilă. -


Bucureşti : RCR Editorial, 2019
ISBN 978-606-745-054-5
821.135.1
CIP 2019-10953

1372. BUZOIU-AREFU, NICOLAE. Mitologia suferinţei / Nicolae


Buzuiu-Arefu ; cuv. înainte: Ion C. Ştefan. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2019
ISBN 978-606-002-017-2
821.135.1
CIP 2019-10405

1373. CARACAŞ, MIRCEA FLORIN. Memoria iubirii : elixir de


vindecare / Mircea Florin Caracaş ; pref. de Petre Comşa, Adrian Harghel şi
Mircea Cinteză. - Bucureşti : Eikon, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-49-0057-9
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-49-0024-1
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-49-0025-8
821.135.1
CIP 2019-09918 - CIP 2019-09919

1374. Cartea toamnei / coord.: Carmen Oprea. - Buzău : Teocora, 2019


ISBN 978-606-632-531-8
821.135.1
CIP 2019-10352
CIP 270

1375. CĂLINESCU, ANDANA. Al cincilea anotimp = The fifth


season = La cinquième saison : fotohaiku / Andana Călinescu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4954-8
821.135.1
CIP 2019-09972

1376. CĂSTĂIAN, DORU. Despre ce ne apropie şi ce ne desparte :


umanism, secularizare, credinţă / Doru Căstăian. - Oradea : Ratio et Revelatio,
2019
ISBN 978-606-8680-90-3
821.135.1
CIP 2019-07238

1377. CÂRDU, VALERIU. Cuburi de lumină / Valeriu Cârdu. -


Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-39-5
821.135.1
CIP 2019-11035

1378. CÂŢCĂUAN, ALEXANDRU. Mărul de aur 35 : antologie


album / Alexandru Câţcăuan. - Ed. rev. şi adăug.. - Bistriţa : Editura Charmides,
2019
ISBN 978-606-752-192-4
821.135.1
CIP 2019-11300

1379. CERCEL, TIBERIU. Timpul regăsit / Tiberiu Cercel. - Braşov :


Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-554-2
821.135.1
CIP 2019-10402

1380. CERCUL LITERAR DE LA SIBIU. Autoportret de grup /


Cercul Literar de la Sibiu ; ed. îngrij. şi note de Ioan Milea şi Dan Damaschin ;
pref. de Dan Damaschin. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0046-3
821.135.1
CIP 2019-12118
CIP 271

1381. CHICET-MACOVEICIUC, IOANA. Semn că te am / Ioana


Chicet-Macoveiciuc. - Bucureşti : Univers, 2019
ISBN 978-973-34-1106-2
821.135.1
CIP 2019-07568

1382. CHIVOCI, FLORIN. Ipostaze imaginare ale Piteştilor :


meditaţii, reprezentări, idei / Florin Chivoci. - Piteşti : Argeş Press, 2019
ISBN 978-606-8506-46-3
821.135.1
CIP 2019-09897

1383. CHIVU, IULIAN. Predat sau Teroarea absurdului : roman /


Iulian Chivu. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0506-4
821.135.1
CIP 2019-10642

1384. CIMPONERIU, LORIN. Călătorie către steaua promisă / Lorin


Cimponeriu. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0498-2
821.135.1
CIP 2019-10644

1385. CIOBANU, MIHAI. Ploaia de lumină / Mihai Ciobanu. -


Bucureşti : Andorsis, 2019
ISBN 978-606-93078-7-8
821.135.1
CIP 2019-08850

1386. CIOBANU, VITALIE. Zilele după Oreste / Vitalie Ciobanu. -


Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6441-9
821.135.1
CIP 2019-10500
CIP 272

1387. CIOBOTEA, MIHAIL. L'aventure iranienne / Mihail Ciobotea ;


adaptation du roumain par l'auteur. - Bucureşti : Semne, 2019
ISBN 978-606-15-1236-2
821.135.1
CIP 2019-10497

1388. CIOCLU, PETRE. De la fundul sacului / Petre Cioclu. - Cluj-


Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-901-3
821.135.1
CIP 2019-11002

1389. CIOLCĂ, GHEORGHE. Pilda umilinţei / Gheorghe Ciolcă. -


Câmpulung : Gimax, 2019
Index
ISBN 978-606-8984-60-5
821.135.1
CIP 2019-11449

1390. CIORANU, CECILIA. Să creştem mari... cu paşi mici : poezii


pentru copii, părinţi, bunici / Cecilia Cioranu. - Bucureşti : Sigma Educational,
2019
ISBN 978-606-94737-6-4
821.135.1
CIP 2019-09837

1391. CISMARU, RALUCA VALERIA. RaluCisme... de la Zic la A /


Raluca Valeria Cismaru. - Sibiu : Salgo, 2019
ISBN 978-606-8556-97-0
821.135.1
CIP 2019-12061

1392. CIUBOTARU, DARA. Poveşti zurlii pentru copii / Dara


Ciubotaru. - Buzău : Teocora, 2019
Index
ISBN 978-606-632-536-3
821.135.1
CIP 2019-10975
CIP 273

1393. CIUCESCU, DORU. De-ale cărturăriei de odinioară : momente


şi schiţe / Doru Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers,
2019
ISBN 978-606-583-826-0
821.135.1
CIP 2019-10854

1394. CIUCESCU, DORU. Destine din spaţiul saharo-siberian / Doru


Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-824-6
821.135.1
CIP 2019-10857

1395. CIUCESCU, DORU. Gulagul din umbra palmierilor / Doru


Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-825-3
821.135.1
CIP 2019-10855

1396. CIUCESCU, DORU. Mâncătoarele de ruj de buze din


Casablanca / Doru Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers,
2019
ISBN 978-606-583-820-8
821.135.1
CIP 2019-10860

1397. CIUCESCU, DORU. Peste Prut şi mai departe... / Doru


Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-821-5
821.135.1
CIP 2019-10859

1398. CIUCESCU, DORU. Străluciri diamantine în Israel / Doru


Ciucescu. - Ed. adăug. şi reviz.. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-822-2
821.135.1
CIP 2019-10858
CIP 274

1399. CIUCHIŢĂ, LUCIAN. Cuţitele roşii / Lucian Ciuchiţã ; ed.


îngrij. de Mircea Georgescu. - Bucureşti : Andreas Print, 2019
ISBN 978-606-765-100-3
821.135.1
CIP 2019-11230

1400. CIUGULEA, MIHAI. Treceri / Mihai Ciugulea. - Bucureşti :


Editura Maiko, 2019
ISBN 978-973-7620-62-0
821.135.1
CIP 2019-07844

1401. CÎRNECI, RADU. O sută şi una de poezii / Radu Cîrneci ;


antolog. şi selecţia reperelor critice aparţin autorului Radu Cîrneci ; cuv. înainte de
Mihai Cimpoi. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2019
ISBN 978-973-27-3087-4
821.135.1
CIP 2019-12206

1402. COANDE, NICOLAE. Memoria unui mort este memoria mea /


Nicolae Coande. - Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2019
ISBN 978-606-8577-64-7
821.135.1
CIP 2019-11280

1403. COARNĂ-JOIŢA, GEORGETA. Vis de copil / Georgeta


Coarnă-Joiţa. - Târgovişte : Editura Zven, 2019
ISBN 978-606-8955-45-2
821.135.1
CIP 2019-10885

1404. COBZARU, MARIANA. Ochii din tablou / Mariana Cobzaru. -


Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-172-6
821.135.1
CIP 2019-12040
CIP 275

1405. CODESCU, DARA. Simona / Dara Codescu, Alice Năstase


Buciuta ; pref. de Angelica Lambru. - Popeşti Leordeni : Cărţile Tango, 2019
ISBN 978-606-93700-9-4
821.135.1
CIP 2019-11521

1406. CODREANU, CORNELIU ZELEA. Pentru legionari / Corneliu


Zelea Codreanu. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-35-7
821.135.1
CIP 2019-11042

1407. CODREANU, CORNELIU ZELEA. Scrisori studenţeşti din


închisoare : Văcăreşti, 9 octombrie 1923 - 30 martie 1924 / Corneliu Zelea
Codreanu. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-34-0
821.135.1
CIP 2019-11040

1408. CONCIU, ADELA. Mersul pe lacrimi / Adela Conciu. - Baia


Mare : Ecreator, 2019
ISBN 978-606-9021-34-7
821.135.1
CIP 2019-10503

1409. CONSTANTIN, LUMINIŢA. Jurnale / Luminiţa Constantin. -


Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-37-9
821.135.1
CIP 2019-11066

1410. CONSTANTIN, MIHAELA. Un călător prin viaţă / Mihaela


Constantin. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-553-5
821.135.1
CIP 2019-10403
CIP 276

1411. CONSTANTIN, PAVEL. Nimeni n-a murit de râs : caricaturi şi


fabule / Constantin Pavel, Ionel-Mony Constantin. - Focşani : Editura Terra, 2019
ISBN 978-606-780-094-4
821.135.1
CIP 2019-10506

1412. COPOSU-BĂLESCU, FLAVIA. Amintiri povestite - amintiri


trăite / Flavia Coposu-Bălescu ; pref. de Ana Blandiana. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0042-5
821.135.1
CIP 2019-12130

1413. CORALIA NORD. Defecte perfecte / Coralia Nord ; il. de Attila


Bajkó. - Bucureşti : Baroque Books & Arts, 2019
ISBN 978-606-8977-44-7
821.135.1
CIP 2019-07552

1414. CORNEA, ANDREEA. Jurnalul viitoarei mame : o colecţie de


amintiri / Andreea Cornea. - Târgovişte : Editura Zven, 2019
ISBN 978-606-8955-35-3
821.135.1
CIP 2019-10887

1415. CORNEA, CORNEL. Revelatorium : poezie / Cornel Cornea. -


Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-729-6
821.135.1
CIP 2019-12002

1416. CORNEA, DOINA. În căutarea îngerilor pierduţi / Doina


Cornea ; ed. îngrij. de Leontin Horaţiu Iuhas ; pref. de Ana Blandiana. - Cluj-
Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2019
ISBN 978-606-797-397-6
821.135.1
CIP 2019-10593
CIP 277

1417. COSMISIAN. Mouelle Roucher / Cosmisian. - Braşov : Libris


Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-043-8
821.135.1
CIP 2019-08910

1418. COSTACHE, CONSTANTIN. Syrael : roman / Constantin


Costache. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-733-3
821.135.1
CIP 2019-11473

1419. COŞBUC, OVIDIU VICTOR. Autobiografia unui explorator de


frontiera / Ph.D. Ovidiu Victor Cosbuc. - Buzău : Academia Virtuţilor, 2019
ISBN 978-606-94621-2-6
821.135.1
CIP 2019-11400

1420. COTOC, IOAN. Alte povestiri cu cai / Ioan Cotoc. - Timişoara :


Solness, 2019
ISBN 978-973-729-569-9
821.135.1
CIP 2019-10710

1421. COŢOVANU, LUCIAN IONUŢ. Cioburi de nebunie sau Când


Dumnezeu pleacă în concediu / Lucian Ionuţ Coţovanu. - Sibiu : Agnos, 2019
ISBN 978-973-1941-94-3
821.135.1
CIP 2019-12210

1422. COVALIU, IULIA DORA. Spiriduşul năzdrăvan / Iulia Dora


Covaliu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2330-9
821.135.1
CIP 2019-11489
CIP 278

1423. CRĂCIUN, ANDREI. Baricadele : publicistică 2006-2014 /


Andrei Crăciun. - Bucureşti : Humanitas, 2014-
vol.
ISBN 978-973-50-4452-7
Vol. 4 : Publicistică. - Bucureşti : Editura GRI, 2019. - ISBN 978-606-
94151-3-9
821.135.1-92
CIP 2019-09858

1424. CRĂCIUN, SEBASTIAN REMUS. Aş vrea să ştiu / Sebastian


Remus Crăciun. - Gura Humorului : SMArt, 2019
ISBN 978-606-8968-16-2
1
821.135.1
CIP 2019-10381

1425. CRĂCIUN, VERA. Notiţe pentru mai târziu / Vera Crăciun. -


Galaţi : Olimpias, 2019
ISBN 978-606-915-157-0
821.135.1
CIP 2019-10621

1426. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie - La scăldat : carte de


colorat cu poveşti / adapt. după Ion Creangă, de Mariana Enache ; graf.: Şerban
Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-8373-99-7
821.135.1
CIP 2019-10461

1427. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie - Pupăza din tei : carte
de colorat cu poveşti / adapt. după Ion Creangă, de Mariana Enache ; graf.:
Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-9005-00-2
821.135.1
CIP 2019-10462
CIP 279

1428. CREANGĂ, ION. Harap-Alb / adapt. după Ion Creangă ; il. de


Dana Popescu. - Bucureşti : Roxel Cart, 2019
ISBN 978-606-753-123-7
821.135.1
CIP 2019-08909

1429. CREANGĂ, ION. Ursul păcălit de vulpe : carte de colorat cu


poveşti / adapt. după Ion Creangă, de Mariana Enache ; graf.: Mihaela Railean. -
Iaşi : Eurobookids, 2019
ISBN 978-606-8373-84-3
821.135.1
CIP 2019-10463

1430. CREANGĂ, ION. Ursul păcălit de vulpe / Ion Creangă ; il. de


Şerban Andreescu. - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-73-3
821.135.1
CIP 2019-11019

1431. CREANGĂ, ION. La estupidey humana / Ion Creangă ; trad. del


rumano: Cătălina Iliescu y Vicente Pascual, Karina Picó, ... - Iaşi : Editura
Muzeelor literare, 2019
ISBN 978-606-8677-81-1
821.135.1
CIP 2019-12203

1432. CREANGĂ, ION. La suegra y sus tres nueras / Ion Creangă ;


trad. del rumano: Cătălina Iliescu y Vicente Pascual, Karina Picó, ... - Iaşi : Editura
Muzeelor literare, 2019
ISBN 978-606-8677-82-8
821.135.1
CIP 2019-12204

1433. Credinţă şi literatură exprimate prin pictură : antologie de


texte şi creaţie artistică / coord.: prof. Ţica Dorin Nicolae. - Buftea : Izvorul
cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-54-6
821.135.1
CIP 2019-10511
CIP 280

1434. CRISTEA, ADRIAN. Aşteaptă-mă în inima ta / Adrian Cristea. -


Târgovişte : Editura Zven, 2019
ISBN 978-606-8955-34-6
821.135.1
CIP 2019-10886

1435. CRISTOIU, ION. 1990 : o după-amiază cu multe întrebări / Ion


Cristoiu... - Bucureşti : Editura Mediafax, 2019
ISBN 978-606-94723-7-8
821.135.1
CIP 2019-11048

1436. CRUCEANU, IUNONA. Scrisori din Zürich / Iunona Cruceanu ;


pref. de Constantin Viscreanu. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0028-9
821.135.1
CIP 2019-09912

1437. CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Văzduhul din cuvinte : antologie


de autor / Constantin Cubleşan. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2019
ISBN 978-606-797-393-8
821.135.1
CIP 2019-10592

1438. CUC, MELANIA. Triada / Melania Cuc. - Târgu Mureş : Vatra


veche, 2019
ISBN 978-606-9014-22-6
821.135.1
CIP 2019-07567

1439. CULIŢĂ, ADRIAN MARIUS. Un alt Luceafăr / Adrian-Marius


Culiţă. - Târgovişte : Bibliotheca, 2019
ISBN 978-606-772-348-9
821.135.1
CIP 2019-12281
CIP 281

1440. Cum se naşte un talent gojdist? / coord.: Carmen Elena Andrei. -


Oradea : Editura Primus, 2019
ISBN 978-606-707-304-1
821.135.1
CIP 2019-10932

1441. DABIJA, NICOLETA. Îndrăgostitul cu o sută de chipuri /


Nicoleta Dabija. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-66-3
821.135.1
CIP 2019-09886

1442. DAL, AIVI. Good Vibes with Mai mult ca Perfectul / Aivi Dal. -
Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3015-5
821.135.1
CIP 2019-10560

1443. DALEA, DANA OANA. Turlipan : (roman autobiografic) /


Dana Oana Dalea. - Ed. bilingvă. - Timişoara : Eurostampa, 2018-2019
2 vol.
ISBN 978-606-32-0605-4
Partea 2 : Turlipan. - 2019 - ISBN 978-606-32-0719-8.
821.135.1
CIP 2018

1444. DAN CĂPITAN DE PLAI. Mantre creştine / Dan Căpitan de


Plai. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2321-7
821.135.1
CIP 2019-12253

1445. DAN, ALEXANDRU V. ... Şi nevăzuta mână scria aceleaşi


cuvinte cu alb iar şi iar... / Alexandru V. Dan. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0037-1
821.135.1
CIP 2019-12114
CIP 282

1446. DASCĂLU, SEVER. Racul blestemat / Sever Dascălu. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2319-4
821.135.1
CIP 2019-10648

1447. DAVIDESCU, LIVIA. Lumea veche : familii din România de


altădată : roman biografic / Livia Davidescu ; ed. îngrij. de Xenia Negrea. -
Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0030-2
821.135.1
CIP 2019-09913

1448. DĂNILĂ, DAN. Jurnalul lui Ulise / Dan Dănilă. - Sibiu : Editura
Armanis, 2019
ISBN 978-606-9006-64-1
821.135.1
CIP 2019-11033

1449. DEAC, FLORENTIN VALERIU. Şoapte pentru Maria /


Florentin Valeriu Deac. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-557-3
821.135.1
CIP 2019-10584

1450. DEBOVEANU, PAUL. Viaţa ca o poveste / Paul Deboveanu. -


Bacău : Alma Mater, 2019
ISBN 978-606-527-629-1
821.135.1
CIP 2019-09776

1451. DEMETRIUS, LUCIA. Lumea începe cu mine! / Lucia


Demetrius. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
ISBN 978-606-46-0646-4
821.135.1
CIP 2019-10850
CIP 283

1452. DERMENGIU, JANA. Lungul drum spre mine însămi :


povestea vieţii mele / Jana Dermengiu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
ISBN 978-973-53-2360-8
821.135.1
CIP 2019-10872

1453. Despre copilărie : culegere de texte ale elevilor bucureşteni /


coord.: Mihaela Cîrstea ; cuv.-înainte: Gabriela Firea ; pref.: Florin Iaru. -
Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2019
ISBN 978-973-167-505-3
821.135.1
CIP 2019-09923

1454. DIACONU, OLGA-ALEXANDRA. Casa de vacanţă / Olga


Alexandra Diaconu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4930-2
821.135.1
CIP 2019-07611

1455. DIACONU, OLGA-ALEXANDRA. Magul din inima mea :


poezii cuantico-religioase / Olga Alexandra Diaconu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4929-6
821.135.1
CIP 2019-07610

1456. DIMA, SIMONA-GRAZIA. Visul fiinţelor mici = The dream of


the little beings / Simona-Grazia Dima ; Simona-Grazia Dima ; trad. de Adriana
Minculescu Nacu, Martin Potter şi Simona-Grazia Dima ; cu un cuv.-înainte al
autoarei ; parallel texts translated from Romanian by Adriana Minculescu Nacu,
Martin Potter and Simona-Grazia Dima ; with a foreword by the author. - Ed.
bilingvă. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-087-8
821.135.1
CIP 2019-11213

1457. Dincolo de Venus : antologie de proză contemporană / ed. îngrij.


de Daniela Toma. - Bucureşti : Art Creativ, 2019
ISBN 978-606-8852-67-6
821.135.1
CIP 2019-11299
CIP 284

1458. DINDELEGAN, MIHAELA-MARIA. Antologie de sonete /


Mihaela Maria Dindelegan. - Oradea : Editura Primus, 2018-2019
3 vol.
ISBN 978-606-707-252-5
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-707-301-0
821.135.1
CIP 2019-08984

1459. DINU, CORNEL. Misterele lui Mister : roman autobiografic /


Cornel Dinu. - Bucureşti : Editura Minerva, 2019
ISBN 978-973-21-1067-6
821.135.1
CIP 2019-09850

1460. DINUŢ, TITU. Aşteptând salamandrele / Titu Dinuţ. - Craiova :


Editura M.J.M., 2019
ISBN 978-973-680-528-8
821.135.1
CIP 2019-07666

1461. DOBAŞU, ANDREEA. The promise land : Omega / Andreea


Dobaşu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4940-1
821.135.1
CIP 2019-11098

1462. DOCHIA, FLORIN. Nopţi cu Inanna Lee / Florin Dochia. - Baia


Mare : Ecreator, 2019
ISBN 978-606-9021-37-8
821.135.1
CIP 2019-11326

1463. DOFTOREANU, NICU. Tangouri potrivite... în stil englezesc =


Fitting tangos... in English style / Nicu Doftoreanu ; pref. de Victoria Milescu. -
Bucureşti : Astralis, 2019
ISBN 978-606-8995-18-2
821.135.1
CIP 2019-09801
CIP 285

1464. Douăzeci trecute fix : volum aniversar / pref. şi îngrij. de Mihai


Sălcuţan. - Buzău : Teocora, 2019
Index
ISBN 978-606-632-533-2
821.135.1
CIP 2019-10487

1465. DRAGU DIMITRIU, VICTORIA. Odihneşte-te acolo unde


noaptea te-a prins : şapte poveşti cu femei / Victoria Dragu Dimitriu. -
Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-170-5
821.135.1
CIP 2019-08895

1466. DRAGU-DIMITRIU, VICTORIA. Cu doamna Rodica Filip von


Becker despre Bucureştii sculptorului Emil Wilhelm von Becker / Victoria
Dragu Dimitriu. - Bucureşti : Vremea, 2019
Index
ISBN 978-973-645-927-6
821.135.1
CIP 2019-11304

1467. DRĂGAN, THEODORA. Scrisori către nicăieri / Theodora


Drăgan. - Bucureşti : Absolut, 2019
ISBN 978-606-8730-44-8
821.135.1
CIP 2019-11374

1468. DRĂGOESCU, RALUCA MONICA. Basme, poveşti, metafore


terapeutice folosite în cosiliere şi psihoterapie : lucrare de specialitate /
Drăgoescu Raluca Monica. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6862-0
821.135.1
37
CIP 2019-10745
CIP 286

1469. DRELCIUC, MIHAELA. Micuţa Lilith / Drelciuc Mihaela. -


Gura Humorului : Smart, 2019
ISBN 978-606-8968-17-9
821.135.1
CIP 2019-12174

1470. Dreptul la umbră : Festivalul de Creaţie şi Interpretare "Ana


Blandiana" : critică literară : antologie / coord.: Mirela Munteanu, Carmen
Scarlet, Gabriela Vasiliu ; pref. de Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Vatra veche,
2019
ISBN 978-606-9014-23-3
821.135.1
CIP 2019-09810

1471. DRUCHS, GABRIELA. Aventurile Pasqualei Marin prin


pădurea de impresii : roman / Gabriela-Teodora Druchs. - Bucureşti :
ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-935-5
821.135.1
CIP 2019-10700

1472. DUBOVICI, ANTONIA LUIZA. Templul de adamant = Hram


Adamanta = The adamanth temple / Antonia Luiza Dubovici ; Antonia Luiza
Dubovich ; Antonia Luiza Dubovici. - Sighetu Marmaţiei : Valea verde, 2019
ISBN 978-606-8834-25-2
821.135.1
CIP 2019-07678

1473. DUDUVEICĂ, ION. Vânător de idealuri / Ion Duduveică. - Baia


Mare : Ecreator, 2019
ISBN 978-606-9021-36-1
821.135.1
CIP 2019-07706
CIP 287

1474. DUMBRĂVEANU, TEOFIL. La poartă la Ştefan Vodă :


cântece şi balade potrivite după bucium şi fluier / de Teofil Dumbrăveanu ;
apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor. - Putna : Editura Nicodim Caligraful, 2019
ISBN 978-606-9082-00-3
821.135.1
CIP 2019-12244

1475. DUMITRAŞCU, NECULAI. Momente de relaxare / Neculai


Dumitraşcu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4931-9
821.135.1
CIP 2019-07609

1476. DUMITRESCU, MARINA. Tu, adică eu / Marina Dumitrescu ;


pref. de Valentin Protopopescu. - Bucureşti : Editura Vinea, 2019
ISBN 978-973-698-605-5
821.135.1
CIP 2019-09799

1477. DUMITRU, ION. Un destin între destine : preludii între


copilărie şi adolescenţă : fragmente : oamenii pe care i-am cunoscut... / Ion
Dumitru. - Constanţa : Ex Ponto, 2017-
vol.
ISBN 978-606-598-580-3
Vol. 8 : 27 august 1953 - 31 decembrie 1953. - 2019. - ISBN 978-606-
598-726-5
Vol. 9 : 27 august 1954 - 26 august 1955. - 2019. - ISBN 978-606-598-
734-0
821.135.1
CIP 2019-10481 - CIP 2019-11474

1478. DUMITRU, NICOLETA MARINELA. Am plâns, am


sperat ... / Nicoleta Marinela Dumitru. - Bucureşti : Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-12-8
821.135.1
CIP 2019-10518
CIP 288

1479. DUNĂREANU, OVIDIU. Lumina îndepărtată a fluviului :


(Istorisiri din Condica marilor şi micilor praznice) : roman / Ovidiu
Dunăreanu. - Ed. rev. şi adăug.. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2220-5
821.135.1
CIP 2019-10377

1480. DUŢOIU, BIANCA. Pământul nu creşte / Bianca Duţoiu. -


Buzău : Editgraph, 2019
ISBN 978-606-663-772-5
821.135.1
CIP 2019-10586

1481. ELENA OTILIA. Metamorfoza luminii / Elena Otilia. -


Bucureşti : Vremea, 2019
ISBN 978-973-645-925-2
821.135.1
CIP 2019-09773

1482. ELEUTHERIADIS, STEPHAN. Fiul ceasornicarului / Stephan


Eleutheriadis ; ed. îngrij. de Elisabeta Moraitaki. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura
Omonia, 2019
ISBN 978-606-8916-12-5
821.135.1
CIP 2019-09921

1483. ELIAS, DAN. Două morţi şi-o înviere / Dan Elias. - Bucureşti :
Editura U.Z.P., 2019
ISBN 978-606-94681-9-7
821.135.1
CIP 2019-11063
CIP 289

1484. ELIZE, IULIA. Trilogia femeii din noapte : antologie de poezii /


Iulia Elize. - Timişoara : Eurostampa, 2019
3 vol.
ISBN 978-606-32-0733-4
Vol. 1 : Luminişul cu sicomori. - 2019. - ISBN 978-606-32-0734-1
Vol. 2 : Lămpaşul de la sud de râu. - 2019. - ISBN 978-606-32-0735-8
Vol. 3 : Ceainicul cald al Jasminei. - 2019. - ISBN 978-606-32-0736-5
821.135.1
CIP 2019-07852 - CIP 2019-07853 - CIP 2019-07854

1485. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : album comemorativ - Octav Minar : "Dacia" P. & D.
Iliescu. - Iaşi - 1909 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi,
Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0359-5
821.135.1
CIP 2019-11157

1486. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : "Librăria Şcoalelor" C. Sfetea - 1908 / proiect coord. de:
Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0360-1
821.135.1
CIP 2019-11158

1487. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Minerva - 1908 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0361-8
821.135.1
CIP 2019-11159

1488. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Minerva - 1908 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0363-2
821.135.1
CIP 2019-11160
CIP 290

1489. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Ancora - 1928 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0362-5
821.135.1
CIP 2019-11161

1490. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Cartea românească - 1939 / proiect coord. de: Nicolae
Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0364-9
821.135.1
CIP 2019-11162

1491. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Minerva - 1908 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0365-6
821.135.1
CIP 2019-11163

1492. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Minerva - 1902 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0366-3
821.135.1
CIP 2019-11164

1493. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Cartea românească - 1942 / proiect coord. de: Nicolae
Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0367-0
821.135.1
CIP 2019-11165
CIP 291

1494. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Gh. Mecu - 1943 / proiect coord. de: Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea ; postf. de Nicolae Georgescu. - Iaşi : Tipo
Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0368-7
821.135.1
CIP 2019-11166

1495. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Cultura naţională - 1924 / proiect coord. de: Nicolae
Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0369-4
821.135.1
CIP 2019-11167

1496. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei Leon Alcalay - 1900 / cu o notiţă
biografică de Căpitanul Eminescu, fratele poetului Mihail Eminescu ; proiect
coord. de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. - Iaşi : Tipo
Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0370-0
821.135.1
CIP 2019-12104

1497. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Casa Şcoalelor - 1943 / proiect coord. de Nicolae
Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0371-7
821.135.1
CIP 2019-12105

1498. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Lito-Tipografia Codreanu & Savoiu - 1895 / pref. de N.
Petraşcu ; proiect coord. de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. -
Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0372-4
821.135.1
CIP 2019-12106
CIP 292

1499. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : ediţie omagială 1939 / postf.: Ludovic Dauş ; proiect coord.
de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0373-1
821.135.1
CIP 2019-12108

1500. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura Librăria Şcoalelor "Fraţii Şaraga" - 1895 / pref.
de I.L. Caragiale ; proiect coord. de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina
Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0375-5
821.135.1
CIP 2019-12109

1501. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Renaşterea Cărţii Româneşti - 1912 / postf. de Nicolae
Georgescu ; proiect coord. de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. -
Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0376-2
821.135.1
CIP 2019-12110

1502. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei Leon Alcalay - 1906 / precuvîntare de
Iuliu Dragomirescu ; proiect coord. de Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doina
Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0377-9
821.135.1
CIP 2019-12111

1503. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Minerva - 1910 / proiect coord. de Nicolae Georgescu,
Aurel Ştefanachi, Doina Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0378-6
821.135.1
CIP 2019-12112
CIP 293

1504. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : G.C. Sansoni - Editore - Firenze - 1884 / proiect coord. de:
Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0379-3
821.135.1
CIP 2019-11444

1505. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura "Biroului Universal", Ath. I. Niţeanu - 1907 /
pref.: I. Săndulescu ; proiect coord. de: Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi,
Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0380-9
821.135.1
CIP 2019-11445

1506. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei Leon Alcalay - 1910 / proiect coord. de:
Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0381-6
821.135.1
CIP 2019-11446

1507. EMINESCU, MIHAI. Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la


naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga - 1893 / proiect
coord. de: Nicolae Georgescu, Aurel Ştefanachi, Doinea Rizea. - Iaşi : Tipo
Moldova, 2019
ISBN 978-606-42-0382-3
821.135.1
CIP 2019-11447

1508. ENACHE, RODICA. În pat cu Da Vinci / Rodica Enache. -


Bucureşti : Vremea, 2019
ISBN 978-973-645-928-3
821.135.1
CIP 2019-10942
CIP 294

1509. ENE-CORBEANU, ELIZA. Viaţa la curte : suflete rătăcite :


jurnalul unor criminali / Eliza Ene-Corbeanu. - Bucureşti : RAO Distribuţie,
2019
ISBN 978-606-006-236-3
821.135.1
34
CIP 2019-09931

1510. ERNYEI, RAUL. Emigrantul / Raul Ernyei. - Brăila : Editura


Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2328-6
821.135.1
CIP 2019-11490

1511. EVA DE CHRISTO. Fata şi Sufletul-Vultur / Eva de Christo. -


Şirnea : Zvon de zâne, 2019-
vol.
ISBN 978-606-8978-06-2
Cartea 1. - 2019. - ISBN 978-606-8978-07-9
821.135.1
CIP 2019-08965

1512. EVA DE CHRISTO. Odaia cu basme prăfuite : cum s-a născut


o poveste / Eva de Christo. - Şirnea : Zvon de zâne, 2019
ISBN 978-606-8978-08-6
821.135.1
CIP 2019-10880

1513. FAGAN, DEVA. Circul galactic / Deva Fagan ; trad. de Anca


Ciupa. - Bucureşti : Editura Aramis, 2019
ISBN 978-606-009-178-3
821.135.1
CIP 2019-10892

1514. FERNOLENDT, MARIUS EUGEN. Vremea vine, vremea


trece, amintirile rămân ... / Marius Eugen Fernolendt. - Timişoara : Solness, 2019
ISBN 978-973-729-568-2
821.135.1
CIP 2019-10709
CIP 295

1515. FILIP, NANA ILEANA. Zbuciumul unui suflet, însetat de


iubire : poeme de dragoste şi poezii diamant / Nana Ileana Filip (Necşuţu). -
Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0499-9
821.135.1
CIP 2019-10643

1516. FLOARE, VASILE. Dansul cocorului / Vasile Floare. - Sibiu :


Techno Media, 2019
ISBN 978-606-616-212-8
821.135.1
CIP 2019-12042

1517. FLOREA, LIGIA CRISTINA. Întâmplări amuzante cu păsări


de oraş : povestiri pentru cei mici şi pentru cei mari, iubitori de animale sau
simpli pãsãrari / Ligia Cristina Florea. - Bucureşti : Andreas Print, 2019
ISBN 978-606-765-101-0
821.135.1
CIP 2019-11231

1518. FLOREA, SILVIU. Care este povestea ta? : jurnalul interior al


unei călătorii exterioare / Silviu Florea. - Bucureşti : Editura Spandugino, 2019
ISBN 978-606-8944-24-1
821.135.1
CIP 2019-08979

1519. FOCŞA, DOINA. De ieri... De azi... / Doina Focşa. - Brăila :


Editura Lucas, 2019
ISBN 978-606-8983-65-3
821.135.1
CIP 2019-11451

1520. FOGHEL, ELENA. O amintire şi o uitare / Elena Foghel. - Iaşi :


PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4928-9
821.135.1
CIP 2019-10383
CIP 296

1521. FOTI MERIŞESCU, DIMITRIE. Tinereţile unui ciocoiaş :


viaţa lui Dimitrie Foti Merişescu de la Colentina, scrisă de el însuşi la 1817 /
Dimitrie Foti Merişescu ; ed. îngrij., introd. şi note de Constanţa Vintilă-
Ghiţulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6444-0
821.135.1
CIP 2019-09928

1522. FRUNTEŞ, NICOLAE RADU. Prescuria / Nicolae-Radu


Frunteş. - Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-076-6
821.135.1
CIP 2019-12091

1523. GANEA, DOMNIŢA. Crochiuri de pe strada copilăriei /


Domniţa Ganea ; postf.: Ioan Romeo Roşiianu. - Baia Mare : Ecreator, 2019
ISBN 978-606-9021-35-4
821.135.1
CIP 2019-10601

1524. GĂLĂŢANU, MIHAIL. Intravenos / Mihail Gălăţanu. -


Bucureşti : Editura Vinea, 2019
ISBN 978-973-698-603-1
821.135.1
CIP 2019-09797

1525. GĂLĂŢANU, MIHAIL. Un dublu asasinat politic : proză


scurtă / Mihail Gălăţanu. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-173-6
821.135.1
CIP 2019-08888

1526. GĂLEŞANU, DUMITRU. Poetică metafizică = Poetica


metafisica / Dumitru Găleşanu ; trad. în lb. italiană de Celesta Popa. - Ed.
bilingvă. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-051-9
821.135.1
CIP 2019-02598
CIP 297

1527. GĂRGĂRIŢĂ, BOGDAN. Năzdrăvăniile motanului


Belmondo / poveste şi il. de Bogdan Gărgăriţă. - Bucureşti : Intaglio, 2019
ISBN 978-606-94395-5-5
821.135.1
CIP 2019-12254

1528. GEANTĂ, SEFORA. Ultima toamnă tristă / Sefora Geantă. -


Oradea : Creatio, 2019
ISBN 978-606-94778-3-0
821.135.1
CIP 2019-09763

1529. GHEORGHE, ALEXANDRU. Cântâ armâne, ta s-nu cheri! /


Alexandru Gheorghe. - Bucureşti : Editura Societăţii Culturale Aromâne, 2019
ISBN 978-606-94542-5-1
821.135.1
CIP 2019-09791

1530. GHEORGHE, MIHAELA. Vânătoare / Mihaela Gheorghe. -


Timişoara : Datagroup, 2019
ISBN 978-606-8615-48-6
821.135.1
CIP 2019-11010

1531. GHEORGHE, OANA. Anatomia unei îmbrăţişări / Oana


Gheorghe ; postf.: Violeta Savu. - Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-827-7
821.135.1
CIP 2019-10391

1532. GHEORGHIU, COCA ELENA. Putoarea iese din grotă / Coca


Elena Gheorghiu. - Constanţa : Next Book, 2019
ISBN 978-606-9060-05-6
821.135.1
CIP 2019-10732
CIP 298

1533. GHEORGHIU, MIHAI VALENTIN. Când cerne cugetul :


rondel / Mihai Valentin Gheorghiu. - Bucureşti : Destine, 2019
ISBN 978-973-9274-90-6
821.135.1
CIP 2019-11497

1534. GHERGHINA, IOAN. Povestirile căpitanului Gherasim :


povestiri / Ioan Gherghina. - Iaşi : PIM, 2018-
3 vol.
ISBN 978-606-13-4609-7
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-13-4946-3
821.135.1
CIP 2019-11095

1535. GHINEA, VALENTINA MIHAELA. Povestiri cu dichis /


Valentina Mihaela Ghinea ; il. de Aniela Ariton. - Călăraşi : Cutiuţa cu poveşti,
2019
ISBN 978-606-94545-6-5
821.135.1
CIP 2019-12062

1536. GIOSAN, CEZAR. Americanul / Cezar Giosan. - Bucureşti :


Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0054-8
821.135.1
CIP 2019-12124

1537. GIURGESCU, MIHAI. Fetiţa care visa să zâmbească / Mihai


Giurgescu ; il.: Corina Drăgan. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2019
ISBN 978-606-704-599-4
821.135.1
CIP 2019-10555

1538. GÎŢAN, ALICE ILEANA. Picături de mai / Alice Ileana Gîţan. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2314-9
821.135.1
CIP 2019-07662
CIP 299

1539. GOIA, VISTIAN. Pagini de jurnal : (2005-2018) / Vistian Goia. -


Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-899-3
821.135.1
CIP 2019-11004

1540. GORBAN, PAUL. Rubinul ce curge pe răni ca o fiară / Paul


Gorban. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-67-0
821.135.1
CIP 2019-09885

1541. GRĂJDEANU, ADRIAN. Argonaut în America / Adrian Radu


Grăjdeanu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4938-8
821.135.1
CIP 2019-07749

1542. GRĂJDEANU, ADRIAN. Firul Ariadnei / Adrian Grăjdeanu. -


Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4939-5
821.135.1
CIP 2019-07748

1543. GRĂJDIAN, MARIA. After identity : three essays on the


musicality of life / Grajdian Maria-Mihaela. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1083-8
821.135.1
CIP 2019-07818

1544. GRECEANU, ADELA. Adela Greceanu translated into


English / Elena Alexandra Răduţoiu ; ref. şt.: prof. dr. Lidia Vianu. - Râmnicu
Vâlcea : Proşcoala, 2019
ISBN 978-606-014-193-8
821.135.1
CIP 2019-09803
CIP 300

1545. GRECU, IGNATIE. Poemele de sub stejar / Ignatie Grecu. -


Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0055-5
821.135.1
CIP 2019-12129

1546. GRIGORAŞ, VASILICA. Odă prieteniei : jurnal de călătorie în


Noua Zeelandă / Vasilica Grigoraş. - Ed. a 2-a, reviz. şi adăug.. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4949-4
821.135.1
CIP 2019-11173

1547. GRIGORAŞ, VASILICA. Respiro pe tâmpla timpului : note de


călătorii / Vasilica Grigoraş. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4950-0
821.135.1
CIP 2019-11174

1548. GRIGORE, SILVIA. Pe Facebook şi în altă viaţă / Silvia


Grigore. - Bucureşti : Smart Publishing, 2019
ISBN 978-606-8956-88-6
821.135.1
CIP 2019-11502

1549. GROSU, NATALIA. Cronică psihotropă / Natalia Grosu. - Cluj


Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1460-5
821.135.1
CIP 2019-09841

1550. GROZA LAZĂR, CLAUDIA. Poveşti cu Ina şi Rareş / Claudia


Groza Lazăr. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-173-3
821.135.1
CIP 2019-11533
CIP 301

1551. GURĂU, ARMAND. Cerul înstelat deasupra mea / Armand


Gurău. - Constanţa : Anticus Press, 2019
ISBN 978-606-94636-9-7
821.135.1
CIP 2019-07660

1552. HAIDUC, VIORICA. Ţapul şi ţeapa : epigrame şi alte catrene /


Viorica Haiduc. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1459-9
821.135.1
CIP 2019-08994

1553. HARABAGIU, MARIUS. Rodii şi sânge pe Valea Tarnakului :


jurnal personal Brigada 1 Mecanizată "Argedava" : Zabul, Afganistan, 2011 /
Marius Harabagiu. - Bucureşti : Editura Militară, 2019
ISBN 978-973-32-1141-9
821.135.1
CIP 2019-07778

1554. HARAZABA, LILA. Liniştea şade pe şine / Lila Harazaba. -


Bistriţa : Editura Charmides, 2019
ISBN 978-606-752-190-0
821.135.1
CIP 2019-07667

1555. HARNĂU, CRISTIAN. Armata luminii / Cristian Harnău. - Ed. a


7-a. - Iaşi : StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0298-9
821.135.1
CIP 2019-09874

1556. HAUSVATER, ALEXANDER. Captiv în mine : piese de teatru


şi scenarii de film visate de Alexander Hausvater / Alexander Hausvater ; cuv.
înainte la Cartea întâi - Piese de teatru de Horia Gârbea ; cuv. înainte la Cartea a
doua - Scenarii de film de Moscu Copel. - Bucureşti : Integral, 2019
ISBN 978-606-992-297-2
821.135.1
CIP 2019-07723
CIP 302

1557. HERGHELEGIU, CORINA. Îngerul cu numele Iubire : poezii /


Corina Herghelegiu. - Bucureşti : Editura Cheiron, 2019
ISBN 978-606-8220-68-0
821.135.1
CIP 2019-09891

1558. HORGA, MIHAI. De la gând la cuvânt / Mihai Horga. - Iaşi :


PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4920-3
821.135.1
CIP 2019-07561

1559. HOSU, MARIA. Fire de vânt / Maria Hosu. - Adjud : Armonii


culturale, 2019
ISBN 978-606-746-520-4
821.135.1
CIP 2019-09880

1560. Hotel Cosmos / coord.: Vasile Leac. - Bucureşti : frACTalia, 2019


ISBN 978-606-9028-21-6
821.135.1
CIP 2019-10406

1561. IACOB, ION P. Cryogenesis : versuri / Ion P. Iacob. - Bucureşti :


eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-161-3
821.135.1
CIP 2019-08893

1562. IACOB, VALENTIN. The Jasmine Dome of the world /


Valentin Iacob ; English version by Adriana and George Volceanov. - Bucureşti :
Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0022-7
821.135.1
CIP 2019-09916
CIP 303

1563. IACOBAN, MIRCEA RADU. Din străinătate : razna prin


patru continente / Mircea Radu Iacoban. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2218-2
821.135.1
CIP 2019-10380

1564. IANA, FLORENTINA-IOANA. Flacăra timpului : roman /


Florentina-Ioana Iana. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2019
ISBN 978-606-014-195-2
821.135.1
CIP 2019-07780

1565. IANCU, AVRAM. Schimbarea eşti tu / Avram Iancu. -


Petroşani : Focus, 2019
ISBN 978-973-677-341-9
821.135.1
CIP 2019-07793

1566. IANCU, ŞTEFAN-TRAIAN. Aripi în pahar / Ştefan-Traian


Iancu. - Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-084-1
821.135.1
CIP 2019-12088

1567. IELCHICI, DANIŢA. Nadi nu putea să zboare / Daniţa


Ielchici. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2322-4
821.135.1
CIP 2019-11282

1568. IGNEA, LUMINIŢA. Aglăiţa / Luminiţa Ignea. - Iaşi : PIM, 2019


ISBN 978-606-13-4919-7
821.135.1
CIP 2019-07557
CIP 304

1569. ILIE, RADU. Însemnări despre familia Canella / preot Radu


Ilie. - Buzău : Alpha MDN, 2019
ISBN 978-973-139-431-2
821.135.1
929
CIP 2019-10968

1570. ILIE, ZANFIR. Studenţie eternă în Micul Paris / Zanfir Ilie. -


Galaţi : Axis Libri, 2019
ISBN 978-606-039-002-2
821.135.1
CIP 2019-09824

1571. ION, VALENTIN. Poemele nopţilor albe / Valentin Ion. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2293-7
821.135.1
CIP 2019-11023

1572. ION-CRISTEA, MARINELA. Strălucirea unei frunze /


Marilena Ion-Cristea. - Giurgiu : Contraste culturale, 2019
ISBN 978-606-9080-02-3
821.135.1
CIP 2019-11406

1573. IONESCU, AUGUSTA DOINA. În numele iubirii : o stare de


spirit / Augusta Doina Ionescu. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2019
ISBN 978-606-509-423-9
821.135.1
CIP 2019-10478

1574. IONESCU, CONSTANTINA. Şi mai adaug... : versuri /


Constantina Ionescu. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-920-1
821.135.1
CIP 2019-08930
CIP 305

1575. IONESCU, ION TOMA. Al cincilea anotimp / Ion Toma


Ionescu. - Bucureşti : Detectiv literar, 2019
ISBN 978-606-021-046-7
821.135.1
CIP 2019-10705

1576. IONESCU, MIHAELA ARITINA. Poezii / Mihaela Aritina


Ionescu. - Curtea de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient - Occident,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8449-62-3
821.135.1
CIP 2019-08964

1577. IOVĂNESCU, MIHAELA. Poezie / Mihaela Iovănescu. -


Timişoara : Editura de Vest, 2019
ISBN 978-973-36-0757-1
821.135.1
CIP 2019-11526

1578. IRIMIE, ION. Blestematul de neuron / Ion Irimie. - Cluj-Napoca


: Presa universitară clujeană, 2019
ISBN 978-606-37-0573-1
821.135.1
CIP 2019-10838

1579. ISPAS, BOGDAN. Proscrişii / Bogdan Ispas. - Braşov : Libris


Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-071-1
821.135.1
CIP 2019-12086

1580. ISTRATE, PETRU. Misterele Indiei / Petru Istrate. - Iaşi : PIM,


2019-
10 vol.
ISBN 978-606-13-4943-2
Vol. 1 : La izvoarele Gangelui. - 2019. - ISBN 978-606-13-4944-9
821.135.1
CIP 2019-11100
CIP 306

1581. ISTRATI, CRISTINA. Ispită nobilă / Cristina Istrati. - Galaţi :


InfoRapArt, 2019
ISBN 978-606-012-075-9
821.135.1
CIP 2019-12225

1582. ISTRĂTESCU, STELUŢA. Şiragul de mărgele : povestiri /


Steluţa Istrătescu. - Bucureşti : Betta, 2019
ISBN 978-606-015-069-5
821.135.1
CIP 2019-11252

1583. JIPA, PETRE. Cogito ergo sum / Petre Jipa. - Bucureşti :


Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-11-1
821.135.1
CIP 2019-11072

1584. JOIŢA, ADRIAN-CRISTIAN. Supravieţuitor în orfelinatul


fără vise / Adrian-Cristian Joiţa. - Bucureşti : Media Lib.ro, 2019
ISBN 978-606-93555-3-4
821.135.1
CIP 2019-11476

1585. JUNCU, CONSTANTIN. Profesori şi poeţi / Constantin Juncu. -


Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-9063-04-0
821.135.1
CIP 2019-11492

1586. JURCA-ROVINA, ION. Noua promisiune : roman / Ion Jurca


Rovina ; pref. de Alexandru Ruja. - Ed. a 2-a. - Timişoara : David Press Print, 2019
ISBN 978-606-999-069-8
821.135.1
CIP 2019-12184
CIP 307

1587. JURCĂ, ŞTEFAN. Spre inima lui Sisif şi alte povestiri / Ştefan
Jurcă. - Baia Mare : Ethnologica, 2019
ISBN 978-606-8213-65-1
821.135.1
CIP 2019-12198

1588. JUREBIE, MIRCEA CONSTANTIN. Sonete, sonate / Mircea


Constantin Jurebie. - Bacău : Ateneul scriitorilor, 2019
ISBN 978-606-8828-91-6
821.135.1
CIP 2019-11397

1589. JURMA, GHEORGHE. Amintiri de la Cenaclul Semenicul /


Gheorghe Jurma. - Reşiţa : Editura TIM, 2019
ISBN 978-973-696-402-2
821.135.1
CIP 2019-10490

1590. KALEVE, IOAN. Ecou / Ioan Kaleve. - Timişoara : Mirton, 2019-


vol.
ISBN 978-973-52-1857-7
Vol. 1 : Uverturi în Începătorii. - 2019. - ISBN 978-973-52-1858-4
Vol. 2 : Pe baierul vremii. - 2019. - ISBN 978-973-52-1860-7
821.135.1
CIP 2019-09733 - CIP 2019-12056

1591. KASTTELA. Iubirea noastră, puterea noastră / roman de


Kasttela. - Oradea : Cartea Ta, 2019
ISBN 978-606-94675-2-7
821.135.1
CIP 2019-07618

1592. L.S.Z. 69. Sex în vremea comunismului : roman / L.S.Z. 69. -


Iaşi : Zupia, 2019
ISBN 978-606-94735-9-7
821.135.1
CIP 2019-10867
CIP 308

1593. LASCU, ŞTEFAN. Primenirea / Ştefan Lascu. - Buftea : Izvorul


cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-65-2
821.135.1
CIP 2019-07837

1594. LAZU, ION. În neatenţia generală : 2001-2004 :


memorialistică / Ion Lazu. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-176-7
821.135.1
CIP 2019-08938

1595. LĂCĂTUŞU, RADU. Interviuri / Radu Lăcătuşu. - Iaşi : Terra


Nostra, 2019
ISBN 978-606-623-113-8
821.135.1
CIP 2019-11084

1596. LEAHU, MARIANA MIHAELA. Punct şi de la capăt! = Punto


e da cappo! / Mariana Mihaela Leahu, Pasqualino Silvano Meggiorini. - Ed.
reviz.. - Bacău : Grapho, 2019
ISBN 978-606-670-832-6
821.135.1
CIP 2019-11503

1597. Lecturile copilăriei : Paşi prin lumea cărţilor : culegerea de


creaţii lirice, plastice şi în proză / coord.: Ileana Maria Tomescu. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2019
ISBN 978-973-53-2347-9
821.135.1
CIP 2019-10398

1598. LEMBRĂU, ANAMARIA. Aventurile unui fir de nisip /


Anamaria Lembrău ; il.: Keszeg Agnes. - Floreşti : Casa Editorială Signatura, 2019
ISBN 978-606-94615-8-7
821.135.1
CIP 2019-09788
CIP 309

1599. LENGA, CATRINEL. Paşi prin amintiri / Catrinel Lenga. - Iaşi :


PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4974-6
821.135.1
CIP 2019-11433

1600. LETNZER, LUCIAN PAUL. Cetatea de Colţ : De la grandoare


la ruină / Lucian Paul Letnzer ; cuv. inainte: Paul Lucian Letzner. - Bucureşti :
Anamarol, 2019
ISBN 978-606-640-320-7
821.135.1
CIP 2019-10458

1601. LETNZER, LUCIAN PAUL. Lanţuri roşii peste ţară / Lucian


Paul Letnzer. - Bucureşti : Anamarol, 2019
ISBN 978-606-640-327-6
821.135.1
CIP 2019-10456

1602. LEVITZKI, ACULIN. Un Joben pe Calea Victoriei : catrene


abisale şi briliantine, nanoeseuri poetice, epigrame, madrigale, rubaiate,
distihuri şi două capodopere în esenţe / Aculin Levitzki. - Ed. de top. -
Bucureşti : Mind Symphony Forum, 2019
ISBN 978-606-94401-1-7
821.135.1
CIP 2019-11401

1603. LEVITZKI, ACULIN. Un Joben pe Calea Victoriei : creaţii


alese / Aculin Levitzki. - Bucureşti : Mind Symphony Forum, 2019
ISBN 978-606-94401-2-4
821.135.1
CIP 2019-11402
CIP 310

1604. LEVIŢCHI, CRISTIANA ALEXANDRA. Despre iluzii, mituri,


amăgiri / Cristiana Alexandra Leviţchi, Clara Toma. - Ed. adăug. şi reviz.. -
Bucureşti : Sensart, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-94767-2-7
821.135.1
CIP 2019-07394

1605. LIBEG, CERASELA. Rit secret în Paso Doble / Cerasela


Libeg. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1424-7
821.135.1
CIP 2019-10394

1606. LIMAN, HORIA. L'échéance = Scadenţa : roman / Horia


Liman ; Horia Liman ; trad. en roumain et postface: Rodica Gabriela Chira ; avant-
propos: Adrian Liman ; trad. din lb. franceză şi postf.: Rodica Gabriela Chira ; cuv.
înainte: Adrian Liman. - Iaşi : Ars Longa, 2019
ISBN 978-973-148-312-2
821.135.1
CIP 2019-11208

1607. LIMAN, HORIA. Scadenţa : roman / Horia Liman ; trad. din lb.
franceză şi postf.: Rodica Gabriela Chira ; cuv. înainte: Adrian Liman. - Iaşi : Ars
Longa, 2019
ISBN 978-973-148-311-5
821.135.1
CIP 2019-11207

1608. LISANDRU, CRISTIAN. Fulguiri / Cristian Lisandru. - Iaşi :


StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0296-5
821.135.1
CIP 2019-08993
CIP 311

1609. LISIEVICI, SABINA. Arde-mă în versuri / Sabina Lisievici. -


Timişoara : Stylished, 2019
ISBN 978-606-9017-50-0
821.135.1
CIP 2019-09889

1610. LULESCU, MARIA. Îngerii gândului : poezii / Maria Lulescu. -


Bucureşti : Teşu Distribution, 2019
ISBN 978-606-94486-9-4
821.135.1
CIP 2019-12192

1611. LULESCU, MARIA. Omagiind poetul : poezii / Maria Lulescu. -


Bucureşti : Teşu Distribution, 2019
ISBN 978-606-94486-3-2
821.135.1
CIP 2019-12193

1612. Lumea din metafora mea : antologie de poezie cu formă fixă :


(creaţii ale elevilor) / vol. coord. de Ileana Iancu, Mina-Maria Rusu. - Iaşi : Cartea
Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-79-3
821.135.1
CIP 2019-12231

1613. LUNGOCI, OLTEA. Între lumini şi umbre / Oltea Lungoci. -


Suceava : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-009-1
821.135.1
CIP 2019-10544

1614. LUPAŞC, VASILE. În slujba lui Decebal / Vasile Lupaşc


Sfinteş. - Târgovişte : Editura Rhea, 2019
ISBN 978-606-94604-2-9
821.135.1
CIP 2019-11228
CIP 312

1615. LUPU, RODICA-ELENA. Clipa / Rodica Elena Lupu ; trad.: Ana


Maria Stoican, Elena Bălan Osiac, Raymond Roca, ... - Bucureşti : Anamarol, 2019
ISBN 978-606-640-329-0
821.135.1
CIP 2019-10457

1616. Magistrul tăcerii în cercul cuvântului : memorial şi exegeze


blagiene / de Wolf Von Aichelburg, Nicolae Balotă, Ovidiu Cotruş, ... ; pref. de
Dan Damaschin. - Ed. a 2-a, îngrij. cu note şi bibliogr. de Dan Damaschin şi Ioan
Milea. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0044-9
821.135.1
CIP 2019-12119

1617. MAIER, ALEXANDRU. Semne / Alexandru Maier. - Târgu


Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2019
ISBN 978-973-141-774-5
821.135.1
CIP 2019-10472

1618. MANCAŞ BALAIITA, DANIEAL. Fragmente de suflet /


Daniela Mancaş Balaiita. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2019
ISBN 978-606-643-447-8
821.135.1
CIP 2019-09879

1619. MANEA, MARCEL. Ultra violet / Marcel Manea. - Bucureşti :


Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-091-5
821.135.1
CIP 2019-07718

1620. MANOLACHE, VICTOR. Regrete / Victor Manolache. - Iaşi :


Stef, 2019
ISBN 978-606-028-161-0
821.135.1
CIP 2019-09848
CIP 313

1621. MARCU, BOGDAN. Jurnalul unui Adam / Bogdan Marcu. -


Bucureşti : Bookzone, 2016-
vol.
ISBN 978-606-94303-0-9
Vol. 2. Partea 2. - 2019. - ISBN 978-606-9008-26-3
821.135.1
CIP 2019-12159

1622. MAREŞ, NICOLAE. Meditaţii lirice : versuri / Nicolae Mareş. -


Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-179-8
821.135.1
CIP 2019-08889

1623. MARIN, ADRIAN. Literatură şi kafteală : eseuri din lumea


artelor marţiale vintage / Adrian Marin. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional,
2019
ISBN 978-606-8982-78-6
821.135.1
CIP 2019-11456

1624. MARINESCU, ŞTEFAN VIDA. Variaţiuni în do(i) / Ştefan Vida


Marinescu, Constantin Gh. Manea. - Bucureşti : Semne, 2019
ISBN 978-606-15-1239-3
821.135.1
CIP 2019-10711

1625. MATEI, MARIA. Timpul... un zid : poezie / Maria Matei. - Cluj-


Napoca : Neuma, 2019
ISBN 978-606-8975-28-3
821.135.1
CIP 2019-10954

1626. MATEICIUC, MIHAI. Corăbioare de hârtie pleacă din


Origami şi se îneacă în larg / Mihai Mateiciuc. - Horodnic de Jos : Editura Ion
Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-006-0
821.135.1
CIP 2019-10546
CIP 314

1627. MATEICIUC, MIHAI. Entuziasm şi iubire în drumul spre


Santiago de Compostela / Mihai Mateiciuc. - Horodnic de Jos : Editura Ion
Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-007-7
821.135.1
CIP 2019-10547

1628. MAXIM, ANGELA. Aic i... în mica noastră românie / Angela


Maxim. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-905-1
821.135.1
CIP 2019-10614

1629. MAZERE, MARIA. Doina florilor / Maria Mazere. - Iaşi : Stef,


2019
ISBN 978-606-028-163-4
821.135.1
CIP 2019-09849

1630. MAZILESCU, ECATERINA. Răsăriri de apus / Ecaterina


Mazilescu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0715-0
821.135.1
CIP 2019-09714

1631. MĂCEŞ, MIHAI. Îngeri decăzuţi : idile, elegii, haiku-uri,


psalmi / Mihai Măceş. - Craiova : Aius, 2019
ISBN 978-606-562-802-1
821.135.1
CIP 2019-11531

1632. MĂRGINEANU, DORU. Cronicile unui spectator implicat :


opinii şi eseuri / Doru Mărgineanu ; pref. de Angela Martin. - Bucureşti : Vremea,
2019
ISBN 978-973-645-930-6
821.135.1
CIP 2019-10943
CIP 315

1633. MÂNZAT, IOAN. Amintiri / Ioan Mânzat. - Bistriţa : Editura


Solon, 2019
ISBN 978-606-9069-00-7
821.135.1
CIP 2019-07654

1634. Memoria umbrei : Festivalul de Creaţie şi Interpretare "Ana


Blandiana" : proză, eseu : antologie / coord.: Daniela Stroe, Carmen Scarlet,
Gabriela Vasiliu ; pref. de Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Vatra veche, 2019
ISBN 978-606-9014-25-7
821.135.1
CIP 2019-09808

1635. MERAVEI, MIHAELA. Cu oraşul meu se întâmplă ceva


ciudat / Mihaela Meravei. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-725-8
821.135.1
CIP 2019-10480

1636. MEREUŢĂ, BIANCA. Coroniţa / Bianca Mereuţă ; il.: Aliona


Bereghici. - Floreşti : Casa Editorială Signatura, 2019
ISBN 978-606-94615-6-3
821.135.1
CIP 2019-09787

1637. Metafore comăneştene : antologie. - Iaşi : PIM, 2018-


vol.
ISBN 978-606-13-4272-3
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-13-4945-6
821.135.1
CIP 2019-11096
CIP 316

1638. Metamorfoză : antologie lirică / ed., pref., coord.: Rodica Elena


Lupu. - Bucureşti : Anamarol, 2019-
vol.
ISBN 978-606-640-321-4
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-640-322-1
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-640-325-2
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-606-640-328-3
821.135.1
CIP 2019-10453 - CIP 2019-10454 - CIP 2019-10455

1639. MIHĂESCU, GIB. Rusoaica / Gib Mihăescu ; postf. de Loredana


Cuzmici. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-65-6
821.135.1
CIP 2019-09888

1640. MIHĂILESCU, DAN C. Podul cu vechituri / Dan C.


Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6437-2
821.135.1
CIP 2019-08917

1641. MIHU, EUGENIA. Crâmpeie de lumină / Eugenia Mihu. - Iaşi :


PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4961-6
821.135.1
CIP 2019-11290

1642. MILEA, IOAN. Brevilocviu / Ioan Milea. - Bucureşti : Eikon,


2019
ISBN 978-606-49-0048-7
821.135.1
CIP 2019-12121

1643. MILESCU, VICTORIA. Biografie cu păsări : din caietul meu


cu poezii, 1981 / Victoria Milescu. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-164-4
821.135.1
CIP 2019-08894
CIP 317

1644. MINDIRIGIU, VASILE. Viaţa : aripi de fluturi / Vasile Titi


Mindirigiu. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4935-7
821.135.1
CIP 2019-09892

1645. MINOIU, DAN. Respirând în oglindă / Dan Minoiu, Stela


Cheregi. - Ploieşti : Explorator, 2018-
vol.
ISBN 978-606-8726-25-0
Vol. 2. - Craiova : Alma, 2019. - ISBN 978-606-567-372-4
821.135.1
CIP 2019-10727

1646. MINULESCU, ION. Corigent la limba română / Ion


Minulescu. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-54-0
821.135.1
CIP 2019-09887

1647. MIRICA-BOBIT, PETRA-ANA. Scrisul ca formã de tãcere /


Petra-Ana Mirica-Bobit ; trad.: prof. Gilda Chiriluţă (lb. engleză), Paul Sorin Urse
(lb. italiană). - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2019
ISBN 978-973-119-168-3
821.135.1
CIP 2019-10399

1648. MITREA, VASILICA. România divizată / Vasilica Mitrea. -


Constanţa : Anticus Press, 2017-2019
2 vol.
ISBN 978-606-94509-0-1
Vol. 2 : Sub semnul Justiţiei. - 2019. - ISBN 978-606-94828-2-7
821.135.1
CIP 2019-11129

1649. MITU, LUIZA. Confesiunile Amiralei Noir / Luiza Mitu. -


Craiova : Aius, 2019
ISBN 978-606-562-795-6
821.135.1
CIP 2019-12033
CIP 318

1650. MOCANU, AUGUSTIN. Frânturi de proze / Augustin Mocanu. -


Slobozia : Star Tipp, 2019
ISBN 978-606-917-027-4
821.135.1
CIP 2019-10645

1651. MOGOŞEANU, ALEXANDRU. Dragă Maria / Alexandru


Mogoşeanu. - Craiova : Editura M.J.M., 2019
ISBN 978-973-680-527-1
821.135.1
CIP 2019-07665

1652. MOISIN, DECEBAL. Restituiri : pagini lirice : (1937-1969) /


Decebal Moisin ; ed. îngrij. de Maria-Cristina Moisin. - Bucureşti : Scrib, 2019
ISBN 978-606-8440-51-4
821.135.1
CIP 2019-11508

1653. MOLDOVAN, CRISTINA. Lumea fermecată : povestiri /


Cristina Moldovan. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-919-9
821.135.1
CIP 2019-11187

1654. MOLDOVAN, VASILE. Între cer şi pământ : poeme tanka =


Between sky and earth : poems / Vasile Moldovan. - Bucureşti : Editura
Societăţii Scriitorilor Români, 2019
ISBN 978-606-8412-64-1
821.135.1
CIP 2019-07547

1655. MORAR, TEODOR. Seini şi poezie / Teodor Morar. - Fersig :


Maestro Tip, 2019
ISBN 978-606-8813-53-0
821.135.1
CIP 2019-11045
CIP 319

1656. MOŞESCU-MĂCIUCĂ, BALCICA. Balchik / Balcica Moşescu-


Măciucă. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2019
ISBN 978-973-577-738-8
821.135.1
CIP 2019-12150

1658. MUDURE, CRISTINA-DANIA. Pisici cu stil / Cristina-Dania


Mudure. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-559-7
821.135.1
CIP 2019-10650

1659. MÜLLER, CARMEN RAMONA. Ursită drumului : jurnal de


călătorie / Carmen Ramona Müller. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-941-6
821.135.1
CIP 2019-10662

1660. MÜLLER, IULIA. Un zâmbet de copil : poezii pentru copii /


Iulia Müller. - Timişoara : Kingdom Design, 2019
ISBN 978-606-94693-8-5
821.135.1
CIP 2019-11245

1661. MUNTEAN, ALIN. Cugetări şi maxime. - Timişoara : Eubeea,


2017-2019
6 vol.
ISBN 978-973-673-356-7
Vol. 5 : Cugetări şi maxime. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2019. - ISBN 978-606-30-2331-6
Vol. 6 : Cugetări şi maxime. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2019. - ISBN 978-606-30-2335-4
821.135.1
CIP 2019-07869 - CIP 2019-07870

1662. MURARIU, MARIA. Rugă întru adevăr : poezii / Maria


Murariu. - Bucureşti : Pavcon, 2019
ISBN 978-606-9057-10-0
821.135.1
CIP 2019-10556
CIP 320

1663. MUREŞEANU, MARCEL. O sută şi una de poezii / Marcel


Mureşeanu ; antolog., studiu introd. şi selecţia reperelor critice: Mircea Braga. -
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2019
ISBN 978-973-27-3086-7
821.135.1
CIP 2019-12205

1664. MUSCĂ OANĂ, GEORGETA. Murmur dunărean : poezii /


Georgeta Muscă-Oană. - Bucureşti : Betta, 2019
ISBN 978-606-015-067-1
821.135.1
CIP 2019-11253

1665. MUŞAT-COMAN, CARMEN. Jurnalul pisicii mele / Carmen


Muşat-Coman. - Bucureşti : Cununi de stele, 2019
ISBN 978-973-8185-25-8
821.135.1
CIP 2019-07555

1666. NANA PITZ. Dracula Junior şi nestematele blestemate / Nana


Pitz. - Bucureşti : Integral, 2019
ISBN 978-606-992-295-8
821.135.1
CIP 2019-07728

1667. NAZAT, MARIAN. Prizonier în "câmpul tactic" / Marian


Nazat. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-230-1
821.135.1
CIP 2019-09868

1668. NĂCRIN, AMALIA. Androgin - zâmbetul focului / Amalia


Năcrin. - Bucureşti : Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-14-2
821.135.1
CIP 2019-11150
CIP 321

1669. NĂCRIN, AMALIA. Vitralii de chirpici / Amalia Năcrin. -


Bucureşti : Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-13-5
821.135.1
CIP 2019-11149

1670. NĂSTASE, MARIN. Noaptea sufletelor stinghere / Marin


Năstase. - Galaţi : Olimpias, 2019
ISBN 978-606-915-158-7
821.135.1
CIP 2019-10620

1671. NECHITA, TITI. Variaţiuni din culisele vieţii / C. Titi Nechita. -


Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4956-2
821.135.1
CIP 2019-09973

1672. NECHITA-BURCULEŢ, GEORGETA. Gânduri / prof.


Georgeta Nechita-Burculeţ. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-31-9
821.135.1
CIP 2019-11037

1673. NECULA, FĂNEL. Cartea cu fănelisme / Fănel Necula. -


Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2019
ISBN 978-973-146-681-1
821.135.1
CIP 2019-09898

1674. NEGRICI, NICU. Amintiri din război : 1941-1944 / Nicu


Negrici ; ed. îngrij. de Eugen Negrici. - Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6384-9
821.135.1
CIP 2019-09779
CIP 322

1675. NETE, ION. Nu vreau Premiul Nobel : proze cu flasbackuri /


Ion Nete. - Râmnicu Vâlcea : Editura Antim Ivireanul, 2019
ISBN 978-606-016-005-2
821.135.1
CIP 2019-11462

1676. NICOLA, ADRIAN. Zborul trupului către suflet / Adrian


Nicola. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-722-7
821.135.1
CIP 2019-10372

1677. NICOLAE, IOANA. Fito(terapia) din bucătărie / Ioana


Nicolae. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-917-5
821.135.1
CIP 2019-11190

1678. NICOLAE, IONEL. AOR / Nicolae Ionel. - Iaşi : PIM, 2019


ISBN 978-606-13-4923-4
821.135.1
CIP 2019-07556

1679. NICOLAESCU, LIGIA. Reporteri printre semeni / Ligia


Nicolaescu. - Horodnic de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-005-3
821.135.1
CIP 2019-10545

1680. NICOLAIE, IOANA. Cartea Reghinei / Ioana Nicolaie. -


Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6438-9
821.135.1
CIP 2019-08918

1681. NICULCEA, CRISTIAN. Pustiul celui de-al nouălea cer /


Cristian Niculcea. - Timişoara : Datagroup, 2019
ISBN 978-606-8615-49-3
821.135.1
CIP 2019-11011
CIP 323

1682. NINU, EMIL-CORNELIU. Magice începuturi / Ninu Emil


Corneliu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-728-9
821.135.1
CIP 2019-12003

1683. NURELDIN, LAURA. Demoni / Laura Nureldin. - Bucureşti :


Editura Herg Benet, 2017-2019
2 vol.
ISBN 978-606-763-142-5
Vol. 2 : Foc. - 2019. - ISBN 978-606-763-215-6
821.135.1
CIP 2019-11496

1684. Oameni, fapte şi idei : antologie de proză / ed., pref. şi coord.:


Rodica Elena Lupu. - Bucureşti : Anamarol, 2019-
vol.
ISBN 978-606-640-323-8
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-640-324-5
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-640-326-9
821.135.1
CIP 2019-10451 - CIP 2019-10452

1685. OBOGEANU, EMILIA. Puterea iubirii : (poveşti) / Emilia


Obogeanu. - Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-169-6
821.135.1
CIP 2019-12039

1686. OBRINTESCHI, ELENA. La cumpăna metaforei / Elena


Obrinteschi. - Buzău : Teocora, 2019
Index
ISBN 978-606-632-535-6
821.135.1
CIP 2019-11530
CIP 324

1687. Ocrotiţi de Eminescu : antologia lirică a Concursului Naţional


de Poezie, Blaj, 2019, ediţia a XIX-a / coord.: Maria-Daniela Pănăzan, Claudia
Oancea-Raica. - Blaj : Astra-Despărţământul "Timotei Cipariu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-7704-83-2
821.135.1
CIP 2019-07734

1688. OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Dispariţia statuii din parc /


Rodica Ojog-Braşoveanu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0551-0
821.135.1
CIP 2019-07600

1689. OLARU, KARINA IOANA. A part of myself : Un bonsai al


rimelor / de Karina Ioana Olaru. - Bucureşti : Printech, 2019
ISBN 978-606-23-0956-5
821.135.1
CIP 2019-11089

1690. OLTEANU, CRISTINA. Badantă de împrumut / Cristina


Olteanu. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0050-0
821.135.1
CIP 2019-12122

1691. OPREA, ION N. Marianaaa! / Ion N. Oprea. - Adjud : Armonii


culturale, 2019
ISBN 978-606-746-521-1
821.135.1
CIP 2019-10635

1692. OPRESCU, NARCISA-IONELA. Poezii de primăvară :


antologie : auxiliar didactic / Narcisa-Ionela Oprescu. - Câmpulung : Editura
Larisa, 2019
ISBN 978-973-51-1285-1
821.135.1
CIP 2019-10576
CIP 325

1693. OPRICA, DANA. appInterviuri.ro : convorbiri româneşti la


Radio Villalba / Dana Oprica. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura,
2019
ISBN 978-606-674-231-3
821.135.1
CIP 2019-07641

1694. OPRIŢĂ, DANA. alTfabet : antologie lirică / Dana Opriţă. -


Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-155-2
821.135.1
CIP 2019-08892

1695. OŢEL PETRESCU, ASPAZIA. In memoriam : discursuri de la


Mislea / Aspazia Oţel Petrescu. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-38-8
821.135.1
CIP 2019-11043

1696. PANĂ, FELICIA. Floralia / Felicia Pană. - Timişoara :


Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0728-0
821.135.1
CIP 2019-11323

1697. PANN, ANTON. Năzrdăvăniile lui Nastratin Hogea : pagini


alese / Anton Pann ; il.: Marcela Cordescu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2019
ISBN 978-606-788-586-6
821.135.1
CIP 2019-10756

1698. PANŢÎRU, CONSTANTIN. Reflexii de toamnă / Constantin


Panţîru (tatapantzi). - Oneşti : Magic Print, 2019
ISBN 978-606-622-459-8
821.135.1
CIP 2019-11085
CIP 326

1699. PAP, CLAUDIA BRIGITA. Petale de poezie / Pap Claudia


Brigita. - Baia Mare : Eurotip, 2019
ISBN 978-606-617-389-6
821.135.1
CIP 2019-10646

1700. PARASCHEVA, VASILE. Neamul de sub tufa de iasomie /


Vasile Parascheva. - Timişoara : Datagroup, 2019
ISBN 978-606-8615-51-6
821.135.1
CIP 2019-11012

1701. PARASCHIV, FLOREA I. Gânduri finale : versuri / Florea I.


Paraschiv. - Craiova : Alma, 2019
ISBN 978-606-567-373-1
821.135.1
CIP 2019-12035

1702. PARASCHIV, FLOREA I. Retrospectiva finală / Florea I.


Paraschiv. - Craiova : Alma, 2019
ISBN 978-606-567-374-8
821.135.1
CIP 2019-12036

1703. PAROL. Serios? / Parol. - Brăila : Proilavia, 2019


ISBN 978-606-8972-27-5
821.135.1
CIP 2019-09842

1704. Partea mea de umbră : Festivalul de Creaţie şi Interpretare


"Ana Blandiana" : poezie : antologie / coord.: Gabriela Vasiliu, Carmen Scarlet ;
pref. de Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Vatra veche, 2019
ISBN 978-606-9014-24-0
821.135.1
CIP 2019-09809
CIP 327

1705. PATRICHI, TUDORA. Între două porţi : eseuri / Tudora


Teofana Patrichi. - Ed. a 5-a, reviz. şi adăug.. - Roman : Papirus Media, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8902-46-3
821.135.1
CIP 2019-07646

1706. PĂCURARIU, IANA RUJA. Anima : roman / Iana Ruja


Păcurariu. - Reşiţa : Editura TIM, 2019
ISBN 978-973-696-399-5
821.135.1
CIP 2019-10489

1707. PĂDURARU, DORINA. Poezii cu poveşti adevărate şi


minunate / Dorina Păduraru. - Bucureşti : Agapis, 2019
ISBN 978-606-8654-31-7
821.135.1
CIP 2019-10888

1708. PĂDURARU, ELENA. La poarta sufletului / Elena Păduraru. -


Giurgiu : Contraste culturale, 2019
ISBN 978-606-94738-1-8
821.135.1
CIP 2019-11046

1709. PĂDURARU, PAVEL. Prin cenuşa trecutului / Pavel Păduraru. -


Iaşi : Stef, 2019
ISBN 978-606-028-167-2
821.135.1
CIP 2019-11199

1710. PĂSCOIU, IOAN. În Valea Suferinţei / prof. Ioan Păscoiu. -


Arad : Gutenberg Univers, 2019
ISBN 978-606-675-209-1
821.135.1
CIP 2019-10873
CIP 328

1711. PĂUNESCU, IOAN EUGEN. Cap sau pajură / Ioan Eugen


Păunescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-730-2
821.135.1
CIP 2019-12006

1712. PĂUNESCU, IOAN EUGEN. Globul de cristal / Ioan Eugen


Păunescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-731-9
821.135.1
CIP 2019-12005

1713. PĂUNESCU, IOAN EUGEN. Tablete pentru memorie / Ioan


Eugen Păunescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-732-6
821.135.1
CIP 2019-12007

1714. PÂNDARU, MARIANA. Singurătăţile zilnice = Dieniðíâs


vientulîbas / Mariana Pândaru ; Mariana Pândaru ; trad. din lb. română în lb.
letonă: Leons Briedis ; no rumâòu valodas latvieðu valodâ: Leons Briedis. - Deva :
Danimar, 2019
ISBN 978-606-94087-6-6
821.135.1
CIP 2019-07656

1715. PEREGRINA, CARMEN. Călătorie prin lumea dantelei :


eleganţă, nobleţe, stil, aură romantică / Carmen Peregrina. - Drobeta-Turnu
Severin : Kult, 2019
ISBN 978-606-94725-4-5
821.135.1
CIP 2019-11238

1716. PEREGRINA, CARMEN. Ideoclipe / Carmen Peregrina. -


Drobeta-Turnu Severin : Kult, 2019
ISBN 978-606-94725-3-8
821.135.1
CIP 2019-11237
CIP 329

1717. PETCU, OVIDIU. Paştele Cailor / Ovidiu Petcu. - Bucureşti :


Berg, 2019
ISBN 978-606-9036-29-7
821.135.1
CIP 2019-10465

1718. PETRARU, CORIN V. Brigitte : simbolul iubirii mele / Corin


V. Petraru. - Braşov : Pastel, 2019
ISBN 978-606-658-302-2
821.135.1
CIP 2019-10701

1719. PETRE, LAVINIA. Viaţa în culori : proză scurtă / Lavinia


Petre. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-932-4
821.135.1
CIP 2019-10669

1720. PETRE, VIOLETTA. Şi florile miros a primăvară / Violetta


Petre. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4957-9
821.135.1
CIP 2019-09975

1721. PETRESCU, EMA. Iubire nemărginită : poezii / Ema Petrescu. -


Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-911-3
821.135.1
CIP 2019-11186

1722. PIROŞCĂ, GRIGORE IOAN. Parfum de Galicia / Grigore Ioan


Piroşcă ; jurnal ilustrat de pe Camino de Santiago. - Bucureşti : Curtea Veche,
2019
ISBN 978-606-792-024-6
821.135.1
CIP 2019-07582
CIP 330

1723. PÎRVU, BOGDAN C.S. Avatarii lui Ibrăileanu / Bogdan C.S.


Pîrvu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2019
ISBN 978-606-8450-59-9
821.135.1
CIP 2019-10542

1724. PLEŞA, DAN. Poveşti de dragoste şi neputinţă / Dan Pleşa. -


Bucureşti : Editura Vellant, 2019
ISBN 978-606-980-073-7
821.135.1
CIP 2019-10541

1725. POCLID, SIMONA. Pescarul nimicului / Simona Poclid. -


Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0036-4
821.135.1
CIP 2019-11386

1726. Poezia iubirii : antologie. - Bucureşti : Betta, 2019


ISBN 978-606-015-068-8
821.135.1
CIP 2019-09875

1727. Poezia lumii în oraşul poeziei / trad.: Mariana Stancu. - Iaşi :


Cronedit, 2019
ISBN 978-606-8807-41-6
821.135.1
CIP 2019-11014

1728. POP, MIOARA. Mie nu-mi place iarna / Mioara Pop. - Sebeş :
Emma Books, 2019
ISBN 978-606-8845-40-1
821.135.1
CIP 2019-10515

1729. POPA, ILEANA DANIELA. Între trecut şi prezent / Ileana


Daniela Popa. - Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2019
ISBN 978-973-750-285-8
821.135.1
CIP 2019-10957
CIP 331

1730. POPA, MARIANA. Ferestre spre lume / Mariana Popa. - Braşov


: Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-078-0
821.135.1
CIP 2019-12090

1731. POPESCU, ADINA. De ce nu-s românii ca nemţii? / Adina


Popescu, Jan Cornelius. - Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3013-1
821.135.1
CIP 2019-10561

1732. POPESCU, ADINA. Lovirea cu pietre / Adina Popescu. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2315-6
821.135.1
CIP 2019-11022

1733. POPESCU, ADINA. Povestiri de pe Calea Moşilor / Adina


Popescu ; il. de Bilyana Velikova. - Bucureşti : Youngart, 2019
ISBN 978-606-8811-84-0
821.135.1
CIP 2019-09959

1734. POPESCU, ADINA. Seara lumina în păsări / Adina Popescu. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2318-7
821.135.1
CIP 2019-10649

1735. POPESCU, ANA-CRISTINA. Percepţii / Ana-Cristina Popescu. -


Galaţi : InfoRapArt, 2019
ISBN 978-606-012-072-8
821.135.1
CIP 2019-09822
CIP 332

1736. POPESCU, FLORENTIN. Eu v-am citit pe toţi! : [istorie şi


critică literară] / Florentin Popescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2007-.
vol. ; 24 cm. - (Eseu).
ISBN 978-973-712-173-8
Vol. 7 : Eu v-am citit pe toţi!. - 2019 - ISBN 978-606-772-362-5.
821.135.1-92(082)
CIP 2019-12268

1737. POPESCU, SABINA MONICA. Poveştile unei motocicliste (si


nu numai) / Sabina Monica Popescu (şi nu numai). - Bucureşti : Dexon, 2019
ISBN 978-973-701-976-9
821.135.1
CIP 2019-10967

1738. POPESCU, STELIAN. Predică în pustiu / Stelian Popescu. -


Bucureşti : Editura Mediafax, 2019
ISBN 978-606-94723-6-1
821.135.1
CIP 2019-11049

1739. POPOVICI, SERGIU. Drumuri rătăcite / Sergiu Popovici. -


Braşov : Pastel, 2019
ISBN 978-606-658-304-6
821.135.1
CIP 2019-10703

1740. POPOVICIU, IOANA. Pe moşia Bristenei / Ioana Popoviciu. -


Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-066-7
821.135.1
CIP 2019-11077

1741. PRELIPCEAN, ION. Eu sunt cenuşă / Ion Prelipcean. - Horodnic


de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-003-9
821.135.1
CIP 2019-10552
CIP 333

1742. PRELIPCEAN, ION. Fratele partizanului / Ion Prelipcean. -


Horodnic de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-004-6
821.135.1
CIP 2019-10549

1743. PRELIPCEAN, ION. Gheorghe Motrescu : interviuri / Ion


Prelipcean. - Horodnic de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-002-2
821.135.1
CIP 2019-10551

1744. PREPELIŢĂ, PETRONELA. Daoi - tărâmul regăsit / Prepeliţă


Petronela Ileana. - Gura Humorului : SMArt, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8968-18-6
821.135.1
CIP 2019-07792

1745. PRESADĂ, THEIA. Alexandrina / Theia Presadă. - Râmnicu


Vâlcea : Proşcoala, 2019
ISBN 978-606-014-196-9
821.135.1
CIP 2019-07781

1746. PRUS, ELENA. Nobelul pentru literatură ca patrimoniu


geocultural / Elena Prus. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8982-76-2
821.135.1
CIP 2019-11455

1747. RADU, DORIN. Pe dealul lui Baran / Dorin Radu. - Timişoara :


Datagroup, 2019
ISBN 978-606-8615-34-9
821.135.1
CIP 2019-11009
CIP 334

1748. RÁKÓCZY, CORRINE. Jupânul / Corrine Rákóczy. - Braşov :


Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-077-3
821.135.1
CIP 2019-12093

1749. RAŞCU, MIHAELA. Poveştile lumilor secrete / Mihaela Raşcu. -


Târgu Mureş : Editura Cezara Codruţa Marica, 2019
ISBN 978-606-8663-28-9
821.135.1
CIP 2019-07570

1750. RAŢIU, EMIL. 24 de trandafiri : Peregrini în căutarea lui


Iisus / Emil Raţiu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2019
ISBN 978-606-594-679-8
821.135.1
CIP 2019-10708

1751. REBREANU, LIVIU. Pădurea spânzuraţilor / Liviu Rebreanu. -


Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-57-1
821.135.1
CIP 2019-07553

1752. RETEA, LIVIA IOANA. Unii demoni din noi / Livia Ioana
Retea. - Timişoara : Datagroup, 2019
ISBN 978-606-8615-50-9
821.135.1
CIP 2019-11013

1753. RETEGAN, MIRELA. Vreau pupic de noapte bună / Mirela


Retegan ; il.: Cristina Diana Enache. - Bucureşti : Editura Zurli, 2019
ISBN 978-606-94009-2-0
821.135.1
CIP 2019-09751
CIP 335

1754. ROC. Dezgheţul luminii : încuvântări / Roc ; cuv. înainte de


Virgil Mihaiu. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0053-1
821.135.1
CIP 2019-12123

1755. ROHAN, MONICA. Freamătul subtil al stingerii / Monica


Rohan. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0039-5
821.135.1
CIP 2019-12135

1756. ROMAN, CODRUŢA. O altfel de afacere : roman / Codruţa


Roman. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-950-8
821.135.1
CIP 2019-10667

1757. ROMANESCU, DORA ALINA. Demon şi Înger : impostorul şi


magicul pandantiv "love" / Dora Alina Romanescu. - Bucureşti : Prestige, 2019
ISBN 978-606-8863-76-4
821.135.1
CIP 2019-11092

1758. ROMANESCU, PAULA. Astăzi aţi râs? : miniaturi / Paula


Romanescu. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-149-1
821.135.1
CIP 2019-08890

1759. ROMANESCU, PAULA. Pentru că există! : epigrame / Paula


Romanescu. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-146-0
821.135.1
CIP 2019-08891
CIP 336

1760. ROTARIU, SIMONA. Avocat pe două continente / Simona


Rotariu. - Iaşi : StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0292-7
821.135.1
CIP 2019-09756

1761. ROTARU, PAUL. Un vernisaj sentimental / Paul Rotaru. -


Galaţi : Olimpias, 2019
ISBN 978-606-915-160-0
821.135.1
CIP 2019-12191

1762. ROTH, TOMA-TIBERIU. Evreu fără frontiere / Toma-Tiberiu


Roth. - Braşov : Libris Editorial, 2019-
vol.
ISBN 978-606-029-072-8
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-029-073-5
821.135.1
CIP 2019-12089

1763. RUGINĂ, MARIA. Strigătul firii / Maria Rugină. - Piatra-


Neamţ : Cetatea Doamnei, 2019
ISBN 978-606-643-446-1
821.135.1
CIP 2019-08970

1764. RUSE-ZOROJAN, VIORICA. La sfat cu floarea soarelui :


poezii pentru copii / Viorica Ruse Zorojan. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4924-1
821.135.1
CIP 2019-07558

1765. RUSU, GHEORGHE. Vulturii nu prind muşte / Gheorghe


Rusu ; pref.: Teodor Firescu. - Râmnicu Vâlcea : Proşcoala, 2019
ISBN 978-606-014-190-7
821.135.1
CIP 2019-10356
CIP 337

1766. RUSU, MUGUREL. Gugu : o viaţă schimbată / Mugurel Rusu. -


Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4968-5
821.135.1
CIP 2019-07801

1767. RUSU, MUGUREL. Strigătul disperării / Mugurel Rusu. - Iaşi :


PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4967-8
821.135.1
CIP 2019-07800

1768. Satul românesc : factor de coeziune şi unitate naţională :


incursiune literară. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Basilica, 2019
ISBN 978-606-29-0317-6
821.135.1
CIP 2019-07855

1769. SAVIN, MIHAI. Imagini sub impuls / Mihai Savin. - Iaşi : PIM,
2019
ISBN 978-606-13-4926-5
821.135.1
CIP 2019-09775

1770. SAVIN, OANA MIHAELA. Povestea înţeleptului Smotănilă şi a


unei fetiţe cuminţi / Oana Mihaela Savin ; il.: Alex Oko. - Iaşi : Rotipo, 2019
ISBN 978-606-8907-70-3
821.135.1
CIP 2019-10559

1771. SĂULESCU, GHEORGHE. Fabule în versuri sau poezii


alegorice / Gheorghe Săulescu. - Sibiu : Editura A.T.U., 2019
ISBN 978-606-985-176-0
821.135.1
CIP 2019-10949
CIP 338

1772. SCHUSTER, GABRIELA. Concis / Gabriela Schuster. -


Bucureşti : Editura Vinea, 2019
ISBN 978-973-698-601-7
821.135.1
CIP 2019-09795

1773. SCHWARTZ, GHEORGHE. Ce am spus / Gheorghe Schwartz. -


Arad : Mirador, 2019
ISBN 978-973-164-264-2
821.135.1
CIP 2019-10348

1774. SECERE, CARMEN. Mon amour ma tristesse = Întâmplări de


viaţă în Est / Carmen Secere ; pref. de Angela Furtună. - Bucureşti : Editura
Vinea, 2019
ISBN 978-973-698-604-8
821.135.1
CIP 2019-09798

1775. SERGHI, CELLA. Aceasta dulce povară, tinereţea / Cella


Serghi. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
ISBN 978-606-46-0637-2
821.135.1
CIP 2019-10842

1776. SERGHI, CELLA. Cartea Mironei / Cella Serghi. - Ed. a 2-a. -


Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3864-9
821.135.1
CIP 2019-10815

1777. SERGHI, CELLA. Pânza de păianjen / Cella Serghi ; cuv.-


înainte de Ioana Revnic. - Bucureşti : Corint Books, 2019
ISBN 978-606-793-614-8
821.135.1
CIP 2019-11182
CIP 339

1778. SIBINESCU, CONSTANTIN. Bătrânii nu sunt oameni : roman


frescă / Constantin Sibinescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-727-2
821.135.1
CIP 2019-12004

1779. SIMA, VIORICA. Orfana şi prizonierul / Viorica Sima. -


Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0032-6
821.135.1
CIP 2019-12127

1780. SIMION, EUGEN. Convorbiri cu Petru Dumitriu / Eugen


Simion ; pref. şi note de Oana Soare. - Ed. definitivă. - Bucureşti : Tracus Arte,
2019
Index
ISBN 978-606-023-079-3
821.135.1
CIP 2019-07480

1781. SIMION, EUGEN. În ariergarda avangardei : convorbiri cu


Andrei Grigor / Eugen Simion ; ed. îngrij. de Mihaela Constantinescu ; postf. de
Andrei Grigor. - Ed. definitivă. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
Index
ISBN 978-606-023-080-9
821.135.1
CIP 2019-07479

1782. SIMO, GHERGHINA. Iubirile mele... iubirilor mele! /


Gherghina Simo. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0049-4
821.135.1
CIP 2019-12131

1783. SIMON DE BISSENOS. Istorii = Deux historires insolites /


Simon de Bissenos. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-903-7
821.135.1
CIP 2019-09970
CIP 340

1784. SIMULESCU, DANIELA. Fascinaţia iubirilor trecute / Daniela


Simulescu. - Bucureşti : Neverland, 2019
ISBN 978-606-9018-00-2
821.135.1
CIP 2019-11144

1785. SINESCU, EMIL. Felinarul lui Diogene / Emil Sinescu. -


Bucureşti : Lumina Tipo, 2019
ISBN 978-606-8874-15-9
821.135.1
CIP 2019-10590

1786. SÎRBU, DOREL. Rondeluri pentru cei mici / Dorel Sîrbu. - Iaşi :
StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0294-1
821.135.1
CIP 2019-09758

1787. SOARE ZĂPĂSTRIT, ADRIANA. Gaşca lui Mihuţ / Adriana


Soare Zăpăstrit. - Bucureşti : Smart Publishing, 2019
ISBN 978-606-8956-89-3
821.135.1
CIP 2019-11494

1788. SOFINETI, ADA. A year by the window = La fereastra unui


an / Ada Sofineti ; trad. din lb. engleză: Ada Sofineti, Florina Verona, Dan
Verona. - Bucureşti : RAO Distribuţie, 2019
ISBN 978-606-006-238-7
821.135.1
CIP 2019-12017

1789. SOLCAN, MIHAIL RADU. Vremuri noi, vremuri vechi :


jurnal 2007-2013 / Mihail Radu Solcan ; selecţie, introd. şi note de Mircea Flonta
şi Constantin Vică. - Bucureşti : Art, 2019
ISBN 978-606-710-649-7
821.135.1
CIP 2019-11206
CIP 341

1790. SPĂTARU, GEORGIANA. Exerciţii de Fericire : gânduri fără


Justify / Georgiana Spătaru. - Popeşti Leordeni : Cărţile Tango, 2019
ISBN 978-606-93700-1-8
821.135.1
CIP 2019-11522

1791. SPĂTARU, NICOLAE. Omul izgonit de ceasuri / Nicolae


Spătaru ; cuv. însoţitor de Lucia Cuciureanu, Constantin Dram. - Iaşi : Junimea,
2019
ISBN 978-973-37-2221-2
821.135.1
CIP 2019-10378

1792. STAN, ŞTEFAN. Jurnalist în meandrele actualităţii : oameni,


locuri, evenimente / Stan Ştefan. - Alexandria : Tipoalex, 2015-2019
2 vol.
ISBN 978-606-621-064-5
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-621-112-3
821.135.1-92
CIP 2019-11284

1793. STANCIU, IULIU. Comoara : roman / Iuliu Stanciu. -


Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-953-9
821.135.1
CIP 2019-10666

1794. STANCIU, IULIU. Un sejur în China : roman / Iuliu Stanciu. -


Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-956-0
821.135.1
CIP 2019-10661

1795. STANCU, COSTEL. Hoţul de ferestre / Costel Stancu. - Arad :


Mirador, 2019
ISBN 978-973-164-277-2
821.135.1
CIP 2019-10349
CIP 342

1796. STĂNILĂ, CONSTANTIN. Dragoste pasională / Constantin


Stănilă. - Craiova : Aius, 2019
ISBN 978-606-562-800-7
821.135.1
CIP 2019-10930

1797. STĂNILOAE, DUMITRU. Opere complete / pr. prof. Dumitru


Stăniloae ; carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : Basilica, 2012-
vol.
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8141-80-0
Vol. 13 : Teologia ascetică şi mistică ortodoxă. - 2019. - ISBN 978-606-
29-0275-9
821.135.1-92
281.95(0:82-92)
CIP 2019-09852

1798. STOILESCU, DORIAN. În faţa tirului / Dorian Stoilescu. -


Bucureşti : Agol, 2019
ISBN 978-606-8715-16-2
821.135.1
CIP 2019-11214

1799. STRĂTESCU, ION V. Profeţiile unui bob de nisip / Ion V.


Strătescu. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-083-0
821.135.1
CIP 2019-08986

1800. STROE, MIRCEA. Tu-ul eului meu / Mircea Daniel Stroe. -


Oradea : Editura Primus, 2019
ISBN 978-606-707-306-5
821.135.1
CIP 2019-10931
CIP 343

1801. STROE, MIRCEA DANIEL. Oraşul cu un singur locuitor /


Mircea Daniel Stroe. - Oradea : Editura Primus, 2019
ISBN 978-606-707-305-8
821.135.1
CIP 2019-10933

1802. STROIA, GHEORGHE A. Sufletul... la control! / Gheorghe A.


Stroia. - Adjud : Armonii culturale, 2019
Index
ISBN 978-606-746-522-8
821.135.1
CIP 2019-11452

1803. SUCIU, IOAN. Rănile Domnului / Ioan Suciu. - Bucureşti :


Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-090-8
821.135.1
CIP 2019-11307

1804. SUCIU, MIHAELA. Căsuţa viorie şi bogata ei împărăţie :


povestiri pentru copii / Mihaela Suciu. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-924-9
821.135.1
CIP 2019-08928

1805. SURDOIU, VIOREL. Omiliile toamnei / Viorel Surdoiu ; cuv.


înainte de pr. drd. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0040-1
821.135.1
CIP 2019-12134

1806. ŞERBĂNESCU, ANDREI. Unde viespile se adună : poezii /


Andrei Şerbănescu. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-916-8
821.135.1
CIP 2019-11189
CIP 344

1807. ŞERBESCU, OANA-MIHAELA. Complice cu iubirea / Oana-


Mihaela Şerbescu. - Braşov : Etnous, 2019
ISBN 978-606-712-555-9
821.135.1
CIP 2019-10540

1808. ŞINDILAR, ADRIAN. Veniţi la mine : (poezii pentru copii) /


Adrian Şindilar. - Suceava : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-008-4
821.135.1
CIP 2019-10548

1809. ŞTEFĂNESCU, CRISTIAN EMANUEL. Zdrenţe / Cristian Em.


Ştefănescu. - Braşov : Libris Editorial, 2019
ISBN 978-606-029-070-4
821.135.1
CIP 2019-12087

1810. ŞTIRU, IOAN. Un fiu al poporului : Petru Bran şi permanenţa


vieţii româneşti la Satu Mare / Ioan Ştiru ; ed. îngrij. de Maria Gârbe. - Baia
Mare : Eurotip, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-617-391-9
821.135.1
CIP 2019-11266

1811. TARHON, ROMEO. Steaua mea eminesciană / Romeo Tarhon. -


Bucureşti : Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-03-6
821.135.1
CIP 2019-11113

1812. TĂMAŞ, CHRISTIAN. Un nume pe nisip : roman / Christian


Tămaş. - Iaşi : Ars Longa, 2019
ISBN 978-973-148-310-8
821.135.1
CIP 2019-11209
CIP 345

1813. TĂNASE, IULIAN. A nu se confunda - Despre muzica


sonosferelor şi alţi demoni / Iulian Tănase, Mitoş Micleuşanu, Oleg Garaz. -
Bucureşti : Nemira Publishing House, 2019
ISBN 978-606-43-0552-7
821.135.1
CIP 2019-07599

1814. TĂNASE, STELIAN. Repertoarul amorului / Stelian Tănase. -


Timişoara : Hyperliteratura, 2019
ISBN 978-606-94821-2-4
821.135.1
CIP 2019-07732

1815. TĂTARU, IULIAN. Un gust amar / Iulian Tătaru. - Giurgiu :


Contraste culturale, 2019
ISBN 978-606-9080-01-6
821.135.1
CIP 2019-11408

1816. Teatru de umbre : spectacol de XII Şt. (2015-2019) : Liceul


Teoretic "Nicolae Bălcescu" / vol. coord. de Ancuţa Ionescu ; grafica: Bianca
Dîngă. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-909-9
821.135.1
CIP 2019-11391

1817. TEODORESCU, CRISTIAN. Bucureşti, marea speranţă :


roman / Cristian Teodorescu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7848-8
821.135.1
CIP 2019-10360

1818. TEODORESCU, DAN. Lacrimi şi performanţă pe meridianele


lumii : reportaje din lumea gimnasticii ritmice ieşene, sport coordonat de
peste 45 ani de antrenorul prof. Constantin Radu / Dan Teodorescu. - Iaşi :
PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4971-5
821.135.1
CIP 2019-07799
CIP 346

1819. TEODOSIU, VALENTIN. Un clovn pentru eternitate / Valentin


Teodosiu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura UCIN, 2019
ISBN 978-606-94316-0-3
821.135.1
CIP 2019-11265

1820. TERECOASA, LIDIA IUSTINA. Un simplu călător / Lidia


Iustina Terecoasa. - Buftea : Izvorul cuvântului, 2019
ISBN 978-606-9040-66-9
821.135.1
CIP 2019-10841

1821. TIGER, DANIELA. Ursuleţul de pluş / Daniela Tiger. - Ed.


adăug.. - Drăgoteşti : Vital Prevent Edit, 2019
ISBN 978-606-8884-29-5
821.135.1
CIP 2019-11520

1822. TIUTIU, DANIEL. Niculae a Truţîî şi Papa de la Roma / Daniel


Tiutiu. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1457-5
821.135.1
CIP 2019-10393

1823. TOCILĂ, ANGELA. Caviar cu fasole / Angela Tocilă. - Oradea :


Editura Primus, 2019
ISBN 978-606-707-303-4
821.135.1
CIP 2019-08983

1824. TODORAN, PETRU. Pazvan-Oglu : băiatul cel rău din


Balcani / Petru Todoran. - Galaţi : InfoRapArt, 2019
ISBN 978-606-012-074-2
821.135.1
CIP 2019-07650
CIP 347

1825. TOMAIDE, GHEORGHE. Jurnal : 1932-1943 / Gheorghe


Tomaide ; ed. îngrij., pref. şi note de Gheorghe Vartic. - Bucureşti : Editura
Militară, 2019
ISBN 978-973-32-1140-2
821.135.1
CIP 2019-07775

1826. TOPÎRCEANU, GEORGE. Parodii originale / George


Topîrceanu ; ed. îngrij. de Livia Iacob, cu o pref. de Ioan Milică. - Iaşi : Cartea
Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-55-7
821.135.1
CIP 2019-07550

1827. TOPÎRCEANU, GEORGE. Strofe alese ; Balade vesele şi


triste / George Topîrceanu ; ed. îngrij. şi pref. de Livia Iacob. - Iaşi : Cartea
Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-8982-56-4
821.135.1
CIP 2019-07551

1828. TOPOLOG-POPESCU, ION. Mari doamne ale Unirii :


Ecaterina (Cocuţa) Conachi-Vogoride - Catrina Despot-Serrurie şi iubirile
lor : roman / Ion Topolog. - Braşov : Pastel, 2019
ISBN 978-606-658-306-0
821.135.1
CIP 2019-07826

1829. TRANDAFIR, CONSTANTIN. Trei crai plus infernul /


Constantin Trandafir. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0041-8
821.135.1
CIP 2019-12116

1830. Trepte în văzduh : mică antologie de poeţi adventişti


postdecembrişti / antolog. şi ed.: Florin Bică. - Pantelimon : Viaţă şi sănătate,
2019
ISBN 978-606-911-680-7
821.135.1
CIP 2019-07795
CIP 348

1831. TRIFAN, LAVINIA. Poftiţi la bal! / versuri şi il.: Lavinia


Trifan. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2019
ISBN 978-606-683-989-1
821.135.1
CIP 2019-12190

1832. TRIŢĂ, CONSTANŢA TANŢI. Prezentul ca stare = Present


like mood = Le présent comme état / Constanţa Tanţi Triţă ; pref.: Liliana Ghiţă
Boian. - Drăgăneşti-Olt : Lifeart, 2019
ISBN 978-606-8961-16-3
821.135.1
CIP 2019-08942

1833. TUDUCE, SABIN. Gloata / Sabin Tuduce. - Arad : Concordia,


2019
ISBN 978-606-627-127-1
821.135.1
CIP 2019-10516

1834. TULBURE, BIANCA. Cioburi de suflet : versuri / Bianca


Tulbure. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6883-5
821.135.1
CIP 2019-12098

1835. ŢANE, ELI. Paşi pe nisip / Eli Ţane. - Braşov : Clarion, 2019
Index
ISBN 978-606-94470-5-5
821.135.1
CIP 2019-11527

1836. ŢOANŢĂ, ION. Spovedania unei nimfe / Ion Ţoanţă ; pref. de


Christian Crăciun ; postf. de Andra Tischer. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0052-4
821.135.1
CIP 2019-12125
CIP 349

1837. ŢOGOE, ANDREEA. Animale-n lumea mare : care mai de


care / text şi il. de Andreea Ţogoe. - Bucureşti : Editura Vellant, 2019
ISBN 978-606-980-072-0
821.135.1
CIP 2019-07593

1838. UDREA, CORNEL. Motagne Rus, care va să zică... :


pamfletarium / Cornel Udrea ; il. socială: Costel Pătrăşcanu. - Cluj-Napoca :
Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-897-9
821.135.1
CIP 2019-11005

1839. ULEANU, IOAN. "Cafe-i-ada" pentru "O mie şi una


de ...ceşti" / Ioan Uleanu. - Roman : Editura Muşatinia, 2018-
vol.
ISBN 978-606-8203-75-1
Vol. 2. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-8203-88-1
821.135.1
CIP 2019-11008

1840. Umbra umbrei : Festivalul Internaţional de Creaţie şi


Interpretare "Ana Blandiana" : traduceri 2019 / coord.: Carmen Scarlet, Mirela
Munteanu, Mariana Caplea. - Târgu Mureş : Vatra veche, 2019
ISBN 978-606-9014-26-4
821.135.1
CIP 2019-09790

1841. UMBREANU, VASILE. Lava soarelui albastru / V. Umbreanu. -


Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
ISBN 978-973-53-2349-3
821.135.1
CIP 2019-11378

1842. UNGUREANU, FELICIA. Poezii pentru copii / Felicia


Ungureanu. - Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2019
ISBN 978-973-750-284-1
821.135.1
CIP 2019-10476
CIP 350

1843. Universul poeziei / coord. antologie: Mara Enache. - Iaşi : Stef,


2019
ISBN 978-606-028-166-5
821.135.1
CIP 2019-10591

1844. Unsprezece tineri poeţi din Chişinău / Ion Agaci, Roman Andriiv,
Artur Cojocaru, ... ; o antologie de Dumitru Crudu. - Bucureşti : Casa de pariuri
literare, 2019
ISBN 978-606-990-114-4
821.135.1
CIP 2019-07657

1845. URSACHE, MAGDA. Carte pentru minte, inimă şi (wow!)


literatură / Magda Ursache. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0031-9
821.135.1
CIP 2019-12126

1846. VANCEA, ECHIM. Ultima pagină / Echim Vancea. - Iaşi :


Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2234-2
821.135.1
CIP 2019-10379

1847. VASILE, ECATERINA. Povestiri pentru cei mici / Ecaterina


Vasile. - Melineşti : Editura La Fontaine, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-9058-61-9
821.135.1
CIP 2019-11234

1848. VASILESCU, CEZAR. Cuvânt : poezii / Cezar Vasilescu. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2311-8
821.135.1
CIP 2019-11027
CIP 351

1849. VASILIU, MIRCEA. Ani de cumpănă / Mircea Vasiliu. - Brăila :


Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2019
ISBN 978-606-654-348-4
821.135.1
CIP 2019-12209

1850. VĂCEANU, LAURA. Oameni, timpuri, poveşti : teatru / Laura


Văceanu. - Bucureşti : Betta, 2019
ISBN 978-606-015-066-4
821.135.1
CIP 2019-09876

1851. VERIGA, VALENTINA. Tatuaje pe suflet / Valentina Veriga. -


Bucureşti : Total Publishing, 2019
ISBN 978-606-9024-16-4
821.135.1
CIP 2019-08995

1852. VERIGA, VALENTINA. Tattoos on my soul / Valentina Veriga ;


translation from Romanian: Elisa Florea. - Bucureşti : Total Publishing, 2019
ISBN 978-606-9024-19-5
821.135.1
CIP 2019-07741

1853. VID, TRANDAFIR. Geometrice gerunzii / pr. Trandafir Vid. -


Sibiu : Agnos, 2019
ISBN 978-973-1941-93-6
821.135.1
CIP 2019-12211

1854. VIDICAN, OANA CRISTINA. Pietre de hotar între cer şi


pământ / Oana Cristina Vidican. - Deva : Cetate Deva, 2019
ISBN 978-606-705-083-7
821.135.1
CIP 2019-08937
CIP 352

1855. VIŞAN, GEORGETA. Ultima iubire / Georgeta Vişan. - Giurgiu


: Contraste culturale, 2019
ISBN 978-606-9080-00-9
821.135.1
CIP 2019-11409

1856. VIŞOVAN, AURELIA. Treptele unei vieţi / Aurelia Vişovan. -


Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-33-3
821.135.1
CIP 2019-11039

1857. Vivi şi copacul roditor / text: Cristiana Dana Maier ; il.: Cristina
Barsony. - Cluj-Napoca : Via, 2019
ISBN 978-606-94830-0-8
821.135.1
CIP 2019-12250

1858. VÎLCU, ILEANA. Specificul literaturii pentru copii / Vîlcu


Ileana. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-46-0643-3
821.135.1
CIP 2019-10848

1859. VLAD GUGA, TATIANA. Din calvar la altar : in memoriam


pr. Mircea Vlad / Tatiana Vlad Guga. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura
Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-30-2
821.135.1
CIP 2019-11036

1860. VLAHUŢĂ, ALEXANDRU. Mogâldea / Alexandru Vlahuţă. -


Bucureşti : MondoRo, 2019
ISBN 978-606-695-097-8
821.135.1
CIP 2019-07628
CIP 353

1861. VLĂDUŞEL, ILEANA. Casa cu îngeri / Ileana Vlăduşel. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2312-5
821.135.1
CIP 2019-11025

1862. VLĂDUŞEL, ILEANA. Vajnicul lacustă / Ileana Vlăduşel. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2313-2
821.135.1
CIP 2019-11026

1863. VLĂSCEANU, NICULAE. Rătăcit în umbră : antimemoriile


unui agent secret / Nicolae Vlăsceanu. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-965-2
821.135.1
CIP 2019-10660

1864. WILK, ELISE. În spatele geamurilor sunt oameni : 5 piese de


teatru / Elise Wilk ; postf. de Iulia Popovici. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
ISBN 978-606-023-085-4
821.135.1
CIP 2019-08987

1865. WILMA. Stilnox : piesă de teatru în două acte / Wilma. -


Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-971-3
821.135.1
CIP 2019-10657

1866. WISKET, ILEANA. EU-RO.crem : proză scurtă / Ileana


Wisket. - Craiova : Editura M.J.M., 2019
ISBN 978-973-680-526-4
821.135.1
CIP 2019-08973
CIP 354

1867. ZAGAVEI, EMILIA-PAULA. Picuţ, un căţel drăguţ : carte de


colorat cu poezii pentru copii (3-6 ani) / Emilia-Paula Zagavei. - Iaşi : Editura
Taida, 2019
ISBN 978-606-514-486-6
821.135.1
CIP 2019-12214

1868. ZAHARIA, ELENA. Altfel de poveşti / Elena Zaharia. - Bârlad :


Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-805-8
821.135.1
CIP 2019-11314

1869. ZANICIUC, CARMEN. Scriitorule, eu chiar te iubesc ! /


Carmen Zaniciuc. - Giurgiu : Contraste culturale, 2019
ISBN 978-606-9080-03-0
821.135.1
CIP 2019-11407

1870. ZEANA, CORNELIU. Trezirea Dragonului / Corneliu Zeana. -


Bucureşti : Ideea Europeană, 2019
ISBN 978-606-594-680-4
821.135.1
CIP 2019-10706

1871. ZEGHERU, CRISTINA. Demonii trecutului / Cristina Zegheru. -


Bucureşti : Berg, 2019
ISBN 978-606-9036-28-0
821.135.1
CIP 2019-10464

1872. ZGHERAN, AUREL. Oameni cumsecade : cărărui


intersectate / Aurel V. Zgheran ; ed.: Rodica Elena Lupu. - Bucureşti : Anamarol,
2018-
vol.
ISBN 978-606-640-267-5
Vol. 7. - Iaşi : PIM, 2019. - ISBN 978-606-13-4969-2
821.135.1
CIP 2019-07803
CIP 355

1873. Ziua mondială a poeziei la Petroşani : 12 poeţi & 120 de poezii


din triunghiul poetic Craiova - Tg. Jiu - Petroşani / o antologie alcătuită de
Mihai Barbu & Ioan Lascu. - Craiova : Autograf MJM, 2019
ISBN 978-606-709-154-0
821.135.1
CIP 2019-11421

821.135.1.09 Literatură română. Studii literare și critice

1874. ANTONIU, GEORGETA. Basmul românesc în teatru /


Georgeta şi Florina Antoniu. - Iaşi : Rotipo, 2019
ISBN 978-606-8907-71-0
821.135.1.09
CIP 2019-11470

1875. ARSINTESCU, STELUŢA. Culegere de variante - Bacalaureat


2019 : Limba şi literatura română, Filiera tehnologică, Profil Real / Steluţa
Arsintescu, Oana-Andreea Andruşcă. - Iaşi : StudIS, 2019
ISBN 978-606-48-0289-7
821.135.1.09
811.135.1
CIP 2019-08944

1876. Caietele de Literatură, Critică şi Teoria Artelor / coord. de


proiect: Ion Popescu-Brădiceni. - Iaşi : PIM, 2019-
vol.
ISBN 978-606-13-4380-5
Vol. 2 : Serile de la Brădiceni. - 2019. - ISBN 978-606-13-4936-4
821.135.1.09
CIP 2019-11155

1877. CĂLINESCU, G. Viaţa lui Mihai Eminescu / G. Călinescu ;


pref., fişă biobibliografică şi referinţe critice de Lucian Pricop. - Ed. a 3-a. -
Bucureşti : Cartex 2000, 2019
ISBN 978-973-104-846-8
821.135.1.09
CIP 2019-11065
CIP 356

1878. CHIRIAC, VIRGINIA. Cărţi şi autori / Virginia Chiriac. -


Brăila : Editura Lucas, 2019
ISBN 978-606-8983-66-0
821.135.1.09
CIP 2019-11514

1879. CIMPOI, MIHAI. Mihai Eminescu : dicţionar enciclopedic /


Mihai Cimpoi ; cuv.-înainte de Eugen Simion. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-023-092-2
821.135.1.09
CIP 2019-11292

1880. CIOBANU-ROMAN, NICOLAE. Identitatea pierdută / regăsită


: antologie de texte critice despre opera scriitorului Ion Lazu / Nicolae
Ciobanu-Roman. - Bucureşti : eLiteratura, 2019
ISBN 978-606-001-167-5
821.135.1.09
CIP 2019-08896

1881. CRISTEA, STAN V. Marin Preda : anii formării intelectuale :


(1929-1948) / Stan V. Cristea. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Craiova : Aius, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-562-796-3
821.135.1.09
929
CIP 2019-12034

1882. DAMIAN, MATEI. Zvon, ştire, presă în literatura română :


frugal, de la Caragiale la Preda / Matei Damian ; cuv. înainte de Nicolae Oprea. -
Bucureşti : Eikon, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-49-0026-5
821.135.1.09
CIP 2019-09914
CIP 357

1883. DAMIAN, MATEI. Ziarist sau personaj? : marcaje literare /


Matei Damian ; cuv. înainte de George I. Manolache. - Bucureşti : Eikon, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-49-0027-2
821.135.1.09
CIP 2019-09915

1884. DOMNIŢEANU, AURELIA. Idilismul în opera lui George


Coşbuc / Aurelia Domniţeanu. - Galaţi : InfoRapArt, 2019
ISBN 978-606-012-073-5
821.135.1.09
CIP 2019-09823

1885. GALACTION, GALA. M. Eminescu / de Gala Galaction. - Ed.


anastatică. - Bârlad : Sfera, 2019
ISBN 978-606-573-808-9
821.135.1.09
CIP 2019-11425

1886. GAŞPĂR, ANGELA-CLAUDIA. Comicul de limbaj la I.L.


Caragiale / Angela-Claudia Gaşpăr. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6895-8
821.135.1.09
CIP 2019-10901

1887. GRECU, MARIUS-VALERIU. Sinteze de literatura română


interbelică : suport de curs pentru ştiinţele educaţiei / Marius-Valeriu Grecu. -
Ed. a 6-a, reviz. şi compl.. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6860-6
821.135.1.09
CIP 2019-11141

1888. IANCU BOTEZATU, ELENA. Reflectări identitare în


dramaturgia postdecembristă / Elena Iancu Botezatu. - Cluj-Napoca : Casa cărţii
de ştiinţă, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-17-1466-7
821.135.1.09
CIP 2019-07768
CIP 358

1889. IONESCU, DAN. Nichita Stănescu într-un nou context / Dan


Ionescu. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2248-9
821.135.1.09
CIP 2019-10374

1890. MAXIM, NATAŞA. Reflexe ale gândirii Søren Kierkegaard n


literatura română interbelică / Nataşa-Elena Maxim. - Iaşi : Institutul European,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-24-0257-0
821.135.1.09
CIP 2019-07764

1891. MICLESCU, BIATRICE MIOARA. Exploatarea din


perspectivă naratologică a facerii textului : Tache de catifea de Ştefan
Agopian / Biatrice Mioara Miclescu. - Galaţi : Olimpias, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-915-156-3
821.135.1.09
CIP 2019-08902

1892. MOLDOVAN, ANDREI. Istorie şi literatură / Andrei


Moldovan. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2019
ISBN 978-606-797-400-3
821.135.1.09
CIP 2019-11506

1893. MOLDOVEANU, LUMINIŢA. Poétique célinienne dans le


roman La Fosse écrit par Eugène Barbu : guide pédagogique / Luminiţa
Moldoveanu. - Brăila : Proilavia, 2019
ISBN 978-606-8972-28-2
821.135.1.09
CIP 2019-07813

1894. NEGOIŢESCU, ION. Poezia lui Eminescu / I. Negoiţescu ; ed.


îngrij. de Dan Damaschin şi Ioan Milea. - Bucureşti : Eikon, 2019
ISBN 978-606-49-0045-6
821.135.1.09
CIP 2019-12120
CIP 359

1895. PĂDUREŢU, SANDA. Intertext şi naraţiune : poetica primelor


romane româneşti / Sanda Pădureţu. - Cluj Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1461-2
821.135.1.09
CIP 2019-09840

1896. PETCU, SIMONA ADRIANA. Comediile lui Alecsandri / Petcu


Simona Adriana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0751-0
821.135.1.09
CIP 2019-11338

1897. PETCU, SIMONA ADRIANA. Mari teme ale poeziei româneşti


de la teorie la practica şcolară / Petcu Simona Adriana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0756-5
821.135.1.09
CIP 2019-11332

1898. PLEŞU CALMA, VALERIA. Carte documentară de ieri şi de


azi / Valeria Pleşu Calma. - Craiova : Contrafort, 2019
ISBN 978-606-45-0512-5
821.135.1.09
CIP 2019-12257

1899. POPA, GABRIELA. Particularităţi stilistice în opera lui Gala


Galaction / Gabriela Popa. - Târgovişte : Editura Zven, 2019
ISBN 978-606-8955-42-1
821.135.1.09
CIP 2019-10884

1900. POPA, MIRCEA. Lucian Blaga : prin cenuşa veacului / Mircea


Popa. - Cluj-Napoca : Casa cărţii de ştiinţă, 2019
ISBN 978-606-17-1456-8
821.135.1.09
CIP 2019-09780
CIP 360

1901. PRELIPCEAN, ION. Camil Petrescu : romancier / Ion


Prelipcean. - Horodnic de Jos : Editura Ion Prelipcean, 2019
ISBN 978-606-046-000-8
821.135.1.09
CIP 2019-10553

1902. SCURTU, CRISTINA SIMONA. Literatura română :


rezumatele textelor studiate în clasele V-VIII / prof. Cristina Scurtu. -
Bucureşti : Rentrop & Straton, 2019
ISBN 978-606-47-0246-3
821.135.1.09
CIP 2019-11130

1903. SIMION, EUGEN. Marin Preda : portretul scriitorului


îndrăgostit / Eugen Simion ; ed. şi note de Oana Soare. - Caracal : Editura
Hoffman, 2019
ISBN 978-606-46-0638-9
821.135.1.09
CIP 2019-10843

1904. SIMION, EUGEN. Moartea lui Mercuţio / Eugen Simion ; pref.


de acad. Viorel Barbu. - Ed. definitivă. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
Index
ISBN 978-606-023-082-3
821.135.1.09
CIP 2019-11212

1905. SIMION, EUGEN. Posteritatea critică a lui E. Lovinescu /


Eugen Simion. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Tracus Arte, 2019
Index
ISBN 978-606-023-089-2
821.135.1.09
CIP 2019-11247

1906. ŞTEFAN, SIMONA-LUMINIŢA. Personaj şi destin în


romanele lui G. Călinescu / Simona-Luminiţa Ştefan. - Botoşani : Quadrat, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-723-143-4
821.135.1.09
CIP 2019-11219
CIP 361

1907. TALIANU, EMIL. Vasile Rusescu, un scriitor al sudului : eseu /


Emil Talianu. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2019
ISBN 978-973-678-918-2
821.135.1.09
CIP 2019-11188

1908. Vasile Alecsandri : polimorfismul vieţii şi operei / coord. ed.:


Ioan Dănilă, Dumitru Brăneanu. - Bacău : Ateneul scriitorilor, 2019
ISBN 978-606-8828-92-3
821.135.1.09
CIP 2019-11528

1909. VĂRZARU, MARGARETA. Ion Creangă : monografie /


Vărzaru Margareta. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-98-2
821.135.1.09
CIP 2019-10441

1910. VĂRZARU, MARGARETA. Mihai Eminescu - Luceafărul


poeziei româneşti : monografie / Vărzaru Margareta. - Slatina : Edudel, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8858-97-5
821.135.1.09
CIP 2019-10440

1911. VÎLCU, ILEANA. În lumea poveştilor lui Ion Creangă / Vîlcu


Ileana. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
Conţiune bibliografie.
ISBN 978-606-46-0642-6
821.135.1.09
CIP 2019-10846

1912. Zoe, fii bărbată! / Mihaela Ursa, Daiana Gârdan, Maria


Fărîmă, ... ; vol. coord. de Mihaela Ursa ; şi îngrij. de Adrian Tătăran şi Alexandra
Turcu. - Piteşti : Paralela 45, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-47-2993-7
821.135.1.09
CIP 2019-07590
CIP 362

821.16 Literaturi slave/slavone

1913. ALEKSIEVICH, SVETLANA. Războiul nu are chip de femeie /


Svetlana Aleksievici ; trad. din lb. rusă de Ion Covaci ; ed. şi note de Justina
Bandol. - Ed. reviz.. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3806-9
821.16
CIP 2019-10528

1914. CEARSKAIA, L. Nina, prinţesă caucaziană / Lidia Cearskaia ;


trad.: Vyacheslav Alekseev (Soren Babaianţ). - Bucureşti : Detectiv literar, 2019
ISBN 978-606-021-047-4
821.16
CIP 2019-10704

1915. DOSTOEVSKII, FEDOR MIHAILOVICH. Idiotul / F. M.


Dostoievski. - Bucureşti : Litera, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-33-3855-7
Vol. 1. - 2019. - ISBN 978-606-33-3853-3
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-606-33-3854-0
821.161.1
CIP 2019-10800 - CIP 2019-10801

1916. GOGOL, NIKOLAI VASILEVICH. Povestiri din Petersburg /


N.V. Gogol ; trad. din lb. engleză: Eusebiu Camilar. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3838-0
821.161.1
CIP 2019-11358

1917. KARASEK, KRZYSZTOF. Pentru cine tac clopotele : antologie


lirică / Krzysztof Karasek ; în trad. lui Constantin Geambaşu. - Bucureşti :
ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-968-3
821.162.1
CIP 2019-10655
CIP 363

1918. KRASZEVSKI, JÓZSEF IGNACY. Contesa Cosel : roman


istoric / Józef Ignacy Kraszewski ; trad. din lb. polonă, pref. şi note de Anca Irina
Ionescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
ISBN 978-606-16-1087-7
821.162.1
CIP 2019-12013

1919. KRYNICKI, RYSZARD. Creşte viaţa noastră : antologie de


versuri : (1969-2009) / Ryszard Krynicki ; selecţie, trad., tab. cron., şi pref. de
Constantin Geambaşu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1085-3
821.162.1
CIP 2019-07713

1920. KUNDERA, MILAN. Ignoranţa / Milan Kundera ; trad. din


franceză de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-502-8
821.162.3
CIP 2019-11311

1921. KUNDERA, MILAN. Iubiri caraghioase / Milan Kundera ; trad.


din cehă de Jean Grosu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2019
ISBN 978-606-779-501-1
821.162.3
CIP 2019-11075

1922. LEŚMIAN, BOLESŁAW. Lunca : antologie de versuri /


Bolesław Leśmian ; selecţie, trad., note, tab. cron., şi pref. de Constantin
Geambaşu ; versificare de Passionaria Stoicescu. - Bucureşti : Editura Universităţii
din Bucureşti, 2019
ISBN 978-606-16-1086-0
821.162.1
CIP 2019-07714
CIP 364

1923. NIKOLIN, SPOMENKA DESA. Kapi proshlosti : od Ivande do


Diniasha / Spomenka Desa Nikolin. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România,
2019
ISBN 978-606-004-021-7
821.163.41
CIP 2019-07829

1924. PERINATS STANKOV, LIUBINKA. Limene ptitse na


naviianie / Liubinka Perinats Stankov. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din
România, 2019
ISBN 978-606-004-019-4
821.163.41
CIP 2019-07851

1925. TOLSTOI, LEV NIKOLAEVICH. Moartea lui Ivan Ilici / Lev


Tolstoi. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3856-4
821.161.1
CIP 2019-10804

1926. Tot ce poţi cuprinde cu vederea : antologie de poezie rusă


contemporană / selecţie, trad. şi note de Veronica Ştefăneţ şi Victor Ţvetov ; pref.
de Alexandru Vakulovski. - Piteşti : Paralela 45, 2019
ISBN 978-973-47-3014-8
821.16
CIP 2019-10562

821.17/.88 Alte literaturi

1927. BILAL, BELKIS SENA. O kúnler de bír kúnler eken / Belkis


Sena Bilal ; túzetúw hem tíl keñeá¹£çísí: Taner Murat. - Constanţa : Anticus Press,
2019
ISBN 978-606-94828-3-4
821.512.145
CIP 2019-07735
CIP 365

1928. NAVAKAS, KĘSTUTIS. Animalele învaţă să viseze : patru


povestiri scurte care ne învaţă să îndrăznim să visăm şi să ne bucurăm atunci
când visele se împlinesc / Kęstutis Navakas, Marija Smirnovaitė ; trad. de
Luminiţa Olteanu. - Piteşti : Nomina, 2019
ISBN 978-606-535-826-3
821.172
CIP 2019-12255

1929. Ţesătorul şi oul de iapă / trad. din bengali şi il. de Carmen Muşat-
Coman. - Bucureşti : Cununi de stele, 2019
ISBN 978-973-8185-24-1
821.214.32
CIP 2019-07554

821.511.141 Literatură maghiară

1930. BUTYKA, FERENC. Legszebb verseim / Butyka Ferenc. -


Turda : Hiperborea, 2019
ISBN 978-606-717-077-1
821.511.141
CIP 2019-11324

1931. CSIKÓS FARKAS, KATA. Doctor Lili şi prietenii săi : şi


uriaşii se îmbolnăvesc... / Csikós Farkas Kata ; il. de Kelemen Kinga. - Târgu
Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-680-6
821.511.141
CIP 2019-07862

1932. DEMÉNY, PÉTER. Tamara és a tavirózsák zenéje :


meseregény / Demény Péter ; illusztrációk és borító: Eperjesi Noémi. - Târgu
Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-689-9
821.511.141
CIP 2019-07860
CIP 366

1933. DOBOS, JOHANNA. Zarándokút / Dobos Johanna és Hajnalka. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
ISBN 978-606-30-2305-7
821.511.141
CIP 2019-08991

1934. FODOR, IMRE. Tanulságaink kézikönyve : 1815-2015 / Fodor


Imre ; sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzetapparátust
készítette: Tófalvi Zoltán. - Corunca : Mentor Könyvek, 2019
ISBN 978-606-8861-34-0
821.511.141
CIP 2019-12160

1935. FÓRIS-FERENCZI, RITA. Mi lenne? / Fóris-Ferenczi Rita ;


illusztrációival: Pápai Barna. - Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-686-8
821.511.141
CIP 2019-07863

1936. HAJDÚ, FARKAS-ZOLTÁN. Csonkamagyar 1919 : Lektűr /


Hajdú Farkas-Zoltán. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8994-09-3
821.511.141
CIP 2019-08968

1937. KACSÓ, SÁNDOR. Válogatott írások / Kacsó Sándor. -


Miercurea Ciuc : Editura Harghita, 2019
ISBN 978-606-8951-16-4
821.511.141
CIP 2019-09933

1938. KATÓ, GIZELLA. Őszutó : aborító és a rajz Kató Gizella


munkája / Kató Gizella. - Timişoara : Eurostampa, 2019
ISBN 978-606-32-0716-7
821.511.141
CIP 2019-09713
CIP 367

1939. LŐRINCZ, GYÖRGY. Válogatott novellák / Lőrincz György. -


Miercurea Ciuc : Editura Harghita, 2019
ISBN 978-606-8951-18-8
821.511.141
CIP 2019-09721

1940. LUPESCU, KATA. Kalózlány / Lupescu Kata. - Cluj-Napoca :


Exit, 2017-
6 vol.
ISBN 978-973-7803-45-0
3. Kötet. 1. Könyv : Kékvér. - 2019. - ISBN 978-973-7803-95-5
3. Kötet. 2. Könyv : Kékvér. - 2019. - ISBN 978-973-7803-96-2
821.511.141
CIP 2019-09746 - CIP 2019-09747

1941. MARKÓ, BÉLA. A költészet rendeltetésszerű használatáról :


esszék / Markó Béla. - Miercurea Ciuc : Bookart, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8994-12-3
821.511.141
CIP 2019-08969

1942. Négybésmesék. - Sfântu Gheorghe : Táltos, 2019


ISBN 978-606-93850-8-1
821.511.141
CIP 2019-07836

1943. PIROSKA, VITA. Panni-mesék / Vita Piroska ; rajzaival: Fábián


Gabriella. - Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-690-5
821.511.141
CIP 2019-07868

1944. SIKÓ-BARABÁSI, ESZTER. Mesék az Ég-boltból / Sikó-


Barabási Eszter ; illusztrációival: Karda Zenkő. - Târgu Mureş : Kreativ, 2019
ISBN 978-606-646-688-2
821.511.141
CIP 2019-07861
CIP 368

1945. SIMON, JUDIT-GYÖNGYI. Az alázatos szeretet : Csak


beszélgetek Veled, Ki bennem élsz... / Simon Judit-Gyöngyi. - Târgu Mureş :
Editura H.I.F.A.-R.O., 2019
ISBN 978-606-92507-6-1
821.511.141
CIP 2019-11393

1946. SZŐCS, KÁLMÁN. Válogatott versek / Szőcs Kálmán. -


Miercurea Ciuc : Editura Harghita, 2019
ISBN 978-606-8951-17-1
821.511.141
CIP 2019-09722

1947. TAMÁS, MENYHÉRT. Válogatott madár / Tamás Menyhért. -


Miercurea Ciuc : Editura Harghita, 2019
ISBN 978-606-8951-15-7
821.511.141
CIP 2019-09723

1948. TÁNCZOS, VILMOS. Elejtett szavak / Tánczos Vilmos. -


Miercurea Ciuc : Editura Harghita, 2019
ISBN 978-606-8951-19-5
821.511.141
CIP 2019-09934

1949. VÁRADI, JÓZSEF. Pacsirta - Telep / Váradi József. - Sfântu


Gheorghe : Proserved Cathedra, 2019
ISBN 978-973-8480-45-2
821.511.141
CIP 2019-07698
CIP 369

902 Arheologie

1950. DELAPETRA, D.I. Gold and Power : The Tremendous


Adventures of the Pietroasa-Buzau Treasure / D.I. Delapetra. - Buzău :
Teocora, 2019
Index
ISBN 978-606-632-534-9
902
CIP 2019-10581

1951. RĂDOESCU, CONSTANTIN LIVIAN. Repertoriul arheologic


al judeţului Gorj / Constantin-Livian Rădoescu, Dumitru Hortopan. - Brăila :
Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", 2019
ISBN 978-606-654-347-7
902
CIP 2019-07635

1952. Roşia Montană azi / coord.: arh. Silvia Pintea. - Bucureşti :


Heritage, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-92482-7-0
902
CIP 2019-11128

1953. Un secol de arheolohie în spaţiul est-carpatic : concepte,


metode, tendinţe / ed.: Vasile Diaconu, Ludmila Pîrnău. - Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei "Carol I" ; Piatra-Neamţ : Editura Constantin Matasă, 2019
ISBN 978-606-654-345-3
902
CIP 2019-07655
CIP 370

908 Monografii regionale. Studiul unei localități

1954. ANCUŢA, RALUCA NICOLETA. Prin Moineşti spre Eretz


Israel / Raluca Nicoleta Ancuţa. - Bacău : Docucenter, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-721-351-5
908
CIP 2019-11225

1955. BARBU, CONSTANTIN-CĂTĂLIN. Monografia comunei


Perieţi, judeţul Olt / Constantin-Cătălin Barbu, Mihai Barbu. - Râmnicu Vâlcea :
Editura Antim Ivireanul, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-016-004-5
908
CIP 2019-10585

1956. CĂPĂTARU, DORU. Monografia comunei Sîmbureşti - judeţul


Olt / Doru Căpătaru. - Verguleasa : Kitcom, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8519-56-2
908
CIP 2019-12208

1957. CONDRAT, MIHAELA. Monografia comunei Petricani /


Condrat Mihaela. - Bacău : Kora, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8509-83-9
908
CIP 2019-10723

1958. CONDRAT, MIHAELA. Monografia comunei Vicovu de Sus /


Condrat Mihaela. - Bacău : Kora, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8509-84-6
908
CIP 2019-11243
CIP 371

1959. COTOROS, ŞTEFAN. Târgu-Neamţ trecător prin secole /


Ştefan Cotoros. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-643-455-3
Vol. 1. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-643-451-5
Vol. 2. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-643-452-2
908
CIP 2019-07730 - CIP 2019-07731

1960. CRĂCIUN, ILIE VIOREL. Fundătura (Inău) la 750 de ani :


repere monografice / Crăciun Ilie Viorel, Crăciun Alexandrina. - Oradea : Aureo,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-794-224-8
908
CIP 2019-08950

1961. DRĂGHICI SLĂVUŢESCU, GHEORGHE I. Legenda satului


Slăvuţa - judeţul Gorj / Gheorghe I. Drăghici-Slăvuţescu. - Craiova : Contrafort,
2019
ISBN 978-606-45-0505-7
908
CIP 2019-10641

1962. FIRU, MIRELA ALINA. Monografia satului Nămăeşti,


comuna Valea Mare Pravăţ / Mirela Alina Firu. - Ed. reviz.. - Câmpulung :
Gimax, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-8984-61-2
908
CIP 2019-11450

1963. GHEORGHIU, TEODOR OCTAVIAN. Buzău : monografie


urbanistică / Teodor Octavian Gheorghiu. - Bucureşti : Ozalid, 2019
Conţine bibliogafie.
ISBN 978-606-933276-4
908
CIP 2019-07788
CIP 372

1964. GHERGHE, DORINA. Monografia oraşului Dăbuleni /


Gherghe Dorina. - Craiova : Sitech, 2019
ISBN 978-606-11-6890-3
909
CIP 2019-10909

1965. GHERGHE, GHEORGHE. Un strigăt din Bârlad / Gheorghe


Gherghe. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4947-0
908
CIP 2019-11172

1966. Képek Szovátáról / Zepeczaner Jenő, Fekete Árpád, Józsa


András, ... - Gheorgheni : Mark House, 2019
ISBN 978-606-8666-81-5
908
CIP 2019-10944

1967. MACOVEI, DELIA. Monografia comunei Şepreuş / Delia


Macovei. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0749-7
908
CIP 2019-11334

1968. MARCU, NICOLAE. Monografia comunei Păstrăveni : locuri,


oameni, fapte / Nicolae Marcu ; colab.: prof. Stîngu Ioan, bibliotecar comunal
Brînzei Lucian. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-643-458-4
908
CIP 2019-12218

1969. NECULA, FĂNEL. Comuna Mărgăriteşti în date şi imagini /


Fănel Necula. - Râmnicu Sărat : Editura Rafet, 2019
ISBN 978-973-146-682-8
908
CIP 2019-09899
CIP 373

1970. OPRESCU, NARCISA-IONELA. Monografia oraşului


Câmpulung Muscel / Oprescu Narcisa-Ionela. - Câmpulung : Editura Larisa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-51-1286-8
908
CIP 2019-10599

1971. PETCU, SIMONA ADRIANA. Monografia comunei Sadova,


judeţul Dolj / Petcu Simona Adriana. - Craiova : Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0750-3
908
CIP 2019-11331

1972. POP, ILEANA GRAŢIANA. Ciumărna - satul în care m-am


născut / Ileana Graţiana Pop. - Zalău : Caiete silvane, 2019
ISBN 978-606-914-095-6
908
CIP 2019-08871

1973. POPESCU, NICOLAE. Din dor de Romanaţi / Nicolae


Popescu. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
ISBN 978-606-46-0639-6
908
CIP 2019-10844

1974. POPOV, IGNIATIIE. Chenei, tragovi proshlosti / Igniatiie


Popov. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2019
ISBN 978-606-004-022-4
908
CIP 2019-07828

1975. ŞULUŢIU, OCTAV. Braşov / Octav Şuluţiu. - Bucureşti : Ars


Docendi, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-998-072-9
908
CIP 2019-12182
CIP 374

1976. Un fiu, un sat, o poveste ... / coord.: Sorin Marcel Colesniuc,


Dumitru Cernescu. - Constanţa : Ex Ponto, 2019
ISBN 978-606-598-723-4
908
CIP 2019-10373

1977. ZĂGAN, CEZAR. Satu Nou, comuna Schitu Duca : file de


monografie / Cezar Zăgan. - Iaşi : All Zenit, 2019
ISBN 978-606-94386-8-8
908
CIP 2019-07786

91 Geografie. Explorarea pământului și a altor teritorii individuale

1978. Atlas ilustrat pentru copii. - Bucureşti : Litera, 2019


ISBN 978-606-33-3871-7
912
CIP 2019-12027

1979. BELEAUA, ANDREI. Munţii Piatra Craiului : hartă turistică =


Mountains Piatra Craiului : tourist map / Andrei Beleaua ; trad. în lb. engleză:
Alma Andreescu ; ed.: Andrei Poenaru. - Bucureşti : Bel Alpin Tour, 2019
ISBN 978-606-8097-03-9
91
CIP 2019-11197

1980. CENGHER, DORIN-MIHAI. Cetăţile Călimanului / Dorin-


Mihai Cengher ; trad. în lb. engleză: Nicoleta Bâzgan. - Bucureşti : CD Press, 2019
Index
ISBN 978-606-528-442-5
91
CIP 2019-07706

1981. CLINCI, TUDOREL SILVIU. Geografie fizică / Tudorel Silviu


Clinci. - Bucureşti : Conspress, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-100-495-2
91
CIP 2019-11244
CIP 375

1982. CRISTIAN, ALEXANDRU. Israel între istorie şi actual /


Alexandru Cristian. - Mihăileşti : Editura ON, 2019
ISBN 978-606-94270-1-9
91
CIP 2019-07615

1983. DONISĂ, IOAN. Erdkunde : Lehrbuch fur die IX. Klasse / Ioan
Donisă, Angelica Donisă, Viorela Anastasiu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0832-7
911
CIP 2019-10769

1984. DONISĂ, IOAN. Geografie : manual pentru clasa a IX-a / Ioan


Donisă, Angelica Donisă, Viorela Atanasiu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0798-6
913
CIP 2019-09829

1985. GEACU, SORIN. Raul Călinescu - fondatorul biogeografiei


româneşti : volum realizat cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea
Institutului de Geografie al Academiei Române din Bucureşti / Sorin Geacu. -
Bucureşti : Curtea Veche, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-792-026-0
91
929
CIP 2019-11305

1986. Geografie : manual pentru clasa a X-a / prof. univ. dr. Ion
Velcea, prof. univ. dr. Claudia Popescu, prof. univ. dr. Ion Nicolae, prof. Dan
Dumitru. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0808-2
913
CIP 2019-10739
CIP 376

1987. GUDOR KUND, BOTOND. Bod Péter : a kartográfus / Gudor


Kund Botond, Gróf László. - Sfântu Gheorghe : Háromszék Vármegye, 2019
ISBN 978-606-8598-33-8
91
CIP 2019-07548

1988. INDRIEŞ, ANDREI C. Afluenţii Crişului Negru : (de la izvor -


confluenţa cu pârâul Holod) / Andrei C. Indrieş, Andrei A. Indrieş. - Oradea :
Editura Primus, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-707-302-7
91
CIP 2019-08982

1989. MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Geografie Rumäniens : Lehrbuch


für die VIII. Klasse / Octavian Mândruţ. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0800-6
913
CIP 2019-10734

1990. MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Románia földrajza : tankönyv a


VIII. osztály számára / Octavian Mândruţ. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0828-0
913
CIP 2019-10781

1991. PARASCHIV, VIOREL. Lecturi geografice / Viorel Paraschiv. -


Iaşi : PIM, 2019-
2 vol.
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-13-4962-3
Vol. 1 : România. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-13-
4963-0
91
CIP 2019-12075
CIP 377

1992. POP, OVI D. Judeţul Bihor : ghid turistic = touristic guide =


túrisztikai útmutató : 2019-2020 / Ovi D. Pop. - Ed. a 9-a, rev.. - Oradea :
Duran's, 2019
ISBN 978-606-8787-49-7
913
CIP 2019-10713

1993. RAŞCU, MIHAELA. Geografie : manual pentru clasa a V-a /


Mihaela Raşcu, Nicolae Lazăr. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0824-2
913
CIP 2019-10777

1994. Romania. - Bucureşti : Alcor Edimpex, 2019


ISBN 978-606-8718-10-1
913
CIP 2019-09734

1995. Romania. - Bucureşti : Alcor Edimpex, 2019


ISBN 978-606-8718-11-8
913
CIP 2019-09735

1996. Romania. - Bucureşti : Alcor Edimpex, 2019


ISBN 978-606-8718-12-5
913
CIP 2019-09736

1997. RUS, DUMITRU. Masivul Preluca / Dumitru Rus. - Bucureşti :


CD Press, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-528-441-8
913
CIP 2019-11064
CIP 378

1998. STOICA, CORNELIU. Valea Trotuşului : ghid turistic vizual /


Corneliu Stoica. - Ed. a 2-a, reviz.. - Oneşti : Magic Print, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-622-461-1
913
CIP 2019-11426

1999. SUIAN, PAVEL. Cambodgia / Pavel Suian. - Baia Mare : Eurotip,


2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-617-388-9
913
CIP 2019-09816

2000. ZIBILEANU, CORNELIA. Caiet de teste preparatorii pentru


examenul de bacalaureat - Geografie : 20 de teste după modelul M.E.N. /
Cornelia Zibileanu, Camelia Miezu. - Călineşti : Delta Cart Educational, 2019
ISBN 978-606-629-662-5
91
CIP 2019-09805

929 Studii biografice. Biografii și studii înrudite

2001. BIBI, ASIA. Blasfemie : condamnată la moarte pentru un


pahar de apă / Asia Bibi împreună cu Anne-Isabelle Tollet ; trad. de Nicolae
Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2019
ISBN 978-973-46-7860-0
929
CIP 2019-11301

2002. Cărăşeni de neuitat. - Timişoara : Eurostampa, 2009-


vol.
ISBN 978-973-687-889-3
Partea 39. - 2019. - ISBN 978-606-32-0731-0
008(498-35 Caraş-Severin):929
CIP 2019-10875
CIP 379

2003. Constantin Cubleşan - 80 / coord.: Gabriela Chiciudean, Silviu


Mihăilă. - Alba Iulia : Aeternitas, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-613-174-2
929
CIP 2019-11257

2004. CROITORU, MIRCEA. Portretul unui maestru : prof. Aurel


Chelariu / Mircea Croitoru. - Bacău : Editura Babel, 2019-
5 vol.
ISBN 978-606-8583-95-2
Vol. 1. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-8583-96-9
929
CIP 2019-11291

2005. CUC, MELANIA. Valeria Peter-Predescu - Destin / Melania


Cuc. - Bistriţa : Editura Charmides, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-752-191-7
78
929
CIP 2019-09900

2006. DRIVA, FENIA. Călimăneşti şi oameni ai săi : vieţi şi destine /


Fenia Driva. - Iaşi : Rotipo, 2019
ISBN 978-606-8907-69-7
929
CIP 2019-08998

2007. GHERHEŞ, ILIE. Dr. Vasile Chindriş : sub cupola idealului


naţional / Ilie Gherheş. - Baia Mare : Editura Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu",
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8967-11-0
929
CIP 2019-09920
CIP 380

2008. HUSAIN HAIKAL, MUHAMMED. Viaţa lui Muhammad /


Muhammed Husain Haikal. - Medgidia : Şoimul de aur, 2019
ISBN 978-606-94826-3-6
929
CIP 2019-08947

2009. Imaginea economistului Gheorghe Dragoş în oglinda timpului /


coord. de vol.: Clara-Liliana Dragoş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-53-2342-4
929
CIP 2019-11376

2010. IONESCU HAIDĂU, ANA DARIA. Sublocotenent Haidău


Grigore Cătălin / Ana-Daria Ionescu Haidău. - Târgu Jiu : Măiastra, 2019
ISBN 978-606-042-006-4
929
CIP 2019-12216

2011. MANTA, MIRCEA. Mari români în lume / Mircea Manta. -


Braşov : Libris Editorial, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-029-079-7
008
929
CIP 2019-12085

2012. MARIN, DUMITRU V. Liceeni la Podu-Bacău : şi, au trecut...


60(!) / Dumitru V. Marin. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4958-6
929
CIP 2019-09997
CIP 381

2013. NAGY, MIHÁLY ZOLTÁN. (Le)hallgatásra ítélve : Márton


Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei / Nagy Mihály Zoltán, Denisa
Bodeanu. - Târgu Mureş : Lector Kiadó ; Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru
şcoală, 2019
ISBN 978-606-8957-11-1
ISBN 978-606-94721-2-5
2
929
CIP 2019-12156

2014. Oameni în memoria Galaţiului : aniversări 2018-2019 / Camelia


Toporaş, Tena Bezman, Rocsana Irimia, Otilia Pricopi ; coord.: prof. dr. Zanfir
Ilie. - Galaţi : Axis Libri, 2019
ISBN 978-606-039-003-9
929
CIP 2019-07616

2015. PENTELESCU, AUREL. Destin zbuciumat : profesorul dr.


Stelian Cincă la 80 de ani / Aurel Pentelescu. - Buzău : Editgraph, 2019
ISBN 978-606-663-781-7
929
37
CIP 2019-10974

2016. Personalitatea lui Vasile Stoica / coord.: Emilian M. Dobrescu. -


Bucureşti : Sigma Educational, 2019
ISBN 978-606-94737-5-7
929
CIP 2019-08921

2017. POPESCU, ANDREI. Jean Miclescu : jurist, om politic,


publicist şi dramaturg / Andrei Popescu ; pref. de Petre Guran ; cu il. de Ana-
Maria Goilav. - Bucureşti : Humanitas, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-50-6443-3
929
CIP 2019-09930
CIP 382

2018. POPOV, IGNIATIE. Martinovi iz Cheneia / Sastavio Igniatiie


Popov. - Timişoara : Tempus, 2019
ISBN 978-973-1958-59-0
929
CIP 2019-09771

2019 Rezonanţe : retrospecţii Viorel Munteanu / ed. îngrij. de


Gheorghe Duţică. - Iaşi : Junimea, 2019
3 vol.
ISBN 978-973-37-2222-9
Vol. 2. - 2019. - ISBN 978-973-37-2224-3
Vol. 3. - 2019. - ISBN 978-973-37-2225-0
78
929
CIP 2019-10375 - CIP 2019-10376

2020. ROTARIU, SIMONA. Oamenii care au scris istoria / Simona


Rotariu. - Iaşi : StudIS, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-48-0293-4
929
CIP 2019-09757

2021. STROEA, ADRIAN. Petre Strihan, un martir uitat / Adrian


Stroea. - Bucureşti : Editura Militară, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-32-1136-5
929
CIP 2019-10401

2022. TIMARU, IULIANA. Genealogia preotului Andrei Hanu :


Băsăşti pe Tazlăul Mare, judeţul Bacău / prof. Iuliana Timaru. - Oneşti : Magic
Print, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-622-460-4
929
CIP 2019-11196
CIP 383

94 Istorie generală

2023. 1918-2018 : Un veac de istorie, diplomaţie şi securitate / ed.:


Margareta Aslan, Mihai Nicoară. - Cluj-Napoca : Presa universitară clujeană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-37-0569-4
94
CIP 2019-11313

2024. ALBU ADAL, SIMONA. Moaşa empirică în drumul spre


modernizare în spaţiul romanesc : (1830-1900) / Simona Albu Adal. - Buzău :
Omega, 2019
ISBN 978-606-568-405-8
94
CIP 2019-11315

2025. ARSENE, ANDREEA. Istoria neagră a românimii : trădările


care au schimbat soarta neamului românesc / Andreea Arsene. - Bucureşti :
Naţiunea, 2019
ISBN 978-606-9020-10-4
94
CIP 2019-11071

2026. BĂLUŢOIU, VALENTIN. Istorie : manual pentru clasa a X-a /


Valentin Băluţoiu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0792-4
94
CIP 2019-10425

2027. BĂLUŢOIU, VALENTIN. Istorie : manual pentru clasa a V-a /


Valentin Băluţoiu, Maria Grecu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2019
ISBN 978-606-31-0821-1
94
CIP 2019-10774
CIP 384

2028. BĂLUŢOIU, VALENTIN. Istorie : manual pentru clasa a


XII-a / Valentin Băluţoiu, Maria Grecu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0818-1
94
CIP 2019-10791

2029. BÎRSAN, DOREL. Miraculoasele etaloane de măsură ale geto-


dacilor : studiu / Dorel Bîrsan. - Bucureşti : ePublishers, 2019
ISBN 978-606-716-944-7
94
CIP 2019-10664

2030. BORDAŞIU, NICOLAE. De la Săcădat la Alba Iulia : părintele


Iosif Tărău şi avocatul Pavel Maliţa / pr. prof. Nicolae Bordaşiu, pr. dr. Ioan-
Mircea Ghitea. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-32-6
94
CIP 2019-11038

2031. CARS, JEAN DES. Franz Joseph şi Sisi : datoria şi rebeliunea /


Jean des Cars ; trad. din franceză de Irina Negrea. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0704-9
94
CIP 2019-07774

2032. CASIMIR, JEAN. Ayiti Toma - Dragă Haiti : de la cultura


oprimată la suveranitatea populară / Jean Casimir ; trad. şi cronologie de Ovidiu
Ţichindeleanu. - Cluj-Napoca : Idea Design & Print, 2019
ISBN 978-606-8265-61-2
94
CIP 2019-09731

2033. Centenarul Conferinţei de Pace de la Paris : 1919-1920 :


informare bibliografică adnotată / studiu introd., note şi coord.: Alexandru
Mihalcea. - Bucureşti : Editura Militară, 2019
ISBN 978-973-32-1135-8
94
CIP 2019-10400
CIP 385

2034. CERBA, VALERIU. Adevărul despre agresiunea rusă în


Transnistria / Valeriu Cerba ; pref. de Anatol Ţăranu. - Iaşi : Junimea, 2019
ISBN 978-973-37-2251-9
94
CIP 2019-09826

2035. CIOBANU, TIBERIU. Ion Vodă cel Viteaz : "cel din urmă erou
al Moldovei" / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0724-2
94
CIP 2019-12140

2036. CIOBANU, TIBERIU. Mihai Viteazul şi bătălia de la Şelimbăr


420 / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0725-9
94
CIP 2019-12139

2037. CIOBANU, TIBERIU. Pavel Chinezu : "ultimul general ridicat


din rândul poporului" / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0722-8
94
CIP 2019-12138

2038. CIOBANU, TIBERIU. Ştefan cel mare şi Sfânt : un "verus


christianae fidei athleta" / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0723-5
94
CIP 2019-12142
CIP 386

2039. CIOBANU, TIBERIU. Vlad Ţepeş : "cel mai mare cârmuitor şi


comandant militar" al vremii sale / Tiberiu Ciobanu. - Timişoara : Eurostampa,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-32-0721-1
94
CIP 2019-12141

2040. CIUCESCU, DORU. File din istoria şoptită / Doru Ciucescu. -


Bacău : Rovimed Publishers, 2019
ISBN 978-606-583-829-1
94
CIP 2019-10852

2041. CODREANU, CORNELIU ZELEA. Cărticica şefului de cuib /


Corneliu Zelea Codreanu. - Bucureşti : Editura Evdokimos, 2019
ISBN 978-606-8973-36-4
94
CIP 2019-11041

2042. CONSTANTIN, MARIUS. Teste grilă de istorie clasa a VI-a /


Marius Constantin. - Caracal : Editura Hoffman, 2019
ISBN 978-606-46-0640-2
94
CIP 2019-10845

2043. CONSTANTINESCU-MIRCESTI, C.D. Documente vrâncene /


C.D. Constantinescu-Mircesti, H.H. Stahl. - Ed. a 2-a. - Focşani : Editura Terra,
2019-
vol.
ISBN 978-606-8299-38-9
Vol. 1 : Cărţi domneşti, hotărnicii, răvaşe şi izvoade. - 2019. - ISBN 978-
606-8299-40-2
94
CIP 2019-10505
CIP 387

2044. CORNEA, SERGIU. Organizarea administrativă a Basarabiei


sub ocupaţia ţaristă : (1812-1917) / Sergiu Cornea. - Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei "Carol I", 2019
ISBN 978-606-654-328-6
94
CIP 2019-07688

2045. CROITOR, MIHAI. În umbra tigrului de hârtie : ruptura


sovieto-chineză în ecuaţia bipolarismului : (1961-1963) / Mihai Croitor, Sanda
Croitor. - Cluj-Napoca : Mega : Editura Şcoala Ardeleană, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-020-092-5
ISBN 978-606-797-406-5
94
CIP 2019-11288

2046. Documente braşovene ale Marii Uniri / ed., stud. introd. şi note
de prof. univ. dr. Ioan Vlad. - Braşov : Pastel, 2019
ISBN 978-606-658-307-7
94
CIP 2019-11487

2047. DRAGNEA, MIHAI. Misiune şi cruciadă în teritoriul venzilor


(secolul al XII-lea) / Mihai Dragnea. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8830-67-4
94
CIP 2019-11279

2048. DUCA, VLADIMIR. Cruciadele şi Vaticanul - de la legendele


cavalereşti la epoca digitală : docu-drame şi mituri istorice însoţite de
consemnări din presă / de Vladimir Duca. - Bucureşti : Integral, 2019
ISBN 978-606-992-281-1
94
CIP 2019-08854
CIP 388

2049. DUGHI, DANA. 1848 - Fragmente despre exil / Dana Dughi. -


Arad : Gutenberg Univers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-675-210-7
94
CIP 2019-10939

2050. DUMITRESCU, NICOLETA. Istorie : manual pentru clasa a


IX-a / Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0787-0
94
CIP 2019-10426

2051. ERIKSSON, JAKOB VAN. Planurile diabolice ale unor


politicieni, care puteau să distrugă lumea / Jakob van Eriksson ; versiune în lb.
română: prof. Florin Ştefănescu ; documentare suplimentară, bibliografie selectivă
şi analiza comparativă a surselor: Lucian Boia. - Bucureşti : Integral, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-992-287-3
94
CIP 2019-07727

2052. GAFIŢA, VLAD. Totalitarismul de dreapta : de la naţionalism


la fascizare / Vlad D. Gafiţa ; pref.: Gheorghe Onişoru. - Târgovişte : Cetatea de
scaun, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-537-444-7
94
CIP 2019-10588

2053. GEORGIŢĂ, MIHAI. Bihorul în drumul spre Unire : mărturii


documentare inedite (octombrie 1918 - mai 1919) / Mihai Georgiţă, Cristian
Apati, Radu Milian ; pref. de prof. univ. dr. Ioan Bolovan... ; postf. de prof. univ.
dr. Aurel Chiriac. - Oradea : Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2019
ISBN 978-606-8925-16-5
94
CIP 2019-11475
CIP 389

2054. GHEORGHIU, GEORGE. Divizia 1 blindată română în iarna


anului 1942 în bătălia de la Cotul Donului : (19 noiembrie - 27 decembrie
1942) / col. tc (ret.) George Gheorghiu. - Bucureşti : Lumina Tipo, 2019
ISBN 978-606-8874-16-6
94
CIP 2019-12199

2055. GRECU, MICHAEL T. Lovitura de stat din 1989 : demascarea


chirurgicală a unei imposturi fără precedent / Michael Titus Grecu. -
Bucureşti : Lumina Tipo, 2019
ISBN 978-606-8874-14-2
94
CIP 2019-09753

2056. GRIGORE, GEORGE V. Geţii roşii : preţul sângelui / George


V. Grigore. - Bucureşti : Stefadina, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94658-7-5
94
CIP 2019-12166

2057. GRIGORIU, ALEXANDRU. Aspecte ale Revoluţiei române din


decembrie 1989 în presa britanică şi americană / Alexandru Grigoriu, Cristian
Chirca. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
2019
ISBN 978-606-8684-28-4
94
CIP 2019-11413

2058. HENEGAR, DUMITRU. Trepte spre Marea Unire : culegere de


careuri de cuvinte încrucişate pe tema istoriei României / Dumitru Henegar. -
Alba Iulia : Unirea, 2019
ISBN 978-606-8298-80-1
94
CIP 2019-07690
CIP 390

2059. ILIE, LILIANA-GABRIELA. Istorie socială comparată : două


ipostaze ale capitalismului românesc : o perspectivă sociologică - studiu
documentar / Liliana Gabriela Ilie. - Timişoara : Editura de Vest, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-36-0756-4
94
CIP 2019-11493

2060. INSTITUTUL REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE


1989 (Bucureşti). Revoluţie şi tranziţie în societatea română contemporană :
volumul conferinţei anuale a IRRD, 2017 / Institutul Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 ; coord.: Constantin Hlihor, Andreea Iuliana Bădilă. - Bucureşti :
Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2019
ISBN 978-606-8684-29-1
94
CIP 2019-11448

2061. IORGA, NICOLAE. Poporul italian în trecut şi în present :


cinci conferinţi / N. Iorga ; ed. îngrij. şi note de Cristina Ioniţă ; indice general de
Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa Editorială "Demiurg", 2019
Index
ISBN 978-973-152-379-8
94
CIP 2019-08962

2062. JUCAN, CODRUŢA. Istoria construcţiei europene / Codruţa


Jucan. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1080-7
94
CIP 2019-07815

2063. JUCAN, CODRUŢA. Istoria construcţiei europene : manual


individual de studiu / Codruţa Jucan. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1053-1
94
CIP 2019-07817
CIP 391

2064. MADGEARU, ALEXANDRU. Expansiunea maghiară în


Transilvania / Alexandru Madgearu. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-606-537-443-0
94
CIP 2019-10587

2065. MARIN, DUMITRU V. Marin D.V. - Vaslui : din seva istoriei /


Dumitru V. Marin. - Iaşi : PIM, 2019
ISBN 978-606-13-4976-0
94
CIP 2019-12259

2066. Martiriu şi memorie din România comunistă : acta


simpozionului internaţional "Dumitru Stăniloae", 2017 / ed.: Radu Preda, Ion
Vicovan. - Iaşi : Polirom, 2019
Conţine bibliografie
Index
ISBN 978-973-46-7862-4
94
CIP 2019-11465

2067. Naţiunea imaginată : concepte şi etape în construirea


identităţilor naţionale europene : In Honorem Prof. Univ. Dr. Sever
Dumitraşcu / coord.: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, ... -
Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane ; Deva :
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2019
ISBN 978-606-8694-96-2
ISBN 978-606-8692-69-2
94
CIP 2019-11273

2068. OANE, SORIN. A románok történelme : tankönyv a VIII.


osztály számará / Sorin Oane, Maria Ochescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0829-7
94
CIP 2019-10783
CIP 392

2069. OANE, SORIN. Geschichte : Lehrbuch für die VIII. Klasse /


Sorin Oane, Maria Ochescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2019
ISBN 978-606-31-0830-3
94
CIP 2019-10773

2070. PAVEL, CĂTĂLIN. Arheologia iubirii : De la Neanderthal la


Taj Mahal / Cătălin Pavel. - Bucureşti : Humanitas, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-50-6393-1
94
CIP 2019-10408

2071. PETĂRLECEAN, ALEXANDRU. Blaj - Oraş episcopal = Blaj -


Episcopal town = Blaj - Ville épiscopale = Blaj - Cittå episcopale : vatră de
credinţă, istorie şi cultură românească / Alexandru Petărlecean, Ion Moldovan. -
Blaj : Buna Vestire, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-636-081-4
94
CIP 2019-10622

2072. PETCU, SIMONA ADRIANA. Lecţia de istorie : modalităţi de


integrare a surselor beletristice şi imagistice / Petcu Simona Adriana. - Craiova :
Revers, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-41-0755-8
94
CIP 2019-11333

2073. PETOLESCU, CONSTANTIN C. Formarea poporului român


şi a limbii române / Constantin C. Petolescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică,
2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-45-0745-0
94
811.135.1
CIP 2019-10355
CIP 393

2074. POP, IOAN AUREL. Identitatea românească : felul de a fi


român de-a lungul timpului / Ioan-Aurel Pop. - Bucureşti : Contemporanul, 2019
ISBN 978-606-8843-19-3
94
CIP 2019-09760

2075. POPA, DANIEL. "Să ne răsculăm, că pământu' ne ţine pi


toţi!" : Revolte împotriva colectivizării din Nordul Moldovei : mărturii /
culese de Daniel Popa şi Zenovia Pavlică ; ed., stud. introductiv şi aparat critic:
Virginia Ion. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Academia Civică, 2019
ISBN 978-606-8924-07-6
94
CIP 2019-11114

2076. POPA, ELENA ISABELA. Agency of women in Mesopotamian


religion of the second millennium B.C. / Elena Isabela Popa. - Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-16-1091-4
94
CIP 2019-07843

2077. POPA, IOAN. Românii din Bungard, Mohu, Şelimbăr şi


Veştem în Primul Război Mondial : ancheta ASTREI / Ioan Popa, Tetiana
Toma. - Sibiu : Editura Armanis ; Cluj-Napoca : Mega, 2019
ISBN 978-606-9006-63-4
ISBN 978-606-020-093-2
94
CIP 2019-11287

2078. POPESCU, MIHAI. Împăraţii traco-geto-daci ai Imperiului


Roman : impactul Daciei asupra Romei / prof. dr. Mihai Popescu. - Bucureşti :
Editura Burebista, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94710-7-4
94
CIP 2019-07767
CIP 394

2079. PORUMBESCU, GHEORGHE. Drum prin istorie / Gheorghe


Porumbescu. - Bucureşti : Total Publishing, 2019-
3 vol.
ISBN 978-606-9024-24-9
Vol. 1 : Dacia Transilvană. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-
606-9024-25-6
94
CIP 2019-07742

2080. PRODEA, VASILE. Tohanul Vechi - Tempi passati / pr. Vasile


Prodea. - Braşov : Pastel, 2019
ISBN 978-606-658-303-9
94
CIP 2019-10702

2081. PUŞCAŞU, MONICA. Contribuţia populaţiei din judeţul Bacău


la războiul de independenţă / Puşcaşu Monica ; ref. şt.: prof. dr. Iacobescu
Mihai. - Bacău : Smart Academic, 2019
ISBN 978-606-8947-98-3
94
CIP 2019-09843

2082. RADU, GHEORGHE. Învăţământ, cultură şi personalităţi


nemţene în documentele vremii / Gheorghe Radu. - Piatra Neamţ : Cetatea
Doamnei, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-643-450-8
008
929
94
CIP 2019-10652

2083. Relaţiile Israel-Diaspora de-a lungul istoriei / coord.: Carol Iancu


şi Michaël Iancu ; trad. din franceză şi engleză: Virginia Valasuteanu. - Bucureşti :
Editura Hasefer, 2019
ISBN 978-973-630-425-5
94
CIP 2019-08972
CIP 395

2084. ROBY, DARIUS. Travelers in Moldova and the lands beyond /


Darius Roby. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
ISBN 978-606-690-907-5
94
CIP 2019-11373

2085. Românii din Transcarpatia : antologie de texte / coord.: dr.


Teodor Ardelean, dr. Ioan Botoş. - Baia Mare : Editura Bibliotecii Judeţene "Petre
Dulfu", 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-8967-12-7
94
CIP 2019-07697

2086. SĂLNICEAN, CRINA. Ascensiunea marchizului de la Valle :


monografie / Crina Sălnicean. - Baia Mare : Ceconi, 2019
ISBN 978-606-725-253-8
94
CIP 2019-07644

2087. SĂLNICEAN, CRINA. L'histoire d'un marquis :


monographie / Crina Sălnicean. - Baia Mare : Ceconi, 2019
ISBN 978-606-725-254-5
94
CIP 2019-07645

2088. Sfântul voievod Ştefan cel Mare. - Putna : Editura Mitropolit


Iacov Putneanul, 2019
ISBN 978-606-8962-13-9
94
CIP 2019-12241

2089. SNYDER, TIMOTHY. Drumul către nelibertate / Timothy


Snyder ; trad. din engleză de Ciprian Şiulea. - Bucureşti : Editura Trei, 2019
ISBN 978-606-40-0705-6
94
CIP 2019-11381
CIP 396

2090. Sub semnul caesarului/caesaril = Or under the sign of


caesar/caesars / coord.: Mădălina Strechie. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-26-1081-4
94
CIP 2019-07816

2091. TATOMIR, RENATA. Antichităţi egiptene : cinci milenii de


egiptologie / Renata Tatomir. - Bucureşti : Universul academic : Editura
Universitară, 2019
2 vol.
ISBN 978-606-9062-08-1
Vol. 1. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-9062-17-3. - ISBN
978-606-28-0942-3
Vol. 2. - 2019. - Conţine bibliografie. - ISBN 978-606-9062-18-0. - ISBN
978-606-28-0943-0
94
008
CIP 2019-12021 - CIP 2019-12022

2092. Titani ai istoriei : giganţii care au modelat lumea / Simon Sebag


Montefiore împreună cu John Bew, Martyn Frampton, ... ; trad. din lb. engleză de
Anca Simitopol. - Bucureşti : Litera, 2019
ISBN 978-606-33-3797-0
94
CIP 2019-10531

2093. TOTIR, CONSTANTIN. Din dragoste pentru România :


credinţă, iubire, speranţă : portrete, amintiri, documente / Constantin Totir. -
Cluj-Napoca : Napoca Star, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-690-908-2
94
CIP 2019-11372
CIP 397

2094. UREA, TUDOR. Vestimentaţia în lumea romană / Tudor Urea. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-30-2309-5
94
CIP 2019-08990

2095. VENIAMIN MICLE, ARHIMANDRIT. Adevărata Posadă,


defileul Bistriţei / arhim. Veniamin Micle. - Râmnicu Vâlcea : Intol Press, 2019
ISBN 978-606-8701-15-8
94
CIP 2019-08988

2096. Viaţa Sfântului voievod Ştefan cel Mare / apare cu


binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. -
Ed. a 2-a, rev. şi adăug.. - Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2019
ISBN 978-606-8962-14-6
94
CIP 2019-12242

2097. YU HUA. Mânia lui Mao : China de astăzi văzută prin ochii
unui scriitor / Yu Hua ; trad. şi note: Mugur Zlotea. - Bucureşti : Humanitas, 2019
ISBN 978-973-50-6439-6
94
CIP 2019-09821

2098. ZĂNOAGĂ, C. Pribegind prin hăţiş / C. Zănoagă. - Iaşi : PIM,


2019
ISBN 978-606-13-4964-7
94
CIP 2019-12077
CIP 398

INDEX DE NUME
A

Abălaşei-Donosă, Constanţa - 1302


Abăluţă, Constantin (trad.) - 1286
Abăluţă, Gabriela (trad.) - 1286
Abraham, Ada - 180
Achimaş, Patriciu (colab.) - 834
Acozmei, Constantin - 1
Acsente, Mirella (trad.) - 1219
Acsinte, Alexandru - 1029
Acu, Călin Ioan - 1303
Adam, Daniela - 491
Adam, Maria (trad.) - 1242
Adamcik, Kazimir - 815
Adamescu, Cezarina - 1304-1307
Adevărul proclamat de Scripturi dar contestat de oameni. Conferinţă (2019 ;
Oradea) - 287
Adorian, Vică-Tilă - 951
Adyashanti - 247
Agaci, Ion - 1844
Agapie Corbu (trad.) - 301
Agapie Corbu, ieromonah (trad.) - 300
Agent, Dan (trad.) - 368
Aipătioaei, Maria-Cristina - 492-493
Aizen, Marina (il.) - 116-121
Al-Gareeb, Shauki (trad.) - 1211
Albu Adal, Simona - 2024
Albu, Liliana - 1308
Albulescu, Acnana-Lelia - 494-499, 1044-1045
Albulescu, Ion (coord.) - 635
Alcaz - 1309
Aldea, Aurel - 704
Aleksievich, Svetlana - 1913
Alemagna, Beatrice - 1273
Alessandra del Cielo - 1310
Alexa, Visarion - 248
Alexander, D.S. - 1353
Alexandrescu, Dana Ioana - 500
Alexandru, Marian - 464
Alexandru,, episcop al Lugojului - 975
CIP 399

Alexandru-Nistor, Gabriela - 1311


Alexe, Cătălina-Monica - 412
Alexiu, Cristofor Cristi - 1030
Aluaş, Maria - 825
Alzati, Cesare (pref.) - 252
Amarie, Luminiţa - 1312
Amânar-Tabără, Simona - 1031
Anania, Iulia (trad.) - 1192, 1246
Anastasiu, Viorela - 1983
Anastasof, Laurian (coord.) - 480
Ancuţa, Raluca Nicoleta - 1954
Andersen, Hans Christian - 78-80
Andone, Cristina - 1313
Andreescu Alma (trad.) - 1979
Andreescu, Ana (trad.) - 1119
Andreescu, Anghel (coord.) - 447
Andreescu, Şerban (graf.) - 77, 79, 1426-1427
Andreescu, Şerban (il.) - 1125, 1430
Andrei, arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi mitropolit al Clujului,
Maramureşului şi Sălajului - 825
Andrei, Carmen Elena (coord.) - 1440
Andrei, Mihaela - 501-502
Andrei, Oana-Cella (coord.) - 812
Andrei, Răzvan - 1314
Andrei, Stan M. - 1315
Andreşoiu, Bruno (pref.) - 939
Andrews, Dave - 190
Andrews, V.C. - 1118
Andriescu, Bogdan - 6
Andrii, Gheorghe - 1316
Andriiv, Roman - 1844
Andronic, Benone - 475
Andruşcă, Oana-Andreea - 1875
Andry, Dumenic - 1299
Anghel, Cătălin - 9
Anghel, Daniel - 603
Anghel, Iris Manuela (trad.) - 2100
Anghel, Simona - 426
Anghel, Valeriu - 1317
Anghelescu, Carla Alexandra - 443
Anghelescu, Valeriu - 1318
CIP 400

Angheluţă, Petronela - 1108


Aniţulesei, Bogdan - 1319
Antelucem - 1320
Antip, Felicia (trad.) - 1250
Antofiichuk, Volodimir - 1109
Anton, Maria - 672
Anton, Mariana - 664
Anton, Mihaela (coord.) - 1057
Antonesei, Liviu (postf.) - 60
Antonie, Aurel - 1322
Antoniu, Florina - 1874
Antoniu, Georgeta - 1874
Apati, Cristian - 2053
Apetrei, Mihaela (trad.) - 1205
Apetroaei, Gabriel-Marius - 773
Apetroaei, Manuela-Rossemary - 764, 773
Apostoiu, Marga - 1323
Apostol, Ecaterina-Nicoleta - 787
Apostol, Ion - 744
Apostolescu, Ioana (trad.) - 741
Aramă, Victoria (ed.) - 836
Archer, Jeffrey - 1119
Archip, Ticu (trad.) - 1150, 1251
Arcu, Constantin - 1324
Ardelean, Carmen - 47
Ardelean, Delia Mariana (coord.) - 627
Ardelean, Teodor (coord.) - 2085
Ardelean, Tiberiu - 992
Arden, Paul - 181
Arghir, Radu - 386
Arhiepiscopia Timişoarei - 249
Arhire, Oana E. - 790
Arion, George (trad.) - 204
Arion, George, jr. (trad.) - 1275
Ariton, Aniela (il.) - 1535
Armencea, Petrică (trad.) - 833
Arsene, Andreea - 2025
Arsene, Paraschiva - 765
Arsintescu, Steluţa - 1875
Asănică, Marilena - 1325
Aslan, Margareta (ed.) - 2023
CIP 401

Asociaţia Cultural - Ştiinţifică "Pleiadis" (Iaşi) - 1326


Asociaţia Dermatologilor din Oltenia (Craiova) - 791
Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune (Oradea) - 48
Asociaţia Română pentru Excelenţă în Ortodonţie (Iaşi) - 845
Association Internationale des Orthodontistes Francophones (Paris) - 845
Astărăstoae, Vasile - 825
Atanasiu, Teodor-Eugen (trad.) - 1159
Atanasiu, Viorela - 1984
Atwood, Margaret - 1120
Augustyn, Tim - 354
Autoritatea Electorală Permanentă (Bucureşti) - 379-382
Avram, Doru Gabriel (trad.) - 72
Avram, Viorica - 1073
Avram-Rusu, Aniţa - 1053
Axenciuc, Victor - 413

Babuciu, Ion Valerian - 858


Baciu, Maria - 1327
Baciu, Mihaela Antoaneta - 503
Baciu, Mioara - 1328
Baconsky, Teodor - 1329
Badea, Dragoş - 10-12
Badea, Oana-Marina (trad.) - 1184
Bahman, Mihaela-Dumitriţa - 1053
Bailey, Chris - 182
Bajkó, Attila (il.) - 1413
Balcan, Rodica - 1330
Balotă, Nicolae - 1331
Balzac, Honoré de - 1283
Banciu, Adriana - 471
Bandol, Justina (note) - 1913
Bandrabur, Irina (trad.) - 1180
Banks, Rosie - 1121
Bánkuti, Gábor - 251
Banu, Bianca Laura (coord.) - 565
Banu, Florian - 392
Banu, Liliana - 504
Banuş, Tudor - 1332
Baran, Dana - 63
CIP 402

Barangea, Mario (pref.) - 967


Barbolovici, Vasile Alexandru - 252
Barbu, Ana Maria - 1333
Barbu, Andreea - 505
Barbu, Carmen-Georgeta (coord.) - 565
Barbu, Constantin-Cătălin - 1955
Barbu, Constantin-Horia - 911
Barbu, Mihai - 1334, 1955
Barbu, Mihai (antolog.) - 1873
Barbu, Oana (trad.) - 1188
Barbu, Petre - 417
Barbu, Viorel (pref.) - 1904
Barnea, Alexandrel - 994
Barnes, Julian - 1122
Barnes, Sophie - 1123
Barrie, James Matthew - 1124-1125
Barsony, Cristina (il.) - 1857
Bartolomeu Anania,, mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
(pref.) - 1341
Bartos, Erika - 81
Bartoş Dana - 856
Bartoş, Adrian - 856
Bartoş, Mihail - 1335
Basarabă, Adrian - 901
Baum, Frank - 1126
Baumann, Victor Henrich - 1336
Baumgarten, Alexander (ed.) - 309
Bayer, Mike - 183
Băbălău, Nicolaie - 1337
Băcănoiu, Manuela Violeta - 792
Băciuţ, Nicolae (pref.) - 1470, 1634, 1704
Bădărău, George - 1338
Bădică, Petru (trad.) - 1161
Bădilă, Andreea-Iuliana (coord.) - 2060
Bădilă, Cornelia - 751
Bădulescu, Florina Cristina - 506
Bălan, Cristian Petru - 953
Bălan, Ion Dodu - 1339, 1638, 1684
Bălan, Marius (colab.) - 469
Bălan, Rada - 1084-1085
Bălan-Osiac, Elena (trad.) - 1615
CIP 403

Bălaşa Filonela - 34
Bălănescu, Gabriela (ref.) - 73
Bălănescu, Magda - 1340
Bălăşoiu, Narciz - 386
Bălcescu, Nicolae - 1341
Băluţă, Alexandru - 888
Băluţoiu, Valentin - 2026-2028
Bănică, Amelia - 602
Bănică, Mirel - 688
Bărbănţan, Dorina - 1342
Bărbieru, Petruţa - 859
Bărbulescu, Anca - 877
Bărbulescu, Anca (trad.) - 1169
Bărbulescu, Cătălin - 327
Bărbulescu, Florina (coord.) - 751
Bărbulescu, Georgiana (trad.) - 197
Bâzgan, Nicoleta (trad.) - 1980
Bebeşelea Sterp, Vasile - 700
Bel, Valer (pref.) - 272
Beleaua, Andrei - 1979
Belgin, Naim - 1032-1033
Bell, Vaughan - 228
Beloiu, Ramona - 396
Bentley, Sue - 1127-1128
Berbeceanu, Gabriela - 525, 577
Bercea, Lucian (colab.) - 469
Bercea, Raluca (ed.) - 469
Bercea, Virgil (pref.) - 252
Berceanu, Ivona (trad.) - 221
Berdeli, Emil - 1343
Bereghici, Aliona (il.) - 1636
Berger, Roxana (trad.) - 264
Bergren, Lisa T. - 253
Berki, Tímea (trad.) - 251
Berteşteanu, Şerban Vifor Gabriel (trad.) - 837
Bertrand, Fréderic (il.) - 1256, 1260-1261
Beteg, Florin - 903
Beuran, Irina-Adriana (coord.) - 812
Bew, John - 2092
Bezman, Tena - 2014
Bialy, Iosef - 1344
CIP 404

Bibi, Asia - 2001


Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" (Zalău) - 59
Bică, Florin (antolog.) - 1830
Bichicean, Gheorghe - 64
Bichir, Florian - 65
Bidart, Frank - 1129
Big, Sebastian - 1345
Bighei, Lia Irina Maria - 1346
Bihari, Adela-Françoise (trad.) - 1007
Bilal, Belkis Sena - 1927
Biserica Greco-Catolică "Bunavestire" (Bistriţa). Departamentul de Voluntariat -
254
Bistriceanu, Christian - 1347
Bîlea, Ecaterina Aluniţa - 507-508
Bîrsan, Dorel - 2029
Blaj, Victoria Elisabeta - 1348
Blanariu, Liviu (coord.) - 751
Blandiana, Ana - 1638
Blandiana, Ana (pref.) - 1412, 1416
Blăgoi, Olimpia - 860
Blănuţă, Iulia (pref.) - 1237
Blândul, Florentina Adriana (coord.) - 628
Blenche, Alec - 82, 1349
Bloju, Loredana (ref. şt.) - 670
Blumenfeld, Odette (pref.) - 1237
Bob, Mircea Dan (colab.) - 469
Bobb, Vasile Cătălin - 1350
Bocai, Iulian (trad.) - 1269
Bocancea, Sorin - 60
Bocoş, Cristina - 1078
Bodeanu, Denisa - 2013
Bodnariuc, Mircea - 1351
Bodolea, Constantin - 843
Bodolea, Constantin (coord.) - 805
Bodu, Sebastian - 425
Boerescu, Dan-Silviu - 2, 66, 689
Bogdan, Adrian - 486
Bogdan, Alina (trad.) - 1174
Bogdan, Camelia - 602
Bogdan, Constantin - 997, 1352
Bogdan, Vasile - 40, 67, 371, 404-405
CIP 405

Boia, Lucian (ed. şt.) - 2051


Boian, Lucia (ed. şt.) - 928
Boiangiu, Alexandru (trad.) - 1249
Boiangiu, Magdalena (trad.) - 1249
Boila Göeckel, Carmela - 1353
Boitan, Ivona - 1354
Bojan, Dragomir - 257
Boje, Lidia - 912
Bojică, Ovidiu Cătălin - 2050
Bojin, Irina (trad.) - 1243
Bojin, Lucian (ed.) - 469
Boldea, Anca - 1355
Boldea, Valerica - 1046
Bolea, Ştefan - 167
Bologa, Monica - 1356
Boloş, Cristian (text) - 350
Bolovan, Ioan (pref.) - 2053
Bolum, Marian - 407
Bonciocat, Şerban (foto.) - 939
Boncu, Ştefan (coord.) - 195
Bone, Emily - 741
Bonta, Elena - 1357
Bonţa, Alin - 83
Bordaşiu, Nicolae - 2030
Borie, Monique - 1284
Boroi, Alexandru - 188, 426
Boroi, Gabriel - 443
Boroiu, Andrei-Alexandru - 861
Borzan, Sorin-Călin (coord.) - 472
Bosancu, Constantin - 995
Bosneanu, Iulia Alexandra - 427
Bota, Johnny - 996
Botău, Diana (ed.) - 469
Botea, Georgeta - 1358
Botez, Adrian - 1359
Botezatu, Onisim - 1360
Both, Nicolae - 258
Botină, Mădălina - 465
Botoş, Ion M. (coord.) - 2085
Boulad, Michelle (il.) - 144
Bourgeois, Paulette (text) - 112-115
CIP 406

Brad, Ion - 1638, 1684


Brad, Remus Ioan - 1361
Bradbury, Ray - 1130
Braga, Mircea (antolog.) - 1663
Bratu, Simona - 744-745
Braun, Codruţa - 1093-1094
Brăneanu, Dumitru (coord.) - 1908
Brănesc, Vlad - 184
Breazu, Ion - 509
Breazu, Nadia - 510-511, 767
Bregi-Hotnog, Loredana (trad.) - 564
Brett, Peter V. - 1131
Brezan, Andreea Petra (text) - 939
Brezina, Thomas - 1255
Bria, Ion - 259
Briciu, Alexandru - 260
Briedis, Leons (trad.) - 1714
Brînzei, Lucian (colab.) - 1968
Brînzeu, Pia (pref.) - 1237
Brontë, Anne - 1132
Brontë, Charlotte - 1133
Brook, Itzhak - 837
Brown, Peter - 1134
Brown, Richard - 712
Brown, Sandra - 1135
Brumaru, Aurel Ion - 1362
Brumă, Bogdan - 1363
Bruna, Dick - 84-85
Bruşten, Ioana - 1364
Bryant, Laura J. (il.) - 253
Bryson, Tina Payne - 234
Buburuzanu, Mirela-Carmen - 1047
Bucă, Marin - 1048
Büchner, Sabine (il.) - 1259
Buciu, Andra Cristina - 1365
Buciuman, Ioan - 321
Bucur, Ariana-Oana - 562
Bucurică, Săndica Nicoleta - 838
Bucuroaia, Loredana (trad.) - 702
Budea, Vero - 1366
Budescu, Silvia - 1367
CIP 407

Buga, Ion - 353


Buică, Viorica (text) - 939
Bukowski, Charles - 1136
Bulăreanu, Ion - 862
Bulică, Ion - 932
Bunnel, Lynda - 185
Bunyan, John - 358
Burcea, Claudia-Camelia (coord.) - 812
Burchard, Brendon - 186
Burghelea, Mihai - 1368
Burlacu, Mihai - 168
Burlacu, Nicolae - 1369
Burlacu, Sorin - 13
Burlea, Ecaterina - 408
Burroughs, Edgar Rice - 1137
Buruiană, Mariana (trad.) - 1146
Burz, Claudia (coord.) - 834
Burza, Mariana - 1370
Busch, Fredric N. - 187
Busuioc, Nicolae - 49
Buşneag, Carmen - 816
Buştiuc, Florin - 476
Buta, Mircea Gelu - 825
Butan, Simon - 768
Butean, Monica - 512
Butler, Nicola (designer) - 132
Butler, Steven - 1138
Butnariu, Lavinia-Nicoleta - 562
Butoi, Tudorel - 188
Butuza, Mugur (trad.) - 234
Butyka, Ferenc - 1930
Buyea, Rob - 1139
Buzilă, Boris - 1371
Buzincu, Oana-Elena (ed.) - 450
Buzogány, Árpád (antolog.) - 697
Buzoiu-Arefu, Nicolae - 1372
Bybee, Catherine - 1140

Cadar, Maria - 705


CIP 408

Calangea, Diana (trad.) - 1278


Caldwell, Christi - 1141
Calinic Botoşăneanul, episcop al Iaşului - 263
Calistru, Marilena Geanina - 1036
Calistru, Petre Iacob (ed.) - 836
Camilar, Eusebiu (trad.) - 1916
Campbell, Joseph - 189
Canacheu, Costică - 53
Candrea, George - 696
Canfield, Jack - 190
Caplea, Mariana (coord.) - 1840
Caracaş, Mircea Florin - 997, 1373
Caragiale, Ion Luca (pref.) - 1500
Caraman, Petru - 1049
Carată, Grigore - 976
Cardone, Grant - 191
Carey, Tanith - 192
Carianopol, Miruna - 1084-1085
Carle, Eric - 88
Carnegie, Dale - 193
Carp, Radu - 383
Carp-Velişcu, Andreea (coord.) - 808
Carroll, Lewis - 1142
Cars, Jean des - 2031
Casimir, Jean - 2032
Castle, Christopher - 977
Catalano, Horaţiu (coord.) - 635
Căinap, Călin (colab.) - 834
Călimoceanu, Costin (il.) - 78, 101
Călin, Alexandru M. (trad.) - 1237
Călinescu, Andana - 1375
Călinescu, G. - 1877
Căpătaru, Doru - 1956
Cărăba-Meiţă, Nela-Loredana - 917
Căruţaşu, Vasile - 1080
Căstăian, Doru - 1376
Cârâc, Geta - 768
Cârdu, Valeriu - 1377
Cârstea, Doina - 793
Cârstea, Sergiu - 998
Câţcăuan, Alexandru - 1378
CIP 409

Cearskaia, L - 1914
Ceciu, Elena (trad.) - 915
Cengher, Dorin-Mihai - 1980
Cepraga, Dan Octavian (coord.) - 2067
Cerato, Mattia (il.) - 151
Cerba, Valeriu - 2034
Cercel, Tiberiu - 1379
Cerchez, Emanuela - 14
Cerchia, Irina (trad.) - 1017
Cercul literar de la Sibiu - 1380
Cernescu, Dumitru (coord.) - 1976
Cernicova, Mariana - 1048
Charvet, Shelle Rose - 372
Chase, Elaine Raco - 1143
Chase, Loretta - 1144
Chele, Andreea (il.) - 1139
Cherciu, Ion - 690
Cheregi, Stela - 1645
Cherhaţ, Adrian - 266
Chesterton, G.K. - 267
Chican, Dumitru (pref.) - 390
Chicet-Macoveiciuc, Ioana - 1381
Chiciudean, Gabriela (coord.) - 2003
Chiciudean, Gabriela Ofelia - 418
Chifu, Iulian - 384-386, 863
Child, Lee - 1145
Chira, Rodica-Gabriela (trad.) - 1606-1607
Chirca, Camelia Florina - 517-518
Chirca, Cristian - 2057
Chiriac, Aurel (postf.) - 2053
Chiriac, Denis (trad.) - 313
Chiriac, Simona - 1050
Chiriac, Virginia - 1878
Chirilă, Ionela (trad.) - 1157
Chirileanu, Maria Ileana - 268
Chiriluţă, Gilda (trad.) - 1647
Chirimbu, Sebastian (ref. şt.) - 573, 653-654
Chiriţescu, Florin (trad.) - 1279
Chiroiu, Mihai - 15
Chiru, Monica-Elena (trad.) - 95, 157
Chiscop, Emilia - 50
CIP 410

Chiteş, Costel - 706


Chituţă, Alexandru Constantin - 978, 985, 989
Chiţescu, Ion - 714-717
Chiuchişan, Iuliana - 797
Chivoci, Florin - 1382
Chivu, Iulian - 1383
Chokshi, Roshani - 1146
Chrisp, Peter - 51
Christescu, Adrian - 1018
Christescu, Claudiu - 1018
Christie, Agatha - 1147-1148
Ciapă, Mihaela - 651-652
Cicic, Dumitru-Titi - 884
Cimpoi, Mihai - 1879
Cimpoi, Mihai (pref.) - 1401
Cimponeriu, Lorin - 1384
Cinpoeş, Nicoleta (pref.) - 1237
Cinteză, Mircea (pref.) - 1373
Cioabă, Cătălin (trad.) - 1262
Ciobanu, Alexandra - 1051
Ciobanu, Maria Laura - 751
Ciobanu, Mihai - 1385
Ciobanu, Tiberiu - 2035-2039
Ciobanu, Vitalie - 1386
Ciobanu-Roman, Nicolae - 1880
Ciobotaru, Ticuşor - 864
Ciobotea, Mihail - 1387
Ciobotea, Mihail (trad.) - 1285
Ciocârlan, Sergiu - 269
Cioceanu, Silviana-Elena - 562
Ciocioi, Gheorghiţă (trad.) - 302
Cioclei, Valerian (ed.) - 433
Cioclu, Petre - 1388
Cioflica, Smaranda Maria - 525, 577
Ciolcă, Gheorghe - 1389
Cioranu, Cecilia - 1390
Ciortea-Neamţiu, Ştefana (coord.) - 61
Cipariu, Dan Mircea (coord.) - 959
Cismaru, Raluca Valeria - 1391
Ciubotaru, Dara - 1392
Ciucescu, Doru - 1149, 1393-1398, 2040
CIP 411

Ciuchiţă, Lucian - 1399


Ciuclea, Ilie Ionel - 397
Ciugulea, Mihai - 1400
Ciunel, Ştefăniţă - 865, 2099
Ciuntea, Mihai Lucian - 1034
Ciupa, Anca (trad.) - 1513
Ciuraru, Angelica - 672
Ciuraru, Angelica (coord.) - 574
Ciurea Ungureanu, Dorina - 1052
Ciurea, Petru P. - 2002
Cîmpean, Alexandru - 918
Cîmpean, Sorin - 918
Cîrneci, Radu - 1401
Cîrstea, Constantin - 270
Cîrstea, Mihaela (coord.) - 1453
Cîrstea, Mihaela Daniela - 1073
Clapa, Oana (trad.) - 1130
Clark, Brenda (il.) - 112-115
Clenci, Adrian - 603
Cleoantă, Alexandra Daniela - 956-957
Clinci, Daniel (trad.) - 1184
Clinci, Tudorel Silviu - 1981
Clinciu, Mihai-Constantin - 2099
Coadă, Mariana - 664
Coande, Nicolae - 1402
Coarnă-Joiţa, Georgeta - 1403
Cobzaru, Mariana - 1404
Cobzeanu Bogdan Mihail - 846
Cobzeanu, Mihail Dan - 846
Coca, Veronica (postf.) - 1237
Cocon, Alunel - 477
Codescu, Dara - 1405
Codoban, Aurel - 240
Codreanu, Corneliu Zelea - 1406-1407, 2041
Coenen, Sebastian (il.) - 124
Cofas, Elena - 16
Cojan, Stelian Paul - 707
Cojocaru, Artur - 1844
Cojocaru, Dragoş (trad.) - 1300
Cojocaru, Ionuţ - 392
Colbea, Petronela - 1100
CIP 412

Coldea, Florian - 478


Colesniuc, Sorin Marcel (coord.) - 1976
Colfescu, Silvia (trad.) - 954
Colibaba, Ştefan - 1084-1085
Collodi, Carlo - 100, 1274
Coloşenco, Mircea (pref.) - 69
Coloşenco, Serghei - 1026
Colta, Elena Rodica (coord.) - 698
Columbeanu, Mihnea (trad.) - 1185
Comşa, Petre (pref.) - 1373
Conciu, Adela - 1408
Condrat, Mihaela - 1957-1958
Condurache, Costel - 271
Conrad, Joseph - 1150
Constantin, Albert Titus - 746
Constantin, Anne-Marie - 840
Constantin, Ioan Dan - 519
Constantin, Ionel-Mony - 1411
Constantin, Luminiţa - 1409
Constantin, Marius - 2042
Constantin, Mihaela - 1410
Constantin, Niculae - 1035
Constantin, Pavel - 1411
Constantinescu, Claudiu (trad.) - 1293
Constantinescu, Mihaela (ed.) - 1781
Constantinescu, Nicolae - 17, 1054
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 289, 2001
Constantinescu, Viorica S. (trad.) - 1257
Constantinescu-Mircesti, C.D. - 2043
Coposu-Bălescu, Flavia - 1412
Coprean, Cornel-Gheorghe - 272
Coralia Nord - 1413
Corbeanu, Andreea Dana (trad.) - 210
Corde, Ana - 194
Corde, Florin - 194
Cordescu, Marcela (il.) - 1697
Cordoş, Ramona (trad.) - 1184
Cornea, Andreea - 1414
Cornea, Cornel - 1415
Cornea, Doina - 1416
Cornea, Sergiu - 2044
CIP 413

Cornelius, Jan - 1731


Corniţescu, Emilian - 273
Cosmin, Vasile (trad.) - 267
Cosmisian - 1417
Cosmovici, Emanuel - 274-285
Costache, Constantin - 1418
Costache, Elena - 521
Costan, Daniela - 1051
Costandi, Moheb - 228
Costaş, Cosmin Flavius - 434
Costea, Mihai - 435, 445
Costea, Radu (coord.) - 812
Coşbuc, Ovidiu Victor - 1419
Coşeru, Ana Vasilica - 522
Coşeru, Ana Vasilica (coord.) - 520
Cotitu, Iuliana - 523
Cotoc, Ioan - 1420
Cotorcea, Livia (note) - 1049
Cotoros, Ştefan - 1959
Cotrău, Mirela Dana - 747, 866
Cotruţă Jmenez-Pulido, Ana Maria (coord.) - 812
Cotuna, Călin Radu - 471
Coţovanu, Lucian Ionuţ - 1421
Covaci, Ion (trad.) - 1913
Covaciu, Andrei (trad.) - 1138, 1209, 1232
Covaliu, Iulia Dora - 1422
Cowan, Laura - 1151
Cozma, Ana Maria (adapt.) - 78, 101
Cozmei, Monica-Luminiţa - 524
Cozmolici, Alexandra (trad.) - 1298
Crawford, Se - 1107
Crăciun, Alexandrina - 1960
Crăciun, Andrei - 1423
Crăciun, Christian (pref.) - 1836
Crăciun, Cornel - 1013
Crăciun, Dan (trad.) - 1206
Crăciun, Ela - 857
Crăciun, Ilie Viorel - 1960
Crăciun, Sebastian Remus - 1424
Crăciun, Vera - 1425
Creangă, Ion - 101-104, 1426-1432
CIP 414

Crenshaw, David A. (ed.) - 853


Creţu, Carmen Monica - 867
Creţu, Vasile - 353
Cristache, Nicolae - 1016
Cristănuş, Dumitru - 691
Cristea, Adrian - 1434
Cristea, Ligia Monica - 526
Cristea, Simona - 436-437
Cristea, Stan V. - 1881
Cristescu, Mihaela - 1107
Cristian, Alexandru - 1982
Cristoiu, Ion - 1435
Crişan, Maria - 840
Crocnan, Daniel Ovidiu (ref.) - 751
Croitor, Mihai - 2045
Croitor, Sanda - 2045
Croitoru, Mircea - 2004
Cruceanu, Iunona - 1436
Crudu, Dumitru (antolog.) - 1844
Csikós Farkas, Kata - 1931
Cubleşan, Constantin - 1437
Cuc, Melania - 1438, 2005
Cuciureanu, Lucia (pref.) - 1791
Cucui, Elena - 985
Cuculescu, Ioan (pref.) - 997
Cuculici, Gheorghe P. (ed.) - 790
Cuibaru, Felicia - 105
Culiţă, Adrian Marius - 1439
Cultură, educaţie, societate. Simpozion studenţesc (2018 ; Arad) - 618
Curculescu, Marian - 527
Curean, Dan - 1014
Curin, Aurelian - 169
Curuia, Iulian (trad.) - 1227, 1256, 1267, 1271
Curwood, James-Oliver - 1152
Cury, Augusto - 197
Cuţitaru, Codrin Liviu (pref.) - 1237
Cuzmici, Loredana (postf.) - 1639

D'Ormesson, Jean - 1285


CIP 415

Da Ponte, Lorenzo - 1007


Dabija, Nicoleta - 1441
Dal, Aivi - 1442
Dalea, Dana Oana - 1443
Damaschin, Dan (coord.) - 1380
Damaschin, Dan (ed.) - 1616, 1894
Damian, Matei - 1882-1883
Dan Căpitan de Plai - 1444
Dan, Alexandru V. - 1445
Dan, Lidia - 927
Dan-Şuteu, Ştefan-Antonio - 479
Daniel,, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române - 958
Darie, Alexandru - 1021
Darie-Truţia, Daniela (trad.) - 1230
Dascălu, Ioana-Rucsandra (coord.) - 58
Dascălu, Sever - 1446
Dauş, Ludovic (postf.) - 1499
David-Néel, Alexandra - 289
Davidescu, Livia - 1447
Dazieri, Sandrone - 1275
Dănilă, Adriana (trad.) - 1141
Dănilă, Dan - 1448
Dănilă, Ioan (coord.) - 1908
Dărămuş, Eugenia Marcela - 529
Dâncu, Vasile Sebastian (pref.) - 60
Deac, Florentin Valeriu - 1449
Dean, Carole - 1153
Dean, James - 128
Deboveanu, Paul - 1450
Decuble, Gabriel Horaţiu (trad.) - 1268
Defrance de Tersant, Christian - 795
Degeratu, Mircea - 868
Deguy, Michel - 1286
Delapetra, D.I. - 1950
Delbono, Pippo - 1017
Demény, Péter - 1932
Demeter, Irén - 290
Demetrius, Lucia - 1451
Dermengiu, Jana - 1452
Despoiu, Lucian (pref.) - 406
Dharker, Imitiaz - 1165
CIP 416

Diaconescu, Traian (trad.) - 1272


Diaconu, Ioana (text) - 939
Diaconu, Ioana (trad.) - 939
Diaconu, Olga-Alexandra - 1454-1455
Diaconu, Vasile (ed.) - 1953
Diamandis, Peter H. (pref.) - 406
Dibben, Damian - 1154
Dickens, Charles - 1155
Dima, Florina-Irina (coord.) - 667
Dima, Nicolae - 743
Dima, Simona-Grazia - 1456
Dina, Magdalena Natalia (coord.) - 812
Dincă, Corneliu (coord.) - 73
Dincă, Raluca (trad.) - 1297
Dindelegan, Mihaela-Maria - 1458
Dinu, Claudiu Constantin - 438
Dinu, Cornel - 1459
Dinu, Dumitru - 530-532
Dinu, Elena (trad.) - 316
Dinu, Gheorghiţă - 419
Dinu, Ileana (trad.) - 1226
Dinu, Mădălina - 438-439
Dinu, Mădălina (ed.) - 449
Dinulescu, Constantin - 1018
Dinuţ, Titu - 1460
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt - 608
Dîncă, Lucian - 291
Dîngă, Bianca (grafică) - 1816
Dobaşu, Andreea - 1461
Dobbie, Meg (designer) - 116-117, 121
Dobbs, Michael - 1156
Dobos, Hajnalka - 1933
Dobos, Johanna - 1933
Dobre, Dana (trad.) - 190-191
Dobre, Daniel - 971
Dobre, Robert Alexandru - 18
Dobrescu, Emilian M. (coord.) - 2016
Dobrescu, Gabriela - 769
Dochia, Florin - 1462
Doftoreanu, Nicu - 1463
Dogaru, Constantin - 292, 748
CIP 417

Dogna, Michel - 817


Doinaş, Ştefan Augustin (trad.) - 1286
Dolinschi Ioanei, Elena - 533
Domnicar, Claudia (coord.) - 1015
Domniţeanu, Aurelia - 1884
Donisă, Angelica - 1983-1984
Donisă, Ioan - 1983-1984
Dorica, Coca - 1110
Dornescu, Maria - 1047
Dorobanţu, Mirela (trad.) - 1153
Dorobanţu, Roxana Dina - 657
Dörr, Elfriede - 293
Dosa, Daniela - 108, 525, 577
Dostoevskii, Fedor Mihailovich - 1915
Draganovici, Evemarie (trad.) - 1260-1261
Dragne, Luminiţa - 388
Dragnea, Mihai - 2047
Dragomir, Agnes (trad.) - 358
Dragomir, Camelia-Cristina - 409
Dragomir, Cosmin (foto.) - 939
Dragomir, Lucia - 1055
Dragomir, Nicolae - 751
Dragomirescu, Alexandra - 1073
Dragomirescu, Iuliu (pref.) - 1502
Dragoş, Clara Liliana (coord.) - 2009
Dragu Dimitriu, Victoria - 1465
Dragu-Dimitriu, Victoria - 1466
Dram, Constantin (coord.) - 1113
Dram, Constantin (pref.) - 1791
Drăgan, Corina (il.) - 1537
Drăgan, Gleb - 869
Drăgan, Theodora - 1467
Drăghici Slăvuţescu, Gheorghe I. - 1961
Drăghici, Cristian - 466
Drăghici, Vasile - 464
Drăgoescu, Raluca Monica - 534-540, 1468
Drăgoi, Eugen - 294
Drăgoi, Eugen Dan - 999
Drăgoianu, Mădălina Maria - 295, 541-542
Drăgulin, Cristina (trad.) - 853
Drăucean, Adela (coord.) - 618
CIP 418

Drelciuc, Mihaela - 1469


Driscoll, Teresa - 1158
Driva, Fenia - 2006
Dromereschi, Iulia (trad.) - 1131, 1202
Druchs, Gabriela - 1471
Drumea, Domnica (trad.) - 1196
Druţă, Iana - 874
Dubovici, Antonia Luiza - 1472
Duca, Vladimir - 296-297, 2048
Duda, Ioana (trad.) - 1158
Duduveică, Ion - 1473
Dughi, Dana - 2049
Duldner, Eduard - 979
Dulman, Aniţa - 513-514
Duma, Corina (graf.) - 939
Dumas, Alexandre - 1287-1289
Dumbravă, Manuela (red.) - 358
Dumbrăveanu, Teofil - 1474
Dumitraşcu, Neculai - 1475
Dumitrescu, Marina - 1476
Dumitrescu, Nicoleta - 2050
Dumitrescu, Ovidiu - 883
Dumitrescu-Buşulenga, Zoe - 1684
Dumitriu, Constanţa (ref. şt.) - 568, 604
Dumitriu, Dan - 41
Dumitriu, Petru - 1780
Dumitru, Bogdan - 298
Dumitru, Dan - 1986
Dumitru, Dinu - 543
Dumitru, George - 919
Dumitru, Ion - 1477
Dumitru, Liviu Gabriel (coord.) - 472
Dumitru, Melania - 919
Dumitru, Nicoleta Marinela - 1478
Dumitru, Valeriu - 544-546
Dumitru-Palcus, Constantin (trad.) - 1145
Dunav, bianca (trad.) - 1220
Dună, Ion - 1056
Dună, Raluca - 1056
Dunăreanu, Ovidiu - 1479
Dură, Ioan - 299
CIP 419

Duţă, Ilona (coord.) - 58


Duţică, Gheorghe (ed.) - 2019
Duţoiu, Bianca - 1480

Educaţia azi. Conferinţă naţională (2019 ; Iaşi) - 547


Eftenie, Mariana - 937
Egerton, Denise - 1159
Eggington, William - 2100
Einstein, Albert - 749
Eisler, Barry - 1160
Elena Otilia - 1481
Eleutheriadis, Stephan - 980, 1482
Elias, Dan - 1483
Elias, Maurice J. - 198
Elitez, Marion (il.) - 1269
Elize, Iulia - 1484
Elwes, Richard - 712
Emilianos Simonopetritul, arhimandrit - 300-301
Eminescu, Matei - 1496
Eminescu, Mihai - 1009, 1485-1507
Emmich, Wal - 1157
Emoţia Crăciunului în suflet de român. Simpozion judeţean (2018 ; Buzău) - 695
Enache, Adelina Florentina - 548
Enache, Cristina-Diana (il.) - 1753
Enache, Mara (coord.) - 1843
Enache, Mariana (adapt.) - 77, 79, 102-104, 1426-1427, 1429
Enache, Rodica - 1508
Enache, Rodica (coord.) - 375
Enache, Rodica (ref. şt.) - 523
Enache, Sorin (il.) - 75, 80, 86, 98, 100, 106, 110, 143, 148, 150, 156
Ene, Marilena - 441
Ene-Cociş, Mihaela - 843
Ene-Corbeanu, Eliza - 1509
Enuţă, Cătălin - 447
Eperjesi, Noémi (il.) - 1932
Epure, Mihaela - 665
Erickson, Juliet - 199
Eriksson, Jakob van - 928, 2051
Erne, Andreea (text) - 146
CIP 420

Ernyei, Raul - 1510


Eros, Mihaela Adina (trad.) - 1116
Eva de Christo - 1511-1512
Ever, Claire (designer) - 118-121

Fábián, Gabriella (il.) - 1943


Fagan, Deva - 1513
Fairfax, Lynn - 1161
Falcă, Constantin C. - 2002
Fanu-Moca, Adrian - 442
Farina, Roberto - 1276
Fathauer, Robert - 712
Fălie, Vasile - 745, 750
Fărîmă, Maria - 1912
Fehmi, Rouba Ali - 835
Fekete, András - 818
Fekete, Árpád - 1966
Fekete, Ioana - 1058
Feloiu, Ilie - 550
Fenoghen, Toma Cazimir - 870
Ferenţ, Iordana (trad.) - 176
Ferenţ, Ştefan (trad.) - 176
Fernolendt, Marius Eugen - 1514
Fialowski, Alice (ed.) - 710
Fidel, Nicolae - 871
Filip, Nana Ileana - 1515
Filip, Radu (trad.) - 186
Filip, Terezia (pref.) - 320
Filipescu, Luli (trad.) - 1194, 1212
Fillip, Ramona (trad.) - 1301
Filotheos, ieromonah - 913
Fine, Anne - 1162
Finne, Jalmari - 1115
Firczak, Gheorghe - 304
Firea, Gabriela (pref.) - 1453
Firu, Mirela Alina - 1962
Fischer, Iancu - 1067
Fitzgerald, Francis Scott - 1163
Flanagan, Richard - 1164
CIP 421

Flaubert, Gustave - 1290


Fletcher, Emily - 200
Floare, Vasile - 1516
Flonta, Mircea (antolog.) - 1789
Florea, Alina Nicoliţa - 553
Florea, Corina-Paula - 487
Florea, Elisa (trad.) - 1852
Florea, Ioana - 708-709
Florea, Ligia Cristina - 1517
Florea, Silvia - 1059
Florea, Silviu - 1518
Florescu, Tiberiu - 52
Floria, Mariana - 796
Flueraş, Vasile - 1090
Foarţă, Şerban - 1332
Foarţă, Şerban (trad.) - 1237
Focşa, Doina - 1519
Fodor, Georgiana - 1000
Fodor, Imre - 1934
Foghel, Elena - 1520
Fonoage, Daniel - 529
Fóris-Ferenczi, Rita - 1935
Foti Merişescu, Dimitrie - 1521
Fox, Alan C. - 111
Frampton, Martyn - 2092
Francisc, papă - 305-306
Françoise, Anne - 817
Franko, Elena - 1060
Frascino, Edward (il.) - 1245
Frăţilă, Mihai - 307
Frâncu, Teofil - 696
Freud, Sigmund - 201
Friedlander, Brian S. - 198
Frîncu, viorel - 481
Frunteş, Nicolae Radu - 1522
Frunză, Laura (trad.) - 1197, 1233, 1251
Funke, Cornelia - 1256
Furtună, Angela (pref.) - 1774
CIP 422

Gabaldon, Diana - 1166


Gafencu, Adina (trad.) - 1106
Gafiţa, Vlad - 2052
Gafton, Alexandru - 1061
Gagliardi, Carla - 1277
Galaction, Gala - 1885
Galatanu, Florina (trad.) - 182
Galea, Sorina - 554
Galeş, Bianka Diana (trad.) - 112-115
Galiş, Lyana - 202
Gamberale, Chiara - 1278
Ganea, Domniţa - 1523
Garaz, Oleg - 1813
Garner, James Finn - 1167
Gary, Romain - 1291
Gaşpăr, Angela-Claudia - 555, 1062, 1886
Gaulischi, Margareta - 556
Gavrea, Nicolae - 1037
Gavriil Aghioritul, preot - 308
Gavrilă, Roxana Maria - 557
Gavrilescu, Dan - 932
Gavriliu, Eugenia (pref.) - 1237
Gay, Roxane - 1168
Gazday, Suzy (cons.) - 139-140
Gălăţanu, Mihail - 1524-1525
Găleşanu, Dumitru - 1526
Găman, George - 414
Gărgăriţă, Bogdan - 1527
Găvan, Smaranda (ref. şt.) - 671
Gâdiuţă, Corina (trad.) - 1254
Gâf-Deac, Ioan I - 920
Gâf-Deac, Ioan I. - 42, 396
Gârbe, Maria (ed.) - 1810
Gârbea, Horia (pref.) - 1556
Gârbea, Horia (trad.) - 1237
Gârdan, Daiana - 1912
Gârleanu, Delia - 872
Gârleanu, Gabriel - 872
Gâtej, Emil Răzvan - 220
CIP 423

Geacăr, Diana (trad.) - 1139


Geacu, Sorin - 1985
Geambaşu, Constantin - 1105
Geambaşu, Constantin (ed. şt.) - 1919, 1922
Geambaşu, Constantin (trad.) - 1917
Geantă, Roxana (trad.) - 151
Geantă, Sefora - 1528
Geest, Yuri van - 406
Geman, Oana - 797
Georgescu, Ana-Maria - 794
Georgescu, Delia - 1063-1066
Georgescu, Georgeta - 398
Georgescu, Mircea (ed.) - 1399
Georgescu, Nicolae (coord.) - 1485-1500, 1502-1507
Georgescu, Nicolae (postf.) - 1501
Georgescu, Valentina (trad.) - 1228
Georgiţă, Mihai - 2053
Gerard de Cenad, sfânt - 309
Gernhäuser, Susanne (text) - 95
Ghenceanu, Codruţa - 1001-1002
Ghenţulescu, Raluca - 1124
Ghenţulescu, Raluca (trad.) - 139-140
Gheorghe Banciu, Ioan - 471
Gheorghe, Adriana (il.) - 1313
Gheorghe, Alexandru - 1529
Gheorghe, Cristina Mihaela - 19
Gheorghe, Dorina - 558-560
Gheorghe, Mihaela - 1530
Gheorghe, Monica (ed.) - 440
Gheorghe, Oana - 1531
Gheorghiţă, Veronica - 373
Gheorghiu, Anca W. (ed.) - 790
Gheorghiu, Coca Elena - 1532
Gheorghiu, George - 2054
Gheorghiu, Mihai Valentin - 1533
Gheorghiu, Teodor Octavian - 1963
Gherghe, Dorina - 1964
Gherghe, Gheorghe - 1965
Gherghina, Evelina - 783
Gherghina, Ioan - 1534
Gherheş, Ilie - 2007
CIP 424

Gherman, Claudia Diana - 798


Gherman, Ion - 951
Ghidiceanu, Adrian - 1003-1004
Ghinea, Valentina Mihaela - 1535
Ghiragosian, Ionel (trad.) - 1223
Ghitea, Ioan Mircea - 2030
Ghiţă-Boian, Liliana (pref.) - 1832
Ghiurco, Bogdan (trad.) - 247
Ghiurţu, Maria (trad.) - 1244
Ghizdăveţ, Zeno - 883
Gica, Alexandru - 53
Gifford, Clive - 51, 122
Gifford, Lucinda (il.) - 1232
Gilbert, Elizabeth - 1169
Gilles Cotte, Delphine - 564
Giosan, Cezar - 1536
Giurgescu, Mihai - 1537
Giurgiu, Ecaterina - 1067
Gîţan, Alice Ileana - 1538
Gladstone, George - 1170
Godun, Cristina - 1105
Gogol, Nikolai Vasilevich - 1916
Goia, Vistian - 1539
Goilav, Ana Maria (il.) - 2017
Golding, William - 1171
Golubenco, Gheorghe - 445
Gorban, Paul - 1540
Gordon, Vasile - 353
Gorovei, Marian - 591
Görrissen, Janina (il.) - 153
Gorun, Adrian (coord.) - 663
Gorun, Horaţiu Tiberiu (coord.) - 663
Gorunescu, Mirela - 444
Gotzen-Beek, Betina (il.) - 1271
Graal Soft (trad.) - 1263
Graham-Dixon, Andrew (ed.) - 952
Grahame, Kenneth - 1172
Grasso, Mario - 981
Grati, Sorina-Nicoleta - 52
Graves, Kersey - 310
Gray, James Newman - 126
CIP 425

Grăjdeanu, Adrian - 1541-1542


Grăjdian, Maria - 20, 1543
Grebenişan, Irina - 778
Greceanu, Adela - 1544
Grecu, Ignatie - 1545
Grecu, Maria - 2027-2028
Grecu, Marius-Valeriu - 1887
Grecu, Michael T. - 2055
Grecu, Monica (trad.) - 1126, 1133, 1137, 1142, 1172, 1213, 1241, 1289
Greenwell, Jessica (text) - 117-118, 120
Greer, Andrew Sean - 1173
Grigor, Andrei - 1781
Grigoraş, Ioan (ref. şt.) - 178
Grigoraş, Vasilica - 1546-1547
Grigore, Ana-Maria - 43
Grigore, George V. - 2056
Grigore, Maria (coord.) - 565
Grigore, Raluca (trad.) - 837
Grigore, Silvia - 1548
Grigorescu, Dan (pref.) - 980
Grigoriu, Alexandru - 2057
Grigoriu, Paul Slayer (trad.) - 1292
Grimm, fraţii - 1257
Gróf, László - 1987
Grosoiu, Mădălina (trad.) - 1117
Grosu, Jean (trad.) - 1921
Grosu, Lucia - 605
Grosu, Luminiţa - 794
Grosu, Natalia - 1549
Groza Lazăr, Claudia - 1550
Gruia, Romulus - 897
Grünberg, Laura - 374
Gudor Kund, Botond - 1987
Guise, Stephen - 203
Guran, Petre (pref.) - 2017
Gurău, Armand - 1551
Gustawsson, Johana - 1258
Gyongyver, Măduţa - 1068
CIP 426

Haar, Alfréd - 710


Habersack, Charlotte - 1259-1261
Hacman, Gabriel - 172-173
Haiduc, Viorica - 1552
Hajdú, Farkas-Zoltán - 1936
Hamby, Mark - 1200
Hamer, Kate - 1174
Hanc, Luiza (text) - 939
Hannah, Sophie - 1175
Harabagiu, Marius - 1553
Harazaba, Lila - 1554
Harding, Mary Esther - 204
Hardy, Thomas - 1176
Harghel, Adrian (pref.) - 1373
Harnău, Cristian - 1555
Harvey, Derek - 51
Hausvater, Alexander - 1556
Hawthorne, Nathaniel - 1177
Hăisan, Angel-Alex (coord.) - 1042
Hăisan, Petronela-Lăcrămioara (coord.) - 1042
Hărmănescu, Mihaela (ed.) - 950
Heidegger, Martin - 1262
Helgason, Hallgrimur - 1178
Hemfelt, Robert - 205
Hencz, Hilda - 389
Hendry, Steven - 1179
Henegar, Dumitru - 2058
Herbert, W.N. - 1165
Herbil, Ioan - 1069
Herghelegiu, Corina - 1557
Herke, Csongor - 446
Hernest, Filica - 566-567
Hesse, Hermann - 1263
Hilderbrand, Elin - 1180-1181
Hirişcău, Elisabeta Ioana - 843
Hlihor, Constantin (coord.) - 2060
Hodiş, Silviu (ed.) - 176
Hodrea, Gheorghe - 701
Hoffer, Ramon - 819
CIP 427

Hoffmann, Briggite - 124


Hofr, Ramon - 820
Holland, Sheila - 1182
Hollis, Rachel - 206
Holman, Andrei Corneliu (coord.) - 195
Hompot, Laszlo - 990
Hopîrtean-Negoiţă, Laura Titiana - 401
Hopîrtean-Negoiţă, Oana-Elena - 401
Horablaga, Adina - 743
Horea, Irina (trad.) - 1171
Horga, Mihai - 1558
Hortopan, Dumitru - 1951
Hosu, Maria - 1559
Hotca, Mihai Adrian - 444
Hoyt, Elizabeth - 1183
Hunter, Erin - 1184
Hurduc, Raluca (trad.) - 231, 391
Hurst, Melanie - 1185
Husain Haikal, Muhammed - 2008
Huşanu, Magdalena - 799
Huţanu, Elena - 779-782
Huţanu, Irina - 781
Huţu, Ioan - 904-906

Iacob, Ion P. - 1561


Iacob, Livia (ed.) - 1826-1827
Iacob, Valentin - 1562
Iacoban, Mircea Radu - 1563
Iacobescu, Gabriel - 884
Iacobescu, Mihai (ref. şt.) - 2081
Iamandei, Nicoleta - 568
Iamandi, Petru (trad.) - 1164
Iana, Florentina-Ioana - 1564
Iancău, Raluca - 1070
Iancu Botezatu, Elena - 1888
Iancu, Avram - 1565
Iancu, Carol (coord.) - 2083
Iancu, Cornel - 856
Iancu, Ileana (coord.) - 1612
CIP 428

Iancu, Michaël (coord.) - 2083


Iancu, Ştefan-Traian - 1566
Ianoşi, Ion - 1111
Iaru, Florin (pref.) - 1453
Ică, Ioan I. jr. - 311
Ichim, Ada Maria (antolog.) - 1022
Ichim, Florica (antolog.) - 1022
Ielchici, Daniţa - 1567
Ienovan, Radu (ed.) - 1030
Ifrim, Mircea (coord.) - 68
Iftenie, Valentin - 188
Iftimovici, Radu - 800
Ignat, Mircea - 3
Ignatie Briancianinov, sfânt - 312
Ignea, Luminiţa - 1568
Ilie, Cristian - 941
Ilie, Elena - 525, 577
Ilie, Liliana-Gabriela - 2059
Ilie, Mirela - 569
Ilie, Radu - 942, 1569
Ilie, Zanfir - 1570
Ilie, Zanfir (coord.) - 2014
Iliescu, Cătălina (trad.) - 1431-1432
Iliescu, Elena - 170
Iliescu, Ligia Teodora - 447
Ilyés, Zsolt (ed.) - 315
Imre, Kordics - 943
Indrieş, Andrei A. - 1988
Indrieş, Andrei C. - 1988
Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (Bucureşti) - 2060
Instituţiile de Cultură din Armata României - 944
Ioan - 207
Ioan de Kronstadt, sfânt - 313
Ioan, Lucian - 885
Ioanicescu, Veronica - 571
Ion, Valentin - 1571
Ion, Virginia (ed.) - 2075
Ion-Cristea, Marinela - 1572
Ionaşcu, Paul - 314
Ionescu Haidău, Ana Daria - 2010
Ionescu, Alina (coord.) - 618
CIP 429

Ionescu, Ana Maria - 801


Ionescu, Anca Irina (trad.) - 1918
Ionescu, Ancuţa (coord.) - 1816
Ionescu, Augusta Doina - 1573
Ionescu, Cecilia (trad.) - 1182
Ionescu, Constantina - 1574
Ionescu, Cristian - 1136
Ionescu, Dan - 1889
Ionescu, Daniela (coord.) - 805
Ionescu, Doru - 1005
Ionescu, Elena (adapt.) - 78, 101
Ionescu, Ion Toma - 1575
Ionescu, Mihaela Aritina - 1576
Ionescu, Raluca (trad.) - 1140
Ionescu, Roxana - 410
Ionescu, Ştefania - 570
Ionescu, Tudor Constantin - 882
Ioniţă, Alexandrina (index) - 2061
Ioniţă, Claudia - 753
Ioniţă, Cristina (ed.) - 2061
Ioniţă, Sergiu - 868
Ioniţă, Valeria-Georgeta - 711
Ioniţă, Viorel (postf.) - 294
Iordache, Alexandru - 482
Iordache, Marieta - 982
Iordache, Valentina (trad.) - 1222
Iorga, Nicolae - 2061
Iosif, Cristian Valentin - 907
Iovănescu, Mihaela - 1577
Iovu, Marilena (trad.) - 1259
Irimescu, Alina Mihaela - 923
Irimia, Rocsana - 2014
Irimie, Ion - 1578
Ismail, Salim - 406
Ispas, Bogdan - 1579
Ispas, Sorina - 802
Ispas, Viorel - 802
Issautier, Marie-Noelle - 908
Istorie, memorie, identitate. Simpozion internaţional (2018 ; Arad) - 698
Istrate, Gabriela - 527
Istrate, Petru - 1580
CIP 430

Istrate-Ştefănescu, Adriana - 572-573


Istrate-Ştefănescu, Adriana (coord.) - 574
Istrati, Cristina - 1581
Istrătescu, Steluţa - 1582
Iuhas, Leontin (ed.) - 1416
Ivaşcu, Bogdan (trad.) - 349
Ivaşcu, Marius (trad.) - 309
Ivoniciu, Mădălina (trad.) - 1134

Jacobs, Joseph - 125


James, Henry - 1186
Jarrett, Christian - 228
Jefferies, Dinah - 1187
Jeffries, Sabrina - 1188
Jela, Doina (trad.) - 954
Jeufroy, Évelyne Bissone - 233
Jianu, Anca - 821, 841
Jilinschi, Ana (il.) - 350
Jinga, Cristina (trad.) - 1236
Jipa, Petre - 1583
Jocul şi educaţia pentru starea de bine a copilului. Simpozion interjudeţean (2019 ;
Ploieşti) - 578
John Abdalah, Episcop de Worcester - 316
Johns, W.E. - 1189
Joiţa, Adrian-Cristian - 1584
Jones, Dentzel G. - 1190-1191
Jones, Tayari - 1192
Joyce, Melanie - 126
Józsa, András - 1966
Jucan, Codruţa - 2062-2063
Jude, Melania - 579
Jula, Dorin - 399
Jula, Nicolae Marius - 399
Juncu, Constantin - 1585
Jung, Carl Gustav (pref.) - 204
Jurca-Rovina, Ion - 1586
Jurcă, Ştefan - 1587
Jurebie, Mircea Constantin - 1588
Jurma, Gheorghe - 1589
CIP 431

Kacsó, Sándor - 1937


Kádár, Hunor - 446
Kadar, Manuella - 21
Kafka, Franz - 1264
Kaleve, Ioan - 1590
Kálmán, Imre - 929
Kappel, Wilhelm (pref.) - 3
Karasek, Krzysztof - 1917
Karda, Zenkő (il.) - 1944
Karp, Ágnes - 580-582
Kasttela - 1591
Kató, Gizella - 1938
Kelemen, Kinga (il.) - 1931
Keles, Angéla - 822-823
Kepnes, Caroline - 1193
Ker, Andrew (il.) - 166
Ker, Madeleine - 1194
Kernberg, Otto - 229
Keszeg, Agnes (il.) - 1598
Kincses, Irina-Vasilica - 583-584
King, Stephen - 1195
Kiriţescu, Victor-Paul - 803
Kiss Bitay, Éva - 127
Klein, Hans (trad.) - 261
Koch, Marianne - 1071
Koch, Richard - 208
Koenigsberg, Harold W. - 229
Kolozsvari, Julia - 317
Kotb, Hoda - 1196
Kovács, Attila - 171
Kovásznai, Ágnes - 1072
Kozak, Larisa - 1093
Kozma, Andrei (coord.) - 68
Kraszevski, József Ignacy - 1918
Krynicki, Ryszard - 1919
Kuhl Anke - 164
Kuijl, Eefje - 111
Kundera, Milan - 1920-1921
Kuningas, Riikka (adapt.) - 1115
CIP 432

L.S.Z. 69 - 1592
Lambru, Angelica (pref.) - 1405
Lane, Andrew - 1197
Langa, Cristian - 275, 278-280, 283-285
Larkin, Connie - 209
Larkum, Adam (il.) - 741
Larwood, Kieran - 1198
Lascu, Dan - 713
Lascu, Ioan (antolog.) - 1873
Lascu, Ştefan - 1593
László, Farkas - 943
László, Judit - 318
Laurenţiu, Mircea (coord.) - 795
Lazăr, Luminiţa - 847
Lazăr, Natalia - 44, 879
Lazăr, Nicolae - 1993
Lazăr, Silviu - 370
Lazu, Ion - 1594
Lăcătuş, Maria Liana - 400
Lăcătuşu, Radu - 1595
Lăiu, Florin - 321
Lăzărescu, Adriana (trad.) - 1281
Leac, Vasile (coord.) - 1560
Leahu, Mariana Mihaela - 1596
Lee, Tara - 1199
Lefeuvre, Amy - 1200
Leiba, Dinu (ed.) - 1030
Lemaitre, Pierre - 1292
Lembrău, Anamaria - 1598
Lemeshonok, Andrei - 319
Lemny, Doïna (ed.) - 954
Lenga, Catrinel - 1599
Lenton, Steven (il.) - 1138
Leon, Albertine - 804
Leśmian, Bolesław - 1922
Letnzer, Lucian Paul - 1600-1601
Leucian, Cristiana - 1112
Levenson, Steven - 1157
Levitzki, Aculin - 1602-1603
CIP 433

Leviţchi, Cristiana Alexandra - 1604


Levy, Deborah - 1201
Lewis, Arran (il.) - 166
Libeg, Cerasela - 1605
Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" (Cluj-Napoca) - 961
Lichiardopol, Gabriela - 873
Liiceanu, Gabriel (trad.) - 1262
Liman, Adrian (pref.) - 1606-1607
Liman, Horia - 1606-1607
Lingua Connexion (Bucureşti) - 158-159
Lipovan, Irina Elena - 908
Lisandru, Cristian - 1608
Lisievici, Sabina - 1609
Litcanu, Laura (text) - 939
Litwin, Eric - 128
Loftus, David (foto.) - 915
Lőrincz, György - 1939
Lu, Marie - 1202
Lucaciu, Adriana - 951
Lucaciu, Simona (coord.) - 628
Luchian, Cornelia - 872
Lulescu, Maria - 1610-1611
Lunday, Elizabeth - 1203
Lungoci, Oltea - 1613
Lungu, Gabriela (trad.) - 1280
Lupaşc, Vasile - 1614
Lupaşcu, Dan (ed.) - 432
Lupescu, Kata - 1940
Lupşa, Elena - 172-173
Lupşa, Petru - 1006
Lupşan, Mirela - 718
Lupşan, Nicuşor - 718
Lupton, Rosamund - 1204
Lupu, Rodica-Elena - 1615
Lupu, Rodica-Elena (ed. şt.) - 1638, 1684
Lupu, Rodica-Elena (ed.) - 1872
Lutic, Andreea Rosemarie (trad.) - 198, 222, 236
Luţă, Gabriela - 783
CIP 434

Machidon, Ion (postf.) - 1011


Macho, Adrián - 129
Macovei, Alexandru (trad.) - 1177
Macovei, Delia - 1967
Macovei, Lilioara (pref.) - 997
Macovei, Remus - 483
Macoviciuc, Elena (trad.) - 1123, 1144
Madgearu, Alexandru - 2064
Magagnotti, Paolo (coord.) - 61
Maier, Alexandru - 1617
Maier, Cristiana Dana (text) - 1857
Mair, Carolyn - 210
Makai, Emese-Márta - 581-582
Malaty, Tadros Y. - 320
Malchiodi, Cathy A. (ed.) - 853
Maliţa, Mădălina Adriana (coord.) - 812
Malone, Michael S. - 406
Mamey, Nicolas - 316
Mancaş Balaiita, Danieal - 1618
Mandă, Beatrice - 585
Manea, Anca - 664
Manea, Constantin Gh. - 1624
Manea, Cristina Lidia - 923
Manea, Marcel - 1619
Manea, Mihai - 2050
Manelici, Radu (graf.) - 966
Mangiulea Jatop, Mariana - 1074
Manning, Anne (designer) - 1151
Manolache, George (pref.) - 1883
Manolache, Victor - 1620
Manole, Gheorghe - 322
Manolea, Aliodor - 211-213
Manta, Mircea - 2011
Mantsu, Kira - 53
Manu, Mircea - 323
Marchesseau, P.V - 806
Marchesseau, P.V. - 842
Marcov, Elena-Cristina (coord.) - 812
Marcu, Alina-Elena - 18
CIP 435

Marcu, Andrada (coord.) - 563


Marcu, Bogdan - 1621
Marcu, Eleodor-Doru - 586-589
Marcu, Emanoil (trad.) - 1920
Marcu, Nicolae - 1968
Marcu, Nicoleta (coord.) - 528
Marcu, Vasilica - 570
Mardale, Felicia (trad.) - 1167
Marden, Orison S. - 214
Mareş, Florin - 874
Mareş, Nicolae - 1622
Marghidan, Ecaterina - 972
Marian, Adrian Sorin (coord.) - 472
Maricari, Cosmin (trad.) - 203
Maricoiu, Raluca - 590, 703
Marin, Adrian - 1623
Marin, Cosmina Andreea - 764
Marin, Dumitru V. - 2012, 2065
Marinescu, Bogdan (coord.) - 808
Marinescu, Cecilia - 765
Marinescu, Cicerone Nicolae - 934
Marinescu, Cornelia (trad.) - 1154
Marinescu, Emanuel Ştefan - 40, 67, 371, 404
Marinescu, Ianina (trad.) - 200, 206
Marinescu, Ioana Andreea - 396
Marinescu, Ştefan Vida - 1624
Markó, Béla - 1941
Marrs, John - 1205
Martin, Angela (pref.) - 1632
Martin, Aurora - 1075
Maskell, Hazel - 741
Mason, Suzie (il.) - 1196
Massari, Gianina-Ana - 591
Matei, Andreea - 899
Matei, Maria - 1625
Matei, Mariana (adapt.) - 75, 80, 86, 98, 100, 106, 110, 143, 148, 150, 156, 161
Matei, Silvia-Raluca (coord.) - 375
Matei, Ştefan - 751
Matei-Chesnoiu, Monica (pref.) - 1237
Mateiciuc, Mihai - 1626-1627
Mateiu, Iuliana Anca (coord.) - 1079
CIP 436

Matzal, Andra (trad.) - 181


Maxim, Angela - 1628
Maxim, Nataşa - 1890
Maxwell, John C. - 215-216
May, Karl - 1265
Mazere, Maria - 1629
Mazilescu, Ecaterina - 1630
Măceş, Mihai - 1631
Mărgăoan, Rodica - 824
Mărgărit, Ruxandra (coord.) - 812
Mărginean, Gheorghe - 902
Mărgineanu, Doru - 1632
Mărgulescu, Andrei (foto.) - 939
Mărilă, Antonia - 1661
Mărinică, Roxana - 592
Mărunţeanu, Cristian - 774
Mândrescu, Elena Cristina (ed.) - 950
Mândruţ, Daiana Consuela - 593
Mândruţ, Octavian - 1989-1990
Mânzat, Ioan - 1633
Mârza, Ioan - 775
McEwan, Ian - 1206
McIntyre, Sarah - 1227
McLaughlin, Tom - 1207-1209
Mecet, Paul - 983
Medrea, Mariana - 217
Meggiorini, Pasqualino Silvano - 1596
Meghişan, Flaviu - 420
Meier, Paul - 205
Meissner, Irina - 807
Melchisedec Velnic, arhimandrit (ed.) - 250
Mello, Alexandre Awi - 305
Mendelsohn, Daniel - 1210
Menyhardt, Karoly - 752
Meravei, Mihaela - 1635
Mereu, Simona (trad.) - 362
Mereuţă, Bianca - 1636
Mesaroş, Claudiu (pref.) - 309
Meşteriuc, Graţiela (coord.) - 629
Metzger, Wolfgang (il.) - 146
Meyer, Marissa - 1211
CIP 437

Michaels, Leigh - 1212


Miclescu, Biatrice Mioara - 594-597, 1891
Micleuşanu, Mitoş - 1813
Miezu, Camelia - 2000
Migaevschi, Elena (trad.) - 832-833
Mihai, Elena Magdalena - 219, 598
Mihai, Gabriel - 451, 465
Mihai, Irina (trad.) - 122
Mihai, Silvia - 505
Mihaiu, Virgil (pref.) - 1754
Mihalache, Rodica - 750
Mihalca, Dan - 714, 717
Mihalcea, Alexandru (pref.) - 2033
Mihăescu, Gib - 1639
Mihăescu, Mirela - 513-514
Mihăilă, Corin (coord.) - 287
Mihăilă, Janina Mihaela - 22
Mihăilă, Silviu (coord.) - 2003
Mihăilescu, Adrian - 875
Mihăilescu, Dan C. - 1640
Mihăilescu, Nicolae - 776
Mihu, Carmen Mihaela - 840
Mihu, Eugenia - 1641
Milbourne, Anna - 132
Milea, Ioan - 1642
Milea, Ioan (coord.) - 1380
Milea, Ioan (ed.) - 1616, 1894
Milescu, Victoria - 1643
Milescu, Victoria (pref.) - 1463
Milian, Radu - 2053
Milică, Ioan (pref.) - 1826
Militaru, Ionuţ - 452
Militaru, Serena Evda - 452
Miloiu, Silviu (pref.) - 482
Miloşescu, Mariana - 23-31
Milu, Claudio - 876
Mina, Ionuţ-Adrian - 935
Minculescu Nacu, Adriana-Ioana (trad.) - 1456
Minculete, Gheorghe - 475
Mindirigiu, Vasile - 1644
Minerva - 174
CIP 438

Minirth, Frank - 205


Minister, Peter (il.) - 166
Minoiu, Dan - 1645
Minulescu, Ion - 1646
Miodownik, Mark - 877
Mion Pop, Mariana - 699
Mircea, Georgiana - 719
Mircu, Călin - 909
Mireşan, Vioara - 902
Mirica-Bobit, Petra-Ana - 1647
Miron, Doiniţa - 651-652
Miron, Liviu (coord.) - 839
Mitchell, Katie - 1019
Mititel, Ioana Lavinia - 599
Mitoi, Gianina-Maria - 720
Mitra-Niţă, Mariana - 464
Mitrache, Maria - 44
Mitrea, Vasilica - 1648
Mitriţă, Alina-Maria - 241
Mitrofan, Laurenţiu - 220
Mitu, Luiza - 1649
Miu, Mihaela - 133
Miu, Raluca (trad.) - 1184
Miu, Simona-Monica - 600
Mladin, Claudius Lucian (coord.) - 563
Mladinescu, Rodica - 1087
Mocanu, Augustin - 1650
Mocanu, Elena Viorica - 398
Mocanu, Nita - 827
Mocanu, Sorinel (trad.) - 180
Mocioi, Ion - 984
Mocuţa, Dorina Nicoleta (coord.) - 812
Moga, Marius - 324
Mogoşeanu, Alexandru - 1651
Mohorea, Luminiţa - 601
Moisa, Constantin - 325
Moisa, Gabriel (coord.) - 2067
Moisin, Decebal - 1652
Moisin, Maria-Cristina (ed.) - 1652
Moldovan, Alex (trad.) - 1146
Moldovan, Ana - 602
CIP 439

Moldovan, Andrei - 828, 1892


Moldovan, Carmen - 453
Moldovan, Cristina - 1653
Moldovan, Horaţiu Octavian - 1038
Moldovan, Ilie - 700
Moldovan, Ion - 2071
Moldovan, Rodica - 721
Moldovan, Vasile - 1654
Moldoveanu, Luminiţa - 1893
Monah, Dana (pref.) - 1237
Montefiore, Simion Sebag - 2092
Montgomery, Hedvig - 221
Montgomery, Lucy Maud - 1213
Moon, Tony - 134-137
Moore, Kate - 1214
Moraitaki, Elisabeta (ed.) - 980, 1482
Morar, Adriana - 929
Morar, Teodor - 1655
Morariu, Maxim (pref.) - 1805
Moraru, Mihaela - 604
Moraru, Valentin - 1012
Morintz, Alexandru - 742
Morris, Robert - 326
Moscu, Copel (pref.) - 1556
Moşescu-Măciucă, Balcica - 1656
Moşneagu, Marian - 484
Motica, Adina R. (ed.) - 450
Motomancea, Adrian - 744
Moţatu, Mădălina (trad.) - 215
Moţoc, Lucica (coord.) - 665
Moyes, Jojo - 1215
Mozart, Wolfgang Amadeus - 1007
Mudure, Cristina-Dania - 1658
Müller, Carmen Ramona - 1659
Müller, Iulia - 1660
Munro, Alice - 1216
Muntean, Alin - 1661
Muntean, Daniela - 605
Muntean, Natalia (trad.) - 264
Munteanu, Anatol - 945
Munteanu, Mirela (coord.) - 1470, 1840
CIP 440

Munteanu-Jipescu, Claudiu - 437


Muntianu, Gabriela - 794
Murariu, Maria - 1662
Murat, Taner (ed.) - 1927
Mureşan, Marius (ed.) - 696
Mureşan-Chira, Gabriel - 606
Mureşeanu, Marcel - 1663
Muscă Oană, Georgeta - 1664
Muscă, Romeo-Valentin - 946
Mustaţă, Iuliana - 873
Muşat-Coman, Carmen - 1665
Muşat-Coman, Carmen (trad.) - 1929
Myra, Jaya Jaya - 222
Myrtille S. (il.) - 82

Nae, Cristian (coord.) - 955


Nagy, Mihály Zoltán - 2013
Nagy, Ramona - 752
Nagy, Viorica (colab.) - 834
Naish, Darren - 166
Nan, Cristina (trad.) - 128, 1270
Nana Pitz - 1666
Nasta, Dan Ion - 1077, 1087
Nastasă, Anca Mihaela - 572-573, 672
Nastasă, Anca Mihaela (coord.) - 574
Naughton, Elizabeth - 1217
Navakas, Kęstutis - 1928
Nazat, Bogdan - 443
Nazat, Marian - 1667
Năcrin, Amalia - 1668-1669
Nădăban, Laura (coord.) - 563
Năstase Buciuta, Alice - 1405
Năstase, Adrian (pref.) - 387
Năstase, Gabriel I. - 223
Năstase, Marin - 1670
Năstase, Răzvan (trad.) - 226
Năstăsescu, Constantin - 714-717
Neacşu, Constantin - 454
Neacşu, Ioan - 607
CIP 441

Neacşu, Tiberiu (trad.) - 1129


Neagu, Norel - 444
Neamţu, Cristiana - 784
Neamţu, G.G. - 1078
Neamţu, Mihail (pref.) - 331
Nechifor, Irina - 1053
Nechita, Elena Oana (coord.) - 627
Nechita, Titi - 1671
Nechita-Burculeţ, Georgeta - 1672
Necula, Constantin (pref.) - 369
Necula, Fănel - 1673, 1969
Necula, Raluca-Alexandra - 930
Nedea, Bogdan - 385
Nedelcu, Constantin - 62
Nedelcu, Marilena - 569
Nedelcuţ, Nelida - 1008
Negoiţescu, Ion - 1894
Negrea, Irina (trad.) - 1120, 1201, 2031
Negrea, Xenia (ed.) - 1447
Negrici, Eugen (ed.) - 1674
Negrici, Nicu - 1674
Negrilă, Anton - 722-723
Negrilă, Maria - 722-723
Negru, Catrinel (text) - 939
Negulici, Edith (trad.) - 1187
Neguţoaia, Nicolae Mircea - 1039
Nestorescu-Bălceşti, Horia (ed.) - 1341
Nete, Ion - 1675
Nichita, Mirela Elena - 923
Nicholls, David - 1218
Nicoară, Marius-Adrian (coord.) - 480
Nicoară, Mihai (ed.) - 2023
Nicoară, Raul - 826
Nicoară, Şerban-Vlad - 746
Nicola, Adrian - 1676
Nicolae, Ioana - 443, 1677
Nicolae, Ion - 1986
Nicolae, Ionel - 1678
Nicolae, Rodica - 327
Nicolaescu, Gheorghe - 1071
Nicolaescu, Irina (trad.) - 193
CIP 442

Nicolaescu, Ligia - 1679


Nicolaescu, Mădălina (pref.) - 1237
Nicolaie, Ioana - 1680
Nicolescu, Ecaterina - 160
Niculcea, Adrian - 361
Niculcea, Cristian - 1681
Niculescu, Cezar (trad.) - 1143
Niculescu, Grazziela - 896
Niculescu, Sorin (trad.) - 1179
Niculescu, Veronica D. (trad.) - 1245
Niculuţ, Alina - 1079
Nikolin, Spomenka Desa - 1923
Nil Dorobanţu, schiarhiereu - 224, 328-329
Ninu, Emil-Corneliu - 1682
Nistor, Ioan (trad.) - 185
Nistor, Smaranda (trad.) - 855
Nistor, Tiberiu - 785
Niţă Marian - 1009
Niţă, Constantin - 415, 714-717
Niţu, Floarea-Mimi - 844
Norton, Mary - 1219
Nótári, Tamás - 455
Nothomb, Amélie - 1293
Nureldin, Laura - 1683
Nuţă, Ilie Silvestru - 900
Nuţu, Emil - 32, 754

Oancea, Alina (trad.) - 837


Oancea, Luminiţa (coord.) - 812
Oancea, Mircea - 237-239
Oancea-Raica, Claudia (coord.) - 1687
Oane, Sorin - 2068-2069
Obilişteanu, Georgeta - 1080
Obogeanu, Emilia - 1685
Obreja, Arsenie - 331
Obrinteschi, Elena - 1686
Ochescu, Maria - 2068-2069
Ocrotiţi de Eminescu. Concurs naţional de poezie (19 ; 2019 ; Blaj) - 1687
Odhiambo, Eucabeth - 1220
CIP 443

Ojog-Braşoveanu, Rodica - 1688


Oko, Alex (il.) - 1770
Olaru, Ioana-Iulia - 963-964
Olaru, Karina Ioana - 1689
Olău, Mihaela - 332
Oliver, Jamie - 915
Oltean, Vasile - 333, 611
Olteanu, A. Gh - 1054
Olteanu, Anda - 713
Olteanu, Cristina - 1690
Olteanu, Livia - 1147
Olteanu, Luminiţa (trad.) - 129, 1928
Olteanu, Mihai - 844
Olteanu, Octav - 878
Olteanu, Stela - 879
Omilescu, Monica (trad.) - 252
Onan, Gary - 904
Onişoara, Gheorghe (pref.) - 2052
Onişoru, Gheorghe - 392
Onn, Samuel (trad.) - 939
Onofrei, Margareta - 1081
Oprea, Carmen (coord.) - 1374
Oprea, Dorina (trad.) - 817
Oprea, Elena-Diana - 1043
Oprea, Ion N. - 1691
Oprea, Laurenţiu - 1036
Oprea, Nicolae (pref.) - 1882
Oprescu, Narcisa-Ionela - 612-613, 1692, 1970
Oprica, Dana - 1693
Opriţa, Sebastian (il.) - 1313
Opriţă, Dana - 1694
Orleanu, Ioana-Maria - 225
Ormenişan, Vasile Septimiu (coord. şt.) - 1038
Oroian-Boca, Loredana - 21
Ortega, Christian (il.) - 551
Otavă, Gabriel - 909
Oţel Petrescu, Aspazia - 1695
Oţetea, Sorana (trad.) - 187
Owen, Ruth - 139-140
Öztek, Ibrahim - 1032
P
CIP 444

Pacearcă, Ştefan - 513-514


Palade, Aurel - 1020
Palade, Octavian Dragoş - 846
Palahniuk, Chuck - 1221
Palii, Cornelia Voichiţa (trad.) - 232
Panainte, Ionela - 786
Panait, Andra (ed.) - 950
Panait, Valentin - 901
Pană, Felicia - 1696
Pană, Liliana Marcela (trad.) - 214
Pancol, Katherine - 1294
Pandea, Răzvan-Adrian (trad.) - 406
Pang Jiyang - 1082
Pang, Bonnie (il.) - 1151
Pann, Anton - 1697
Pantaleoni, Daniela (trad.) - 334
Pantazi, Marinela - 1083
Panţîru, Constantin - 1698
Paolini, Angela - 1222
Paolini, Christopher - 1222
Pap, Claudia Brigita - 1699
Papadache, Frida (trad.) - 1240
Pápai, Barna (il.) - 1935
Papp, Doina - 1021
Papuc, Liviu (trad.) - 1291
Parascheva, Vasile - 1700
Paraschiv, Carmen-Silvia - 456
Paraschiv, Florea I. - 1701-1702
Paraschiv, Viorel - 1991
Paraschiva, Gheorghe - 614
Paraschivescu, Radu (trad.) - 1122
Parker, Steve - 141
Parol - 1703
Parr, Maria - 1116
Pascariu, Laura Mihaela (red.) - 178
Pascual, Vicente (trad.) - 1431-1432
Paseh, Benj - 1157
Paşca, Aurelian-Sorin - 910
Paşca, Maria Dorina - 809
Pateşan, Marioara - 1080
CIP 445

Patrichi, Tudora - 1705


Patriciu, Irina-Oana - 794
Paul, Justin - 1157
Paulevici, Bianca (trad.) - 1183
Pavel, Cătălin - 2070
Pavelescu, Marian - 880
Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 810, 1160
Pavelescu, Simona - 880
Pavese, Cesare - 1279
Pavlică, Zenovia - 2075
Păcurariu, Iana Ruja - 1706
Păduraru, Dorina - 1707
Păduraru, Elena - 1708
Păduraru, Pavel - 1709
Pădureţu, Sanda - 1895
Pănăzan, Maria Daniela (coord.) - 1687
Păscoiu, Ioan - 1710
Pătraşcu, Radu - 175
Pătrăşcanu, Costel (il.) - 1838
Păun, Eduard Cristian (il.) - 161
Păun, Leontin (coord.) - 960
Păun, Veronica (trad.) - 1199
Păunescu, Florentina-Alina - 615-616
Păunescu, Ioan Eugen - 1711-1713
Păunescu, Loredana-Maria - 33, 924
Păunescu, Mihaela Gretuţa - 1086
Păuş, Viorica Aura - 1087
Pândaru, Mariana - 1714
Pânzaru, Marta - 617
Pârvulescu, Dan - 142
Pearson, Mary E. - 1223
Pease, Allan - 226
Pease, Barbara - 226
Peicu, Virgil - 321
Peinkoffer, Michael - 1266
Pelău, Corina Monica - 421
Pelici, Liliana (trad.) - 1156
Peligrad, Sorin - 736
Pentelescu, Aurel - 2015
Penu, Daniela - 410
Peptănaru, Gigica Ivonette - 54
CIP 446

Percec, Dana (pref.) - 1237


Perdivară, Bogdan (trad.) - 1253
Peregrina, Carmen - 1715-1716
Perinats Stankov, Liubinka - 1924
Perrault, Charles - 143-144
Perţea, Georgian - 881
Pestroiu, David (coord.) - 344-345
Petărlecean, Alexandru - 2071
Petcu, Marian (pref.) - 62
Petcu, Ovidiu - 1717
Petcu, Simona Adriana - 724-725, 1088, 1896-1897, 1971, 2072
Péter, Katalin (il.) - 697
Péterfi, György - 619
Péterfi, Levente - 619
Peterliceanu, Emanuel - 390
Petersen, Lucas - 829-830
Peterson, David - 337
Peterson, Jordan - 391
Petolescu, Constantin C. - 2073
Petraru, Corin V. - 1718
Petraşcu, Nicola (pref.) - 1498
Petre, Gheorghe - 270
Petre, Lavinia - 1719
Petre, Teofil - 321
Petre, Violetta - 1720
Petrescu, Ema - 1721
Petrescu, Olga - 769-771
Petrescu, Sorin (trad.) - 1211
Petrila, Laurenţiu - 376
Petru, Aron - 868
Petrucci, Kellyann - 810
Piceava, Dumitru (trad.) - 347
Picó, Karina (trad.) - 1431-1432
Picoult, Jodi - 1224
Piersic, Florin (pref.) - 1356
Pimen,, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor (antolog.) - 288
Pintea, Rodica - 34
Pintea, Silvia (coord.) - 1952
Pintilie, Florian Badea - 457
Piroska, Vita - 1943
Piroşcă, Grigore Ioan - 1722
CIP 447

Piso, Ion - 1010


Pişleagă Florina-Daniela - 873
Piticari, Ramona Angela - 665
Pîrlici, Valeria - 458
Pîrnău, Ludmila (ed.) - 1953
Pîrvu, Bogdan C.S. - 1723
Pîslaru, Vera-Ana - 1036
Pleşa, Dan - 1724
Pleşu Calma, Valeria - 1898
Poclid, Simona - 1725
Podar, Adrian-Vasile - 338-340
Poenaru, Andrei (ed.) - 1979
Ponta, Ariadna (trad.) - 1173
Poonen, Santosh - 342
Pop, Florica (coord.) - 59
Pop, Ileana Graţiana - 1972
Pop, Ioan Aurel - 2074
Pop, Mioara - 1728
Pop, Ovi D. - 1992
Popa, Andrei - 985
Popa, Andrii-Vlad (trad.) - 208
Popa, Aurel - 931
Popa, Celesta (trad.) - 1526
Popa, Daniel - 2075
Popa, Elena Isabela - 2076
Popa, Gabriela - 1899
Popa, Ileana Daniela - 1729
Popa, Ioan - 2077
Popa, Mariana - 1730
Popa, Mihaela - 562, 621-622
Popa, Mircea - 1900
Popa, Mircea (pref.) - 696
Popa, Nicoleta - 623
Popa, Rodica - 227
Popa, Valentin - 227
Popa, Violeta (trad.) - 1237
Popescu, Adina - 1731-1734
Popescu, Alina - 1247
Popescu, Alina (note) - 1248
Popescu, Ana-Cristina - 1735
Popescu, Andrei - 2017
CIP 448

Popescu, Bogdan (trad.) - 837


Popescu, Cecilia (coord.) - 58
Popescu, Claudia - 1986
Popescu, Constantin Mihail (trad.) - 795
Popescu, Cosmin-Alin - 743
Popescu, Dana (il.) - 1124, 1428
Popescu, Florentin - 1736
Popescu, Florentina - 831
Popescu, Florin - 35
Popescu, Liliana - 570
Popescu, Mihai - 2078
Popescu, Mircea - 726
Popescu, Mirela Mirabela - 624, 1089
Popescu, Nicolae - 1973
Popescu, Oana - 385
Popescu, Peter Agripa (ref.) - 73
Popescu, Sabina Monica - 1737
Popescu, Stelian - 1738
Popescu-Brădiceni, Ion (coord.) - 1876
Popescu-Marin, Magdalena (trad.) - 1299
Popoescu, Daniel - 921
Popov, Igniatie - 2018
Popov, Igniatiie - 1974
Popovici, Doru - 1011
Popovici, Sergiu - 459, 1739
Popoviciu, Ioana - 1740
Porumbescu, Gheorghe - 2079
Poston, Ashley - 1225
Potter, Martin (trad.) - 1456
Preda, Dumitru (ed.) - 387
Preda, Mihaela (coord.) - 695
Preda, Radu (ed.) - 2066
Preda, Radu (pref.) - 376
Preda, Violeta (trad.) - 1237
Preda, Viorel - 343, 626
Prelipcean, Ion - 55, 1741-1743, 1901
Prelipceanu, Marius - 797
Prepeliţă, Petronela - 1744
Presadă, Theia - 1745
Pricăjan, Mircea (trad.) - 1221
Pricop, Lucian (ed. şt.) - 1877
CIP 449

Pricopi, Otilia - 2014


Prince, Derek - 346
Prisacariu, Viorica - 1101
Prisecaru, Mălina - 753
Prodea, Vasile - 2080
Protopopescu, Valentin (pref.) - 1476
Prus, Elena - 1746
Pruteanu-Isăcescu, Iulian - 69-71
Puican, Ion Andrei (il.) - 1349
Pupăzan, George Claudiu - 461
Purcaru, Sorin - 965
Purcell, Brendan - 349
Puşcaş, Vasile (ed.) - 509
Puşcaşu, Monica - 2081

Ra Uru Hu - 185
Racovitză, Alexandru - 753
Radu, Cezar Doru (coord.) - 933
Radu, Cristina - 1214
Radu, Cristina (trad.) - 1231
Radu, Dorel - 883
Radu, Dorin - 1747
Radu, Gheorghe - 2082
Radu, Ioan-Lucian (trad.) - 253
Radu, Smaranda - 796
Radulian, Cora (trad.) - 235
Ragon, Jean-Marie - 72
Rahnea-Niţă, Roxana Andreea - 848
Railean, Mihaela (graf.) - 102-104, 1429
Rákóczy, Corrine - 1748
Ralian, Antoaneta (trad.) - 1155
Ranger, Jenny - 1226
Rapcencu, Cristian - 923
Raşcu, Mihaela - 1749, 1993
Raţă, Bogdan (coord.) - 986
Raţiu, Emil - 1750
Razdoburdin, Ian - 832-833
Răchişan, Simion - 1090
Rădac, Mircea-Bogdan - 36
CIP 450

Rădoescu, Constantin Livian - 1951


Răducanu, Daniela Monica - 1091-1092
Răducanu, Ramona - 1093-1094
Rădulescu, Florin Liviu - 910
Rădulescu, Violeta - 422
Răduţoiu, Elena-Alexandra (trad.) - 1544
Reale, Giovanni - 176
Realizarea de sine din perspectiva educaţiei şi creativităţii. Conferinţă ştiinţifică
internaţională (Iaşi ; 2019) - 230
Rebreanu, Liviu - 1751
Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene. Colocviu internaţional
(10 ; 2018 ; Craiova) - 58
Redeş, Simona (coord.) - 618
Reeve, Philip - 1227
Retea, Livia Ioana - 1752
Retegan, Mirela - 1753
Revnic, Ioana (pref.) - 1777
Richter, Horst-Eberhard - 231
Riley, Lucinda - 1228
Rizea, Alin - 603
Rizea, Doina (coord.) - 1496-1507
Robciuc, Ion - 1105
Roberts, Gregory David - 1229
Roberts, Nora - 1230-1231
Robson, Kristeen - 151
Robu, Cristina Maria - 665
Roby, Darius - 2084
Roc - 1754
Roca, Raymond (trad.) - 1615
Rogojan, Alina (trad.) - 1135
Rohan, Monica - 1755
Rohian, Gheorghe - 483
Roman, Alexandra - 847, 850
Roman, Codruţa - 1756
Roman, Diana-Maria - 1078
Romanescu, Dora Alina - 1757
Romanescu, Paula - 1758-1759
Rontescu, Corneliu - 884
Rossetti Carol (il.) - 1233
Roşeţ, Gheorghe - 630-631
Roşiianu, Ioan Romeo (postf.) - 1523
CIP 451

Roşu, Ana-Maria - 794


Roşu, Otilia - 701
Rotar, Anca (text) - 939
Rotariu, Simona - 1760, 2020
Rotaru, Andrei (coord.) - 766
Rotaru, Claudia Despina - 632
Rotaru, Paul - 1761
Rotary Timişoara - 74
Roth, Toma-Tiberiu - 1762
Roy, James - 1232
Rudkin, Angharad - 192
Rufin, Jean-Christophe - 1295
Rugină, Maria - 1763
Ruja, Alexandru (pref.) - 1586
Runcan, Simona-Melania - 633
Rus, Dumitru - 1997
Rus, Lucia Maria - 826
Ruse-Zorojan, Viorica - 1764
Rusu, Andreea - 374
Rusu, Gheorghe - 1765
Rusu, Manuel - 351
Rusu, Marinela (coord.) - 230
Rusu, Mina-Maria (coord.) - 1612
Rusu, Mugurel - 1766-1767
Rusu-Casandra, Alexandru - 885, 896

Sabău, Cristina - 966


Sabău, Lidia (coord.) - 625
Saint-Exupéry, Antoine de - 1296
Salonul internaţional de invenţii, inovaţii "Traian Vuia" (2019 ; Timişoara) - 4
Samoilă, Elena - 374
Samson, Andra - 967
Sanda, Ileana - 1073
Sanders, Jessica - 1233
Sandu, Adriana - 754
Sandu, Adriana Magdalena - 473
Sandu, Marin - 754
Sandu, Oana-Gabriela - 526
Sarău, Gheorghe - 56
CIP 452

Sas, Lorena Mihaela (coord.) - 789


Sasu-Bolba, Ioana - 1095
Sattouf, Riad - 1297
Sava, Viorel (coord.) - 303
Savin, Mihai - 1769
Savin, Oana Mihaela - 1770
Savu, Gheorghe - 657
Savu, Violeta (postf.) - 1531
Sălăjan, Ioan C. (il.) - 1356
Sălăjan, Lidia - 777
Sălcuţan, Mihai (coord.) - 1464
Sălnicean, Crina - 2086-2087
Sănduleac, Mihai - 37, 886
Săndulescu, Camelia - 377
Săndulescu, I. (pref.) - 1505
Săplăcan, Silviu Ilie - 45
Săulescu, Gheorghe - 1771
Săvescu, Daniela - 557
Săvinuţă, Mioara - 1059
Săvoiu, Adrian (coord.) - 667
Sârbu, Irina - 1023
Sârbu, Mihai (trad.) - 176
Sârbu, Mihail - 1040
Scarlat, Daniela Isabela - 462
Scarlet, Carmen (coord.) - 1470, 1634, 1704, 1840
SCDA Brăila, 1954-2019 - 65 de ani de activitate în slujba cercetării agricole
româneşti. Simpozion jubiliar (2019 ; Brăila) - 898
Scheunemann, Frauke - 1267
Schindler, Dietrich - 352
Schmid, Christoph von - 1234-1235
Schneider, Gheorghe-Adalbert - 727-728
Schneider, Liane - 152-153
Schneider, Paul Daniel - 849
Schnitt, Stuart J. - 835
Schopenhauer, Arthur - 1268
Schothorst, Daniëlle - 154
Schroeder, Michael Karl - 232
Schuster, Gabriela - 1772
Schützenberger, Anne Ancelin - 233
Schwab, Victoria - 1236
Schwartz, Gheorghe - 1773
CIP 453

Scurtu, Cristina Simona - 1902


Seale, Alan (pref.) - 232
Secere, Carmen - 1774
Secetă, Monica (trad.) - 144
Selzer, Michael A. - 229
Semenik, Dmitry (antolog.) - 196
Seneca, Lucius Annaeus - 1272
Serghi, Cella - 1775-1777
Setterwall, Carolina - 1117
Sfetcu, Nicolae - 755
Sfetcu, Nicolae (trad.) - 749
Sfichi, Florentina Elena (coord.) - 1057
Shakespeare, William - 1237
Shimmen, Cathy (il.) - 132
Sibechi, Viorica - 500
Sibinescu, Constantin - 1778
Sida, Cristian Daniel - 986
Siegel, Daniel J. - 234
Sikó-Barabási, Eszter - 1944
Sima, Ana Victoria (coord.) - 549
Sima, Marina - 1096
Sima, Viorica - 1779
Simion, Ecaterina - 634, 1041
Simion, Eugen - 1780-1781, 1903-1905
Simion, Eugen (pref.) - 1879
Simionescu, Emil (pref.) - 321
Simitopol, Anca (trad.) - 2092
Simo, Gherghina - 1782
Simon de Bissenos - 1783
Simon, Judit-Gyöngyi - 1945
Simulescu, Daniela - 1784
Sinescu, Emil - 1785
Singh, Naveena - 835
Sîrbu, Dorel - 1786
Sîrbu, Georgeta (coord.) - 664
Sîrbulescu, Emil (pref.) - 1237
Sîrca, Florica - 636
Slusariuc, Gabriela Corina - 925
Smirnovaitė, Marija - 1928
Smith, Colin S. - 354
Snyder, Timothy - 2089
CIP 454

Soancă, Andrada - 850


Soare Zăpăstrit, Adriana - 1787
Soare, Ion (postf.) - 485
Soare, Oana (ed.) - 1903
Soare, Oana (pref.) - 1780
Societatea Inventatorilor din Banat. Timişoara - 4
Socolescu, Ioana (trad.) - 1296
Socolescu, Toma T. - 948
Sofineti, Ada - 1788
Soica, Sergiu - 355
Solcan, Mihail Radu - 1789
Spanner, Helmut - 157
Spătar, Ovidiu - 987
Spătaru, Georgiana - 1790
Spătaru, Nicolae - 1791
Spătaru-Pralea, Mădălina - 1097-1098
Spiridon, Anicuţa - 637-639
Sporiş, Adriana-Ligia - 713
St. Aubyn, Edward - 1238
Stadler, Adrian-Mihail - 769-771
Stahl, Henri H. - 2043
Stahl, Stefanie - 235
Stan, Elena-Andreea - 640-647
Stan, Florina - 648-650
Stan, Laura (trad.) - 372
Stan, Magdalena (ref. şt.) - 550
Stan, Marian - 887
Stan, Mihaela (trad.) - 1284
Stan, Mihail-Florin - 858, 862, 870-871, 875-876, 881, 887, 935-936
Stan, Ştefan - 1792
Stan, Veronica (ed.) - 450
Stanca, Cătălina - 651-652
Stanciu, Ana Maria (coord.) - 695
Stanciu, Iuliu - 1793-1794
Stanciu, Mihai - 464
Stancu, Costel - 1795
Stancu, Mariana (trad.) - 1727
Stancu, Simona (trad.) - 1276
Stanley, Andy - 356
Starcu, Dan (trad.) - 1152
Stănciucu, Mihaela - 774
CIP 455

Stănescu, Ana Maria Alexandra - 851


Stănescu, Bogdan Alexandru (trad.) - 1210
Stănescu, Radu (coord.) - 789
Stănilă, Constantin - 1796
Stănilă, Liviu - 83, 973
Stăniloae, Dumitru - 1797
Stănulescu, Elena-Loredana - 653
Stănulescu, Marcela - 654
Stătescu, Gabriel - 852
Steinhauer, Annette (il.) - 152
Stevenson, Robert Louis - 1239
Stilton, Geronimo - 158-159
Stîngu, Ioan (colab.) - 1968
Stoenică, Laurenţiu - 655
Stoian Cristescu, Florentina - 656
Stoian, Gabriel (trad.) - 1166
Stoica, Adrian - 465
Stoica, Adrian (coord.) - 464
Stoica, Adrian (ed.) - 467
Stoica, Augustin - 888
Stoica, Corneliu - 1998
Stoica, Irina (trad.) - 1217
Stoica, Mihaela - 46
Stoican, Ana Maria (trad.) - 1615
Stoican, Florin - 882
Stoicescu, Passionaria (trad.) - 1922
Stoie Mărginean, Aurelia - 988
Stoilescu, Dorian - 1798
Stoilov, Boris (il.) - 125
Stolnicu, Simona - 835
Stranţ, Mirela - 824
Stratul, Ştefan Ioan - 847
Străinu, Emil - 5
Strătescu, Ion V. - 1799
Strechie, Mădălina (coord.) - 2090
Streinu-Cercel, Adrian (ed.) - 836
Stroe, Daniela (coord.) - 1634
Stroe, Mircea - 1800
Stroe, Mircea Daniel - 1801
Stroea, Adrian - 2021
Stroia, Gheorghe A. - 1802
CIP 456

Stroie, Nicoleta (trad.) - 199


Strukul, Matteo - 1280
Studia Theologica Doctoralia. Simpozion Internaţional (2018 ; Iaşi) - 303
Suciu, Ioan - 1803
Suciu, Loredana - 788
Suciu, Mihaela - 1804
Suess, Anne (il.) - 95
Suian, Pavel - 1999
Surdoiu, Viorel - 1805
Surlin, Petra - 847
Sütő, István - 974
Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry - Eugen Segal (28 ; 2019 ;
Timişoara) - 766
Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry of Moldova (2 ; 2019 ;
Timişoara) - 766
Szirtes, George - 1165
Szőcs, Csaba (ed.) - 315
Szőcs, Kálmán - 1946

Şandru, Daniel - 383, 393


Şandru, Mihai - 463
Şandru, Mirela Alexandra - 658
Şchiopu, Corneliu - 889
Şerban, Marinel - 14
Şerban, Nicolae - 890
Şerban, Teodor - 796
Şerbănescu, Andrei - 1806
Şerbănescu, Luminiţa (il.) - 1107
Şerbănică, Arina Simona - 659
Şerbănică, Arina-Simona - 660
Şerbescu, Oana-Mihaela - 1807
Şesan, Dragoş - 1099
Şindilar, Adrian - 1808
Şipoş, Sorin (coord.) - 2067
Şiulea, Ciprian (trad.) - 1238, 2089
Şoimuşan, Cristian (trad.) - 176
Ştefan, Ion C. (pref.) - 1372
Ştefan, Loredana - 160
Ştefan, Simona-Luminiţa - 1906
CIP 457

Ştefanachi, Aurel (coord.) - 1485, 1485-1486, 1486-1487, 1487-1488, 1488-1489,


1489-1490, 1490-1491, 1491-1492, 1492-1493, 1493-1494, 1494-1495, 1495-
1507
Ştefănescu, Cristian Emanuel - 1809
Ştefănescu, Cristina - 811
Ştefănescu, Daniela (trad.) - 201
Ştefănescu, Dumitru (coord.) - 344-345
Ştefănescu, Florin (trad.) - 928, 2051
Ştefănescu, Grigorie - 811
Ştefăneţ, Veronica (trad.) - 1926
Ştiru, Ioan - 1810
Şuluţiu, Octav - 1975

Tach, Anca (il.) - 1162


Talabă, Ioana-Simona - 500
Talianu, Emil - 1907
Tamás, Menyhért - 1947
Tambuscio, Pablo (il.) - 1255
Tánczos, Vilmos - 1948
Tapalagă, Tatiana - 661
Tarhon, Romeo - 1811
Taru, Eugen (il.) - 1281
Tatay, Anca Elisabeta - 6
Tatomir, Renata - 177, 2091
Tatu, Alexiu (pref.) - 485
Tawadros II, papă - 357
Taylor, Helen L. - 358
Tămaş, Christian - 1812
Tămaş-Gavrea, Daniela-Roxana - 892
Tănase, Daniel (ref.) - 73
Tănase, Gabriela (coord.) - 812
Tănase, Iulian - 1813
Tănase, Jănel - 480
Tănase, Oana (text) - 939
Tănase, Stelian - 1814
Tănase, Tiberiu - 394
Tănasie, Nicolae (coord.) - 480
Tănăsescu, Christian (trad.) - 1229
Tănăsescu, Livia Alice (coord.) - 812
CIP 458

Tănăsescu, Raluca (trad.) - 1229


Tănăsescu-Vlas, Adrian (trad.) - 196, 312, 359
Tăpălagă, Marcel - 662
Tătaru, Elena Gabriela - 891
Tătaru, Iulian - 1815
Tătăran, Adrian (ed.) - 1912
Tâmpu, Raluca Ioana - 794
Teodor, Elena Sanda - 522
Teodor, Elena Sanda (coord.) - 520
Teodorescu, Alice - 57
Teodorescu, Cristian - 1817
Teodorescu, Dan - 1818
Teodorescu, Vasile - 1054
Teodosiu, Valentin - 1819
Teofan Zăvorâtul, sfânt - 359
Teompa, Ştefan Aviu - 529
Terecoasa, Lidia Iustina - 1820
Tharlet, Éve (il.) - 1270
Tielmann, Christian - 1269
Tiger, Daniela - 1821
Timaru, Iuliana - 2022
Timingeriu, Mihaela - 1100
Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor - 360
Tischer, Andra (postf.) - 1836
Tiuc, Ancuţa Elena - 892
Tiutiu, Daniel - 1822
Tîmbuş, Ioan - 323
Toader, Anca - 1012
Tobias, Steven E. - 198
Tocilă, Angela - 1823
Tocileanu, Firuţa (coord.) - 130
Todoran, Petru - 1824
Tófalvi, Zoltán (ed.) - 1934
Tollet, Anne-Isabelle - 2001
Tolstoi, Lev Nikolaevich - 1925
Toma, Clara - 1604
Toma, Daniela (ed.) - 1457
Toma, Marcu - 361
Toma, Ruxandra (trad.) - 1195
Toma, Tetiana - 2077
Tomaide, Gheorghe - 1825
CIP 459

Tomescu, Ileana Maria (coord.) - 1597


Tompea, Doru - 60
Topală, Dragoş Vlad (ref. şt.) - 501
Topan, Mihaela - 666
Topîrceanu, George - 1826-1827
Topolog-Popescu, Ion - 1828
Toporaş, Camelia - 2014
Totir, Constantin - 2093
Tozer, Aiden Wilson - 362
Trandafir, Adriana (trad.) - 189
Trandafir, Constantin - 1829
Trifan, Lavinia - 1831
Triţă, Constanţa Tanţi - 1832
Trofin, Florin - 860
Trofin, Simona Antoaneta - 1101
Tudor, Florin S. - 882
Tudor, Ioana (trad.) - 1203
Tudor, Ion - 729-732
Tudor, Otilia (trad.) - 183
Tudorache, Lidia - 1102-1104
Tudorache, Sabina Cecilia Iuliana - 668-671
Tuduce, Sabin - 1833
Tulbure, Bianca - 1834
Turcu, Alexandra (ed.) - 1912
Turk, Victoria - 702
Tutunaru, Mircea - 466
Tutunaru, Simona Ligia (trad.) - 229
Twain, Mark - 1240-1241
Twomey, Emily Golden (il.) - 151

Ţane, Eli - 1835


Ţăranu, Anatol (pref.) - 2034
Ţăranu, Liviu - 392
Ţica, Dorin Nicolae (coord.) - 1433
Ţichindelean, Marioara (ed.) - 440
Ţichindeleanu, Ovidiu (trad.) - 2032
Ţigănoaia, Bogdan-Dumitru - 38-39
Ţoanţă, Ion - 1836
Ţogoe, Andreea - 1837
CIP 460

Ţop, Florin - 936


Ţugui, Reka (text) - 939
Ţuţui, Violeta-Marilena - 178
Ţvetov, Victor - 1926

Udrea, Cornel - 1838


Udriştioiu, Aneta - 756-763
Udroiu, Mihail (ed.) - 429
Uglea, Corina - 666
Uifălean, Alina - 826
Ujeniuc, Aida (ed.) - 1106
Uleanu, Ioan - 1839
Ulici, Aurelia (trad.) - 1168, 1207-1208, 1294
Umbreanu, Vasile - 1841
Un secol de activităţi fizice în România - între retrospectivă şi perspectivă.
Conferinţă Naţională Studenţească (2019 ; Alba Iulia) - 1042
Ungureanu Mateescu, Ionela - 657
Ungureanu, Felicia - 1842
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (Bucureşti) - 468
Universitatea "Al.I. Cuza" (Iaşi). Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru
Stăniloaie" - 303
Universitatea "Karl Franzens" (Graz). Facultatea de Teologie Romano-Catolică -
303
Universitatea Balamand (Tripoli). Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sfântul Ioan
Damaschin" - 303
Urbán, Erik (ed.) - 315
Urea, Tudor - 2094
Ursa, Mihaela - 1912
Ursache, Magda - 1845
Urse, Paul Sorin (trad.) - 1647
Ursea, Luminiţa - 772
Ursu, Horia-Nicola (trad.) - 1295
Ursulean, Radu - 895

Vakulovski, Alexandru (pref.) - 1926


Valasuteanu, Virginia (trad.) - 2083
Valvis, Ioana (trad.) - 913
CIP 461

Vamba - 1281
Van Lente, Fred - 1242
Vancea, Echim - 1846
Vancu, Radu (pref.) - 393
Vara, Alin - 364-365
Varadi, Alina - 824
Váradi, József - 1949
Varga, Csaba (ed.) - 710
Vargas Llosa, Mario - 1300
Varoufakis, Yanis - 402
Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului - 366
Vártánján, Vártán - 367
Vartic, Gheorghe (ed.) - 1825
Vartolomei, Alina-Teodora - 524
Vasilcanu, Florentina - 673-675
Vasile, Anna Maria - 411
Vasile, Cristian (coord. şt.) - 251
Vasile, Ecaterina - 1847
Vasile, Lavinia (trad.) - 1224
Vasile, Ovidiu - 892
Vasileanu, Marius (ed.) - 353
Vasilescu, Cezar - 1848
Vasilescu, Sorin (ed.) - 948
Vasiliu, Gabriela (coord.) - 1470, 1634, 1704
Vasiliu, Mircea - 1849
Vasiliu, Paul - 713
Vasiliu-Kienle, Crina (trad.) - 1266
Văcărescu, Ioana (trad.) - 1184
Văceanu, Laura - 1850
Văduva, Cristina - 814
Vărzaru, Margareta - 676-679, 1909-1910
Vătăman, Dan - 7-8, 242-245, 474
Vârtei, Aurora - 680
Vârtei, Carmen - 680
Velcea, Ion - 1986
Velea, Constantin - 902
Velicu, George (coord.) - 460
Velikova, Bilyana (il.) - 1733
Veniamin Micle, arhimandrit - 2095
Veriga, Valentina - 1851-1852
Verne, Jules - 163
CIP 462

Verona, Dan (trad.) - 1788


Verona, Florina (trad.) - 1788
Verona, Lucia (trad.) - 1237
Vesa, Cosmin Mihai - 854
Vianu, Lidia (ref. şt.) - 1544
Vică, Constantin (antolog.) - 1789
Vicovan, Ion (ed.) - 2066
Vid, Trandafir - 1853
Vidican, Oana Cristina - 1854
Vieru, Jane - 733-734
Vigan, Delphine de - 1298
Viggers, Karen - 1243
Vinokur, Semion - 368
Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa (ed.) - 1521
Violet, Ioana - 970
Visarion Joantă, arhimandrit - 369
Viscreanu, Constantin (pref.) - 1436
Vişan Miu, Tudor - 395
Vişan, Georgeta - 1855
Vişovan, Aurelia - 1856
Vîlcu, Ileana - 681-682, 1858, 1911
Vîntu, Cătălin-Răzvan - 416
Vîşcu, Loredana-Ileana (coord.) - 218
Vlad Guga, Tatiana - 1859
Vlad, Camelia Cristina - 526
Vlad, Eugenia-Ioana - 683-684
Vlad, Ioan (ed.) - 2046
Vladu, Mircea - 485
Vlahuţă, Alexandru - 1860
Vlaicu, Liviu - 735
Vlase, Titus (coord.) - 766
Vlăduşel, Ileana - 1861-1862
Vlăduţescu, Gheorghe - 179
Vlăsceanu, Niculae - 1863
Vochin, Marius Constantin - 885, 896
Voiculescu, Ioana Miruna (trad.) - 1178
Voineag, Viorel - 470
Volceanov, Adriana (trad.) - 1237, 1562
Volceanov, George (trad.) - 1562
Volceanov, George Paul (ed. şt.) - 1237
Von der Gathen, Katharina - 164
CIP 463

Vonea, Răzvan-Lucian - 926


Vyacheslav, Alekseev (trad.) - 1914
CIP 464

Waldron, Mark - 1165


Watkins, Clifton Edward (coord.) - 218
Wells, Herbert George - 165
Weninger, Brigitte - 1270
Wentz, Izabella - 855
Weston, Paul (il.) - 741
Wheatle, Alex - 1244
White, E.B. - 1245
White, Kiersten - 1246
White, T. H - 1247
White, T.H. - 1248
Wich, Henriette - 1271
Wiesel, Elie - 1249-1250
Wilde, Oscar - 1251
Wilk, Elise - 1864
Wilma - 1865
Winston, Robert - 141
Wisket, Ileana - 1866
Witemeyer, Karen - 1252
Wood, Hannah (text) - 116, 119, 121
Woodward, John - 166
Worrall, Tracy - 122
Wu Min - 1082
Wyatt, David (il.) - 1198

Yu Hua - 2097

Zagavei, Emilia-Paula - 1867


Zaharia, Anca (trad.) - 1193
Zaharia, Dan - 736-737
Zaharia, Elena - 1868
Zaharia, Maria - 736-740
Zaharie, Manuela - 1024
Zahiu, Cristina - 685
Zaicu, Viorel (trad.) - 1198
CIP 465

Zamfir, Romeo (coord.) - 664


Zamfirescu, Dinu - 395
Zamfirescu, Georgiana (ref.) - 73
Zamfirescu, Vasile Dem. (pref.) - 201
Zaniciuc, Carmen - 1869
Zavadschi, Doina (il.) - 1349
Zăgan, Cezar - 1977
Zămosteanu, Oana Mirela (coord.) - 960
Zănoagă C. - 2098
Zăpârţan, Liviu-Petru (pref.) - 252
Zărnescu Enceanu, Mihaela - 772
Zărnescu, Constantin - 1028
Zeana, Corneliu - 1870
Zecheru, Carmen - 718
Zecheru, Vasile (pref.) - 72
Zegheru, Cristina - 1871
Zelazny, Roger - 1253
Zepeczaner, Jenő - 1966
Zepeda Patterson, Jorge - 1301
Zetea, Gabriel Valer (coord.) - 627
Zgheran, Aurel - 1872
Zgondoiu, Mihai (coord.) - 959
Zguby (il.) - 160
Zibileanu, Cornelia - 2000
Zick, Martin (trad.) - 1162
Ziglar, Zig - 236
Zlotea, Mugur (trad.) - 2097
Zoltán, Péter I. - 943, 1114
Zorlescu, Mădălina - 686-687
Zsehránszky, István (trad.) - 389
Zurcher, Andrew - 1254
CIP 466

INDEX DE TITLURI

(
(In)visible frames : rethorics and experimental exhibition practices in Romanian art
between 1965-1989 - 955
(Le)hallgatásra ítélve : Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei - 2013

10 years at home - 940


16 19 - 986
1848 - Fragmente despre exil - 2049
1907-1912 - 1114
1912-1919 - 1114
1918-2018 : Un veac de istorie, diplomaţie şi securitate - 2023
Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat - 423
1990 : o după-amiază cu multe întrebări - 1435

2018 : unitate - realitate - promisiune - 59


24 de trandafiri : Peregrini în căutarea lui Iisus - 1750
25 : SMURD Cluj-Napoca - 849
27 august 1953 - 31 decembrie 1953 : anii adolescenţei promoţiilor noastre (1949-
1955) - fragmente - 1477
27 august 1954 - 26 august 1955 : anii adolescenţei promoţiilor noastre (1949-
1955) - fragmente - 1477
2700 de exerciţii tip grilă (limba română - limba engleză) pentru admiterea în
şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri MAI - 1100

365 de jocuri educative pentru băieţei : 4+ - 488


365 de jocuri educative pentru fetiţe : 4+ - 489

40 de povestiri cu... tâlc! : versuri - 1346


41 arguments avant la lettre Romanian & Australian : anthology of contemporary
poetry - 1107
CIP 467

5 ani de neuitat : gândurile elevilor clasei a IV-a A - 490


50 de ani de existenţă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba : moment aniversar -
529
505 probleme rezolvate din testele-grilă de matematică pentru admiterea la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - 735

7 cuvinte ale iubirii : sacre taine care ne unesc - 248

8 Paraclise şi Acatiste pentru zilele săptămânii - 246

9 luni fără griji : 101 întrebări despre sarcină cu răspunsuri de la specialişti - 857
90 years - 74

A fost odată... - 1257


A l'épreuve du labyrinthe : arts visuels, danse et performance dans la perspective
de l'art thérapie : l'importance des rôles actantiels à l'intérieur d'un dispositif
performatif - 970
A nu se confunda - Despre muzica sonosferelor şi alţi demoni - 1813
A pártok gazdálkodásaés a választási kampányok finanszírozása - 381
A románok történelme : tankönyv a VIII. osztály számará - 2068
A student beginners guide on industry 4.0 for global manufacturing - 894
A year by the window - 1788
Abecedaur - 1332
Abordarea paliativă în oncologie - 834
Abordări psihodinamice ale schimbării comportamentale - 187
Abordări relaţionale ale sprijinului logistic al diviziei de infanterie în operaţia de
apărare pe litoral - 475
Aceasta dulce povară, tinereţea - 1775
Achiziţia limbajului economic românesc : repere teoretice şi practice - 1097
Achiziţii publice - 424
Achiziţii publice : note de curs - 411
CIP 468

Acompaniamentul pianistic : ipostaze expresive - 1001


The Acquisition of the English progressive aspect by L1 speakers of Hungarian -
1072
Activităţi de educaţie a limbajului preşcolarilor : carte de specialitate - 640
Activităţi ludice utilizate în procesul alfabetizării - 512
Activităţi pentru dezvoltarea morală a preşcolarilor din grupa mică - 492
Acţionări pneumatice - 866
Adela Greceanu translated into English - 1544
Adevărata Posadă, defileul Bistriţei - 2095
Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria - 2034
Ady : az értől az oceánig - 1114
Afluenţii Crişului Negru : (de la izvor - confluenţa cu pârâul Holod) - 1988
After identity : three essays on the musicality of life - 1543
Agency of women in Mesopotamian religion of the second millennium B.C. - 2076
Agent de securitate - 471
Agent secret din întâmplare - 1207
Aglăiţa - 1568
Aic i... în mica noastră românie - 1628
Al cincilea anotimp - 1375, 1575
Al nouălea val - 1143
Az alázatos szeretet : Csak beszélgetek Veled, Ki bennem élsz... - 1945
Albă ca Zăpada - 75
Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici : carte de colorat - 76
Album de artă - 965
Alexandrina - 1745
Alexandru Rusu : viaţa şi martiriul - 275
Alfabetizarea emoţională clasele 3-4 : programa şcolară-curriculum la decizia
şcolii : planificare calendaristică/anuală - 656
Alfabetul ghicitorilor : domeniul Limbă şi comunicare : caiet de muncă
independentă - 661
Alfabetul poeziilor despre animale - 623
Algoritmi şi metode de prelucrare a semnalelor - 756
Algoritmi utilizaţi în învăţarea conceptelor şi fenomenelor de chimie : procese
Redox - 767
Ali Baba şi cei 40 de hoţi : carte de colorat cu poveşti - 77
Alice în Ţara Minunilor - 1142
Alimente şi remedii naturiste împotriva cancerului - 828
Állatporontyok és szüleik - 127
Alte povestiri cu cai - 1420
alTfabet : antologie lirică - 1694
Altfel de poveşti - 1868
CIP 469

Am plâns, am sperat ... - 1478


Ameninţarea cibernetică : dimensiuni strategice - 479
America - 1264
Americanul - 1536
Amintiri - 1633
Amintiri de la Cenaclul Semenicul - 1589
Amintiri din copilărie - La scăldat : carte de colorat cu poveşti - 1426
Amintiri din copilărie - Pupăza din tei : carte de colorat cu poveşti - 1427
Amintiri din război : 1941-1944 - 1674
Amintiri povestite - amintiri trăite - 1412
Amintiri şi peripeţii... din călătorii - 1337
Amurgul iubirii : de la iubirea-pasiune la comunicarea corporală - 240
Amy şi fraţii ei - 1106
Analiza influenţei managerului şcolar asupra reuşitei şcolare : carte de specialitate -
517
Analiza şi optimizarea circuitelor electrice - 895
Analiză economico-financiară - 917
Anatomia omului - Cap şi gât : caiet de lucrări practice - 789
Anatomia unei îmbrăţişări - 1531
Androgin - zâmbetul focului - 1668
Ani de cumpănă - 1849
Anima : roman - 1706
Animal production : practical exercises for veterinary medicine - 904
Animale-n lumea mare : care mai de care - 1837
Animalele învaţă să viseze : patru povestiri scurte care ne învaţă să îndrăznim să
visăm şi să ne bucurăm atunci când visele se împlinesc - 1928
Anne de la Green Gables - 1213
Anoka - 1365
Anthologie de poésie française - 1282
Antichităţi egiptene - 2091
Antichităţi egiptene : cinci milenii de egiptologie - 2091
Antologia literară a festivalului şi concursului de poezie patriotică "Nicolae
Bălcescu" : selecţie din lucrările laureaţilor : (2014-2018) : versuri şi eseuri -
1321
Antologia pieselor prezentate în secţiunea "spectacole-lectură" : Festivalul
Internaţional de Teatru de la Sibiu, 2019 - 1015
Antologie de poezie franceză - 1282
Antologie de sonete - 1458
Antreprenoriat şi management pentru afaceri mici şi mijlocii - 43
Antropologie socială : teme şi concepte fundamentale - 373
Antroponimie oficială la ucrainenii maramureşeni - 1069
CIP 470

AOR - 1678
Apariţia şi dezvoltarea grafoscopiei criminalistice - 445
Apariţii editoriale ieşene - 2017 : bibliografie - 1
Aplicabilităţi militare ale stărilor amplificate ale conştiinţei în războiul
transpersonal - 211
Aplicaţii practice în centrele de documentare şi informare - 524
Aplicaţiile bioingineriei în recuperarea medicală - 797
appInterviuri.ro : convorbiri româneşti la Radio Villalba - 1693
Arabul de mâine : o copilărie petrecută în Orientul Mijlociu (1978-1984) - 1297
Arde-mă în versuri - 1609
Argonaut în America - 1541
Arheologia iubirii : De la Neanderthal la Taj Mahal - 2070
Arhimandritul Policarp Matzaroglu : Părinte şi Călăuzitor pe calea mântuirii - 250
Aripi duhovniceşti pentru cei osteniţi şi împovăraţi - 312
Aripi în pahar - 1566
Arma informaţiei : "Soldat cu arma la picior ..." - 482
Armata luminii - 1555
Arta : o istorie ilustrată - 952
Arta de a avea întotdeauna dreptate - 1268
Arta de a îndruma schimbarea - 571
Arta persuasiunii : cum să influenţezi oamenii şi să obţii ceea ce vrei - 199
Arta populară : case şi fântâni din Moldova - 945
Arta preistoriei şi a antichităţii pe teritoriul actual al României : îndrumar de lucrări
practice - 964
Arta preistoriei şi a antichităţii pe teritoriul actual al României : note de curs - 963
Arterele carotide : îndrumar de laborator pentru studenţi - 802
Aru Shah şi sfârşitul timpului - 1146
Asamblări mecanice : filiera tehnologică, profil tehnic, ruta directă, clasa a XI-a :
ruta progresivă, clasa a XII-a - 880
Ascensiunea marchizului de la Valle : monografie - 2086
Ascunde amintirile şi distruge tot ce-am atins - 1312
Asigurările în transportul maritim - 487
Aspecte ale educării preşcolarilor pentru cunoaşterea mediului : lucrare ştiinţifică -
668
Aspecte ale Revoluţiei române din decembrie 1989 în presa britanică şi americană
- 2057
Aspecte de interpretare a muzicii solistice de oratoriu în creaţia lui G. F. Haendel -
1003
Astăzi aţi râs? : miniaturi - 1758
Astronomia şi spaţiul - 741
Aş vrea să ştiu - 1424
CIP 471

Aşchii şi scântei : cugetări şi aforisme - 1351


Aşezămintele româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon : trecut şi prezent : album
monografic - 360
Aşteaptă-mă în inima ta - 1434
Aşteptând salamandrele - 1460
Ateroscleroza catotidiană : aspecte teoretice şi clinice - 801
Atlas ilustrat pentru copii - 1978
Atlasul ciudăţeniilor - 122
Auditul în marketing : abordări conceptuale şi operaţionale - 422
Autobiografia unui explorator de frontiera - 1419
Autobuzul întârziat - 1359
Automatizarea instalaţiilor mecanice în industria gazelor naturale - 888
Automobilul : siguranţa rutieră şi poluarea - 918
Autoportret de grup - 1380
Autori şi opere - 1111
Avatarii lui Ibrăileanu - 1723
L'aventure iranienne - 1387
Aventuri în lumea Minecraft : carte Minecraft neoficială - 1025
Aventuri în Ţara Nevirtuţilor - 1349
Aventurile lui Pinocchio - 1274
Aventurile lui Tom Sawyer - 1240
Aventurile Pasqualei Marin prin pădurea de impresii : roman - 1471
Aventurile unui fir de nisip - 1598
Averea bunei educaţii - 1329
Avocat pe două continente - 1760
Ayiti Toma - Dragă Haiti : de la cultura oprimată la suveranitatea populară - 2032
Ayurveda : instrucţiuni pentru viaţă : filozofie şi ierburi - 833
Ayurveda : instrucţiuni pentru viaţă : filozofie, diagnostică, astrologie vedică - 832

Badantă de împrumut - 1690


Bafta, Devla şi Haramul : studii despre cultura şi religia romilor - 688
Balade vesele şi triste - 1827
Balbus către Celsus : prezentarea şi analiza tuturor figurilor : o versiune în limba
română însoţită de note şi comentarii - 742
Balchik - 1656
Balet, operă şi operetă : secolul XIX - 993
Banda desenată : resursă didactică în achiziţia limbii române ca limbă străină -
1098
Barajele hidrotehnice şi schimbările climatice : siguranţă şi risc : studiu - 860
CIP 472

Baricadele : publicistică 2006-2014 - 1423


Barometrul de gen : România 2018 - 374
Basic military English : student's book - 1080
Basics in descriptive biochemistry - 785
Basics in gynecological and breast pathology : Târgu Mureş, 2019 : lucrări
prezentate - proceedings - 835
Basme, poveşti, metafore terapeutice folosite în cosiliere şi psihoterapie : lucrare
de specialitate - 1468
Basmul românesc în teatru - 1874
Baze de date : teorie şi aplicaţii - 21
Baze de date pentru management utilizand programul Microsoft Access : suport
curs - 33
Bazele imaginii de film şi televiziune - 1014
Bazele managementului strategic : curs - 40
Bazele negocierii şi medierii : curs - 371
Bazele tehnologiei informaţiei - 22
Băieţii şi alte povestiri - 1300
Bătrâna din pădure - 1257
Bătrânii nu sunt oameni : roman frescă - 1778
BD - Baze de date : modulul 1 : manual pentru clasa a XII-a : filiera teoretică,
profil real, specializarea matematică-informatică : filiera vocaţională, profil
militar, specializarea matematică-informatică - 23
Because of Mr. Terupt - 1139
Between sky and earth : poems - 1654
Biblia - 321, 330
Biggles : aventuri în mările sudului - 1189
Bihorul în drumul spre Unire : mărturii documentare inedite (octombrie 1918 - mai
1919) - 2053
Bioarmonismul, de la teorie la o ideologie de viitor : (monografie prin culegere de
texte, noi sau revizuite, actualizate şi adăugite) - 897
Biochimie structurală - 783
Biografia lui Satan : o prezentare istorică a Diavolului şi a domeniilor sale
"arzătoare" - 310
Biografie cu păsări : din caietul meu cu poezii, 1981 - 1643
Biologia pentru admitere : culegere de teste - 786
Biologia, ecologia şi controlul speciilor de Fusarium din cultura de porumb - 788
Biologie : manual pentru clasa a IX-a - 779
Biologie : manual pentru clasa a V-a - 780
Biologie : manual pentru clasa a XI-a - 781
Biologie : manual pentru clasa a XII-a - 782
Birotica pentru contabili : suport curs - 924
CIP 473

Birouri din România - 939


Birouri din România : [album] - 939
Biserica Banu (Banului) din Buzău cu hramul "Bunavestire" : scurt istoric - 942
Biserica Ortodoxă Coptă, un miracol al istoriei - 320
Biserica Romano-Catolică din România : istorie, spiritualitate şi patrimoniu - 255
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică : istorie, patrimoniu şi
spiritualitate - 256
Blaj - Cittå episcopale : vatră de credinţă, istorie şi cultură românească - 2071
Blaj - Episcopal town - 2071
Blaj - Oraş episcopal - 2071
Blaj - Ville épiscopale - 2071
Blasfemie : condamnată la moarte pentru un pahar de apă - 2001
Blestematul de neuron - 1578
Block 46 : roman - 1258
Bobiţă şi Buburuză construiesc : Castelul de nisip, Turnul lui Biluţă - 81
Bod Péter : a kartográfus - 1987
Bojdeuca "Ion Creangă" : din istoria primului muzeu literar din România - 69
Bold în inimă - 1355
Boli infecţioase - 836
Boli infecţioase : curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină - 836
Bolile inimii şi ale vaselor de sânge : angină pectorală, infarct, arterită,
hipertensiune, arterioscleroză, varice... - 806
Book of Abstracts of the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry -
Eugen Segal of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the
Romanian Academy & 2nd Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry
of Moldova : Timişoara, 9-10 mai 2019 - 766
Braşov - 1975
Brâncuşi & Duchamp sau povestea unei prietenii : corespondenţă - 954
Brâncuşi : scultore cristiano ortodosso - 958
Brevilocviu - 1642
Der Brief des Apostels Paulus an die Römer - 261
Brigitte : simbolul iubirii mele - 1718
Bucureşti, marea speranţă : roman - 1817
Buna-cuviinţă : comunicare scrisă şi verbală - 699
A bútorfestő és fafaragó Sütő család - 974
Buzău : monografie urbanistică - 1963

C.S. CFR Simeria : istorie şi tradiţie : 110 ani de activitate - 1037


Ca un cântec de speranţă : roman - 1285
CIP 474

Cadre (in)vizibile : retorici şi practici expoziţionale experimentale în arta din


România în perioada 1965-1989 - 955
"Cafe-i-ada" pentru "O mie şi una de ...ceşti" - 1839
Caiet cu fişe de lucru pentru tabără : auxiliar didactic cu fişe distractive la
matematică, ştiinţe, comunicare în limba română, engleză, pagini pe care
elevii pot scrie şi desena ce-şi doresc, jocuri şi desene pentru o săptămână în
tabără - 572
Caiet de evaluare limba română : clasa a II-a : auxiliar didactic - 553
Caiet de limba română : auxiliar de achiziţii fundamentale pentru ciclul primar -
1047
Caiet de teste preparatorii pentru examenul de bacalaureat - Geografie : 20 de teste
după modelul M.E.N. - 2000
Caiet de vacanţă - Clasa a II-a - 513
Caiet de vacanţă - Clasa I - 514
Caiet de vacanţă : matematică : clasa a V-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme
aplicative - 740
Caiet de vacanţă : matematică : clasa a VI-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme
aplicative - 739
Caiet de vacanţă : matematică : clasa a VII-a : suport teoretic, exerciţii şi probleme
aplicative - 738
Caietele de Literatură, Critică şi Teoria Artelor - 1876
Caietul albastru : Timp mort 1954-1955 - Remember 1991-1998 - 1331
Caietul Taberei spirituale yoghine de vacanţă - 262
Caietul Taberei spirituale yoghine de vacanţă : 1-5 septembrie 2019, Costineşti,
România - 262
Calculul aparatelor speciale de respirat sub apă - 868
Calea Crucii comună a Episcopatului greco-catolic : (1948-1956) - 276
Calendarul evenimentelor ecologice : ghid metodic - 605
Calitatea vieţii la omul suferind ; Alimentaţie şi spiritualitate creştin-ortodoxă -
825
Cambodgia - 1999
Camil Petrescu : romancier - 1901
Cancerul genital : evaluarea simptomelor - 848
Canguraşul Explorator 2019 : clasa pregătitoare şi clasele I-IV - 515
Cap sau pajură - 1119, 1711
Capra cu trei iezi - 86
Capra cu trei iezi : carte de colorat - 87
Captiv în mine : piese de teatru şi scenarii de film visate de Alexander Hausvater -
1556
Cardenio - 1237
Cardinalul Iuliu Hossu - 298
CIP 475

Care este povestea ta? : jurnalul interior al unei călătorii exterioare - 1518
Carpathian Patericon : pages of hesychasm - 264
Carte de bucate : reţete de la Mănăstirea Kutlumuş din Muntele Athos - 913
Carte de colorat şi activităţi amuzante - 89
Carte de colorat şi activităţi cu litere - 90
Carte de colorat şi activităţi cu numere - 91
Carte de colorat şi activităţi cu semne grafice - 92
Carte de colorat şi activităţi de concentrare - 93
Carte de colorat şi activităţi de logică - 94
Carte documentară de ieri şi de azi - 1898
Carte pentru minte, inimă şi (wow!) literatură - 1845
Carte românească veche şi modernă la Roma, în Biblioteca Apostolică Vaticană
(sec. XVII-XIX) - 6
Cartea cu fănelisme - 1673
Cartea de aur a militarilor constănţeni, jandarmi, grăniceri, poliţişti şi pompieri
jertfiţi în campaniile 1916-1919 şi 1941-1945 - 483
Cartea mecanicului de locomotivă : culegere de teste şi aplicaţii grilă - 919
Cartea Mironei - 1776
Cartea Reghinei - 1680
Cartea toamnei - 1374
Caruselul iubirii - 1278
Casa cu îngeri - 1861
Casa de vacanţă - 1454
Casă de piatră : cum să ai o familie fericită într-o lume tot mai tristă - 194
Castelul - 1322
Caută şi găseşte : cum sărbătorim Crăciunul - 95
Cavalerii Mării Negre : ofiţeri de marină distinşi cu ordinul militar "Mihai
Viteazul" - 484
Cavalerul strâmb croit - 1248
Caviar cu fasole - 1823
Călătoria lui Degeţel - 1257
Călătoria micului creştin - 358
Călătorie către steaua promisă - 1384
Călătorie în lumea prescurtărilor şi a emoticoanelor, ancorate în limba română şi în
limba engleză - 1052
Călătorie prin lumea dantelei : eleganţă, nobleţe, stil, aură romantică - 1715
Călătorie spre Împărăţia lui Dumnezeu - 369
Călimăneşti şi oameni ai săi : vieţi şi destine - 2006
Cărăşeni de neuitat - 2002
Cărticica şefului de cuib - 2041
Cărţi domneşti, hotărnicii, răvaşe şi izvoade - 2043
CIP 476

Cărţi şi autori - 1878


Căsuţa viorie şi bogata ei împărăţie : povestiri pentru copii - 1804
Căţeluşul fermecat : un film cu peripeţii - 1127
Căţeluşul întregii familii - 1271
Căţeluşul murdar : animale şi poveşti... animate - 96
Când cerne cugetul : rondel - 1533
Cântări la Naşterea Domnului din secolul al XVIII-lea după manuscrise inedite -
994
Cântâ armâne, ta s-nu cheri! - 1529
Cântecul sicomorului - 1185
Ce am spus - 1773
Ce faci când nu faci nimic - 1273
Ce gândeşte copilul meu? : psihologia copilului : sfaturi practice pentru părinţii de
azi - 192
Ce se întâmplă când dorm? - 139
Ce se întâmplă noaptea? - 1151
Cea mai bună hrană este cea naturală - 912
Cea mai strălucitoare stea - 154
Ceainicul cald al Jasminei - 1484
Cei aleşi - 1205
Cei doi fraţi - 1257
Cei trei purceluşi : carte de colorat - 97
Cele şapte surori - 1228
Celibidache al oboiului : George Angelescu-Monteoro - 1011
Celtic : reîntâlnirea - 1303
Centenarul Conferinţei de Pace de la Paris : 1919-1920 : informare bibliografică
adnotată - 2033
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu : 50 aniversar : 1969-2019 :
comunicare, socializare, educaţie, incluziune - 516
Cenuşă în gât - 1276
Cenuşăreasa - 98
Cenuşăreasa : carte de colorat - 99
Cenzurarea presei ortodoxe în comunism - 62
Cercetare experimentală privind eficientizarea comunicării didactice - 594
Cerul înstelat deasupra mea - 1551
Cervantes, omul care a inventat ficţiunea - 2100
Cetatea de Colţ : De la grandoare la ruină - 1600
Cetăţile Călimanului - 1980
Cheile rugăciunii lăuntrice : îndrumări pentru pelerin - 265
Chenei, tragovi proshlosti - 1974
Chimie : manual pentru clasa a IX-a - 769, 772
CIP 477

Chimie : manual pentru clasa a XI-a - C1 - 765, 770


Chimie : manual pentru clasa a XII-a - C1 - 771
Chimie experimentală : teste grilă şi scheme de lucru - 768
Cibernetica artei vocale - 1010
Cine poate să devină cercetător ştiinţific? - 3
Cine suntem şi ce ne ţine împreună? : reflecţii post-Centenar despre natura
democraţiei în România - 383
Cioburi de nebunie sau Când Dumnezeu pleacă în concediu - 1421
Cioburi de suflet : versuri - 1834
Circul galactic - 1513
Circulaţia monetară în Transilvania - 407
Cititorii de emoţii - 579
Ciudatul caz al hoţului de coji de brânză - 158
Ciumărna - satul în care m-am născut - 1972
Clasic şi modern în matematica învăţământului primar - 706
Clipa - 1615
Cocoloş şi ursul - 1259
Codul de procedură civilă şi taxele de timbru - 428
Codul de procedură penală - 431
Codul de procedură penală şi Legea pentru punerea în aplicare : actualizat mai
2019 - 429
Codul muncii : Legea dialogului social, Registrul general de evidenţă a salariaţilor
: legislaţie conexă, decizii ale Curţii Constituţionale, recursuri în interesul
legii, hotărâri prealabile - 430
Codul penal : Legile de executare - 431
Codul penal şi Codul de procedură penală - 432
Codul penal şi Legea pentru punerea în aplicare : actualizat mai 2019 - 433
Cogito ergo sum - 1583
Comanda servomotoarelor electrice : studiu monografic - 881
Combaterea zgomotului - 892
Comediile lui Alecsandri - 1896
Comicul de limbaj la I.L. Caragiale - 1886
Comoara : roman - 1793
Compendiu : ghid de conversaţie : ghid auxiliar - 683
Competenţă şi creativitate în practica limbii şi literaturii române : caiet de lucru
pentru clasa a V-a - 1053
Complementele necircumstanţiale în limba română contemporană - 1068
Complice cu iubirea - 1807
Computer programming : practical applications - 38
Comuna Mărgăriteşti în date şi imagini - 1969
Comunicare în limba română : caiet de lucru : clasa a II-a - 569
CIP 478

Comuniunea cu Dumnezeu : o teologie biblică a închinării - 337


Conception et comportement dans l'espace construit - 937
Concepts in periodontal therapy - 850
Concesiuni - 424
Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439) : istoria şi ecleziologia unirilor - 252
Concis - 1772
Conducătorii secreţi ai României moderne : societăţi oculte şi grupuri de interese :
docu-drame şi mituri contemporane însoţite de consemnări din presă - 66
Conexiuni inter şi transdisciplinare ale matematicii - 705
Conexiuni regizor-coregraf pe scena românească - 1020
Conferinţa naţională "Educaţia azi" : formarea profesorilor în era digitală : şcoala
ieşeană şi provocările erei digitale : Iaşi, 2019 - 547
Confesiunile Amiralei Noir - 1649
Congregaţia, clubul şi Biserica - 342
Conni la bunici - 153
Conni nu stă de vorbă cu necunoscuţi - 152
Consilierea preşcolarilor prin strategiile educaţionale "Outdoor" - 601
Constantin Cubleşan - 80 - 2003
Construcţiile - 413
Contabilitate financiară I : aplicaţii practice - 926
Contesa Cosel : roman istoric - 1918
Contribution of the Romanian Church United with Rome, Greek Catholic to the
Great Union - 304
Contribuţia populaţiei din judeţul Bacău la războiul de independenţă - 2081
Control financiar şi control de gestiune - 925
Conversaţii cu inconştientul tău : compendiu de hipnoză şi hipnoterapie - 184
Conversia calităţii şi socio-sanitarităţii în noua economie a resurselor naturale -
396
Conversiunea : procedeu intern de îmbogăţire a vocabularului limbii române -
1046
Convorbiri cu Petru Dumitriu - 1780
Cooperarea transfrontalieră şi studii de arie : curs - 404
Copilăria step by step : auxiliar curricular - 520
Copilăria unui Icar - 1339
Corăbioare de hârtie pleacă din Origami şi se îneacă în larg - 1626
Corelarea factorilor interdisciplinari în managementul psoriazisului - 851
Corigent la limba română - 1646
Corneliu Zelea Codreanu - prezent! : imn-acatist - 271
Coroniţa - 1636
Coroziunea chimică şi electrochimică a metalelor şi aliajelor - 867
Corp de piatră, corp de carne - 1284
CIP 479

Corpul omenesc : carte de colorat - 142


Corpul uman : enciclopedie : recorduri uimitoare ale corpului tău - 141
Corpuri ascunse - 1193
Corupţia în administraţia publică - 473
Corurile Câlnicului - 1006
Cotco Doolan, eroul zilei - 1232
Crâmpeie de lumină - 1641
Creaţii şi prelucrări muzicale pentru disciplina Ansamblu coral - 999
Credinţa irezistibilă - 356
Credinţa mea în Biserica Ortodoxă Coptă - 357
Credinţă şi literatură exprimate prin pictură : antologie de texte şi creaţie artistică -
1433
Creierul afirmativ : cum să-ţi ajuţi copilul să fie curajos, rezilient şi autonom - 234
Creionaşele hazlii : caiet pentru exerciţii grafice : grupa mare (5-6 ani) - 525
Creşte viaţa noastră : antologie de versuri : (1969-2009) - 1919
Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică prin mijloacele specifice jocului de
fotbal - 1038
Creştinism şi cultură la Sfântul voievod Neagoe Basarab - 322
Crima din Orient Express - 1147
Crima organizată şi terorismul în context actual - 447
Criza valorilor europene în contextul globalizării : perspective identitare asupra
Europei - 376
Crochiuri de pe strada copilăriei - 1523
Cronică psihotropă - 1549
Cronică Salvamont : 50 de ani de Salvmont în România - 1040
Cronici şi gânduri - 1108
Cronicile din Amber - 1253
Cronicile lunare - 1211
Cronicile unui spectator implicat : opinii şi eseuri - 1632
Cruciadele şi Vaticanul - de la legendele cavalereşti la epoca digitală : docu-drame
şi mituri istorice însoţite de consemnări din presă - 2048
Cryogenesis : versuri - 1561
Csíksomlyón járt Ferenc pápa - 286
Csonkamagyar 1919 : Lektűr - 1936
Cu aripi de iubire - 1323
Cu doamna Rodica Filip von Becker despre Bucureştii sculptorului Emil Wilhelm
von Becker - 1466
Cu oraşul meu se întâmplă ceva ciudat - 1635
Cu Tenda : Aromanian stories : stories, images and sounds on the move : living
memory of the Southeastern Europe - 693
CIP 480

Cu Tenda : stories, images and sounds on the move : living memory of the
Southeastern Europe - 692
Cuburi de lumină - 1377
Cugetări despre religie - 1341
Cugetări şi maxime - 1661
Cuibul de păsări - 1234
Culegere admitere medicină - 510
Culegere de matematică : clasa a II-a - 721
Culegere de practică notarială : speţe comentate - 468
Culegere de probleme fizică pentru gimnaziu - 757
Culegere de probleme rezolvate : instrumentaţie electronică de măsură - 18
Culegere de subiecte date la concursuri şi examene cu explicaţii ale variantelor de
răspuns : procedură civilă - 439
Culegere de variante - Bacalaureat 2019 : Limba şi literatura română, Filiera
tehnologică, Profil Real - 1875
Culorile incendiului - 1292
Cultivarea creativităţii la elevi prin activitatea de compunere şi rezolvare a
problemelor - 494
Cultura tradiţională din judeţul Cluj - 694
Cultură generală ca să fii genial! - 51
Cum gândim în viaţa de zi cu zi - 195
Cum să nu devii victimă, cum să nu mai fii victimă - 196
Cum să scapi de burtă în 10 zile : cum să slăbeşti, să-ţi vindeci tractul digestiv şi să
te bucuri de un corp mai tânăr şi mai suplu - 810
Cum să trăim creştineşte : pilde din faptele şi cuvintele lui Hristos - 359
Cum se naşte un talent gojdist? - 1440
Cumpătare în 30 de zile - 190
Cunoaştere, comuniune, implicare - 595
Curriculum şcolar - Analiza documentelor curriculare pentru învăţământ
obligatoriu - 503
Curs de pneumologie : patologie bronhopulmonară - 844
Curs remedial pentru studenţi - 794
Cutia magică cu jucării - 126
Cuţitele roşii - 1399
Cuvânt : poezii - 1848
Cuvântul adevărului : lucrările conferinţei "Adevărul proclamat de Scripturi dar
contestat de oameni" susţinute de studenţii Universităţii Emanuel din Oradea,
16 Aprilie, 2019 - 287
Cuvinte care schimbă minţi : arta stăpânirii limbajelor de influenţare a oamenilor -
372
Cuvinte de zidire sufletească ale Sfinţilor Părinţi - 288
CIP 481

Cyberspaces of loneliness : love, masculinity, Japan - 20

Dacia Transilvană - 2079


Dansul cocorului - 1516
Daoi - tărâmul regăsit - 1744
Dascăli bănăţeni de ieri şi de azi - 528
Dă-mi soarele înapoi - 1277
Dănilă Prepeleac - 101
Dănuţ şi zmeul uriaş - 111
Dăruirea de sine - 1017
De 10 ani acasă - 940
De ce bărbaţii au nevoie de sex, iar femeile de dragoste - 226
De ce nu-s românii ca nemţii? - 1731
De duzină - 1136
De ieri... De azi... - 1519
De la fundul sacului - 1388
De la gând la cuvânt - 1558
De la Motănel la Arlechino : 70 de ani de păpuşerie - 1024
De la Săcădat la Alba Iulia : părintele Iosif Tărău şi avocatul Pavel Maliţa - 2030
De la tehnologia C4ISR la tehnologia C5ISR-D : curs introductiv - 35
De la vis la destin - 326
De-ale cărturăriei de odinioară : momente şi schiţe - 1393
Decreţel 40 : evocări - 1364
Defecte perfecte - 1413
Degeţica - 106
Degeţica : carte de colorat - 107
Deliberare asupra imnului celor trei tineri - 309
Demon şi Înger : impostorul şi magicul pandantiv "love" - 1757
Demoni - 1683
Demonii trecutului - 1871
Demotivarea şi insatisfacţia profesională a cadrelor didactice în organizaţia şcolară
: lucrare de specialitate - 534
Desaga cu suflete - 1304
Descifrarea tainelor Bibliei : devoţional pentru un an - 354
Desenul persoanei : testul Machover - 180
Desfăşurarea pe teren a "lichidării" Bisericii Române Unite în 1948 - 277
Design uman : ştiinţa diferenţierii : carte de referinţă - 185
Despre boală, durere şi moarte - 300-301
Despre ce ne apropie şi ce ne desparte : umanism, secularizare, credinţă - 1376
CIP 482

Despre copilărie : culegere de texte ale elevilor bucureşteni - 1453


Despre gândirea arhetipală - 170
Despre iluzii, mituri, amăgiri - 1604
Despre open journalism : academic talks şi un studiu de caz - mass media din
Timişoara - 61
Despre psihanaliză - 201
Destin zbuciumat : profesorul dr. Stelian Cincă la 80 de ani - 2015
Destine din spaţiul saharo-siberian - 1394
Deszăpezire în doi - 1338
Deutsch ist toll! - 1101
Deutsch mit spass : manual pentru clasa a VIII-a : limba I de studiu - 1059
Deutsch mit Spass : manual pentru clasa a X-a - L1 - 1071
Deux historires insolites - 1783
Deva 750 - 990
Dezgheţul luminii : încuvântări - 1754
Dezvăluiri din cariera mea clădită în construcţii militare : 1951-1996 - 1335
Dezvoltarea atitudinii ecologice la elevii din învăţământul primar - 621
Dezvoltarea gândirii logice prin rezolvarea de exerciţii şi probleme : proiect de
cercetare : lucrare ştiinţifică - 637
Dezvoltarea gândirii logice prin rezolvarea şi compunerea de probleme : carte de
specialitate - 566
Dezvoltarea intereselor cognitive şi estetice ale elevilor din învăţământul primar
prin activităţi curriculare şi extracurriculare - 523
Dezvoltarea sistemului agroalimentar în contextul asigurării securităţii şi
independenţei alimentare a României - 930
Dezvoltarea teologiei misionare prin conferinţele misionare internaţionale şi
consultaţiile misionare interortodoxe - 272
Diabetul zaharat inaugural în judeţul Bihor : particularităţi epidemiologice, clinice,
paraclinice şi riscul cardiovascular la pacientul nou-diagnosticat - 854
Diaconul Coresi - 333
Diagnoza organizaţională - 46
Dialog Deschis cu noua generaţie - 1360
Dicţionar cu personalităţi teleormănene segărcene - 56
Dicţionar explicativ şcolar - 1048
Didactica predării protecţiei mediului - 590
Didactica specializării : disciplinele economice - 400
Dieniðíâs vientulîbas - 1714
Dimensiunea comportamentală a managementului calităţii în societăţile
multinaţionale din România - 45
Din calvar la altar : in memoriam pr. Mircea Vlad - 1859
Din cap până în picioare - 88
CIP 483

Din dor de Romanaţi - 1973


Din dragoste pentru România : credinţă, iubire, speranţă : portrete, amintiri,
documente - 2093
Din istoria francmasoneriei : Bălcescu şi societăţile secrete - 64
Din iubire pentru omul de azi : cugetări pe marginea Patericului - 319
Din secretele macabre ale unor localităţi blestemate din România necunoscută :
docu-drame şi mituri contemporane însoţite de consemnări din presă - 2
Din străinătate : razna prin patru continente - 1563
Din suflet pentru suflet - 1358
Din viaţă - 1316
Dinamica relaţiilor interpersonale în organizaţiile şcolare : cercetare în
managementul educaţional - 686
Dincolo de limita aceasta biletul îşi pierde valabilitatea - 1291
Dincolo de Venus : antologie de proză contemporană - 1457
Dintr-o suflare - 1366
The discursive construction of gender in literary works : a pragmatic approach -
1112
Dispariţia statuii din parc - 1688
Dispozitivele mobile ca instrumente educaţionale - ghid de utilizare : realizat în
cadrul proiectului Erasmus+ "Diversificăm şi inovăm prin modele europene!"
- 500
Divizia 1 blindată română în iarna anului 1942 în bătălia de la Cotul Donului : (19
noiembrie - 27 decembrie 1942) - 2054
Doctor Lili şi prietenii săi : şi uriaşii se îmbolnăvesc... - 1931
Doctrine juridice - 436
Doctrine juridice : caiet de seminar - 437
Documente braşovene ale Marii Uniri - 2046
Documente diplomatice : din activitatea Ministerului Afacerilor Externe în
mandatul lui Adrian Năstase : iulie 1990 - octombrie 1992 - 387
Documente vrâncene - 2043
Doina florilor - 1629
Don Giovanni : libret - 1007
Dor de alb - 1357
Dorinţă - 1164
DosArte - Unfinished - 959
Două decenii de comunism în Iaşul universitar : presa studenţească - 60
Două morţi şi-o înviere - 1483
Douăsprezece nopţi - 1254
Douăzeci de mii de leghe sub mări - 163
Douăzeci trecute fix : volum aniversar - 1464
Dr Jekyll & Mr. Hyde - 1239
CIP 484

Dr. Vasile Chindriş : sub cupola idealului naţional - 2007


Dracula Junior şi nestematele blestemate - 1666
Dragă Evan Hansen : romanul - 1157
Dragă Maria - 1651
Dragoste pasională - 1796
Dragostea face lumea să se învârtă - 109
Drăcovenie! : roman - 1320
Drept administrativ european : note de curs - 461
Drept administrativ şi Administraţie publică - 466
Drept electoral - 388
Drept fiscal - 434
Drept fiscal : note de curs - 441
Drept internaţional privat - 459
Drept penal : partea generală : cunoştinţe de bază - 458
Drept penal : partea specială II - 442
Drept şi legislaţie forestieră - 900
Dreptul de retenţie în reglementarea noului Cod civil - 427
Dreptul la informare : cancerul : vindecare neconvenţională (remedii
neconvenţionale) - 817
Dreptul la umbră : Festivalul de Creaţie şi Interpretare "Ana Blandiana" : critică
literară : antologie - 1470
Dreptul muncii : trecut, prezent şi perspective - 440
Dreptul proprietăţii intelectuale : caiet de seminar - 462
Dresajul canin la perfecţie : ghidul complet pentru dresajul câinilor la domiciliu,
indiferent de rasă sau talie : dresează-ţi singur câinele în 7 săptămâni - 899
Drogurile din farfuria oamenilor obişnuiţi, despre care nu vrea nimeni să aflăm -
928
Drum prin istorie - 2079
Drumul către nelibertate - 2089
Drumuri rătăcite - 1739
Ducele bastard - 1123
Durch Traum an den Rand des Chaos - 979

The East-West Black Sea - Caspian Sea strategic corridor - 386


Echipamente medicale moderne bazate pe realizări ale fizicii : lucrare ştiinţifică -
758
Econometria seriilor de timp - 399
Economia circulară în România : oportunităţi, angajamente tehnice, tehnologice şi
administrative - 397
CIP 485

Economia pe înţelesul fiicei mele : o scurtă istorie a capitalismului - 402


Economie : toate filierele, profilurile şi specializările : manual pentru clasa a XI-a -
398
Ecou - 1590
Ecouri liturgice din etnogeneza românilor : colinda creştină din sudul Transilvaniei
- 700
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : "Librăria Şcoalelor"
C. Sfetea - 1908 - 1486
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : album comemorativ
- Octav Minar : "Dacia" P. & D. Iliescu. - Iaşi - 1909 - 1485
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Ancora - 1928 -
1489
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Cartea românească -
1939 - 1490
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Cartea românească -
1942 - 1493
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Casa Şcoalelor -
1943 - 1497
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Cultura naţională -
1924 - 1495
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura "Biroului
Universal", Ath. I. Niţeanu - 1907 - 1505
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura Librăria
Şcoalelor "Fraţii Şaraga" - 1895 - 1500
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei
Leon Alcalay - 1900 - 1496
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei
Leon Alcalay - 1906 - 1502
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei
Leon Alcalay - 1910 - 1506
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Editura Librăriei
Şcoalelor Fraţii Şaraga - 1893 - 1507
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : ediţie omagială
1939 - 1499
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : G.C. Sansoni -
Editore - Firenze - 1884 - 1504
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Gh. Mecu - 1943 -
1494
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Lito-Tipografia
Codreanu & Savoiu - 1895 - 1498
CIP 486

Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Minerva - 1902 -


1492
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Minerva - 1908 -
1487-1488, 1491
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Minerva - 1910 -
1503
Ediţii Mihai Eminescu : 170 de ani de la naştere - 1850-2020 : Renaşterea Cărţii
Româneşti - 1912 - 1501
Educaţia religioasă în şcoală - 541
Educaţia sentimentală - 1290
Educaţie antreprenorială : manual pentru clasa a X-a - 44
Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului : ghid metodic pentru cadrele
didactice din învăţământul primar - 654
Educaţie fizică şi sport : manual pentru clasa a V-a - 1036
Educaţie muzicală : manual pentru clasa a X-a - 1012
Educaţie plastică : ghid metodic pentru învăţământul primar - 653
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice : manual pentru clasa a V-a - 879
Eficientizarea comunicării didactice la clasele primare - 596
Ei mă protejează, eu înteleg de ce - 327
Electrocardiograme interpretate : manual de lucrări practice : de la studenţi pentru
studenţi - 796
elegii vizuale - 980
Elejtett szavak - 1948
Élelmiszerek és természetes gyógykezelések a rák ellen - 818
Elemente de antropologie şi filosofie a culturii - 168
Elemente de fizică în pagini Web - 747
Elemente definitorii în managementul educaţiei : suport de curs - 544
Else cea isteaţă şi alte povestiri - 1257
Emigrantul - 1510
Emily şi bâlciul din lună - 1227
Eminenţă, bună seara! - 1327
Emoţia Crăciunului în suflet de român : simpozion judeţean : Buzău, 18 decembrie
2018 - 695
Enciclopedia cunoaşterii : Dinozaurii! - 166
Endomicroscopia confocală laser în diagnosticul leziunilor neoplazice de tract
digestiv inferior - 838
Energia şi electricitatea : pentru copii inteligenţi - 124
Energia termosolară - 934
Energy security strategies in the wider Black Sea region - 863
English for tourism and gastronomy industry : training curriculum - 1057
Enigmele bazei antarctice naziste : cercetările savantului A.V. Vasilicenko - 5
CIP 487

Entuziasm şi iubire în drumul spre Santiago de Compostela - 1627


Epigenetica generală şi umană - 811
Episcopul Alexandru Rusu - 323
Episcopul Ioan Bălan - 355
Episcopul Ioan Suciu - 338
Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi Conferinţa de la Bonn a vechilor catolici :
texte uitate, texte necunoscute - 294
Episcopul Tit Liviu Chinezu - 339
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu - 340
Episcopul Vasile Aftenie - 332
Eragon - 1222
Erdkunde : Lehrbuch fur die IX. Klasse - 1983
Essential elements of culture and civilization : european values - 1063
La estupidey humana - 1431
Ethosul misionar ortodox - 266
Etică şi integritate academică : caiet de seminar pentru studiile universitare de
doctorat - 244
Etică şi integritate academică : caiet de seminar pentru studiile universitare de
licenţă - 242
Etică şi integritate academică : suport de curs pentru studiile universitare de
doctorat - 243
Etică şi integritate academică : suport de curs pentru studiile universitare de licenţă
- 245
Etichetă şi protocol - 699
Etologie : comportamentul bovinelor - 902
Eu caut sufletul luminii - 1305
Eu le-am dat cuvântul tău - 366
Eu sunt cenuşă - 1741
Eu şi masa : autobiografia mea - 1179
Eu v-am citit pe toţi! - 1736
Eu v-am citit pe toţi! : [istorie şi critică literară] - 1736
EU-RO.crem : proză scurtă - 1866
Eugenie Grandet - 1283
Eul autentic : fii tu însuţi, dar în cea mai bună versiune a ta - 183
Euroregiuni de cooperare transfrontalieră ale României - 405
Evaluarea şi autoevaluarea în învăţământul preşcolar - 681
Evreu fără frontiere - 1762
Excelenţa ca datorie : scurtă istorie a Universităţii Babeş-Bolyai - 549
Excelenţa personală pentru manageri : transformarea comportamentului de lider
prin autoanaliză direcţionată - 232
Exerciţii de Fericire : gânduri fără Justify - 1790
CIP 488

Exerciţii de hermeneutică - 179


Exersăm la matematică : clasa a II-a - 719
Există o zare : despre truda lui Dumnezeu de a pune lucrurile la punct - 307
Există viaţă după doliu : cum să faci faţă unei pierderi - 233
Existenţialismul astăzi - 167
Exortaţia apostolică postsinodală Christus vivit a Sfântului Părinte Francisc către
tineri şi către tot poporul lui Dumnezeu - 306
Expansiunea maghiară în Transilvania - 2064
Expansiunea turismului românesc : realizări, probleme, direcţii de acţiune - 415
Experienţe de viaţă : nuvele - 1309
Exploatarea din perspectivă naratologică a facerii textului : Tache de catifea de
Ştefan Agopian - 1891
Explorăm corpul uman : părţile corpului, emoţii, organe de simţ şi organe interne -
108
Expresivitatea în repertoriul trompetistic între teorie şi practică - 998
Expresivitatea în repertoriul trompetistic între teorie şi practică : metodele moderne
de studiu şi expresivitatea în interpretarea lucrărilor muzicale din repertoriul
trompetistic - 998
Expunerea şi tactica retorică în pledoariile lui Cicero - 455

Fabule în versuri sau poezii alegorice - 1771


Factorii şcolari implicaţi în eşecul şcolar - 554
Factorul care face diferenţa : transformă-ţi atitudinea în cel mai de preţ atu - 215
Familia ca pacient : terapia conflictelor în cuplu şi în familie - 231
Familia vrăbiuţelor ia micul dejun - 134
Familia, naşterea, tehnologii medicale de reproducere asistată (poziţii teologice,
medicale, juridice, filozofice) - 825
Fascinaţia iubirilor trecute - 1784
Fata cu palton roşu - 1174
Fata moşului şi fata babei - 110
Fata şi Sufletul-Vultur - 1511
Felinarul lui Diogene - 1785
Femei biblice : învăţături pentru femeia modernă - 268
Femei singure - 1279
Femeia la 1000° - 1178
Femeia şi sfintele ei rosturi - 302
Fenomenul insignelor de merit civile din perioada comunistă - 477
Ferestre spre lume - 1730
Fetelor, gata cu scuzele! : cum să nu-ţi mai fie ruşine să-ţi urmezi visurile - 206
CIP 489

Fetiţa care visa să zâmbească - 1537


Fidelitate tradiţională şi creativitate înnoitoare : secvenţe actuale din cercetările
tinerilor doctoranzi : volum rezultat în urma desfăşurării Simpozionului
Internaţional "Studia Theologica Doctoralia", ediţia a X-a, 7-8 mai 2018 - 303
Fie voia ta : (eseuri spirituale) - 258
Fiecare copil are o poveste - 666
Figuri memorabile ale papalităţii : legende şi controverse : docu-drame şi mituri
istorice însoţite de consemnări din presă - 296
Fii bun cu tine : cum să-ţi realizezi potenţialul deplin trăind în armonie cu tine şi cu
ceilalţi - 214
Fiica regentului - 1287
Fiinţă şi timp - 1262
File de altădată : antologie - 1324
File din istoria şoptită - 2040
Filosofie : manual pentru clasa a XII-a - Tip A - 172
Filosofie : manual pentru clasa a XII-a - Tip B - 173
Financement de l'activité des partis politiques et des campagnes électorales - 380
Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - 379-381
Fire de vânt - 1559
Firul Ariadnei - 1542
Fiscalitate şi finanţele întreprinderii : aplicaţii, studii de caz şi teste grilă - 410
Fişe de colorat pentru nivel I - 612
Fişe de drept civil : partea generală, persoanele, drepturile reale principale,
obligaţiile, contractele, moştenirea, familia - 443
Fişe de drept penal pentru admiterea în magistratură şi avocatură - 426
Fişe de lucru pentru grădiniţă : colorează şi învaţă semne grafice - 552
Fişe de lucru pentru grădiniţă : Matematică, Limbă şi comunicare, Logică - 551
Fişe de lucru pentru preşcolari : auxiliar curricular - 641
Fişe de procedură penală pentru admiterea în magistratură şi avocatură - 456
Fişe OEPA - organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - 438
Fişe privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat : sinteze şi teste-grilă -
453
Fito(terapia) din bucătărie - 1677
Fitting tangos... in English style - 1463
Fiul ceasornicarului - 1482
Fizica fenomenologică - 755
Fizica fenomenologică : compendiu - 755
Fizică : breviar teoretic - 751
Fizică : manual pentru clasa a IX-a - 750
Fizică : manual pentru clasa a XI-a - F1 - 744
Fizică : manual pentru clasa a XII-a : F1+F2 - 745
CIP 490

Flacăra timpului : roman - 1564


Floralia - 1696
Flori de iubire - 1308
Fluo immersion 4 - 985
Foame : memoriile corpului (meu) - 1168
Foc - 1683
Foile dalbe : versuri despre viaţă, dragoste şi cântec - 1369
Folder-ul - 1353
Formarea capacităţii de comunicare în învăţământul preşcolar - 506
Formarea poporului român şi a limbii române - 2073
Fortnite : ghidul pro - 1027
Forţele Aeriene ale României de la Războiul de Întregire Naţională - 480
Forţele Aeriene ale României de la Războiul de Întregire Naţională : (tradiţie şi
continuitate, personalităţi, acţiuni militare 1916-1919) la perspectivele
euroatlantice (doctrină, instruire, înzestrare) - 480
Fotogrametrie digitală : trecut şi prezent - 10
Four British poets - 1165
Fragmente de suflet - 1618
Franklin s-a rătăcit - 112
Franklin şi furtuna - 113
Franklin şi minciunica lui - 114
Franklin, grăbeşte-te! - 115
Franz Joseph şi Sisi : datoria şi rebeliunea - 2031
Fratele partizanului - 1742
Frânturi de proze - 1650
Freamătul subtil al stingerii - 1755
Free parking : spre automat plata parcare - 1345
From nature to plate : illustrated gastronomy - 911
From the shadows to the light : a Cucuteni encounter : print and drawings - 977
From theory to practice : the moods of the verb - 1064
Fulguiri - 1608
A fülzúgás természetes terápiája : hogyan némítsd el a füledben levő idegesítő
hangokat - 830
Fundamente mecanice şi solicitări mecanice : notiţe de curs - 752
Fundamentele juridice ale asistenţei sociale - 486
Fundătura (Inău) la 750 de ani : repere monografice - 1960
Furculiţa, vrăjitoarea şi dragonul : poveşti din Alagaesia - 1222

Gala Atelier 1 : ediţia a III-a, Iaşi 2018 - 960


CIP 491

Gaşca lui Mihuţ - 1787


Gata de şcoală : alfabetul : carte cu autocolante - 120
Gata de şcoală : culori : carte cu autocolante - 121
Gata de şcoală : forme : carte cu autocolante - 119
Gata de şcoală : numere : carte cu autocolante - 118
Gata de şcoală : primele cuvinte : carte cu autocolante - 116
Gata de şcoală : primele litere : carte cu autocolante - 117
Gălbenuş, puişorul jucăuş - 83
Gândire strategică - 384
Gândirea pedagogică universală şi românească în secolele XVII-XX - 545
Gânduri - 1672
Gânduri filosofice frânte : cugetări vieneze - 175
Gânduri finale : versuri - 1701
Geekerella - 1225
Geh aus, mein Herz, und suche Freud : einfache Schritte für Spirituelle Übungen
zur Bewahrung der Schöpfung - 293
Genealogia preotului Andrei Hanu : Băsăşti pe Tazlăul Mare, judeţul Bacău - 2022
Geografie : manual pentru clasa a IX-a - 1984
Geografie : manual pentru clasa a V-a - 1993
Geografie : manual pentru clasa a X-a - 1986
Geografie fizică - 1981
Geografie Rumäniens : Lehrbuch für die VIII. Klasse - 1989
Geologie inginerească - 774
Geometrice gerunzii - 1853
Geschichte : Lehrbuch für die VIII. Klasse - 2069
Geţii roşii : preţul sângelui - 2056
Gheorghe Motrescu : interviuri - 1743
Ghiba 100 : mărturii şi mărturisiri - 561
Ghid de antreprenoriat pentru unităţile şcolare - 562
Ghid de bune practici - 684
Ghid metodic pentru pregătirea micilor fotbalişti - 532
Ghid metodologic pentru aprofundarea cunoştinţelor de fizică în gimnaziu : lucrare
ştiinţifică - 760
Ghid metodologic pentru aprofundarea cunoştinţelor la fizică pentru clasa a IX a -
759
Ghid metodologic pentru baschetul şcolar de performanţă - 543
Ghid metodologic pentru dezvoltarea simţului spaţial şi a creativităţii elevilor prin
tehnica origami - 536
Ghid metodologic pentru iniţierea în baschetul şcolar - 531
Ghid metodologic pentru instruirea practică a mijlocaşilor în fotbalul pentru juniori
- 530
CIP 492

Ghid metodologic pentru realizarea educaţiei tinerei generaţii - 535


Ghid metodologic privind îmbunătăţirea stimei de sine la adolescenţi prin tehnici
de consiliere şi psihoterapie - 537
Ghid metodologic privind modalităţile de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
la copii - 538
Ghid pentru activităţi integrate - 558
Ghid practic de utilizare a terapiei homeopate în cabinetele veterinare : nivel de
bază - 908
Ghid practic pentru profesori : Ştiinţe prin experiment şi joc : clasa a III-a - 651
Ghidul birourilor electorale ale secţiilor de votare - 382
Ghidul omului de afaceri : cunoaşterea şi prevenirea riscurilor de natură penală -
444
Ghidul pacientului laringectomizat - 837
Ghidul procedurilor de admitere în clasa a IX-a în învăţământul liceal de stat şi
profesional - 563
Ghiduri de conduită în chirurgia abdominală - 856
Giacomo Casanova : sonata inimilor frânte - 1280
Gloata - 1833
Globul de cristal - 1712
Glosar de cuvinte rare şi uitate - 1099
Gold and Power : The Tremendous Adventures of the Pietroasa-Buzau Treasure -
1950
Golos Tvii nikoli ne lukaviv : Mihailo Mihailiuk v ukrainskomu literaturnomu
prostori Rumunii : monografiia - 1109
Good Vibes with Mai mult ca Perfectul - 1442
Grafoscopia judiciară ca ramură a tehnicii criminalistice : obiect, sistem, metode -
435
Gramatica limbii bulgare în tabele, exerciţii şi teste : verbul - 1074
Grădiniţa de vară - o altfel de vacanţă : ghid de bune practici - 565
Grădiniţa ursuleţilor - 123
Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus - 1149
Grigore Carată : pictură - 976
Grizzly, stăpânul munţilor - 1152
Gryphony - 1266
Gugu : o viaţă schimbată - 1766
Gulagul din umbra palmierilor - 1395
Gyertek haza, ludaim! : Udvarhelyszéki gyermekjátékok - 697
CIP 493

Handbook of main zoonotic disease identified in 4 EU countries - Romania, Italy,


Croatia and Lithuania - 839
Hans cel puternic - 1257
Harap-Alb - 1428
Harap-Alb : carte de colorat cu poveşti - 102-103
Harap-Alb : carte de poveşti - 104
Hărţile sensului - 391
Hercule scos din minţi - 1272
Hiperconcentrarea : cum să fii mai eficient într-o lume plină de lucruri care îţi
distrag atenţia - 182
Hipercorectitudinea : reacţii la palatizarea labialelor şi la velarizare - 1061
L'histoire d'un marquis : monographie - 2087
Histologie specială : evaluare semestrială - 840
Hooray...!!! : I calculated the population of the Universe - 370
Hotel Cosmos - 1560
Hotelul "N-aveţi ce vedea aici" - 1138
Hoţul de ferestre - 1795
Hram Adamanta - 1472
Hrani i prirodni sredstva za borba s raka - 815
Hugo, cel mai fricos pisoi - 1269

Identitatea pierdută / regăsită : antologie de texte critice despre opera scriitorului


Ion Lazu - 1880
Identitatea românească : felul de a fi român de-a lungul timpului - 2074
Ideoclipe - 1716
Idilismul în opera lui George Coşbuc - 1884
Idiotul - 1915
Iezuiţii în România în secolul XX - 251
Igienă şi tehnologie alimentară 2 - 929
Ignoranţa - 1920
Imaginea economistului Gheorghe Dragoş în oglinda timpului - 2009
Imagini sub impuls - 1769
Impactul Tenis 10 asupra dezvoltării calităţilor motrice - 1034