Sunteți pe pagina 1din 3

ASOCIAIA FRIDOLIN

Telefon: (+40)723.584.872
Email: office@kigafridolin.ro
www.kigafridolin.ro

CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR../ 2016

I. PRILE CONTRACTANTE

1. S.C. MORAR PAN COM SRL, cu sediul social n loc. Perioru, jud. Clrai, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului nr. J51/719/1995, cod fiscal nr. RO7914595, avnd contul nr.
RO15BTRLRONCRT259315501, deschis la Banca Transilvania, sucursala Clrai, reprezentat de
Moraru tefan, cu funcia de Director, n calitate de sponsor, pe de o parte,

2. ASOCIATIA FRIDOLIN, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 54, corp B, sector 1, inregistrata in
registrul persoanelor juridice prin sentinta civila nr. 104 din 12.10.2005 dosar 491/PJ/2005, a judecatoriei
sectorului 1, Bucuresti, cod fiscal nr. 18079199 din 27.10.2005, avand contul RO64 INGB 0000 9999 0489
2439, deschis la ING Bank, sucursala Stirbei Voda, reprezentata de Adina Stoenescu, cu functia de Director
General, n calitate de beneficiar, pe de alt parte,

au convenit s ncheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajeaz n mod irevocabil s susin financiar Asociatia Fridolin organizata de beneficiar, in
scopul acoperirii cheltuielilor pentru furnizarea de servicii instructiv educative a copilului Moraru Mihaela
Iustina, dup cum urmeaz:
2.1.1. Tax colarizare grupa mare 15.000 lei / an
2.1.2. Tax mas 3300 lei / an
2.1.3. Tax activiti suport 2200 lei / an
2.1.4. Definiii:
Taxa de colarizare = valoarea aferent desfurrii n bune condiii a serviciilor educaionale. Suma taxei
de colarizare cuprinde costurile unitii de nvmnt cu: chiria, utiliti, cheltuieli salariale, investiii n
baza material, alte cheltuieli care permit funcionarea instituiei cu respectarea cerinelor legale;
Taxa mesei = valoarea aferent mesei de prnz i a gustrii de dup-amiaz.

2.2. Suma care face obiectul sponsorizrii se va plti n contul beneficiarului RO64 INGB 0000 9999 0489 2439,
deschis la ING Bank, sucursala Stirbei Voda, astfel:
2.2.1. Prima transa de 6832 lei pana la 31 Decembrie 2016,
2.2.3. A doua transa de 6832 lei pana la 30 Aprilie 2016,
2.2.4. A treia transa de 6836 lei pana la 31 August 2016.

III. OBLIGAIILE PRILOR


3.1. Beneficiarul se oblig ca, prin intermediul personalului specializat de care dispune, s asigure copilului Moraru
pagina 1 din 3
ASOCIAIA FRIDOLIN
Telefon: (+40)723.584.872
Email: office@kigafridolin.ro
www.kigafridolin.ro

Mihaela Iustina un program educativ complex, de dezvoltare a cunostinelor de limba german.


3.2. Sponsorul se oblig s plteasc serviciile Beneficiarului n conformitate cu prevederile prezentului contract.
3.3. n scopul prevzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziia beneficiarului suma de 20.500 lei ron, adica
douzecidemiiicincisute lei ron..
3.4. Sponsorul se oblig s nu urmreasc, direct sau indirect, direcionarea activitii beneficiarului.
3.6. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate.

IV. DURATA CONTRACTULUI


4.1. Durata contractului este de 1 an de la data semnarii acestuia si poate fi prelungit cu numai cu acordul scris al
ambelor parti.

V. NCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui tribunal arbitral sau a instanei
judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
5.1.1. Nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct.3, din prezentul contract;
5.1.2. Este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare
(faliment) inainte de nceperea executrii prezentului contract;
5.1.3. Cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri;
5.1.4. Ii ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre
cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului
contract.
VI. FORA MAJOR
6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod
necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac
neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum
este definit de lege.
6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 3 zile lucratoare,
producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
6.3. Dac n termen de 5 zile lucratoare de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i
notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.

VII. NOTIFICRI
7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil
ndeplinit dac va fi transmis la sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor
pe aceast confirmare.
7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n
care a fost expediat.
7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
pagina 2 din 3
ASOCIAIA FRIDOLIN
Telefon: (+40)723.584.872
Email: office@kigafridolin.ro
www.kigafridolin.ro

interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor
judectoreti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
9.2. Prezentul contractreprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau
ulterioar ncheierii lui.
9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la
acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat n 2 exemplare, unul pentru fiecare dintre parti, si a fost semnat astzi
11.08.2016,

Pentru si din partea Sponsorului Pentru si din partea Beneficiarului

Adina Stoenescu
Director Director General
Moraru tefan Asociatia Fridolin

pagina 3 din 3