Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ARLECHINO”

L Localitatea Dej
Str.1 Mai nr.12
Tel: 0264 213324
Email gradinita_arlechinodej@yahoo.com

Prof. IONESCU IRODINA

ARGUMENT
Iarna este anotimpul bucuriei pentru copii. Ei doresc să afle informații noi despre acest
anotimp minunat, iar acest proiect le vine în ajutor.

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE

 Domeniul limbă şi comunicare


-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Domeniul Ştiinţe
-Dezvoltarea operaţiilor prematematice;
-Stimularea curiozităţii, privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
 Domeniul Om şi Societate
-Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii
de a intra în relaţie cu ceilalţi;
-Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare
motrică;
 Domeniul estetic şi creativ
-stimularea exresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
-Formarea capacităţiilor de exprimare prin muzică:
 Domeniul Psihomotric
-Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE

 Domeniul linbă şi comunicare


-să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
-să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;
 Domeniul Ştiinţe
-să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/mulţimi pe baza unor însuşiri luate în considerare separat
sau mai multe simultan;
-să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului;
-să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Domeniul Om şi Societate
-să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte
(familie, grădiniţă, grupul de joacă);
-să cunoască şi să utilzeze unelte simle de luru pentru realizarea unei ativităţi
practice;
- să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
 Domeniul estetic şi creativ
-să intoneze cântece pentru copii;
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
-să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 Domeniul Psihomotric
-să cunoască şi să aplice reguli de igienă referitoare la igiena echipamentului;
-să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
-să-şi formeze o ţinută corporalăcorectă(în poziţia stand, şezând şi în deplasare);

RESURSE:
 UMANE
- preşcolarii grupei;
- educatoarea;
- părinţi;
- bunici;
 MATERIALE
- Enciclopedii;
- carti;
- albume fotografii, vederi,aparat foto;
- puzzle;
- fise;
- cuburi;
- pliante, poezii.

 BIBLOGRAFICE
-Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008
-‘’Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Ed. DPH 2008
INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim Ce putem afla

 Este frig  Ce sunt fulgii de zăpadă, cum se


 Trebuie să ne îmbrăcăm gros formează
 Care este îmbrăcămintea şi încălţămintea  Cu ce se deplasează schiorii pe
de iarnă munte
 Ninge  Ce este un snowboard
 Cum este zăpada  Ce sentimente te cuprind când
 Ce sărbătoare mare ne aduce iarna aluneci cu sania la vale pe derdeluş;
 Ce este o săniuţă  De ce adunăm zăpada în jurul
 Ce sunt patinele, dar schiurile copacilor?
 Ce este gheaţa  De unde vin fulgii de zăpadă?
 Ce este un om de zăpadă

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia


copiilor
Bibliotecă Artă Joc de rol
-caiete de lucru; -carioca, acuarele, pensule - păpuşi, jucării
-fise suport; -plastilină, planşete; - costumaţii, accesorii pentru
-coli de scris, creione; -coli desen; personaje, Zâna Iarnă,
-albume, imagini; -carton colorat; - truse cu unelte de curăţat
-cărţi, reviste; zăpada
-imagini cu anotimpul iarna; .
-jetoane cu imagini.

Construcţii Ştiinţă Joc de masa


-cuburi lemn; -album, enciclopedie; -puzzle;
-Mozaic; -carti. -joc pioneze;
-Lego;

CENTRUL TEMATIC
-imagini cu fenomene specifice iernii (ninsoare, inghet), imagini cu sporturi de iarna

FINALIZAREA PROIECTULUI
- Expoziţie cu lucrările copiilor

EVALUAREA PROIECTULUI
- fise de evaluare
-expozitie
SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,

Avand in vedere interesul manifestat de copii in ceea ce priveste derularea proiectului


“Iarna in tara mea”, va rugam sa le mijlociti informarea cu materiale care le-ar putea fi de folos:
fotografii, carti, albume, reviste.

Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm lângă noi!

Copiii grupei şi educatoarea


„Jocuri de „Zapada”
iarna”

“Iarna in tara mea”

„Fenomene
specifice”
Data Obiective operaționale Activități
ADP ALA ADE
15.01.2018 DLC: De vorba cu Știință: „Gheata si A.I.NI+II:
- Să formuleze intrebari corecte Zana Iarna zapada ALA+DȘ+DEC
din punct de vedere gramatical pe Bibliotecă: Iarna Natura, iarna
care să le adreseze celorlalte - lectură după imagini
grupuri de copii.
citire de imagini
Artă: Peisaj de - Iarna a sosit in zori!
- Să creeze o poveste având ca Daca vesel se traiește –
support imagini și valorificând iarnă- pictura joc cu text și cânt
ideile personale.N2.
16.01.2018 Ce mi-a spus Joc de rol: De-a A.I. NI+ NII:
DȘ:
un fulg de fulgii de zăpadă ALA+DȘ
- Să identifice principalele
caracteristici ale anotimpului iarna nea? Construcții: Palat Fulgi de nea
pe baza imaginii prezentate; pentru Craiasa - joc didactic (1-2)
- Să formeze grupe cu 1-2 obiecte, Zapezii - predare 1- NI
respectînd indicatiile educatoarei. Știință: Sortăm DOS: NII: Reguli pe
N2. fulgii după mărime pârtie– convorbire
- Sa identifice multimile cu un
17.01.2018 obiect și cifra corespunzătoare. Jocuri de Bibliotecă: Jocuri A.I. NI+II:
DOS: iarna de iarna ALA+DLC+DOS -
- Să foloseasca corect tehnicile de Știință: Topirea Jocurile copiilor
lucru insușite anterior: rupere/ zapezii - experiment iarna
decupare, lipire pentru a realiza Artă: Saniuta - - „Jocuri și sporturi de
săniuța. desen iarnă”-joc didactic
- Să precizeze care sunt normele - Săniuța - confectie
18.01.2018 de comportament pe partie pentru Cum Joc de rol: De-a A.I. II:
a preveni accidentele, N2. construim un omul de zapada DȘ+DEC:
DEC: om de Construcții: Omul Omul de zăpada
- Să modeleze omul de zăpadă
zapada? de zapada - mizaic - ex. cu material
folsind tehnica miscarii circulare,
Știință: Sortează individual 1-2
după modelul educatoarei.
- modelaj
- Să intoneze corect cântecul - oamenii de zăpadă!
19.01.2018 Iarna a sosit in zori, respectând Cum ne Construcții: A.I. NII: ALA+DLC
tonul și semnalul de început.
îmbrăcăm? Săniuța O intâmplare la
- Să execute mișcările sugerate de
textul jocului muzical Daca vesel Știință Obiece de sănius
se traiește. imbrăcăminte! - poveste creata de
DPM: Artă:NII:Fularul și copii
- Să execute mersul și alergarea cu căciula- desen NI+II: DPM:
ocolire de obstacole, respectând Ocoleste omul de
indicațiile educatoarei. zapada
- Să păstreze o ținută corectă a - mers și alergare cu
corpului în timpul mersului.
ocolire de obstacole