Sunteți pe pagina 1din 17

CONTABILITATE INTERNATIONALA

Director de curs: Prof.univ.dr. Niculae


FELEAGA

PROIECT

ANALIZA PERFORMANŢEI ŞI
EVALUAREA UNUI PROIECT DE
INVESTIŢII DIRECTE

Studenţi:

1. Huidiu Alexandra
2. Stanculescu Ionela

Bucureşti
Ianuarie 2009

CUPRINS

2
INTRODUCERE

Prezentarea firmei

Alro SA este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est
(exceptând Rusia). Alro SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România,
având o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei locale şi naţionale. Compania face parte
din grupul internaţional industrial şi de investiţii Vimetco N.V. care îşi desfăşoară activitatea în
industria aluminiului. Acţiunile Alro SA sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti.

Capacităţile de producţie a aluminiului primar se află în Slatina şi cuprind o secţie de


electroliză, capacităţi de prelucrare, laminoare la cald şi la rece şi o secţie de extrudate. Compania
mai deţine şi combinatul de alumină Alum SA din Tulcea.

Tehnologia de fabricaţie şi produsele Alro sunt atestate în conformitate cu standardele


internaţionale ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001 (OHSAS 18001). În ianuarie 2006 Alro a obţinut
autorizaţia integrată de mediu.

Clienţii Alro SA sunt utilizatori finali şi comercianţi de metale atât din România, cât şi din
întreaga lume. Peste 80% din producţia realizată de Alro este comercializată pe piaţa
internaţională prin intermediul Bursei de Metale de la Londra şi în baza contractelor directe pe
termen lung cu clienţi din 25 de ţări ale lumii. State din Uniunea Europeană (Italia, Grecia, Austria,
Ungaria etc.), precum şi Turcia, ţările balcanice şi Statele Unite ale Americii reprezintă principalele
pieţe de desfacere pentru produsele Alro.

Alro SA realizează produse din aluminiu primar, cum ar: fi sârmă, bare, sleburi, aliaje turnate şi
lingouri; şi produse din aluminiu prelucrat, precum plăci netratate termic, plăci tratate termic,
bobine laminate la cald, table şi benzi, plăci, table şi benzi imprimate, table ondulate, table tratate
termic.

În general, sârma este utilizată pentru cabluri şi sârme ce sunt prelucrate ulterior pentru
realizarea unor produse finite, cum ar fi cablurile de telecomunicaţii şi cablurile de înaltă tensiune.
Barele Alro sunt utilizate în procesul de extrudare pentru realizarea profilelor şi a sleburilor ce
sunt introduse în laminorul Alro pentru prelucrare ulterioară.

Produsele laminate plate sunt categorisite în funcţie de grosime, incluzând table, benzi şi plăci.
Aceste produse sunt utilizate ulterior de către consumatori pentru realizarea produselor finale,
cum ar fi cutii, părţi mecanice pentru panouri, instrumente, matriţe şi produse electrocasnice,
produse pentru care caracteristicile mecanice şi de coroziune optime specifice aluminiului se
dovedesc avantajoase şi pentru care greutatea scăzută a materialelor joacă un rol esenţial.

Structura firmei Alro SA:

3
Alro SA intenţionează să crească producţia de produse prelucrate de la 35.000 de tone în
prezent la 120.000 de tone până în 2010.

Filiale

Conef sa SA este o societate organizata in conformitate cu legislatia din Romania si a fost


fondata in anul 1991. Activitatile principale ale societatii sunt vanzarile de bunuri pe principii de
agentie si furnizare de servicii.

La 31 decembrie 2007 Alro detine 99,97% din capitalul Conef reprezentand un numar de
2.675914 actiuni.

Media de angajati a fost de 29 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007 so la 31 decembrie


2006 a fost de 35.

In martie 20076 Conef a vandut filialele sale Centrul Rivergate SRL, Conef Gaz SRL si Conef
Energy SRL societatilor care sunt entitati afiliate actionarului majoritar Alro. Vanzarea Centrului
Rivergate , Conef Gaz SRL si Conef Energy SRL (societatea a fost infiintata in 2007) este
compatibila cu politica pe lunga durata a Grupuilui de concentrare a activitatii sale in industria de
aluminiu.

Vimetco Extrusion SRL este fosta Alro Extrusion SRL. Activitatea principala a Vimetco
Extrusion este fabricarea produselor extrudate de aluminiu. In decembrie 2007 Alro Extrusion si-a
modificat numele in Vimetco Extrusion.

La 31 decembrie 2007 Alro detine 100% din capitalul Vimetco Extrusion reprezentand un numar
de 741.097 actiuni.

Media de angajati a fost de 133 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007 si la 31 decembrie
2006 a fost de 45.

Alum SA Tulcea a fost infiintata in 1972. Alum este cel mai mare producator de alumina
calcinata din Romania.

La 31 decembrie 2007 Alro detine 93,38% din capitalul pe actiuni al Alum, reprezentand
78.408.860 actiuni.

Media de angajati a fost de 495 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007 si la 31 decembrie
2006 a fost de 1290.

In 2007, actionarii Alum au aprobat initierea unui proces de imbunatatire tehnologica pentru a
reduce costurile suplimentare. Alro a realizat o investitie de 309.073 mii RON. Unii actionari cu
interese minoritare nu au participat la oferta de capital pe actiuni, drept rezultat investitia Grupului

4
a crescut de la 98,21% la 99,38%. Fara infuzie de capital a Alro, Alum ar fi continuat sa detine
datorii nete.

Modificari in politica de contabilitate

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Grupul a modificat politica sa de contabilitate implementand


metoda „coridor” pentru recunoasterea castigurilor si pierderilor actualiale evaluarea planurilor
de beneficii determinate in conformitate cu IAS 19 ”Beneficiile Angajatilor”. Grupul a folosit
metoda de recunoastere imediata a tuturor castigurilor si pierderilor actuariale atat in interiorul
cat si in exteriorul „coridorului” si a schimbat politica pentru a se conforma cu politica de
contabilitate utilizata de Grup la nivelul centralizat al Vimetco NV. Modificarea politicii de
contabilitate este aplicata incepand cu 1 ianuarie 2007.

Scopul proiectului

Proiectul isi propune sa analizeze performanta societatii „Alro SA” si oportunitatea realizarii
unui proiect de investitii , din surse proprii ( autofinantare ) .

Situatiile financiare prezentate in proiect sunt situatiile financiare ale Alro, Societatii mama.
Societatea mama isi tine inregistrarile contabile in RON si pregateste situatiile financiare statutare
in conformitate cu Reglementarile de contabilitate si raportare (RAR), emise de Ministerul
finantelor publice din Romania. Situatiile financiare statutare sunt pregatite permanent conform
principiului costurilor istorice modificate prin indexarile activelor fixe impuse de govern. Situatiile
financiare statutare au fost ajuntate pentru a respecta IFRS.

1. ANALIZA PERFORMATEI INTREPRINDERII

In ultimii cinci ani, Alro SA a investit aproximativ 210 milioane USD în modernizarea şi
dezvoltarea capacităţilor de producţie, inclusiv aproximativ 70 de milioane USD în protecţia
mediului şi îmbunătăţirea securităţii muncii. Aceste investiţii au avut drept rezultat creşterea
producţiei de aluminiu turnat de la 187.052 tone în 2002 la 283.000 tone în 2007.

A doua perspectivă strategică constă în concentrarea asupra produselor cu valoare adăugată,


cele două tipuri fiind:

5
1. Produse primare cu valoare adăugată, care includ bare, sleburi şi sârmă.

2. Produse prelucrate cu valoare adăugată, cum ar fi plăcile, tablele, benzile şi extrudatele.


Aceasta este zona asupra căreia ne vom concentra în viitor.

Analiza pozitiei pe baza bilantului

Principalii indicatori de analiză ai patrimoniului net sunt:

1. Fondul de rulment (FR) = (Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung) – Active


Imobilizate

Fondul de rulment este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si al contributiei
acestuia la finantarea pe termen scurt.Cu cat sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile
permanente de alocare a fondurilor banesti , cu atat intreprinderea dispune de o marja de
securitate care o pune la adapost de evenimente neprevazute.

La societatea analizata , fondul de rulment inregistreaza valori pozitive si in crestere in


perioada 2005-2006 ca urmare a faptului că ritmul de majorare a activelor circulante este superior
ritmului de creştere a datoriilor pe termen scurt (FR = ACR nete). Aceasta semnifica faptul ca s-a
realizat echilibrul financiar pe termen lung conform principiului gestiunii financiare: la necesitati
permanente se aloca surse permanente.

6
2. NFR = ( Stocuri + Creante ) – Datorii pe termen scurt

Nevoia de fond de rulment (NFR) reprezintă diferenţa dintre necesitatile de finantare ale
ciclului de exploatare si datoriile de exploatare. NFR reprezinta expresia realizarii echilibrului
financiar pe termen scurt, respectiv a echilibrului dintre necesarul si resursele de capitaluri
circulante.

Nevoia de fond de rulment semnifică în esenţă activele circulante de natura stocurilor şi a


creanţelor nefinanţate pe seama obligaţiilor pe termen scurt (surselor atrase). Obligaţiile pe
termen scurt de natura celor faţă de furnizori, salariaţi, bugetul de stat, etc. până în momentul
plăţii lor, reprezintă o sursă atrasă (nepurtătoare de dobândă) de finanţare a activelor circulante.

Nevoia de fond de rulment pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu


resursele temporare .Situatia in care nevoia de fond de rulment este pozitiva poate fi considerata
normala numai in situatia in care este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii
de finantare a ciclului de exploatare.In caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidentia un
decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de-o parte, si exigibilitatea
datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor.

3. Trezoreria netă (TN) = FR – NFR


Trezoreria neta exprimă corelaţia dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment,
reflectând situaţia financiară a firmei atât pe termen mediu şi lung, cât şi pe termen scurt.

Trezoreria netă înregistrează valori pozitive pe parcursul celor doi ani pentru care s-a
efectuat analiza, ceea ce semnifică un excedent monetar al exerciţiilor financiare dupa
finanţarea activităţii curente, realizandu-se echilibrul financiar general al firmei, situaţia de
fată indicând o rentabilitate economică ridicată şi posibilitatea plasării rentabile a
disponibilităţilor băneşti pentru întărirea poziţiei firmei pe piaţă .

FR-NFR-TN
Formula de
Nr.crt. Indicator calcul 2006 2007 2007/2006 2007-2006
(CPR+DTL)-
484201 550596
1 FR Act imob 113.71 66395

7
266552 174514 -92038
2 NFR (St+Cr)-DTS 65,47

3 TN FR-NFR 217649 376082 172,79 -180047

ACR nete = Active circulante – Datorii pe termen scurt


2006 2007
ACRnete 484201 550596

ACRnet 66395

Bilant economic

Analiza performantei pe baza CPP

8
Costul capitalului, k, reprezinta rata medie de rentabilitate in sectorul metalurgic in care
actioneaza societatea Alro

Indicatorii de performanta

Marja asupra cheltuielilor variabile reprezinta rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului
pe profit si amortizarii.

MCV = CA – CV = 2116083 – 1416828 = 699255


Aceasta valoare arata ca exista un excedent privind vanzarea de marfuri in raport cu costul
acestora, adica firma obtine profit din activitatea desfasurata.

Rezultatul inainte de plata dobanzii, impozitului si amortizarii reprezinta diferenta dintre


marja asupra costurilor variabile si cheltuielile fixe.

EBITDA = MCV – CF = 583415


Valoarea rezultata indica faptul ca firma analizata dispune de resurse financiare necesare
mentinerii sau cresterii sale. EBITDA demonstreaza performanta economica a unitatii,
independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de dividend.

Rezultatul inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit este egal cu diferenta dintre
EBITDA si cheltuielile cu amortizarea.

EBIT = EBITDA – Amo = 490416= 583415-92999


Rezultatul brut inainte de plata impozitului pe profit se calculeaza ca diferenta intre EBIT si
dobanzi.

EBT = EBIT – Dob = 490416 – 35791=13225


Profitul net reprezinta profitul brut din care s-a eliminat impozitul pe profit.

9
PN = EBIT – Imp = 378455

EBITDA = CA - Chelt var.


+ fixe 396751

EBIT= EBITDA – Amortiz. 330997

EBIT(1 -  ) 278037

Ratele financiare

Rate de profitabilitate

Rata marjei brute = [PB + Dob(1-τ) ]/ Vanzari = EBIT ( 1-τ ) / Vanzari = 0,19468

Rata marjei nete = PN / Vanzari = 0,17885

Rotatia activului = Vanzari / Activ economic = 1,46651

Rata de marja EBIT(1-


 )/Vanzari 0.19468
Rata de marja neta
(PN/Vanzari) 0.17885

Rata de rotatie a activelor 1.46651

Rata struct.capit.
(AE/CPR) 1.21569

Rata rentabilitatii economice (ROA - Return on Assets)

Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice , pune în
evidenţă performanţele utilizării activului total al unei întreprinderi , respectiv a capitalului investit
pentru obţinerea acestor performanţe.

Nivelul rentabilităţii economice trebuie să permită remunerarea acţionarilor şi creditorilor,


în concordanţă cu riscul asumat investind în întreprindere sau acordându-i împrumuturi.

ROA = EBIT(1-τ) / AE = 28,55%

Rata rentabilitatii financiare (ROE – Return on Equity)

10
Acest indicator reprezintă unul dintre indicatorii majori urmăriti de investitori şi de
management. Cu ajutorul acestei rate, investitorii pot aprecia în ce masură investiţia lor este
rentabilă sau nu. În analiza acestei rate de eficienţă globală, desprindem ideea creării de valoare
suplimentară pentru acţionari.

ROE = PN / CPR = 31,89%

ROA 28.55%
ROE 31.89%

Rata dobanzii

Rdob = Dob (1-τ) / DAT 0 = 12%

Se observa urmatoarea relatie intre indicatori :

ROE > ROA > k > Rdob > Rinfl


31,89 % > 28,55 % > 15 % > 12 % > 8 % , aceasta relatie reprezentand “regula de aur” in finante ,
ceea ce indica o intreprindere performanta.

Rate de risc

Rate de lichiditate

Lichiditatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a transforma activele sale in bani.


Rata lichiditatii generale = ACR / DAT CRT >=1

Aceasta este cea mai cunoscută rată de lichiditate , ea examinând corelaţia dintre activele
curente şi datoriile curente.Aprecierea generală este că un nivel de 1,5 – 2 reprezintă un nivel
asigurator al acestei rate , iar un nivel mai mic de 1 poate fi un semnal de alarmă privind
capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile scadente pe termen scurt.

În analiza lichidităţii curente a întreprinderii se urmăreşte de fapt a se aprecia măsura în


care societatea este abilă a-şi onora obligaţiile curente asumate.Rezultatul fiecăruia dintre cele
două exerciţii financiare analizate dezvăluie un nivel bun al acestei rate , fiind evident faptul că
întreprinderea are capacitatea de a-şi onora obligaţiile scadente pe termen scurt.

Rata lichiditatii curente 2.411524805 2.18


Rata lichiditatii rapide (test
acid) 1.146224572 1.26
Rata lichiditatii cash 0.634482296 0.80

Rata de indatorare = DTL / (DTL+CPR)

11
In cazul companiei analizate , rata de indatorare este de 0.191 , deci intreprinderea poate
obtine alte credite bancare pentru viitoarele proiecte de investitii.

Levierul = DTL/CPR
In cazul societatii Policolor , levierul este 0.236 < 1 , adica datoriile pe termen lung raportate
la capitalurile proprii reprezinta 2,36%.

Efectul de levier = [ROA–d(1-τ )]*DTL / CPR=[(0,2855-0,12(1-0,16)]*11263835/1298257=

In cazul societatii noastre acesta este de 1,6.

d = rata medie a dobanzii aferenta creditelor


τ= cota de impozitare

Rate de variabilitate (coeficienti de elasticitate)

1. Variatia EBIT cand se modifica CA (e)


2. Variatia PN cand se modifica CA (e’)

Elasticitatea exprima numarul de procente de variatie a EBIT , respectiv PN , la un procent


de variatie a cifrei de afaceri , ceea ce dovedeste dependenta riscului economic de variatia CA si
de pozitia ei fata de pragul de rentabilitate.

e = CA / (CA – Prent)

Prent = (CF+Amo) / (1- CV/CA)

e’ = CA / ( CA-Prent ‘)

Prent ‘ = ( CF + Amo + Dob ) / ( 1- CV/CA )

e = 1,43

e’= 1,54

Elasticitatea este aproximativ 2, ceea ce inseamna ca la variatia cu un procent a CA, PN se va


modifica cu 1,54%.

Rata de
indatorare 0.177 0.191
Levierul 0.216 0.236
Rata de
acoperire 11.670

DOL (pt. EBIT)


=e 1.43

12
DTL (pt. PN) =
e' 1.54

Analiza VAN versus prag de rentabilitate financiara

CAPITOLUL 2. Evaluarea investitiei


(cu autofinantare 100%)

2.1 Elementele financiare pentru fundamentarea VAN

Societatea comerciala Policolor doreste sa-si extinda activitatea incepand cu anul 2007.
Pentru aceasta, intreprinderea realizeaza un proiect de investitii privind deschiderea unui centru
teritorial de desfacere.

Pentru demararea activitatii sunt necesare a fi achizitionate bunuri destinate a ramane in


centrul teritorial de desfacere pe toata durata de functionare a centrului. Astfel, a fost necesara
achizitionarea terenului unde va fi amplasat centrul si a materialelor necesare constructiei. In
urma unui studiu al pietei lacurilor si vopselelor din zona unde va fi amplasat centrul de desfacere
s-a ajuns la urmatoarele valori ale pietei totale si segmentului de piata:

Piata totala = 5798, iar segmentul de piata = 0.095.

Preturile societatii se aliniaza la preturile pietei, dar produsele finite au o calitate ridicata
comparativ cu cele ale concurentei.

Segmentul de piata
Piata este in crestere, avand potential de reala dezvoltare in conditiile in care in prezent
cererea de produse de sârmă, bare, sleburi, aliaje turnate şi lingouri; şi produse din aluminiu

13
prelucrat, precum plăci netratate termic, plăci tratate termic, bobine laminate la cald, table şi
benzi, plăci, table şi benzi imprimate, table ondulate, table tratate termic.
Potentialii cumparatori sunt initial persoanele cu venituri ridicate si cu studii superioare. In
urma unor sondaje si studii de piata, in zona unde va fi aplasat centrul de desfacere, aceasta a
fost evaluata ca fiind formata preponderent din persoane cu media de varsta 25-45 de ani. Se
estimeaza o crestere anuala a pietei cu aproximativ 15% in primii doi ani, iar in ultimii doi ani o
scadere de aproximativ 3%. Cererea se estimeaza a fi constanta pe durata unui an , cu usoare
tendinte de crestere in lunile de vara.

Ipoteze de lucru

• Intregul proiect de investitii e finantat doar pe seama capitalurilor proprii


• In conformitate cu legislatia in vigoare, imobilizarile necorporale se vor amortiza liniar intr-o
perioada de 5 ani, iar imobilizarile corporale vor fi amortizate liniar pe o durata cuprinsa intre 6
– 20 ani.
• Contravaloarea produselor finite va fi incasata imediat, in momentul livrarii
• Intregul profit va fi distribuit sub forma de dividende
• Segmentul initial de piata este de 9.5%
• Se estimeaza o crestere anuala a pietei cu aproximativ 15% in primii doi ani, iar in urmatorii se
estimeaza o scadere cu aproximativ 3%
• In urma unor studii de marketing in zona in care se va face investitia, piata a fost evaluata ca
avand o dimensiune de aproximativ 5798
• Investitia initiala are valoarea de 251.000 RON
• Rata inflatiei luata in consideratie este de 8% anual
• Sumele sunt exprimate in RON
• Durata proiectului este de 6 ani
• Pretul mediu estimat pe produs este de 820 RON, fara TVA, in primul an de activitate
• Cota de impozit este 16%
• Se considera ca amortizarea si provizioanele sunt deductibile fiscal in totalitate.

Pentru demararea activitatii sunt necesare a fi achizitionate bunuri destinate a ramane in


centrul teritorial de aprovizionare o perioada indelungata, dupa cum reiese din Tabloul
investitiilor:

Bunuri necesare Valoare (RON)


Achizitionarea a doua utilajei 150.000
Cladiri 75.500
Achizitionare sisteme de calcul 20.000
Alte imobilizari corporale 5.500

Valoarea totala a investitiei, in vederea gasirii unor surse de finantare a acesteia:

• VTI = VIC + VINC = 251 000 RON

• VIC = 251 000 RON


• VIN = 0 RON

14
• VTI = valoarea totala a investitiei
• VIC = valoarea imobilizarilor corporale
• VIN = valoarea imobilizarilor necorporale

Cunoscand duratele de viata pentru fiecare din investitiile sale, precum si faptul ca
societatea opteaza pentru o amortizare liniara, s-a intocmit tabloul de amortizare pentru primii
cinci ani.

Bunuri necesare Durata de viata


Utilaje 6 ani
Cladiri 20 ani
Sisteme de calcul 6 ani
Alte imobilizari corporale 6 ani

Tabloul de amortizare

Bunuri 2008 2009 2010 2011 2012 2013


amortizate
Masini 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Cladiri 3775 3775 3775 3775 3775 3775

Sisteme de 3334 3334 3334 3334 3334 3334


calcul
Alte 917 917 917 917 917 917
imobilizari
corporale
Total 33026 33026 33026 33026 33026 33026
amortizare

Estimarea costului capitalului

Determinarea costului capitalului se face luand in considerare urmatoarele riscuri:


• Rata dobanzii fara risc 7%, media in Romania
• Prima de risc de piata de capital 7.15%
• Prima de risc de control al actionarilor minoritari 2%
• Prima de risc de sector industrial 5%
• Prima de risc de marime a firmei 0,5%
• Prima de tara 1,35%

15
In final, se obtine valoarea de 23%.

Criteriile de evaluare VAN, RIR

Evaluarea proiectului de investitii avand in vedere mai multe criterii, dintre care le-am
folosit pe urmatoarele:

1. VAN (valoarea actualizata neta) se detemina ca diferenta dintre fluxurile de trezorerie


viitoare actualizate la rata dobanzii de piata, respectiv valoarea actuala Vo, pe de o parte si
capitalul investit Io, pe de alta parte. Regula VAN porneste de la ipoteza de piata monetara
nesaturata: capitalurile I pot fi oricand reinvestite pe piata monetara la rata dobanzii (k), pentru a
obtine fluxuri de trezorerie viitoare Cft.

n
CFD t VR n
VAN = V0 − I 0 = ∑ + − I0
t =1 (1 + k ) t
(1 + k ) n

CFDt (Cash-flow disponibil)=PN+Amo+Dob-ΔImo-ΔACRnete


ΔImo=Imo1-Imo0+Amo1

ΔACRnete = ACRnete1- ACRnete0

In calculul VAN avem nevoie de estimarea costului capitalurilor. Literatura de specialitate


propune mai multe metode pentru fundamentarea acestuia. Se considera ca metoda Build-up este
potrivita in cazul analizei efectuate. Aceasta metoda presupune adaugarea la rata dobanzii fara
risc a unor prime pentru riscurile aferente proiectelor (risc de capital, risc de piata, risc de
industrie, risc de tara, risc de marime a firmei, riscul intereselor minoritare etc.)

Folosind ca rata de actualizare costul capitalului determinat mai sus se obtine o valoare
actualizata neta 25849 RON (mai mare ca zero).

Valoarea investitiei de 251 000 a fost recuperata de-a lungul timpului si a degajat un
excedent de valoare in suma de 25849. Deoarece VAN>0 rezulta ca proiectul de investitii este
rentabil, deci se va lua decizia de adoptare a acestuia. (Decidentul trebuie sa tina seama ca VAN
este puternic influentiat de rata de actualizare aleasa).

2. Rata interna de rentabilitate (RIR) este rata de rentabilitate specifica proiectului de


investitii analizat. Este acea rata de actualizare a cash-flow-urilor viitoare care ar egaliza valoarea
actuala Vo cu investitia initiala Io.

In cazul proiectului de investitii propus, RIR are o valoare de 53%, mai mare decat costul
capitalului, care este de 23%.

Interpretarea RIR :
• Pentru ca proiectele de investitii sa fie acceptate trebuie ca rata interna de rentabilitate sa fie
superioara ratei de rentabilitate cerute de actionari
• Un proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat RIR este mai mare

In selectia proiectelor de investitii este recomandabil sa se imbine criteriul VAN cu criteriul

16
RIR. Se elimina astfel imperfectiunile ce insotesc un criteriu sau altul in luarea deciziei optime de
investitii. In consecinta, avem doua reguli pentru selectia proiectelor eficiente:

• Regula VAN: se accepta numai proiectele de investitii cu VAN>0


• Regula RIR: se accepta numai proiectele de investitii cu RIR>k

Luand in considerare cele doua reguli proiectul de investitii se va accepta.

17