Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN DE ÎNMATRICULARE 168-ST din 20 August 2020

Ciclul I, Licență, învățămîntul cu FRECVENȚĂ


la locurile cu FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

Specialitatea: Securitatea informaţională


N/o Cod Nume Prenume Patronimic MC
Bacalaureat
1 110613320007 Cih Anna Ivan 9,22
2 110613310009 Metreniuc Alexandr Mihail 9,18
3 110413110162 Țurcanu Victoria Vasile 9,17
4 110411110029 Muntean Loredana 8,71
Bacalaureat special(15%)
1 110613320008 Vacarciuc Alexandru Serghei | Statut special 6,87

Președintele comisiei, rector ASEM, prof. univ., academician ________ Grigore Belostecinic
Secretar responsabil al comisiei, dr. conf. ________ Oxana Barbăneagră