Sunteți pe pagina 1din 5

AGENDĂ ANTREPRENOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ

AGENDĂ, ZIUA 1 , 10 AUGUST

10:00–12:00 Introducere în program


❖ Start de program, prezentarea obiectivelor de formare, agendă, formatori.
❖ Elemente administrative ale programului.
❖ Cunoașterea participanților.
12:00-12:15 Pauză

12:15-14:15 Cadrul general. Provocările antreprenorilor sociali din România


❖ Modele și concepte pentru antreprenoriat/economie socială.
❖ Modele și concepte - Întreprinderea socială.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Prezentarea ideilor de afaceri sociale


❖ Exerciții de prezentare a ideilor de afaceri sociale.
❖ Factori cheie de succes.
❖ Prezentare machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 2, 11 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Business Model Canvas
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă - Valoarea propusă și legătura cu clientul. Cine sunt clienții? Segmentarea
eficientă a pietei. Exercițiu de profilare de clienți.
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Marketingul în crearea valorii propuse


❖ Prezentare interactivă mixul de marketing 4P
❖ Studii de caz marketing 4P.
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe mixul/strategia de marketing.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 ❖ Analiza SWOT


❖ Prezentare interactivă – SWOT – fișă de lucru.
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 3, 12 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Piață, segmente de clienți
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.

1
❖ Prezentare interactivă - piață, segmente de clienți și relaționarea cu clienții
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Instrumente digitale pentru afacerea socială


❖ Prezentare interactivă.
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Promovarea antreprenoriatului social în relaționare cu clienții


Prezentare interactivă + exemple de site-uri, videouri, pagini de Facebook
❖ Simulare de interviuri de selecție personal și/sau discuție de feedback și evaluarea
performanțelor/studii de caz.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 4, 13 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Canalele prin care produsul/serviciul ajunge la clienți
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă - Canalele prin care produsul/serviciul ajunge la clienți
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Contracte utile într-o afacere


❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
Vânzări și negociere – partea 1
❖ Prezentare interactivă vânzări și negociere
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Vânzări și negociere - partea 2


❖ Simulare de vânzări și negociere (pe echipe)
❖ Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas + sharing + feedback și
exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 5, 14 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Activități și operațiuni cheie ale afacerii sociale
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă - Activități și operațiuni cheie ale afacerii sociale

2
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Parteneri & Resurse cheie


❖ Prezentare interactivă - Parteneri & Resurse cheie
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Provocări în gestionarea unor resurse cheie pentru antreprenorii sociali


❖ Prezentare interactivă - Provocări în gestionarea unor resurse cheie
❖ Proces de recrutare și selecție pentru echipa afacerii sociale –+ simulare de interviu de selecție
personal.
❖ Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas + sharing + feedback și
exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 6, 15 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Structură de costuri și prag de rentabilitate – partea 1
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă - Structură de costuri și prag de rentabilitate
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Structură de costuri și prag de rentabilitate – partea 2


❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Structură de costuri și prag de rentabilitate – partea 3


❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 7, 16 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Surse de venituri – partea 1
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă – surse de venituri
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

3
12:15-14:15 Surse de venituri – partea 2
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Surse de finanțare pentru afaceri sociale și start-up


❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 8, 17 AUGUST

10:00–12:00 Modelarea afacerii, componentele cheie ale unei afaceri sociale


Măsurarea impactului social
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă – Măsurarea impactului social
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Tipuri de forme legale de organizare a afacerii


❖ Prezentare interactivă
Cum se înființează o întreprindere socială?
❖ Prezentare interactivă
Intreprinderea socială de inserție: particularități
❖ Prezentare interactivă
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Dezbatere/invitat special – discuție de grup despre forma legală potrivită pentru fiecare afacere
socială.
❖ Întrebări și răspunsuri.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 9, 18 AUGUST

10:00–12:00 Compentențe generale utile unui antreprenor social


Comunicare cu clienții în situații dificile
❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
Orientare spre soluție în rezolvarea problemelor
❖ Prezentare interactivă - Orientare spre soluție în rezolvarea problemelor
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

4
12:15-14:15 Motivație și orientare în carieră
❖ Prezentare interactivă - Motivație și orientare în carieră.
❖ Chestionarul Holland.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Management de risc


❖ Prezentare interactivă - Management de risc
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
❖ Concluzii şi încheierea zilei.

AGENDĂ, ZIUA 10, 19 AUGUST

10:00–12:00 Teme secundare ale unei afaceri sociale.


❖ Introducerea zilei, agendă, scurtă recapitulare a zilei precedente.
❖ Prezentare interactivă - Teme secundare ale unei afaceri sociale.
❖ Simulator de afacere. Lucru pe echipe/individual pe întrebările din business model canvas +
sharing + feedback și exemple.
12:00-12:15 Pauză de cafea

12:15-14:15 Recapitulare finală.


❖ Exerciții de recapitulare, practică.
14:15-14:45 Pauză de prânz

14:45-16:45 Pregătirea pentru examenul ANC.


❖ Prezentare interactivă – procedura de examen ANC.
❖ Completarea machetei planului de afaceri sociale.
Concluzii, pași următori, închidere.
❖ Concluzii şi încheierea programului, pași următori
Source: CIVITTA, 2020