Sunteți pe pagina 1din 5

(http://www.ancpi.ro/) (/index.

php/en/)

 E-Payment 

 Hărți stadiu implementare cadastru general  Statistici utilizare RAN & RENNS

◉  Evoluţie cadastru general (/pnccf-links/imobile- ◉  Statistici utilizare RAN & RENNS


cadastru-general)    Descarcă Harta (http://www.ancpi.ro/index.php/download-3/statistici-
utilizare-ran-renns)  
/
stadiu PNCCF
(/ les/Statistici_home_page/H3_Lucrari_de_inregistrare_sistematica_a_imobilelor_30.06.2020.pdf)  

 
 Urmărire cerere RGI
Proprietăţi gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi
carte funciară, la data de 21.07.2020:
Parametrii căutării:
Provenite din procesul de înregistrare
Perioada Nr. total de proprietăţi ****
sistematică *
OCPI: Vâlcea
2005 - 2015 8.141.331 78.272
2016 1.046.697 192.606 BCPI: Râmnicu Vâlcea
2017 1.420.425 386.298
2018 1.578.066 507.902 Anul: 2015
2019 2.302.160 1.249.014
2020 1.153.089 504.587 Număr: 49613

TOTAL 15.641.768 2.918.679


Caută
reprezentând 39,10 % din 40.000.000, numărul total aproximat.

 NOU
 Achiziţionaţi online extras de carte funciară pentru informare AICI Rezultatul căutarii:
(http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420)  **
 Achiziţionaţi online extras de plan cadastral AICI
(http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=419)  Detalii cerere
 Lista instituţiilor care acceptă extrase de Carte Funciară eliberate on-line 
(/ les/Statistici_home_page/Institutii10012020.pdf)  ***
Număr cerere: 49613

  Data înregistrare: 24.09.2015

Termen
28.10.2015
soluţionare:
/
Contracte de PRESTĂRI SERVICII până la data de 30.06.2020 -  Obiectul cererii: Actualizarea informatii tehnice
nanţare 2017 (Finanţare 2)
Con rmare primire solutie -
Stare curentă:
Admitere

Contracte de PRESTĂRI SERVICII până la data de 30.06.2020- 


nanţare 2018 (Finanţare 3)

Istoric cerere
Contracte de PRESTĂRI SERVICII până la data de 30.06.2020- 
nanţare 2018 (Finanţare 4)
Data Acţiune Stare Actor

Neplatita Referent Relatii


Contracte de PRESTĂRI SERVICII până la data de 30.06.2020-  24.09.2015 Acte originale
cu acte Cu Publicul
nanţare 2019 (Finanţare 5)
Modi care Neplatita Referent Relatii
24.09.2015
cerere cu acte Cu Publicul
Contracte de PRESTĂRI SERVICII până la data de 30.06.2020- 
nanţare 2019 (Finanţare 6) Modi care
24.09.2015 Inregistrata Casier
cerere

Prelucrare
Stadiul contractelor de prestări servicii  25.09.2015 In lucru Inspector
cerere

Referat de
25.09.2015 In lucru Inspector
Listă UAT-uri care vor bene cia de nanţare din fonduri europene  completare
pentru realizarea înregistrării sistematice
Referat de Asistent
30.09.2015 In lucru
completare Registrator
Stadiul implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Referat de
Funciară 30.09.2015 In lucru Registrator
completare
(/ les/Statistici_home_page/Nota_privind_activitatea_ANCPI_la_data_de_30.06.2020.pdf)
Trimitere
  28.10.2015 Solutionata Registrator
cerere

 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/interes-public-2/icon- Referat de completare
fa-circle-thin-fa-fw-icon-protectia-datelor-cu-caracter-personal)

/
  Data Observaţii Compartiment

  Să se depună declaraţia
autentică a proprietarului,
25.09.2015 conform prevederilor art. CAD
* Înregistrarea gratuită, în masă, a imobilelor la nivel de sector 106, alin. 1, lit. g din
cadastral sau UAT, realizată din fonduri publice prin PNCCF regulament.
(Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară)
In vederea inscrierii in
cartea funciara, va rugam
** Pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic integrat 30.09.2015 sa depuneti cele solicitate in CF
de cadastru şi carte funciară, extrasele de carte funciară pentru referatul inspectorului de
informare sunt generate într-un interval de timp de ordinul cadastru
minutelor. În cazul în care cartea funciară nu a fost convertită
30.09.2015 . CF
din format hârtie în format electronic, cererea de eliberare a
extrasului de carte funciară pentru informare va procesată în
termenul de eliberare a acestuia în regim normal. Termenul de ATENŢIE: Observaţiile din referatul de completare sunt
eliberare va comunicat de către sistem, în secţiunea istoric considerate nale doar în cazul în care starea cererii este
comenzi din pagina proprie de pro l, după autenti carea sau a fost "Referat completare", în caz contrar acestea pot
dumneavoastră în sistem. suferi modi cări !

*** Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic


integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea funciară active
la data generării. Acesta este valabil în condiţiile prevăzute de
art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr.
41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activităţi şi
procese administrative prevăzute de legislaţia în vigoare.
Valabilitatea poate extinsă şi în forma zică a documentului,
fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al
instituţiei publice ori entităţii care a solicitat prezentarea
acestui extras.

**** Detalierea numărului total de proprietăţi se regăseşte la


acest link

/
Contact Etichete

 Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti


 (021) 317.31.62
GRAFICE (/INDEX.PHP/COMPONENT/K2/ITEMLIST/TAG/GRAFICE)

 (021) 317.73.39
IMOBILE CADASTRU GENERAL
(/INDEX.PHP/COMPONENT/K2/ITEMLIST/TAG/IMOBILE CADASTRU GENERAL)
 relatiicupublicul@ancpi.ro
STATISTICI (/INDEX.PHP/COMPONENT/K2/ITEMLIST/TAG/STATISTICI)

TRANSPARENTA DECIZIONALA
(/INDEX.PHP/COMPONENT/K2/ITEMLIST/TAG/TRANSPARENTA DECIZIONALA)