Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:Evaluare finală


TEMA SĂPTĂMÂNII 09-12.06.2020. „Școala ne așteaptă!"
GRUPA MARE: Buburuzele
EDUCATOARE: Lică Sabinica

TURA I
Data Denumirea Sarcini de Activitatea metodică Semnătura
activităţii lucru educatoarei

09.06.2020 1.DȘ: Recunoaște și Surse online consultate: youtube; Grupul activități


Cunoaște- descrie grădinițe;
rea mediul școlar Grupul educatoarea postează; Google search;
mediului: și rechizitele Pagini facebook
„Maria și școlarului. de materiale didactice, platforma RED
Zâna https://youtu.be/bqdLOdSsQJU
Creionel!"
vizită
online la
școală. Cântă
cântecul și
2. Joc cu asociază https://www.yotube.com/watch?v=p5o65C8NbF0
text și cânt: mișcările Transmiterea materialelor pe grupul închis al clasei
„O lume de sugerate de și oferirea explicațiilor pentru atingerea sarcinilor
copii!” propuse.
textul
Întocmirea planificării cu activități online
cântecului cu ce se vor desfășura în această săptămână
ritmul
acestuia

10.06.2020 1.DEC: Interpretează Surse online consultate: youtube;


Educație expresiv Grupul activități grădinițe;
muzicală: cântecul Grupul educatoarea postează; Google search;
propus de Pagini facebook
„Rămas bun
educatoare. de materiale didactice, platforma RED
la https://youtu.be/svxuev0ilRA
grădiniță!”
2.Joc cu Execută
text și mișcări Alegerea materialelor pe care le voi transmite
cânt:" sugerate de pe grupul părinților.
Soarele a textul Transmiterea materialelor și oferirea explicațiilor
cântecului. pentru atingerea sarcinilor propuse.
răsărit!"
https://www.youtube.com/watcch?v=LFww0kxOznlA
1.DLC:
Educarea Recunoaște
11.06.2020 limbajului: poveștile și Consultare materiale online
Joc personajele Grupul activități grădiniță.
didactic:„ care fac parte https://www.youtube.com/watch?
Recunoaște din acestea v=kiHsDCwGNc8&feature=youtu.be
personajul!

2.Joc cu Asociază
text și cânt: mișcările https://youtu.be/dG1FJTOKsz4
”3,2,1... sugerate de Alegerea materialelor pe care
textul le voi transmite pe grupul părinților.
Dans- cântecului cu Transmiterea materialelor și oferirea
Cântece ritmul explicațiilor pentru atingerea sarcinilor propuse.
acestuia
personali-
zate!”

12.06.2020 1.DOS: Realizează


Activitate lucrări
practică: practice https://youtu.be/EQhLQXyLXE0
Alegerea materialelor pe care le voi transmite pe
„Ghiozda- inspirate din grupul părinților.
nul!” viața
(evaluare cotidiană. Transmiterea materialelor și oferirea
diferite explicațiilor pentru atingerea sarcinilor propuse
tehnici de
lucru)

2.Joc de Execută https://www.youtube.com/watch?v=6Bx54KKglM0


mișcare: mișcări
sugerate de
„Vara a imaginile
venit!” prezentate..

CONSILIERE / INTERACŢIUNI ON LINE CU PĂRINŢII


Consilierea părinților care cer sprijin în gestionarea anumitor probleme în relația cu
părinții.
Interacțiuni cu părinții preșcolarilor pe grupul WhatsApp al grupei și Facebook.
Convorbiri telefonice cu preșcolarii dar și cu părinții acestora.

https://www.twinkl.ro/resources/românia-teaching-resources/resurse-utile-pe-perioada
-de-închidere-școlilor-resurse-educaționale-twinkl.