Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru – Ortograme

1. Scrie câte o propoziție cu următoarele ortograme:


mi-am, mi-ați, mi-ar, te-ar, te-au, te-am, ți-ar, ți-au, ți-a, ne-ați, ne-au, ne-ar, iar, i-ar, nul, nu-l, căi,
că-i, cal, c-al, laș, l-aș, ai, a-i, ași, a-și, deal, de-al, noi, n-oi, niciodată, nici o dată, cumsecade, cum
se cade, deodată, de o dată, defel, de fel, totuna, tot una, încât, în cât.

2. Completează enunțurile cu forma corectă a ortogramelor:

* Deodată/De o dată ai început să povestești iar/i-ar de cele două căi/că-i ale problemei.
* Pe del/de-al m-am întâlnit cu un om cumsecade/ cum se cade.
* Noi/n-oi crede că sunt un laș/l-aș pentru că nu am ripostat.
* Nul/nu-l poți învinovăți pe antrenor pentru că iar/i-ar meciul e nul/nu-l.
* Niciodată/nici o dată nu am înțeles de ce m-ai/mai păcălit.
* Ei sunt ași/a-și la matematică.
* Bunicul începu ai/a-i spune o poveste.
* Încât/în cât timp vine autobuzul?
* Cristiana nu este supărăcioasă defel/de fel.
* Am văzut cel/ce-l interesa.
* Cea/ce-a mai bună prietenă a mea e uiza.
* Cei/ce-i așa de urgent?
* No/n-o văzu de mult/demult.
* Nui/nu-i găsea perechea.

S-ar putea să vă placă și