Sunteți pe pagina 1din 2

1.Completează cu cuvintele nai sau n-ai și explică oral scrierea lor.

Ionel ca nta la...............................................un creion ros u?


Tu ................. citit cartea. Bunicul mi-a da ruit un ..............

2.Lucrează după model: nu ai văzut n-ai văzut


nu ai avut ................................ nu ai scris ................................
nu ai crezut ................................ nu ai trecut ................................
nu ai învățat ................................ nu ai adus ................................
3.Alcătuiește enunțuri cu nai și n-ai:

instrument muzical de suflat alca tuit dintr-un

nai grup de tuburi sonore de dimensiuni diferite, lipite unul la nga altul,
în ordinea lungimii lor

n-ai nu ai
4. Creează un dialog între greier și furnică în care să folosești și cuvintele
nai și n-ai:
El cñntâ (a nai.

muzica(