Sunteți pe pagina 1din 1

Omonimele.

Cuvintele polisemantice

Fișă de lucru

Clasa a VII-a

1. Subliniază omonimele din următoarele texte literare, explicându-le sensurile și


precizând valoarea lor morfologică:
a) Din izvoare și din gârle
Apa sună somnoroasă
Unde soarele pătrunde
Printre ramuri a ei unde,
Ea în valuri sperioase
Se azvârle. (M.Eminescu, Freamăt de codru)
b) Și cu fiorul care portă
Pe cei încrezători în frați,
V-am plâns la fiecare poartă
Durerea morților uitați. (O.Goga, Fără țară)
2. Indică formele de plural ale următoarelor omonime:
râs:

sol:


Alcătuiește enunțuri cu fiecare formă de plural.

3. Demonstrează, în scurte enunțuri , că următoarele cuvinte sunt polisemantice: carte,


limbă, crud.

4. Scrie contexte pentru cuvintele drept și a merge, prin care să demonstrezi că, în cazul
cuvintelor polisemantice , antonimia se poate realiza cu fiecare dintre sensurile
secundare sau figurate.
Exemplu: limpede- cețos( văzduh limpede- văzduh cețos)
limpede-tulbure( apă limpede- apă tulbure)
limpede- neclar, confuz( se exprimă limpede- se exprimă confuz)