Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Issa Cristina
FIȘĂ – GENUL EPIC (mesajul textului)

Pe vodă-l zăreşte călare trecând


Prin şiruri, cu fulgeru-n mână.
În lături s-azvârle mulţimea păgână.
Căci vodă o-mparte, cărare făcând,
Şi-n urmă-i se-ndeasă, cu vuiet curgând,
Oştirea română.

Cu tropote roibii de spaimă pe mal


Rup frâiele-n zbucium şi saltă;
Turcimea-nvrăjbită se rupe deolaltă
Şi cade-n mocirlă, un val după val,
Iar fulgerul Sinan, izbit de pe cal,
Se-nchină prin baltă.

Hassan de sub poala pădurii acum


Lui Mihnea-i trimite-o poruncă:
În spatele-oştirii muntene s-aruncă
Urlând ianicerii, prin flinte şi fum,-
Dar paşa rămâne alături de drum
Departe pe luncă.
(„Paşa Hassan” – de George Coşbuc)
I.Înţelegerea textului:
1. Identifică în text:
- o hiperbolă
- o metaforă
- un epitet
2. Transcrie din text o imagine auditivă şi o imagine vizuală.
3. Identifică două trăsături care să justifice apartenenţa textului la un gen literar.
4. Transcrie, din text, două verbe la modul gerunziu.
5. Explică rolul utilizării antitezei.
5. Precizează ritmul, măsura şi rima poeziei.
6. Explică utlizarea cratimei în structura: În spatele-oştirii muntene
7. Prezintă, într-un enunţ, tema poeziei.
8. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versurilor:
Hassan de sub poala pădurii acum
Lui Mihnea-i trimite-o poruncă:
În spatele-oştirii muntene s-aruncă
Urlând ianicerii, prin flinte şi fum,-
Dar paşa rămâne alături de drum
Departe pe luncă.
9. Explică, în maximum 50 cuvinte, apartenenţa textului la specie literară baladă cultă.
10. Precizează modul de expunere folosit în textul poetic
11. Analizează, în 50-70 cuvinte, titlul poeziei în relaţie cu textul.
12. Creionează, în 50-70 cuvinte, portretul domnitorului român.
II. Scrierea despre textul literar
Redactează o compunere de minimum 150 cuvinte despre mesajul textului citat mai sus. În redactarea compunerii, vei avea în vedere
următoarele repere:
Introducere
- încadrarea operei într-un gen, specie
- precizarea temei
Cuprins
- formularea ideilor prezentate şi a sentimentelor transmise
- analiza titlului în raport cu textul dat
- precizarea modurilor de expunere utilizate
- identificarea mijloacelor artistice folosite
Încheiere
- formularea unei concluzii